پیک گرام

عکس ها و فیلم های درباره طبل در اینستاگرام

محبوب ترین عکس ها و فیلم های طبل

Instagram
. اوزو یارالی ، سو مشکی خالی...😔 نوای زیبا و دلسوز کربلایی هادی حسین زاده محرم ۹۵ - ظهر عاشورا شهرستان پلدشت (دایی بنده هستن) ⏺قسمت دوم . #محرم #محرم_۹۵ #طبل #سنح #طبل_و_سنج #مداحی #مداحی_ترکی #پلدشت #ارومیه #اردبیل #ماکو #خوی #کربلا #یا_ساقی_العطاشا #دلسوز #عاشورا
. اوزو یارالی ، سو مشکی خالی...😔 نوای زیبا و دلسوز کربلایی هادی حسین زاده محرم ۹۵ - ظهر عاشورا شهرستان پلدشت (دایی بنده هستن) ⏺قسمت دوم . #محرم #محرم_ ۹۵ #طبل #سنح #طبل_و_سنج #مداحی #مداحی_ترکی #پلدشت #ارومیه #اردبیل #ماکو #خوی #کربلا #یا_ساقی_العطاشا #دلسوز #عاشورا
. نوای زیبا و دلسوز کربلایی هادی حسین زاده محرم ۹۵ - ظهر عاشورا شهرستان پلدشت (دایی بنده هستن) ⏺قسمت اول . #محرم #محرم_۹۵ #طبل #سنح #طبل_و_سنج #مداحی #مداحی_ترکی #پلدشت #ارومیه #اردبیل #ماکو #خوی #کربلا #یا_ساقی_العطاشا #دلسوز #عاشورا
. نوای زیبا و دلسوز کربلایی هادی حسین زاده محرم ۹۵ - ظهر عاشورا شهرستان پلدشت (دایی بنده هستن) ⏺قسمت اول . #محرم #محرم_ ۹۵ #طبل #سنح #طبل_و_سنج #مداحی #مداحی_ترکی #پلدشت #ارومیه #اردبیل #ماکو #خوی #کربلا #یا_ساقی_العطاشا #دلسوز #عاشورا
. تو، به چشمهای من خیره شده بودی.. و من مدتها بود، خوابیده بودم... تو سکوتم رو شکستی و من مدتها بود، گریه نمیکردم.. دلتنگم و کسی نمیداند.. شبیه آوار زلزله کرمانشاه... مدتهاست کسی سراغ یادگاری های دفن شده را نگرفته است.. . . مهم ترین میراث من از یک ماه نشستن در شب... ماه بود...به اتاقم آمد.. روی فرش طلوع کرد.. دلم قرص کامل است کنارش.. حکایتها دارد با خود... از روزگاری که نجوای نی و زنجیر بر دلش اثر میکرد.. تا آنجا که از پی م به میانه مستان آمد و جامی به نامم زد.. . . . . . طبل میکوبد و من محو تماشای توام.. این صدا جز تپش قلب تو نیست .. . . . م.خ #طبل #ماه #تو
. تو، به چشمهای من خیره شده بودی.. و من مدتها بود، خوابیده بودم... تو سکوتم رو شکستی و من مدتها بود، گریه نمیکردم.. دلتنگم و کسی نمیداند.. شبیه آوار زلزله کرمانشاه... مدتهاست کسی سراغ یادگاری های دفن شده را نگرفته است.. . . مهم ترین میراث من از یک ماه نشستن در شب... ماه بود...به اتاقم آمد.. روی فرش طلوع کرد.. دلم قرص کامل است کنارش.. حکایتها دارد با خود... از روزگاری که نجوای نی و زنجیر بر دلش اثر میکرد.. تا آنجا که از پی م به میانه مستان آمد و جامی به نامم زد.. . . . . . طبل میکوبد و من محو تماشای توام.. این صدا جز تپش قلب تو نیست .. . . . م.خ #طبل #ماه #تو
الله #يكفيكم شر #أثنين واحد نسي #أصله والثاني #طبل ورقصله😉
الله #يكفيكم شر #أثنين واحد نسي #أصله والثاني #طبل ورقصله😉
#گمشده محمد ساله با دوستش رفته بود #طبل بخرد که گمشد. این تمام چیزی است که خانواده محمد از او می دانند و دوست محمد نیز هربار یک داستان درباره گمشدن محمد ارائه کرد. خانواده محمد یعنی #خاله ها و #دایی هایش سعی و تلاش خود را کردند به هر شکل است از دوست محمد واقعیت را بیرون بکشند اما او به هیچ عنوان حقیقت ماجرا را مطرح نکرد و هر بار با داستان سرایی های خاص کودکانه اش سعی کرده است پلیس و دستگاه قضائی را از رسیدن به حقیقت ماجرا منحرف کند. خاله #محمد_محیاپور ، گمشده #رفسنجانی می گوید: مادر محمد فوت شده و پدرش نیز بعد از اینکه مسئولیت پسرش را به گردن گرفت سعی کرد با گذاشتن محمد در یک #خوابگاه خودش را راحت کند. بعد از آن ما محمد را #پنجشنبه و #جمعه ها به خانه می آوردیم و روزهای دیگر نیز در خوابگاه بود تا اینکه بالاخره قبل از #محرم امسال با دوستش برای خرید طبل رفت و دیگر بازنگشت. حالا هم هرکاری می کنیم دوستش حقیقت را نمی گوید و به دلیل اینکه سن دوست اش سال است بازداشت اش نمی کنند در حالیکه آخرین نفر او با محمد دیده شده است و دیگر کسی به غیر از او از #محمد ما خبر ندارد. درصورت اطلاع به شماره ذیل اطلاع رسانی کنید🙏   _ .  _
#گمشده محمد ساله با دوستش رفته بود #طبل بخرد که گمشد. این تمام چیزی است که خانواده محمد از او می دانند و دوست محمد نیز هربار یک داستان درباره گمشدن محمد ارائه کرد. خانواده محمد یعنی #خاله ها و #دایی هایش سعی و تلاش خود را کردند به هر شکل است از دوست محمد واقعیت را بیرون بکشند اما او به هیچ عنوان حقیقت ماجرا را مطرح نکرد و هر بار با داستان سرایی های خاص کودکانه اش سعی کرده است پلیس و دستگاه قضائی را از رسیدن به حقیقت ماجرا منحرف کند. خاله #محمد_محیاپور ، گمشده #رفسنجانی می گوید: مادر محمد فوت شده و پدرش نیز بعد از اینکه مسئولیت پسرش را به گردن گرفت سعی کرد با گذاشتن محمد در یک #خوابگاه خودش را راحت کند. بعد از آن ما محمد را #پنجشنبه و #جمعه ها به خانه می آوردیم و روزهای دیگر نیز در خوابگاه بود تا اینکه بالاخره قبل از #محرم امسال با دوستش برای خرید طبل رفت و دیگر بازنگشت. حالا هم هرکاری می کنیم دوستش حقیقت را نمی گوید و به دلیل اینکه سن دوست اش سال است بازداشت اش نمی کنند در حالیکه آخرین نفر او با محمد دیده شده است و دیگر کسی به غیر از او از #محمد ما خبر ندارد. درصورت اطلاع به شماره ذیل اطلاع رسانی کنید🙏 _ . _
#گمشده محمد ساله با دوستش رفته بود #طبل بخرد که گمشد. این تمام چیزی است که خانواده محمد از او می دانند و دوست محمد نیز هربار یک داستان درباره گمشدن محمد ارائه کرد. خانواده محمد یعنی #خاله ها و #دایی هایش سعی و تلاش خود را کردند به هر شکل است از دوست محمد واقعیت را بیرون بکشند اما او به هیچ عنوان حقیقت ماجرا را مطرح نکرد و هر بار با داستان سرایی های خاص کودکانه اش سعی کرده است پلیس و دستگاه قضائی را از رسیدن به حقیقت ماجرا منحرف کند. خاله #محمد_محیاپور ، گمشده #رفسنجانی می گوید: مادر محمد فوت شده و پدرش نیز بعد از اینکه مسئولیت پسرش را به گردن گرفت سعی کرد با گذاشتن محمد در یک #خوابگاه خودش را راحت کند. بعد از آن ما محمد را #پنجشنبه و #جمعه ها به خانه می آوردیم و روزهای دیگر نیز در خوابگاه بود تا اینکه بالاخره قبل از #محرم امسال با دوستش برای خرید طبل رفت و دیگر بازنگشت. حالا هم هرکاری می کنیم دوستش حقیقت را نمی گوید و به دلیل اینکه سن دوست اش سال است بازداشت اش نمی کنند در حالیکه آخرین نفر او با محمد دیده شده است و دیگر کسی به غیر از او از #محمد ما خبر ندارد. درصورت اطلاع به شماره ذیل اطلاع رسانی کنید🙏   _ .  _
#گمشده محمد ساله با دوستش رفته بود #طبل بخرد که گمشد. این تمام چیزی است که خانواده محمد از او می دانند و دوست محمد نیز هربار یک داستان درباره گمشدن محمد ارائه کرد. خانواده محمد یعنی #خاله ها و #دایی هایش سعی و تلاش خود را کردند به هر شکل است از دوست محمد واقعیت را بیرون بکشند اما او به هیچ عنوان حقیقت ماجرا را مطرح نکرد و هر بار با داستان سرایی های خاص کودکانه اش سعی کرده است پلیس و دستگاه قضائی را از رسیدن به حقیقت ماجرا منحرف کند. خاله #محمد_محیاپور ، گمشده #رفسنجانی می گوید: مادر محمد فوت شده و پدرش نیز بعد از اینکه مسئولیت پسرش را به گردن گرفت سعی کرد با گذاشتن محمد در یک #خوابگاه خودش را راحت کند. بعد از آن ما محمد را #پنجشنبه و #جمعه ها به خانه می آوردیم و روزهای دیگر نیز در خوابگاه بود تا اینکه بالاخره قبل از #محرم امسال با دوستش برای خرید طبل رفت و دیگر بازنگشت. حالا هم هرکاری می کنیم دوستش حقیقت را نمی گوید و به دلیل اینکه سن دوست اش سال است بازداشت اش نمی کنند در حالیکه آخرین نفر او با محمد دیده شده است و دیگر کسی به غیر از او از #محمد ما خبر ندارد. درصورت اطلاع به شماره ذیل اطلاع رسانی کنید🙏 _ . _
🔔۱۰۰۱ زنگ موبایل 🔔 #گلایه #سینا_سرلاک سینا سرلاک و سری جدید اهنگ هاش😍 زنگ موبایل های ناب رو برای خودت انتخاب کن 📥 ================================== دوستتو تگ کن 👍  👍 ================================== #اپلیکیشن#۱۰۰۱_زنگ_موبایل لینک مستقیم دانلود بیو📲 _____🆔️ . 🔥 _____ _______________________________      _____________________________ #اپلیکیشن#۱۰۰۱_زنگ_موبایل#سینا#سرلاک#موزیک#زنگ_موبایل#دانلود#رایگان#کافه_بازار#رینگتون#ایران_کنسرت#ساز#تار#پیانو#دف#تنبک#طبل#تمپو
🔔۱۰۰۱ زنگ موبایل 🔔 #گلایه #سینا_سرلاک سینا سرلاک و سری جدید اهنگ هاش😍 زنگ موبایل های ناب رو برای خودت انتخاب کن 📥 ================================== دوستتو تگ کن 👍 👍 ================================== #اپلیکیشن #۱۰۰۱_زنگ_موبایل لینک مستقیم دانلود بیو📲 _____🆔️ . 🔥 _____ _______________________________ _____________________________ #اپلیکیشن #۱۰۰۱_زنگ_موبایل#سینا #سرلاک #موزیک #زنگ_موبایل #دانلود #رایگان #کافه_بازار #رینگتون #ایران_کنسرت #ساز #تار #پیانو #دف #تنبک #طبل #تمپو
بچه هنوز توع ته خطي ديگه ادعا نكن ما شديم سر خط حالاع يع حرفي بزني سرويس مي شي اون گذشته بود مه پا گذاشي:/-------  #قشم #ايران#هرمزگان#طبل#دوربني#رمچاه
بچه هنوز توع ته خطي ديگه ادعا نكن ما شديم سر خط حالاع يع حرفي بزني سرويس مي شي اون گذشته بود مه پا گذاشي:/------- #قشم #ايران #هرمزگان #طبل #دوربني #رمچاه
جا نونی ساده و طرح دار شفاف و سینی دار قیمت مناسب ورق بزنید #نان #پلاستیک #آشپزی #آشپزخانه #سینک #نانوا #قشم #دولاب #درگهان #سلخ #طبل #لافت #هلر #باسعیدو
جا نونی ساده و طرح دار شفاف و سینی دار قیمت مناسب ورق بزنید #نان #پلاستیک #آشپزی #آشپزخانه #سینک #نانوا #قشم #دولاب #درگهان #سلخ #طبل #لافت #هلر #باسعیدو
هر تصمیمی اَگیری، بِگیر ولی یا با تمام وجود پاش بُمُون، یا کُلا بیخیالِش بَش! تردید،به آدمون نابود اَکنت... . . . . . . . . . . #قشم#کوویی#درگهان#هلر#لافت#طولا#رمچاه#رمکان#کوشه#کاروان#توریان#طبل#بندر#بندریا#بندرعباس#میناب#رودان#خمیر#پل#خسته#جدایی
هر تصمیمی اَگیری، بِگیر ولی یا با تمام وجود پاش بُمُون، یا کُلا بیخیالِش بَش! تردید،به آدمون نابود اَکنت... . . . . . . . . . . #قشم #کوویی #درگهان #هلر #لافت #طولا #رمچاه #رمکان #کوشه #کاروان #توریان #طبل #بندر #بندریا #بندرعباس #میناب #رودان #خمیر #پل #خسته #جدایی
🔔۱۰۰۱ زنگ موبایل 🔔 #زود#گذاشت #میثم_ابراهیمی چند وقته که تو رفتی .. میثم ابراهیمی و سری جدید اهنگ هاش😍 زنگ موبایل های ناب رو برای خودت انتخاب کن 📥 ================================== دوستتو تگ کن 👍  👍 ================================== #اپلیکیشن#۱۰۰۱_زنگ_موبایل لینک مستقیم دانلود بیو📲 _____🆔️ 🔥 _____ _______________________________       _____________________________ #اپلیکیشن#۱۰۰۱_زنگ_موبایل#میثم#ابراهیمی#موزیک#زنگ_موبایل#دانلود#رایگان#کافه_بازار#رینگتون#ایران_کنسرت#ساز#تار#پیانو#دف#تنبک#طبل#تمپو
🔔۱۰۰۱ زنگ موبایل 🔔 #زود #گذاشت #میثم_ابراهیمی چند وقته که تو رفتی .. میثم ابراهیمی و سری جدید اهنگ هاش😍 زنگ موبایل های ناب رو برای خودت انتخاب کن 📥 ================================== دوستتو تگ کن 👍 👍 ================================== #اپلیکیشن #۱۰۰۱_زنگ_موبایل لینک مستقیم دانلود بیو📲 _____🆔️ 🔥 _____ _______________________________ _____________________________ #اپلیکیشن #۱۰۰۱_زنگ_موبایل#میثم #ابراهیمی #موزیک #زنگ_موبایل #دانلود #رایگان #کافه_بازار #رینگتون #ایران_کنسرت #ساز #تار #پیانو #دف #تنبک #طبل #تمپو