پیک گرام

عکس ها و فیلم های درباره سلام در اینستاگرام

محبوب ترین عکس ها و فیلم های سلام

Instagram
هذا الفيديو بدايتي في الشهرة طبعا متأكد بعد هذا الفيديو شركة بتتعاقد معاي وشكرا،هذا فيديو كليب اهداء مني لزعيم الدبابات المصريه كلبشا ابو الكلبشاتي،وهذا المقطع لو عمرك أقل من لا تشوفه ما انصحك 🚫 (هذا مقطع كوميدي لا أكثر 🙃) حساب كلبشا  #الراب_فن #الراب_من_تراب #الراب_العربي_عالمي #الدب #فن #سلام
هذا الفيديو بدايتي في الشهرة طبعا متأكد بعد هذا الفيديو شركة بتتعاقد معاي وشكرا،هذا فيديو كليب اهداء مني لزعيم الدبابات المصريه كلبشا ابو الكلبشاتي،وهذا المقطع لو عمرك أقل من لا تشوفه ما انصحك 🚫 (هذا مقطع كوميدي لا أكثر 🙃) حساب كلبشا #الراب_فن #الراب_من_تراب #الراب_العربي_عالمي #الدب #فن #سلام
. برادران و خواهرانمان در سرتاسر #جهان، #سلام ما امروز در حالی برای بزرگداشت باشکوهترین حماسهی #تاریخ #بشر، در کنار میلیونها نفر عاشقان #حسین از سراسر #کره_خاکی، با پای پیاده به سمت #کربلا در حال حرکتیم که فرزندان حضرت آدم از نژادها و ملل و مذاهب مختلف در سراسر جهان، اسیر انواع ستمها، محرومیتها، تحقیرها، و بیعدالتیها اند. فضای حاکم بر عرصههای مختلف #سیاسی، #اقتصادی، #اجتماعی و #فرهنگی #زندگی مردمان را #مستکبرین و نظم ظالمانهی حاکم بر جهان امروز تعیین میکند. امورات مردمان نه بر اساس تأمین مصالح خود آنان، بلکه بر مدار تأمین هرچه بیشتر منافع سرمایهداران و زورگویان سامان یافته است. حاکمان ظالم و غیرمردمی در جایجای جهان مردمان کشور خود را به شیوههای مدرن به بردگی میکشند و خود به بردگی طاغوتهای بزرگتر و در رأس آنها #آمریکا و نهادهای بینالمللی تابع آن میپردازند. #پیاده_روی_حرم_تا_حرم #امت_محمد #پیمان_جهانی_اربعین  _   #اربعین سال ٫ #امام_حسین  . .  ◀️ شما هم به نهضت پیمان جهانی مبارزه با ظلم بپیوندید ... ✔ اطلاعات بیشتر در کانال تلگرام به آدرس ./. 🔶️ آدرس فیسبوک. ./ 🔶️آدرس توییتر: ://./
. برادران و خواهرانمان در سرتاسر #جهان ، #سلام ما امروز در حالی برای بزرگداشت باشکوهترین حماسهی #تاریخ #بشر ، در کنار میلیونها نفر عاشقان #حسین از سراسر #کره_خاکی ، با پای پیاده به سمت #کربلا در حال حرکتیم که فرزندان حضرت آدم از نژادها و ملل و مذاهب مختلف در سراسر جهان، اسیر انواع ستمها، محرومیتها، تحقیرها، و بیعدالتیها اند. فضای حاکم بر عرصههای مختلف #سیاسی ، #اقتصادی ، #اجتماعی و #فرهنگی #زندگی مردمان را #مستکبرین و نظم ظالمانهی حاکم بر جهان امروز تعیین میکند. امورات مردمان نه بر اساس تأمین مصالح خود آنان، بلکه بر مدار تأمین هرچه بیشتر منافع سرمایهداران و زورگویان سامان یافته است. حاکمان ظالم و غیرمردمی در جایجای جهان مردمان کشور خود را به شیوههای مدرن به بردگی میکشند و خود به بردگی طاغوتهای بزرگتر و در رأس آنها #آمریکا و نهادهای بینالمللی تابع آن میپردازند. #پیاده_روی_حرم_تا_حرم #امت_محمد #پیمان_جهانی_اربعین _ #اربعین سال ٫ #امام_حسین . . ◀️ شما هم به نهضت پیمان جهانی مبارزه با ظلم بپیوندید ... ✔ اطلاعات بیشتر در کانال تلگرام به آدرس ./. 🔶️ آدرس فیسبوک. ./ 🔶️آدرس توییتر: ://./
: در آداب زور خانه میگویند جوانانی که هنوز ریش در نیاورده بودند حق نداشتند داخل زورخانه شوند چرا که در آن زمان ورود جوانان کم سن وسال در زورخانه ها مورد حرف و حدیث فراوان بود و حرمت زورخانه به لوطیان و جوانمردان و عیاران بود. حکایت میکنند که در #تبریز جوانی بی ریش وارد زورخانه شد و خواست لخت شده و داخل گود شود، پیشکسوت مانع شد و گفت: جانم کسی که شانه به صورتش بند نمیشود نباید وارد این مکان علی الخصوص گود مقدس زورخانه شود. پسر از فرط غیرتی که داشت، شانه از بغل درآورد و آن را طوری به صورت خود فرو کرد که در گوشت صورتش بند شد و سپس وارد گود زورخانه شد. میاندار و مرشد و پیشکسوتها او را تهنیت گفته و برایش زنگ زدند و اقرار کردند که این جوان از این به بعد در جرگه نوچه ها حق دارد داخل گود شود، زیرا کسی که تا این درجه با غیرت باشد هیچ وقت مورد تهمت قرار نخواهد گرفت.... #قاجار #عروس #داماد #مادرزن #سلام #عقد #ایران #ناصرالدین_شاه #قجر #باستان #روحانی #امیرکبیر #افشاریه #زندیه #شعر #کتاب #نوشته #چاووشی #تاریخ #تاریخ_در_تصویر #تاریخ_در_عکس #تاریخ_جهان #عکاسی #عکس #دوربین
: در آداب زور خانه میگویند جوانانی که هنوز ریش در نیاورده بودند حق نداشتند داخل زورخانه شوند چرا که در آن زمان ورود جوانان کم سن وسال در زورخانه ها مورد حرف و حدیث فراوان بود و حرمت زورخانه به لوطیان و جوانمردان و عیاران بود. حکایت میکنند که در #تبریز جوانی بی ریش وارد زورخانه شد و خواست لخت شده و داخل گود شود، پیشکسوت مانع شد و گفت: جانم کسی که شانه به صورتش بند نمیشود نباید وارد این مکان علی الخصوص گود مقدس زورخانه شود. پسر از فرط غیرتی که داشت، شانه از بغل درآورد و آن را طوری به صورت خود فرو کرد که در گوشت صورتش بند شد و سپس وارد گود زورخانه شد. میاندار و مرشد و پیشکسوتها او را تهنیت گفته و برایش زنگ زدند و اقرار کردند که این جوان از این به بعد در جرگه نوچه ها حق دارد داخل گود شود، زیرا کسی که تا این درجه با غیرت باشد هیچ وقت مورد تهمت قرار نخواهد گرفت.... #قاجار #عروس #داماد #مادرزن #سلام #عقد #ایران #ناصرالدین_شاه #قجر #باستان #روحانی #امیرکبیر #افشاریه #زندیه #شعر #کتاب #نوشته #چاووشی #تاریخ #تاریخ_در_تصویر #تاریخ_در_عکس #تاریخ_جهان #عکاسی #عکس #دوربین
. برادران و خواهرانمان در سرتاسر #جهان، #سلام ما امروز در حالی برای بزرگداشت باشکوهترین حماسهی #تاریخ #بشر، در کنار میلیونها نفر عاشقان #حسین از سراسر #کره_خاکی، با پای پیاده به سمت #کربلا در حال حرکتیم که فرزندان حضرت آدم از نژادها و ملل و مذاهب مختلف در سراسر جهان، اسیر انواع ستمها، محرومیتها، تحقیرها، و بیعدالتیها اند. فضای حاکم بر عرصههای مختلف #سیاسی، #اقتصادی، #اجتماعی و #فرهنگی #زندگی مردمان را #مستکبرین و نظم ظالمانهی حاکم بر جهان امروز تعیین میکند. امورات مردمان نه بر اساس تأمین مصالح خود آنان، بلکه بر مدار تأمین هرچه بیشتر منافع سرمایهداران و زورگویان سامان یافته است. حاکمان ظالم و غیرمردمی در جایجای جهان مردمان کشور خود را به شیوههای مدرن به بردگی میکشند و خود به بردگی طاغوتهای بزرگتر و در رأس آنها #آمریکا و نهادهای بینالمللی تابع آن میپردازند. #پیاده_روی_حرم_تا_حرم #امت_محمد #پیمان_جهانی_اربعین  _   #اربعین سال ٫ #امام_حسین  . .  ◀️ شما هم به نهضت پیمان جهانی مبارزه با ظلم بپیوندید ... ✔ اطلاعات بیشتر در کانال تلگرام به آدرس ./. 🔶️ آدرس فیسبوک. ./ 🔶️آدرس توییتر: ://./
. برادران و خواهرانمان در سرتاسر #جهان ، #سلام ما امروز در حالی برای بزرگداشت باشکوهترین حماسهی #تاریخ #بشر ، در کنار میلیونها نفر عاشقان #حسین از سراسر #کره_خاکی ، با پای پیاده به سمت #کربلا در حال حرکتیم که فرزندان حضرت آدم از نژادها و ملل و مذاهب مختلف در سراسر جهان، اسیر انواع ستمها، محرومیتها، تحقیرها، و بیعدالتیها اند. فضای حاکم بر عرصههای مختلف #سیاسی ، #اقتصادی ، #اجتماعی و #فرهنگی #زندگی مردمان را #مستکبرین و نظم ظالمانهی حاکم بر جهان امروز تعیین میکند. امورات مردمان نه بر اساس تأمین مصالح خود آنان، بلکه بر مدار تأمین هرچه بیشتر منافع سرمایهداران و زورگویان سامان یافته است. حاکمان ظالم و غیرمردمی در جایجای جهان مردمان کشور خود را به شیوههای مدرن به بردگی میکشند و خود به بردگی طاغوتهای بزرگتر و در رأس آنها #آمریکا و نهادهای بینالمللی تابع آن میپردازند. #پیاده_روی_حرم_تا_حرم #امت_محمد #پیمان_جهانی_اربعین _ #اربعین سال ٫ #امام_حسین . . ◀️ شما هم به نهضت پیمان جهانی مبارزه با ظلم بپیوندید ... ✔ اطلاعات بیشتر در کانال تلگرام به آدرس ./. 🔶️ آدرس فیسبوک. ./ 🔶️آدرس توییتر: ://./
يوم الأربعاء ( تشرين الثاني )، صوت أعضاء البرلمان الأوروبي من إلى لصالح حظر كامل على من اللدائن ذات الاستخدام الواحد بما في ذلك القش، والسكاكين، والملاعق. وهذا يضيف الاتحاد الأوروبي إلى القائمة المتنامية من الحكومات الملتزمة بمساعدة العالم على معالجة مشكلة النفايات البلاستيكية الخاصة به. #بلاستك #ثورة #حضر #بيئة #اصدقاء #نفايات #طبيعة #سلام #انستا #قرار #اوربا #الاتحاد_الاوربي
يوم الأربعاء ( تشرين الثاني )، صوت أعضاء البرلمان الأوروبي من إلى لصالح حظر كامل على من اللدائن ذات الاستخدام الواحد بما في ذلك القش، والسكاكين، والملاعق. وهذا يضيف الاتحاد الأوروبي إلى القائمة المتنامية من الحكومات الملتزمة بمساعدة العالم على معالجة مشكلة النفايات البلاستيكية الخاصة به. #بلاستك #ثورة #حضر #بيئة #اصدقاء #نفايات #طبيعة #سلام #انستا #قرار #اوربا #الاتحاد_الاوربي
#امام_حسن_عسکری 💢انسان #متواضع را این گونه بشناسید قابل توجه آنهایی که اهل #سلام کردن نیستند ✅امام حسن عسکری (ع): از تواضع، سلام كردن به هركس است كه به او برخورد مي كنى و نشستن در محلى از مجلس كه كمتر از مقام تو است. 📚بحار الانوار جلد صفحه
#امام_حسن_عسکری 💢انسان #متواضع را این گونه بشناسید قابل توجه آنهایی که اهل #سلام کردن نیستند ✅امام حسن عسکری (ع): از تواضع، سلام كردن به هركس است كه به او برخورد مي كنى و نشستن در محلى از مجلس كه كمتر از مقام تو است. 📚بحار الانوار جلد صفحه
. برادران و خواهرانمان در سرتاسر #جهان، #سلام ما امروز در حالی برای بزرگداشت باشکوهترین حماسهی #تاریخ #بشر، در کنار میلیونها نفر عاشقان #حسین از سراسر #کره_خاکی، با پای پیاده به سمت #کربلا در حال حرکتیم که فرزندان حضرت آدم از نژادها و ملل و مذاهب مختلف در سراسر جهان، اسیر انواع ستمها، محرومیتها، تحقیرها، و بیعدالتیها اند. فضای حاکم بر عرصههای مختلف #سیاسی، #اقتصادی، #اجتماعی و #فرهنگی #زندگی مردمان را #مستکبرین و نظم ظالمانهی حاکم بر جهان امروز تعیین میکند. امورات مردمان نه بر اساس تأمین مصالح خود آنان، بلکه بر مدار تأمین هرچه بیشتر منافع سرمایهداران و زورگویان سامان یافته است. حاکمان ظالم و غیرمردمی در جایجای جهان مردمان کشور خود را به شیوههای مدرن به بردگی میکشند و خود به بردگی طاغوتهای بزرگتر و در رأس آنها #آمریکا و نهادهای بینالمللی تابع آن میپردازند. #پیاده_روی_حرم_تا_حرم #امت_محمد #پیمان_جهانی_اربعین  _   #اربعین سال ٫ #امام_حسین  . .  ◀️ شما هم به نهضت پیمان جهانی مبارزه با ظلم بپیوندید ... ✔ اطلاعات بیشتر در کانال تلگرام به آدرس ./. 🔶️ آدرس فیسبوک. ./ 🔶️آدرس توییتر: ://./
. برادران و خواهرانمان در سرتاسر #جهان ، #سلام ما امروز در حالی برای بزرگداشت باشکوهترین حماسهی #تاریخ #بشر ، در کنار میلیونها نفر عاشقان #حسین از سراسر #کره_خاکی ، با پای پیاده به سمت #کربلا در حال حرکتیم که فرزندان حضرت آدم از نژادها و ملل و مذاهب مختلف در سراسر جهان، اسیر انواع ستمها، محرومیتها، تحقیرها، و بیعدالتیها اند. فضای حاکم بر عرصههای مختلف #سیاسی ، #اقتصادی ، #اجتماعی و #فرهنگی #زندگی مردمان را #مستکبرین و نظم ظالمانهی حاکم بر جهان امروز تعیین میکند. امورات مردمان نه بر اساس تأمین مصالح خود آنان، بلکه بر مدار تأمین هرچه بیشتر منافع سرمایهداران و زورگویان سامان یافته است. حاکمان ظالم و غیرمردمی در جایجای جهان مردمان کشور خود را به شیوههای مدرن به بردگی میکشند و خود به بردگی طاغوتهای بزرگتر و در رأس آنها #آمریکا و نهادهای بینالمللی تابع آن میپردازند. #پیاده_روی_حرم_تا_حرم #امت_محمد #پیمان_جهانی_اربعین _ #اربعین سال ٫ #امام_حسین . . ◀️ شما هم به نهضت پیمان جهانی مبارزه با ظلم بپیوندید ... ✔ اطلاعات بیشتر در کانال تلگرام به آدرس ./. 🔶️ آدرس فیسبوک. ./ 🔶️آدرس توییتر: ://./
اموزش #اموزش#اموزش #رنگ #لایت#سلام دخترا واستون اموزش ریشه گیری بارنگامادهکردم امیدوارم خوشتون بیاد دوستون دارم 🌹🌺هستی. اکسیدان % رنگ مو ۶/۱
اموزش #اموزش #اموزش #رنگ #لایت #سلام دخترا واستون اموزش ریشه گیری بارنگامادهکردم امیدوارم خوشتون بیاد دوستون دارم 🌹🌺هستی. اکسیدان % رنگ مو ۶/۱
#سلام دوستای گلم شبتون پر از #آرامش دارم برا اولین بار این #سارافن رو برا #ثنا میدوزم البته هنوز نصفه است تنش کرده در نمیاره 😄😄
#سلام دوستای گلم شبتون پر از #آرامش دارم برا اولین بار این #سارافن رو برا #ثنا میدوزم البته هنوز نصفه است تنش کرده در نمیاره 😄😄
جانب حضوري لحفل التكريم الذي اقيم برعاية وحضور سمو الشيخ محمد بن مكتوم ال مكتوم بمناسبة مبادرة السعادة. صورة مع الاصدقاء والفنان حمدان البلوشي. #دبي #اتلنتس #تكريم #حفلات #حفل #مبادرة #سعادة #سعادة #الامارات_دبي #الامارات #ابوظبي #الرياض #جدة #برج_خليفة #سلام #حب #اماراتي #فنان_الامارات #فنان_الامارات_الاول
جانب حضوري لحفل التكريم الذي اقيم برعاية وحضور سمو الشيخ محمد بن مكتوم ال مكتوم بمناسبة مبادرة السعادة. صورة مع الاصدقاء والفنان حمدان البلوشي. #دبي #اتلنتس #تكريم #حفلات #حفل #مبادرة #سعادة #سعادة #الامارات_دبي #الامارات #ابوظبي #الرياض #جدة #برج_خليفة #سلام #حب #اماراتي #فنان_الامارات #فنان_الامارات_الاول
 از پس سالها دوری همدیگر را بعد از یک #حادثه دیدیم ، #سالها گذشته بود ، در میان همهمه حادثه به تنها چیزی که فکر نمیکردم احتمال رو در رو شدن مان بود ، بیست سال از آخرین دیدارمان میگذشت . بیست سال بهترین #خاطرات را به تلی از #خاکستر تبدیل میکند، به رنگ سیاه و سفید به #ماه و #مه، به یک آه، به لبخندی محو که گه گاه در خلوتت میزنی ... حتی نشناختم ولی با نشانه های موجود انگار خودش بود، فقط همین از ذهنم گذشت، بعد از آن حتی مهلت سوال دوباره را به خود ندادم ،به جلو رانده شدم ،خودم را معرفی کردم . سالها خاطرات #خاک_خورده در پس آن #سلام اولِ ما بود ، یک #موسیقی ، دوستی ، #خاطره ، هم خونی. زنده شدیم و #زندگی دادیم و رنگ پاشیدیم به سیاه و سفید زندگی مان . قدردان حادثه ایی شدیم که مارا به هم رساند . سالها خاطرات رفته و سالها خاطراتی که در آن نقش نداشتیم را مرور کردیم ، حس کردیم که هم خون بودن یعنی چه ، چیزی که سالها شنیده بودیم و در هیچ یک از اقوام ندیده بودیم . میدانست که به #گل و #گیاه علاقه مندم روحیه حساسم را میشناخت و بارها سفارش کرده بود از احساسی بودن دست بردارم ، ولی خود در پس زمینه همین سفارش، احساسات سرخورده زیادی داشت که مسیر زندگی به او اجازه ابرازش را نداده بود . ترس از آزار دیدن من بابت تجربه هایی که خود داشت همواره باعث سفارش اش میشد . میدانست که در میان گل ها نمیتوانم با هیچ #کاکتوسی ارتباط برقرار کنم. کاکتوس نماد درک نکردن شرایط بود اصلا چه معنی دارد که گل بدهی ولی با خارهای خود برای علاقه مندان ات خط و نشان بکشی !! برای #هدیه همان را انتخاب کرد ، شاید معتقد به همین تضاد ها بود .همان هایی که بارها به او گوشزد کرده بودم ، همان هایی که نماد بودنش را به همان کاکتوس بدل کرده بود . گلی با خارهای به ظاهر نرم ولی امان ازاینکه بخواهد در دست ات نیش و نشانه ایی بگذارد ، میدانی که زخم خورده ایی ولی نمیتوانی از پس تیغ ریز آن بربیایی و از دستت خارج اش کنی. ادامه در کامنت اوّل ⬇
از پس سالها دوری همدیگر را بعد از یک #حادثه دیدیم ، #سالها گذشته بود ، در میان همهمه حادثه به تنها چیزی که فکر نمیکردم احتمال رو در رو شدن مان بود ، بیست سال از آخرین دیدارمان میگذشت . بیست سال بهترین #خاطرات را به تلی از #خاکستر تبدیل میکند، به رنگ سیاه و سفید به #ماه و #مه ، به یک آه، به لبخندی محو که گه گاه در خلوتت میزنی ... حتی نشناختم ولی با نشانه های موجود انگار خودش بود، فقط همین از ذهنم گذشت، بعد از آن حتی مهلت سوال دوباره را به خود ندادم ،به جلو رانده شدم ،خودم را معرفی کردم . سالها خاطرات #خاک_خورده در پس آن #سلام اولِ ما بود ، یک #موسیقی ، دوستی ، #خاطره ، هم خونی. زنده شدیم و #زندگی دادیم و رنگ پاشیدیم به سیاه و سفید زندگی مان . قدردان حادثه ایی شدیم که مارا به هم رساند . سالها خاطرات رفته و سالها خاطراتی که در آن نقش نداشتیم را مرور کردیم ، حس کردیم که هم خون بودن یعنی چه ، چیزی که سالها شنیده بودیم و در هیچ یک از اقوام ندیده بودیم . میدانست که به #گل و #گیاه علاقه مندم روحیه حساسم را میشناخت و بارها سفارش کرده بود از احساسی بودن دست بردارم ، ولی خود در پس زمینه همین سفارش، احساسات سرخورده زیادی داشت که مسیر زندگی به او اجازه ابرازش را نداده بود . ترس از آزار دیدن من بابت تجربه هایی که خود داشت همواره باعث سفارش اش میشد . میدانست که در میان گل ها نمیتوانم با هیچ #کاکتوسی ارتباط برقرار کنم. کاکتوس نماد درک نکردن شرایط بود اصلا چه معنی دارد که گل بدهی ولی با خارهای خود برای علاقه مندان ات خط و نشان بکشی !! برای #هدیه همان را انتخاب کرد ، شاید معتقد به همین تضاد ها بود .همان هایی که بارها به او گوشزد کرده بودم ، همان هایی که نماد بودنش را به همان کاکتوس بدل کرده بود . گلی با خارهای به ظاهر نرم ولی امان ازاینکه بخواهد در دست ات نیش و نشانه ایی بگذارد ، میدانی که زخم خورده ایی ولی نمیتوانی از پس تیغ ریز آن بربیایی و از دستت خارج اش کنی. ادامه در کامنت اوّل ⬇
. برادران و خواهرانمان در سرتاسر #جهان، #سلام ما امروز در حالی برای بزرگداشت باشکوهترین حماسهی #تاریخ #بشر، در کنار میلیونها نفر عاشقان #حسین از سراسر #کره_خاکی، با پای پیاده به سمت #کربلا در حال حرکتیم که فرزندان حضرت آدم از نژادها و ملل و مذاهب مختلف در سراسر جهان، اسیر انواع ستمها، محرومیتها، تحقیرها، و بیعدالتیها اند. فضای حاکم بر عرصههای مختلف #سیاسی، #اقتصادی، #اجتماعی و #فرهنگی #زندگی مردمان را #مستکبرین و نظم ظالمانهی حاکم بر جهان امروز تعیین میکند. امورات مردمان نه بر اساس تأمین مصالح خود آنان، بلکه بر مدار تأمین هرچه بیشتر منافع سرمایهداران و زورگویان سامان یافته است. حاکمان ظالم و غیرمردمی در جایجای جهان مردمان کشور خود را به شیوههای مدرن به بردگی میکشند و خود به بردگی طاغوتهای بزرگتر و در رأس آنها #آمریکا و نهادهای بینالمللی تابع آن میپردازند. #پیاده_روی_حرم_تا_حرم #امت_محمد #پیمان_جهانی_اربعین  _   #اربعین سال ٫ #امام_حسین  . .  ◀️ شما هم به نهضت پیمان جهانی مبارزه با ظلم بپیوندید ... ✔ اطلاعات بیشتر در کانال تلگرام به آدرس ./. 🔶️ آدرس فیسبوک. ./ 🔶️آدرس توییتر: ://./
. برادران و خواهرانمان در سرتاسر #جهان ، #سلام ما امروز در حالی برای بزرگداشت باشکوهترین حماسهی #تاریخ #بشر ، در کنار میلیونها نفر عاشقان #حسین از سراسر #کره_خاکی ، با پای پیاده به سمت #کربلا در حال حرکتیم که فرزندان حضرت آدم از نژادها و ملل و مذاهب مختلف در سراسر جهان، اسیر انواع ستمها، محرومیتها، تحقیرها، و بیعدالتیها اند. فضای حاکم بر عرصههای مختلف #سیاسی ، #اقتصادی ، #اجتماعی و #فرهنگی #زندگی مردمان را #مستکبرین و نظم ظالمانهی حاکم بر جهان امروز تعیین میکند. امورات مردمان نه بر اساس تأمین مصالح خود آنان، بلکه بر مدار تأمین هرچه بیشتر منافع سرمایهداران و زورگویان سامان یافته است. حاکمان ظالم و غیرمردمی در جایجای جهان مردمان کشور خود را به شیوههای مدرن به بردگی میکشند و خود به بردگی طاغوتهای بزرگتر و در رأس آنها #آمریکا و نهادهای بینالمللی تابع آن میپردازند. #پیاده_روی_حرم_تا_حرم #امت_محمد #پیمان_جهانی_اربعین _ #اربعین سال ٫ #امام_حسین . . ◀️ شما هم به نهضت پیمان جهانی مبارزه با ظلم بپیوندید ... ✔ اطلاعات بیشتر در کانال تلگرام به آدرس ./. 🔶️ آدرس فیسبوک. ./ 🔶️آدرس توییتر: ://./
. برادران و خواهرانمان در سرتاسر #جهان، #سلام ما امروز در حالی برای بزرگداشت باشکوهترین حماسهی #تاریخ #بشر، در کنار میلیونها نفر عاشقان #حسین از سراسر #کره_خاکی، با پای پیاده به سمت #کربلا در حال حرکتیم که فرزندان حضرت آدم از نژادها و ملل و مذاهب مختلف در سراسر جهان، اسیر انواع ستمها، محرومیتها، تحقیرها، و بیعدالتیها اند. فضای حاکم بر عرصههای مختلف #سیاسی، #اقتصادی، #اجتماعی و #فرهنگی #زندگی مردمان را #مستکبرین و نظم ظالمانهی حاکم بر جهان امروز تعیین میکند. امورات مردمان نه بر اساس تأمین مصالح خود آنان، بلکه بر مدار تأمین هرچه بیشتر منافع سرمایهداران و زورگویان سامان یافته است. حاکمان ظالم و غیرمردمی در جایجای جهان مردمان کشور خود را به شیوههای مدرن به بردگی میکشند و خود به بردگی طاغوتهای بزرگتر و در رأس آنها #آمریکا و نهادهای بینالمللی تابع آن میپردازند. #پیاده_روی_حرم_تا_حرم #امت_محمد #پیمان_جهانی_اربعین  _   #اربعین سال ٫ #امام_حسین  . .  ◀️ شما هم به نهضت پیمان جهانی مبارزه با ظلم بپیوندید ... ✔ اطلاعات بیشتر در کانال تلگرام به آدرس ./. 🔶️ آدرس فیسبوک. ./ 🔶️آدرس توییتر: ://./
. برادران و خواهرانمان در سرتاسر #جهان ، #سلام ما امروز در حالی برای بزرگداشت باشکوهترین حماسهی #تاریخ #بشر ، در کنار میلیونها نفر عاشقان #حسین از سراسر #کره_خاکی ، با پای پیاده به سمت #کربلا در حال حرکتیم که فرزندان حضرت آدم از نژادها و ملل و مذاهب مختلف در سراسر جهان، اسیر انواع ستمها، محرومیتها، تحقیرها، و بیعدالتیها اند. فضای حاکم بر عرصههای مختلف #سیاسی ، #اقتصادی ، #اجتماعی و #فرهنگی #زندگی مردمان را #مستکبرین و نظم ظالمانهی حاکم بر جهان امروز تعیین میکند. امورات مردمان نه بر اساس تأمین مصالح خود آنان، بلکه بر مدار تأمین هرچه بیشتر منافع سرمایهداران و زورگویان سامان یافته است. حاکمان ظالم و غیرمردمی در جایجای جهان مردمان کشور خود را به شیوههای مدرن به بردگی میکشند و خود به بردگی طاغوتهای بزرگتر و در رأس آنها #آمریکا و نهادهای بینالمللی تابع آن میپردازند. #پیاده_روی_حرم_تا_حرم #امت_محمد #پیمان_جهانی_اربعین _ #اربعین سال ٫ #امام_حسین . . ◀️ شما هم به نهضت پیمان جهانی مبارزه با ظلم بپیوندید ... ✔ اطلاعات بیشتر در کانال تلگرام به آدرس ./. 🔶️ آدرس فیسبوک. ./ 🔶️آدرس توییتر: ://./
تصبحون على #قوة .. #حب .. #سلام .. #أمنيات محققة 💙🙏🏻
تصبحون على #قوة .. #حب .. #سلام .. #أمنيات محققة 💙🙏🏻
من أراد النجاح في هذا العالم عليه أن يتغلّب على أسس الفقر الستة: النوم 😴😴 .التراخي😰 .. الخوف 🤫 .. الغضب 😡 .. الكسل 🤕 .. المماطلة 🤒 . #سلام
من أراد النجاح في هذا العالم عليه أن يتغلّب على أسس الفقر الستة: النوم 😴😴 .التراخي😰 .. الخوف 🤫 .. الغضب 😡 .. الكسل 🤕 .. المماطلة 🤒 . #سلام
. برادران و خواهرانمان در سرتاسر #جهان، #سلام ما امروز در حالی برای بزرگداشت باشکوهترین حماسهی #تاریخ #بشر، در کنار میلیونها نفر عاشقان #حسین از سراسر #کره_خاکی، با پای پیاده به سمت #کربلا در حال حرکتیم که فرزندان حضرت آدم از نژادها و ملل و مذاهب مختلف در سراسر جهان، اسیر انواع ستمها، محرومیتها، تحقیرها، و بیعدالتیها اند. فضای حاکم بر عرصههای مختلف #سیاسی، #اقتصادی، #اجتماعی و #فرهنگی #زندگی مردمان را #مستکبرین و نظم ظالمانهی حاکم بر جهان امروز تعیین میکند. امورات مردمان نه بر اساس تأمین مصالح خود آنان، بلکه بر مدار تأمین هرچه بیشتر منافع سرمایهداران و زورگویان سامان یافته است. حاکمان ظالم و غیرمردمی در جایجای جهان مردمان کشور خود را به شیوههای مدرن به بردگی میکشند و خود به بردگی طاغوتهای بزرگتر و در رأس آنها #آمریکا و نهادهای بینالمللی تابع آن میپردازند. #پیاده_روی_حرم_تا_حرم #امت_محمد #پیمان_جهانی_اربعین  _   #اربعین سال ٫ #امام_حسین  . .  ◀️ شما هم به نهضت پیمان جهانی مبارزه با ظلم بپیوندید ... ✔ اطلاعات بیشتر در کانال تلگرام به آدرس ./. 🔶️ آدرس فیسبوک. ./ 🔶️آدرس توییتر: ://./
. برادران و خواهرانمان در سرتاسر #جهان ، #سلام ما امروز در حالی برای بزرگداشت باشکوهترین حماسهی #تاریخ #بشر ، در کنار میلیونها نفر عاشقان #حسین از سراسر #کره_خاکی ، با پای پیاده به سمت #کربلا در حال حرکتیم که فرزندان حضرت آدم از نژادها و ملل و مذاهب مختلف در سراسر جهان، اسیر انواع ستمها، محرومیتها، تحقیرها، و بیعدالتیها اند. فضای حاکم بر عرصههای مختلف #سیاسی ، #اقتصادی ، #اجتماعی و #فرهنگی #زندگی مردمان را #مستکبرین و نظم ظالمانهی حاکم بر جهان امروز تعیین میکند. امورات مردمان نه بر اساس تأمین مصالح خود آنان، بلکه بر مدار تأمین هرچه بیشتر منافع سرمایهداران و زورگویان سامان یافته است. حاکمان ظالم و غیرمردمی در جایجای جهان مردمان کشور خود را به شیوههای مدرن به بردگی میکشند و خود به بردگی طاغوتهای بزرگتر و در رأس آنها #آمریکا و نهادهای بینالمللی تابع آن میپردازند. #پیاده_روی_حرم_تا_حرم #امت_محمد #پیمان_جهانی_اربعین _ #اربعین سال ٫ #امام_حسین . . ◀️ شما هم به نهضت پیمان جهانی مبارزه با ظلم بپیوندید ... ✔ اطلاعات بیشتر در کانال تلگرام به آدرس ./. 🔶️ آدرس فیسبوک. ./ 🔶️آدرس توییتر: ://./
#مکان :این ویدیو فوق العاده زیبا #سلام دوستان همراه همیشگی 🌷 شبتون سرشاراز آرامش #امواج نفسگیر ساحل، ورنزاترا ایتالیا
#مکان :این ویدیو فوق العاده زیبا #سلام دوستان همراه همیشگی 🌷 شبتون سرشاراز آرامش #امواج نفسگیر ساحل، ورنزاترا ایتالیا
#سلام بریمن...
#سلام بریمن...
ثم يهبك الله قوة من بعد ضعف و فرحة من بعد حزن حتى ترضي فيهون عليك كل شئ ضاق به صدرك فتهون عليك الدنيا بما فيها #حب #وفرة #سلام #أمان #سعادة #فرح #اعتزال #عزلة #أنس #حب #تنمية #سكينة #هدوء #البحرين #تأمل #التأمل #علاج #قطر #السعودية #الكويت #قطر #الحب #كاميرا #نفس #روح #جسد #الامارات #فلسطين #الأردن #عمان #لبنان #المغرب #الامارات
ثم يهبك الله قوة من بعد ضعف و فرحة من بعد حزن حتى ترضي فيهون عليك كل شئ ضاق به صدرك فتهون عليك الدنيا بما فيها #حب #وفرة #سلام #أمان #سعادة #فرح #اعتزال #عزلة #أنس #حب #تنمية #سكينة #هدوء #البحرين #تأمل #التأمل #علاج #قطر #السعودية #الكويت #قطر #الحب #كاميرا #نفس #روح #جسد #الامارات #فلسطين #الأردن #عمان #لبنان #المغرب #الامارات
كنت كثيرا ما أسافر مع أمي في صغري سافرنا لتونس،فرنسا،مصر كبرت و كبر حبي للسفر لكني لم أدرك ذلك حتى بدأت مرحلة اكتشاف نفسي و كانت ثمرة بداية هذه المرحلة اكتشاف عشقي للسفر عزمت حينها باتخاذ أول قرار و هو السفر لأكمل ما بدأته،حددت وجهتي و خططت لرحلتي حجزت تذكرتي و بدأت رحلتي... #سفر #مسلمة #عشق #سلام #جمال
كنت كثيرا ما أسافر مع أمي في صغري سافرنا لتونس،فرنسا،مصر كبرت و كبر حبي للسفر لكني لم أدرك ذلك حتى بدأت مرحلة اكتشاف نفسي و كانت ثمرة بداية هذه المرحلة اكتشاف عشقي للسفر عزمت حينها باتخاذ أول قرار و هو السفر لأكمل ما بدأته،حددت وجهتي و خططت لرحلتي حجزت تذكرتي و بدأت رحلتي... #سفر #مسلمة #عشق #سلام #جمال
🎀٩٧/٨/٢٤🎀 شلااااااااااااااااااااااااااااااااااام✋ #درود #ناناز #دخترم #زيبا #آبان٩٧ #سلام
🎀٩٧/٨/٢٤🎀 شلااااااااااااااااااااااااااااااااااام✋ #درود #ناناز #دخترم #زيبا #آبان ٩٧ #سلام