پیک گرام

عکس ها و فیلم های درباره شورای در اینستاگرام

محبوب ترین عکس ها و فیلم های شورای

Instagram
#شورای دانش آموزی نمی دونم تجربه کردید یانه! برای من واقعا لذت بخش هست وقتی می بینم از قبل در مورد موضوع جلسه اطلاعات جمع اوری کردند و هر کدومشون در حد خودشون مطالبی برای گفتن دارند.☺️ نگاه مثبتشون به زندگی مانع این میشه که مثل بزرگترها در جلسات فقط از کمبودها بگن و محدودیتها🌹 ایده میدن و تا جای ممکن از طرحشون دفاع می کنند . راهکار میدند و تا اخر هم باهات همکاری می کنند. ☺️☺️☺️☺️☺️ فرشته های من؛از خدا می خوام فردا روزی که هر کدام مسئولیتی در جامعه داشتید همینگونه خلاق فعال مثبت اندیش و پیگیر باشید 🇮🇷🇮🇷🇮🇷ایران ما اینگونه مدیران را میخواهد فرشتگان من؛تلاش کنید برای کشورمان مدیران خوبی باشید .ایران ما به مدیران خوب نیاز دارد .....و بدانید مدیر خوب بودن به مراتب سخت تر از رییس خوب بودن است..❤️❤️❤️
#شورای دانش آموزی نمی دونم تجربه کردید یانه! برای من واقعا لذت بخش هست وقتی می بینم از قبل در مورد موضوع جلسه اطلاعات جمع اوری کردند و هر کدومشون در حد خودشون مطالبی برای گفتن دارند.☺️ نگاه مثبتشون به زندگی مانع این میشه که مثل بزرگترها در جلسات فقط از کمبودها بگن و محدودیتها🌹 ایده میدن و تا جای ممکن از طرحشون دفاع می کنند . راهکار میدند و تا اخر هم باهات همکاری می کنند. ☺️☺️☺️☺️☺️ فرشته های من؛از خدا می خوام فردا روزی که هر کدام مسئولیتی در جامعه داشتید همینگونه خلاق فعال مثبت اندیش و پیگیر باشید 🇮🇷🇮🇷🇮🇷ایران ما اینگونه مدیران را میخواهد فرشتگان من؛تلاش کنید برای کشورمان مدیران خوبی باشید .ایران ما به مدیران خوب نیاز دارد .....و بدانید مدیر خوب بودن به مراتب سخت تر از رییس خوب بودن است..❤️❤️❤️
#شورای دانش آموزی نمی دونم تجربه کردید یانه! برای من واقعا لذت بخش هست وقتی می بینم از قبل در مورد موضوع جلسه اطلاعات جمع اوری کردند و هر کدومشون در حد خودشون مطالبی برای گفتن دارند.☺️ نگاه مثبتشون به زندگی مانع این میشه که مثل بزرگترها در جلسات فقط از کمبودها بگن و محدودیتها🌹 ایده میدن و تا جای ممکن از طرحشون دفاع می کنند . راهکار میدند و تا اخر هم باهات همکاری می کنند. ☺️☺️☺️☺️☺️ فرشته های من؛از خدا می خوام فردا روزی که هر کدام مسئولیتی در جامعه داشتید همینگونه خلاق فعال مثبت اندیش و پیگیر باشید 🇮🇷🇮🇷🇮🇷ایران ما اینگونه مدیران را میخواهد فرشتگان من؛تلاش کنید برای کشورمان مدیران خوبی باشید .ایران ما به مدیران خوب نیاز دارد .....و بدانید مدیر خوب بودن به مراتب سخت تر از رییس خوب بودن است..❤️❤️❤️
#شورای دانش آموزی نمی دونم تجربه کردید یانه! برای من واقعا لذت بخش هست وقتی می بینم از قبل در مورد موضوع جلسه اطلاعات جمع اوری کردند و هر کدومشون در حد خودشون مطالبی برای گفتن دارند.☺️ نگاه مثبتشون به زندگی مانع این میشه که مثل بزرگترها در جلسات فقط از کمبودها بگن و محدودیتها🌹 ایده میدن و تا جای ممکن از طرحشون دفاع می کنند . راهکار میدند و تا اخر هم باهات همکاری می کنند. ☺️☺️☺️☺️☺️ فرشته های من؛از خدا می خوام فردا روزی که هر کدام مسئولیتی در جامعه داشتید همینگونه خلاق فعال مثبت اندیش و پیگیر باشید 🇮🇷🇮🇷🇮🇷ایران ما اینگونه مدیران را میخواهد فرشتگان من؛تلاش کنید برای کشورمان مدیران خوبی باشید .ایران ما به مدیران خوب نیاز دارد .....و بدانید مدیر خوب بودن به مراتب سخت تر از رییس خوب بودن است..❤️❤️❤️
همایش بزرگ کانون مدیریت شهری باحضور جناب آقای حقانی عضوسابق شورای شهر ومدیرارشد معاونت اجتماعی شهرداری تهران به همت مجمع خیرین منطقه #شورای شهرتهران#سازمان خدمات اجتماعی فرهنگی شهرتهران#مجمع عالی خیرین استان تهران#مجمع خیرین منطقه
همایش بزرگ کانون مدیریت شهری باحضور جناب آقای حقانی عضوسابق شورای شهر ومدیرارشد معاونت اجتماعی شهرداری تهران به همت مجمع خیرین منطقه #شورای شهرتهران#سازمان خدمات اجتماعی فرهنگی شهرتهران#مجمع عالی خیرین استان تهران#مجمع خیرین منطقه
بلاخره خداروشکر که دانشجویان یه اعتراضی،هم کردن اونم بعضی ها از شدت بی پولی و گرسنگی تا به امروز مجبورا میخردن #رضایی #دانشکدهباکریمیاندواب #دانشگاهارومیه #شورایصنفی(سیناخان)
بلاخره خداروشکر که دانشجویان یه اعتراضی،هم کردن اونم بعضی ها از شدت بی پولی و گرسنگی تا به امروز مجبورا میخردن #رضایی #دانشکدهباکریمیاندواب #دانشگاهارومیه #شورایصنفی (سیناخان)
بلاخره خداروشکر که دانشجویان یه اعتراضی،هم کردن اونم بعضی ها از شدت بی پولی و گرسنگی تا به امروز مجبورا میخردن #رضایی #دانشکدهباکریمیاندواب #دانشگاهارومیه #شورایصنفی(سیناخان)
بلاخره خداروشکر که دانشجویان یه اعتراضی،هم کردن اونم بعضی ها از شدت بی پولی و گرسنگی تا به امروز مجبورا میخردن #رضایی #دانشکدهباکریمیاندواب #دانشگاهارومیه #شورایصنفی (سیناخان)
بازدید مصطفی حیدری #بخشدار مرکزی ورامین و علیخانیان رئیس #بنیاد_مسکن شهرستان ورامین، به همراه ضرابیخرد رئیس شورای بخش مرکزی ورامین و #دهیار و اعضای #شورای اسلامی #روستای خورین از چگونگی نحوهی اجرای پروژهی میدان بزرگ ورودی روستای #خورین
بازدید مصطفی حیدری #بخشدار مرکزی ورامین و علیخانیان رئیس #بنیاد_مسکن شهرستان ورامین، به همراه ضرابیخرد رئیس شورای بخش مرکزی ورامین و #دهیار و اعضای #شورای اسلامی #روستای خورین از چگونگی نحوهی اجرای پروژهی میدان بزرگ ورودی روستای #خورین
. 💠مراسم تقدیر و تشکر از عوامل اجرایی جشنواره انار تفت 🔸 مهندس محامدی فرماندار تفت: تفت ظرفیت و پتانسیل های بالایی دارد که با هماهنگی، همفکری و همدلی در کنار هم اتفاق خواهد افتاد. 🔸 مهندس فاطمی: مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری: تفت یک پتانسیل بی نظیر در کنار یزد برای توسعه گردشگری می باشد که در جشنوار انار هویدا شد. 🔸 مهندس بهارستان رئیس شورای اسلامی شهر تفت: مردم تفت بزرگ ترین پتانسیل های تفت هستند که اگر مردم و جوانان حضور نداشتند مسئولین به تنهایی قادر به انجام چنین کار بزرگی نبودند. 🔸 همچنین وی در این زمینه افزود این تجربه نشان میدهد که تفت برای پیشرفت در همه امور احتیاج به عزم جمعی داشته و از مردم عزیز خصوصا جوانان کوشا و صاحب ایده تقاضا مندم با تشکیل در امور مختلف باعث رونق و پیشرفت همه جانبه تفت شوند. 📌 شورای اسلامی شهر تفت #تفت #شورایشهر #شورایاسلامی #دورهپنجم #باغشهرتفت #مردم #مطالباتمردمی #رسیدگی #مشکلات #تفت #شورای_اسلامی_شهر_تفت
. 💠مراسم تقدیر و تشکر از عوامل اجرایی جشنواره انار تفت 🔸 مهندس محامدی فرماندار تفت: تفت ظرفیت و پتانسیل های بالایی دارد که با هماهنگی، همفکری و همدلی در کنار هم اتفاق خواهد افتاد. 🔸 مهندس فاطمی: مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری: تفت یک پتانسیل بی نظیر در کنار یزد برای توسعه گردشگری می باشد که در جشنوار انار هویدا شد. 🔸 مهندس بهارستان رئیس شورای اسلامی شهر تفت: مردم تفت بزرگ ترین پتانسیل های تفت هستند که اگر مردم و جوانان حضور نداشتند مسئولین به تنهایی قادر به انجام چنین کار بزرگی نبودند. 🔸 همچنین وی در این زمینه افزود این تجربه نشان میدهد که تفت برای پیشرفت در همه امور احتیاج به عزم جمعی داشته و از مردم عزیز خصوصا جوانان کوشا و صاحب ایده تقاضا مندم با تشکیل در امور مختلف باعث رونق و پیشرفت همه جانبه تفت شوند. 📌 شورای اسلامی شهر تفت #تفت #شورایشهر #شورایاسلامی #دورهپنجم #باغشهرتفت #مردم #مطالباتمردمی #رسیدگی #مشکلات #تفت #شورای_اسلامی_شهر_تفت
. 💠مراسم تقدیر و تشکر از عوامل اجرایی جشنواره انار تفت 🔸 مهندس محامدی فرماندار تفت: تفت ظرفیت و پتانسیل های بالایی دارد که با هماهنگی، همفکری و همدلی در کنار هم اتفاق خواهد افتاد. 🔸 مهندس فاطمی: مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری: تفت یک پتانسیل بی نظیر در کنار یزد برای توسعه گردشگری می باشد که در جشنوار انار هویدا شد. 🔸 مهندس بهارستان رئیس شورای اسلامی شهر تفت: مردم تفت بزرگ ترین پتانسیل های تفت هستند که اگر مردم و جوانان حضور نداشتند مسئولین به تنهایی قادر به انجام چنین کار بزرگی نبودند. 🔸 همچنین وی در این زمینه افزود این تجربه نشان میدهد که تفت برای پیشرفت در همه امور احتیاج به عزم جمعی داشته و از مردم عزیز خصوصا جوانان کوشا و صاحب ایده تقاضا مندم با تشکیل در امور مختلف باعث رونق و پیشرفت همه جانبه تفت شوند. 📌 شورای اسلامی شهر تفت #تفت #شورایشهر #شورایاسلامی #دورهپنجم #باغشهرتفت #مردم #مطالباتمردمی #رسیدگی #مشکلات #تفت #شورای_اسلامی_شهر_تفت
. 💠مراسم تقدیر و تشکر از عوامل اجرایی جشنواره انار تفت 🔸 مهندس محامدی فرماندار تفت: تفت ظرفیت و پتانسیل های بالایی دارد که با هماهنگی، همفکری و همدلی در کنار هم اتفاق خواهد افتاد. 🔸 مهندس فاطمی: مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری: تفت یک پتانسیل بی نظیر در کنار یزد برای توسعه گردشگری می باشد که در جشنوار انار هویدا شد. 🔸 مهندس بهارستان رئیس شورای اسلامی شهر تفت: مردم تفت بزرگ ترین پتانسیل های تفت هستند که اگر مردم و جوانان حضور نداشتند مسئولین به تنهایی قادر به انجام چنین کار بزرگی نبودند. 🔸 همچنین وی در این زمینه افزود این تجربه نشان میدهد که تفت برای پیشرفت در همه امور احتیاج به عزم جمعی داشته و از مردم عزیز خصوصا جوانان کوشا و صاحب ایده تقاضا مندم با تشکیل در امور مختلف باعث رونق و پیشرفت همه جانبه تفت شوند. 📌 شورای اسلامی شهر تفت #تفت #شورایشهر #شورایاسلامی #دورهپنجم #باغشهرتفت #مردم #مطالباتمردمی #رسیدگی #مشکلات #تفت #شورای_اسلامی_شهر_تفت
🍀فاز۱-رصد خانه ، پارک نجوم و مسجد- سال شهر جدید صدرا🍀 📸عکسهای قدیمی شهر صدرا📸 ______________________ 📸عکسهای مربوط به شهر صدرا رو برامون بفرستید تا با نام خودتون در این صفحه درج کنیم.📸 صدرا.فارس آماده پذیرش آگهی و تبلیغات شما میباشد... با ما در تماس باشید: ۰۹۱۷۲۶۴۴۹۶۶ ______________________ 🔴پیج های کاری کانون آگهی و تبلیغات خاص 🔴 مشاور و مجری کلیه امور طراحی 🔸چاپ 🔶 تبلیغات ✅✅✅✅✅✅✅✅ لطفا روی تمام تگ ها کلیک و همه رو فالوو کنید تا از تمامی محصولات و خدمات این مجموعه عظیم اطلاع یابید. با تشکر 🌹🌹🌹🌹 ✅._ ✅._ ✅._ ✅._ ✅._. ✅._.. ✅._.. ✅._ ✅._ ✅ ✅. - #حسینیه#مسجد #سید #سید_الشهدا #صدرا #شهرداری_صدرا #شهرداری #شهرداری_صدرا #تبلیغات #آگهی #اصناف #صدرا_فارس #فارس #شیراز #طراحی #چاپ #شورا #گرافیک #شهر_صدرا#پاییز #فاضلاب#باران #شورای #شهر#شهرسازی#سرسبزی #خرم #شهرداری_تهران #شورای_شهر #فاز۲ #فاز۱
🍀فاز۱-رصد خانه ، پارک نجوم و مسجد- سال شهر جدید صدرا🍀 📸عکسهای قدیمی شهر صدرا📸 ______________________ 📸عکسهای مربوط به شهر صدرا رو برامون بفرستید تا با نام خودتون در این صفحه درج کنیم.📸 صدرا.فارس آماده پذیرش آگهی و تبلیغات شما میباشد... با ما در تماس باشید: ۰۹۱۷۲۶۴۴۹۶۶ ______________________ 🔴پیج های کاری کانون آگهی و تبلیغات خاص 🔴 مشاور و مجری کلیه امور طراحی 🔸چاپ 🔶 تبلیغات ✅✅✅✅✅✅✅✅ لطفا روی تمام تگ ها کلیک و همه رو فالوو کنید تا از تمامی محصولات و خدمات این مجموعه عظیم اطلاع یابید. با تشکر 🌹🌹🌹🌹 ✅._ ✅._ ✅._ ✅._ ✅._. ✅._.. ✅._.. ✅._ ✅._ ✅ ✅. - #حسینیه #مسجد #سید #سید_الشهدا #صدرا #شهرداری_صدرا #شهرداری #شهرداری_صدرا #تبلیغات #آگهی #اصناف #صدرا_فارس #فارس #شیراز #طراحی #چاپ #شورا #گرافیک #شهر_صدرا #پاییز #فاضلاب #باران #شورای #شهر #شهرسازی #سرسبزی #خرم #شهرداری_تهران #شورای_شهر #فاز ۲ #فاز ۱
#بهمن_پرورش: سلام وعرض ادب خدمت #شورای #شهر و#مردم شریف #کرمانشاه بخاطر#انتخاب #مدیری شایسته ولایق و#رزمنده و#جانبازی که همواره مایه فخر و مباهات کرمانشاه بوده وهست حدود سال پیش به اتفاق برادران عزیزم #دکتر #سردار #دولت آبادی وسردار سرافراز #شهید #والامقام و#مدافع #حرم حاج #شاهرخ_دایی_پور مهمان دکتر #طلوعی بودیم در آن هنگام ایشان #شهردار یکی از مناطق #تهران بود در آن چند ساعتی که آنجا بودیم ارباب رجوع های متعدد ومختلف ازتمامی قشرها وصنوف .بازاری. ورزشکار وافراد صاحب نام و. صاحب منصب.همه راضی وخرسند وبرای دکتر دعا میکردندبه نظر بنده ایشان تنها شهردارنبود وبا وجود آن همه جم زیاد کار در مسائل ومشکلات اجتماعی ورود پیدا میکرد ومنشائ خیر میشدبارها خدمت ایشان رسیدم ومیدیدم با پیگیریها و دلسوزیهاوخدمت صادقانه چگونه قلب مردم را تسخیر نموده است .در ایام محرم امسال با حاجی سالار احمدزاده گپی دوستانه داشتیم راجع به انتخاب شهردار واز وجود پربرکت دکتر صحبت کردیم وگفتیم اگر ایشان قبول کند سکاندار مسند شهرداری شودمایه خیر وبرکت میشود که بعدازچند ماه این انتخاب شایسته واتفاق خجسته صورت گرفت من به عنوان یک خدمتگزارمردم به جرات میگویم اگراکثر مسولین بخشی از خصوصیات این مردپاک وعدالت محور ودلسوزرا داشته باشند قسمت زیادی از مشکلات مردم مرتفع میشودامیدوارم دکتر طلوعی باآن روح بزرگ وجهادیش در راه آبادانی این شهر همیشه در اوج صحت وسلامت قرار گیرد...خادم مردم ایران #غواص کرمانشاهی بهمن پرورش عکس از راست #دکترحاج_سعیدطلوعی،حاج #محمود_کریمی،#غواص_بهمن_پرورش #شورای_شهر_کرمانشاه
#بهمن_پرورش : سلام وعرض ادب خدمت #شورای #شهر و#مردم شریف #کرمانشاه بخاطر#انتخاب #مدیری شایسته ولایق و#رزمنده و#جانبازی که همواره مایه فخر و مباهات کرمانشاه بوده وهست حدود سال پیش به اتفاق برادران عزیزم #دکتر #سردار #دولت آبادی وسردار سرافراز #شهید #والامقام و#مدافع #حرم حاج #شاهرخ_دایی_پور مهمان دکتر #طلوعی بودیم در آن هنگام ایشان #شهردار یکی از مناطق #تهران بود در آن چند ساعتی که آنجا بودیم ارباب رجوع های متعدد ومختلف ازتمامی قشرها وصنوف .بازاری. ورزشکار وافراد صاحب نام و. صاحب منصب.همه راضی وخرسند وبرای دکتر دعا میکردندبه نظر بنده ایشان تنها شهردارنبود وبا وجود آن همه جم زیاد کار در مسائل ومشکلات اجتماعی ورود پیدا میکرد ومنشائ خیر میشدبارها خدمت ایشان رسیدم ومیدیدم با پیگیریها و دلسوزیهاوخدمت صادقانه چگونه قلب مردم را تسخیر نموده است .در ایام محرم امسال با حاجی سالار احمدزاده گپی دوستانه داشتیم راجع به انتخاب شهردار واز وجود پربرکت دکتر صحبت کردیم وگفتیم اگر ایشان قبول کند سکاندار مسند شهرداری شودمایه خیر وبرکت میشود که بعدازچند ماه این انتخاب شایسته واتفاق خجسته صورت گرفت من به عنوان یک خدمتگزارمردم به جرات میگویم اگراکثر مسولین بخشی از خصوصیات این مردپاک وعدالت محور ودلسوزرا داشته باشند قسمت زیادی از مشکلات مردم مرتفع میشودامیدوارم دکتر طلوعی باآن روح بزرگ وجهادیش در راه آبادانی این شهر همیشه در اوج صحت وسلامت قرار گیرد...خادم مردم ایران #غواص کرمانشاهی بهمن پرورش عکس از راست #دکترحاج_سعیدطلوعی ،حاج #محمود_کریمی ،#غواص_بهمن_پرورش #شورای_شهر_کرمانشاه
🍀فاز۱-رصد خانه ، پارک نجوم و مسجد- سال شهر جدید صدرا🍀 📸عکسهای قدیمی شهر صدرا📸 ______________________ 📸عکسهای مربوط به شهر صدرا رو برامون بفرستید تا با نام خودتون در این صفحه درج کنیم.📸 صدرا.فارس آماده پذیرش آگهی و تبلیغات شما میباشد... با ما در تماس باشید: ۰۹۱۷۲۶۴۴۹۶۶ ______________________ 🔴پیج های کاری کانون آگهی و تبلیغات خاص 🔴 مشاور و مجری کلیه امور طراحی 🔸چاپ 🔶 تبلیغات ✅✅✅✅✅✅✅✅ لطفا روی تمام تگ ها کلیک و همه رو فالوو کنید تا از تمامی محصولات و خدمات این مجموعه عظیم اطلاع یابید. با تشکر 🌹🌹🌹🌹 ✅._ ✅._ ✅._ ✅._ ✅._. ✅._.. ✅._.. ✅._ ✅._ ✅ ✅. - #حسینیه#مسجد #سید #سید_الشهدا #صدرا #شهرداری_صدرا #شهرداری #شهرداری_صدرا #تبلیغات #آگهی #اصناف #صدرا_فارس #فارس #شیراز #طراحی #چاپ #شورا #گرافیک #شهر_صدرا#پاییز #فاضلاب#باران #شورای #شهر#شهرسازی#سرسبزی #خرم #شهرداری_تهران #شورای_شهر #فاز۲ #فاز۱
🍀فاز۱-رصد خانه ، پارک نجوم و مسجد- سال شهر جدید صدرا🍀 📸عکسهای قدیمی شهر صدرا📸 ______________________ 📸عکسهای مربوط به شهر صدرا رو برامون بفرستید تا با نام خودتون در این صفحه درج کنیم.📸 صدرا.فارس آماده پذیرش آگهی و تبلیغات شما میباشد... با ما در تماس باشید: ۰۹۱۷۲۶۴۴۹۶۶ ______________________ 🔴پیج های کاری کانون آگهی و تبلیغات خاص 🔴 مشاور و مجری کلیه امور طراحی 🔸چاپ 🔶 تبلیغات ✅✅✅✅✅✅✅✅ لطفا روی تمام تگ ها کلیک و همه رو فالوو کنید تا از تمامی محصولات و خدمات این مجموعه عظیم اطلاع یابید. با تشکر 🌹🌹🌹🌹 ✅._ ✅._ ✅._ ✅._ ✅._. ✅._.. ✅._.. ✅._ ✅._ ✅ ✅. - #حسینیه #مسجد #سید #سید_الشهدا #صدرا #شهرداری_صدرا #شهرداری #شهرداری_صدرا #تبلیغات #آگهی #اصناف #صدرا_فارس #فارس #شیراز #طراحی #چاپ #شورا #گرافیک #شهر_صدرا #پاییز #فاضلاب #باران #شورای #شهر #شهرسازی #سرسبزی #خرم #شهرداری_تهران #شورای_شهر #فاز ۲ #فاز ۱
◀️پیام تقدیر شورای کانون؛ 🔹بسمه تعالی🔹 ضمن عرض ادب و احترام محضر بقیه الله العظم (عج) و نائب برحقش مقام عظمای ولایت خداوند متعال را شاکریم به لطف بزرگواران، کانون روستایی هلال احمر قراخیل به عنوان #کانون_برتر_استان برگزیده و انتخاب شد و این امر میسر نمیشد مگر با همت اعضای کانون قراخیل و مسئولین محترم از جمله؛ #دکتراکبری (مدیر عامل جمعیت استان) #سرکارخانماحمدی و #کارشناسان (معاونت جوانان استان) #مهندسنصیری و #همکاران ( جمعیت هلال احمر شهرستان قائمشهر) #حاجآقاخوبرو و #حاجآقارمضانی (امام جمعه قراخیل و امام جمعه موقت) #ستادنمازجمعه #شورایاسلامی #دهیاری #موسسهقرآنوعترتشهدایقراخیل #حوزهمقاومتوپایگاههای۶گانهمقاومتبسیج #خانهبهداشت کانال خبری #قراخیلآنلاین و #قراخیلنگاهینو ودیگر عزیزان که همراه و هم قدم ما بودند. بر خود وظیفه میدانیم از این بزرگواران نهایت قدردانی و تشکر رو داشته باشیم. امیدواریم با همکارانی نهادها در قراخیل جامعه ای به عنوان سفیران مهربانی داشته باشیم🌸 #شورای_کانون_روستایی_هلال_احمر_قراخیل 🔹________🚑_________🔹 .  .
◀️پیام تقدیر شورای کانون؛ 🔹بسمه تعالی🔹 ضمن عرض ادب و احترام محضر بقیه الله العظم (عج) و نائب برحقش مقام عظمای ولایت خداوند متعال را شاکریم به لطف بزرگواران، کانون روستایی هلال احمر قراخیل به عنوان #کانون_برتر_استان برگزیده و انتخاب شد و این امر میسر نمیشد مگر با همت اعضای کانون قراخیل و مسئولین محترم از جمله؛ #دکتراکبری (مدیر عامل جمعیت استان) #سرکارخانماحمدی و #کارشناسان (معاونت جوانان استان) #مهندسنصیری و #همکاران ( جمعیت هلال احمر شهرستان قائمشهر) #حاجآقاخوبرو و #حاجآقارمضانی (امام جمعه قراخیل و امام جمعه موقت) #ستادنمازجمعه #شورایاسلامی #دهیاری #موسسهقرآنوعترتشهدایقراخیل #حوزهمقاومتوپایگاههای ۶گانهمقاومتبسیج #خانهبهداشت کانال خبری #قراخیلآنلاین و #قراخیلنگاهینو ودیگر عزیزان که همراه و هم قدم ما بودند. بر خود وظیفه میدانیم از این بزرگواران نهایت قدردانی و تشکر رو داشته باشیم. امیدواریم با همکارانی نهادها در قراخیل جامعه ای به عنوان سفیران مهربانی داشته باشیم🌸 #شورای_کانون_روستایی_هلال_احمر_قراخیل 🔹________🚑_________🔹 . .
🍀فاز۲- سال ۷۶ شهر جدید صدرا🍀 📸عکسهای قدیمی شهر صدرا📸 ______________________ 📸عکسهای مربوط به شهر صدرا رو برامون بفرستید تا با نام خودتون در این صفحه درج کنیم.📸 صدرا.فارس آماده پذیرش آگهی و تبلیغات شما میباشد... با ما در تماس باشید: ۰۹۱۷۲۶۴۴۹۶۶ ______________________ 🔴پیج های کاری کانون آگهی و تبلیغات خاص 🔴 مشاور و مجری کلیه امور طراحی 🔸چاپ 🔶 تبلیغات ✅✅✅✅✅✅✅✅ لطفا روی تمام تگ ها کلیک و همه رو فالوو کنید تا از تمامی محصولات و خدمات این مجموعه عظیم اطلاع یابید. با تشکر 🌹🌹🌹🌹 ✅._ ✅._ ✅._ ✅._ ✅._. ✅._.. ✅._.. ✅._ ✅._ ✅ ✅. - #حسینیه#مسجد #سید #سید_الشهدا #صدرا #شهرداری_صدرا #شهرداری #شهرداری_صدرا #تبلیغات #آگهی #اصناف #صدرا_فارس #فارس #شیراز #طراحی #چاپ #شورا #گرافیک #شهر_صدرا#پاییز #فاضلاب#باران #شورای #شهر#شهرسازی#سرسبزی #خرم #شهرداری_تهران #شورای_شهر #فاز۲ #فاز۱
🍀فاز۲- سال ۷۶ شهر جدید صدرا🍀 📸عکسهای قدیمی شهر صدرا📸 ______________________ 📸عکسهای مربوط به شهر صدرا رو برامون بفرستید تا با نام خودتون در این صفحه درج کنیم.📸 صدرا.فارس آماده پذیرش آگهی و تبلیغات شما میباشد... با ما در تماس باشید: ۰۹۱۷۲۶۴۴۹۶۶ ______________________ 🔴پیج های کاری کانون آگهی و تبلیغات خاص 🔴 مشاور و مجری کلیه امور طراحی 🔸چاپ 🔶 تبلیغات ✅✅✅✅✅✅✅✅ لطفا روی تمام تگ ها کلیک و همه رو فالوو کنید تا از تمامی محصولات و خدمات این مجموعه عظیم اطلاع یابید. با تشکر 🌹🌹🌹🌹 ✅._ ✅._ ✅._ ✅._ ✅._. ✅._.. ✅._.. ✅._ ✅._ ✅ ✅. - #حسینیه #مسجد #سید #سید_الشهدا #صدرا #شهرداری_صدرا #شهرداری #شهرداری_صدرا #تبلیغات #آگهی #اصناف #صدرا_فارس #فارس #شیراز #طراحی #چاپ #شورا #گرافیک #شهر_صدرا #پاییز #فاضلاب #باران #شورای #شهر #شهرسازی #سرسبزی #خرم #شهرداری_تهران #شورای_شهر #فاز ۲ #فاز ۱
شهروندان نادان توجه ندارند که فحشا، اعتیاد، کودکان خیابانی، فساد و سایر بدبختیهای اجتماعی نتیجه مستقیم بیتوجهی به سیاست است! 👤برتولت_برشت . . #دانشگاه#فساد#روحانی#احمدی نژاد#ثمرات_انقلاب #خزر#ارزدولتی#انتخابات_ استصوابی#شورای نگهبان#تنگه هرمز #پوتین#فحشا#انتخابات آزاد #سوریهزیباکلام#تورم#تحریم#برجام#دلار#طلا#سکه#ثبات اقتصادی#کابوس چهل ساله#اختلاس#خودرو#امنیت#آمریکا#فساد#نفت#پیراهن_ عثمان#اعتیاد
شهروندان نادان توجه ندارند که فحشا، اعتیاد، کودکان خیابانی، فساد و سایر بدبختیهای اجتماعی نتیجه مستقیم بیتوجهی به سیاست است! 👤برتولت_برشت . . #دانشگاه #فساد #روحانی #احمدی نژاد#ثمرات_انقلاب #خزر #ارزدولتی #انتخابات_ استصوابی#شورای نگهبان#تنگه هرمز #پوتین #فحشا #انتخابات آزاد #سوریهزیباکلام #تورم #تحریم #برجام #دلار #طلا #سکه #ثبات اقتصادی#کابوس چهل ساله#اختلاس #خودرو #امنیت #آمریکا #فساد #نفت #پیراهن_ عثمان#اعتیاد
#اخبار_دهیاری_و_شورای_روشن_آباد ⃣دومین جلسه #شورای ورزشی با حضور پنج عضو اصلی #آقایان و چهار عضو شورای #بانوان برگزار شد.... 👁🗨اعضای شورای ورزشی بانوان و آقایان به همراه شورای اسلامی و دهیار محترم بعد جلسه در زمین چمن ورزشگاه حضور بهم رسانند و حضور در جمع تیم #نونهالان فوتبال پایه #روشن_آباد  _  .. _ #روشن_آباد_نیوز  #روشن_آباد_نیوز
#اخبار_دهیاری_و_شورای_روشن_آباد ⃣دومین جلسه #شورای ورزشی با حضور پنج عضو اصلی #آقایان و چهار عضو شورای #بانوان برگزار شد.... 👁🗨اعضای شورای ورزشی بانوان و آقایان به همراه شورای اسلامی و دهیار محترم بعد جلسه در زمین چمن ورزشگاه حضور بهم رسانند و حضور در جمع تیم #نونهالان فوتبال پایه #روشن_آباد _ .. _ #روشن_آباد_نیوز #روشن_آباد_نیوز
🎈🌺🎈🌺🎈🌺🎈🌺🎈 👌میوه آرامش و پیشرفت و امنیت، بر درخت اتحاد میروید. ❤️#هفته#وحدت مبارک باد❤️ ://./_ .. #روابط#عمومی#شورای#شهر #سنندج#اتحاد#وحدت#میلاد #پیامبر#مولود
🎈🌺🎈🌺🎈🌺🎈🌺🎈 👌میوه آرامش و پیشرفت و امنیت، بر درخت اتحاد میروید. ❤️#هفته #وحدت مبارک باد❤️ ://./_ .. #روابط #عمومی #شورای #شهر #سنندج #اتحاد #وحدت #میلاد #پیامبر #مولود
🍃🌸🍃🌸🍃🌸🍃 🌹 جێژنی لە دایک بوونی پێشەوای مرۆڤایەتی ، حــەزرەتی مـوحەممەد دروودی خــوای لـێ بــێ 🙏🙏 لە ئەوینـدارانی مەکتەبی رسول اللە (ص) پیرۆز بێ🌹 🍃🌸🍃🌸🍃🌸🍃 ://./_ .. #میلاد#پیامبر#وحدت#روابط#رسول الڵە#روابط#عمومی#شورای#اسلامیشهر#سنندج
🍃🌸🍃🌸🍃🌸🍃 🌹 جێژنی لە دایک بوونی پێشەوای مرۆڤایەتی ، حــەزرەتی مـوحەممەد دروودی خــوای لـێ بــێ 🙏🙏 لە ئەوینـدارانی مەکتەبی رسول اللە (ص) پیرۆز بێ🌹 🍃🌸🍃🌸🍃🌸🍃 ://./_ .. #میلاد #پیامبر #وحدت #روابط #رسول الڵە#روابط #عمومی #شورای #اسلامیشهر #سنندج
🍀گردهمائی سراسری مجریان و مدیران عامل شهرهای جدید- سال ۷۳ شهر جدید صدرا🍀 📸عکسهای قدیمی شهر صدرا📸 ⁉️کسی هست که افراد رو بشناسه؟🤔 ______________________ 📸عکسهای مربوط به شهر صدرا رو برامون بفرستید تا با نام خودتون در این صفحه درج کنیم.📸 صدرا.فارس آماده پذیرش آگهی و تبلیغات شما میباشد... با ما در تماس باشید: ۰۹۱۷۲۶۴۴۹۶۶ ______________________ 🔴پیج های کاری کانون آگهی و تبلیغات خاص 🔴 مشاور و مجری کلیه امور طراحی 🔸چاپ 🔶 تبلیغات ✅✅✅✅✅✅✅✅ لطفا روی تمام تگ ها کلیک و همه رو فالوو کنید تا از تمامی محصولات و خدمات این مجموعه عظیم اطلاع یابید. با تشکر 🌹🌹🌹🌹 ✅._ ✅._ ✅._ ✅._ ✅._. ✅._.. ✅._.. ✅._ ✅._ ✅ ✅. - #حسینیه#مسجد #سید #سید_الشهدا #صدرا #شهرداری_صدرا #شهرداری #شهرداری_صدرا #تبلیغات #آگهی #اصناف #صدرا_فارس #فارس #شیراز #طراحی #چاپ #شورا #گرافیک #شهر_صدرا#پاییز #فاضلاب#باران #شورای #شهر#شهرسازی#سرسبزی #خرم #شهرداری_تهران #شورای_شهر #فاز۲ #فاز۱
🍀گردهمائی سراسری مجریان و مدیران عامل شهرهای جدید- سال ۷۳ شهر جدید صدرا🍀 📸عکسهای قدیمی شهر صدرا📸 ⁉️کسی هست که افراد رو بشناسه؟🤔 ______________________ 📸عکسهای مربوط به شهر صدرا رو برامون بفرستید تا با نام خودتون در این صفحه درج کنیم.📸 صدرا.فارس آماده پذیرش آگهی و تبلیغات شما میباشد... با ما در تماس باشید: ۰۹۱۷۲۶۴۴۹۶۶ ______________________ 🔴پیج های کاری کانون آگهی و تبلیغات خاص 🔴 مشاور و مجری کلیه امور طراحی 🔸چاپ 🔶 تبلیغات ✅✅✅✅✅✅✅✅ لطفا روی تمام تگ ها کلیک و همه رو فالوو کنید تا از تمامی محصولات و خدمات این مجموعه عظیم اطلاع یابید. با تشکر 🌹🌹🌹🌹 ✅._ ✅._ ✅._ ✅._ ✅._. ✅._.. ✅._.. ✅._ ✅._ ✅ ✅. - #حسینیه #مسجد #سید #سید_الشهدا #صدرا #شهرداری_صدرا #شهرداری #شهرداری_صدرا #تبلیغات #آگهی #اصناف #صدرا_فارس #فارس #شیراز #طراحی #چاپ #شورا #گرافیک #شهر_صدرا #پاییز #فاضلاب #باران #شورای #شهر #شهرسازی #سرسبزی #خرم #شهرداری_تهران #شورای_شهر #فاز ۲ #فاز ۱
🍀گردهمائی سراسری مجریان و مدیران عامل شهرهای جدید- سال ۷۳ شهر جدید صدرا🍀 📸عکسهای قدیمی شهر صدرا📸 ⁉️کسی هست که افراد رو بشناسه؟🤔 ______________________ 📸عکسهای مربوط به شهر صدرا رو برامون بفرستید تا با نام خودتون در این صفحه درج کنیم.📸 صدرا.فارس آماده پذیرش آگهی و تبلیغات شما میباشد... با ما در تماس باشید: ۰۹۱۷۲۶۴۴۹۶۶ ______________________ 🔴پیج های کاری کانون آگهی و تبلیغات خاص 🔴 مشاور و مجری کلیه امور طراحی 🔸چاپ 🔶 تبلیغات ✅✅✅✅✅✅✅✅ لطفا روی تمام تگ ها کلیک و همه رو فالوو کنید تا از تمامی محصولات و خدمات این مجموعه عظیم اطلاع یابید. با تشکر 🌹🌹🌹🌹 ✅._ ✅._ ✅._ ✅._ ✅._. ✅._.. ✅._.. ✅._ ✅._ ✅ ✅. - #حسینیه#مسجد #سید #سید_الشهدا #صدرا #شهرداری_صدرا #شهرداری #شهرداری_صدرا #تبلیغات #آگهی #اصناف #صدرا_فارس #فارس #شیراز #طراحی #چاپ #شورا #گرافیک #شهر_صدرا#پاییز #فاضلاب#باران #شورای #شهر#شهرسازی#سرسبزی #خرم #شهرداری_تهران #شورای_شهر #فاز۲ #فاز۱
🍀گردهمائی سراسری مجریان و مدیران عامل شهرهای جدید- سال ۷۳ شهر جدید صدرا🍀 📸عکسهای قدیمی شهر صدرا📸 ⁉️کسی هست که افراد رو بشناسه؟🤔 ______________________ 📸عکسهای مربوط به شهر صدرا رو برامون بفرستید تا با نام خودتون در این صفحه درج کنیم.📸 صدرا.فارس آماده پذیرش آگهی و تبلیغات شما میباشد... با ما در تماس باشید: ۰۹۱۷۲۶۴۴۹۶۶ ______________________ 🔴پیج های کاری کانون آگهی و تبلیغات خاص 🔴 مشاور و مجری کلیه امور طراحی 🔸چاپ 🔶 تبلیغات ✅✅✅✅✅✅✅✅ لطفا روی تمام تگ ها کلیک و همه رو فالوو کنید تا از تمامی محصولات و خدمات این مجموعه عظیم اطلاع یابید. با تشکر 🌹🌹🌹🌹 ✅._ ✅._ ✅._ ✅._ ✅._. ✅._.. ✅._.. ✅._ ✅._ ✅ ✅. - #حسینیه #مسجد #سید #سید_الشهدا #صدرا #شهرداری_صدرا #شهرداری #شهرداری_صدرا #تبلیغات #آگهی #اصناف #صدرا_فارس #فارس #شیراز #طراحی #چاپ #شورا #گرافیک #شهر_صدرا #پاییز #فاضلاب #باران #شورای #شهر #شهرسازی #سرسبزی #خرم #شهرداری_تهران #شورای_شهر #فاز ۲ #فاز ۱
بیست و یکمین دوره انتخابات شورای دانش آموزی 📦💠 #دبیرستان دخترانه #منطقه #مهر #غیردولتی #مهربانی #دخترانه #دوره اول #سال تحصیلی  #انتخابات #شورای دانش آموزی
بیست و یکمین دوره انتخابات شورای دانش آموزی 📦💠 #دبیرستان دخترانه #منطقه #مهر #غیردولتی #مهربانی #دخترانه #دوره اول #سال تحصیلی #انتخابات #شورای دانش آموزی
آیین تقدیر از نویسندگان بندرریگ چهارشنبه۹۷/۸/۳۰ ساعت ۱۹ سالن شهید باقرتاش هنرمند#بندرریگ#نویسنده#پژوهش#کتابفرهنگ#داستان#شعر#کتابخانه عمومی#خانه فرهنگ#شهرداری#بخشداری#آموزش وپرورش#شورای اسلامی
آیین تقدیر از نویسندگان بندرریگ چهارشنبه۹۷/۸/۳۰ ساعت ۱۹ سالن شهید باقرتاش هنرمند#بندرریگ #نویسنده #پژوهش #کتابفرهنگ #داستان #شعر #کتابخانه عمومی#خانه فرهنگ#شهرداری #بخشداری #آموزش وپرورش#شورای اسلامی
 #خبرای در گوشی...📣 📣⭕️ تعدادی از #اعضای #شورای #شهر #کرمانشاه برای تلاش در #صدور #حکم #شهرداری #دکتر #طلوعی #عازم #تهران شدند.... به #احتمال زیاد حکم#دکترسعیدطلوعی #سردارطلوعی #سعیدطلوعی #سعید_طلوعی جهت #شهرداری کرمانشاه صادر میشود... همچنین خبرها حاکی از آن است که: تعداد بسیاری از اصلاح طلبان نسبت به انتخاب شدن#سردارطلوعی به سمت شهرداری #کرمانشاه اعراض شدید خود را نشان داده اند. #شورای_شهر_کرمانشاه
#خبرای در گوشی...📣 📣⭕️ تعدادی از #اعضای #شورای #شهر #کرمانشاه برای تلاش در #صدور #حکم #شهرداری #دکتر #طلوعی #عازم #تهران شدند.... به #احتمال زیاد حکم#دکترسعیدطلوعی #سردارطلوعی #سعیدطلوعی #سعید_طلوعی جهت #شهرداری کرمانشاه صادر میشود... همچنین خبرها حاکی از آن است که: تعداد بسیاری از اصلاح طلبان نسبت به انتخاب شدن#سردارطلوعی به سمت شهرداری #کرمانشاه اعراض شدید خود را نشان داده اند. #شورای_شهر_کرمانشاه
. 💠بررسی طریقه واگذاری منطقه دره گاهان به شهرداری تفت با حضور مسئولین منابع طبیعی، شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر تفت 📌 شورای اسلامی شهر تفت #تفت #شورایشهر #شورایاسلامی #دورهپنجم #باغشهرتفت #مردم #مطالباتمردمی #رسیدگی #مشکلات #تفت #شورای_اسلامی_شهر_تفت
. 💠بررسی طریقه واگذاری منطقه دره گاهان به شهرداری تفت با حضور مسئولین منابع طبیعی، شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر تفت 📌 شورای اسلامی شهر تفت #تفت #شورایشهر #شورایاسلامی #دورهپنجم #باغشهرتفت #مردم #مطالباتمردمی #رسیدگی #مشکلات #تفت #شورای_اسلامی_شهر_تفت
#جناب_جنتی ما هم می گوییم بر طبق دین مبین اسلام حاکمیت از آن خداوند است و #البیعه_لله و اوست که حاکم زمین را تعیین میکند اما در مورد این صحبت شما که رد ولایت فقیه انکار خداوند است بیشتر به خودشیرینی شباهت دارد تا اسلام. مگر فقیه ایران دارای نص الهی (وصیتی از جانب پیامبر) است که انکار آن برابر با انکار خدا باشد. حال آنکه ایشان توسط #شورای مردمی بعنوان رهبر موقت انتخاب شدند. خدا در این ماجرا هیچ جایی ندارد بلکه این خواست مردم است. شاید ذکر این نکته جالب باشد که خواست مردم عمر و ابوبکر و عثمان را به قدرت رساند و بیش از بیست سال امام علی ع را خانه نشین کرد. حاکمیت از آن خداست و تنها خلیفه تعیین شده از جانب حضرتش حق نظر دادن در مورد مردم و جانها و خونها را دارد. و بر طبق حدیث امام صادق ع: تمام دین یک مرد است و او امام امت خود است ... و هر کس او را انکار کند خدا را انکار کرده است. این ادعای شما برابر با امامت ایشان است یعنی شما خود امام در نظر گرفته ای بزرگوار آن هم بدون نص الهی. #خودت_گفتی
#جناب_جنتی ما هم می گوییم بر طبق دین مبین اسلام حاکمیت از آن خداوند است و #البیعه_لله و اوست که حاکم زمین را تعیین میکند اما در مورد این صحبت شما که رد ولایت فقیه انکار خداوند است بیشتر به خودشیرینی شباهت دارد تا اسلام. مگر فقیه ایران دارای نص الهی (وصیتی از جانب پیامبر) است که انکار آن برابر با انکار خدا باشد. حال آنکه ایشان توسط #شورای مردمی بعنوان رهبر موقت انتخاب شدند. خدا در این ماجرا هیچ جایی ندارد بلکه این خواست مردم است. شاید ذکر این نکته جالب باشد که خواست مردم عمر و ابوبکر و عثمان را به قدرت رساند و بیش از بیست سال امام علی ع را خانه نشین کرد. حاکمیت از آن خداست و تنها خلیفه تعیین شده از جانب حضرتش حق نظر دادن در مورد مردم و جانها و خونها را دارد. و بر طبق حدیث امام صادق ع: تمام دین یک مرد است و او امام امت خود است ... و هر کس او را انکار کند خدا را انکار کرده است. این ادعای شما برابر با امامت ایشان است یعنی شما خود امام در نظر گرفته ای بزرگوار آن هم بدون نص الهی. #خودت_گفتی
معلمان دیروز ،اساتید امروز #خرامه #شهرداری #شورای اسلامی
معلمان دیروز ،اساتید امروز #خرامه #شهرداری #شورای اسلامی
☂️#چتر_زندگی تاتر خیابانی هنر برای مردم هنر در بین مردم شورای پنجم #شورای دوستدار فرهنگ #سازمان فرهنگی شهرداری در خدمت هنر و فرهنگ مردم یزد ⃣ دومین جشنواره ملی تئاتر #چتر_زندگی یزد با محوریت خانواده 🗓 زمان : یکم تا چهارم آذرماه ۹۷ 🔘 مکانهای برگزاری: میدان امیرچخماق، گذر فرهنگ وهنر. ، آب انبار رستم گیو پارکهای باغ ملی، آزادگان،غدیر
☂️#چتر_زندگی تاتر خیابانی هنر برای مردم هنر در بین مردم شورای پنجم #شورای دوستدار فرهنگ #سازمان فرهنگی شهرداری در خدمت هنر و فرهنگ مردم یزد ⃣ دومین جشنواره ملی تئاتر #چتر_زندگی یزد با محوریت خانواده 🗓 زمان : یکم تا چهارم آذرماه ۹۷ 🔘 مکانهای برگزاری: میدان امیرچخماق، گذر فرهنگ وهنر. ، آب انبار رستم گیو پارکهای باغ ملی، آزادگان،غدیر
. زلزله پدیده ای است از جنس برخورد نیروهای آزادشده از درون زمین با سازه های ساخته شده توسط انسان که می توان با شناخت و محاسبه میزان نیروی نهفته در آن و ساختن سازه های مقاوم در مقابل این نیرو به کنترل آن پرداخت. شاید دانش مستحکم تر ساختن ساختمان های مسکونی و دیگر سازه ها افزایش یافته باشد، اما به دلیل سخن نگفتن یا کم سخن گفتن از جامعه ای که زلزله در آن رخ می دهد، جامعه از قدرت چندانی در برخورد با پدیده زلزله برخوردار نیست. هرگونه تلاش عملی برای انتقال دانش و زبان مهندسی به درون سازه های مسکونی و غیرمسکونی باید از طریق ذهن جامعه، فرهنگ جامعه و ذهنیت اجتماعی صورت گیرد. دانش مهندسی تنها زمانی قادر به قوی ساختن سازه های مسکونی و غیر مسکونی است که توانسته باشد از طریق زبان و ادبیات اجتماعی به درون ذهنیت جامعه نفوذ کند و جامعه را قانع و تحریک به عملی کردن دانش خود کند. #مدیریت شهری #شورای شهر
. زلزله پدیده ای است از جنس برخورد نیروهای آزادشده از درون زمین با سازه های ساخته شده توسط انسان که می توان با شناخت و محاسبه میزان نیروی نهفته در آن و ساختن سازه های مقاوم در مقابل این نیرو به کنترل آن پرداخت. شاید دانش مستحکم تر ساختن ساختمان های مسکونی و دیگر سازه ها افزایش یافته باشد، اما به دلیل سخن نگفتن یا کم سخن گفتن از جامعه ای که زلزله در آن رخ می دهد، جامعه از قدرت چندانی در برخورد با پدیده زلزله برخوردار نیست. هرگونه تلاش عملی برای انتقال دانش و زبان مهندسی به درون سازه های مسکونی و غیرمسکونی باید از طریق ذهن جامعه، فرهنگ جامعه و ذهنیت اجتماعی صورت گیرد. دانش مهندسی تنها زمانی قادر به قوی ساختن سازه های مسکونی و غیر مسکونی است که توانسته باشد از طریق زبان و ادبیات اجتماعی به درون ذهنیت جامعه نفوذ کند و جامعه را قانع و تحریک به عملی کردن دانش خود کند. #مدیریت شهری #شورای شهر
. زلزله پدیده ای است از جنس برخورد نیروهای آزادشده از درون زمین با سازه های ساخته شده توسط انسان که می توان با شناخت و محاسبه میزان نیروی نهفته در آن و ساختن سازه های مقاوم در مقابل این نیرو به کنترل آن پرداخت. شاید دانش مستحکم تر ساختن ساختمان های مسکونی و دیگر سازه ها افزایش یافته باشد، اما به دلیل سخن نگفتن یا کم سخن گفتن از جامعه ای که زلزله در آن رخ می دهد، جامعه از قدرت چندانی در برخورد با پدیده زلزله برخوردار نیست. هرگونه تلاش عملی برای انتقال دانش و زبان مهندسی به درون سازه های مسکونی و غیرمسکونی باید از طریق ذهن جامعه، فرهنگ جامعه و ذهنیت اجتماعی صورت گیرد. دانش مهندسی تنها زمانی قادر به قوی ساختن سازه های مسکونی و غیر مسکونی است که توانسته باشد از طریق زبان و ادبیات اجتماعی به درون ذهنیت جامعه نفوذ کند و جامعه را قانع و تحریک به عملی کردن دانش خود کند. #مدیریت شهری #شورای شهر
. زلزله پدیده ای است از جنس برخورد نیروهای آزادشده از درون زمین با سازه های ساخته شده توسط انسان که می توان با شناخت و محاسبه میزان نیروی نهفته در آن و ساختن سازه های مقاوم در مقابل این نیرو به کنترل آن پرداخت. شاید دانش مستحکم تر ساختن ساختمان های مسکونی و دیگر سازه ها افزایش یافته باشد، اما به دلیل سخن نگفتن یا کم سخن گفتن از جامعه ای که زلزله در آن رخ می دهد، جامعه از قدرت چندانی در برخورد با پدیده زلزله برخوردار نیست. هرگونه تلاش عملی برای انتقال دانش و زبان مهندسی به درون سازه های مسکونی و غیرمسکونی باید از طریق ذهن جامعه، فرهنگ جامعه و ذهنیت اجتماعی صورت گیرد. دانش مهندسی تنها زمانی قادر به قوی ساختن سازه های مسکونی و غیر مسکونی است که توانسته باشد از طریق زبان و ادبیات اجتماعی به درون ذهنیت جامعه نفوذ کند و جامعه را قانع و تحریک به عملی کردن دانش خود کند. #مدیریت شهری #شورای شهر
فقط سال اول #شهرداری_تهران در زمان #قالیباف #شورای #اصلاحطلب #تهران در یک سال یه دونه #شهردار درست نتوانسته انتخاب کنه
فقط سال اول #شهرداری_تهران در زمان #قالیباف #شورای #اصلاحطلب #تهران در یک سال یه دونه #شهردار درست نتوانسته انتخاب کنه
🇮🇷🇮🇷تحلیل وضیعت گزینه های انتخاباتی ۹۸ 💢طی بررسی های صورت گرفته در بین سیاسیون و افراد خبره تعدادی از گزینه های مطرح حوزه های استان هنوز بصورت جدی ورود پیدا نکردند و بنا بدلایلی بصورت جدی پا به عرصه انتخابات ننهادند....... 👈بریم سراغ گزینه های مطرح در حوزه کرمانشاه #انتخابات #کرمانشاه #مجلس #شورای #اسلامی سید سعید حیدری طیب و ابراهیم عزیزی نسبت به ماه گذشته افت فاحشی داشتند و در ردههای میانی جدول کاندیدها هستند.... ⚡️⚡️بهروز خسروی،ستار زنگنه تبار،،،محمد کرمی راد،محمد حیدری،اسکندر محمدی،،علی اشرف نیری،کیانوش جمشیدی سید ناصر سید اقایی،،محمد شهبازی،جهانبخش امینی، از دیگر گزینه ها هستند که بصورت پنهانی در حال فعالیت انتخاباتی هستند......... 💢البته اگر مجتبی صفایی ،یکی از اعضای شورای شهر کرمانشاه،،نادر نوروزی،،حیدرحیدری در انتخابات شرکت کنند قطعا یکی از داغ ترین انتخابات مجلس را پس از انقلاب شاهد خواهیم بود... در حوزه سنقر در نیز دکتر امیری شهریار پیشتازمیباشد.. در حوزه صحنه و کنگاور نیز علی رضایی یکی از مطرح ترین کاندیدهای این حوزه میباشد..
🇮🇷🇮🇷تحلیل وضیعت گزینه های انتخاباتی ۹۸ 💢طی بررسی های صورت گرفته در بین سیاسیون و افراد خبره تعدادی از گزینه های مطرح حوزه های استان هنوز بصورت جدی ورود پیدا نکردند و بنا بدلایلی بصورت جدی پا به عرصه انتخابات ننهادند....... 👈بریم سراغ گزینه های مطرح در حوزه کرمانشاه #انتخابات #کرمانشاه #مجلس #شورای #اسلامی سید سعید حیدری طیب و ابراهیم عزیزی نسبت به ماه گذشته افت فاحشی داشتند و در ردههای میانی جدول کاندیدها هستند.... ⚡️⚡️بهروز خسروی،ستار زنگنه تبار،،،محمد کرمی راد،محمد حیدری،اسکندر محمدی،،علی اشرف نیری،کیانوش جمشیدی سید ناصر سید اقایی،،محمد شهبازی،جهانبخش امینی، از دیگر گزینه ها هستند که بصورت پنهانی در حال فعالیت انتخاباتی هستند......... 💢البته اگر مجتبی صفایی ،یکی از اعضای شورای شهر کرمانشاه،،نادر نوروزی،،حیدرحیدری در انتخابات شرکت کنند قطعا یکی از داغ ترین انتخابات مجلس را پس از انقلاب شاهد خواهیم بود... در حوزه سنقر در نیز دکتر امیری شهریار پیشتازمیباشد.. در حوزه صحنه و کنگاور نیز علی رضایی یکی از مطرح ترین کاندیدهای این حوزه میباشد..
اعضای محترم شورای اسلامی شهر مشهد شجاعانه ترین تصمیم تاریخ شهرداری مشهد را گرفتید شما در تاریخ این شهر بزرگ ماندگار شدید دکتر محمدرضا کلایی عاشق امام علی بن موسی الرضاست مبارک باشد این ردای نوکری آقا #جوانترین شهردار ایران #دکتر محمد رضا کلایی #شورای شجاع #اعتقاد به جوانان
اعضای محترم شورای اسلامی شهر مشهد شجاعانه ترین تصمیم تاریخ شهرداری مشهد را گرفتید شما در تاریخ این شهر بزرگ ماندگار شدید دکتر محمدرضا کلایی عاشق امام علی بن موسی الرضاست مبارک باشد این ردای نوکری آقا #جوانترین شهردار ایران #دکتر محمد رضا کلایی #شورای شجاع #اعتقاد به جوانان
(فیبر در کاهو ، کلم ، کرفس و... موجوده) زمانی که شما تغییر می کنید، موقعیت شما هم تغییر خواهد کرد. شاید اگه به شهر دیگه ای برم بتونم از نو شروع کنم . اشتباهه ! معمولا بهترین جا برای شروع همون جاییه که در اون قرار دارید ! #بازنشستگان#سالمندان #مادرم #پدرم #گردشگری #رفاه #سفر#تنها #پدر #مادر#سلامتی #موفقیت #شورای #درآمدزایی
(فیبر در کاهو ، کلم ، کرفس و... موجوده) زمانی که شما تغییر می کنید، موقعیت شما هم تغییر خواهد کرد. شاید اگه به شهر دیگه ای برم بتونم از نو شروع کنم . اشتباهه ! معمولا بهترین جا برای شروع همون جاییه که در اون قرار دارید ! #بازنشستگان #سالمندان #مادرم #پدرم #گردشگری #رفاه #سفر #تنها #پدر #مادر #سلامتی #موفقیت #شورای #درآمدزایی
. 🔸عکس های برگزیده اولین دوره مسابقه عکاسی با موضوع #انار_تفت . 📌 شورای اسلامی شهر تفت #تفت #شورایشهر #شورایاسلامی #دورهپنجم #باغشهرتفت #مردم #مطالباتمردمی #رسیدگی #مشکلات #تفت #شورای_اسلامی_شهر_تفت #انار #انار_تفت
. 🔸عکس های برگزیده اولین دوره مسابقه عکاسی با موضوع #انار_تفت . 📌 شورای اسلامی شهر تفت #تفت #شورایشهر #شورایاسلامی #دورهپنجم #باغشهرتفت #مردم #مطالباتمردمی #رسیدگی #مشکلات #تفت #شورای_اسلامی_شهر_تفت #انار #انار_تفت
. 💠 برگزاری اولین دوره مسابقه عکاسی با موضوع انار در تفت ✍️ به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر تفت، شورای اسلامی شهر به همراه شهرداری در راستای معرفی انار تفت و توسعه گردشگری شهرستان اقدام به برگزاری مسابقه عکاسی کردند. 🔸برای این دوره از مسابقه تعداد ۱۵۰ اثر ارسال شده بود که به تشخیص پنج داور از بین تصاور ارسالی ۱۰ عدد عکس برگزیده و از صاحبان تصاویر منتخب در مراسم افتتاحیه جشنواره انار تفت تقدیر و تجلیل بعمل آمد. . 📌 شورای اسلامی شهر تفت #تفت #شورایشهر #شورایاسلامی #دورهپنجم #باغشهرتفت #مردم #مطالباتمردمی #رسیدگی #مشکلات #تفت #شورای_اسلامی_شهر_تفت #انار #انار_تفت
. 💠 برگزاری اولین دوره مسابقه عکاسی با موضوع انار در تفت ✍️ به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر تفت، شورای اسلامی شهر به همراه شهرداری در راستای معرفی انار تفت و توسعه گردشگری شهرستان اقدام به برگزاری مسابقه عکاسی کردند. 🔸برای این دوره از مسابقه تعداد ۱۵۰ اثر ارسال شده بود که به تشخیص پنج داور از بین تصاور ارسالی ۱۰ عدد عکس برگزیده و از صاحبان تصاویر منتخب در مراسم افتتاحیه جشنواره انار تفت تقدیر و تجلیل بعمل آمد. . 📌 شورای اسلامی شهر تفت #تفت #شورایشهر #شورایاسلامی #دورهپنجم #باغشهرتفت #مردم #مطالباتمردمی #رسیدگی #مشکلات #تفت #شورای_اسلامی_شهر_تفت #انار #انار_تفت
🎥 بیان حداقل خواسته #تشکلهای کارگری مخابرات ایران از سوی رئیس انجمن #صنفی مخابرات استان #تهران به نمایندگی از #شورای عالی هماهنگی #تشکلهای کارگری مخابرات ایران در همایش اخیر اتحادیه #انجمن های #اسلامی وزارت #ارتباطات اجرای بند تصویب نامه هیئت وزیران مصوب اسفند  #ارتقاء #گروه کارکنان از سال احتساب مدرک تحصیلی کارکنان اجری طرح طبقه بندی مشاغل برای پرسنل بخش خصوصی تبدیل وضعیت کارکنان قرار دادی به دائم وفق آیین نامه استخدامی و پرسملی مخابرات ایران #مخابرات_پولدار #حق_الناس #طبقهبندی_مشاغل #گروههای_معوق #رفع_تبعض_بین_کارکنان_همراه_اول_ومخابرات_استانها
🎥 بیان حداقل خواسته #تشکلهای کارگری مخابرات ایران از سوی رئیس انجمن #صنفی مخابرات استان #تهران به نمایندگی از #شورای عالی هماهنگی #تشکلهای کارگری مخابرات ایران در همایش اخیر اتحادیه #انجمن های #اسلامی وزارت #ارتباطات اجرای بند تصویب نامه هیئت وزیران مصوب اسفند #ارتقاء #گروه کارکنان از سال احتساب مدرک تحصیلی کارکنان اجری طرح طبقه بندی مشاغل برای پرسنل بخش خصوصی تبدیل وضعیت کارکنان قرار دادی به دائم وفق آیین نامه استخدامی و پرسملی مخابرات ایران #مخابرات_پولدار #حق_الناس #طبقهبندی_مشاغل #گروههای_معوق #رفع_تبعض_بین_کارکنان_همراه_اول_ومخابرات_استانها