پیک گرام

عکس ها و فیلم های درباره سنتور نوازان جوان در اینستاگرام

محبوب ترین عکس ها و فیلم های سنتور نوازان جوان

Instagram
*دوستان این فیلم جنبه سرگرمی داره!* اجرای متفاوت و همراه با خلاقیت و ذوق هنری آقای پوریا لله .. قطعه شیدایی اثر استاد پرویز مشکاتیان دستگاه شور در مورد رزومه خودشون هم توضیحاتی دادند: (کارشناس بازیگری و مدرس موسیقی ساز اولشون سنتور ،اما ساز تخصصیشون فلوت هستش ،دیپلم شش مهارت موسیقی دارم و یک سال دانشجوی کارشناسی ارشد آزاد دانشگاه طهران بودند.) #پیج#سنتور#نوازان#جوان🔴 #سنتور_نوازان_جوان #سنتورنوازی #سنتوری #سنتورنوازان #موسیقی_سنتی #موسیقی_سنتی_ایران #نوازندگان#ایران #موسیقی 💪منتظر آثارتون هستیم😉 🌕کلیه دنبال کنندگان پیج میتوانند با ارسال آثار خود مارا در اشتراک گذاری آثار قشنگشون یاری کنند.✅ 💥 کافیه پست های مورد نظرتون رو برای ما دایرکت کنید.💌 #پرویز_مشکاتیان #شیدایی #پیج#سنتور#نوازان#جوان #سنتور_نوازان_جوان #سنتورنوازی #سنتوری #سنتورنوازان #موسیقی_سنتی #موسیقی_سنتی_ایران #نوازندگان#ایران #موسیقی
*دوستان این فیلم جنبه سرگرمی داره!* اجرای متفاوت و همراه با خلاقیت و ذوق هنری آقای پوریا لله .. قطعه شیدایی اثر استاد پرویز مشکاتیان دستگاه شور در مورد رزومه خودشون هم توضیحاتی دادند: (کارشناس بازیگری و مدرس موسیقی ساز اولشون سنتور ،اما ساز تخصصیشون فلوت هستش ،دیپلم شش مهارت موسیقی دارم و یک سال دانشجوی کارشناسی ارشد آزاد دانشگاه طهران بودند.) #پیج #سنتور #نوازان #جوان 🔴 #سنتور_نوازان_جوان #سنتورنوازی #سنتوری #سنتورنوازان #موسیقی_سنتی #موسیقی_سنتی_ایران #نوازندگان #ایران #موسیقی 💪منتظر آثارتون هستیم😉 🌕کلیه دنبال کنندگان پیج میتوانند با ارسال آثار خود مارا در اشتراک گذاری آثار قشنگشون یاری کنند.✅ 💥 کافیه پست های مورد نظرتون رو برای ما دایرکت کنید.💌 #پرویز_مشکاتیان #شیدایی #پیج #سنتور #نوازان #جوان #سنتور_نوازان_جوان #سنتورنوازی #سنتوری #سنتورنوازان #موسیقی_سنتی #موسیقی_سنتی_ایران #نوازندگان #ایران #موسیقی
*دوستان این فیلم جنبه سرگرمی داره!* اجرای متفاوت و همراه با خلاقیت و ذوق هنری آقای پوریا لله .. قطعه شیدایی اثر استاد پرویز مشکاتیان دستگاه شور در مورد رزومه خودشون هم توضیحاتی دادند: (کارشناس بازیگری و مدرس موسیقی ساز اولشون سنتور ،اما ساز تخصصیشون فلوت هستش ،دیپلم شش مهارت موسیقی دارم و یک سال دانشجوی کارشناسی ارشد آزاد دانشگاه طهران بودند.) #پیج#سنتور#نوازان#جوان🔴 #سنتور_نوازان_جوان #سنتورنوازی #سنتوری #سنتورنوازان #موسیقی_سنتی #موسیقی_سنتی_ایران #نوازندگان#ایران #موسیقی 💪منتظر آثارتون هستیم😉 🌕کلیه دنبال کنندگان پیج میتوانند با ارسال آثار خود مارا در اشتراک گذاری آثار قشنگشون یاری کنند.✅ 💥 کافیه پست های مورد نظرتون رو برای ما دایرکت کنید.💌 #پرویز_مشکاتیان #شیدایی #پیج#سنتور#نوازان#جوان #سنتور_نوازان_جوان #سنتورنوازی #سنتوری #سنتورنوازان #موسیقی_سنتی #موسیقی_سنتی_ایران #نوازندگان#ایران #موسیقی
*دوستان این فیلم جنبه سرگرمی داره!* اجرای متفاوت و همراه با خلاقیت و ذوق هنری آقای پوریا لله .. قطعه شیدایی اثر استاد پرویز مشکاتیان دستگاه شور در مورد رزومه خودشون هم توضیحاتی دادند: (کارشناس بازیگری و مدرس موسیقی ساز اولشون سنتور ،اما ساز تخصصیشون فلوت هستش ،دیپلم شش مهارت موسیقی دارم و یک سال دانشجوی کارشناسی ارشد آزاد دانشگاه طهران بودند.) #پیج #سنتور #نوازان #جوان 🔴 #سنتور_نوازان_جوان #سنتورنوازی #سنتوری #سنتورنوازان #موسیقی_سنتی #موسیقی_سنتی_ایران #نوازندگان #ایران #موسیقی 💪منتظر آثارتون هستیم😉 🌕کلیه دنبال کنندگان پیج میتوانند با ارسال آثار خود مارا در اشتراک گذاری آثار قشنگشون یاری کنند.✅ 💥 کافیه پست های مورد نظرتون رو برای ما دایرکت کنید.💌 #پرویز_مشکاتیان #شیدایی #پیج #سنتور #نوازان #جوان #سنتور_نوازان_جوان #سنتورنوازی #سنتوری #سنتورنوازان #موسیقی_سنتی #موسیقی_سنتی_ایران #نوازندگان #ایران #موسیقی
بداهه نوازی در شور آواز ابوعطا نوازنده سنتور آقای عباس حیدری  از استان بوشهر شهر سعد آباد 💪منتظر آثارتون هستیم😉 🌕کلیه دنبال کنندگان پیج میتوانند با ارسال آثار خود مارا در اشتراک گذاری آثار قشنگشون یاری کنند.✅ 💥 کافیه پست های مورد نظرتون رو برای ما دایرکت کنید.💌 #پیج#سنتور#نوازان#جوان #سنتور_نوازان_جوان #سنتورنوازی #سنتوری #سنتورنوازان #موسیقی_سنتی #موسیقی_سنتی_ایران #نوازندگان#ایران #موسیقی
بداهه نوازی در شور آواز ابوعطا نوازنده سنتور آقای عباس حیدری از استان بوشهر شهر سعد آباد 💪منتظر آثارتون هستیم😉 🌕کلیه دنبال کنندگان پیج میتوانند با ارسال آثار خود مارا در اشتراک گذاری آثار قشنگشون یاری کنند.✅ 💥 کافیه پست های مورد نظرتون رو برای ما دایرکت کنید.💌 #پیج #سنتور #نوازان #جوان #سنتور_نوازان_جوان #سنتورنوازی #سنتوری #سنتورنوازان #موسیقی_سنتی #موسیقی_سنتی_ایران #نوازندگان #ایران #موسیقی
سنتور نوازی زیبای استاد میلاد کیایی 🔷 دوستان برای اشتراک آثارتون کافیه پست مورد نظرتون رو برای ما به دایرکت ارسال کنید تا براتون به اشتراک بزاریم 🔶 💪منتظر آثارتون هستیم😉 #اساتید_سنتور_را_بیشتر_بشناسیم نشناسیم #استاد_میلاد_کیایی #میلاد_کیایی #پیج_سنتور #سنتور #نوازان #جوان #سنتور_نوازان_جوان #سنتورنوازی #سنتوری #سنتورنوازان #موسیقی_سنتی #موسیقی_سنتی_ایران #نوازندگان #ایران #موسیقی
سنتور نوازی زیبای استاد میلاد کیایی 🔷 دوستان برای اشتراک آثارتون کافیه پست مورد نظرتون رو برای ما به دایرکت ارسال کنید تا براتون به اشتراک بزاریم 🔶 💪منتظر آثارتون هستیم😉 #اساتید_سنتور_را_بیشتر_بشناسیم نشناسیم #استاد_میلاد_کیایی #میلاد_کیایی #پیج_سنتور #سنتور #نوازان #جوان #سنتور_نوازان_جوان #سنتورنوازی #سنتوری #سنتورنوازان #موسیقی_سنتی #موسیقی_سنتی_ایران #نوازندگان #ایران #موسیقی
سنتور نوازی زیبای استاد میلاد کیایی 🔷 دوستان برای اشتراک آثارتون کافیه پست مورد نظرتون رو برای ما به دایرکت ارسال کنید تا براتون به اشتراک بزاریم 🔶 💪منتظر آثارتون هستیم😉 #اساتید_سنتور_را_بیشتر_بشناسیم نشناسیم #استاد_میلاد_کیایی #میلاد_کیایی #پیج_سنتور #سنتور #نوازان #جوان #سنتور_نوازان_جوان #سنتورنوازی #سنتوری #سنتورنوازان #موسیقی_سنتی #موسیقی_سنتی_ایران #نوازندگان #ایران #موسیقی
سنتور نوازی زیبای استاد میلاد کیایی 🔷 دوستان برای اشتراک آثارتون کافیه پست مورد نظرتون رو برای ما به دایرکت ارسال کنید تا براتون به اشتراک بزاریم 🔶 💪منتظر آثارتون هستیم😉 #اساتید_سنتور_را_بیشتر_بشناسیم نشناسیم #استاد_میلاد_کیایی #میلاد_کیایی #پیج_سنتور #سنتور #نوازان #جوان #سنتور_نوازان_جوان #سنتورنوازی #سنتوری #سنتورنوازان #موسیقی_سنتی #موسیقی_سنتی_ایران #نوازندگان #ایران #موسیقی
اجرای گوشی قطعه گل یاس از آقای شادمهر عقیلی توسط آقای امیرفرشاد . 🔵 ارسالی از همراهان پیج سنتور نوازان جوان برای ما 🔵 🔷 دوستان برای اشتراک آثارتون کافیه پست مورد نظرتون رو برای ما به دایرکت ارسال کنید تا براتون به اشتراک بزاریم 🔶 💪منتظر آثارتون هستیم😉 #سنتور_نوازان #سنتور #نوازان #جوان #سنتور_نوازان_جوان #سنتورنوازی #سنتوری #سنتورنوازان #موسیقی_سنتی #موسیقی_سنتی_ایران #نوازندگان #ایران #موسیقی
اجرای گوشی قطعه گل یاس از آقای شادمهر عقیلی توسط آقای امیرفرشاد . 🔵 ارسالی از همراهان پیج سنتور نوازان جوان برای ما 🔵 🔷 دوستان برای اشتراک آثارتون کافیه پست مورد نظرتون رو برای ما به دایرکت ارسال کنید تا براتون به اشتراک بزاریم 🔶 💪منتظر آثارتون هستیم😉 #سنتور_نوازان #سنتور #نوازان #جوان #سنتور_نوازان_جوان #سنتورنوازی #سنتوری #سنتورنوازان #موسیقی_سنتی #موسیقی_سنتی_ایران #نوازندگان #ایران #موسیقی
اجرا بر اساس قطعه دود و عود اثر استاد پرویز مشکاتیان در دستگاه نوا توسط آقای. *در ضمن دوستان اینجور جاها(ریل راه آهن) جای مناسبی برای ساز زدن نیست! #پیج#سنتور#نوازان#جوان🔴 #سنتور_نوازان_جوان #سنتورنوازی #سنتوری #سنتورنوازان #موسیقی_سنتی #موسیقی_سنتی_ایران #نوازندگان#ایران #موسیقی 💪منتظر آثارتون هستیم😉 🌕کلیه دنبال کنندگان پیج میتوانند با ارسال آثار خود مارا در اشتراک گذاری آثار قشنگشون یاری کنند.✅ 💥 کافیه پست های مورد نظرتون رو برای ما دایرکت کنید.💌 #پرویز_مشکاتیان #دود_عود #دود_و_عود #پیج#سنتور#نوازان#جوان #سنتور_نوازان_جوان #سنتورنوازی #سنتوری #سنتورنوازان #موسیقی_سنتی #موسیقی_سنتی_ایران #نوازندگان#ایران #موسیقی
اجرا بر اساس قطعه دود و عود اثر استاد پرویز مشکاتیان در دستگاه نوا توسط آقای. *در ضمن دوستان اینجور جاها(ریل راه آهن) جای مناسبی برای ساز زدن نیست! #پیج #سنتور #نوازان #جوان 🔴 #سنتور_نوازان_جوان #سنتورنوازی #سنتوری #سنتورنوازان #موسیقی_سنتی #موسیقی_سنتی_ایران #نوازندگان #ایران #موسیقی 💪منتظر آثارتون هستیم😉 🌕کلیه دنبال کنندگان پیج میتوانند با ارسال آثار خود مارا در اشتراک گذاری آثار قشنگشون یاری کنند.✅ 💥 کافیه پست های مورد نظرتون رو برای ما دایرکت کنید.💌 #پرویز_مشکاتیان #دود_عود #دود_و_عود #پیج #سنتور #نوازان #جوان #سنتور_نوازان_جوان #سنتورنوازی #سنتوری #سنتورنوازان #موسیقی_سنتی #موسیقی_سنتی_ایران #نوازندگان #ایران #موسیقی
زنده باد عشق شماعی زاده نوازنده سنتور:پوریا کرمی  پوریا کرمی نوازنده سنتور که من سعادت آشنایی با ایشون رو توی اینستا پیدا کردم و مدت هاست پیج زیبا و پراز عشق ایشون رو دنبال می کنم.💓 #زنده_باد_عشق#شماعی_زاده#شماعیزاده_ازقدیما #پوریا_کرمی#سنتور#سنتورنوازی#نوازنده_سنتور#موسیقی_سنتی#موسیقی_سنتی_ایرانی #سنتور_نوازان_جوان #سنتور_نوازان #عشق_به_موسیقی
زنده باد عشق شماعی زاده نوازنده سنتور:پوریا کرمی پوریا کرمی نوازنده سنتور که من سعادت آشنایی با ایشون رو توی اینستا پیدا کردم و مدت هاست پیج زیبا و پراز عشق ایشون رو دنبال می کنم.💓 #زنده_باد_عشق #شماعی_زاده #شماعیزاده_ازقدیما #پوریا_کرمی #سنتور #سنتورنوازی #نوازنده_سنتور #موسیقی_سنتی #موسیقی_سنتی_ایرانی #سنتور_نوازان_جوان #سنتور_نوازان #عشق_به_موسیقی
زنده باد عشق شماعی زاده نوازنده سنتور:پوریا کرمی  پوریا کرمی نوازنده سنتور که من سعادت آشنایی با ایشون رو توی اینستا پیدا کردم و مدت هاست پیج زیبا و پراز عشق ایشون رو دنبال می کنم.💓 #زنده_باد_عشق#شماعی_زاده#شماعیزاده_ازقدیما #پوریا_کرمی#سنتور#سنتورنوازی#نوازنده_سنتور#موسیقی_سنتی#موسیقی_سنتی_ایرانی #سنتور_نوازان_جوان #سنتور_نوازان #عشق_به_موسیقی
زنده باد عشق شماعی زاده نوازنده سنتور:پوریا کرمی پوریا کرمی نوازنده سنتور که من سعادت آشنایی با ایشون رو توی اینستا پیدا کردم و مدت هاست پیج زیبا و پراز عشق ایشون رو دنبال می کنم.💓 #زنده_باد_عشق #شماعی_زاده #شماعیزاده_ازقدیما #پوریا_کرمی #سنتور #سنتورنوازی #نوازنده_سنتور #موسیقی_سنتی #موسیقی_سنتی_ایرانی #سنتور_نوازان_جوان #سنتور_نوازان #عشق_به_موسیقی
🌕چهارمضراب دشتی🌕 🔵اجرایی با احساس آقای 🔴بر اساس اجرای این قطعه توسط استاد کیهان کلهر و استاد سیامک اقایی🔴 🔷 دوستان برای اشتراک آثارتون کافیه پست مورد نظرتون رو برای ما به دایرکت ارسال کنید تا براتون به اشتراک بزاریم 🔶. #پیج#سنتور#نوازان#جوان #سنتوری #مینور #سنتور_نوازان_جوان #سنتورنوازی #سنتوری #پیج#سنتور#نوازان#جوان #سنتور_نوازان_جوان #سنتورنوازی #سنتوری #سنتورنوازان #موسیقی_سنتی #موسیقی_سنتی_ایران #نوازندگان#ایران #موسیقی #سنتورنوازان #موسیقی_سنتی #موسیقی_سنتی_ایران #نوازندگان#ایران #موسیقی
🌕چهارمضراب دشتی🌕 🔵اجرایی با احساس آقای 🔴بر اساس اجرای این قطعه توسط استاد کیهان کلهر و استاد سیامک اقایی🔴 🔷 دوستان برای اشتراک آثارتون کافیه پست مورد نظرتون رو برای ما به دایرکت ارسال کنید تا براتون به اشتراک بزاریم 🔶. #پیج #سنتور #نوازان #جوان #سنتوری #مینور #سنتور_نوازان_جوان #سنتورنوازی #سنتوری #پیج #سنتور #نوازان #جوان #سنتور_نوازان_جوان #سنتورنوازی #سنتوری #سنتورنوازان #موسیقی_سنتی #موسیقی_سنتی_ایران #نوازندگان #ایران #موسیقی #سنتورنوازان #موسیقی_سنتی #موسیقی_سنتی_ایران #نوازندگان #ایران #موسیقی
اجرای فوق العاده با احساس استاد سیامک اقایی از شاگردان توانمند استاد پرویز مشکاتیان 🔷 دوستان برای اشتراک آثارتون کافیه پست مورد نظرتون رو برای ما به دایرکت ارسال کنید تا براتون به اشتراک بزاریم 🔶 💪منتظر آثارتون هستیم😉 #اساتید_سنتور_را_بیشتر_بشناسیم #پیج_سنتور #استاد_سیامک_آقایی #سیامک_آقایی #پرویز_مشکاتیان #ردیف #ردیف_نوازی #ردیف_آوازی #ردیف_موسیقی_ایران #سنتور #نوازان #جوان #سنتور_نوازان_جوان #سنتورنوازی #سنتوری #سنتورنوازان #موسیقی_سنتی #موسیقی_سنتی_ایران #نوازندگان #ایران #موسیقی
اجرای فوق العاده با احساس استاد سیامک اقایی از شاگردان توانمند استاد پرویز مشکاتیان 🔷 دوستان برای اشتراک آثارتون کافیه پست مورد نظرتون رو برای ما به دایرکت ارسال کنید تا براتون به اشتراک بزاریم 🔶 💪منتظر آثارتون هستیم😉 #اساتید_سنتور_را_بیشتر_بشناسیم #پیج_سنتور #استاد_سیامک_آقایی #سیامک_آقایی #پرویز_مشکاتیان #ردیف #ردیف_نوازی #ردیف_آوازی #ردیف_موسیقی_ایران #سنتور #نوازان #جوان #سنتور_نوازان_جوان #سنتورنوازی #سنتوری #سنتورنوازان #موسیقی_سنتی #موسیقی_سنتی_ایران #نوازندگان #ایران #موسیقی
پیرو درخواست های فراوان جهت آموزش مسایل تئوریک موسیقی(سنتی) به برسی دستگاه های موسیقی میپردازیم: دستگاه از بهم پيوستن چند مقام شكل مي گيرد و از اين چند مقام، مقامي به عنوان مقام اصلي ، نقش شروع ، خاتمه و همچنين رابطه ميان مقامها را به عهده دارد. به عبارتي ساده تر : به مجموع اجزاي يك آهنگ در يك گام يا يك مقام ، با حفظ فواصل مخصوص آن ، دستگاه گفته ميشود. شعبه : موسيقي قديم شامل شعبه بود كه عبارت بودند از : اوج ، چهارگاه ، حجازي ، پنجگاه ، حسيني ، حصار ، دوگاه ، راهوي ، زاول ، زنگوله ، زيرافكند ، سلمك ، عشيران ، عراق ، عشاق ، گردانيه ، گواشت ، ماهور ، مبرقع ، محيّـر ، نوروز خارا ، نوا ، نهفت ، نيريز . مقام : اين كلمه ريشه تازي و عربي داشته و در ايران براي اولين بار در قرن هشتم در رابطه با موسيقي دوره اسلامي عنوان شده و موسيقيدانان قبل از آن ، اصطلاحات دور ، الحان ، اجناس را در مقابل كلمه مقام بكار مي گرفتند. قدما مفهوم موسيقي مقامي را در مقابل موسيقي رديفي ( دستگاهي ) بكار برده اند. مقام تحت عناويني همچون مُــقام ، مَــقوم ، مُــقُـوم وجود دارد كه اين كلمه ( مُــقام ) در برخي از موسيقي هاي نواحي ايران بخصوص موسيقي آذربايجان متداول است. واژه مقام گاهي به معني موضع و محل قرارگرفتن انگشتان نوازنده روي ساز بكار رفته است ، چون هريك از پرده هاي بسته شده بر روي ساز، نشانگر لحن يا آواز و شعبه ايست ، از اين رو برخي از آوازها از همان گام يا محل يا مقام آغاز مي شده است. تقسيمات موسيقي در قديم بگونه اي بوده كه بسياري از گوشه هاي رديف امروز ، بصورت مستقل تشكيل مقامهاي بلندي را مي دادند و بسط و گسترش آن مقام سبب بوجود آمدن يكسري شاخه هاي ديگري مي شد. مقامهاي موسيقي زمان صفي الدين ارموي ( موسيقيدان قرن هفتم هجري ) به مقام راست ، اصفهان ، عراق ، كوچك ، بزرگ ، حجاز ، بوسليك ، عشاق ، حسيني ، زنگوله ، نوا و رهاوي شامل مي شد. تغيير سيستم مقامي به احتمال از سده يازدهم هجري به بعد صورت گرفته كه آخرين تحولات آن مربوط به دوره قاجاريه مي باشد كه موسيقي ايراني بصورت هفت دستگاه ماهور ، شور ، سه گاه ، چهارگاه ، راست پنجگاه ، همايون و نوا و پنج آواز ابوعطا ، دشتي ، بيات ترك ، افشاري و بیات اصفهان مرسوم و رايج گرديد . *اختلاف دستگاه و آوازها در پست های بعدی بیان میشه #سنتور_نوازان #سنتور #نوازان #جوان #سنتور_نوازان_جوان #سنتورنوازی #سنتوری #سنتورنوازان #موسیقی_سنتی #موسیقی_سنتی_ایران #نوازندگان #ایران #موسیقی
پیرو درخواست های فراوان جهت آموزش مسایل تئوریک موسیقی(سنتی) به برسی دستگاه های موسیقی میپردازیم: دستگاه از بهم پيوستن چند مقام شكل مي گيرد و از اين چند مقام، مقامي به عنوان مقام اصلي ، نقش شروع ، خاتمه و همچنين رابطه ميان مقامها را به عهده دارد. به عبارتي ساده تر : به مجموع اجزاي يك آهنگ در يك گام يا يك مقام ، با حفظ فواصل مخصوص آن ، دستگاه گفته ميشود. شعبه : موسيقي قديم شامل شعبه بود كه عبارت بودند از : اوج ، چهارگاه ، حجازي ، پنجگاه ، حسيني ، حصار ، دوگاه ، راهوي ، زاول ، زنگوله ، زيرافكند ، سلمك ، عشيران ، عراق ، عشاق ، گردانيه ، گواشت ، ماهور ، مبرقع ، محيّـر ، نوروز خارا ، نوا ، نهفت ، نيريز . مقام : اين كلمه ريشه تازي و عربي داشته و در ايران براي اولين بار در قرن هشتم در رابطه با موسيقي دوره اسلامي عنوان شده و موسيقيدانان قبل از آن ، اصطلاحات دور ، الحان ، اجناس را در مقابل كلمه مقام بكار مي گرفتند. قدما مفهوم موسيقي مقامي را در مقابل موسيقي رديفي ( دستگاهي ) بكار برده اند. مقام تحت عناويني همچون مُــقام ، مَــقوم ، مُــقُـوم وجود دارد كه اين كلمه ( مُــقام ) در برخي از موسيقي هاي نواحي ايران بخصوص موسيقي آذربايجان متداول است. واژه مقام گاهي به معني موضع و محل قرارگرفتن انگشتان نوازنده روي ساز بكار رفته است ، چون هريك از پرده هاي بسته شده بر روي ساز، نشانگر لحن يا آواز و شعبه ايست ، از اين رو برخي از آوازها از همان گام يا محل يا مقام آغاز مي شده است. تقسيمات موسيقي در قديم بگونه اي بوده كه بسياري از گوشه هاي رديف امروز ، بصورت مستقل تشكيل مقامهاي بلندي را مي دادند و بسط و گسترش آن مقام سبب بوجود آمدن يكسري شاخه هاي ديگري مي شد. مقامهاي موسيقي زمان صفي الدين ارموي ( موسيقيدان قرن هفتم هجري ) به مقام راست ، اصفهان ، عراق ، كوچك ، بزرگ ، حجاز ، بوسليك ، عشاق ، حسيني ، زنگوله ، نوا و رهاوي شامل مي شد. تغيير سيستم مقامي به احتمال از سده يازدهم هجري به بعد صورت گرفته كه آخرين تحولات آن مربوط به دوره قاجاريه مي باشد كه موسيقي ايراني بصورت هفت دستگاه ماهور ، شور ، سه گاه ، چهارگاه ، راست پنجگاه ، همايون و نوا و پنج آواز ابوعطا ، دشتي ، بيات ترك ، افشاري و بیات اصفهان مرسوم و رايج گرديد . *اختلاف دستگاه و آوازها در پست های بعدی بیان میشه #سنتور_نوازان #سنتور #نوازان #جوان #سنتور_نوازان_جوان #سنتورنوازی #سنتوری #سنتورنوازان #موسیقی_سنتی #موسیقی_سنتی_ایران #نوازندگان #ایران #موسیقی
سنتور نوازی زیبای آقای محمد علي رحيمي سنتور به همراهی تنبك آقای عليرضا مقدسی.  قطعه تولد اجرا در گام فا مینور یا همون اصفهان فا از استاد اردوان کامکار 🌕 🔵 ارسالی از همراهان پیج سنتور نوازان جوان برای ما 🔵 🔷 دوستان برای اشتراک آثارتون کافیه پست مورد نظرتون رو برای ما به دایرکت ارسال کنید تا براتون به اشتراک بزاریم 🔶 💪منتظر آثارتون هستیم😉 #پیج_سنتور #چهارمضراب_شور #استاد_پایور #سی_قطعه_چهارمضراب #سنتور_نوازان #سنتور #نوازان #جوان #سنتور_نوازان_جوان #سنتورنوازی #سنتوری #سنتورنوازان #موسیقی_سنتی #موسیقی_سنتی_ایران #نوازندگان #ایران #موسیقی
سنتور نوازی زیبای آقای محمد علي رحيمي سنتور به همراهی تنبك آقای عليرضا مقدسی. قطعه تولد اجرا در گام فا مینور یا همون اصفهان فا از استاد اردوان کامکار 🌕 🔵 ارسالی از همراهان پیج سنتور نوازان جوان برای ما 🔵 🔷 دوستان برای اشتراک آثارتون کافیه پست مورد نظرتون رو برای ما به دایرکت ارسال کنید تا براتون به اشتراک بزاریم 🔶 💪منتظر آثارتون هستیم😉 #پیج_سنتور #چهارمضراب_شور #استاد_پایور #سی_قطعه_چهارمضراب #سنتور_نوازان #سنتور #نوازان #جوان #سنتور_نوازان_جوان #سنتورنوازی #سنتوری #سنتورنوازان #موسیقی_سنتی #موسیقی_سنتی_ایران #نوازندگان #ایران #موسیقی
💠 سنتور نوازی زیبای نوازنده نوجوان ، آقای محمدرضا امینی ,۱۳ ساله از سمنان💠 🔷 چهارمضراب شور اثر استاد پایور 🔷 🌕 کتاب سی قطعه 🌕 🔵 ارسالی از همراهان پیج سنتور نوازان جوان برای ما 🔵 🔷 دوستان برای اشتراک آثارتون کافیه پست مورد نظرتون رو برای ما به دایرکت ارسال کنید تا براتون به اشتراک بزاریم 🔶 💪منتظر آثارتون هستیم😉 #پیج_سنتور #چهارمضراب_شور #استاد_پایور #سی_قطعه_چهارمضراب #سنتور_نوازان #سنتور #نوازان #جوان #سنتور_نوازان_جوان #سنتورنوازی #سنتوری #سنتورنوازان #موسیقی_سنتی #موسیقی_سنتی_ایران #نوازندگان #ایران #موسیقی
💠 سنتور نوازی زیبای نوازنده نوجوان ، آقای محمدرضا امینی ,۱۳ ساله از سمنان💠 🔷 چهارمضراب شور اثر استاد پایور 🔷 🌕 کتاب سی قطعه 🌕 🔵 ارسالی از همراهان پیج سنتور نوازان جوان برای ما 🔵 🔷 دوستان برای اشتراک آثارتون کافیه پست مورد نظرتون رو برای ما به دایرکت ارسال کنید تا براتون به اشتراک بزاریم 🔶 💪منتظر آثارتون هستیم😉 #پیج_سنتور #چهارمضراب_شور #استاد_پایور #سی_قطعه_چهارمضراب #سنتور_نوازان #سنتور #نوازان #جوان #سنتور_نوازان_جوان #سنتورنوازی #سنتوری #سنتورنوازان #موسیقی_سنتی #موسیقی_سنتی_ایران #نوازندگان #ایران #موسیقی
اجرای قطعه جمعه اثر فرهاد نوازنده سنتور، آقای محمد برزگر  ارسالی از همراهان پیج برای پیج سنتور نوازن جوان 🔷 دوستان برای اشتراک آثارتون کافیه پست مورد نظرتون رو برای ما به دایرکت ارسال کنید تا براتون به اشتراک بزاریم 🔶 💪منتظر آثارتون هستیم😉 #پیج_سنتور #سنتور #نوازان #جوان #سنتور_نوازان_جوان #سنتورنوازی #سنتوری #سنتورنوازان #موسیقی_سنتی #موسیقی_سنتی_ایران #نوازندگان #ایران #موسیقی
اجرای قطعه جمعه اثر فرهاد نوازنده سنتور، آقای محمد برزگر ارسالی از همراهان پیج برای پیج سنتور نوازن جوان 🔷 دوستان برای اشتراک آثارتون کافیه پست مورد نظرتون رو برای ما به دایرکت ارسال کنید تا براتون به اشتراک بزاریم 🔶 💪منتظر آثارتون هستیم😉 #پیج_سنتور #سنتور #نوازان #جوان #سنتور_نوازان_جوان #سنتورنوازی #سنتوری #سنتورنوازان #موسیقی_سنتی #موسیقی_سنتی_ایران #نوازندگان #ایران #موسیقی
سرود سپید نوازنده سنتور آقای علی ضیا ... کتاب شیوه سنتور نوازی ارسالی برای پیج سنتور نوازان جوان 🔷 دوستان برای اشتراک آثارتون کافیه پست مورد نظرتون رو برای ما به دایرکت ارسال کنید تا براتون به اشتراک بزاریم 🔶 💪منتظر آثارتون هستیم😉 #پیج_سنتور #سنتور #نوازان #جوان #سنتور_نوازان_جوان #سنتورنوازی #سنتوری #سنتورنوازان #موسیقی_سنتی #موسیقی_سنتی_ایران #نوازندگان #ایران #موسیقی
سرود سپید نوازنده سنتور آقای علی ضیا ... کتاب شیوه سنتور نوازی ارسالی برای پیج سنتور نوازان جوان 🔷 دوستان برای اشتراک آثارتون کافیه پست مورد نظرتون رو برای ما به دایرکت ارسال کنید تا براتون به اشتراک بزاریم 🔶 💪منتظر آثارتون هستیم😉 #پیج_سنتور #سنتور #نوازان #جوان #سنتور_نوازان_جوان #سنتورنوازی #سنتوری #سنتورنوازان #موسیقی_سنتی #موسیقی_سنتی_ایران #نوازندگان #ایران #موسیقی
🔷 سنتور نوازی در آواز بیات ترک 🔷 🔶نوازنده سنتور: آقای محمد بلدزاده🔶 🔷 دوستان برای اشتراک آثارتون کافیه پست مورد نظرتون رو برای ما به دایرکت ارسال کنید تا براتون به اشتراک بزاریم 🔶 💪منتظر آثارتون هستیم😉 #پیج_سنتور #سنتور #نوازان #جوان #سنتور_نوازان_جوان #سنتورنوازی #سنتوری #سنتورنوازان #موسیقی_سنتی #موسیقی_سنتی_ایران #نوازندگان #ایران #موسیقی
🔷 سنتور نوازی در آواز بیات ترک 🔷 🔶نوازنده سنتور: آقای محمد بلدزاده🔶 🔷 دوستان برای اشتراک آثارتون کافیه پست مورد نظرتون رو برای ما به دایرکت ارسال کنید تا براتون به اشتراک بزاریم 🔶 💪منتظر آثارتون هستیم😉 #پیج_سنتور #سنتور #نوازان #جوان #سنتور_نوازان_جوان #سنتورنوازی #سنتوری #سنتورنوازان #موسیقی_سنتی #موسیقی_سنتی_ایران #نوازندگان #ایران #موسیقی
🔵نوازنده سنتور : آقای سید علی پرپنچی 🔵 🌕اجرا در دستگاه شور(دو)🌕 🔷ارسالی برای پیج سنتور نوازان جوان🔷 🔶 دوستان مشکل صدا حل شد،ممنون از اطلاعتون🔶 🔷 دوستان برای اشتراک آثارتون کافیه پست مورد نظرتون رو برای ما به دایرکت ارسال کنید تا براتون به اشتراک بزاریم 🔶 💪منتظر آثارتون هستیم😉 #پیج_سنتور #سنتور #نوازان #جوان #سنتور_نوازان_جوان #سنتورنوازی #سنتوری #سنتورنوازان #موسیقی_سنتی #موسیقی_سنتی_ایران #نوازندگان #ایران #موسیقی
🔵نوازنده سنتور : آقای سید علی پرپنچی 🔵 🌕اجرا در دستگاه شور(دو)🌕 🔷ارسالی برای پیج سنتور نوازان جوان🔷 🔶 دوستان مشکل صدا حل شد،ممنون از اطلاعتون🔶 🔷 دوستان برای اشتراک آثارتون کافیه پست مورد نظرتون رو برای ما به دایرکت ارسال کنید تا براتون به اشتراک بزاریم 🔶 💪منتظر آثارتون هستیم😉 #پیج_سنتور #سنتور #نوازان #جوان #سنتور_نوازان_جوان #سنتورنوازی #سنتوری #سنتورنوازان #موسیقی_سنتی #موسیقی_سنتی_ایران #نوازندگان #ایران #موسیقی
🌕چهارمضراب نوا🌕 🔵نوازنده سنتور و ساخت قطعه توسط آقای احمد پورباقری 🔵 🔴اجرا در دستگاه نوا🔴 💠دوستان لطفاً نظرتون رو درباره این قطعه در بخش کامنت ها برای نوازنده قرار بدید چون گفتند که مشتاق نظرات راجع به این پست هستند🙏 🔷 دوستان برای اشتراک آثارتون کافیه پست مورد نظرتون رو برای ما به دایرکت ارسال کنید تا براتون به اشتراک بزاریم 🔶 💪منتظر آثارتون هستیم😉 #پیج_سنتور #سنتور #نوازان #جوان #سنتور_نوازان_جوان #سنتورنوازی #سنتوری #سنتورنوازان #موسیقی_سنتی #موسیقی_سنتی_ایران #نوازندگان #ایران #موسیقی
🌕چهارمضراب نوا🌕 🔵نوازنده سنتور و ساخت قطعه توسط آقای احمد پورباقری 🔵 🔴اجرا در دستگاه نوا🔴 💠دوستان لطفاً نظرتون رو درباره این قطعه در بخش کامنت ها برای نوازنده قرار بدید چون گفتند که مشتاق نظرات راجع به این پست هستند🙏 🔷 دوستان برای اشتراک آثارتون کافیه پست مورد نظرتون رو برای ما به دایرکت ارسال کنید تا براتون به اشتراک بزاریم 🔶 💪منتظر آثارتون هستیم😉 #پیج_سنتور #سنتور #نوازان #جوان #سنتور_نوازان_جوان #سنتورنوازی #سنتوری #سنتورنوازان #موسیقی_سنتی #موسیقی_سنتی_ایران #نوازندگان #ایران #موسیقی
🌕چهارمضراب نوا🌕 🔵نوازنده سنتور و ساخت قطعه توسط آقای احمد پورباقری 🔵 🔴اجرا در دستگاه نوا🔴 💠دوستان لطفاً نظرتون رو درباره این قطعه در بخش کامنت ها برای نوازنده قرار بدید چون گفتند که مشتاق نظرات راجع به این پست هستند🙏 🔷 دوستان برای اشتراک آثارتون کافیه پست مورد نظرتون رو برای ما به دایرکت ارسال کنید تا براتون به اشتراک بزاریم 🔶 💪منتظر آثارتون هستیم😉 #پیج_سنتور #سنتور #نوازان #جوان #سنتور_نوازان_جوان #سنتورنوازی #سنتوری #سنتورنوازان #موسیقی_سنتی #موسیقی_سنتی_ایران #نوازندگان #ایران #موسیقی
🌕چهارمضراب نوا🌕 🔵نوازنده سنتور و ساخت قطعه توسط آقای احمد پورباقری 🔵 🔴اجرا در دستگاه نوا🔴 💠دوستان لطفاً نظرتون رو درباره این قطعه در بخش کامنت ها برای نوازنده قرار بدید چون گفتند که مشتاق نظرات راجع به این پست هستند🙏 🔷 دوستان برای اشتراک آثارتون کافیه پست مورد نظرتون رو برای ما به دایرکت ارسال کنید تا براتون به اشتراک بزاریم 🔶 💪منتظر آثارتون هستیم😉 #پیج_سنتور #سنتور #نوازان #جوان #سنتور_نوازان_جوان #سنتورنوازی #سنتوری #سنتورنوازان #موسیقی_سنتی #موسیقی_سنتی_ایران #نوازندگان #ایران #موسیقی
ورق بزنید امروز به مناسبت زادروز تولد آقای #سیاوش_کامکار مختصری از بیوگرافی ایشون رو به همراه یک فیلم از ایشون در اسلاید بعدی براتون به اشتراک بزاریم: قطعه در اسلاید دوم همین پست موجود هستش به نام #کوه_پلنگ_توچال سیاوش کامکار (زادهٔ ۱۳۶۸، تهران) نوازنده سنتور و آهنگساز ایرانیست. او فرزند پشنگ کامکار و سودابه سالماست. تاکنون چهار آلبوم مستقل موسیقی منتشر کردهاست [۱] گروه ژاو را به همرا نوازندگان دیگر در سال ۱۳۹۰تشکیل داد[۲ سیاوش کامکار موسیقی را با نواختن تنبک زیر نظر عمویش ارژنگ کامکار آغاز کرد. سپس سنتور را اولین بار از مادرش سودابه سالم و سپس نزد پشنگ کامکار و اردوان کامکار فرا گرفت.[۹] هارمونی و ارکستراسیون را نزد هوشنگ کامکار آموزش دید.[ 🔷 دوستان برای اشتراک آثارتون کافیه پست مورد نظرتون رو برای ما به دایرکت ارسال کنید تا براتون به اشتراک بزاریم 🔶 💪منتظر آثارتون هستیم😉 #سیاوش_کامکار #اساتید_سنتور_را_بیشتر_بشناسیم #پشنگ_کامکار #پیج_سنتور #سنتور #نوازان #جوان #سنتور_نوازان_جوان #سنتورنوازی #سنتوری #سنتورنوازان #موسیقی_سنتی #موسیقی_سنتی_ایران #نوازندگان #ایران #موسیقی
ورق بزنید امروز به مناسبت زادروز تولد آقای #سیاوش_کامکار مختصری از بیوگرافی ایشون رو به همراه یک فیلم از ایشون در اسلاید بعدی براتون به اشتراک بزاریم: قطعه در اسلاید دوم همین پست موجود هستش به نام #کوه_پلنگ_توچال سیاوش کامکار (زادهٔ ۱۳۶۸، تهران) نوازنده سنتور و آهنگساز ایرانیست. او فرزند پشنگ کامکار و سودابه سالماست. تاکنون چهار آلبوم مستقل موسیقی منتشر کردهاست [۱] گروه ژاو را به همرا نوازندگان دیگر در سال ۱۳۹۰تشکیل داد[۲ سیاوش کامکار موسیقی را با نواختن تنبک زیر نظر عمویش ارژنگ کامکار آغاز کرد. سپس سنتور را اولین بار از مادرش سودابه سالم و سپس نزد پشنگ کامکار و اردوان کامکار فرا گرفت.[۹] هارمونی و ارکستراسیون را نزد هوشنگ کامکار آموزش دید.[ 🔷 دوستان برای اشتراک آثارتون کافیه پست مورد نظرتون رو برای ما به دایرکت ارسال کنید تا براتون به اشتراک بزاریم 🔶 💪منتظر آثارتون هستیم😉 #سیاوش_کامکار #اساتید_سنتور_را_بیشتر_بشناسیم #پشنگ_کامکار #پیج_سنتور #سنتور #نوازان #جوان #سنتور_نوازان_جوان #سنتورنوازی #سنتوری #سنتورنوازان #موسیقی_سنتی #موسیقی_سنتی_ایران #نوازندگان #ایران #موسیقی
💠اجرای بینظیر استاد مشکاتیان 💠 🔶قطعه شورانگیز ایشون🔶 🔷به همراه همنوازی تنبک🔷 🔙 به علت کثرت دایرکت برای پست کردن فیلمی دیگه از استاد مشکاتیان امروز برای دومین بار از ایشون فیلم گذاشتیم براتون👍 🔷 دوستان برای اشتراک آثارتون کافیه پست مورد نظرتون رو برای ما به دایرکت ارسال کنید تا براتون به اشتراک بزاریم 🔶 💪منتظر آثارتون هستیم😉 #اساتید_سنتور_را_بیشتر_بشناسیم #پیج_سنتور #شور_انگیز #سرو_آزاد_موسيقى_ايران #تنبک #سرو_آزاد #پرویز_مشکاتیان #ردیف #ردیف_نوازی #ردیف_آوازی #ردیف_موسیقی_ایران #سنتور #نوازان #جوان #سنتور_نوازان_جوان #سنتورنوازی #سنتوری #سنتورنوازان #موسیقی_سنتی #موسیقی_سنتی_ایران #نوازندگان #ایران #موسیقی
💠اجرای بینظیر استاد مشکاتیان 💠 🔶قطعه شورانگیز ایشون🔶 🔷به همراه همنوازی تنبک🔷 🔙 به علت کثرت دایرکت برای پست کردن فیلمی دیگه از استاد مشکاتیان امروز برای دومین بار از ایشون فیلم گذاشتیم براتون👍 🔷 دوستان برای اشتراک آثارتون کافیه پست مورد نظرتون رو برای ما به دایرکت ارسال کنید تا براتون به اشتراک بزاریم 🔶 💪منتظر آثارتون هستیم😉 #اساتید_سنتور_را_بیشتر_بشناسیم #پیج_سنتور #شور_انگیز #سرو_آزاد_موسيقى_ايران #تنبک #سرو_آزاد #پرویز_مشکاتیان #ردیف #ردیف_نوازی #ردیف_آوازی #ردیف_موسیقی_ایران #سنتور #نوازان #جوان #سنتور_نوازان_جوان #سنتورنوازی #سنتوری #سنتورنوازان #موسیقی_سنتی #موسیقی_سنتی_ایران #نوازندگان #ایران #موسیقی
🔴اجرای بینظیر استاد مشکاتیان و گروه 🔴 🔵عارف و به خوانندگی استاد شهرام ناظری🔵 🙏روحشون شاد 🙏 🔷 دوستان برای اشتراک آثارتون کافیه پست مورد نظرتون رو برای ما به دایرکت ارسال کنید تا براتون به اشتراک بزاریم 🔶 💪منتظر آثارتون هستیم😉 #اساتید_سنتور_را_بیشتر_بشناسیم #پیج_سنتور #گرو_عارف #سرو_آزاد_موسيقى_ايران #شهرام_ناظری #سرو_آزاد #پرویز_مشکاتیان #ردیف #ردیف_نوازی #ردیف_آوازی #ردیف_موسیقی_ایران #سنتور #نوازان #جوان #سنتور_نوازان_جوان #سنتورنوازی #سنتوری #سنتورنوازان #موسیقی_سنتی #موسیقی_سنتی_ایران #نوازندگان #ایران #موسیقی
🔴اجرای بینظیر استاد مشکاتیان و گروه 🔴 🔵عارف و به خوانندگی استاد شهرام ناظری🔵 🙏روحشون شاد 🙏 🔷 دوستان برای اشتراک آثارتون کافیه پست مورد نظرتون رو برای ما به دایرکت ارسال کنید تا براتون به اشتراک بزاریم 🔶 💪منتظر آثارتون هستیم😉 #اساتید_سنتور_را_بیشتر_بشناسیم #پیج_سنتور #گرو_عارف #سرو_آزاد_موسيقى_ايران #شهرام_ناظری #سرو_آزاد #پرویز_مشکاتیان #ردیف #ردیف_نوازی #ردیف_آوازی #ردیف_موسیقی_ایران #سنتور #نوازان #جوان #سنتور_نوازان_جوان #سنتورنوازی #سنتوری #سنتورنوازان #موسیقی_سنتی #موسیقی_سنتی_ایران #نوازندگان #ایران #موسیقی
💠اجرای زیبای همنوازی سنتور و نی 💠 💠 قطعه #مرغ_شب💠 🔶نوازنده سنتور : آقای جواد اسماعیلی 🔶 🔷نوازنده نی: آقای مرتضی سیفی پاشا . 🔷 🔵در گوشه ابوعطا (چپ کوک)🔵 🔴ارسالی از همراهان پیج سنتور نوازان جوان🔴 🔷 دوستان برای اشتراک آثارتون کافیه پست مورد نظرتون رو برای ما به دایرکت ارسال کنید تا براتون به اشتراک بزاریم 🔶 💪منتظر آثارتون هستیم😉 #مرغ_شب #تصنیف #ردیف #ردیف_نوازی #ردیف_آوازی #ردیف_موسیقی_ایران #سنتور #نوازان #جوان #سنتور_نوازان_جوان #سنتورنوازی #سنتوری #سنتورنوازان #موسیقی_سنتی #موسیقی_سنتی_ایران #نوازندگان #ایران #موسیقی
💠اجرای زیبای همنوازی سنتور و نی 💠 💠 قطعه #مرغ_شب 💠 🔶نوازنده سنتور : آقای جواد اسماعیلی 🔶 🔷نوازنده نی: آقای مرتضی سیفی پاشا . 🔷 🔵در گوشه ابوعطا (چپ کوک)🔵 🔴ارسالی از همراهان پیج سنتور نوازان جوان🔴 🔷 دوستان برای اشتراک آثارتون کافیه پست مورد نظرتون رو برای ما به دایرکت ارسال کنید تا براتون به اشتراک بزاریم 🔶 💪منتظر آثارتون هستیم😉 #مرغ_شب #تصنیف #ردیف #ردیف_نوازی #ردیف_آوازی #ردیف_موسیقی_ایران #سنتور #نوازان #جوان #سنتور_نوازان_جوان #سنتورنوازی #سنتوری #سنتورنوازان #موسیقی_سنتی #موسیقی_سنتی_ایران #نوازندگان #ایران #موسیقی
🌕همنوازی سنتور و تنبک🌕 🔵سنتور: استاد فرامرز پایور🔵 🔴تنبک: استاد محمد اسماعیلی🔴 💠دوستان،طبق نظر سنجی امروز،۵۱٪از عزیزان خواستید که امروز فیلمی از استاد پایور به اشتراک بزاریم, فردا هم از استاد مشکاتیان به اشتراک میزاریم.💠 🔶تشکر از همه دوستان همت پیج سنتور نوازان جوان🔶 🔷 دوستان برای اشتراک آثارتون کافیه پست مورد نظرتون رو برای ما به دایرکت ارسال کنید تا براتون به اشتراک بزاریم 🔶 💪منتظر آثارتون هستیم😉 #اساتید_سنتور_را_بیشتر_بشناسیم #پیج_سنتور #فرامرز_پایور #محمد_اسماعیلی #پرویز_مشکاتیان #ردیف #ردیف_نوازی #ردیف_آوازی #ردیف_موسیقی_ایران #سنتور #نوازان #جوان #سنتور_نوازان_جوان #سنتورنوازی #سنتوری #سنتورنوازان #موسیقی_سنتی #موسیقی_سنتی_ایران #نوازندگان #ایران #موسیقی
🌕همنوازی سنتور و تنبک🌕 🔵سنتور: استاد فرامرز پایور🔵 🔴تنبک: استاد محمد اسماعیلی🔴 💠دوستان،طبق نظر سنجی امروز،۵۱٪از عزیزان خواستید که امروز فیلمی از استاد پایور به اشتراک بزاریم, فردا هم از استاد مشکاتیان به اشتراک میزاریم.💠 🔶تشکر از همه دوستان همت پیج سنتور نوازان جوان🔶 🔷 دوستان برای اشتراک آثارتون کافیه پست مورد نظرتون رو برای ما به دایرکت ارسال کنید تا براتون به اشتراک بزاریم 🔶 💪منتظر آثارتون هستیم😉 #اساتید_سنتور_را_بیشتر_بشناسیم #پیج_سنتور #فرامرز_پایور #محمد_اسماعیلی #پرویز_مشکاتیان #ردیف #ردیف_نوازی #ردیف_آوازی #ردیف_موسیقی_ایران #سنتور #نوازان #جوان #سنتور_نوازان_جوان #سنتورنوازی #سنتوری #سنتورنوازان #موسیقی_سنتی #موسیقی_سنتی_ایران #نوازندگان #ایران #موسیقی
🌕 ساز و آواز و ردیف نوازی اصیل سنتور🔴 💠استاد داریوش صفوت🔷 🔵و آواز آقای #سید_نورالدین_رضوی_سروستانی 🌕 🔶استاد داریوش صفوت از سنتور نوازان بسیار قدیمی ساز سنتور و از اساتید استاد پرویز مشکاتیان میباشند.💠 #اساتید_سنتور_را_بیشتر_بشناسیم 🔷 دوستان برای اشتراک آثارتون کافیه پست مورد نظرتون رو برای ما به دایرکت ارسال کنید تا براتون به اشتراک بزاریم 🔶 💪منتظر آثارتون هستیم😉 #اساتید_سنتور_را_بیشتر_بشناسیم #پیج_سنتور #داریوش_صفوت #پرویز_مشکاتیان #ردیف #ردیف_نوازی #ردیف_آوازی #ردیف_موسیقی_ایران #سنتور #نوازان #جوان #سنتور_نوازان_جوان #سنتورنوازی #سنتوری #سنتورنوازان #موسیقی_سنتی #موسیقی_سنتی_ایران #نوازندگان #ایران #موسیقی
🌕 ساز و آواز و ردیف نوازی اصیل سنتور🔴 💠استاد داریوش صفوت🔷 🔵و آواز آقای #سید_نورالدین_رضوی_سروستانی 🌕 🔶استاد داریوش صفوت از سنتور نوازان بسیار قدیمی ساز سنتور و از اساتید استاد پرویز مشکاتیان میباشند.💠 #اساتید_سنتور_را_بیشتر_بشناسیم 🔷 دوستان برای اشتراک آثارتون کافیه پست مورد نظرتون رو برای ما به دایرکت ارسال کنید تا براتون به اشتراک بزاریم 🔶 💪منتظر آثارتون هستیم😉 #اساتید_سنتور_را_بیشتر_بشناسیم #پیج_سنتور #داریوش_صفوت #پرویز_مشکاتیان #ردیف #ردیف_نوازی #ردیف_آوازی #ردیف_موسیقی_ایران #سنتور #نوازان #جوان #سنتور_نوازان_جوان #سنتورنوازی #سنتوری #سنتورنوازان #موسیقی_سنتی #موسیقی_سنتی_ایران #نوازندگان #ایران #موسیقی
رضا ورزنده موسیقیدان ایرانی غلامرضا مرشد ورزنده معروف به رضا ورزنده (متولد۱۳۰۵ کاشان[۱] تا ۱۳۵۵) موسیقیدان و نوازنده سنتور بود.[۲]پدرش استاد او بود و پس از مهاجرت به تهران در دهه ۱۳۳۰ و ورود به رادیو با نوازندگانی مانند رضا محجوبی وابوالحسن صبا سبک سنتور نوازی خود را اعتلا بخشید. وی در بسیاری از برنامههای گلها[۳]، گلهای رنگارنگ، یک شاخه گل، گلهای جاویدان به اجرای سنتور پرداخته است.[۴] سبک سنتورنوازیویرایش ورزنده با سبک و شیوهای کاملاً شخصی سنتور مینواخت و در هنر بداهه نوازی سنتور توانا بود. توجه به جملات آوازی، ریزهای پر، تحرک بسیار در اجرای جملهها، سونوریته شفاف اما ویژه و خاص از ویژگیهای ساز او بهشمار میرفت. سنتور او نیز منحصر به فرد بود و اندازهای متفاوت نسبت به سازهای مرسوم داشت. هنگام نواختن معمولاً، حولهای روی سیمها انداخته، آنگاه روی ساز مینواخت. شخصی بودن و درونی بودن سبک ورزنده و عدم تدریس شیوه او سبب شد که شیوه سنتورنوازی ورزنده چندان گسترش نیابد. درگذشتویرایش او سرانجام ۳ بهمن ۱۳۵۵ در حال نواختن سنتور درگذشت.محمدرضا شجریان که خود با سنتور آشنایی دارد پس از مرگ ورزنده گفت: وقتی در سال ۱۳۵۵ ورزنده درگذشت، همان روز به یاد او قدری سنتور نواختم و بعد از آن دیگر هیچگاه دست به این ساز نزدم. #اساتید_سنتور_را_بیشتر_بشناسیم #رضا_ورزنده #پیج_سنتور #سنتور #نوازان #جوان #سنتور_نوازان_جوان #سنتورنوازی #سنتوری #سنتورنوازان #موسیقی_سنتی #موسیقی_سنتی_ایران #نوازندگان #ایران #موسیقی
رضا ورزنده موسیقیدان ایرانی غلامرضا مرشد ورزنده معروف به رضا ورزنده (متولد۱۳۰۵ کاشان[۱] تا ۱۳۵۵) موسیقیدان و نوازنده سنتور بود.[۲]پدرش استاد او بود و پس از مهاجرت به تهران در دهه ۱۳۳۰ و ورود به رادیو با نوازندگانی مانند رضا محجوبی وابوالحسن صبا سبک سنتور نوازی خود را اعتلا بخشید. وی در بسیاری از برنامههای گلها[۳]، گلهای رنگارنگ، یک شاخه گل، گلهای جاویدان به اجرای سنتور پرداخته است.[۴] سبک سنتورنوازیویرایش ورزنده با سبک و شیوهای کاملاً شخصی سنتور مینواخت و در هنر بداهه نوازی سنتور توانا بود. توجه به جملات آوازی، ریزهای پر، تحرک بسیار در اجرای جملهها، سونوریته شفاف اما ویژه و خاص از ویژگیهای ساز او بهشمار میرفت. سنتور او نیز منحصر به فرد بود و اندازهای متفاوت نسبت به سازهای مرسوم داشت. هنگام نواختن معمولاً، حولهای روی سیمها انداخته، آنگاه روی ساز مینواخت. شخصی بودن و درونی بودن سبک ورزنده و عدم تدریس شیوه او سبب شد که شیوه سنتورنوازی ورزنده چندان گسترش نیابد. درگذشتویرایش او سرانجام ۳ بهمن ۱۳۵۵ در حال نواختن سنتور درگذشت.محمدرضا شجریان که خود با سنتور آشنایی دارد پس از مرگ ورزنده گفت: وقتی در سال ۱۳۵۵ ورزنده درگذشت، همان روز به یاد او قدری سنتور نواختم و بعد از آن دیگر هیچگاه دست به این ساز نزدم. #اساتید_سنتور_را_بیشتر_بشناسیم #رضا_ورزنده #پیج_سنتور #سنتور #نوازان #جوان #سنتور_نوازان_جوان #سنتورنوازی #سنتوری #سنتورنوازان #موسیقی_سنتی #موسیقی_سنتی_ایران #نوازندگان #ایران #موسیقی
🔷سنتور نوازی بسیار زیبای امیر محمد ساله، 🔶اجرای قطعه #زرد_ملیجه 💠از کتاب#شیوه_سنتور_نوازی 🔴استاد #پشنگ_کامکار 🔵ارسالی توسط توسط پدر ایشون  از همراهان پیج #سنتور_نوازان_جوان برای ما، در کنار استادشون آقای امامی 🔷 دوستان برای اشتراک آثارتون کافیه پست مورد نظرتون رو برای ما به دایرکت ارسال کنید تا براتون به اشتراک بزاریم 🔶 💪منتظر آثارتون هستیم😉 #پشنگ_کامکار #زرد_ملیجه #شیوه_سنتور_نوازی #سنتوری #سنتورنوازان #موسیقی_سنتی #موسیقی_سنتی_ایران #نوازندگان#ایران #موسیقی
🔷سنتور نوازی بسیار زیبای امیر محمد ساله، 🔶اجرای قطعه #زرد_ملیجه 💠از کتاب#شیوه_سنتور_نوازی 🔴استاد #پشنگ_کامکار 🔵ارسالی توسط توسط پدر ایشون از همراهان پیج #سنتور_نوازان_جوان برای ما، در کنار استادشون آقای امامی 🔷 دوستان برای اشتراک آثارتون کافیه پست مورد نظرتون رو برای ما به دایرکت ارسال کنید تا براتون به اشتراک بزاریم 🔶 💪منتظر آثارتون هستیم😉 #پشنگ_کامکار #زرد_ملیجه #شیوه_سنتور_نوازی #سنتوری #سنتورنوازان #موسیقی_سنتی #موسیقی_سنتی_ایران #نوازندگان #ایران #موسیقی
🔴سنتور نوازی زیبای یکی از نوازندگان نوجوان همراه پیج #سنتور_نوازان_جوان 🔷 🌕به همراه همنوازی تنبک استادشون🔶 🔷اجرای قطعه رنگ دشتی 💠 💠از کتاب شیوه سنتور نوازی 🔷 🔶اثر استاد پشنگ کامکار✔ 🔵اجرا توسط _ #پیج#سنتور#نوازان#جوان ✔ #سنتور_نوازان_جوان 🔷 دوستان برای اشتراک آثارتون کافیه پست مورد نظرتون رو برای ما به دایرکت ارسال کنید تا براتون به اشتراک بزاریم 🔶 💪منتظر آثارتون هستیم😉 #پشنگ_کامکار #شیوه_سنتور_نوازی #سنتوری #سنتورنوازان #موسیقی_سنتی #موسیقی_سنتی_ایران #نوازندگان#ایران #موسیقی
🔴سنتور نوازی زیبای یکی از نوازندگان نوجوان همراه پیج #سنتور_نوازان_جوان 🔷 🌕به همراه همنوازی تنبک استادشون🔶 🔷اجرای قطعه رنگ دشتی 💠 💠از کتاب شیوه سنتور نوازی 🔷 🔶اثر استاد پشنگ کامکار✔ 🔵اجرا توسط _ #پیج #سنتور #نوازان #جوان#سنتور_نوازان_جوان 🔷 دوستان برای اشتراک آثارتون کافیه پست مورد نظرتون رو برای ما به دایرکت ارسال کنید تا براتون به اشتراک بزاریم 🔶 💪منتظر آثارتون هستیم😉 #پشنگ_کامکار #شیوه_سنتور_نوازی #سنتوری #سنتورنوازان #موسیقی_سنتی #موسیقی_سنتی_ایران #نوازندگان #ایران #موسیقی
🔴سنتور نوازی زیبای یکی از نوازندگان نوجوان همراه پیج #سنتور_نوازان_جوان 🔷 🌕به همراه همنوازی تنبک استادشون🔶 🔷اجرای قطعه رنگ دشتی 💠 💠از کتاب شیوه سنتور نوازی 🔷 🔶اثر استاد پشنگ کامکار✔ 🔵اجرا توسط _ #پیج#سنتور#نوازان#جوان ✔ #سنتور_نوازان_جوان 🔷 دوستان برای اشتراک آثارتون کافیه پست مورد نظرتون رو برای ما به دایرکت ارسال کنید تا براتون به اشتراک بزاریم 🔶 💪منتظر آثارتون هستیم😉 #پشنگ_کامکار #شیوه_سنتور_نوازی #سنتوری #سنتورنوازان #موسیقی_سنتی #موسیقی_سنتی_ایران #نوازندگان#ایران #موسیقی
🔴سنتور نوازی زیبای یکی از نوازندگان نوجوان همراه پیج #سنتور_نوازان_جوان 🔷 🌕به همراه همنوازی تنبک استادشون🔶 🔷اجرای قطعه رنگ دشتی 💠 💠از کتاب شیوه سنتور نوازی 🔷 🔶اثر استاد پشنگ کامکار✔ 🔵اجرا توسط _ #پیج #سنتور #نوازان #جوان#سنتور_نوازان_جوان 🔷 دوستان برای اشتراک آثارتون کافیه پست مورد نظرتون رو برای ما به دایرکت ارسال کنید تا براتون به اشتراک بزاریم 🔶 💪منتظر آثارتون هستیم😉 #پشنگ_کامکار #شیوه_سنتور_نوازی #سنتوری #سنتورنوازان #موسیقی_سنتی #موسیقی_سنتی_ایران #نوازندگان #ایران #موسیقی
داریوش صفوت (۷ آذر ۱۳۰۷، شیراز - ۲۷ فروردین ۱۳۹۲،کرج)[۱] موسیقی دان سنتی ایرانی، نوازنده سنتور و سهتارو از شاگردان حبیب سماعی، ابوالحسن صبا و حاج آقا محمد ایرانی مجرد بود. او از جمله بنیانگذاران مرکز حفظ و اشاعه موسیقی در سال ۱۳۴۷ است. داریوش صفوت ساعت ۱۲:۱۰ بامداد روز سهشنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۲ در تهران و در منزل شخصی درگذشت. پیکر وی در بهشت سکینه به خاک سپرده شد. 🔷 دوستان برای اشتراک آثارتون کافیه پست مورد نظرتون رو برای ما به دایرکت ارسال کنید تا براتون به اشتراک بزاریم 🔶 💪منتظر آثارتون هستیم😉 #اساتید_سنتور_را_بیشتر_بشناسیم #پیج_سنتور #سنتور #نوازان #جوان #سنتور_نوازان_جوان #سنتورنوازی #سنتوری #سنتورنوازان #موسیقی_سنتی #موسیقی_سنتی_ایران #نوازندگان #ایران #موسیقی
داریوش صفوت (۷ آذر ۱۳۰۷، شیراز - ۲۷ فروردین ۱۳۹۲،کرج)[۱] موسیقی دان سنتی ایرانی، نوازنده سنتور و سهتارو از شاگردان حبیب سماعی، ابوالحسن صبا و حاج آقا محمد ایرانی مجرد بود. او از جمله بنیانگذاران مرکز حفظ و اشاعه موسیقی در سال ۱۳۴۷ است. داریوش صفوت ساعت ۱۲:۱۰ بامداد روز سهشنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۲ در تهران و در منزل شخصی درگذشت. پیکر وی در بهشت سکینه به خاک سپرده شد. 🔷 دوستان برای اشتراک آثارتون کافیه پست مورد نظرتون رو برای ما به دایرکت ارسال کنید تا براتون به اشتراک بزاریم 🔶 💪منتظر آثارتون هستیم😉 #اساتید_سنتور_را_بیشتر_بشناسیم #پیج_سنتور #سنتور #نوازان #جوان #سنتور_نوازان_جوان #سنتورنوازی #سنتوری #سنتورنوازان #موسیقی_سنتی #موسیقی_سنتی_ایران #نوازندگان #ایران #موسیقی
🔶ردیف نوازی سنتور🔶 💠آواز شور 🔷سنتور : آقای مصطفی 🔶احمدپناه  🔴از همراهان خوب پیج سنتور نوازان جوان 🔵به همراه آواز آقای پوریا اخواص 🔷 دوستان برای اشتراک آثارتون کافیه پست مورد نظرتون رو برای ما به دایرکت ارسال کنید تا براتون به اشتراک بزاریم . 💪منتظر آثارتون هستیم😉 #پیج_سنتور #ردیف #ردیف_آوازی #ردیف_موسیقی_ایران #آواز #آواز_شور #سنتور #نوازان #جوان #سنتور_نوازان_جوان #سنتورنوازی #سنتوری #سنتورنوازان #موسیقی_سنتی #موسیقی_سنتی_ایران #نوازندگان #ایران #موسیقی
🔶ردیف نوازی سنتور🔶 💠آواز شور 🔷سنتور : آقای مصطفی 🔶احمدپناه 🔴از همراهان خوب پیج سنتور نوازان جوان 🔵به همراه آواز آقای پوریا اخواص 🔷 دوستان برای اشتراک آثارتون کافیه پست مورد نظرتون رو برای ما به دایرکت ارسال کنید تا براتون به اشتراک بزاریم . 💪منتظر آثارتون هستیم😉 #پیج_سنتور #ردیف #ردیف_آوازی #ردیف_موسیقی_ایران #آواز #آواز_شور #سنتور #نوازان #جوان #سنتور_نوازان_جوان #سنتورنوازی #سنتوری #سنتورنوازان #موسیقی_سنتی #موسیقی_سنتی_ایران #نوازندگان #ایران #موسیقی
پشنگ کامکار (۳۰ آذر۱۳۳۰، سنندج[۱] -)، نوازنده سنتور، از اعضای گروه کامکارها و یکی از بنیانگذاران گروه شیدااست. در سال ۱۳۸۱ آثارش در شورای ارزشیابی هنرمندان مورد بررسی قرار گرفت و مقام درجه یک هنری (معادل دکترا) به او اعطا شد. از دیگر فعالیتهای او میتوان به تدریس در دانشکدهٔ هنر و معماری دانشگاه آزاد و عضویت در هیئت ژوری دانشکدهٔ موسیقی کرج و تدریس نوازندگی سنتور اشاره کرد. 🔷 دوستان برای اشتراک آثارتون کافیه پست مورد نظرتون رو برای ما به دایرکت ارسال کنید تا براتون به اشتراک بزاریم 🔶 💪منتظر آثارتون هستیم😉 #اساتید_سنتور_را_بیشتر_بشناسیم #پشنگ_کامکار #پیج_سنتور #سنتور #نوازان #جوان #سنتور_نوازان_جوان #سنتورنوازی #سنتوری #سنتورنوازان #موسیقی_سنتی #موسیقی_سنتی_ایران #نوازندگان #ایران #موسیقی
پشنگ کامکار (۳۰ آذر۱۳۳۰، سنندج[۱] -)، نوازنده سنتور، از اعضای گروه کامکارها و یکی از بنیانگذاران گروه شیدااست. در سال ۱۳۸۱ آثارش در شورای ارزشیابی هنرمندان مورد بررسی قرار گرفت و مقام درجه یک هنری (معادل دکترا) به او اعطا شد. از دیگر فعالیتهای او میتوان به تدریس در دانشکدهٔ هنر و معماری دانشگاه آزاد و عضویت در هیئت ژوری دانشکدهٔ موسیقی کرج و تدریس نوازندگی سنتور اشاره کرد. 🔷 دوستان برای اشتراک آثارتون کافیه پست مورد نظرتون رو برای ما به دایرکت ارسال کنید تا براتون به اشتراک بزاریم 🔶 💪منتظر آثارتون هستیم😉 #اساتید_سنتور_را_بیشتر_بشناسیم #پشنگ_کامکار #پیج_سنتور #سنتور #نوازان #جوان #سنتور_نوازان_جوان #سنتورنوازی #سنتوری #سنتورنوازان #موسیقی_سنتی #موسیقی_سنتی_ایران #نوازندگان #ایران #موسیقی
🌕آهنگ همیشه بهار گیلان🔵 🔵اثری از استاد پور رضا🔲 🌕 در دستگاه شور🔴 🔴به نوازندگی امیر حسین✔ سالم _ 🔷و همنوازی تنبک عرفان عشوری💠 🔶ارسالی برای پیج#سنتور_نوازان_جوان 🔷 دوستان برای اشتراک آثارتون کافیه پست مورد نظرتون رو برای ما به دایرکت ارسال کنید تا براتون به اشتراک بزاریم 🔶 💪منتظر آثارتون هستیم😉 #گیلان _گیلان_همیشه_بهار #شور #گیلکی #پیج_سنتور #سنتور #نوازان #جوان #سنتور_نوازان_جوان #سنتورنوازی #سنتوری #سنتورنوازان #موسیقی_سنتی #موسیقی_سنتی_ایران #نوازندگان #ایران #موسیقی
🌕آهنگ همیشه بهار گیلان🔵 🔵اثری از استاد پور رضا🔲 🌕 در دستگاه شور🔴 🔴به نوازندگی امیر حسین✔ سالم _ 🔷و همنوازی تنبک عرفان عشوری💠 🔶ارسالی برای پیج#سنتور_نوازان_جوان 🔷 دوستان برای اشتراک آثارتون کافیه پست مورد نظرتون رو برای ما به دایرکت ارسال کنید تا براتون به اشتراک بزاریم 🔶 💪منتظر آثارتون هستیم😉 #گیلان _گیلان_همیشه_بهار #شور #گیلکی #پیج_سنتور #سنتور #نوازان #جوان #سنتور_نوازان_جوان #سنتورنوازی #سنتوری #سنتورنوازان #موسیقی_سنتی #موسیقی_سنتی_ایران #نوازندگان #ایران #موسیقی
🔶قطعه رنگ ابوعطا🔷 🔼در دستگاه شور،آواز ابوعطا🔽 ✔به نوازندگی آقای سیروس اشکانی ✅ 💠ارسالی از یکی از همراهان #پیج_سنتور_نوازان_جوان ، برای ما ✅ 🔷 دوستان برای اشتراک آثارتون کافیه پست مورد نظرتون رو برای ما به دایرکت ارسال کنید تا براتون به اشتراک بزاریم 🔶 💪منتظر آثارتون هستیم😉 #پیج_سنتور #رنگ_ابوعطا #شور #موسیقی_سنتی #سنتی #سنتورنوازان #سنتور #نوازان #جوان #سنتور_نوازان_جوان #سنتورنوازی #سنتوری #سنتورنوازان #موسیقی_سنتی #موسیقی_سنتی_ایران #نوازندگان #ایران #موسیقی
🔶قطعه رنگ ابوعطا🔷 🔼در دستگاه شور،آواز ابوعطا🔽 ✔به نوازندگی آقای سیروس اشکانی ✅ 💠ارسالی از یکی از همراهان #پیج_سنتور_نوازان_جوان ، برای ما ✅ 🔷 دوستان برای اشتراک آثارتون کافیه پست مورد نظرتون رو برای ما به دایرکت ارسال کنید تا براتون به اشتراک بزاریم 🔶 💪منتظر آثارتون هستیم😉 #پیج_سنتور #رنگ_ابوعطا #شور #موسیقی_سنتی #سنتی #سنتورنوازان #سنتور #نوازان #جوان #سنتور_نوازان_جوان #سنتورنوازی #سنتوری #سنتورنوازان #موسیقی_سنتی #موسیقی_سنتی_ایران #نوازندگان #ایران #موسیقی
🔳قطعه #سنتوری ( #سنگ_صبور )🔲 🔴آلبوم موسیقی و فیلم سنتوری🔵 ✔به آهنگ سازی استاد #اردوان_كامكار ✅ 🔷اجرا در گام دو مینور🔷 💠با اجرای همراه پیج سنتور نوازان جوان،آقای محمد خانی_ که در زمینه ساخت سنتور و سایر ساز ها هم مهارت دارند، 🔷 دوستان برای اشتراک آثارتون کافیه پست مورد نظرتون رو برای ما به دایرکت ارسال کنید تا براتون به اشتراک بزاریم 🔶. #پیج#سنتور#نوازان#جوان #سنتوری #مینور #سنتور_نوازان_جوان #سنتورنوازی #سنتوری #پیج#سنتور#نوازان#جوان #سنتور_نوازان_جوان #سنتورنوازی #سنتوری #سنتورنوازان #موسیقی_سنتی #موسیقی_سنتی_ایران #نوازندگان#ایران #موسیقی #سنتورنوازان #موسیقی_سنتی #موسیقی_سنتی_ایران #نوازندگان#ایران #موسیقی
🔳قطعه #سنتوری ( #سنگ_صبور )🔲 🔴آلبوم موسیقی و فیلم سنتوری🔵 ✔به آهنگ سازی استاد #اردوان_كامكار ✅ 🔷اجرا در گام دو مینور🔷 💠با اجرای همراه پیج سنتور نوازان جوان،آقای محمد خانی_ که در زمینه ساخت سنتور و سایر ساز ها هم مهارت دارند، 🔷 دوستان برای اشتراک آثارتون کافیه پست مورد نظرتون رو برای ما به دایرکت ارسال کنید تا براتون به اشتراک بزاریم 🔶. #پیج #سنتور #نوازان #جوان #سنتوری #مینور #سنتور_نوازان_جوان #سنتورنوازی #سنتوری #پیج #سنتور #نوازان #جوان #سنتور_نوازان_جوان #سنتورنوازی #سنتوری #سنتورنوازان #موسیقی_سنتی #موسیقی_سنتی_ایران #نوازندگان #ایران #موسیقی #سنتورنوازان #موسیقی_سنتی #موسیقی_سنتی_ایران #نوازندگان #ایران #موسیقی
🔲💠اجرای زیبا هنرجوی نوجوان سنتور ،🔘 آقای #محمد_حسین#حسینی✅✔ __ 🔵ساله از استان خوزستان،شهر ایذه 🔶به همراه استادشون هم اجرا میکنند. 🔴قطعه کردی #اسمر_جان از کتاب 💠#شیوه_سنتور_نوازی از استاد ⭕#پشنگ_کامکار✔ 🔲ارسالی از همراهان پیج #سنتور_نوازان_جوان برای ما 🔷 دوستان برای اشتراک آثارتون کافیه پست مورد نظرتون رو برای ما به دایرکت ارسال کنید تا براتون به اشتراک بزاریم 🔶. #پیج#سنتور#نوازان#جوان #سنتور_نوازان_جوان #سنتورنوازی #سنتوری #سنتورنوازان #موسیقی_سنتی #موسیقی_سنتی_ایران #نوازندگان#ایران #موسیقی
🔲💠اجرای زیبا هنرجوی نوجوان سنتور ،🔘 آقای #محمد_حسین #حسینی ✅✔ __ 🔵ساله از استان خوزستان،شهر ایذه 🔶به همراه استادشون هم اجرا میکنند. 🔴قطعه کردی #اسمر_جان از کتاب 💠#شیوه_سنتور_نوازی از استاد ⭕#پشنگ_کامکار ✔ 🔲ارسالی از همراهان پیج #سنتور_نوازان_جوان برای ما 🔷 دوستان برای اشتراک آثارتون کافیه پست مورد نظرتون رو برای ما به دایرکت ارسال کنید تا براتون به اشتراک بزاریم 🔶. #پیج #سنتور #نوازان #جوان #سنتور_نوازان_جوان #سنتورنوازی #سنتوری #سنتورنوازان #موسیقی_سنتی #موسیقی_سنتی_ایران #نوازندگان #ایران #موسیقی