پیک گرام

عکس ها و فیلم های درباره صمد در اینستاگرام

محبوب ترین عکس ها و فیلم های صمد

Instagram
سلطان خاطرهها جوادیساری عزیز 🎼🎤🎸🎧 آهنگ زیبای منم پیر میشم #جوادیساری #سلطان_خاطرهها #قدیمی ها #صمد نوریان
سلطان خاطرهها جوادیساری عزیز 🎼🎤🎸🎧 آهنگ زیبای منم پیر میشم #جوادیساری #سلطان_خاطرهها #قدیمی ها #صمد نوریان
سلطان خاطرهها جوادیساری عزیز 🎼🎤🎸🎧 آهنگ زیبای منم پیر میشم #جوادیساری #سلطان_خاطرهها #قدیمی ها #صمد نوریان
سلطان خاطرهها جوادیساری عزیز 🎼🎤🎸🎧 آهنگ زیبای منم پیر میشم #جوادیساری #سلطان_خاطرهها #قدیمی ها #صمد نوریان
. من میخواهم بدانم که راستی راستی زندگی یعنی اینکه تو یک تکه جا هی بروی و برگردی تا پیر بشوی و دیگر هیچ، یا طور دیگری هم توی دنیا میشود زندگی کرد؟... . متن: #صمد بهرنگی (ماهی سیاه کوچولو) عکس: آرش مهرگان مکان: #ایران/ #آذربایجان شرقی / #تبریز /چهارراه دانشگاه زمان: سال هزار و سیصد و نود و هفت دوربین:  - - .
. من میخواهم بدانم که راستی راستی زندگی یعنی اینکه تو یک تکه جا هی بروی و برگردی تا پیر بشوی و دیگر هیچ، یا طور دیگری هم توی دنیا میشود زندگی کرد؟... . متن: #صمد بهرنگی (ماهی سیاه کوچولو) عکس: آرش مهرگان مکان: #ایران / #آذربایجان شرقی / #تبریز /چهارراه دانشگاه زمان: سال هزار و سیصد و نود و هفت دوربین: - - .
چند روز پیش داشتم در تنهایی خودم و اشتباهاتم را انالیز میکردم. دیدم اکثر ما انتقاد را در روابط اصلا بلد نیستیم نگه میداریم همه را در دعوای های اساسی یدفعه استفراغ میکنیم. حال آنکه اگر صمیمیت و عاطفه و عشق در یک رابطه کم و بیش باشد قطعا انتقاد هم باید باشد اما هنر انتقاد هم مثل هنر گوش کردن کمیاب است همه ما استاد طرف را با ساتور قطعه قطعه کردن هستیم. حال آنکه بعدا هم به عذر خواهی های تکراری شاید منجر شود. اما اگر میخواهیم هنر انتقاد کردن را یاد بگیریم و به کار بریم در روابط چند چیز مهم است گفتگو و بیان انتقاد بیان انتطارات اساسی بازخوردها گفتگو در مورد بازخوردها جمع بندی انتقاد مطرح شده تا مرحله عمل به نظر دونفری که اهل گفتگو و حل مسله هستن انتقادات برنده ندارند چون هر روز چاقوی انتقادشان تیز نمیکنند تا یکدفعه همه چیز ببرند فضا برای بیان انتقاد فراهم است و اینگونه انتقاد ها ارتباط ها را عجیب صمیمی میکند انتقاد گر مفیدی باشیم نه ارعاب کر #صمد مهدیزاده
چند روز پیش داشتم در تنهایی خودم و اشتباهاتم را انالیز میکردم. دیدم اکثر ما انتقاد را در روابط اصلا بلد نیستیم نگه میداریم همه را در دعوای های اساسی یدفعه استفراغ میکنیم. حال آنکه اگر صمیمیت و عاطفه و عشق در یک رابطه کم و بیش باشد قطعا انتقاد هم باید باشد اما هنر انتقاد هم مثل هنر گوش کردن کمیاب است همه ما استاد طرف را با ساتور قطعه قطعه کردن هستیم. حال آنکه بعدا هم به عذر خواهی های تکراری شاید منجر شود. اما اگر میخواهیم هنر انتقاد کردن را یاد بگیریم و به کار بریم در روابط چند چیز مهم است گفتگو و بیان انتقاد بیان انتطارات اساسی بازخوردها گفتگو در مورد بازخوردها جمع بندی انتقاد مطرح شده تا مرحله عمل به نظر دونفری که اهل گفتگو و حل مسله هستن انتقادات برنده ندارند چون هر روز چاقوی انتقادشان تیز نمیکنند تا یکدفعه همه چیز ببرند فضا برای بیان انتقاد فراهم است و اینگونه انتقاد ها ارتباط ها را عجیب صمیمی میکند انتقاد گر مفیدی باشیم نه ارعاب کر #صمد مهدیزاده
چند روز پیش داشتم در تنهایی خودم و اشتباهاتم را انالیز میکردم. دیدم اکثر ما انتقاد را در روابط اصلا بلد نیستیم نگه میداریم همه را در دعوای های اساسی یدفعه استفراغ میکنیم. حال آنکه اگر صمیمیت و عاطفه و عشق در یک رابطه کم و بیش باشد قطعا انتقاد هم باید باشد اما هنر انتقاد هم مثل هنر گوش کردن کمیاب است همه ما استاد طرف را با ساتور قطعه قطعه کردن هستیم. حال آنکه بعدا هم به عذر خواهی های تکراری شاید منجر شود. اما اگر میخواهیم هنر انتقاد کردن را یاد بگیریم و به کار بریم در روابط چند چیز مهم است گفتگو و بیان انتقاد بیان انتطارات اساسی بازخوردها گفتگو در مورد بازخوردها جمع بندی انتقاد مطرح شده تا مرحله عمل به نظر دونفری که اهل گفتگو و حل مسله هستن انتقادات برنده ندارند چون هر روز چاقوی انتقادشان تیز نمیکنند تا یکدفعه همه چیز ببرند فضا برای بیان انتقاد فراهم است و اینگونه انتقاد ها ارتباط ها را عجیب صمیمی میکند انتقاد گر مفیدی باشیم نه ارعاب کر #صمد مهدیزاده
چند روز پیش داشتم در تنهایی خودم و اشتباهاتم را انالیز میکردم. دیدم اکثر ما انتقاد را در روابط اصلا بلد نیستیم نگه میداریم همه را در دعوای های اساسی یدفعه استفراغ میکنیم. حال آنکه اگر صمیمیت و عاطفه و عشق در یک رابطه کم و بیش باشد قطعا انتقاد هم باید باشد اما هنر انتقاد هم مثل هنر گوش کردن کمیاب است همه ما استاد طرف را با ساتور قطعه قطعه کردن هستیم. حال آنکه بعدا هم به عذر خواهی های تکراری شاید منجر شود. اما اگر میخواهیم هنر انتقاد کردن را یاد بگیریم و به کار بریم در روابط چند چیز مهم است گفتگو و بیان انتقاد بیان انتطارات اساسی بازخوردها گفتگو در مورد بازخوردها جمع بندی انتقاد مطرح شده تا مرحله عمل به نظر دونفری که اهل گفتگو و حل مسله هستن انتقادات برنده ندارند چون هر روز چاقوی انتقادشان تیز نمیکنند تا یکدفعه همه چیز ببرند فضا برای بیان انتقاد فراهم است و اینگونه انتقاد ها ارتباط ها را عجیب صمیمی میکند انتقاد گر مفیدی باشیم نه ارعاب کر #صمد مهدیزاده
هفت روز وقت داری زنده باشی ساعت دقیقه چگونه میگذرانی این دوران را برایم بنویس... اولین کارت چیست؟ #صمد مهدیزاده
هفت روز وقت داری زنده باشی ساعت دقیقه چگونه میگذرانی این دوران را برایم بنویس... اولین کارت چیست؟ #صمد مهدیزاده
. . این آخونده چرا برای همجنسبازیش لباس آخوندی تن کرد؟؟؟؟😕😕😕 ..... باچندتا آخوند#رابطه_جنسی برقرارکرده برای گسترش عسلام. . الانم رفته اونورآب تاواسه رژیم ایران جاسوسی کنه. . . #اسلام #انقلاب_اسلامی #حکومت #حکومت_اسلامی#حکومت_علوی #حکومت_آخوندی #اخوند #یمانی#حجاب #شیعه #شیعیان #اهل_سنت #طلبه#تابستان_نارضایتی #تطاهرات_سراسری #سینما #هنر#تئاتر #هنرمند #دلار #اعتصابات_سراسری #قرآن#صداوسیما #امام_زمان #خامنه_ای #صمد#ایران_قدیم #نوستالژی #صمدآقا
. . این آخونده چرا برای همجنسبازیش لباس آخوندی تن کرد؟؟؟؟😕😕😕 ..... باچندتا آخوند#رابطه_جنسی برقرارکرده برای گسترش عسلام. . الانم رفته اونورآب تاواسه رژیم ایران جاسوسی کنه. . . #اسلام #انقلاب_اسلامی #حکومت #حکومت_اسلامی #حکومت_علوی #حکومت_آخوندی #اخوند #یمانی #حجاب #شیعه #شیعیان #اهل_سنت #طلبه #تابستان_نارضایتی #تطاهرات_سراسری #سینما #هنر #تئاتر #هنرمند #دلار #اعتصابات_سراسری #قرآن #صداوسیما #امام_زمان #خامنه_ای #صمد #ایران_قدیم #نوستالژی #صمدآقا
درد های زندگی یک چیز را داد میزنند. به من توجه کن یک چیز سر جایش نیست این دیالوگ به یک جنبه از آگاهی ما می پردازد یعنی تو اگر درد نکشیده بودی شاید انسانیتت عمق نداشت اما این درد ها در یک نقطه باید به آگاهی تبدیل شوند #صمد مهدیزاده
درد های زندگی یک چیز را داد میزنند. به من توجه کن یک چیز سر جایش نیست این دیالوگ به یک جنبه از آگاهی ما می پردازد یعنی تو اگر درد نکشیده بودی شاید انسانیتت عمق نداشت اما این درد ها در یک نقطه باید به آگاهی تبدیل شوند #صمد مهدیزاده
فیلم مارمولک به کارگردانی کمال تبریزی شاهکار پرویز پرستویی
فیلم مارمولک به کارگردانی کمال تبریزی شاهکار پرویز پرستویی
سریال روزی روزگاری به یاد اون روزای خوب
سریال روزی روزگاری به یاد اون روزای خوب
سریال روزی روزگاری به یاد اون روزای خوب
سریال روزی روزگاری به یاد اون روزای خوب
فیلم لیلی با من است با بازی زیبای پرویز پرستویی
فیلم لیلی با من است با بازی زیبای پرویز پرستویی
فیلم صمد در به در میشود با بازی شاهکار پرویز صیاد در نقش صمد و به یاد زنده یاد علی زاهدی درنقش قوچعلی
فیلم صمد در به در میشود با بازی شاهکار پرویز صیاد در نقش صمد و به یاد زنده یاد علی زاهدی درنقش قوچعلی
سریال هزار دستان شاهکار زنده یاد علی حاتمی با بازی تحسین برانگیز جمشید مشایخی وعلی نصیریان
سریال هزار دستان شاهکار زنده یاد علی حاتمی با بازی تحسین برانگیز جمشید مشایخی وعلی نصیریان
فیلم بازی مرگ با بازی اسطوره بی تکرار فیلمهای رزمی بروس لی
فیلم بازی مرگ با بازی اسطوره بی تکرار فیلمهای رزمی بروس لی
فیلم من زمین رو دوست دارم با بازی زیبای علیرضا خمسه و بهزاد خداویسی
فیلم من زمین رو دوست دارم با بازی زیبای علیرضا خمسه و بهزاد خداویسی
من اعمال الكوافير التركي #صمد . العنوان :المنصور شارع الاميرات الفرع المقابل لجامع الرحمن الكبير بالخلف من مطعم قصر الاميرات 💗..للأستفسار والحجز دايريكت مسج او الاتصال على الرقم  #مركز_ستيج
من اعمال الكوافير التركي #صمد . العنوان :المنصور شارع الاميرات الفرع المقابل لجامع الرحمن الكبير بالخلف من مطعم قصر الاميرات 💗..للأستفسار والحجز دايريكت مسج او الاتصال على الرقم #مركز_ستيج
یادش بخیراجرای اصفهان با دوستان و هنرمندان قشقایی #اجرا#قشقایی#شیرازی #موسیقی_سنتی #قشقاییلار#گردشگری #صمد #سلمانی #شهرضانیوز #آباده
یادش بخیراجرای اصفهان با دوستان و هنرمندان قشقایی #اجرا #قشقایی #شیرازی #موسیقی_سنتی #قشقاییلار #گردشگری #صمد #سلمانی #شهرضانیوز #آباده
فقط اخریه😂😂😂😂 #خندهدار #جوک #صمدممد #ترسناک
فقط اخریه😂😂😂😂 #خندهدار #جوک #صمدممد #ترسناک
فقط اخریه😂😂😂😂 #خندهدار #جوک #صمدممد #ترسناک
فقط اخریه😂😂😂😂 #خندهدار #جوک #صمدممد #ترسناک
دیروز در یک محفلی بودم که دیدم همه در برابر درد هایشان انگارید واکسینه شدن. جوری حرف میزدند انگار دکترای آرامش دارند. جوری منم منم میکردند انگارید همه سیارات دور اینها می چرخد. اما یک موضوع که عجیب است این است که همه دارند به نحوی دردهای زندگی را انکار میکنند.. روابط را انکار میکنند همه ما تحت تاثیر یکسری. عصبیت ها و شرطی شدگی ها هستیم خود را گول نزنیم. همه ما حساسیت هایی ونیازهایی داریم. خودرا در نقاب بی نیازی پنهان نکنیم. همه ما دوست داریم کسی باشد مارا بفهمد و زبانمان را متوجه شود و غم هایمان را تیمار کند. همه غم ها هم توسط خود ما حل نمیشود برخی غم ها و اندوه ها عجیب سالمند وباید باشند. وخبر از یک نیاز میدهند. شاید لذت فهمیده شدن امروز ه نایاب است چون همه در چنبره افکار گیر کرده اند چطور میتوانند نگاهت کنند و بگویند درکت میکنم همه دارند زاویه نگاه خودرا قائم بر روحت میکنند. اما نمیدانند فهمیده شدن عجیب تورا آرام میکند. ولی چون هیچ کس خودش را نمیفهمد چگونه تورا بفهمد وچگونه به حرفهایت گوش دهد. بگذریم.. #صمد مهدیزاده
دیروز در یک محفلی بودم که دیدم همه در برابر درد هایشان انگارید واکسینه شدن. جوری حرف میزدند انگار دکترای آرامش دارند. جوری منم منم میکردند انگارید همه سیارات دور اینها می چرخد. اما یک موضوع که عجیب است این است که همه دارند به نحوی دردهای زندگی را انکار میکنند.. روابط را انکار میکنند همه ما تحت تاثیر یکسری. عصبیت ها و شرطی شدگی ها هستیم خود را گول نزنیم. همه ما حساسیت هایی ونیازهایی داریم. خودرا در نقاب بی نیازی پنهان نکنیم. همه ما دوست داریم کسی باشد مارا بفهمد و زبانمان را متوجه شود و غم هایمان را تیمار کند. همه غم ها هم توسط خود ما حل نمیشود برخی غم ها و اندوه ها عجیب سالمند وباید باشند. وخبر از یک نیاز میدهند. شاید لذت فهمیده شدن امروز ه نایاب است چون همه در چنبره افکار گیر کرده اند چطور میتوانند نگاهت کنند و بگویند درکت میکنم همه دارند زاویه نگاه خودرا قائم بر روحت میکنند. اما نمیدانند فهمیده شدن عجیب تورا آرام میکند. ولی چون هیچ کس خودش را نمیفهمد چگونه تورا بفهمد وچگونه به حرفهایت گوش دهد. بگذریم.. #صمد مهدیزاده
آدینه دوستان ب شادی #صمد
آدینه دوستان ب شادی #صمد
داااستان اااین ترااااانه؛ برداشتی از #کتاب #صمد بهرنگی به نام #ماهی #سیاه #کوچولو است و #داستانی از #سرگذشت یک ماهی را روایت میکند که #قصد رفتن از #چشمه به سوی #دریا را دارد. #محمد #علی بهمنی در #سرودن این #شعر از این کتاب #الهام گرفتهاست رودخونهها نام تک #آهنگ ی از #رامش ، #خواننده #ایرانی است. ترانه این آهنگ توسط محمدعلی بهمنی سروده شد و توسط #صادق نوجوکی #آهنگسازی و با #تنظیم #استاد #ناصر چشم_آذر #منتشر شد. محتوای این ترانه #تلاش و #کوشش برای رسیدن به #آرزو های دست نیافتنی است که قالب ی #کودکانه دارد.
داااستان اااین ترااااانه؛ برداشتی از #کتاب #صمد بهرنگی به نام #ماهی #سیاه #کوچولو است و #داستانی از #سرگذشت یک ماهی را روایت میکند که #قصد رفتن از #چشمه به سوی #دریا را دارد. #محمد #علی بهمنی در #سرودن این #شعر از این کتاب #الهام گرفتهاست رودخونهها نام تک #آهنگ ی از #رامش ، #خواننده #ایرانی است. ترانه این آهنگ توسط محمدعلی بهمنی سروده شد و توسط #صادق نوجوکی #آهنگسازی و با #تنظیم #استاد #ناصر چشم_آذر #منتشر شد. محتوای این ترانه #تلاش و #کوشش برای رسیدن به #آرزو های دست نیافتنی است که قالب ی #کودکانه دارد.
این تمرین را الان انجام دهید زمانی زیاد نمیگیرد اما عمق زیاد میبخشد نتیجه را برایم بنویسید تا یاد بگیریم از همدگیر🙏 #صمد مهذیزاده
این تمرین را الان انجام دهید زمانی زیاد نمیگیرد اما عمق زیاد میبخشد نتیجه را برایم بنویسید تا یاد بگیریم از همدگیر🙏 #صمد مهذیزاده
من اعمال الكوافير التركي#صمد 🔥 حسب طلب الزبونه . العنوان :المنصور شارع الاميرات الفرع المقابل لجامع الرحمن الكبير بالخلف من مطعم قصر الاميرات 💗..للأستفسار والحجز دايريكت مسج او الاتصال على الرقم  . اوقات الدوام🕕كل ايام الاسبوع :صباحاا-:مساءاا #مركز_ستيج
من اعمال الكوافير التركي#صمد 🔥 حسب طلب الزبونه . العنوان :المنصور شارع الاميرات الفرع المقابل لجامع الرحمن الكبير بالخلف من مطعم قصر الاميرات 💗..للأستفسار والحجز دايريكت مسج او الاتصال على الرقم . اوقات الدوام🕕كل ايام الاسبوع :صباحاا-:مساءاا #مركز_ستيج
صمد و سامی٬ لیلا و لیلی کارگردان #پرویز_صیاد تهیهکننده تقی شکرایی نویسنده پرویز صیاد #بازیگران #پرویز_صیاد (#صمد، سامی) #شهناز_تهرانی (#لیلا، لیلی) #فرخلقا_هوشمند (#ننهآقا) #رضا_شفیع (#کدخدا) #حسن_رضیانی (#عینالله) #حسین_امیرفضلی (#مش_باقر) #عبدالعلی_همایون (#سرکاراستوار) #بهمن_زرینپور (#افسرنگهبان) #محمدگودرزی (#پدر لیلی) #پروین_دولتشاهی (#مادر سامی) #عنایت_بخشی (جینگوز رجایی) #جهانگیرفروهر (هوشنگ) #مظفر_سلطانی (دکتر) #سیروس_ابراهیمزاده(#پروفسور فرید) #باقر صحرارودی (کمک عاقد) #محمود_بهرامی (نگهبان منزل) #روحالله_مفیدی ( خیا ط ) #موسیقی مجتبی میرزاده فیلمبرداری امینالله برومند شرکت تولید شرکت سینما تئاتر رکس وگروه آزاد فیلم تاریخهای انتشار ۱۳۵۱
صمد و سامی٬ لیلا و لیلی کارگردان #پرویز_صیاد تهیهکننده تقی شکرایی نویسنده پرویز صیاد #بازیگران #پرویز_صیاد (#صمد ، سامی) #شهناز_تهرانی (#لیلا ، لیلی) #فرخلقا_هوشمند (#ننهآقا ) #رضا_شفیع (#کدخدا ) #حسن_رضیانی (#عینالله ) #حسین_امیرفضلی (#مش_باقر ) #عبدالعلی_همایون (#سرکاراستوار ) #بهمن_زرینپور (#افسرنگهبان ) #محمدگودرزی (#پدر لیلی) #پروین_دولتشاهی (#مادر سامی) #عنایت_بخشی (جینگوز رجایی) #جهانگیرفروهر (هوشنگ) #مظفر_سلطانی (دکتر) #سیروس_ابراهیمزاده (#پروفسور فرید) #باقر صحرارودی (کمک عاقد) #محمود_بهرامی (نگهبان منزل) #روحالله_مفیدی ( خیا ط ) #موسیقی مجتبی میرزاده فیلمبرداری امینالله برومند شرکت تولید شرکت سینما تئاتر رکس وگروه آزاد فیلم تاریخهای انتشار ۱۳۵۱