پیک گرام

عکس ها و فیلم های درباره شکل در اینستاگرام

محبوب ترین عکس ها و فیلم های شکل

Instagram
در مواردی که باروری با روش طبیعی صورت نمی گیرد خواه علت آن شناخته شده یا ناشناخته باشد روشهای کمک باروری برای افزایش قدرت باروری زوج به کمک خواهند آمد. در مورد تصمیم گیری برای اینکه از کدام روش در درمان استفاده شود فاکتورهای گوناگونی مانند طول مدت ناباروری،سن زوجین،آزمایش اسپرموگرام مرد،وضعیت تخمک گذاری و شرایط رحم بیماری های زمینه ای زن و شوهر،هزینه های درمان و ... نقش دارند. پس از انجام اقدامات تشخیصی، جمع آوری نتایج آزمایشات و بررسی های به عمل آمده و تشخیص علل ناباروری، متخصصین زنان و زایمان، آندرولوژیست و جنین شناس در یک جلسه نتایج بررسی های انجام شده بر روی زوج را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار داده و روش های درمانی مؤثر را برای زوجین پیشنهاد و فواید و معایب آن ها را به طور کامل شرح می دهند. در پایان تصمیم نهایی توسط زوجین و با راهنمایی گروه متخصص گرفته خواهد شد. واضح است که هر زوج بر اساس علت ناباروری، درمان مخصوص خود را خواهد داشت. از روش های کمک باروری میتوان به : -تلقیح اسپرم به داخل رحم )( -لقاح مصنوعی )( -میکرواینجکشن یا تزریق اسپرم داخل تخمک )( -انتقال نطفه بارور شده داخل لوله رحم )) -تلقیح نطفه داخل لوله رحم() . . . . . . . #ژن #بیمارستان #ایران #تبریز #آذربایجان #نازايي     #زندگی #زن #اردبیل #ارومیه #خوی #مراغه #بناب #مرند #شبستر #اهر#آزمایشگاه #مرد #زناشویی #اسپرم #ناباروری #اسپرموگرام #شکل
در مواردی که باروری با روش طبیعی صورت نمی گیرد خواه علت آن شناخته شده یا ناشناخته باشد روشهای کمک باروری برای افزایش قدرت باروری زوج به کمک خواهند آمد. در مورد تصمیم گیری برای اینکه از کدام روش در درمان استفاده شود فاکتورهای گوناگونی مانند طول مدت ناباروری،سن زوجین،آزمایش اسپرموگرام مرد،وضعیت تخمک گذاری و شرایط رحم بیماری های زمینه ای زن و شوهر،هزینه های درمان و ... نقش دارند. پس از انجام اقدامات تشخیصی، جمع آوری نتایج آزمایشات و بررسی های به عمل آمده و تشخیص علل ناباروری، متخصصین زنان و زایمان، آندرولوژیست و جنین شناس در یک جلسه نتایج بررسی های انجام شده بر روی زوج را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار داده و روش های درمانی مؤثر را برای زوجین پیشنهاد و فواید و معایب آن ها را به طور کامل شرح می دهند. در پایان تصمیم نهایی توسط زوجین و با راهنمایی گروه متخصص گرفته خواهد شد. واضح است که هر زوج بر اساس علت ناباروری، درمان مخصوص خود را خواهد داشت. از روش های کمک باروری میتوان به : -تلقیح اسپرم به داخل رحم )( -لقاح مصنوعی )( -میکرواینجکشن یا تزریق اسپرم داخل تخمک )( -انتقال نطفه بارور شده داخل لوله رحم )) -تلقیح نطفه داخل لوله رحم() . . . . . . . #ژن #بیمارستان #ایران #تبریز #آذربایجان #نازايي #زندگی #زن #اردبیل #ارومیه #خوی #مراغه #بناب #مرند #شبستر #اهر #آزمایشگاه #مرد #زناشویی #اسپرم #ناباروری #اسپرموگرام #شکل
در مواردی که باروری با روش طبیعی صورت نمی گیرد خواه علت آن شناخته شده یا ناشناخته باشد روشهای کمک باروری برای افزایش قدرت باروری زوج به کمک خواهند آمد. در مورد تصمیم گیری برای اینکه از کدام روش در درمان استفاده شود فاکتورهای گوناگونی مانند طول مدت ناباروری،سن زوجین،آزمایش اسپرموگرام مرد،وضعیت تخمک گذاری و شرایط رحم بیماری های زمینه ای زن و شوهر،هزینه های درمان و ... نقش دارند. پس از انجام اقدامات تشخیصی، جمع آوری نتایج آزمایشات و بررسی های به عمل آمده و تشخیص علل ناباروری، متخصصین زنان و زایمان، آندرولوژیست و جنین شناس در یک جلسه نتایج بررسی های انجام شده بر روی زوج را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار داده و روش های درمانی مؤثر را برای زوجین پیشنهاد و فواید و معایب آن ها را به طور کامل شرح می دهند. در پایان تصمیم نهایی توسط زوجین و با راهنمایی گروه متخصص گرفته خواهد شد. واضح است که هر زوج بر اساس علت ناباروری، درمان مخصوص خود را خواهد داشت. از روش های کمک باروری میتوان به : -تلقیح اسپرم به داخل رحم )( -لقاح مصنوعی )( -میکرواینجکشن یا تزریق اسپرم داخل تخمک )( -انتقال نطفه بارور شده داخل لوله رحم )) -تلقیح نطفه داخل لوله رحم() . . . . . . . #ژن #بیمارستان #ایران #تبریز #آذربایجان #نازايي     #زندگی #زن #اردبیل #ارومیه #خوی #مراغه #بناب #مرند #شبستر #اهر#آزمایشگاه #مرد #زناشویی #اسپرم #ناباروری #اسپرموگرام #شکل
در مواردی که باروری با روش طبیعی صورت نمی گیرد خواه علت آن شناخته شده یا ناشناخته باشد روشهای کمک باروری برای افزایش قدرت باروری زوج به کمک خواهند آمد. در مورد تصمیم گیری برای اینکه از کدام روش در درمان استفاده شود فاکتورهای گوناگونی مانند طول مدت ناباروری،سن زوجین،آزمایش اسپرموگرام مرد،وضعیت تخمک گذاری و شرایط رحم بیماری های زمینه ای زن و شوهر،هزینه های درمان و ... نقش دارند. پس از انجام اقدامات تشخیصی، جمع آوری نتایج آزمایشات و بررسی های به عمل آمده و تشخیص علل ناباروری، متخصصین زنان و زایمان، آندرولوژیست و جنین شناس در یک جلسه نتایج بررسی های انجام شده بر روی زوج را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار داده و روش های درمانی مؤثر را برای زوجین پیشنهاد و فواید و معایب آن ها را به طور کامل شرح می دهند. در پایان تصمیم نهایی توسط زوجین و با راهنمایی گروه متخصص گرفته خواهد شد. واضح است که هر زوج بر اساس علت ناباروری، درمان مخصوص خود را خواهد داشت. از روش های کمک باروری میتوان به : -تلقیح اسپرم به داخل رحم )( -لقاح مصنوعی )( -میکرواینجکشن یا تزریق اسپرم داخل تخمک )( -انتقال نطفه بارور شده داخل لوله رحم )) -تلقیح نطفه داخل لوله رحم() . . . . . . . #ژن #بیمارستان #ایران #تبریز #آذربایجان #نازايي #زندگی #زن #اردبیل #ارومیه #خوی #مراغه #بناب #مرند #شبستر #اهر #آزمایشگاه #مرد #زناشویی #اسپرم #ناباروری #اسپرموگرام #شکل
 ( ). 🔸جهت تامیین نیاز #روزانه #کودکان به مواد مغذی. 🔹جبران کمبود #ویتامین های #حیاتی، #مواد_معدنی و مواد مغذی #گیاهی در کودکان. 🔸یک مکمل غذایی با منشا گیاهی است که از #سبزیجات خامی نظیر #کلم، گل کلم، #اسفناج، #هویج، میوه کرن بری، #گوجه_فرنگی و #مرکبات گرفته می شود. 🔹با #رنگ، #شکل و #مزه دلخواه کودکان. 🔸حاوی ویتامین و مواد معدنی: ویتامین های آ، ث، د۳، ای، ب۱، ب۲، نیاسین، ویتامین ب۶، #اسید_فولیک، ب۱۲، بیوتین، #کلسیم، #آهن، منیزیم، روی، مس. #فوراورلیوینگ #طبیعی #سلامتی #پیشگیری
( ). 🔸جهت تامیین نیاز #روزانه #کودکان به مواد مغذی. 🔹جبران کمبود #ویتامین های #حیاتی ، #مواد_معدنی و مواد مغذی #گیاهی در کودکان. 🔸یک مکمل غذایی با منشا گیاهی است که از #سبزیجات خامی نظیر #کلم ، گل کلم، #اسفناج ، #هویج ، میوه کرن بری، #گوجه_فرنگی و #مرکبات گرفته می شود. 🔹با #رنگ ، #شکل و #مزه دلخواه کودکان. 🔸حاوی ویتامین و مواد معدنی: ویتامین های آ، ث، د۳، ای، ب۱، ب۲، نیاسین، ویتامین ب۶، #اسید_فولیک ، ب۱۲، بیوتین، #کلسیم ، #آهن ، منیزیم، روی، مس. #فوراورلیوینگ #طبیعی #سلامتی #پیشگیری
 ( ). 🔸جهت تامیین نیاز #روزانه #کودکان به مواد مغذی. 🔹جبران کمبود #ویتامین های #حیاتی، #مواد_معدنی و مواد مغذی #گیاهی در کودکان. 🔸یک مکمل غذایی با منشا گیاهی است که از #سبزیجات خامی نظیر #کلم، گل کلم، #اسفناج، #هویج، میوه کرن بری، #گوجه_فرنگی و #مرکبات گرفته می شود. 🔹با #رنگ، #شکل و #مزه دلخواه کودکان. 🔸حاوی ویتامین و مواد معدنی: ویتامین های آ، ث، د۳، ای، ب۱، ب۲، نیاسین، ویتامین ب۶، #اسید_فولیک، ب۱۲، بیوتین، #کلسیم، #آهن، منیزیم، روی، مس. #فوراورلیوینگ #طبیعی #سلامتی #پیشگیری
( ). 🔸جهت تامیین نیاز #روزانه #کودکان به مواد مغذی. 🔹جبران کمبود #ویتامین های #حیاتی ، #مواد_معدنی و مواد مغذی #گیاهی در کودکان. 🔸یک مکمل غذایی با منشا گیاهی است که از #سبزیجات خامی نظیر #کلم ، گل کلم، #اسفناج ، #هویج ، میوه کرن بری، #گوجه_فرنگی و #مرکبات گرفته می شود. 🔹با #رنگ ، #شکل و #مزه دلخواه کودکان. 🔸حاوی ویتامین و مواد معدنی: ویتامین های آ، ث، د۳، ای، ب۱، ب۲، نیاسین، ویتامین ب۶، #اسید_فولیک ، ب۱۲، بیوتین، #کلسیم ، #آهن ، منیزیم، روی، مس. #فوراورلیوینگ #طبیعی #سلامتی #پیشگیری
 ( ). 🔸جهت تامیین نیاز #روزانه #کودکان به مواد مغذی. 🔹جبران کمبود #ویتامین های #حیاتی، #مواد_معدنی و مواد مغذی #گیاهی در کودکان. 🔸یک مکمل غذایی با منشا گیاهی است که از #سبزیجات خامی نظیر #کلم، گل کلم، #اسفناج، #هویج، میوه کرن بری، #گوجه_فرنگی و #مرکبات گرفته می شود. 🔹با #رنگ، #شکل و #مزه دلخواه کودکان. 🔸حاوی ویتامین و مواد معدنی: ویتامین های آ، ث، د۳، ای، ب۱، ب۲، نیاسین، ویتامین ب۶، #اسید_فولیک، ب۱۲، بیوتین، #کلسیم، #آهن، منیزیم، روی، مس. #فوراورلیوینگ #طبیعی #سلامتی #پیشگیری
( ). 🔸جهت تامیین نیاز #روزانه #کودکان به مواد مغذی. 🔹جبران کمبود #ویتامین های #حیاتی ، #مواد_معدنی و مواد مغذی #گیاهی در کودکان. 🔸یک مکمل غذایی با منشا گیاهی است که از #سبزیجات خامی نظیر #کلم ، گل کلم، #اسفناج ، #هویج ، میوه کرن بری، #گوجه_فرنگی و #مرکبات گرفته می شود. 🔹با #رنگ ، #شکل و #مزه دلخواه کودکان. 🔸حاوی ویتامین و مواد معدنی: ویتامین های آ، ث، د۳، ای، ب۱، ب۲، نیاسین، ویتامین ب۶، #اسید_فولیک ، ب۱۲، بیوتین، #کلسیم ، #آهن ، منیزیم، روی، مس. #فوراورلیوینگ #طبیعی #سلامتی #پیشگیری
 ( ). 🔸جهت تامیین نیاز #روزانه #کودکان به مواد مغذی. 🔹جبران کمبود #ویتامین های #حیاتی، #مواد_معدنی و مواد مغذی #گیاهی در کودکان. 🔸یک مکمل غذایی با منشا گیاهی است که از #سبزیجات خامی نظیر #کلم، گل کلم، #اسفناج، #هویج، میوه کرن بری، #گوجه_فرنگی و #مرکبات گرفته می شود. 🔹با #رنگ، #شکل و #مزه دلخواه کودکان. 🔸حاوی ویتامین و مواد معدنی: ویتامین های آ، ث، د۳، ای، ب۱، ب۲، نیاسین، ویتامین ب۶، #اسید_فولیک، ب۱۲، بیوتین، #کلسیم، #آهن، منیزیم، روی، مس. #فوراورلیوینگ #طبیعی #سلامتی #پیشگیری
( ). 🔸جهت تامیین نیاز #روزانه #کودکان به مواد مغذی. 🔹جبران کمبود #ویتامین های #حیاتی ، #مواد_معدنی و مواد مغذی #گیاهی در کودکان. 🔸یک مکمل غذایی با منشا گیاهی است که از #سبزیجات خامی نظیر #کلم ، گل کلم، #اسفناج ، #هویج ، میوه کرن بری، #گوجه_فرنگی و #مرکبات گرفته می شود. 🔹با #رنگ ، #شکل و #مزه دلخواه کودکان. 🔸حاوی ویتامین و مواد معدنی: ویتامین های آ، ث، د۳، ای، ب۱، ب۲، نیاسین، ویتامین ب۶، #اسید_فولیک ، ب۱۲، بیوتین، #کلسیم ، #آهن ، منیزیم، روی، مس. #فوراورلیوینگ #طبیعی #سلامتی #پیشگیری
#شکل صحیح و اشتباه حرکت شنا
#شکل صحیح و اشتباه حرکت شنا
#دوست میدارم تمام #لحظه ها را در درون واژه های #شعر هایم #لحظه ها را در #دل صدها هزاران #راز ها در دل #قالی #ایرانی ببافم بارها من لحظه ها لحظه ها را #رنگها را گونه گون لحظه های #سرخ همچون سرخ #گل #چهره های #لاله گون همسانِ رخ لحظه های #سبز همچون سبزه ها لحظه ها را من بریزم در درون نقش قالی در گلی یا #شکل لوزی یا دلی لحظه آبی به رنگ آسمان لحظه ی پاییز با رنگ #خزان لحظه ی تاریک و #ظلمت یا سیاهی #اصفهان نصف جهان را با تن برفی سفید لحظه هایم رنگ در رنگند واژه هایم غیر همرنگ اند لحظه ها را مینویسم دوست دارم واژه ها را لحظه ها را من ز #بیکاری گریزانم این صفت را می شناسم خوب میدانم زیان #ضعف و بیکاری من به هشتاد و دوام اندر این هشتاد و دو از قید آزادم دوست میدارم تمام لحظه ها را دوست میدارم هر #نخ قالی رنگینی که می بافم لحظه را با همسرم، با #پسر یا دخترم با همه فامیل من در یاد بگذارم با #گیاهان، مرغهایم با سَگَم با درخت و هم چمن هایم تمامی دوست میدارم تا بماند از مَنِ آواره اندرخاک این #غربت سرا ازبد این ماجرا یاد بودی با #صفا اهل ایرانم که از ایران کنون دورم دور ومهجورم مردمش رادوست میدارم زجان گر منم گریان و یا گر خسته جان مردمش بس نازنین و مهربان لحظه های من به یاد مردمم لحظه هایم خوب وپرباراست دوست میدارم تمام لحظه هایم را چون زر ناب ارزش هر لحظه میدانم پاس میدارم تمام لحظه هایم را دوست میدارم من آنها را لحظه در من #ساری و جاری است یا که من اندر دل هر لحظه جاری گشته ام هر دو همزادیم هر دو آزادیم هم من و هم لحظه های من افشان.
#دوست میدارم تمام #لحظه ها را در درون واژه های #شعر هایم #لحظه ها را در #دل صدها هزاران #راز ها در دل #قالی #ایرانی ببافم بارها من لحظه ها لحظه ها را #رنگها را گونه گون لحظه های #سرخ همچون سرخ #گل #چهره های #لاله گون همسانِ رخ لحظه های #سبز همچون سبزه ها لحظه ها را من بریزم در درون نقش قالی در گلی یا #شکل لوزی یا دلی لحظه آبی به رنگ آسمان لحظه ی پاییز با رنگ #خزان لحظه ی تاریک و #ظلمت یا سیاهی #اصفهان نصف جهان را با تن برفی سفید لحظه هایم رنگ در رنگند واژه هایم غیر همرنگ اند لحظه ها را مینویسم دوست دارم واژه ها را لحظه ها را من ز #بیکاری گریزانم این صفت را می شناسم خوب میدانم زیان #ضعف و بیکاری من به هشتاد و دوام اندر این هشتاد و دو از قید آزادم دوست میدارم تمام لحظه ها را دوست میدارم هر #نخ قالی رنگینی که می بافم لحظه را با همسرم، با #پسر یا دخترم با همه فامیل من در یاد بگذارم با #گیاهان ، مرغهایم با سَگَم با درخت و هم چمن هایم تمامی دوست میدارم تا بماند از مَنِ آواره اندرخاک این #غربت سرا ازبد این ماجرا یاد بودی با #صفا اهل ایرانم که از ایران کنون دورم دور ومهجورم مردمش رادوست میدارم زجان گر منم گریان و یا گر خسته جان مردمش بس نازنین و مهربان لحظه های من به یاد مردمم لحظه هایم خوب وپرباراست دوست میدارم تمام لحظه هایم را چون زر ناب ارزش هر لحظه میدانم پاس میدارم تمام لحظه هایم را دوست میدارم من آنها را لحظه در من #ساری و جاری است یا که من اندر دل هر لحظه جاری گشته ام هر دو همزادیم هر دو آزادیم هم من و هم لحظه های من افشان.
...منتخبی از کارها... ...نقاشی انتزاعی یا آبستره یا تجریدی، به نقاشی ای گفته میشود که دارای فرمهای انتزاعی است. بدین معنی که در این نقاشیها قرار نیست که فرمها و رنگهای استفاده شده، شیئ ای که مابه ازای خارجی داشته باشد را در ذهن تداعی کند. فرم و رنگ اشاره به واقعیتی خارج از ذهن ندارد و خود به عنوان تنها واقعیت موجود مورد استفاده قرار میگیرد. طبق این تعریف، هنر غیر واقعگرا از هنر واقعگرا مجزا میشود. تمام سبکهای نقاشی که در آن فرم و شکل تداعی کننده واقعیتی در خارج از ذهن باشند، در زیر مجموعه هنر واقعگرا قرار میگیرند. رئالیسم، کوبیسم، امپرسیونیسم، اکسپرسیونیسم و بسیاری از سبکهای نقاشی که در آنها، فرم ارتباط خود را با واقعیت حفظ میکند، ( ولو این ارتباط بسیار کمرنگ باشد ) جزو زیر شاخه های هنر واقعگرا محسوب میگردند. آنجا که این ارتباط بطور کامل گسسته میشود، هنر غیر واقعگرا یا آبستره یا انتراعی، آغاز میگردد . . . . . . . . . . .. #آبستره#تکنیک#اکرولیک#فروش#پیکاسو#شکل#نقاشی #هنر#رئالیسم#قاب#فیروزه#مدرن#فرم#گالری#رویا#خلق#هو#مصور#دکوراسیون#تصویر#سبک#آبی#آرتیست#فروشی#تابلو
...منتخبی از کارها... ...نقاشی انتزاعی یا آبستره یا تجریدی، به نقاشی ای گفته میشود که دارای فرمهای انتزاعی است. بدین معنی که در این نقاشیها قرار نیست که فرمها و رنگهای استفاده شده، شیئ ای که مابه ازای خارجی داشته باشد را در ذهن تداعی کند. فرم و رنگ اشاره به واقعیتی خارج از ذهن ندارد و خود به عنوان تنها واقعیت موجود مورد استفاده قرار میگیرد. طبق این تعریف، هنر غیر واقعگرا از هنر واقعگرا مجزا میشود. تمام سبکهای نقاشی که در آن فرم و شکل تداعی کننده واقعیتی در خارج از ذهن باشند، در زیر مجموعه هنر واقعگرا قرار میگیرند. رئالیسم، کوبیسم، امپرسیونیسم، اکسپرسیونیسم و بسیاری از سبکهای نقاشی که در آنها، فرم ارتباط خود را با واقعیت حفظ میکند، ( ولو این ارتباط بسیار کمرنگ باشد ) جزو زیر شاخه های هنر واقعگرا محسوب میگردند. آنجا که این ارتباط بطور کامل گسسته میشود، هنر غیر واقعگرا یا آبستره یا انتراعی، آغاز میگردد . . . . . . . . . . .. #آبستره #تکنیک #اکرولیک #فروش #پیکاسو #شکل #نقاشی #هنر #رئالیسم #قاب #فیروزه #مدرن #فرم #گالری #رویا #خلق #هو #مصور #دکوراسیون #تصویر #سبک #آبی #آرتیست #فروشی #تابلو
در این دنیا که همه میکوشند چیزی شوند، تو * هیچ * شو.......... مقصدت فنا باشد.انسان باید مثل_گلدان_باشد. همان طور که در گلدان نه شکل نه شکل ظاهر، بلکه خلاً دورن مهم است،در انسان نیز نه ظن منیت.بلکه معرفت هیچ بودن اهمیت دارد》》》》》. ///////////////////////🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤#سیاه_سفید ##معرفت #شکل #آرامش_ذهن #هدفمند #دلخوشی_ها_کم_نیست 💚💛💜❤💗💟💙💚💛❤💓🌟🌟🌟🌟🌙☀️
در این دنیا که همه میکوشند چیزی شوند، تو * هیچ * شو.......... مقصدت فنا باشد.انسان باید مثل_گلدان_باشد. همان طور که در گلدان نه شکل نه شکل ظاهر، بلکه خلاً دورن مهم است،در انسان نیز نه ظن منیت.بلکه معرفت هیچ بودن اهمیت دارد》》》》》. ///////////////////////🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤#سیاه_سفید ##معرفت #شکل #آرامش_ذهن #هدفمند #دلخوشی_ها_کم_نیست 💚💛💜❤💗💟💙💚💛❤💓🌟🌟🌟🌟🌙☀️
من کلا از اینکه وسایلم رو #مرتب و #منظم در #جعبه های مختلف بچینم خیلی #لذت میبرم. کلا #ذهن زیادی منظمی دارم. و یکی از دلایلی که دست سازهای مطی رو دوست دارم همینه یه عالمه #سبد_تریکو با تنوع #سایز و تنوع #رنگ و در #شکل و شمایل های متنوع بلده ببافه که هر سلیقه ای رو #جذب میکنه پیشنهاد من برای زیبایی فضاهای مختلف خونه سبدهای تریکو هست میتونید در هر ابعادی که دوست دارید و هر ترکیب رنگی که بخواید سفارش بدید . برای #سفارش_آنلاین و #مشاوره به صفحه مطی پیام بدید.  و #ثبت_سفارش رو انجام بدید . برای دوستان #شیرازی #کلاسهای_آموزشی هم داره. . #سبدتزئینی #سبد_اسباب_بازی #سبدلوازم_آرایشی #سبد_لوازم_آرایش #سبد_نظم_دهنده #سبد_فانتزی #سبدتریکو #سبدبافی #سبد_تريكو #سبدبافتنی #سبد_گیفت #سبد_هدایا
من کلا از اینکه وسایلم رو #مرتب و #منظم در #جعبه های مختلف بچینم خیلی #لذت میبرم. کلا #ذهن زیادی منظمی دارم. و یکی از دلایلی که دست سازهای مطی رو دوست دارم همینه یه عالمه #سبد_تریکو با تنوع #سایز و تنوع #رنگ و در #شکل و شمایل های متنوع بلده ببافه که هر سلیقه ای رو #جذب میکنه پیشنهاد من برای زیبایی فضاهای مختلف خونه سبدهای تریکو هست میتونید در هر ابعادی که دوست دارید و هر ترکیب رنگی که بخواید سفارش بدید . برای #سفارش_آنلاین و #مشاوره به صفحه مطی پیام بدید. و #ثبت_سفارش رو انجام بدید . برای دوستان #شیرازی #کلاسهای_آموزشی هم داره. . #سبدتزئینی #سبد_اسباب_بازی #سبدلوازم_آرایشی #سبد_لوازم_آرایش #سبد_نظم_دهنده #سبد_فانتزی #سبدتریکو #سبدبافی #سبد_تريكو #سبدبافتنی #سبد_گیفت #سبد_هدایا
##############کیک خامه ###############شکل گرد #######فندانتی
##############کیک خامه ###############شکل گرد #######فندانتی
##############کیک خامه ###############شکل گرد #######فندانتی
##############کیک خامه ###############شکل گرد #######فندانتی
یه فونت و تتوی خوب 😉 جهت انجام هرگونه خدمات تتو به دایرکت مراجعه نمایید. _ _   #تتو#تاتو#پوست#فونت#نوشته#شکل#رخ#تاج#زخم#لات#سه_بعدی#ترمیم#کاور#فارسی
یه فونت و تتوی خوب 😉 جهت انجام هرگونه خدمات تتو به دایرکت مراجعه نمایید. _ _ #تتو #تاتو #پوست #فونت #نوشته #شکل #رخ #تاج #زخم #لات #سه_بعدی #ترمیم #کاور #فارسی
نقاشی مجسمه دلفین ابعاد ۲۰ ۳۰ مداد  مدت زمان کار ۲ ساعت مفید #نقاشی#سیاه_قلم#ایده#خلاقیت#سه_بعدی#دلفین#حیوانات#طراحی#اثر#ماهر#طرح#نقاش#طراح#سایه#مداد#حجم#شکل
نقاشی مجسمه دلفین ابعاد ۲۰ ۳۰ مداد مدت زمان کار ۲ ساعت مفید #نقاشی #سیاه_قلم #ایده #خلاقیت #سه_بعدی #دلفین #حیوانات #طراحی #اثر #ماهر #طرح #نقاش #طراح #سایه #مداد #حجم #شکل
ا#از کارهای پارسال#شکل ورسم هندسی#کار با چوب
ا#از کارهای پارسال#شکل ورسم هندسی#کار با چوب
برای این مردم، هرگز خودت را #تغییر مده! چون اینان هر روز تو را به یک #شکل می خواهند. شکل تصورات غلطشان که فکر می کنند تنها #حقیقت درست #جهان است ... #سرزمین_گوجه_های_سبز #هرتا_مولر#کیان#نقاشی#نقاشی_کودک#عکاسی #موبایل_گرافی
برای این مردم، هرگز خودت را #تغییر مده! چون اینان هر روز تو را به یک #شکل می خواهند. شکل تصورات غلطشان که فکر می کنند تنها #حقیقت درست #جهان است ... #سرزمین_گوجه_های_سبز #هرتا_مولر #کیان #نقاشی #نقاشی_کودک #عکاسی #موبایل_گرافی
مونته سوری_مهارت های زندگی_سوراخ کردن شکل ها مهارت ها: افزایش حافظه تقویت عضلات دست و انگشت افزایش صبر و توجه به جزئیات اماده سازی برای نوشتن #مونته سوری #افزایش حافظه #توجه به جزئیات #شکل هاابتدایی #هنر و مهارت #کلاس دوم #پایه دوم #معلم معلم ابتدای
مونته سوری_مهارت های زندگی_سوراخ کردن شکل ها مهارت ها: افزایش حافظه تقویت عضلات دست و انگشت افزایش صبر و توجه به جزئیات اماده سازی برای نوشتن #مونته سوری #افزایش حافظه #توجه به جزئیات #شکل هاابتدایی #هنر و مهارت #کلاس دوم #پایه دوم #معلم معلم ابتدای
بی زمان خاطراتت زمان نمیشناسد شب بیدارم می کند روز به رویا می برد #عشق #قلبم #شکل #مردیست که می تپد #کتاب
بی زمان خاطراتت زمان نمیشناسد شب بیدارم می کند روز به رویا می برد #عشق #قلبم #شکل #مردیست که می تپد #کتاب
. نمودار تابع که اینجا که جای محورهای و عوض کرده شده و مارو یاد تختخواب ننو میندازه که بین دو درخت میبندن 😄😉🖍📊♾ #نمودار#سینوس#کسینوس#شکل#ریاضی_آسان #کاربرد_ریاضی
. نمودار تابع که اینجا که جای محورهای و عوض کرده شده و مارو یاد تختخواب ننو میندازه که بین دو درخت میبندن 😄😉🖍📊♾ #نمودار #سینوس #کسینوس #شکل #ریاضی_آسان #کاربرد_ریاضی