پیک گرام

عکس ها و فیلم های درباره سلطان رپ در اینستاگرام

محبوب ترین عکس ها و فیلم های سلطان رپ

Instagram
#سلطان_رپ . تازگیاخیلیادوربرداشتن وفازروشن فکراروگرفتن که ماسطح فکرمون بالاست ونمیدونم خاص پسندیمو این کسشعراا ... . #یاس کسی که رپ وواردخونواده هاکرد چطورانتظارداری وقتی یه مرد۴۰ساله وخانم۳۰ساله میرن زیرپستش واسش کامنت میذارن وازش تشکرمیکنن تواهنگاش فحش بده😏😏. . مثللابگه مادرسگ مادرسگ میشه رپره قوی😐😐 بله دقیقا با#سورنا و طرفداراشم که توهم زدن وفکرمیکنن ازسلطانمون بالاترن همون حرفاومعنی ومفهوم آهنگای #سورنا و#بهرام واهنگای#یاس داره ولی باشعورتروباادبیاات بهتر . . حالاحاللاهااا باس بدوئین...😏😏 . کلمه #سلطان حرمت داره واسه هرکس به کار نبریم. برکت #رپ فارس حضرت#یاس . #یاس#سلطان#رپ#هیپ_هاپ#سورنا#بهرام#حصین#شایع#کاغذ#هیچکس#توپاک. . #رپ_سبک_برتر
#سلطان_رپ . تازگیاخیلیادوربرداشتن وفازروشن فکراروگرفتن که ماسطح فکرمون بالاست ونمیدونم خاص پسندیمو این کسشعراا ... . #یاس کسی که رپ وواردخونواده هاکرد چطورانتظارداری وقتی یه مرد۴۰ساله وخانم۳۰ساله میرن زیرپستش واسش کامنت میذارن وازش تشکرمیکنن تواهنگاش فحش بده😏😏. . مثللابگه مادرسگ مادرسگ میشه رپره قوی😐😐 بله دقیقا با#سورنا و طرفداراشم که توهم زدن وفکرمیکنن ازسلطانمون بالاترن همون حرفاومعنی ومفهوم آهنگای #سورنا و#بهرام واهنگای#یاس داره ولی باشعورتروباادبیاات بهتر . . حالاحاللاهااا باس بدوئین...😏😏 . کلمه #سلطان حرمت داره واسه هرکس به کار نبریم. برکت #رپ فارس حضرت#یاس . #یاس #سلطان #رپ #هیپ_هاپ #سورنا #بهرام #حصین #شایع #کاغذ #هیچکس #توپاک . . #رپ_سبک_برتر
#سلطان_رپ . تازگیاخیلیادوربرداشتن وفازروشن فکراروگرفتن که ماسطح فکرمون بالاست ونمیدونم خاص پسندیمو این کسشعراا ... . #یاس کسی که رپ وواردخونواده هاکرد چطورانتظارداری وقتی یه مرد۴۰ساله وخانم۳۰ساله میرن زیرپستش واسش کامنت میذارن وازش تشکرمیکنن تواهنگاش فحش بده😏😏. . مثللابگه مادرسگ مادرسگ میشه رپره قوی😐😐 بله دقیقا با#سورنا و طرفداراشم که توهم زدن وفکرمیکنن ازسلطانمون بالاترن همون حرفاومعنی ومفهوم آهنگای #سورنا و#بهرام واهنگای#یاس داره ولی باشعورتروباادبیاات بهتر . . حالاحاللاهااا باس بدوئین...😏😏 . کلمه #سلطان حرمت داره واسه هرکس به کار نبریم. برکت #رپ فارس حضرت#یاس . #یاس#سلطان#رپ#هیپ_هاپ#سورنا#بهرام#حصین#شایع#کاغذ#هیچکس#توپاک. . #رپ_سبک_برتر
#سلطان_رپ . تازگیاخیلیادوربرداشتن وفازروشن فکراروگرفتن که ماسطح فکرمون بالاست ونمیدونم خاص پسندیمو این کسشعراا ... . #یاس کسی که رپ وواردخونواده هاکرد چطورانتظارداری وقتی یه مرد۴۰ساله وخانم۳۰ساله میرن زیرپستش واسش کامنت میذارن وازش تشکرمیکنن تواهنگاش فحش بده😏😏. . مثللابگه مادرسگ مادرسگ میشه رپره قوی😐😐 بله دقیقا با#سورنا و طرفداراشم که توهم زدن وفکرمیکنن ازسلطانمون بالاترن همون حرفاومعنی ومفهوم آهنگای #سورنا و#بهرام واهنگای#یاس داره ولی باشعورتروباادبیاات بهتر . . حالاحاللاهااا باس بدوئین...😏😏 . کلمه #سلطان حرمت داره واسه هرکس به کار نبریم. برکت #رپ فارس حضرت#یاس . #یاس #سلطان #رپ #هیپ_هاپ #سورنا #بهرام #حصین #شایع #کاغذ #هیچکس #توپاک . . #رپ_سبک_برتر
(چالیم۲) حصین #سلطان #رپ #سلطان_رپ #خفن #حصین #کاغذ #پروووو #پرو #هیپ_هاپ #عشق #حصین_ابلیس از این لات الکیام ادم کلافه میشه یارو شیش جیب میپوشه تو قیافه میره اه .
(چالیم۲) حصین #سلطان #رپ #سلطان_رپ #خفن #حصین #کاغذ #پروووو #پرو #هیپ_هاپ #عشق #حصین_ابلیس از این لات الکیام ادم کلافه میشه یارو شیش جیب میپوشه تو قیافه میره اه .
من هوادار قدیمم بدهم جان عزیز نوارادت نه که ازپیش غرامت بروم #سعدی #پرسپولیسیم ❤❤❤❤ بکوب پاهات محکم روی زمین باز بکوب اینجا تازه اول مسیروروی پات بمون انتهای این مبارزه بردباماست بجنب وقت نیست پاشو بگو من ادامه میدم وقتشه واسه فردا ماکت بچینم میرم جلو بجای اینکه ساکت بشینم ... تو بدون این روزا هرآدمی بارکده... تا این فهمیدن ما زمین خوردیم تماشا میکردن وتخمه میخوردن ... انتهای این مبارزه بردباماست بجنب وقت نیست پاشو بگو من ادامه میدم #یاس #یاسر_بختیاری #سلطان_رپ 👑 #بارکد   _____ فردا هراتفاقی بیفته با کسب هرنتیجه ای کماکان ما مثل همیشه با تمام وجوداین تیم دوست خواهیم داشت وبهش افتخار میکنیم ممنونیم از تلاش و زحمات شخص #برانکو_ایوانکویچ که با وجود محرومیت ومصدومیت بازیکنان و مشکلات ریز ودرشت گریبان تیم بادانش ودرایت خودش کاری کردی خیلی ها بادنیایی ادعا توان انجامش نداشته وندارن و کادرفنی وتک تک بازیکنانی که مثل شیرجنگیدن باساق وبدن خسته مردومردونه از جون مایه گذاشتن #پرسپولیس_کشتی_عشق_است_یا_رب_ناخدایش_باش #این_تیم_شیرانه_یا_علی_مدد #پرسپولیس_ایرانیم_حالاحالا_قهرمانیم #ارتش_۴۰_ملیونی_پرسپولیس_و_برانکو #جان_میدهیم_جام_نمیدهیم ✌✌✌✌ 💪💪💪💪 👑🏆🌟👊
من هوادار قدیمم بدهم جان عزیز نوارادت نه که ازپیش غرامت بروم #سعدی #پرسپولیسیم ❤❤❤❤ بکوب پاهات محکم روی زمین باز بکوب اینجا تازه اول مسیروروی پات بمون انتهای این مبارزه بردباماست بجنب وقت نیست پاشو بگو من ادامه میدم وقتشه واسه فردا ماکت بچینم میرم جلو بجای اینکه ساکت بشینم ... تو بدون این روزا هرآدمی بارکده... تا این فهمیدن ما زمین خوردیم تماشا میکردن وتخمه میخوردن ... انتهای این مبارزه بردباماست بجنب وقت نیست پاشو بگو من ادامه میدم #یاس #یاسر_بختیاری #سلطان_رپ 👑 #بارکد _____ فردا هراتفاقی بیفته با کسب هرنتیجه ای کماکان ما مثل همیشه با تمام وجوداین تیم دوست خواهیم داشت وبهش افتخار میکنیم ممنونیم از تلاش و زحمات شخص #برانکو_ایوانکویچ که با وجود محرومیت ومصدومیت بازیکنان و مشکلات ریز ودرشت گریبان تیم بادانش ودرایت خودش کاری کردی خیلی ها بادنیایی ادعا توان انجامش نداشته وندارن و کادرفنی وتک تک بازیکنانی که مثل شیرجنگیدن باساق وبدن خسته مردومردونه از جون مایه گذاشتن #پرسپولیس_کشتی_عشق_است_یا_رب_ناخدایش_باش #این_تیم_شیرانه_یا_علی_مدد #پرسپولیس_ایرانیم_حالاحالا_قهرمانیم #ارتش_ ۴۰_ملیونی_پرسپولیس_و_برانکو #جان_میدهیم_جام_نمیدهیم ✌✌✌✌ 💪💪💪💪 👑🏆🌟👊
 یاس👑️ موئر❤  لیبل: رادیو جوان و فریاس نماهنگ بند ناف تا خط صاف به کارگردانی احمد پارسا مدیر تولید: سجاد ترابی بازیگران: رضا اخلاقی راد رسول علیپور دنسر ها: ناصر اِدی عرفان فلاحی ضرباهنگ: فربد عرش میکس و مستر: شروین رادفر.. ♡.. کیا این موزیک ویدیو رو دیدن؟ چطور بود اقای سلطان؟ 😉👌 #یاس #سلطان_رپ #پدر_رپ_پارس #موئر #بند_ناف_تا_خط_صاف
یاس👑️ موئر❤ لیبل: رادیو جوان و فریاس نماهنگ بند ناف تا خط صاف به کارگردانی احمد پارسا مدیر تولید: سجاد ترابی بازیگران: رضا اخلاقی راد رسول علیپور دنسر ها: ناصر اِدی عرفان فلاحی ضرباهنگ: فربد عرش میکس و مستر: شروین رادفر.. ♡.. کیا این موزیک ویدیو رو دیدن؟ چطور بود اقای سلطان؟ 😉👌 #یاس #سلطان_رپ #پدر_رپ_پارس #موئر #بند_ناف_تا_خط_صاف
#شروع یک پایان از ابتدای آغاز طلوع یک قدرت از پرواز تا پرواز #صادق #سلطان_رپ پ.ن: خیلی سرد بود😂😂
#شروع یک پایان از ابتدای آغاز طلوع یک قدرت از پرواز تا پرواز #صادق #سلطان_رپ پ.ن: خیلی سرد بود😂😂
واقعا کی فکرشو میکرد یه روزی امریکایی هاهم توی کربلا به عشق امام حسین بیان رپ بخونن...!!! من توصیفی براش ندارم نمیدونم واقعا چجوری و با چی جذب امام حسین شدن... #عشق #ایران #رپ #سلطان_رپ #هیپ_هاپ #زیبا #گردشگری #اقتصاد #دلار #امام_حسین
واقعا کی فکرشو میکرد یه روزی امریکایی هاهم توی کربلا به عشق امام حسین بیان رپ بخونن...!!! من توصیفی براش ندارم نمیدونم واقعا چجوری و با چی جذب امام حسین شدن... #عشق #ایران #رپ #سلطان_رپ #هیپ_هاپ #زیبا #گردشگری #اقتصاد #دلار #امام_حسین
سلطان فقط حسین صدا فقط حسین 🔱رپ #رپ #رپ_فارسی #حسین #سلطان_رپ
سلطان فقط حسین صدا فقط حسین 🔱رپ #رپ #رپ_فارسی #حسین #سلطان_رپ
ورق بزنید . . . اجرای زنده فقط خودت سلطان رپ تا پول داری میفهمنت وقتی نداری میگن که بی مصرفه این آدما یه عمر بهشون حال بدی با وزن جیبات تورو میسنجنت..    #درد #یاس_سلطان_رپ_فارس #پول #یاسر_بختیاری #عماد_قویدل #حامد_فرد #محمدبیباک #شاهین_نجفی #زندگی_تلخ #سنجشمون_یعنی_گردش_پول #مرام_معرفت #یاس_سلطان_رپ_فارس #سلطان_رپ #کوروش_صادقی #اجرای_زنده#بی_پولی
ورق بزنید . . . اجرای زنده فقط خودت سلطان رپ تا پول داری میفهمنت وقتی نداری میگن که بی مصرفه این آدما یه عمر بهشون حال بدی با وزن جیبات تورو میسنجنت.. #درد #یاس_سلطان_رپ_فارس #پول #یاسر_بختیاری #عماد_قویدل #حامد_فرد #محمدبیباک #شاهین_نجفی #زندگی_تلخ #سنجشمون_یعنی_گردش_پول #مرام_معرفت #یاس_سلطان_رپ_فارس #سلطان_رپ #کوروش_صادقی #اجرای_زنده #بی_پولی
👤👥🎶🎵🎤 ⚠️ اجرای امینم در برنامه جیمی کیمل - با دو کیفیت داخل سایت. پست قبلی در سایت به روز رسانی شد : . . 📎 ://./?= . . :  :   🆔 👈 . . #امینم #ونوم #جیمی_کیمل #زیرنویس #ترجمه #آهنگ #موزیک_ویدیو #رپ #رپر #سلطان_رپ #هیپ_هاپ      #اجرای_زنده
👤👥🎶🎵🎤 ⚠️ اجرای امینم در برنامه جیمی کیمل - با دو کیفیت داخل سایت. پست قبلی در سایت به روز رسانی شد : . . 📎 ://./?= . . : : 🆔 👈 . . #امینم #ونوم #جیمی_کیمل #زیرنویس #ترجمه #آهنگ #موزیک_ویدیو #رپ #رپر #سلطان_رپ #هیپ_هاپ #اجرای_زنده
عکس جدید #سلطان ❤❤❣❤❤ دوستان یاسی رو تگ کنید💜💙 😍😍😍😍 #ابهت       👊 #چارسو #رپر #رپ #رپ_فارسی #سلطان #سلطان_رپ #یاس #یاسر_بختیاری #اتحاد_یاسی #کمیته_یاسی_ها
عکس جدید #سلطان ❤❤❣❤❤ دوستان یاسی رو تگ کنید💜💙 😍😍😍😍 #ابهت 👊 #چارسو #رپر #رپ #رپ_فارسی #سلطان #سلطان_رپ #یاس #یاسر_بختیاری #اتحاد_یاسی #کمیته_یاسی_ها
#👑❤ این آهنگ شاهین خیلی محشره . تشویشم از خشم تُـند پــدر ، عاشق شدن زیر خط خطر ! . #شاهین_نجفی #اینگونه #ترنس #شاهین #رپ #رپ_فارسی #سلطان_رپ #صدای_درد #صدای_فقر #صدای_مردم #بغض #ایران_من #انسانیت #زن #مرد #ترنسکشوال #عشق #تبعیض #موزیک_ویدئو
#👑❤ این آهنگ شاهین خیلی محشره . تشویشم از خشم تُـند پــدر ، عاشق شدن زیر خط خطر ! . #شاهین_نجفی #اینگونه #ترنس #شاهین #رپ #رپ_فارسی #سلطان_رپ #صدای_درد #صدای_فقر #صدای_مردم #بغض #ایران_من #انسانیت #زن #مرد #ترنسکشوال #عشق #تبعیض #موزیک_ویدئو