پیک گرام

عکس ها و فیلم های درباره شعر فارسی در اینستاگرام

محبوب ترین عکس ها و فیلم های شعر فارسی

Instagram
سال هاست که در کنار هم ، وادی احساسی را هم قدم شده ایم و گام هایمان بوی یکرنگی گرفته اند ؛ باشد که در این مسیر به ظاهر بی کینه ، سنگ های زیادی سر راهمان قد علم میکنند ، اما نباید فراموش کرد... (ع.ش.ق) یا به عبارتی عشق ، حد و مرز نمی فهمد. پ.ن : به شخصه ادمی نیستم که کتاب شعر بخونم ولی چون از خود اقای صبری هدیه گرفته بودم ، خوندمش و باید بگم واقعا قشنگ بود💌 #امید_صبری #عشق_شعار_نیست #شعر_فارسی #فروغ_آزادی #۱۳۹۳
سال هاست که در کنار هم ، وادی احساسی را هم قدم شده ایم و گام هایمان بوی یکرنگی گرفته اند ؛ باشد که در این مسیر به ظاهر بی کینه ، سنگ های زیادی سر راهمان قد علم میکنند ، اما نباید فراموش کرد... (ع.ش.ق) یا به عبارتی عشق ، حد و مرز نمی فهمد. پ.ن : به شخصه ادمی نیستم که کتاب شعر بخونم ولی چون از خود اقای صبری هدیه گرفته بودم ، خوندمش و باید بگم واقعا قشنگ بود💌 #امید_صبری #عشق_شعار_نیست #شعر_فارسی #فروغ_آزادی #۱۳۹۳
این جمع و تفریق را پاک کن این پاکی از صد پری بهتر است هرجا که عشق است، حساب نیست بی حسابی از حساب بهتر است ازت پرسیدم چه میبینی در من تو گفتی که اصلا نمیبینمت! قدم های تندت روی سرم رفت و نامت در دفترم رفت نوشتم چقدر عاشقانه تو را دوست دارم چقدر بی بهانه تو را دوست دارم #میلاد_عابدی #شعر #شعر_سپید #شعر_نو #شعرعاشقانه #شعرجدید #شعرنو #شعر_غزل #شعر_ناب #شعر_کوتاه #نظم #شعرا #شاعر #شعر_حزين #شعر_فارسی #شعرفارسی     #سعدی #ادبیات #شعر_مفهومی #عاشقانه_های_من
این جمع و تفریق را پاک کن این پاکی از صد پری بهتر است هرجا که عشق است، حساب نیست بی حسابی از حساب بهتر است ازت پرسیدم چه میبینی در من تو گفتی که اصلا نمیبینمت! قدم های تندت روی سرم رفت و نامت در دفترم رفت نوشتم چقدر عاشقانه تو را دوست دارم چقدر بی بهانه تو را دوست دارم #میلاد_عابدی #شعر #شعر_سپید #شعر_نو #شعرعاشقانه #شعرجدید #شعرنو #شعر_غزل #شعر_ناب #شعر_کوتاه #نظم #شعرا #شاعر #شعر_حزين #شعر_فارسی #شعرفارسی #سعدی #ادبیات #شعر_مفهومی #عاشقانه_های_من
. در سالروز تولد زندهیاد #بیژن_نجدی شاعر و داستاننویس سرشناس، شما را به خواندن شعری با مضامین اجتماعی از این شاعر توانمند کشورمان دعوت میکنیم:. . واقعیت رویای من است وخونِ رویای من، برگتر از سبز و سبزتر از برگ گیاهان است که با دشنهی تلکس خبرگزاریها خنجر کلمات روزنامه نمیریزد. . واقعیت خوابهای من است آن جا، هیچکس نمیداند که سیلی چیست؟ و چاقو شرمندهی تیغش، نه آن جا، ترور نمیشود لبخند و شلیک نمیکنند به آرمان من کشته نمیشود سهراب تکههای تن کودکان بوسنی هرزه گوین در خوابهای من، باز میگردند به گهواره و گریهای نه از سر اندوه آنها بزرگ میشوند در خوابهای من پیر میشوند در خوابهای من و در خانهای ساده بر سپیدِ ساده، سبزی ساده کنار مردمی ساده با تعریف سادهای از مرگ میمیرند در خوابهای من. . و دریغ هر صبح بیدار میشوم با صدای رادیو... در روزنامه میخوانم. باز هم تکّهتکّه شدهاند کودکان فلسطین بوسنی هرزه گوین حتّا در جزایر گل سرخ حتّا سرزمین موز حتّا تپه های چای.... . این است که هر صبح به خودم در آینه میگویم نه، این رویاست واقعیت همان است که من دیدهام در خواب. . . #شهرستان_ادب
. در سالروز تولد زندهیاد #بیژن_نجدی شاعر و داستاننویس سرشناس، شما را به خواندن شعری با مضامین اجتماعی از این شاعر توانمند کشورمان دعوت میکنیم:. . واقعیت رویای من است وخونِ رویای من، برگتر از سبز و سبزتر از برگ گیاهان است که با دشنهی تلکس خبرگزاریها خنجر کلمات روزنامه نمیریزد. . واقعیت خوابهای من است آن جا، هیچکس نمیداند که سیلی چیست؟ و چاقو شرمندهی تیغش، نه آن جا، ترور نمیشود لبخند و شلیک نمیکنند به آرمان من کشته نمیشود سهراب تکههای تن کودکان بوسنی هرزه گوین در خوابهای من، باز میگردند به گهواره و گریهای نه از سر اندوه آنها بزرگ میشوند در خوابهای من پیر میشوند در خوابهای من و در خانهای ساده بر سپیدِ ساده، سبزی ساده کنار مردمی ساده با تعریف سادهای از مرگ میمیرند در خوابهای من. . و دریغ هر صبح بیدار میشوم با صدای رادیو... در روزنامه میخوانم. باز هم تکّهتکّه شدهاند کودکان فلسطین بوسنی هرزه گوین حتّا در جزایر گل سرخ حتّا سرزمین موز حتّا تپه های چای.... . این است که هر صبح به خودم در آینه میگویم نه، این رویاست واقعیت همان است که من دیدهام در خواب. . . #شهرستان_ادب
. روز گذشته در یازدهمین جلسهی #ماه_شعر #آفتابگردان_ها مجموعه شعر #از_عشق_برگشته سرودهی #حسین_زحمتکش با حضور #محمدسعید_میرزایی و #میلاد_عرفانپور نقد و بررسی شد. در تازهترین مطلب ستون شعر سایت #شهرستان_ادب شما را به خواندن غزلی زیبا از این کتاب دعوت میکنیم. . شیشه عطریم و در افسوس بوی رفته را باز برگردان به ما این آب جوی رفته را منت رسواییات را بر سرم نگذار عشق تا به سر خاکی بریزم آبروی رفته را! یوسفم را گرگ بُرد و دیدن پیراهنش پس نخواهد داد نور چشم و سوی رفته را زندگی فرسوده ما را، آه ای آیینه آه! هی به روی ما نیاور، رنگ و روی رفته را سالها در خواب میخواندم نماز و ماندهام کِی قضا خواهند کرد از ما وضوی رفته را؟ مایهی ننگ است و اسباب شکست ای پادشاه سوی میدان برنگردان جنگجوی رفته را . .
. روز گذشته در یازدهمین جلسهی #ماه_شعر #آفتابگردان_ها مجموعه شعر #از_عشق_برگشته سرودهی #حسین_زحمتکش با حضور #محمدسعید_میرزایی و #میلاد_عرفانپور نقد و بررسی شد. در تازهترین مطلب ستون شعر سایت #شهرستان_ادب شما را به خواندن غزلی زیبا از این کتاب دعوت میکنیم. . شیشه عطریم و در افسوس بوی رفته را باز برگردان به ما این آب جوی رفته را منت رسواییات را بر سرم نگذار عشق تا به سر خاکی بریزم آبروی رفته را! یوسفم را گرگ بُرد و دیدن پیراهنش پس نخواهد داد نور چشم و سوی رفته را زندگی فرسوده ما را، آه ای آیینه آه! هی به روی ما نیاور، رنگ و روی رفته را سالها در خواب میخواندم نماز و ماندهام کِی قضا خواهند کرد از ما وضوی رفته را؟ مایهی ننگ است و اسباب شکست ای پادشاه سوی میدان برنگردان جنگجوی رفته را . .
💢وعده ی دلدار 💢 دیده بر دیده نهادم خبر آمد که بس است نه قناری به ترانه ، نه به ایوان کس است 💢 دلبر آن وقت که اَغیار به در آمد مَدهوش بیخ گوش گفت مرا بر دلِ طناز تَس است 💢 گو خدا جای حق است لیک بر احوال دلم آنچه آمد مُحِقّ از جانب اغیار خَس است 💢 اِرثِ گنجینه که اَب در دل این خاک نهاد تَعرِفِه آنچه بشد برمن مَغموم جَس است 💢 مگو ، نابرده رنج گنج مُیَسَر نمی شود دیدی که شد و کسی نگفتش نَجِس است! 💢 او که ما را به عیان وعده ی دلدار بِداد بی ریا گفتنیا حُبِ عیانی نحس است 💢 نیای گودرزی بیست و نهم آبان یکهزار و سیصد و نود و هفت 💢 #محمد_کرم_نیا #شاعر #ترانه_سرا #شاعران #شاعران_ایران #شاعران_معاصر #شعر_ایران #شعر_معاصر #شعر_فارسی #شعرفارسی #شعر_پارس #شعرپارسی #ادبیات #شعر_هنر #شعر_کلاسیک #شعر_کهن #شعرکهن #شعر_نو #شعرنو #شعر_ناب #انجمن_شعر #شاه_بیت #تک_بیت #دو_بیت #دوبیت #رباعی #غزل #قصیده #مثنوی #چهارپاره
💢وعده ی دلدار 💢 دیده بر دیده نهادم خبر آمد که بس است نه قناری به ترانه ، نه به ایوان کس است 💢 دلبر آن وقت که اَغیار به در آمد مَدهوش بیخ گوش گفت مرا بر دلِ طناز تَس است 💢 گو خدا جای حق است لیک بر احوال دلم آنچه آمد مُحِقّ از جانب اغیار خَس است 💢 اِرثِ گنجینه که اَب در دل این خاک نهاد تَعرِفِه آنچه بشد برمن مَغموم جَس است 💢 مگو ، نابرده رنج گنج مُیَسَر نمی شود دیدی که شد و کسی نگفتش نَجِس است! 💢 او که ما را به عیان وعده ی دلدار بِداد بی ریا گفتنیا حُبِ عیانی نحس است 💢 نیای گودرزی بیست و نهم آبان یکهزار و سیصد و نود و هفت 💢 #محمد_کرم_نیا #شاعر #ترانه_سرا #شاعران #شاعران_ایران #شاعران_معاصر #شعر_ایران #شعر_معاصر #شعر_فارسی #شعرفارسی #شعر_پارس #شعرپارسی #ادبیات #شعر_هنر #شعر_کلاسیک #شعر_کهن #شعرکهن #شعر_نو #شعرنو #شعر_ناب #انجمن_شعر #شاه_بیت #تک_بیت #دو_بیت #دوبیت #رباعی #غزل #قصیده #مثنوی #چهارپاره
. کنت ثقیلا کسلا خففنی جذبته نمت علی قارعه عاصفنی سیل عرم . گفتم بستهست دلم گفت منم قفل گشا گفتم کشتی تو مرا گفت من از تو بترم . رو سخن کار مگو کز همه آزاد شدم رو سخن خار مگو چون همه گل می سپرم . غزل شماره ۱۷۷۵ . #مولانا . . . . . . . . . . . . . . . . . #مولانا #مولانای_جان #مولوی_جان #مولوی #شمس_تبریزی #شمس #غزل #غزل_مولانا #مثنوی #مثنوی_معنوی #عکس #فیلم #طنز #کلیپ #آهنگ #اهنگ #حضرت_عشق #حضرت_مولانا       #گل   #غزل #شعر #شاعر #شعر_فارسی
. کنت ثقیلا کسلا خففنی جذبته نمت علی قارعه عاصفنی سیل عرم . گفتم بستهست دلم گفت منم قفل گشا گفتم کشتی تو مرا گفت من از تو بترم . رو سخن کار مگو کز همه آزاد شدم رو سخن خار مگو چون همه گل می سپرم . غزل شماره ۱۷۷۵ . #مولانا . . . . . . . . . . . . . . . . . #مولانا #مولانای_جان #مولوی_جان #مولوی #شمس_تبریزی #شمس #غزل #غزل_مولانا #مثنوی #مثنوی_معنوی #عکس #فیلم #طنز #کلیپ #آهنگ #اهنگ #حضرت_عشق #حضرت_مولانا #گل #غزل #شعر #شاعر #شعر_فارسی
زندگی زیباست پلی در فاصله قطرهای اشکت خواهم زد... که به چشمانت برسم. بوسه ای تر در خشکی لبانت خواهم کاشت... که به کویر لبخندت برسم. شانه ای در گیسوانت نقاشی خواهم کشید... که به بوی زلفت برسم. در نگاه غمناکت خنده را کنده کاری خواهم کرد... که به شادی خوابیده ات برسم. برخیز و همراهی کن آن طلوع خورشید را بد خیز و پرده آبی آسمانی را... مهمان پنجره خانه ات کن. بر خیز و زندگی نمکی را... با عطر گل ها شستشو کن. زندگی زیباست دستش را بگیر و باش با او. داریوش ..
زندگی زیباست پلی در فاصله قطرهای اشکت خواهم زد... که به چشمانت برسم. بوسه ای تر در خشکی لبانت خواهم کاشت... که به کویر لبخندت برسم. شانه ای در گیسوانت نقاشی خواهم کشید... که به بوی زلفت برسم. در نگاه غمناکت خنده را کنده کاری خواهم کرد... که به شادی خوابیده ات برسم. برخیز و همراهی کن آن طلوع خورشید را بد خیز و پرده آبی آسمانی را... مهمان پنجره خانه ات کن. بر خیز و زندگی نمکی را... با عطر گل ها شستشو کن. زندگی زیباست دستش را بگیر و باش با او. داریوش ..
 به نام خدا  نام اثر ؛ دارِ فنا ...  بیهوده نخور ؛ غُصّه یِ این ؛ دارِ فنا را ؛ دریاب ؛ همین لحظه یِ کوتاهِ ؛ بقا را ! از فلسفه یِ زندگی و مرگ ، چه دانیم ؟ باید ، بپذیریم ، قوانینِ ؛ قَضا را ! بی هیچ گناهی ، همه ؛ محکومِ حَیاتیم ؛ در بند کِشیدَست جهان ، تک تکِ ؛ ما را ! مِی نوش که افسانه یِ هستی همه هیچ است ؛ خوش باش دمی ، تا نروی ، راهِ ؛ خطا را ! (۱) آن کس ، که تو را ؛ کرده فراموش ، رها کن ؛ یک عمر نکُن خَرجِ ؛ جَفا ؛ گنجِ ؛ وفا را ! اندیشه یِ فردا نکُن ای بی خبر از ؛ عُمر ؛ شاید ؛ که نباشیم جز این ؛ یِکشبه ، یارا ! هر کس که مُقَرَّب بُوَد ، این ؛ چرخِ فُسونگر ؛ صد جُرعه به او بیش دهد ، جامِ ؛ بلا را ! (۲)  مهران ؛ چه کسی ؛ واقِفِ اسرارِ الهیست ؟؟؟ پایان بِده این ؛ قِصّه و این ؛ خوف و رَجا را !!! #مهران_اسدپور  (۱) - اشاره به بیتی از حضرتِ خیام ؛ مِی نوش ندانی از کجا ؛ آمده ای ؛ خوش باش ندانی به کجا خواهی رفت .  (۲) - اشاره به شعر و مَثَلِ معروفِ ؛ هر که در این بزم مُقَرَّب تر است ؛ جامِ بلا ؛ بیشترش میدهند .  (۳) - مُقّرَّب ؛ نزدیک شده ...           #کتاب#شعرعاشقانه#شعر_غزل#شعر_نو#شعر_کوتاه#شعر_ناب#شعر_معاصر#شعر_سپید#شعر_فارسی#شعر_پارسی#شعرگرافی#شعر_گرافی#شعر_کهن#شعر_آزاد#شعرسپید#شعر_عاشقانه#شعر_نوشته#شعر_خوانی#صائب_تبریزی#شعر_زیبا#شعروگرافی#شاعران#شعرانه#شاعرانه#شعر#غزل_فارسی#غزل_معاصر#اصفهان#شعرنو
به نام خدا نام اثر ؛ دارِ فنا ... بیهوده نخور ؛ غُصّه یِ این ؛ دارِ فنا را ؛ دریاب ؛ همین لحظه یِ کوتاهِ ؛ بقا را ! از فلسفه یِ زندگی و مرگ ، چه دانیم ؟ باید ، بپذیریم ، قوانینِ ؛ قَضا را ! بی هیچ گناهی ، همه ؛ محکومِ حَیاتیم ؛ در بند کِشیدَست جهان ، تک تکِ ؛ ما را ! مِی نوش که افسانه یِ هستی همه هیچ است ؛ خوش باش دمی ، تا نروی ، راهِ ؛ خطا را ! (۱) آن کس ، که تو را ؛ کرده فراموش ، رها کن ؛ یک عمر نکُن خَرجِ ؛ جَفا ؛ گنجِ ؛ وفا را ! اندیشه یِ فردا نکُن ای بی خبر از ؛ عُمر ؛ شاید ؛ که نباشیم جز این ؛ یِکشبه ، یارا ! هر کس که مُقَرَّب بُوَد ، این ؛ چرخِ فُسونگر ؛ صد جُرعه به او بیش دهد ، جامِ ؛ بلا را ! (۲) مهران ؛ چه کسی ؛ واقِفِ اسرارِ الهیست ؟؟؟ پایان بِده این ؛ قِصّه و این ؛ خوف و رَجا را !!! #مهران_اسدپور (۱) - اشاره به بیتی از حضرتِ خیام ؛ مِی نوش ندانی از کجا ؛ آمده ای ؛ خوش باش ندانی به کجا خواهی رفت . (۲) - اشاره به شعر و مَثَلِ معروفِ ؛ هر که در این بزم مُقَرَّب تر است ؛ جامِ بلا ؛ بیشترش میدهند . (۳) - مُقّرَّب ؛ نزدیک شده ... #کتاب #شعرعاشقانه #شعر_غزل #شعر_نو #شعر_کوتاه #شعر_ناب #شعر_معاصر #شعر_سپید #شعر_فارسی #شعر_پارسی #شعرگرافی #شعر_گرافی #شعر_کهن #شعر_آزاد #شعرسپید #شعر_عاشقانه #شعر_نوشته #شعر_خوانی #صائب_تبریزی #شعر_زیبا #شعروگرافی #شاعران #شعرانه #شاعرانه #شعر #غزل_فارسی #غزل_معاصر #اصفهان #شعرنو
هیچ وقت پیر نمیشن ستاره های هالیوود مثل مریلین مونرو مثل مستر رود و تو ستاره ی هالیوودی وقتی راه میری سر به زیری در اوج غرور من خیره میشوم به لاک سرخ تو من چشم و سر همه بر خاک پای تو تو کودتا گری از تانک بدتری ای اردوغان نژاد سردی هوای تو آشفته تر بکن این مغز خسته قفلی دگر بزن درهای بسته را #میلاد_عابدی #شعر #شعر_سپید #شعر_نو #شعرعاشقانه #شعرجدید #شعرنو #شعر_غزل #شعر_ناب #شعر_کوتاه #نظم #شعرا #شاعر #شعر_حزين #شعر_فارسی #شعرفارسی     #سعدی #ادبیات #شعر_مفهومی #عاشقانه_های_من #رز #رز_قرمز #لاک #خاک_پا #جان_نثار
هیچ وقت پیر نمیشن ستاره های هالیوود مثل مریلین مونرو مثل مستر رود و تو ستاره ی هالیوودی وقتی راه میری سر به زیری در اوج غرور من خیره میشوم به لاک سرخ تو من چشم و سر همه بر خاک پای تو تو کودتا گری از تانک بدتری ای اردوغان نژاد سردی هوای تو آشفته تر بکن این مغز خسته قفلی دگر بزن درهای بسته را #میلاد_عابدی #شعر #شعر_سپید #شعر_نو #شعرعاشقانه #شعرجدید #شعرنو #شعر_غزل #شعر_ناب #شعر_کوتاه #نظم #شعرا #شاعر #شعر_حزين #شعر_فارسی #شعرفارسی #سعدی #ادبیات #شعر_مفهومی #عاشقانه_های_من #رز #رز_قرمز #لاک #خاک_پا #جان_نثار
ابر سنگین باز آمد آن ابر سنگین باز اسیر شد آن جنگجوی زخمگین یقه پاره شد از آن فریاد خشمگین تب لرزش انداخت بر بدن... بخاطر زخم چرکین. شب پرستان میکشند چادر تاریکی بر روز ناز پروران نمی فهمند معنی سوز دزدان قدیمی شب کار... دیگر نمیترسند از بند و از دوز. شغال های دور مزرعه بی باک شده اند ... از در زنجیری سگ نگهبان. فقر سنگینی میکند در ترازوی عدالت حق زن و مردی شده همانند قله و دره بشقاب خالی خجل است با همنشینی قاشق و چنگال شربت کمرنگ است از دست کمبودی اموال. کوچه فرسوده است سوراخ نی پر شده از غصه های نی زن باز آمد آن ابر سنگین. داریوش ..
ابر سنگین باز آمد آن ابر سنگین باز اسیر شد آن جنگجوی زخمگین یقه پاره شد از آن فریاد خشمگین تب لرزش انداخت بر بدن... بخاطر زخم چرکین. شب پرستان میکشند چادر تاریکی بر روز ناز پروران نمی فهمند معنی سوز دزدان قدیمی شب کار... دیگر نمیترسند از بند و از دوز. شغال های دور مزرعه بی باک شده اند ... از در زنجیری سگ نگهبان. فقر سنگینی میکند در ترازوی عدالت حق زن و مردی شده همانند قله و دره بشقاب خالی خجل است با همنشینی قاشق و چنگال شربت کمرنگ است از دست کمبودی اموال. کوچه فرسوده است سوراخ نی پر شده از غصه های نی زن باز آمد آن ابر سنگین. داریوش ..
#مهدی_اخوان_ثالث #شعر_فارسی #شعر_اصیل #شعر_زیبا با نگاهی که شب دوش اشارت کردی به خدا بود و نبودم همه غارت کردی آشکارا نتوان گفت چه کردی و چه بود آن عبارت که تو پنهان به اشارت کردی کعبهی گل همه را، کعبهی دل خاصان راست کعبه سهل است، خدا را تو زیارت کردی دلم آتشکدهی عشق و ز غم ویران بود تو بت آتشکدهی عشق عمارت کردی شعر و شور و دل دیوانه و آزادگیم همه را بستهی زنجیر اسارت کردی ابر من عابر آفاق نهان نومیدی آشکارا تو ز امید عبارت کردی کاش میشد بنویسم چه نوشتی با چشم کاش میگفت عبارت چه اشارت کردی نادر از هند نبرد، آنچه تو بردی ز دلم که تو مهری و مهاری و مهارت کردی دلم ایران و تو اسکندر طاییس اطوار زدی و سوختی و کشتی و غارت کردی
#مهدی_اخوان_ثالث #شعر_فارسی #شعر_اصیل #شعر_زیبا با نگاهی که شب دوش اشارت کردی به خدا بود و نبودم همه غارت کردی آشکارا نتوان گفت چه کردی و چه بود آن عبارت که تو پنهان به اشارت کردی کعبهی گل همه را، کعبهی دل خاصان راست کعبه سهل است، خدا را تو زیارت کردی دلم آتشکدهی عشق و ز غم ویران بود تو بت آتشکدهی عشق عمارت کردی شعر و شور و دل دیوانه و آزادگیم همه را بستهی زنجیر اسارت کردی ابر من عابر آفاق نهان نومیدی آشکارا تو ز امید عبارت کردی کاش میشد بنویسم چه نوشتی با چشم کاش میگفت عبارت چه اشارت کردی نادر از هند نبرد، آنچه تو بردی ز دلم که تو مهری و مهاری و مهارت کردی دلم ایران و تو اسکندر طاییس اطوار زدی و سوختی و کشتی و غارت کردی
 به نام خدا  نام اثر ؛ سَرمَست ...  هر جا که سُخن ، بر سَرِ ؛ اَفعالِ حَرام است ؛ پُر بحث ترین قسمتِ آن ؛ باده و جام است !  در باطنِ این ؛ اَهلِ ریا ، صِدق و صفا نیست ؛ قربانیِ ظاهر نشو ، این ها ، همه ؛ دام است !  مِی خانه ، پُر از مَرد ولی ؛ با دلِ خونین ؛ در ، خانه یِ نامَرد ، چه اَیّام ؛ به کام است !  آن کس که در اَنظار ... بَرائت ، دهد از ؛ خَمر ؛ در خلوتِ خود ، مُشتَعِل از ؛ شُربِ ؛ مُدام است !  با آنکه ؛ زَنَد ، طَعنه ... به ؛ نا پاکیِ ؛ خَمّار ؛ صد فاسِقِ ؛ ناپاک بر این ، شخص ؛ غُلام است !  توفیق ، نیابد ، اگر از ؛ مَغلَطِه هر ... بار ؛ با سَفسَطِه اِثبات کُنَد ، صُبحِ تو شام است !!!  بر پیکرِ ؛ تاریخ ، پُر از ؛ زخمِ ؛ تباهیست ؛ تزویر بر این ؛ پیکرِ پُر زخم ؛ جُذام است !  در ، دستِ تهی مغز ، صُراحیست چو شمشیر ؛ دانا ؛ که شَوَد مَست ، چه اُفتاده و رام است !  هر کس که ؛ دو جامی زَد و از ؛ پُختگی اش گفت ؛ بی تجربه و ساده دل و کودک و خام است !  با عارفِ ؛ سَرمَست به جز ؛ عشقِ الهی ؛ از هیچ نگوییم ، که این ؛ حُسنِ ؛ خِتام است ...  در مَحکمه یِ ؛ حضرتِ حَق نیست ، خطایی ؛ دل بر کرَمَش بند ، که او ... خَتمِ ؛ کلام است .  #مهران_اسدپور ۱ ) - خَمر ؛ شراب ، نوشابة مستي آور . ۲ ) - خَمّار ؛ شراب فروش ، باده فروش . ۳ ) - مَغلَطِه ؛ سخني که کسي را به غلط و اشتباه بيندازد . ۴ ) - سَفسَطِه ؛ مُغالطه کردن براي وارونه نشان دادن حقايق . ۵ ) - تَزوير ؛ مکر کردن ، فريب دادن . ۶ ) - صُراحي ؛ ظرفِ شراب . #اصفهان#شعرعاشقانه#شعر_غزل#شعر_نو#شعر_کوتاه#شعر_ناب#شعر_معاصر#شعر_سپید#شعر_فارسی#شعر_پارسی#شعرگرافی#شعر_گرافی#شعر_کهن#شعر_آزاد#شعرسپید#شعر_عاشقانه#شعر_نوشته#شعر_خوانی#صائب_تبریزی#شعر_زیبا#شعروگرافی#شاعران#شعرانه#شاعرانه#خیام#غزل_فارسی#غزل_معاصر#شعر#شعرنو
به نام خدا نام اثر ؛ سَرمَست ... هر جا که سُخن ، بر سَرِ ؛ اَفعالِ حَرام است ؛ پُر بحث ترین قسمتِ آن ؛ باده و جام است ! در باطنِ این ؛ اَهلِ ریا ، صِدق و صفا نیست ؛ قربانیِ ظاهر نشو ، این ها ، همه ؛ دام است ! مِی خانه ، پُر از مَرد ولی ؛ با دلِ خونین ؛ در ، خانه یِ نامَرد ، چه اَیّام ؛ به کام است ! آن کس که در اَنظار ... بَرائت ، دهد از ؛ خَمر ؛ در خلوتِ خود ، مُشتَعِل از ؛ شُربِ ؛ مُدام است ! با آنکه ؛ زَنَد ، طَعنه ... به ؛ نا پاکیِ ؛ خَمّار ؛ صد فاسِقِ ؛ ناپاک بر این ، شخص ؛ غُلام است ! توفیق ، نیابد ، اگر از ؛ مَغلَطِه هر ... بار ؛ با سَفسَطِه اِثبات کُنَد ، صُبحِ تو شام است !!! بر پیکرِ ؛ تاریخ ، پُر از ؛ زخمِ ؛ تباهیست ؛ تزویر بر این ؛ پیکرِ پُر زخم ؛ جُذام است ! در ، دستِ تهی مغز ، صُراحیست چو شمشیر ؛ دانا ؛ که شَوَد مَست ، چه اُفتاده و رام است ! هر کس که ؛ دو جامی زَد و از ؛ پُختگی اش گفت ؛ بی تجربه و ساده دل و کودک و خام است ! با عارفِ ؛ سَرمَست به جز ؛ عشقِ الهی ؛ از هیچ نگوییم ، که این ؛ حُسنِ ؛ خِتام است ... در مَحکمه یِ ؛ حضرتِ حَق نیست ، خطایی ؛ دل بر کرَمَش بند ، که او ... خَتمِ ؛ کلام است . #مهران_اسدپور ۱ ) - خَمر ؛ شراب ، نوشابة مستي آور . ۲ ) - خَمّار ؛ شراب فروش ، باده فروش . ۳ ) - مَغلَطِه ؛ سخني که کسي را به غلط و اشتباه بيندازد . ۴ ) - سَفسَطِه ؛ مُغالطه کردن براي وارونه نشان دادن حقايق . ۵ ) - تَزوير ؛ مکر کردن ، فريب دادن . ۶ ) - صُراحي ؛ ظرفِ شراب . #اصفهان #شعرعاشقانه #شعر_غزل #شعر_نو #شعر_کوتاه #شعر_ناب #شعر_معاصر #شعر_سپید #شعر_فارسی #شعر_پارسی #شعرگرافی #شعر_گرافی #شعر_کهن #شعر_آزاد #شعرسپید #شعر_عاشقانه #شعر_نوشته #شعر_خوانی #صائب_تبریزی #شعر_زیبا #شعروگرافی #شاعران #شعرانه #شاعرانه #خیام #غزل_فارسی #غزل_معاصر #شعر #شعرنو
درود بر همسر عزیز و گرامی سلام علیکم پیرو سوالات آتی باید معروض بدارم: ۱:آیا اونیکی چال لب داشت؟ نه بابا. این چه سوالیه. شعر هست و مثل و در مثل مناقشه نیست. اصلا اون یکی کیه؟؟!! ۲:آیا کس دیگه ای در کاره که خال لب داره؟ استغفراله.. اینم تقدیم به همسر عزیزم 💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐 عزیزان هم نرن تو آینه خودشونو نگاه نکنن ببینن چال لب دارن یا استغفرالله... صلوات بفرستین #م_آ_د شیر شهریور که میبینی چنین خاموش شد یال خود در جنگ با یک چال صورت باخته حال تکلیف لب و خال لبش معلوم نیست؟ هر کسی آن باخت، این هم باخته م.آ.د(میثم(مئیثن) آرائی درونکلا) #شعر#شاعرانه#غزل#شعر_فارسی#غزل_فارسی#میثم_آرائی_درونکلا #عاشقانه#عرفان#عشق#شعر_غزل#شعرعاشقانه#شعر_معاصر#عکس_نوشته#دل#دلنوشته#تک_مصرع#تک_بیت#تکست_خاص#تکست_گرافی
درود بر همسر عزیز و گرامی سلام علیکم پیرو سوالات آتی باید معروض بدارم: ۱:آیا اونیکی چال لب داشت؟ نه بابا. این چه سوالیه. شعر هست و مثل و در مثل مناقشه نیست. اصلا اون یکی کیه؟؟!! ۲:آیا کس دیگه ای در کاره که خال لب داره؟ استغفراله.. اینم تقدیم به همسر عزیزم 💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐 عزیزان هم نرن تو آینه خودشونو نگاه نکنن ببینن چال لب دارن یا استغفرالله... صلوات بفرستین #م_آ_د شیر شهریور که میبینی چنین خاموش شد یال خود در جنگ با یک چال صورت باخته حال تکلیف لب و خال لبش معلوم نیست؟ هر کسی آن باخت، این هم باخته م.آ.د(میثم(مئیثن) آرائی درونکلا) #شعر #شاعرانه #غزل #شعر_فارسی #غزل_فارسی #میثم_آرائی_درونکلا #عاشقانه #عرفان #عشق #شعر_غزل #شعرعاشقانه #شعر_معاصر #عکس_نوشته #دل #دلنوشته #تک_مصرع #تک_بیت #تکست_خاص #تکست_گرافی
امیرالمؤمنین (ع) : إن عمرک وقتک الذی انت فیه همانا عمر تو (همین) لحظه ای است که در آن واقع شده ای. #غرر_الحكم ج ص  #حدیث #معنا #مفهوم #عرفان #معنا #تک_بیت #بیت_ناب #شعر_ناب #شعروغزل #شعروگرافی #شاه_بیت #ادبیات #عکس_نوشته #شعر_پارسی #شعر_فارسی #علی #امیرالمومنین #روایت
امیرالمؤمنین (ع) : إن عمرک وقتک الذی انت فیه همانا عمر تو (همین) لحظه ای است که در آن واقع شده ای. #غرر_الحكم ج ص #حدیث #معنا #مفهوم #عرفان #معنا #تک_بیت #بیت_ناب #شعر_ناب #شعروغزل #شعروگرافی #شاه_بیت #ادبیات #عکس_نوشته #شعر_پارسی #شعر_فارسی #علی #امیرالمومنین #روایت
بیا و خودکشیَم کن ازین جهان سیرم تبر بزن به دلم ، نا امید و دلگیرم بیا و حَلَّم کن در اسیدِ بی رحمت برای این مشکل ناتوان و درگیرم به چنگ و دندان زجرم بده ، مدارا کن بلدترینی ، بدجنس باش و اجرا کن تو اعتیاد منی ، اعتیاد بیماریست! بیا پرستارانه مرا مداوا کن مشاور اشتباه کرده من پر از دردم چقدر دارو داده پزشک نامردم و ما دو را جز ما دو کسی نمیفهمد درست میدادی تو ، درست میکردم مرا بجای لباس های نیمه عریانت بپوش و خیس و عرق کن به شعله سوزانت بیا بجنگ موشکم بلند و آماده ست برای حمله ی وحشیِ بوسه بارانت شکنجه کن شلّاقم بزن به تفتیشم چقدر خیس و لذیدی ، چقدر آتیشم چقدر غرق خجالت شدی درون تله ازین خجالت خیلی درنده تر میشم . #جهانبخش_قلم_میرزایی ۱۳۹۷۰۷۱۵ #بیا_بنشین_بخوان_شعری_برایم . #ادبیات_کلاسیک #ترانه_سرا #شاعر #ترانه #چکامه #شعر_فارسی #غزل_فارسی #اروتیک
بیا و خودکشیَم کن ازین جهان سیرم تبر بزن به دلم ، نا امید و دلگیرم بیا و حَلَّم کن در اسیدِ بی رحمت برای این مشکل ناتوان و درگیرم به چنگ و دندان زجرم بده ، مدارا کن بلدترینی ، بدجنس باش و اجرا کن تو اعتیاد منی ، اعتیاد بیماریست! بیا پرستارانه مرا مداوا کن مشاور اشتباه کرده من پر از دردم چقدر دارو داده پزشک نامردم و ما دو را جز ما دو کسی نمیفهمد درست میدادی تو ، درست میکردم مرا بجای لباس های نیمه عریانت بپوش و خیس و عرق کن به شعله سوزانت بیا بجنگ موشکم بلند و آماده ست برای حمله ی وحشیِ بوسه بارانت شکنجه کن شلّاقم بزن به تفتیشم چقدر خیس و لذیدی ، چقدر آتیشم چقدر غرق خجالت شدی درون تله ازین خجالت خیلی درنده تر میشم . #جهانبخش_قلم_میرزایی ۱۳۹۷۰۷۱۵ #بیا_بنشین_بخوان_شعری_برایم . #ادبیات_کلاسیک #ترانه_سرا #شاعر #ترانه #چکامه #شعر_فارسی #غزل_فارسی #اروتیک
نا کار گشت آب از سر زدن به سنگ از آسمان خزید این نور هفت رنگ با تو سخن وری در پیله میشوم در دست تو چو مومین تیله میشوم بازی کن با من بازی کن سخت نگیر چند روز زندگی دوری کن و برو وقتی زمان رسید از بی دلی بمیر هرگاه ابر ها در چشم من به هم برخورد میکنند ، باران میشود خورشید چشم تو در انعکاس آن خورشید و سنگ سرد ساییده میشود نورت دروغ بود تنها فکر من بیرون از این حصار نیستی ارجمند #میلاد_عابدی #شعر #شعر_سپید #شعر_نو #شعرعاشقانه #شعرجدید #شعرنو #شعر_غزل #شعر_ناب #شعر_کوتاه #نظم #شعرا #شاعر #شعر_حزين #شعر_فارسی #شعرفارسی     #سعدی #ادبیات #شعر_مفهومی #عاشقانه_های_من ##نور #ابر #آسمان #چشم #طلایی #ابری #آسمان_ابری
نا کار گشت آب از سر زدن به سنگ از آسمان خزید این نور هفت رنگ با تو سخن وری در پیله میشوم در دست تو چو مومین تیله میشوم بازی کن با من بازی کن سخت نگیر چند روز زندگی دوری کن و برو وقتی زمان رسید از بی دلی بمیر هرگاه ابر ها در چشم من به هم برخورد میکنند ، باران میشود خورشید چشم تو در انعکاس آن خورشید و سنگ سرد ساییده میشود نورت دروغ بود تنها فکر من بیرون از این حصار نیستی ارجمند #میلاد_عابدی #شعر #شعر_سپید #شعر_نو #شعرعاشقانه #شعرجدید #شعرنو #شعر_غزل #شعر_ناب #شعر_کوتاه #نظم #شعرا #شاعر #شعر_حزين #شعر_فارسی #شعرفارسی #سعدی #ادبیات #شعر_مفهومی #عاشقانه_های_من ##نور #ابر #آسمان #چشم #طلایی #ابری #آسمان_ابری
  #شعر #غزل #شعر_فارسی در این سکوت بی کسی که زبان بندِ تو است دمی سخن نتوانم که خسته از سخن است
#شعر #غزل #شعر_فارسی در این سکوت بی کسی که زبان بندِ تو است دمی سخن نتوانم که خسته از سخن است
... #کابین_جغد زان پيشتر كه #باده گرفتارمان كند فـرزانـه ای بيـايد و هشیارمان كند در پای خُم فتاده و از هوش رفته ايم پای عسس كجاست كه بیدارمان كند؟ يا مـا مـرامِ عاشـقي از ياد بـرده ايـم، يا چشمِ مست نيست كه بيمارمان كند كابينِ جُغد هم نشود اين خرابه دل دسـتی مگر بیاید و ديوارمان كند طوطی شديم در قفس #زندگي، مگر آيينه ی نـگاهِ تو تـكرارمـان كند ماشـينی اند مرغ و خروسـانِ شـهرِ ما كيوان! مگر خروسِ تو بيدارمان كند #استاد_مرتضی_کیوان_هاشمی __________________ #مرتضا_کیوان_هاشمی #مرتضی_کیوان_هاشمی #استاد_مرتضا_کیوان_هاشمی #کیوان_هاشمی #کیوان #ترکه_و_تبر #شعر #شعر_گرافی #شعرگرافی #تکست_گرافی #شعر_عاشقانه #عشق #عاشق #غزل #ادبیات #تک_بیت #عکس_نوشته #قافیه #شعر_فارسی #غزل_فارسی #ایران #شاعر #معاصر #عاشقانه
... #کابین_جغد زان پيشتر كه #باده گرفتارمان كند فـرزانـه ای بيـايد و هشیارمان كند در پای خُم فتاده و از هوش رفته ايم پای عسس كجاست كه بیدارمان كند؟ يا مـا مـرامِ عاشـقي از ياد بـرده ايـم، يا چشمِ مست نيست كه بيمارمان كند كابينِ جُغد هم نشود اين خرابه دل دسـتی مگر بیاید و ديوارمان كند طوطی شديم در قفس #زندگي ، مگر آيينه ی نـگاهِ تو تـكرارمـان كند ماشـينی اند مرغ و خروسـانِ شـهرِ ما كيوان! مگر خروسِ تو بيدارمان كند #استاد_مرتضی_کیوان_هاشمی __________________ #مرتضا_کیوان_هاشمی #مرتضی_کیوان_هاشمی #استاد_مرتضا_کیوان_هاشمی #کیوان_هاشمی #کیوان #ترکه_و_تبر #شعر #شعر_گرافی #شعرگرافی #تکست_گرافی #شعر_عاشقانه #عشق #عاشق #غزل #ادبیات #تک_بیت #عکس_نوشته #قافیه #شعر_فارسی #غزل_فارسی #ایران #شاعر #معاصر #عاشقانه