پیک گرام

عکس ها و فیلم های درباره شهید در اینستاگرام

محبوب ترین عکس ها و فیلم های شهید

Instagram
. مشغول آشپزی بودم ، آشوب عجیبی در دلم افتاد ، مهمان داشتم ، به مهمانها گفتم: شما آشپزی کنید من الان بر می گردم. رفتم نشستم برای ابراهیم (شهید همت) نماز خواندم ، دعا کردم ، گریه کردم که سالم بماند ، یک بار دیگر بیاید ببینمش. ابراهیم که آمد به او گفتم که چی شد و چه کار کردم. رنگش عوض شد و سکوت کرد ، گفتم: چه شده مگر؟ گفت: درست در همان لحظه میخواستیم از جادهای رد شویم که مینگذاری شده بود. اگر یک دسته از نیروهای خودشان از آنجا رد نشده بودند ، می دانی چی می شد ژیلا ؟ خندیدم ؛ باخنده گفت: تو نمیگذاری من شهید بشوم ، تو سدّ راه شهادت من شدهای؟ بگذر از من! . #شهید_حاج_محمد_ابراهیم_همت #شهدا #شهید
. مشغول آشپزی بودم ، آشوب عجیبی در دلم افتاد ، مهمان داشتم ، به مهمانها گفتم: شما آشپزی کنید من الان بر می گردم. رفتم نشستم برای ابراهیم (شهید همت) نماز خواندم ، دعا کردم ، گریه کردم که سالم بماند ، یک بار دیگر بیاید ببینمش. ابراهیم که آمد به او گفتم که چی شد و چه کار کردم. رنگش عوض شد و سکوت کرد ، گفتم: چه شده مگر؟ گفت: درست در همان لحظه میخواستیم از جادهای رد شویم که مینگذاری شده بود. اگر یک دسته از نیروهای خودشان از آنجا رد نشده بودند ، می دانی چی می شد ژیلا ؟ خندیدم ؛ باخنده گفت: تو نمیگذاری من شهید بشوم ، تو سدّ راه شهادت من شدهای؟ بگذر از من! . #شهید_حاج_محمد_ابراهیم_همت #شهدا #شهید
. مشغول آشپزی بودم ، آشوب عجیبی در دلم افتاد ، مهمان داشتم ، به مهمانها گفتم: شما آشپزی کنید من الان بر می گردم. رفتم نشستم برای ابراهیم (شهید همت) نماز خواندم ، دعا کردم ، گریه کردم که سالم بماند ، یک بار دیگر بیاید ببینمش. ابراهیم که آمد به او گفتم که چی شد و چه کار کردم. رنگش عوض شد و سکوت کرد ، گفتم: چه شده مگر؟ گفت: درست در همان لحظه میخواستیم از جادهای رد شویم که مینگذاری شده بود. اگر یک دسته از نیروهای خودشان از آنجا رد نشده بودند ، می دانی چی می شد ژیلا ؟ خندیدم ؛ باخنده گفت: تو نمیگذاری من شهید بشوم ، تو سدّ راه شهادت من شدهای؟ بگذر از من! . #شهید_حاج_محمد_ابراهیم_همت #شهدا #شهید
. مشغول آشپزی بودم ، آشوب عجیبی در دلم افتاد ، مهمان داشتم ، به مهمانها گفتم: شما آشپزی کنید من الان بر می گردم. رفتم نشستم برای ابراهیم (شهید همت) نماز خواندم ، دعا کردم ، گریه کردم که سالم بماند ، یک بار دیگر بیاید ببینمش. ابراهیم که آمد به او گفتم که چی شد و چه کار کردم. رنگش عوض شد و سکوت کرد ، گفتم: چه شده مگر؟ گفت: درست در همان لحظه میخواستیم از جادهای رد شویم که مینگذاری شده بود. اگر یک دسته از نیروهای خودشان از آنجا رد نشده بودند ، می دانی چی می شد ژیلا ؟ خندیدم ؛ باخنده گفت: تو نمیگذاری من شهید بشوم ، تو سدّ راه شهادت من شدهای؟ بگذر از من! . #شهید_حاج_محمد_ابراهیم_همت #شهدا #شهید
... جز برای خدا کاری مکن. #شهید_ابراهیم_هادی امشب مبارک است تو را آسمان شدن...❤ 🌹 #شهید #شهادت #نخل_ناخدا #شهید_و_شهادت #شهدای_نخل_ناخدا #عاشقان_شهید_و_شهادت
... جز برای خدا کاری مکن. #شهید_ابراهیم_هادی امشب مبارک است تو را آسمان شدن...❤ 🌹 #شهید #شهادت #نخل_ناخدا #شهید_و_شهادت #شهدای_نخل_ناخدا #عاشقان_شهید_و_شهادت
#حر_انقلاب . از خدا خواسته بود همه را پاک کند، همه گذشته اش را، می خواست چیزی از او نماند، نه اسم ،نه شهرت،نه قبر و مزار و نه هیچ چیز دیگر. 🌹 اما یاد او زنده است، یاد او نه فقط در دل دوستان ،بلکه در قلوب تمامی ایرانیان زنده است،او مزار دارد، مزار او به وسعت همه خاکهای سرزمین ایران است. 🌹 گفت شاهرخ شهید شده؟ گفتم چطور مگه؟ گفت: الآن بعثی ها تصویر پیکر یک شهید رو پخش کردند، بدن بی سر او پر تیر و ترکش و غرق در خون بود. اثری از پیکر شاهرخ نیافتیم، او شهید شده بود، شهید خوشنام. 🌷 #شهید_شاهرخ_ضرغام (دی ۱۳۲۸، تهران - ۱۷ آذر ۱۳۵۹، آبادان) معروف به حرّ انقلاب یکی از فرماندهان جنگ ایران و عراق است که در آبادان شهید شد. 🌷 حرّ پشیمان تو ام یا حسین دست به دامان تو ام یا حسین 🌷 #محرم #شهید #شهادت #نخل_ناخدا #شهید_و_شهادت #هفته_دفاع_مقدس #شهدای_نخل_ناخدا #عاشقان_شهید_و_شهادت #السلام_علیک_یا_اباعبدالله_الحسین
#حر_انقلاب . از خدا خواسته بود همه را پاک کند، همه گذشته اش را، می خواست چیزی از او نماند، نه اسم ،نه شهرت،نه قبر و مزار و نه هیچ چیز دیگر. 🌹 اما یاد او زنده است، یاد او نه فقط در دل دوستان ،بلکه در قلوب تمامی ایرانیان زنده است،او مزار دارد، مزار او به وسعت همه خاکهای سرزمین ایران است. 🌹 گفت شاهرخ شهید شده؟ گفتم چطور مگه؟ گفت: الآن بعثی ها تصویر پیکر یک شهید رو پخش کردند، بدن بی سر او پر تیر و ترکش و غرق در خون بود. اثری از پیکر شاهرخ نیافتیم، او شهید شده بود، شهید خوشنام. 🌷 #شهید_شاهرخ_ضرغام (دی ۱۳۲۸، تهران - ۱۷ آذر ۱۳۵۹، آبادان) معروف به حرّ انقلاب یکی از فرماندهان جنگ ایران و عراق است که در آبادان شهید شد. 🌷 حرّ پشیمان تو ام یا حسین دست به دامان تو ام یا حسین 🌷 #محرم #شهید #شهادت #نخل_ناخدا #شهید_و_شهادت #هفته_دفاع_مقدس #شهدای_نخل_ناخدا #عاشقان_شهید_و_شهادت #السلام_علیک_یا_اباعبدالله_الحسین
#حر_انقلاب . از خدا خواسته بود همه را پاک کند، همه گذشته اش را، می خواست چیزی از او نماند، نه اسم ،نه شهرت،نه قبر و مزار و نه هیچ چیز دیگر. 🌹 اما یاد او زنده است، یاد او نه فقط در دل دوستان ،بلکه در قلوب تمامی ایرانیان زنده است،او مزار دارد، مزار او به وسعت همه خاکهای سرزمین ایران است. 🌹 گفت شاهرخ شهید شده؟ گفتم چطور مگه؟ گفت: الآن بعثی ها تصویر پیکر یک شهید رو پخش کردند، بدن بی سر او پر تیر و ترکش و غرق در خون بود. اثری از پیکر شاهرخ نیافتیم، او شهید شده بود، شهید خوشنام. 🌷 #شهید_شاهرخ_ضرغام (دی ۱۳۲۸، تهران - ۱۷ آذر ۱۳۵۹، آبادان) معروف به حرّ انقلاب یکی از فرماندهان جنگ ایران و عراق است که در آبادان شهید شد. 🌷 حرّ پشیمان تو ام یا حسین دست به دامان تو ام یا حسین 🌷 #محرم #شهید #شهادت #نخل_ناخدا #شهید_و_شهادت #هفته_دفاع_مقدس #شهدای_نخل_ناخدا #عاشقان_شهید_و_شهادت #السلام_علیک_یا_اباعبدالله_الحسین
#حر_انقلاب . از خدا خواسته بود همه را پاک کند، همه گذشته اش را، می خواست چیزی از او نماند، نه اسم ،نه شهرت،نه قبر و مزار و نه هیچ چیز دیگر. 🌹 اما یاد او زنده است، یاد او نه فقط در دل دوستان ،بلکه در قلوب تمامی ایرانیان زنده است،او مزار دارد، مزار او به وسعت همه خاکهای سرزمین ایران است. 🌹 گفت شاهرخ شهید شده؟ گفتم چطور مگه؟ گفت: الآن بعثی ها تصویر پیکر یک شهید رو پخش کردند، بدن بی سر او پر تیر و ترکش و غرق در خون بود. اثری از پیکر شاهرخ نیافتیم، او شهید شده بود، شهید خوشنام. 🌷 #شهید_شاهرخ_ضرغام (دی ۱۳۲۸، تهران - ۱۷ آذر ۱۳۵۹، آبادان) معروف به حرّ انقلاب یکی از فرماندهان جنگ ایران و عراق است که در آبادان شهید شد. 🌷 حرّ پشیمان تو ام یا حسین دست به دامان تو ام یا حسین 🌷 #محرم #شهید #شهادت #نخل_ناخدا #شهید_و_شهادت #هفته_دفاع_مقدس #شهدای_نخل_ناخدا #عاشقان_شهید_و_شهادت #السلام_علیک_یا_اباعبدالله_الحسین
. به نام الله: . #شهیده_های_گمنام: . عده از #دختران #شهید میشوند آن هم گمنام:❤️ . دخترانی که چادرشان بوی #زهرا (س)میدهد.💔 . دخترانی که کارهایشان به چشم نمی آید و با یک قدرت دیگر معامله کردند.🌷 . دخترانی که بار سنگین #خانه_داری را به دوش میکشند.❤️ ولی به چشم نمی آید:چون #حقوق ندارد🌷 . چون از روی #لطف این کار را انجام میدهند👌 . چون فقط با تغییر دکور خانه،دیگران متوجه میشوند خانه تغییر کرده و کار های دیگرشان به چشم نمی آید😑 . دخترانی که بوی غذایشان در خانه میپیچد😋 . به فرزند کوچکشان #قرآن یاد میدهند😍 برایش کتاب میخوانند🤗 به ظاهر خود و کودکشان میرسند🌷 . در پای #تلوزیون منتظر هستند منتظر آمدن صدای #کلید...❤️ . این کار ها بماند کنارش مشغول #تحصیل هستند📚 . دخترانی که به دور از چشم و هم چشمی زندگی میکنند و بر #همسرشان سخت نمیگیرند.👌 . خواسته هایی که در توان همسرشان نیست را به زبان نمی آورند. . اینها همان شهیده های گمنامند:❤️ . #جهاد میکنند فقط در میدان #جنگ نیستند✋️ . کار میکنند فقط آچار به دست نیستند✋️ . برای همین میگوییم گمنامند👌 . آنها علاوه بر چادر خیلی صفات دیگر از مادرشان به ارث برده اند.❤️💔 .... . ___ ___ ___ ___
. به نام الله: . #شهیده_های_گمنام : . عده از #دختران #شهید میشوند آن هم گمنام:❤️ . دخترانی که چادرشان بوی #زهرا (س)میدهد.💔 . دخترانی که کارهایشان به چشم نمی آید و با یک قدرت دیگر معامله کردند.🌷 . دخترانی که بار سنگین #خانه_داری را به دوش میکشند.❤️ ولی به چشم نمی آید:چون #حقوق ندارد🌷 . چون از روی #لطف این کار را انجام میدهند👌 . چون فقط با تغییر دکور خانه،دیگران متوجه میشوند خانه تغییر کرده و کار های دیگرشان به چشم نمی آید😑 . دخترانی که بوی غذایشان در خانه میپیچد😋 . به فرزند کوچکشان #قرآن یاد میدهند😍 برایش کتاب میخوانند🤗 به ظاهر خود و کودکشان میرسند🌷 . در پای #تلوزیون منتظر هستند منتظر آمدن صدای #کلید ...❤️ . این کار ها بماند کنارش مشغول #تحصیل هستند📚 . دخترانی که به دور از چشم و هم چشمی زندگی میکنند و بر #همسرشان سخت نمیگیرند.👌 . خواسته هایی که در توان همسرشان نیست را به زبان نمی آورند. . اینها همان شهیده های گمنامند:❤️ . #جهاد میکنند فقط در میدان #جنگ نیستند✋️ . کار میکنند فقط آچار به دست نیستند✋️ . برای همین میگوییم گمنامند👌 . آنها علاوه بر چادر خیلی صفات دیگر از مادرشان به ارث برده اند.❤️💔 .... . ___ ___ ___ ___
فدای چهره های کربلایی الهی که بمیرم من...الهی قسم میدم شمارو به ابوالفضل به ما جامونده ها گاهی،نگاهی . مهم نیست این همه زخم زبونا شماها تا ابد زخمیِ عشقین مث اربابتون خیلی غریبین شما که پاسبانانِ دمشقین التماس دعا رفیق.دست حق پشت پناهت #دمشق #سوریه #مدافع #مدافعان_حرم #زینبیه #اعزام #شهادت #بیقراری #دلتنگی #دفاع #شهید #از_خود_گذشتگی #یا_علی😍
فدای چهره های کربلایی الهی که بمیرم من...الهی قسم میدم شمارو به ابوالفضل به ما جامونده ها گاهی،نگاهی . مهم نیست این همه زخم زبونا شماها تا ابد زخمیِ عشقین مث اربابتون خیلی غریبین شما که پاسبانانِ دمشقین التماس دعا رفیق.دست حق پشت پناهت #دمشق #سوریه #مدافع #مدافعان_حرم #زینبیه #اعزام #شهادت #بیقراری #دلتنگی #دفاع #شهید #از_خود_گذشتگی #یا_علی 😍
برادرای عزیزم چقدر فاصله شادی وغم کوتاست درست دقایقی بعد این عکس خبر ازدست دادن رفیقتونو شنیدید. خدا بهتون صبرو ارامش بده #امیر محمداژدری#شهید#جهادگر
برادرای عزیزم چقدر فاصله شادی وغم کوتاست درست دقایقی بعد این عکس خبر ازدست دادن رفیقتونو شنیدید. خدا بهتون صبرو ارامش بده #امیر محمداژدری#شهید #جهادگر
برادرای عزیزم چقدر فاصله شادی وغم کوتاست درست دقایقی بعد این عکس خبر ازدست دادن رفیقتونو شنیدید. خدا بهتون صبرو ارامش بده #امیر محمداژدری#شهید#جهادگر
برادرای عزیزم چقدر فاصله شادی وغم کوتاست درست دقایقی بعد این عکس خبر ازدست دادن رفیقتونو شنیدید. خدا بهتون صبرو ارامش بده #امیر محمداژدری#شهید #جهادگر
#شهید ناصر رستم خانی در سال در شهر ساوه متولد شد. پدرش قاسم و مادرش فاطمه صمیمی نام دارند. وی تا مقطع اول دبیرستان تحصیل کرد و قبل از شهادت به عنوان نقاشی روی بوم اشتغال داشت. این شهید گرامي در سال با عضویت سرباز به جبهه اعزام شد و در تاریخ // بر اثر اصابت ترکش به ماشین در منطقه عملیاتی سومار (کردستان) توسط منافقین به شهادت رسید. مزار این شهید در قطعه ی بهشت زهرا واقع می باشد. روحش شاد و يادش گرامي باد 🌷🌷🌷🌷 (۵عکس)  #شهیدناصر_رستم_خانی
#شهید ناصر رستم خانی در سال در شهر ساوه متولد شد. پدرش قاسم و مادرش فاطمه صمیمی نام دارند. وی تا مقطع اول دبیرستان تحصیل کرد و قبل از شهادت به عنوان نقاشی روی بوم اشتغال داشت. این شهید گرامي در سال با عضویت سرباز به جبهه اعزام شد و در تاریخ // بر اثر اصابت ترکش به ماشین در منطقه عملیاتی سومار (کردستان) توسط منافقین به شهادت رسید. مزار این شهید در قطعه ی بهشت زهرا واقع می باشد. روحش شاد و يادش گرامي باد 🌷🌷🌷🌷 (۵عکس) #شهیدناصر_رستم_خانی
. وقتی میخواهند برای من و تو جوک بگویند، می گویند یک روز #غضنفر ...! در صورتیکه غضنفر یعنی شیر، #مرد با صلابت و قوی و از قضا یکی از القاب حضرت #علی(ع) است‼️ . ✗وقتی یک چیز از مُد افتاده به آن می گویند #جواد یا #عبدالله! و جواد به معنای بخشنده و سخاوتمند است. و از قضا از القاب #امام_نهم و عبد الله یعنی بنده خدا ✗ از اسم #بتول برای مسخره کردن استفاده میکنند! ولی بتول یعنی پارسا و پاکدامن که بصورت خیلی اتفاقی از القاب حضرت زهرا و مریم(س) است! . ✗ در فیلمها نامهای #تقی و #نقی را به هزل می آورند! و تقی یعنی با تقوا و نقی به معنای پاک و پاکیزه.. و اتفاقا از القاب امام #جواد (ع) و امام #هادی (ع) ! . ✗ اخیرا #جعفر (جفر!) هم شده است نماد بلاهت و سفاهت! سوژه جوکهایی با تم مشروب، زن بارگی، لواط و..!! جعفر به معنای جوی پر آب است و کاملا اتفاقی !! اسم #امام_ششم ما شیعیان امام صادق (ع) که #سرچشمه علم و دانش در جهان اسلام و حتی جهان است! . ✗ #عسکر و #عباس هم دارند میکنند سوژه فلان تیپ آدم ها! و باز هم خیلی اتفاقی!! . ✗ نام زنان بدریخت و سنتی و بی سواد را در جکهایشان خدیجه گذاشتند، تا به الگوی زنان جهان ایجاد نفرت و دلسردی کنند. . ✗ نام و تصاویر کانالهایشان شیخ... حاجی.... جفرستان... پشم الدین... ملا... تا تمام عناوین مذهبی با حالت رکیک و زننده و مسخره در ضمیرناخودآگاه بماند. . ✗ ده ها کانال هم با اسم #حاجی_لَند و #حاجی_فان و حاجی... ساختند و با به اشتراک گذاشتن مطالب مبتذل، حج رفتن و حاجی بودن رو به سخره گرفتند! . ⚠️بنظر شما این حجم از جوک سازی و حتی کانال سازی با اسامی #اهلبیت(ع)، و مقدسات اتفاقی است؟! چرا در این جوکها، نام شاهان ستمگر جهان در طول تاریخ، سمبل حماقت و زن بارگی و توحش و بزن بهادری و سوژه طنز نمیشوند؟! ┘◄ دوست خوبم برای از بین بردن مقدسات و هویت یک ملت، اول ⬅️ #طنز و #جوک میسازند، بعد ⬅️ #تمسخر میکنند، و بعد ⬅️ #توهین و #هتاکی و بعد ⬅️ کودکان و نسل بعد کم کم یاد میگیرند که مقدسات چیز مسخره ای است و دین ذره ذره نابود میشود❗️ . ⚠️ نگذاریم به همین سادگی، هویت شیعی و اسلامی ما ایرانیان که ماحصل خون صدها هزار #شهید و فداکاری مردان خداست را بمیرانند ... . 🚫هرگز با اسامی #اهلبیت و پیامبران، و مقدسات جوک نسازیم... کپی نکنیم... و نخندانیم . 🚫 |کاری که ما با #دین_خدا میکنیم، #کافر با #اعتقادات خودش نمیکند⚠️ | ✍🏻 #در_حوالی_خدا . .................................................
. وقتی میخواهند برای من و تو جوک بگویند، می گویند یک روز #غضنفر ...! در صورتیکه غضنفر یعنی شیر، #مرد با صلابت و قوی و از قضا یکی از القاب حضرت #علی (ع) است‼️ . ✗وقتی یک چیز از مُد افتاده به آن می گویند #جواد یا #عبدالله ! و جواد به معنای بخشنده و سخاوتمند است. و از قضا از القاب #امام_نهم و عبد الله یعنی بنده خدا ✗ از اسم #بتول برای مسخره کردن استفاده میکنند! ولی بتول یعنی پارسا و پاکدامن که بصورت خیلی اتفاقی از القاب حضرت زهرا و مریم(س) است! . ✗ در فیلمها نامهای #تقی و #نقی را به هزل می آورند! و تقی یعنی با تقوا و نقی به معنای پاک و پاکیزه.. و اتفاقا از القاب امام #جواد (ع) و امام #هادی (ع) ! . ✗ اخیرا #جعفر (جفر!) هم شده است نماد بلاهت و سفاهت! سوژه جوکهایی با تم مشروب، زن بارگی، لواط و..!! جعفر به معنای جوی پر آب است و کاملا اتفاقی !! اسم #امام_ششم ما شیعیان امام صادق (ع) که #سرچشمه علم و دانش در جهان اسلام و حتی جهان است! . ✗ #عسکر و #عباس هم دارند میکنند سوژه فلان تیپ آدم ها! و باز هم خیلی اتفاقی!! . ✗ نام زنان بدریخت و سنتی و بی سواد را در جکهایشان خدیجه گذاشتند، تا به الگوی زنان جهان ایجاد نفرت و دلسردی کنند. . ✗ نام و تصاویر کانالهایشان شیخ... حاجی.... جفرستان... پشم الدین... ملا... تا تمام عناوین مذهبی با حالت رکیک و زننده و مسخره در ضمیرناخودآگاه بماند. . ✗ ده ها کانال هم با اسم #حاجی_لَند و #حاجی_فان و حاجی... ساختند و با به اشتراک گذاشتن مطالب مبتذل، حج رفتن و حاجی بودن رو به سخره گرفتند! . ⚠️بنظر شما این حجم از جوک سازی و حتی کانال سازی با اسامی #اهلبیت (ع)، و مقدسات اتفاقی است؟! چرا در این جوکها، نام شاهان ستمگر جهان در طول تاریخ، سمبل حماقت و زن بارگی و توحش و بزن بهادری و سوژه طنز نمیشوند؟! ┘◄ دوست خوبم برای از بین بردن مقدسات و هویت یک ملت، اول ⬅️ #طنز و #جوک میسازند، بعد ⬅️ #تمسخر میکنند، و بعد ⬅️ #توهین و #هتاکی و بعد ⬅️ کودکان و نسل بعد کم کم یاد میگیرند که مقدسات چیز مسخره ای است و دین ذره ذره نابود میشود❗️ . ⚠️ نگذاریم به همین سادگی، هویت شیعی و اسلامی ما ایرانیان که ماحصل خون صدها هزار #شهید و فداکاری مردان خداست را بمیرانند ... . 🚫هرگز با اسامی #اهلبیت و پیامبران، و مقدسات جوک نسازیم... کپی نکنیم... و نخندانیم . 🚫 |کاری که ما با #دین_خدا میکنیم، #کافر با #اعتقادات خودش نمیکند⚠️ | ✍🏻 #در_حوالی_خدا . .................................................
. وقتی میخواهند برای من و تو جوک بگویند، می گویند یک روز #غضنفر ...! در صورتیکه غضنفر یعنی شیر، #مرد با صلابت و قوی و از قضا یکی از القاب حضرت #علی(ع) است‼️ . ✗وقتی یک چیز از مُد افتاده به آن می گویند #جواد یا #عبدالله! و جواد به معنای بخشنده و سخاوتمند است. و از قضا از القاب #امام_نهم و عبد الله یعنی بنده خدا ✗ از اسم #بتول برای مسخره کردن استفاده میکنند! ولی بتول یعنی پارسا و پاکدامن که بصورت خیلی اتفاقی از القاب حضرت زهرا و مریم(س) است! . ✗ در فیلمها نامهای #تقی و #نقی را به هزل می آورند! و تقی یعنی با تقوا و نقی به معنای پاک و پاکیزه.. و اتفاقا از القاب امام #جواد (ع) و امام #هادی (ع) ! . ✗ اخیرا #جعفر (جفر!) هم شده است نماد بلاهت و سفاهت! سوژه جوکهایی با تم مشروب، زن بارگی، لواط و..!! جعفر به معنای جوی پر آب است و کاملا اتفاقی !! اسم #امام_ششم ما شیعیان امام صادق (ع) که #سرچشمه علم و دانش در جهان اسلام و حتی جهان است! . ✗ #عسکر و #عباس هم دارند میکنند سوژه فلان تیپ آدم ها! و باز هم خیلی اتفاقی!! . ✗ نام زنان بدریخت و سنتی و بی سواد را در جکهایشان خدیجه گذاشتند، تا به الگوی زنان جهان ایجاد نفرت و دلسردی کنند. . ✗ نام و تصاویر کانالهایشان شیخ... حاجی.... جفرستان... پشم الدین... ملا... تا تمام عناوین مذهبی با حالت رکیک و زننده و مسخره در ضمیرناخودآگاه بماند. . ✗ ده ها کانال هم با اسم #حاجی_لَند و #حاجی_فان و حاجی... ساختند و با به اشتراک گذاشتن مطالب مبتذل، حج رفتن و حاجی بودن رو به سخره گرفتند! . ⚠️بنظر شما این حجم از جوک سازی و حتی کانال سازی با اسامی #اهلبیت(ع)، و مقدسات اتفاقی است؟! چرا در این جوکها، نام شاهان ستمگر جهان در طول تاریخ، سمبل حماقت و زن بارگی و توحش و بزن بهادری و سوژه طنز نمیشوند؟! ┘◄ دوست خوبم برای از بین بردن مقدسات و هویت یک ملت، اول ⬅️ #طنز و #جوک میسازند، بعد ⬅️ #تمسخر میکنند، و بعد ⬅️ #توهین و #هتاکی و بعد ⬅️ کودکان و نسل بعد کم کم یاد میگیرند که مقدسات چیز مسخره ای است و دین ذره ذره نابود میشود❗️ . ⚠️ نگذاریم به همین سادگی، هویت شیعی و اسلامی ما ایرانیان که ماحصل خون صدها هزار #شهید و فداکاری مردان خداست را بمیرانند ... . 🚫هرگز با اسامی #اهلبیت و پیامبران، و مقدسات جوک نسازیم... کپی نکنیم... و نخندانیم . 🚫 |کاری که ما با #دین_خدا میکنیم، #کافر با #اعتقادات خودش نمیکند⚠️ | ✍🏻 #در_حوالی_خدا . .................................................
. وقتی میخواهند برای من و تو جوک بگویند، می گویند یک روز #غضنفر ...! در صورتیکه غضنفر یعنی شیر، #مرد با صلابت و قوی و از قضا یکی از القاب حضرت #علی (ع) است‼️ . ✗وقتی یک چیز از مُد افتاده به آن می گویند #جواد یا #عبدالله ! و جواد به معنای بخشنده و سخاوتمند است. و از قضا از القاب #امام_نهم و عبد الله یعنی بنده خدا ✗ از اسم #بتول برای مسخره کردن استفاده میکنند! ولی بتول یعنی پارسا و پاکدامن که بصورت خیلی اتفاقی از القاب حضرت زهرا و مریم(س) است! . ✗ در فیلمها نامهای #تقی و #نقی را به هزل می آورند! و تقی یعنی با تقوا و نقی به معنای پاک و پاکیزه.. و اتفاقا از القاب امام #جواد (ع) و امام #هادی (ع) ! . ✗ اخیرا #جعفر (جفر!) هم شده است نماد بلاهت و سفاهت! سوژه جوکهایی با تم مشروب، زن بارگی، لواط و..!! جعفر به معنای جوی پر آب است و کاملا اتفاقی !! اسم #امام_ششم ما شیعیان امام صادق (ع) که #سرچشمه علم و دانش در جهان اسلام و حتی جهان است! . ✗ #عسکر و #عباس هم دارند میکنند سوژه فلان تیپ آدم ها! و باز هم خیلی اتفاقی!! . ✗ نام زنان بدریخت و سنتی و بی سواد را در جکهایشان خدیجه گذاشتند، تا به الگوی زنان جهان ایجاد نفرت و دلسردی کنند. . ✗ نام و تصاویر کانالهایشان شیخ... حاجی.... جفرستان... پشم الدین... ملا... تا تمام عناوین مذهبی با حالت رکیک و زننده و مسخره در ضمیرناخودآگاه بماند. . ✗ ده ها کانال هم با اسم #حاجی_لَند و #حاجی_فان و حاجی... ساختند و با به اشتراک گذاشتن مطالب مبتذل، حج رفتن و حاجی بودن رو به سخره گرفتند! . ⚠️بنظر شما این حجم از جوک سازی و حتی کانال سازی با اسامی #اهلبیت (ع)، و مقدسات اتفاقی است؟! چرا در این جوکها، نام شاهان ستمگر جهان در طول تاریخ، سمبل حماقت و زن بارگی و توحش و بزن بهادری و سوژه طنز نمیشوند؟! ┘◄ دوست خوبم برای از بین بردن مقدسات و هویت یک ملت، اول ⬅️ #طنز و #جوک میسازند، بعد ⬅️ #تمسخر میکنند، و بعد ⬅️ #توهین و #هتاکی و بعد ⬅️ کودکان و نسل بعد کم کم یاد میگیرند که مقدسات چیز مسخره ای است و دین ذره ذره نابود میشود❗️ . ⚠️ نگذاریم به همین سادگی، هویت شیعی و اسلامی ما ایرانیان که ماحصل خون صدها هزار #شهید و فداکاری مردان خداست را بمیرانند ... . 🚫هرگز با اسامی #اهلبیت و پیامبران، و مقدسات جوک نسازیم... کپی نکنیم... و نخندانیم . 🚫 |کاری که ما با #دین_خدا میکنیم، #کافر با #اعتقادات خودش نمیکند⚠️ | ✍🏻 #در_حوالی_خدا . .................................................
. السلامعلیڪیاامیرالمومنینعلیهالسلام . برخودکــهمــــریدحیـدرممینازم همـــراهخـــدابـهدلــبرممینازم دیدم که حرامزاده شد دشمن تو بـــردامنپـــاکمـــادرممینازم . کوری چشم اون سه خلیفه نوکر علیم . #فقطحیدرامیرالمومنیناست #امیرالمومنینعلیهالسلام #نجف #برائت #ولایت #عیدبیعت #برغاصبینحقمولالعنت #برشورایکثیفسقیفهلعنت  #نجف #ایوانطلایی #مشهد #کربلا #سامرا #کاظمین #حمیدعلیمی #کربلاییامیربرومند #صابرخراسانی #پلاکهشت #شهیدمحمدرضادهقان
. السلامعلیڪیاامیرالمومنینعلیهالسلام . برخودکــهمــــریدحیـدرممینازم همـــراهخـــدابـهدلــبرممینازم دیدم که حرامزاده شد دشمن تو بـــردامنپـــاکمـــادرممینازم . کوری چشم اون سه خلیفه نوکر علیم . #فقطحیدرامیرالمومنیناست #امیرالمومنینعلیهالسلام #نجف #برائت #ولایت #عیدبیعت #برغاصبینحقمولالعنت #برشورایکثیفسقیفهلعنت #نجف #ایوانطلایی #مشهد #کربلا #سامرا #کاظمین #حمیدعلیمی #کربلاییامیربرومند #صابرخراسانی #پلاکهشت #شهیدمحمدرضادهقان
. و جاءَتْ سَکْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ... . آی مسافرها ... بار سفر ... بسته اید؟! . و سرانجام ، سکرات مرگ بحق فرامی رسد! ق ۱۹ . . . 💠سنگرمحبان امام خامنه اے 💠 🍂🌷🍂🌷🍂 #سنگر#محبان#امام#خامنه ای #شهید#شهدا#شهادت#وضو #عشق#رزمنده#حجاب#چادر #فرمانده#رهبر#صلوات #خامنه_ای#آبادان #ولایت#کربلا#اربعین#طلبه #حرم#اهواز#حسین  🍂🌷🍂🌷🍂
. و جاءَتْ سَکْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ... . آی مسافرها ... بار سفر ... بسته اید؟! . و سرانجام ، سکرات مرگ بحق فرامی رسد! ق ۱۹ . . . 💠سنگرمحبان امام خامنه اے 💠 🍂🌷🍂🌷🍂 #سنگر #محبان #امام #خامنه ای #شهید #شهدا #شهادت #وضو #عشق #رزمنده #حجاب #چادر #فرمانده #رهبر #صلوات #خامنه_ای #آبادان #ولایت #کربلا #اربعین #طلبه #حرم #اهواز #حسین 🍂🌷🍂🌷🍂
#شهید ابراهیم هادی❤
#شهید ابراهیم هادی❤
. رفیق مثل رسول🍀 . 《وَ لَا ٺَــحْسَبَنَّالَّذِيــنَقُتِلُوا فِےسَبِيــلِ اللَّهِأَمْوَاٺًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّـهِمْيُرْزَقُونَ》 ✨ آلعمران ۱۶۹ . 🍀ایــݩ دنــیا با ٺـــمامِ زیبایےها و انساݩهای خــوب ونیڪوی آݩ محـــل گــــذر اسـٺ نـه وقـوف و مانـدݩ و ٺمامےماباید برویم و راہایـݩ اسٺ، زود یا دیر فرقے نمیڪند اما چه بهٺر ڪه زیبا بـــــــــــرَویـــــــــــم. . 🍀[فرازی از وصیٺنامه شهید خلیلی ] . آبان پنجمین سالگرد شهادت شهید رسول خلیلی . #شادی_ارواح_طیبه_شهدا_صلوات . . . . . #شهید_رسول_خلیلی #شهید_مدافع_حرم #رفیق_مثل_رسول #پنجمین_سالگرد #لاله_سرخ_زینبی #ابوخلیل #شهادت #شهید #اللهم_الرزقنا_شهادت #به_رسم_رفاقت_دعای_شهادت #مدافعان_حرم
. رفیق مثل رسول🍀 . 《وَ لَا ٺَــحْسَبَنَّالَّذِيــنَقُتِلُوا فِےسَبِيــلِ اللَّهِأَمْوَاٺًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّـهِمْيُرْزَقُونَ》 ✨ آلعمران ۱۶۹ . 🍀ایــݩ دنــیا با ٺـــمامِ زیبایےها و انساݩهای خــوب ونیڪوی آݩ محـــل گــــذر اسـٺ نـه وقـوف و مانـدݩ و ٺمامےماباید برویم و راہایـݩ اسٺ، زود یا دیر فرقے نمیڪند اما چه بهٺر ڪه زیبا بـــــــــــرَویـــــــــــم. . 🍀[فرازی از وصیٺنامه شهید خلیلی ] . آبان پنجمین سالگرد شهادت شهید رسول خلیلی . #شادی_ارواح_طیبه_شهدا_صلوات . . . . . #شهید_رسول_خلیلی #شهید_مدافع_حرم #رفیق_مثل_رسول #پنجمین_سالگرد #لاله_سرخ_زینبی #ابوخلیل #شهادت #شهید #اللهم_الرزقنا_شهادت #به_رسم_رفاقت_دعای_شهادت #مدافعان_حرم
روز عید لباس نو برای او خریده بودیم اما او نپوشید. گفتم:همه لباس نو پوشیده اند،تو چرا نمیپوشی؟!گفت؛اگر من بپوشم،آن بچه ها که فقیر هستند غصه میخورند! . . . ◾اینگونه بود رفتار شهداء🌷 ◾قبل از شهادت باید شهیدانه زیست🌷 #شهید_طیبه_واعظی #شهید #شهادت #دلم_پریدن_میخواهد
روز عید لباس نو برای او خریده بودیم اما او نپوشید. گفتم:همه لباس نو پوشیده اند،تو چرا نمیپوشی؟!گفت؛اگر من بپوشم،آن بچه ها که فقیر هستند غصه میخورند! . . . ◾اینگونه بود رفتار شهداء🌷 ◾قبل از شهادت باید شهیدانه زیست🌷 #شهید_طیبه_واعظی #شهید #شهادت #دلم_پریدن_میخواهد