پیک گرام

عکس ها و فیلم های درباره عارف در اینستاگرام

محبوب ترین عکس ها و فیلم های عارف

Instagram
پرفسور علی کرمی و علت همه گیر شدن کبد چرب و قند خون و خطر سرطان و راه های مبارزه با آن (توطئه کارتل های بی انصاف تغذیه در دنیا و بخصوص ایران)
پرفسور علی کرمی و علت همه گیر شدن کبد چرب و قند خون و خطر سرطان و راه های مبارزه با آن (توطئه کارتل های بی انصاف تغذیه در دنیا و بخصوص ایران)
پرفسور علی کرمی و علت همه گیر شدن کبد چرب و قند خون و خطر سرطان و راه های مبارزه با آن (توطئه کارتل های بی انصاف تغذیه در دنیا و بخصوص ایران)
پرفسور علی کرمی و علت همه گیر شدن کبد چرب و قند خون و خطر سرطان و راه های مبارزه با آن (توطئه کارتل های بی انصاف تغذیه در دنیا و بخصوص ایران)
🎶  🎙.............. . 🎸[#] 🎷[#] . . بدون گفتگو رابطه ای وجود ندارد💚 بدون احترام عشقی وجود ندارد❤️ بدون اعتماد دلیلی برای ادامه وجود ندارد🧡 . . موزیکمیکس رو به دوستان خود معرفی کنید . .  ____________________________________ #موزیک #موزیک_جدید #موزیک_ویدیو #آهنگ #خواننده #نوستالژی #موزیک_فارسی #پاپ #گیتار #گیتاریست_ایرانی #آهنگ_جدید #ترانه #پیانو #عارف #گوگوش #رادیوجوان #موزیسین #آواز #داریوش #آهنگساز #صدا #کنسرت #آهنگ_ایرانی #موسیقی #ابی  #سیاوش_قمیشی #شادمهر
🎶 🎙.............. . 🎸[#] 🎷[#] . . بدون گفتگو رابطه ای وجود ندارد💚 بدون احترام عشقی وجود ندارد❤️ بدون اعتماد دلیلی برای ادامه وجود ندارد🧡 . . موزیکمیکس رو به دوستان خود معرفی کنید . . ____________________________________ #موزیک #موزیک_جدید #موزیک_ویدیو #آهنگ #خواننده #نوستالژی #موزیک_فارسی #پاپ #گیتار #گیتاریست_ایرانی #آهنگ_جدید #ترانه #پیانو #عارف #گوگوش #رادیوجوان #موزیسین #آواز #داریوش #آهنگساز #صدا #کنسرت #آهنگ_ایرانی #موسیقی #ابی #سیاوش_قمیشی #شادمهر
🎶  🎙.............. . 🎸[#] 🎷[#] . . بدون گفتگو رابطه ای وجود ندارد💚 بدون احترام عشقی وجود ندارد❤️ بدون اعتماد دلیلی برای ادامه وجود ندارد🧡 . . موزیکمیکس رو به دوستان خود معرفی کنید . .  ____________________________________ #موزیک #موزیک_جدید #موزیک_ویدیو #آهنگ #خواننده #نوستالژی #موزیک_فارسی #پاپ #گیتار #گیتاریست_ایرانی #آهنگ_جدید #ترانه #پیانو #عارف #گوگوش #رادیوجوان #موزیسین #آواز #داریوش #آهنگساز #صدا #کنسرت #آهنگ_ایرانی #موسیقی #ابی  #سیاوش_قمیشی #شادمهر
🎶 🎙.............. . 🎸[#] 🎷[#] . . بدون گفتگو رابطه ای وجود ندارد💚 بدون احترام عشقی وجود ندارد❤️ بدون اعتماد دلیلی برای ادامه وجود ندارد🧡 . . موزیکمیکس رو به دوستان خود معرفی کنید . . ____________________________________ #موزیک #موزیک_جدید #موزیک_ویدیو #آهنگ #خواننده #نوستالژی #موزیک_فارسی #پاپ #گیتار #گیتاریست_ایرانی #آهنگ_جدید #ترانه #پیانو #عارف #گوگوش #رادیوجوان #موزیسین #آواز #داریوش #آهنگساز #صدا #کنسرت #آهنگ_ایرانی #موسیقی #ابی #سیاوش_قمیشی #شادمهر
🎶  🎙.............. . 🎸[#] 🎷[#] . . بدون گفتگو رابطه ای وجود ندارد💚 بدون احترام عشقی وجود ندارد❤️ بدون اعتماد دلیلی برای ادامه وجود ندارد🧡 . . موزیکمیکس رو به دوستان خود معرفی کنید . .  ____________________________________ #موزیک #موزیک_جدید #موزیک_ویدیو #آهنگ #خواننده #نوستالژی #موزیک_فارسی #پاپ #گیتار #گیتاریست_ایرانی #آهنگ_جدید #ترانه #پیانو #عارف #گوگوش #رادیوجوان #موزیسین #آواز #داریوش #آهنگساز #صدا #کنسرت #آهنگ_ایرانی #موسیقی #ابی  #سیاوش_قمیشی #شادمهر
🎶 🎙.............. . 🎸[#] 🎷[#] . . بدون گفتگو رابطه ای وجود ندارد💚 بدون احترام عشقی وجود ندارد❤️ بدون اعتماد دلیلی برای ادامه وجود ندارد🧡 . . موزیکمیکس رو به دوستان خود معرفی کنید . . ____________________________________ #موزیک #موزیک_جدید #موزیک_ویدیو #آهنگ #خواننده #نوستالژی #موزیک_فارسی #پاپ #گیتار #گیتاریست_ایرانی #آهنگ_جدید #ترانه #پیانو #عارف #گوگوش #رادیوجوان #موزیسین #آواز #داریوش #آهنگساز #صدا #کنسرت #آهنگ_ایرانی #موسیقی #ابی #سیاوش_قمیشی #شادمهر
🎶  🎙.............. . 🎸[#] 🎷[#] . . بدون گفتگو رابطه ای وجود ندارد💚 بدون احترام عشقی وجود ندارد❤️ بدون اعتماد دلیلی برای ادامه وجود ندارد🧡 . . موزیکمیکس رو به دوستان خود معرفی کنید . .  ____________________________________ #موزیک #موزیک_جدید #موزیک_ویدیو #آهنگ #خواننده #نوستالژی #موزیک_فارسی #پاپ #گیتار #گیتاریست_ایرانی #آهنگ_جدید #ترانه #پیانو #عارف #گوگوش #رادیوجوان #موزیسین #آواز #داریوش #آهنگساز #صدا #کنسرت #آهنگ_ایرانی #موسیقی #ابی  #سیاوش_قمیشی #شادمهر
🎶 🎙.............. . 🎸[#] 🎷[#] . . بدون گفتگو رابطه ای وجود ندارد💚 بدون احترام عشقی وجود ندارد❤️ بدون اعتماد دلیلی برای ادامه وجود ندارد🧡 . . موزیکمیکس رو به دوستان خود معرفی کنید . . ____________________________________ #موزیک #موزیک_جدید #موزیک_ویدیو #آهنگ #خواننده #نوستالژی #موزیک_فارسی #پاپ #گیتار #گیتاریست_ایرانی #آهنگ_جدید #ترانه #پیانو #عارف #گوگوش #رادیوجوان #موزیسین #آواز #داریوش #آهنگساز #صدا #کنسرت #آهنگ_ایرانی #موسیقی #ابی #سیاوش_قمیشی #شادمهر
🎶  🎙.............. . 🎸[#] 🎷[#] . . بدون گفتگو رابطه ای وجود ندارد💚 بدون احترام عشقی وجود ندارد❤️ بدون اعتماد دلیلی برای ادامه وجود ندارد🧡 . . موزیکمیکس رو به دوستان خود معرفی کنید . .  ____________________________________ #موزیک #موزیک_جدید #موزیک_ویدیو #آهنگ #خواننده #نوستالژی #موزیک_فارسی #پاپ #گیتار #گیتاریست_ایرانی #آهنگ_جدید #ترانه #پیانو #عارف #گوگوش #رادیوجوان #موزیسین #آواز #داریوش #آهنگساز #صدا #کنسرت #آهنگ_ایرانی #موسیقی #ابی  #سیاوش_قمیشی #شادمهر
🎶 🎙.............. . 🎸[#] 🎷[#] . . بدون گفتگو رابطه ای وجود ندارد💚 بدون احترام عشقی وجود ندارد❤️ بدون اعتماد دلیلی برای ادامه وجود ندارد🧡 . . موزیکمیکس رو به دوستان خود معرفی کنید . . ____________________________________ #موزیک #موزیک_جدید #موزیک_ویدیو #آهنگ #خواننده #نوستالژی #موزیک_فارسی #پاپ #گیتار #گیتاریست_ایرانی #آهنگ_جدید #ترانه #پیانو #عارف #گوگوش #رادیوجوان #موزیسین #آواز #داریوش #آهنگساز #صدا #کنسرت #آهنگ_ایرانی #موسیقی #ابی #سیاوش_قمیشی #شادمهر
🎶  🎙.............. . 🎸[#] 🎷[#] . . بدون گفتگو رابطه ای وجود ندارد💚 بدون احترام عشقی وجود ندارد❤️ بدون اعتماد دلیلی برای ادامه وجود ندارد🧡 . . موزیکمیکس رو به دوستان خود معرفی کنید . .  ____________________________________ #موزیک #موزیک_جدید #موزیک_ویدیو #آهنگ #خواننده #نوستالژی #موزیک_فارسی #پاپ #گیتار #گیتاریست_ایرانی #آهنگ_جدید #ترانه #پیانو #عارف #گوگوش #رادیوجوان #موزیسین #آواز #داریوش #آهنگساز #صدا #کنسرت #آهنگ_ایرانی #موسیقی #ابی  #سیاوش_قمیشی #شادمهر
🎶 🎙.............. . 🎸[#] 🎷[#] . . بدون گفتگو رابطه ای وجود ندارد💚 بدون احترام عشقی وجود ندارد❤️ بدون اعتماد دلیلی برای ادامه وجود ندارد🧡 . . موزیکمیکس رو به دوستان خود معرفی کنید . . ____________________________________ #موزیک #موزیک_جدید #موزیک_ویدیو #آهنگ #خواننده #نوستالژی #موزیک_فارسی #پاپ #گیتار #گیتاریست_ایرانی #آهنگ_جدید #ترانه #پیانو #عارف #گوگوش #رادیوجوان #موزیسین #آواز #داریوش #آهنگساز #صدا #کنسرت #آهنگ_ایرانی #موسیقی #ابی #سیاوش_قمیشی #شادمهر
🎶  🎙.............. . 🎸[#] 🎷[#] . . بدون گفتگو رابطه ای وجود ندارد💚 بدون احترام عشقی وجود ندارد❤️ بدون اعتماد دلیلی برای ادامه وجود ندارد🧡 . . موزیکمیکس رو به دوستان خود معرفی کنید . .  ____________________________________ #موزیک #موزیک_جدید #موزیک_ویدیو #آهنگ #خواننده #نوستالژی #موزیک_فارسی #پاپ #گیتار #گیتاریست_ایرانی #آهنگ_جدید #ترانه #پیانو #عارف #گوگوش #رادیوجوان #موزیسین #آواز #داریوش #آهنگساز #صدا #کنسرت #آهنگ_ایرانی #موسیقی #ابی  #سیاوش_قمیشی #شادمهر
🎶 🎙.............. . 🎸[#] 🎷[#] . . بدون گفتگو رابطه ای وجود ندارد💚 بدون احترام عشقی وجود ندارد❤️ بدون اعتماد دلیلی برای ادامه وجود ندارد🧡 . . موزیکمیکس رو به دوستان خود معرفی کنید . . ____________________________________ #موزیک #موزیک_جدید #موزیک_ویدیو #آهنگ #خواننده #نوستالژی #موزیک_فارسی #پاپ #گیتار #گیتاریست_ایرانی #آهنگ_جدید #ترانه #پیانو #عارف #گوگوش #رادیوجوان #موزیسین #آواز #داریوش #آهنگساز #صدا #کنسرت #آهنگ_ایرانی #موسیقی #ابی #سیاوش_قمیشی #شادمهر
🎶  🎙.............. . 🎸[#] 🎷[#] . . بدون گفتگو رابطه ای وجود ندارد💚 بدون احترام عشقی وجود ندارد❤️ بدون اعتماد دلیلی برای ادامه وجود ندارد🧡 . . موزیکمیکس رو به دوستان خود معرفی کنید . .  ____________________________________ #موزیک #موزیک_جدید #موزیک_ویدیو #آهنگ #خواننده #نوستالژی #موزیک_فارسی #پاپ #گیتار #گیتاریست_ایرانی #آهنگ_جدید #ترانه #پیانو #عارف #گوگوش #رادیوجوان #موزیسین #آواز #داریوش #آهنگساز #صدا #کنسرت #آهنگ_ایرانی #موسیقی #ابی  #سیاوش_قمیشی #شادمهر
🎶 🎙.............. . 🎸[#] 🎷[#] . . بدون گفتگو رابطه ای وجود ندارد💚 بدون احترام عشقی وجود ندارد❤️ بدون اعتماد دلیلی برای ادامه وجود ندارد🧡 . . موزیکمیکس رو به دوستان خود معرفی کنید . . ____________________________________ #موزیک #موزیک_جدید #موزیک_ویدیو #آهنگ #خواننده #نوستالژی #موزیک_فارسی #پاپ #گیتار #گیتاریست_ایرانی #آهنگ_جدید #ترانه #پیانو #عارف #گوگوش #رادیوجوان #موزیسین #آواز #داریوش #آهنگساز #صدا #کنسرت #آهنگ_ایرانی #موسیقی #ابی #سیاوش_قمیشی #شادمهر
🎶  🎙.............. . 🎸[#] 🎷[#] . . بدون گفتگو رابطه ای وجود ندارد💚 بدون احترام عشقی وجود ندارد❤️ بدون اعتماد دلیلی برای ادامه وجود ندارد🧡 . . موزیکمیکس رو به دوستان خود معرفی کنید . .  ____________________________________ #موزیک #موزیک_جدید #موزیک_ویدیو #آهنگ #خواننده #نوستالژی #موزیک_فارسی #پاپ #گیتار #گیتاریست_ایرانی #آهنگ_جدید #ترانه #پیانو #عارف #گوگوش #رادیوجوان #موزیسین #آواز #داریوش #آهنگساز #صدا #کنسرت #آهنگ_ایرانی #موسیقی #ابی  #سیاوش_قمیشی #شادمهر
🎶 🎙.............. . 🎸[#] 🎷[#] . . بدون گفتگو رابطه ای وجود ندارد💚 بدون احترام عشقی وجود ندارد❤️ بدون اعتماد دلیلی برای ادامه وجود ندارد🧡 . . موزیکمیکس رو به دوستان خود معرفی کنید . . ____________________________________ #موزیک #موزیک_جدید #موزیک_ویدیو #آهنگ #خواننده #نوستالژی #موزیک_فارسی #پاپ #گیتار #گیتاریست_ایرانی #آهنگ_جدید #ترانه #پیانو #عارف #گوگوش #رادیوجوان #موزیسین #آواز #داریوش #آهنگساز #صدا #کنسرت #آهنگ_ایرانی #موسیقی #ابی #سیاوش_قمیشی #شادمهر
🎶  🎙.............. . 🎸[#] 🎷[#] . . بدون گفتگو رابطه ای وجود ندارد💚 بدون احترام عشقی وجود ندارد❤️ بدون اعتماد دلیلی برای ادامه وجود ندارد🧡 . . موزیکمیکس رو به دوستان خود معرفی کنید . .  ____________________________________ #موزیک #موزیک_جدید #موزیک_ویدیو #آهنگ #خواننده #نوستالژی #موزیک_فارسی #پاپ #گیتار #گیتاریست_ایرانی #آهنگ_جدید #ترانه #پیانو #عارف #گوگوش #رادیوجوان #موزیسین #آواز #داریوش #آهنگساز #صدا #کنسرت #آهنگ_ایرانی #موسیقی #ابی  #سیاوش_قمیشی #شادمهر
🎶 🎙.............. . 🎸[#] 🎷[#] . . بدون گفتگو رابطه ای وجود ندارد💚 بدون احترام عشقی وجود ندارد❤️ بدون اعتماد دلیلی برای ادامه وجود ندارد🧡 . . موزیکمیکس رو به دوستان خود معرفی کنید . . ____________________________________ #موزیک #موزیک_جدید #موزیک_ویدیو #آهنگ #خواننده #نوستالژی #موزیک_فارسی #پاپ #گیتار #گیتاریست_ایرانی #آهنگ_جدید #ترانه #پیانو #عارف #گوگوش #رادیوجوان #موزیسین #آواز #داریوش #آهنگساز #صدا #کنسرت #آهنگ_ایرانی #موسیقی #ابی #سیاوش_قمیشی #شادمهر
صائب تبریزی یارب از عرفان مرا پیمانهای سرشار ده چشم بینا، جان آگاه و دل بیدار ده هر سر موی حواس من به راهی میرود این پریشان سیر را در بزم وحدت بار ده در دل تنگم ز داغ عشق شمعی برفروز خانهٔ تن را چراغی از دل بیدار ده نشاهٔ پا در رکاب می ندارد اعتبار مستی دنبالهداری همچو چشم یار ده برنمیآید به حفظ جام، دست رعشه دار قوت بازوی توفیقی مرا در کار ده مدتی گفتار بیکردار کردی مرحمت روزگاری هم به من کردار بیگفتار ده چند چون مرکز گره باشد کسی در یک مقام؟ پایی از آهن به این سرگشته، چون پرگار ده شیوهٔ ارباب همت نیست جود ناتمام رخصت دیدار دادی، طاقت دیدار ده بیش ازین مپسند صائب را به زندان خرد از بیابان ملک و تخت از دامن کهسار ده #وحدت #وحدت_وجود #نورعلي_تابنده #مجذوب_عليشاه #درويش #صوفي #عرفان #تصوف #حسين_الهي_قمشه_اي #عارف #فيلسوف #دانا #عالم #پيامبر #محمدعلي_طاهري #عرفان_حلقه #سيدمحمدحسيني #سيدخراساني #شعيب_بن_صالح #ري_استارت #شير #خورشيد #صوفيسم #انسان_كامل #عشق #گوهر #يار #دوست #پير #نبي
صائب تبریزی یارب از عرفان مرا پیمانهای سرشار ده چشم بینا، جان آگاه و دل بیدار ده هر سر موی حواس من به راهی میرود این پریشان سیر را در بزم وحدت بار ده در دل تنگم ز داغ عشق شمعی برفروز خانهٔ تن را چراغی از دل بیدار ده نشاهٔ پا در رکاب می ندارد اعتبار مستی دنبالهداری همچو چشم یار ده برنمیآید به حفظ جام، دست رعشه دار قوت بازوی توفیقی مرا در کار ده مدتی گفتار بیکردار کردی مرحمت روزگاری هم به من کردار بیگفتار ده چند چون مرکز گره باشد کسی در یک مقام؟ پایی از آهن به این سرگشته، چون پرگار ده شیوهٔ ارباب همت نیست جود ناتمام رخصت دیدار دادی، طاقت دیدار ده بیش ازین مپسند صائب را به زندان خرد از بیابان ملک و تخت از دامن کهسار ده #وحدت #وحدت_وجود #نورعلي_تابنده #مجذوب_عليشاه #درويش #صوفي #عرفان #تصوف #حسين_الهي_قمشه_اي #عارف #فيلسوف #دانا #عالم #پيامبر #محمدعلي_طاهري #عرفان_حلقه #سيدمحمدحسيني #سيدخراساني #شعيب_بن_صالح #ري_استارت #شير #خورشيد #صوفيسم #انسان_كامل #عشق #گوهر #يار #دوست #پير #نبي
🎶  🎙.............. . 🎸[#] 🎷[#] . . 🎸🎙  . . گفتگو رابطه ای وجود ندارد💚 بدون احترام عشقی وجود ندارد❤️ بدون اعتماد دلیلی برای ادامه وجود ندارد🧡 . . موزیکمیکس رو به دوستان خود معرفی کنید . .  ____________________________________ #موزیک #موزیک_جدید #موزیک_ویدیو #آهنگ #خواننده #نوستالژی #موزیک_فارسی #پاپ #گیتار #گیتاریست_ایرانی #آهنگ_جدید #ترانه #پیانو #عارف #گوگوش #رادیوجوان #موزیسین #آواز #داریوش #آهنگساز #صدا #کنسرت #آهنگ_ایرانی #موسیقی #ابی  #سیاوش_قمیشی #شادمهر
🎶 🎙.............. . 🎸[#] 🎷[#] . . 🎸🎙 . . گفتگو رابطه ای وجود ندارد💚 بدون احترام عشقی وجود ندارد❤️ بدون اعتماد دلیلی برای ادامه وجود ندارد🧡 . . موزیکمیکس رو به دوستان خود معرفی کنید . . ____________________________________ #موزیک #موزیک_جدید #موزیک_ویدیو #آهنگ #خواننده #نوستالژی #موزیک_فارسی #پاپ #گیتار #گیتاریست_ایرانی #آهنگ_جدید #ترانه #پیانو #عارف #گوگوش #رادیوجوان #موزیسین #آواز #داریوش #آهنگساز #صدا #کنسرت #آهنگ_ایرانی #موسیقی #ابی #سیاوش_قمیشی #شادمهر
پندار ما این است که ما مانده ایم و شهدا رفته اند اما حقیقت آن است که زمان ما را با خود برده است و شهدا مانده اند . . . (شهید آوینی) به مناسبت اولین سالگرد عروج خونین شهید مدافع حرم عارف کایدخورده گرد هم می آییم... مشتاق حضور پر شور شما عزیزان هستیم... 🌹🌷🏵🌻⚘🇮🇷❤ #سالگرد #سالگرد_شهادت #اولین_سالگرد _ _  #عارف_كايدخورده #شهيد_عارف_كايدخورده #شهید_عارف_کاید_خورده #شهيد_مدافع_حرم_عارف_كايدخورده #شهيد #سوریه #شهدا #دزفول #آبادان #مدافعين_حرم #مدافع_حرم_دزفول #مدافع_حرم_آبادان #تنكابن #خوزستان #عارف #کایدخورده #شهدای_مدافع_حرم #شهید_مدافع_حرم
پندار ما این است که ما مانده ایم و شهدا رفته اند اما حقیقت آن است که زمان ما را با خود برده است و شهدا مانده اند . . . (شهید آوینی) به مناسبت اولین سالگرد عروج خونین شهید مدافع حرم عارف کایدخورده گرد هم می آییم... مشتاق حضور پر شور شما عزیزان هستیم... 🌹🌷🏵🌻⚘🇮🇷❤ #سالگرد #سالگرد_شهادت #اولین_سالگرد _ _ #عارف_كايدخورده #شهيد_عارف_كايدخورده #شهید_عارف_کاید_خورده #شهيد_مدافع_حرم_عارف_كايدخورده #شهيد #سوریه #شهدا #دزفول #آبادان #مدافعين_حرم #مدافع_حرم_دزفول #مدافع_حرم_آبادان #تنكابن #خوزستان #عارف #کایدخورده #شهدای_مدافع_حرم #شهید_مدافع_حرم
پندار ما این است که ما مانده ایم و شهدا رفته اند اما حقیقت آن است که زمان ما را با خود برده است و شهدا مانده اند . . . (شهید آوینی) به مناسبت اولین سالگرد عروج خونین شهید مدافع حرم عارف کایدخورده گرد هم می آییم... مشتاق حضور پر شور شما عزیزان هستیم... 🌹🌷🏵🌻⚘🇮🇷❤ #سالگرد #سالگرد_شهادت #اولین_سالگرد _ _  #عارف_كايدخورده #شهيد_عارف_كايدخورده #شهید_عارف_کاید_خورده #شهيد_مدافع_حرم_عارف_كايدخورده #شهيد #سوریه #شهدا #دزفول #آبادان #مدافعين_حرم #مدافع_حرم_دزفول #مدافع_حرم_آبادان #تنكابن #خوزستان #عارف #کایدخورده #شهدای_مدافع_حرم #شهید_مدافع_حرم
پندار ما این است که ما مانده ایم و شهدا رفته اند اما حقیقت آن است که زمان ما را با خود برده است و شهدا مانده اند . . . (شهید آوینی) به مناسبت اولین سالگرد عروج خونین شهید مدافع حرم عارف کایدخورده گرد هم می آییم... مشتاق حضور پر شور شما عزیزان هستیم... 🌹🌷🏵🌻⚘🇮🇷❤ #سالگرد #سالگرد_شهادت #اولین_سالگرد _ _ #عارف_كايدخورده #شهيد_عارف_كايدخورده #شهید_عارف_کاید_خورده #شهيد_مدافع_حرم_عارف_كايدخورده #شهيد #سوریه #شهدا #دزفول #آبادان #مدافعين_حرم #مدافع_حرم_دزفول #مدافع_حرم_آبادان #تنكابن #خوزستان #عارف #کایدخورده #شهدای_مدافع_حرم #شهید_مدافع_حرم
. این پیج رو حتما دنبال کنید... واقعا پست هاش قشنگن...🌷🌹❤ . 👉 👈  👉 👈  👉 👈 . #موزیک #پاپ #آهنگ #ابی #داریوش #گوگوش #سیاوش_قمیشی#عارف #ستار #شادمهر_عقیلی #محسن_چاوشی #محسن_یگانه #محمد_علیزاده                 . 👉 👈  👉 👈  👉 👈
. این پیج رو حتما دنبال کنید... واقعا پست هاش قشنگن...🌷🌹❤ . 👉 👈 👉 👈 👉 👈 . #موزیک #پاپ #آهنگ #ابی #داریوش #گوگوش #سیاوش_قمیشی #عارف #ستار #شادمهر_عقیلی #محسن_چاوشی #محسن_یگانه #محمد_علیزاده . 👉 👈 👉 👈 👉 👈
|وطن و وطن دوستی از نگاه امام صدر| . نیاز به وطن و میهن تفریح فکری یا تمایل به گسترش محل سکونت یا قرارداد مکتوبی نیست که مناطقی را به هم پیوند میزند، بلکه جوهر و هسته تحول و رشد تدریجی فرصت ها و تهدیدها و منافع و خطرهاست. همچنین مشارکت حقیقی و به حق دردها و آرمان های یکدیگر است. بقا و جاودانگی وطن ترانه یا رویا نیست، تعهد ملی یا بین المللی نیست بلکه وحدت و یکپارچگی حقیقی در هدف در مبدئی که متشکل از دردها و منافع است و در غایت متجسم، در آرزوها و اهداف است. . کتاب نای و نی #امام_موسی_صدر #چمران #چریک #جهاد #جهادی #شهید_همت #احمد_متوسلیان #شهید_باقری #شهید_خرازی #شهادت #امام_خامنه_ای #شهید_بروجردی #قاسم_سليماني #حاج_قاسم_سلیمانی #مدافعان_حرم #شهید_حججی #عشق #عاشقانه #عارف #عاشق #بصیرت #اسلام #جنگ #ظهور #آوینی #امام_زمان #حزب_الله #شهید_همدانی #شهید_بیضایی
|وطن و وطن دوستی از نگاه امام صدر| . نیاز به وطن و میهن تفریح فکری یا تمایل به گسترش محل سکونت یا قرارداد مکتوبی نیست که مناطقی را به هم پیوند میزند، بلکه جوهر و هسته تحول و رشد تدریجی فرصت ها و تهدیدها و منافع و خطرهاست. همچنین مشارکت حقیقی و به حق دردها و آرمان های یکدیگر است. بقا و جاودانگی وطن ترانه یا رویا نیست، تعهد ملی یا بین المللی نیست بلکه وحدت و یکپارچگی حقیقی در هدف در مبدئی که متشکل از دردها و منافع است و در غایت متجسم، در آرزوها و اهداف است. . کتاب نای و نی #امام_موسی_صدر #چمران #چریک #جهاد #جهادی #شهید_همت #احمد_متوسلیان #شهید_باقری #شهید_خرازی #شهادت #امام_خامنه_ای #شهید_بروجردی #قاسم_سليماني #حاج_قاسم_سلیمانی #مدافعان_حرم #شهید_حججی #عشق #عاشقانه #عارف #عاشق #بصیرت #اسلام #جنگ #ظهور #آوینی #امام_زمان #حزب_الله #شهید_همدانی #شهید_بیضایی
🍁🍁🍁🍁: ➰ در دنيايى كه عشق و محبت و دوستى تاوان دارد در روزگارى كه حوصله ها به دمى بند است جايى كه دوست داشتن بشود زهر مار و درد بى درمان هواى خودت را خودت داشته باش كه به آدمى كه هيچ به ديوار هم كه تكيه كنى، بايد تاوان بدهى :) #سلطان قلبم #عارف #دلتنگی #اهواز_ایذه_باغملک_شوش_اندیمشک_دزفول_شوشتر_مسجدسلیمان_هندیجان_رامهرمز_اندیکا_لالی_گتوند_هفتگل_سردشت_امیدیه_بهبهان #سیناشعبانخانی #محسنابراهیمزاده #محسنلرستانی #آبان
🍁🍁🍁🍁: ➰ در دنيايى كه عشق و محبت و دوستى تاوان دارد در روزگارى كه حوصله ها به دمى بند است جايى كه دوست داشتن بشود زهر مار و درد بى درمان هواى خودت را خودت داشته باش كه به آدمى كه هيچ به ديوار هم كه تكيه كنى، بايد تاوان بدهى :) #سلطان قلبم #عارف #دلتنگی #اهواز_ایذه_باغملک_شوش_اندیمشک_دزفول_شوشتر_مسجدسلیمان_هندیجان_رامهرمز_اندیکا_لالی_گتوند_هفتگل_سردشت_امیدیه_بهبهان #سیناشعبانخانی #محسنابراهیمزاده #محسنلرستانی #آبان
#عارف #پاییز🍁#سال۹۶ کی بهتر از تو که بهترینی تو ماه زیبای روی زمینی تو قلب من باش تا که بفهمی چه دلبرانه به دل میشینی حتی بدی هات بخشیدنی بود شرم تو چشمات بوسیدنی بود همه حواست جامونده پیشم من به کم از تو راضی نمیشم تو پا میذاری تو خونه ی من تو عاشق میشی رو شونه ی من این یه قراره بین منو تو کسی عاشق نیست عین منو تو...
#عارف #پاییز 🍁#سال ۹۶ کی بهتر از تو که بهترینی تو ماه زیبای روی زمینی تو قلب من باش تا که بفهمی چه دلبرانه به دل میشینی حتی بدی هات بخشیدنی بود شرم تو چشمات بوسیدنی بود همه حواست جامونده پیشم من به کم از تو راضی نمیشم تو پا میذاری تو خونه ی من تو عاشق میشی رو شونه ی من این یه قراره بین منو تو کسی عاشق نیست عین منو تو...
چند دقیقه ای شاد با پیج موزیکمیکس 😂 . 🎶  🎙.............. . 🎸[#] 🎷[#] . . بدون گفتگو رابطه ای وجود ندارد💚 بدون احترام عشقی وجود ندارد❤️ بدون اعتماد دلیلی برای ادامه وجود ندارد🧡 . . موزیکمیکس رو به دوستان خود معرفی کنید . .  ____________________________________ #موزیک #موزیک_جدید #موزیک_ویدیو #آهنگ #خواننده #نوستالژی #موزیک_فارسی #پاپ #گیتار #گیتاریست_ایرانی #آهنگ_جدید #ترانه #پیانو #عارف #گوگوش #رپ #موزیسین #آواز #داریوش #آهنگساز #صدا #کنسرت #آهنگ_ایرانی #موسیقی #ابی  #سیاوش_قمیشی #شادمهر
چند دقیقه ای شاد با پیج موزیکمیکس 😂 . 🎶 🎙.............. . 🎸[#] 🎷[#] . . بدون گفتگو رابطه ای وجود ندارد💚 بدون احترام عشقی وجود ندارد❤️ بدون اعتماد دلیلی برای ادامه وجود ندارد🧡 . . موزیکمیکس رو به دوستان خود معرفی کنید . . ____________________________________ #موزیک #موزیک_جدید #موزیک_ویدیو #آهنگ #خواننده #نوستالژی #موزیک_فارسی #پاپ #گیتار #گیتاریست_ایرانی #آهنگ_جدید #ترانه #پیانو #عارف #گوگوش #رپ #موزیسین #آواز #داریوش #آهنگساز #صدا #کنسرت #آهنگ_ایرانی #موسیقی #ابی #سیاوش_قمیشی #شادمهر
یک شب آتش برنیستانی فتاد سوخت چون عشقی که بر جانی فتاد شعله تا سرگرم کار خویش شد هرنیی شمع مزار خویش شد استاد عزیزم #قلندر عاشق#عاشق دلسوخته#عارف جلیل القدر#آقاسید خلیل عالی نژاد#سیدخلیل#عشق#رفیع#محمودی#سه تار#تنبور#سازسازی#موسیق#موسیقی مقامی۲۷آبان سالگرد ملکوتی استاد عزیز
یک شب آتش برنیستانی فتاد سوخت چون عشقی که بر جانی فتاد شعله تا سرگرم کار خویش شد هرنیی شمع مزار خویش شد استاد عزیزم #قلندر عاشق#عاشق دلسوخته#عارف جلیل القدر#آقاسید خلیل عالی نژاد#سیدخلیل #عشق #رفیع #محمودی #سه تار#تنبور #سازسازی #موسیق #موسیقی مقامی۲۷آبان سالگرد ملکوتی استاد عزیز
#خواننده #هایده #ستار #عارف #منصور #پاپ #راک از تاچند میدین به صداش:::؟؟؟؟
#خواننده #هایده #ستار #عارف #منصور #پاپ #راک از تاچند میدین به صداش:::؟؟؟؟
#خواننده #هایده #ستار #عارف #منصور #پاپ #راک از تاچند میدین به صداش:::؟؟؟؟
#خواننده #هایده #ستار #عارف #منصور #پاپ #راک از تاچند میدین به صداش:::؟؟؟؟
سلطان قلبها💙 سازمن حرف من... مهم نيست كجاست مهم اينه كه حسسش بياد،سازمن حرف من است وقتي اين نتها روميشنويد ارامش ازخدايم براتون ميخام. #عارف #آرامش #گيتار #حس  #نت
سلطان قلبها💙 سازمن حرف من... مهم نيست كجاست مهم اينه كه حسسش بياد،سازمن حرف من است وقتي اين نتها روميشنويد ارامش ازخدايم براتون ميخام. #عارف #آرامش #گيتار #حس #نت
یادی کنیم از استاد بنان بزرگوار.ترانه اله ناز که اولین بار در سال با صدای استاد بنان از رادیو ایران پخش شد و در سال های بعد توسط استاد معین بازخوانی شد.بنده امروز جهت شاگردی و یاد گیری از این دو بزرگوار این ترانه رو اجرا کردم امیدوارم لذت ببرید 🙏🌹🌷 قسمت #معین #احسانخواجهامیری #عارف  #بنان #سوسن #هایده #شادمهرعقیلی .  _
یادی کنیم از استاد بنان بزرگوار.ترانه اله ناز که اولین بار در سال با صدای استاد بنان از رادیو ایران پخش شد و در سال های بعد توسط استاد معین بازخوانی شد.بنده امروز جهت شاگردی و یاد گیری از این دو بزرگوار این ترانه رو اجرا کردم امیدوارم لذت ببرید 🙏🌹🌷 قسمت #معین #احسانخواجهامیری #عارف #بنان #سوسن #هایده #شادمهرعقیلی . _
🎶  🎙.............. . 🎸[#] 🎷[#]. . . 🎶🎸 . . . بدون گفتگو رابطه ای وجود ندارد💚 بدون احترام عشقی وجود ندارد❤️ بدون اعتماد دلیلی برای ادامه وجود ندارد🧡 . . موزیکمیکس رو به دوستان خود معرفی کنید . .  ____________________________________ #موزیک #موزیک_جدید #موزیک_ویدیو #آهنگ #خواننده #نوستالژی #موزیک_فارسی #پاپ #گیتار #گیتاریست_ایرانی #آهنگ_جدید #ترانه #پیانو #عارف #گوگوش #رادیوجوان #موزیسین #آواز #داریوش #آهنگساز #صدا #کنسرت #آهنگ_ایرانی #موسیقی #ابی  #سیاوش_قمیشی #شادمهر
🎶 🎙.............. . 🎸[#] 🎷[#]. . . 🎶🎸 . . . بدون گفتگو رابطه ای وجود ندارد💚 بدون احترام عشقی وجود ندارد❤️ بدون اعتماد دلیلی برای ادامه وجود ندارد🧡 . . موزیکمیکس رو به دوستان خود معرفی کنید . . ____________________________________ #موزیک #موزیک_جدید #موزیک_ویدیو #آهنگ #خواننده #نوستالژی #موزیک_فارسی #پاپ #گیتار #گیتاریست_ایرانی #آهنگ_جدید #ترانه #پیانو #عارف #گوگوش #رادیوجوان #موزیسین #آواز #داریوش #آهنگساز #صدا #کنسرت #آهنگ_ایرانی #موسیقی #ابی #سیاوش_قمیشی #شادمهر
🎶  🎙.............. . 🎸[#] 🎷[#] . . 🎸🎙 . . بدون گفتگو رابطه ای وجود ندارد💚 بدون احترام عشقی وجود ندارد❤️ بدون اعتماد دلیلی برای ادامه وجود ندارد🧡 . . موزیکمیکس رو به دوستان خود معرفی کنید . .  ____________________________________ #موزیک #موزیک_جدید #موزیک_ویدیو #آهنگ #خواننده #نوستالژی #موزیک_فارسی #پاپ #گیتار #گیتاریست_ایرانی #آهنگ_جدید #ترانه #پیانو #عارف #گوگوش #رادیوجوان #موزیسین #آواز #داریوش #آهنگساز #صدا #کنسرت #آهنگ_ایرانی #موسیقی #ابی  #سیاوش_قمیشی #شادمهر
🎶 🎙.............. . 🎸[#] 🎷[#] . . 🎸🎙 . . بدون گفتگو رابطه ای وجود ندارد💚 بدون احترام عشقی وجود ندارد❤️ بدون اعتماد دلیلی برای ادامه وجود ندارد🧡 . . موزیکمیکس رو به دوستان خود معرفی کنید . . ____________________________________ #موزیک #موزیک_جدید #موزیک_ویدیو #آهنگ #خواننده #نوستالژی #موزیک_فارسی #پاپ #گیتار #گیتاریست_ایرانی #آهنگ_جدید #ترانه #پیانو #عارف #گوگوش #رادیوجوان #موزیسین #آواز #داریوش #آهنگساز #صدا #کنسرت #آهنگ_ایرانی #موسیقی #ابی #سیاوش_قمیشی #شادمهر
:  ترانه: تکیه گاه (آلبوم حضرت عشق) ترانه سرا: مسعود امینی آهنگساز: محمد حیدری اجرا شده در کنسرت سرت رو بذار رو شونه هام خوابت بگیره/ بذار تا آروم دل بی تابت بگیره/ بهم نگو از ما گذشته دیگه دیره/ حتی من از شنیدنش گریه ام می گیره/ وقتی چشات خوابش میاد آدم غم هاش یادش/ یه حالتی تو چشماته که عشق خودش باهاش میاد . . . ✔ جهت دریافت آثار آقای امید به کانال ترانه باران ( لینک کانال در بیوی پیج) مراجعه فرمایید #امید #امید_سلطانی #صدای_جاودان_عشق #حضرت_عشق #رادیو_جوان #ستار #عارف #داریوش #سیاوش_قمیشی #کنسرت             _   _
: ترانه: تکیه گاه (آلبوم حضرت عشق) ترانه سرا: مسعود امینی آهنگساز: محمد حیدری اجرا شده در کنسرت سرت رو بذار رو شونه هام خوابت بگیره/ بذار تا آروم دل بی تابت بگیره/ بهم نگو از ما گذشته دیگه دیره/ حتی من از شنیدنش گریه ام می گیره/ وقتی چشات خوابش میاد آدم غم هاش یادش/ یه حالتی تو چشماته که عشق خودش باهاش میاد . . . ✔ جهت دریافت آثار آقای امید به کانال ترانه باران ( لینک کانال در بیوی پیج) مراجعه فرمایید #امید #امید_سلطانی #صدای_جاودان_عشق #حضرت_عشق #رادیو_جوان #ستار #عارف #داریوش #سیاوش_قمیشی #کنسرت _ _
🔥😉🔥😊🔥😉🔥 بندگان خدارو ..... کرده 😎😂 #گیلان #رعنا . _ 👈👈👈👈👈 فالو یادت نره _ _ _         #ستارگان #هنرپیشه #بازیگر #دورهمی #داریوش #اسطوره #نوستالژی #آلمان #میکاپ #موسیقی #کلیپ #فان #موزیک #گوگوش #ابی #عارف #سفر #ترکیه #دیدنی #معین #عروس دوستان_خود_را_زیر_پست_تگ_کنید
🔥😉🔥😊🔥😉🔥 بندگان خدارو ..... کرده 😎😂 #گیلان #رعنا . _ 👈👈👈👈👈 فالو یادت نره _ _ _ #ستارگان #هنرپیشه #بازیگر #دورهمی #داریوش #اسطوره #نوستالژی #آلمان #میکاپ #موسیقی #کلیپ #فان #موزیک #گوگوش #ابی #عارف #سفر #ترکیه #دیدنی #معین #عروس دوستان_خود_را_زیر_پست_تگ_کنید
:  ترانه: تکیه گاه (آلبوم حضرت عشق) ترانه سرا: مسعود امینی آهنگساز: محمد حیدری اجرا شده در کنسرت سرت رو بذار رو شونه هام خوابت بگیره/ بذار تا آروم دل بی تابت بگیره/ بهم نگو از ما گذشته دیگه دیره/ حتی من از شنیدنش گریه ام می گیره/ وقتی چشات خوابش میاد آدم غم هاش یادش/ یه حالتی تو چشماته که عشق خودش باهاش میاد . ✔ جهت دریافت آثار آقای امید به کانال ترانه باران ( لینک کانال در بیوی پیج) مراجعه فرمایید #امید #امید_سلطانی #صدای_جاودان_عشق #حضرت_عشق #رادیو_جوان #ستار #عارف #داریوش #سیاوش_قمیشی #کنسرت             _   _
: ترانه: تکیه گاه (آلبوم حضرت عشق) ترانه سرا: مسعود امینی آهنگساز: محمد حیدری اجرا شده در کنسرت سرت رو بذار رو شونه هام خوابت بگیره/ بذار تا آروم دل بی تابت بگیره/ بهم نگو از ما گذشته دیگه دیره/ حتی من از شنیدنش گریه ام می گیره/ وقتی چشات خوابش میاد آدم غم هاش یادش/ یه حالتی تو چشماته که عشق خودش باهاش میاد . ✔ جهت دریافت آثار آقای امید به کانال ترانه باران ( لینک کانال در بیوی پیج) مراجعه فرمایید #امید #امید_سلطانی #صدای_جاودان_عشق #حضرت_عشق #رادیو_جوان #ستار #عارف #داریوش #سیاوش_قمیشی #کنسرت _ _