پیک گرام

عکس ها و فیلم های درباره سی قطعه چهارمضراب در اینستاگرام

محبوب ترین عکس ها و فیلم های سی قطعه چهارمضراب

Instagram
سنتور نوازی زیبای آقای محمد علي رحيمي سنتور به همراهی تنبك آقای عليرضا مقدسی.  قطعه تولد اجرا در گام فا مینور یا همون اصفهان فا از استاد اردوان کامکار 🌕 🔵 ارسالی از همراهان پیج سنتور نوازان جوان برای ما 🔵 🔷 دوستان برای اشتراک آثارتون کافیه پست مورد نظرتون رو برای ما به دایرکت ارسال کنید تا براتون به اشتراک بزاریم 🔶 💪منتظر آثارتون هستیم😉 #پیج_سنتور #چهارمضراب_شور #استاد_پایور #سی_قطعه_چهارمضراب #سنتور_نوازان #سنتور #نوازان #جوان #سنتور_نوازان_جوان #سنتورنوازی #سنتوری #سنتورنوازان #موسیقی_سنتی #موسیقی_سنتی_ایران #نوازندگان #ایران #موسیقی
سنتور نوازی زیبای آقای محمد علي رحيمي سنتور به همراهی تنبك آقای عليرضا مقدسی. قطعه تولد اجرا در گام فا مینور یا همون اصفهان فا از استاد اردوان کامکار 🌕 🔵 ارسالی از همراهان پیج سنتور نوازان جوان برای ما 🔵 🔷 دوستان برای اشتراک آثارتون کافیه پست مورد نظرتون رو برای ما به دایرکت ارسال کنید تا براتون به اشتراک بزاریم 🔶 💪منتظر آثارتون هستیم😉 #پیج_سنتور #چهارمضراب_شور #استاد_پایور #سی_قطعه_چهارمضراب #سنتور_نوازان #سنتور #نوازان #جوان #سنتور_نوازان_جوان #سنتورنوازی #سنتوری #سنتورنوازان #موسیقی_سنتی #موسیقی_سنتی_ایران #نوازندگان #ایران #موسیقی
سنتور نوازی زیبای آقای محمد علي رحيمي سنتور به همراهی تنبك آقای عليرضا مقدسی.  قطعه تولد اجرا در گام فا مینور یا همون اصفهان فا از استاد اردوان کامکار 🌕 🔵 ارسالی از همراهان پیج سنتور نوازان جوان برای ما 🔵 🔷 دوستان برای اشتراک آثارتون کافیه پست مورد نظرتون رو برای ما به دایرکت ارسال کنید تا براتون به اشتراک بزاریم 🔶 💪منتظر آثارتون هستیم😉 #پیج_سنتور #چهارمضراب_شور #استاد_پایور #سی_قطعه_چهارمضراب #سنتور_نوازان #سنتور #نوازان #جوان #سنتور_نوازان_جوان #سنتورنوازی #سنتوری #سنتورنوازان #موسیقی_سنتی #موسیقی_سنتی_ایران #نوازندگان #ایران #موسیقی
سنتور نوازی زیبای آقای محمد علي رحيمي سنتور به همراهی تنبك آقای عليرضا مقدسی. قطعه تولد اجرا در گام فا مینور یا همون اصفهان فا از استاد اردوان کامکار 🌕 🔵 ارسالی از همراهان پیج سنتور نوازان جوان برای ما 🔵 🔷 دوستان برای اشتراک آثارتون کافیه پست مورد نظرتون رو برای ما به دایرکت ارسال کنید تا براتون به اشتراک بزاریم 🔶 💪منتظر آثارتون هستیم😉 #پیج_سنتور #چهارمضراب_شور #استاد_پایور #سی_قطعه_چهارمضراب #سنتور_نوازان #سنتور #نوازان #جوان #سنتور_نوازان_جوان #سنتورنوازی #سنتوری #سنتورنوازان #موسیقی_سنتی #موسیقی_سنتی_ایران #نوازندگان #ایران #موسیقی
💠 سنتور نوازی زیبای نوازنده نوجوان ، آقای محمدرضا امینی ,۱۳ ساله از سمنان💠 🔷 چهارمضراب شور اثر استاد پایور 🔷 🌕 کتاب سی قطعه 🌕 🔵 ارسالی از همراهان پیج سنتور نوازان جوان برای ما 🔵 🔷 دوستان برای اشتراک آثارتون کافیه پست مورد نظرتون رو برای ما به دایرکت ارسال کنید تا براتون به اشتراک بزاریم 🔶 💪منتظر آثارتون هستیم😉 #پیج_سنتور #چهارمضراب_شور #استاد_پایور #سی_قطعه_چهارمضراب #سنتور_نوازان #سنتور #نوازان #جوان #سنتور_نوازان_جوان #سنتورنوازی #سنتوری #سنتورنوازان #موسیقی_سنتی #موسیقی_سنتی_ایران #نوازندگان #ایران #موسیقی
💠 سنتور نوازی زیبای نوازنده نوجوان ، آقای محمدرضا امینی ,۱۳ ساله از سمنان💠 🔷 چهارمضراب شور اثر استاد پایور 🔷 🌕 کتاب سی قطعه 🌕 🔵 ارسالی از همراهان پیج سنتور نوازان جوان برای ما 🔵 🔷 دوستان برای اشتراک آثارتون کافیه پست مورد نظرتون رو برای ما به دایرکت ارسال کنید تا براتون به اشتراک بزاریم 🔶 💪منتظر آثارتون هستیم😉 #پیج_سنتور #چهارمضراب_شور #استاد_پایور #سی_قطعه_چهارمضراب #سنتور_نوازان #سنتور #نوازان #جوان #سنتور_نوازان_جوان #سنتورنوازی #سنتوری #سنتورنوازان #موسیقی_سنتی #موسیقی_سنتی_ایران #نوازندگان #ایران #موسیقی
چهارمضراب خسرو و شیرین از زنده یاد استاد پرویز مشکاتیان با اجرای هنرجوی خوب فرانه خانم مظفری... تقدیم به شما🌺
چهارمضراب خسرو و شیرین از زنده یاد استاد پرویز مشکاتیان با اجرای هنرجوی خوب فرانه خانم مظفری... تقدیم به شما🌺
مطرب دوره گرد باز آمد نغمه زد ساز نغمه پردازش سوز آوازه خوان دف در دست شد هماهنگ ناله سازش #چهارمضراب_اصفهان #فرامرز_پایور #استاد_پایور #سی_قطعه_چهارمضراب #چهار_مضراب_اصفهان #بیات_اصفهان #سنتور #ساز #سنتور_نوازی
مطرب دوره گرد باز آمد نغمه زد ساز نغمه پردازش سوز آوازه خوان دف در دست شد هماهنگ ناله سازش #چهارمضراب_اصفهان #فرامرز_پایور #استاد_پایور #سی_قطعه_چهارمضراب #چهار_مضراب_اصفهان #بیات_اصفهان #سنتور #ساز #سنتور_نوازی
مطرب دوره گرد باز آمد نغمه زد ساز نغمه پردازش سوز آوازه خوان دف در دست شد هماهنگ ناله سازش #چهارمضراب_اصفهان #فرامرز_پایور #استاد_پایور #سی_قطعه_چهارمضراب #چهار_مضراب_اصفهان #بیات_اصفهان #سنتور #ساز #سنتور_نوازی
مطرب دوره گرد باز آمد نغمه زد ساز نغمه پردازش سوز آوازه خوان دف در دست شد هماهنگ ناله سازش #چهارمضراب_اصفهان #فرامرز_پایور #استاد_پایور #سی_قطعه_چهارمضراب #چهار_مضراب_اصفهان #بیات_اصفهان #سنتور #ساز #سنتور_نوازی
. اجرای چهارمضراب قرایی از کتاب سی قطعه چهارمضراب استاد فرامرز پایور توسط هنرجو پر تلاش و با پشتکارم یاسمن رستگار سنتور ساخت حمید موسوی   پ.ن۱ مادر یاسمن این روزا کسالت داره براشون همگی دعا کنیم که هر چه زودتر بهبود پیدا کنه و مشکلش حل بشه و امیدوارم بزودی یاسمن عزیز بتونه بیاد و ادامه بده کارش رو⚘⚘ . پ.ن ۲ پوزش از تنبک نوازهای گرامی چون من نوازنده تنبک نیستم و فقط چون کسی رو نداشتیم با یاسمن همراهی کنه مجبور شدم خودم باهاش بزنم . .پ.ن ۳ قطعه ش خیلی سخته 😉 . #سنتور#سنتور_نوازان #صدای_مهرورزان #آموزشگاه_موسیقی_صدای_مهرورزان #یاسمن_رستگار#مهیار_نجفی #سی_قطعه_چهارمضراب #فرامرز_پایور #چهار_مضراب#موسیقی_دستگاهی_ایران
. اجرای چهارمضراب قرایی از کتاب سی قطعه چهارمضراب استاد فرامرز پایور توسط هنرجو پر تلاش و با پشتکارم یاسمن رستگار سنتور ساخت حمید موسوی پ.ن۱ مادر یاسمن این روزا کسالت داره براشون همگی دعا کنیم که هر چه زودتر بهبود پیدا کنه و مشکلش حل بشه و امیدوارم بزودی یاسمن عزیز بتونه بیاد و ادامه بده کارش رو⚘⚘ . پ.ن ۲ پوزش از تنبک نوازهای گرامی چون من نوازنده تنبک نیستم و فقط چون کسی رو نداشتیم با یاسمن همراهی کنه مجبور شدم خودم باهاش بزنم . .پ.ن ۳ قطعه ش خیلی سخته 😉 . #سنتور #سنتور_نوازان #صدای_مهرورزان #آموزشگاه_موسیقی_صدای_مهرورزان #یاسمن_رستگار #مهیار_نجفی #سی_قطعه_چهارمضراب #فرامرز_پایور #چهار_مضراب #موسیقی_دستگاهی_ایران
. #چهارمضراب #دشتی اثری ماندگار از استاد #فرامرزپایور فیلمبرداری توسط دوست هنرمندم میلاد کاردان . #موسیقی_ایرانی#سنتور#سنتورنوازی#موسیقی_سنتی#موزیسین#آرش_شاخسار#سی_قطعه_چهارمضراب
. #چهارمضراب #دشتی اثری ماندگار از استاد #فرامرزپایور فیلمبرداری توسط دوست هنرمندم میلاد کاردان . #موسیقی_ایرانی #سنتور #سنتورنوازی #موسیقی_سنتی #موزیسین #آرش_شاخسار #سی_قطعه_چهارمضراب
آماده شدن امیرمحمد زارعی برای جشنواره جوان. بهترین ها رو براش آرزو دارم.
آماده شدن امیرمحمد زارعی برای جشنواره جوان. بهترین ها رو براش آرزو دارم.
هرکه شد محرم دل در حرم یار بماند..... #چهارمضراب_اصفهان#فرامرز_پایور#سی_قطعه_چهارمضراب #سنتور_تقوی_آلاشتی#فاطمه_پارساپور استاد و سازنده ساز .
هرکه شد محرم دل در حرم یار بماند..... #چهارمضراب_اصفهان #فرامرز_پایور #سی_قطعه_چهارمضراب #سنتور_تقوی_آلاشتی #فاطمه_پارساپور استاد و سازنده ساز .
هرکه شد محرم دل در حرم یار بماند..... #چهارمضراب_اصفهان#فرامرز_پایور#سی_قطعه_چهارمضراب #سنتور_تقوی_آلاشتی#فاطمه_پارساپور استاد و سازنده ساز .
هرکه شد محرم دل در حرم یار بماند..... #چهارمضراب_اصفهان #فرامرز_پایور #سی_قطعه_چهارمضراب #سنتور_تقوی_آلاشتی #فاطمه_پارساپور استاد و سازنده ساز .
قسمت کوتاه از چهار مضراب شور اثر استاد فرامرز پایور امیدوارم خوشتون بیاد با اینکه میدونم خیلیم خوب نبود شما به خوبیه خودتون ببخشید گاهی اوقات آدم ها از خوده اصلیشون دور میشن منم خیلی وقت بود دور بودم فک کنم حدود هفت ماه بود که اون ادمه همیشگی نبودم گاهی وقتا باید برگشت یه نگاهی به گذشته کردو یچیزایی رو دوباره ساخت اینده رو درست میکنم اونم خیلی خوب بدون هیچ ادعا امیدوارم موفق باشید #سنتور#استاد#پایور#فرامرز_پایور #سی_قطعه_چهارمضراب#مضراب#نت#نت_سنتور#شور#موسیقی#هنر#هنرمندان#هنرمند
قسمت کوتاه از چهار مضراب شور اثر استاد فرامرز پایور امیدوارم خوشتون بیاد با اینکه میدونم خیلیم خوب نبود شما به خوبیه خودتون ببخشید گاهی اوقات آدم ها از خوده اصلیشون دور میشن منم خیلی وقت بود دور بودم فک کنم حدود هفت ماه بود که اون ادمه همیشگی نبودم گاهی وقتا باید برگشت یه نگاهی به گذشته کردو یچیزایی رو دوباره ساخت اینده رو درست میکنم اونم خیلی خوب بدون هیچ ادعا امیدوارم موفق باشید #سنتور #استاد #پایور #فرامرز_پایور #سی_قطعه_چهارمضراب #مضراب #نت #نت_سنتور #شور #موسیقی #هنر #هنرمندان #هنرمند
#چهارمضراب_اصفهان #استاد #فرامرر_پایور از #کتاب #سی_قطعه_چهارمضراب از اون قطعه قشنگاستاااااا حیف که نمیشد کلش رو توی یه فیلم یه تیکه گذاشت #سنتور #سنتور_هزار_دستان #نوازنده #مهرداد_طهماسبی #کاوه_آقازاده
#چهارمضراب_اصفهان #استاد #فرامرر_پایور از #کتاب #سی_قطعه_چهارمضراب از اون قطعه قشنگاستاااااا حیف که نمیشد کلش رو توی یه فیلم یه تیکه گذاشت #سنتور #سنتور_هزار_دستان #نوازنده #مهرداد_طهماسبی #کاوه_آقازاده
کامل در کانالم لینک در بیو #چهارمضراب #زابل #دستگاه:#سه_گاه #آهنگساز:#فرامرزپایور . این یک ویدیو نصفه ست. اجرای کاملش رو میتونید در کانالم که لینک قابل کلیکش در بیوگرافی پیجم هست ببینید! . پ.ن:بزودی به اجرای ردیف میرزاعبدالله میپردازم و گوشه به گوشه در کانالم منتشر میکنم. #سنتور#سنتورنوازی#سنتور_نوازی_معاصر#موزیسین#موسیقی_دستگاهی_ایران#موسیقی_ایرانی#ضربی#آرش_شاخسار#اجرا#قطعه#سی_قطعه_چهارمضراب#گوشه#مایه#ردیف
کامل در کانالم لینک در بیو #چهارمضراب #زابل #دستگاه#سه_گاه #آهنگساز#فرامرزپایور . این یک ویدیو نصفه ست. اجرای کاملش رو میتونید در کانالم که لینک قابل کلیکش در بیوگرافی پیجم هست ببینید! . پ.ن:بزودی به اجرای ردیف میرزاعبدالله میپردازم و گوشه به گوشه در کانالم منتشر میکنم. #سنتور #سنتورنوازی #سنتور_نوازی_معاصر #موزیسین #موسیقی_دستگاهی_ایران #موسیقی_ایرانی #ضربی #آرش_شاخسار #اجرا #قطعه #سی_قطعه_چهارمضراب #گوشه #مایه #ردیف
. #چهارمضراب حسینی اثر #استاد #فرامرز_پایور ۹۶/۹/۲۱ کاملش رو میتونید در کانال تلگرامم بشنوید. لینک قابل کلیک کانال در بیوگرافی همین پیج. #باهندزفریگوشکنیم پ.ن: چند روز پیش هم سالروز وفات استاد بزرگ پایور بود. کتابهای زیادی در زمینهی آموزش سنتور از گذشته تا به امروز تالیف شده و علاوه بر آنها تمام اساتید مستقیم یا غیر مستقیم قطعاتشون به چاپ رسیده و منتشر شده ولی شاید به جرات بتوان گفت هیچ مجموعهای به اندازهی مجموعه کتاب ها و قطعات استاد پایور هنرجو را آبدیده و نوازنده را قهار نمیکند. یادشان همیشه جاودان خواهد بود. #کاملدرکانالتلگرام #آرش_شاخسار#نوازنده#سنتور#سنتورنوازی#سنتورنوازی_معاصر#سی_قطعه_چهارمضراب#موزیسین#موسیقیدان#موسیقی_ایرانی#موسیقی_سنتی#موسیقی_دستگاهی#تدریس#آموزش_موسیقی
. #چهارمضراب حسینی اثر #استاد #فرامرز_پایور ۹۶/۹/۲۱ کاملش رو میتونید در کانال تلگرامم بشنوید. لینک قابل کلیک کانال در بیوگرافی همین پیج. #باهندزفریگوشکنیم پ.ن: چند روز پیش هم سالروز وفات استاد بزرگ پایور بود. کتابهای زیادی در زمینهی آموزش سنتور از گذشته تا به امروز تالیف شده و علاوه بر آنها تمام اساتید مستقیم یا غیر مستقیم قطعاتشون به چاپ رسیده و منتشر شده ولی شاید به جرات بتوان گفت هیچ مجموعهای به اندازهی مجموعه کتاب ها و قطعات استاد پایور هنرجو را آبدیده و نوازنده را قهار نمیکند. یادشان همیشه جاودان خواهد بود. #کاملدرکانالتلگرام #آرش_شاخسار #نوازنده #سنتور #سنتورنوازی #سنتورنوازی_معاصر #سی_قطعه_چهارمضراب #موزیسین #موسیقیدان #موسیقی_ایرانی #موسیقی_سنتی #موسیقی_دستگاهی #تدریس #آموزش_موسیقی
امروز سالروز درگذشت استاد فرامرز پایور است؛یادش گرامی و روحش آرام باد. بیست و یکم بهمن ماه ۱۳۱۱-تهران هیجدهم آذر ماه ۱۳۸۸-تهران 🎵چهارمضراب #بیات_اصفهان آهنگ و سنتور: #فرامرز_پایور تنبک: #محمد_اسماعیلی از کتاب #سی_قطعه_چهارمضراب #کنسرت #اراک برای دیدن کلیپ کامل این اجرا به کانال ما در تلگرام مراجعه فرمایید.(لینک در بیو) #آکادمی_موسیقی_راح_روح #راح_روح #مهرشهر
امروز سالروز درگذشت استاد فرامرز پایور است؛یادش گرامی و روحش آرام باد. بیست و یکم بهمن ماه ۱۳۱۱-تهران هیجدهم آذر ماه ۱۳۸۸-تهران 🎵چهارمضراب #بیات_اصفهان آهنگ و سنتور: #فرامرز_پایور تنبک: #محمد_اسماعیلی از کتاب #سی_قطعه_چهارمضراب #کنسرت #اراک برای دیدن کلیپ کامل این اجرا به کانال ما در تلگرام مراجعه فرمایید.(لینک در بیو) #آکادمی_موسیقی_راح_روح #راح_روح #مهرشهر
چهار مضراب سه گاه اثر استاد بزرگ و تکرار نشدنی موسیقی,استاد فرامرز پایور,برگرفته از کتاب سی قطعه چهارمضراب 🎶🎼 اردیبهشت ماه سال  #استاد_فرامرز_پایور#محمد_اسماعیلی#سعید_ثابت#حسین_تهرانی#سنتور#موسیقی_دستگاهی#سه_گاه##سی_قطعه_چهارمضراب#مخالف#مویه#مغلوب#چهار_مضراب
چهار مضراب سه گاه اثر استاد بزرگ و تکرار نشدنی موسیقی,استاد فرامرز پایور,برگرفته از کتاب سی قطعه چهارمضراب 🎶🎼 اردیبهشت ماه سال #استاد_فرامرز_پایور #محمد_اسماعیلی #سعید_ثابت #حسین_تهرانی #سنتور #موسیقی_دستگاهی #سه_گاه ##سی_قطعه_چهارمضراب #مخالف #مویه #مغلوب #چهار_مضراب