پیک گرام

عکس ها و فیلم های درباره عاشقانه ها در اینستاگرام

محبوب ترین عکس ها و فیلم های عاشقانه ها

Instagram
آهنگ :ته گره ته امشو برو از استاد طالبی فدایت شوم امشب بیا😱😱😱 سگ نال ه بن ، دَوِوسّوئه، ته گره تو امشو برو = (سگ زیر ایوان بسته است { خطر ی ندارد} فدایت شوم امشب بیا ) ایوون ه چراغ ، مَشت سوئه ، ته گره تو امشو برو = (چراغ تراس، کاملا روشن است فدایت شوم امشب بیا) امه گت مار، سخت اِشنوئه ، ته گره تو امشو برو = ((مادر بزرگ ما گوش هایش سنگین است فدایت شوم امشب بیا) گت ه برار، مَله شوئه، ته گره تو امشو برو = (برادر بزرگم معمولا به مهمانی می رود فدایت شوم امشب بیا) خورد ه برار، مسسه خوئه ، ته گره تو امشو برو = (برادر کوچک هم خوابش سنگین است فدایت شوم امشب بیا) قوری چائی آمادوئه، ته گره ته امشو برو = ( چای دم کشیده و آماده است، فدایت شوم امشب بیا) اَمه پلا ، آبکش بَزوئه، ته گره تو امشو برو=( برنج ما آبکشی شده و آماده دم کشیدن است فدایت شوم امشب بیا) امه خِرِش ، قیسی پهلوئه، ته گره تو امشو برو = (خورش امشب ما مرغ و قیسی{آلو} است فدایت شوم امشب بیا) کِرسی یِه تش، فل بزوئه ، ته گره تو امشو برو = (آتش کرسی ما کاملا گر گرفته و زیر خاکستر است*****، فدایت شوم امشب بیا) رختخواب هم آمادوئه، ته گره ته امشو برو = ( جای خوابیدنت را نیز انداختیم،آماده است! فدایت شوم امشب بیا) اون، کنار ه خس، ته نومزوئه ، ته گره ته امشو برو = ( آن کس که کنار تو می خوابد، نامزد توست، فدایت شوم امشب بیا)  #علی_فرحی_طنز_شاد #ترانه_مازنی #مازندرانی #موسیقی_مازندران #موسیقی_شاد #طنز_خنده_دار_شوخی_سرگرمی_فان_جک_تصویر #صبح_بخیر #سرباز #نامزدی #سماع #عاشقانه #عاشقانه_ها
آهنگ :ته گره ته امشو برو از استاد طالبی فدایت شوم امشب بیا😱😱😱 سگ نال ه بن ، دَوِوسّوئه، ته گره تو امشو برو = (سگ زیر ایوان بسته است { خطر ی ندارد} فدایت شوم امشب بیا ) ایوون ه چراغ ، مَشت سوئه ، ته گره تو امشو برو = (چراغ تراس، کاملا روشن است فدایت شوم امشب بیا) امه گت مار، سخت اِشنوئه ، ته گره تو امشو برو = ((مادر بزرگ ما گوش هایش سنگین است فدایت شوم امشب بیا) گت ه برار، مَله شوئه، ته گره تو امشو برو = (برادر بزرگم معمولا به مهمانی می رود فدایت شوم امشب بیا) خورد ه برار، مسسه خوئه ، ته گره تو امشو برو = (برادر کوچک هم خوابش سنگین است فدایت شوم امشب بیا) قوری چائی آمادوئه، ته گره ته امشو برو = ( چای دم کشیده و آماده است، فدایت شوم امشب بیا) اَمه پلا ، آبکش بَزوئه، ته گره تو امشو برو=( برنج ما آبکشی شده و آماده دم کشیدن است فدایت شوم امشب بیا) امه خِرِش ، قیسی پهلوئه، ته گره تو امشو برو = (خورش امشب ما مرغ و قیسی{آلو} است فدایت شوم امشب بیا) کِرسی یِه تش، فل بزوئه ، ته گره تو امشو برو = (آتش کرسی ما کاملا گر گرفته و زیر خاکستر است*****، فدایت شوم امشب بیا) رختخواب هم آمادوئه، ته گره ته امشو برو = ( جای خوابیدنت را نیز انداختیم،آماده است! فدایت شوم امشب بیا) اون، کنار ه خس، ته نومزوئه ، ته گره ته امشو برو = ( آن کس که کنار تو می خوابد، نامزد توست، فدایت شوم امشب بیا) #علی_فرحی_طنز_شاد #ترانه_مازنی #مازندرانی #موسیقی_مازندران #موسیقی_شاد #طنز_خنده_دار_شوخی_سرگرمی_فان_جک_تصویر #صبح_بخیر #سرباز #نامزدی #سماع #عاشقانه #عاشقانه_ها
آهنگ :ته گره ته امشو برو از استاد طالبی فدایت شوم امشب بیا😱😱😱 سگ نال ه بن ، دَوِوسّوئه، ته گره تو امشو برو = (سگ زیر ایوان بسته است { خطر ی ندارد} فدایت شوم امشب بیا ) ایوون ه چراغ ، مَشت سوئه ، ته گره تو امشو برو = (چراغ تراس، کاملا روشن است فدایت شوم امشب بیا) امه گت مار، سخت اِشنوئه ، ته گره تو امشو برو = ((مادر بزرگ ما گوش هایش سنگین است فدایت شوم امشب بیا) گت ه برار، مَله شوئه، ته گره تو امشو برو = (برادر بزرگم معمولا به مهمانی می رود فدایت شوم امشب بیا) خورد ه برار، مسسه خوئه ، ته گره تو امشو برو = (برادر کوچک هم خوابش سنگین است فدایت شوم امشب بیا) قوری چائی آمادوئه، ته گره ته امشو برو = ( چای دم کشیده و آماده است، فدایت شوم امشب بیا) اَمه پلا ، آبکش بَزوئه، ته گره تو امشو برو=( برنج ما آبکشی شده و آماده دم کشیدن است فدایت شوم امشب بیا) امه خِرِش ، قیسی پهلوئه، ته گره تو امشو برو = (خورش امشب ما مرغ و قیسی{آلو} است فدایت شوم امشب بیا) کِرسی یِه تش، فل بزوئه ، ته گره تو امشو برو = (آتش کرسی ما کاملا گر گرفته و زیر خاکستر است*****، فدایت شوم امشب بیا) رختخواب هم آمادوئه، ته گره ته امشو برو = ( جای خوابیدنت را نیز انداختیم،آماده است! فدایت شوم امشب بیا) اون، کنار ه خس، ته نومزوئه ، ته گره ته امشو برو = ( آن کس که کنار تو می خوابد، نامزد توست، فدایت شوم امشب بیا)  #علی_فرحی_طنز_شاد #ترانه_مازنی #مازندرانی #موسیقی_مازندران #موسیقی_شاد #طنز_خنده_دار_شوخی_سرگرمی_فان_جک_تصویر #صبح_بخیر #سرباز #نامزدی #سماع #عاشقانه #عاشقانه_ها
آهنگ :ته گره ته امشو برو از استاد طالبی فدایت شوم امشب بیا😱😱😱 سگ نال ه بن ، دَوِوسّوئه، ته گره تو امشو برو = (سگ زیر ایوان بسته است { خطر ی ندارد} فدایت شوم امشب بیا ) ایوون ه چراغ ، مَشت سوئه ، ته گره تو امشو برو = (چراغ تراس، کاملا روشن است فدایت شوم امشب بیا) امه گت مار، سخت اِشنوئه ، ته گره تو امشو برو = ((مادر بزرگ ما گوش هایش سنگین است فدایت شوم امشب بیا) گت ه برار، مَله شوئه، ته گره تو امشو برو = (برادر بزرگم معمولا به مهمانی می رود فدایت شوم امشب بیا) خورد ه برار، مسسه خوئه ، ته گره تو امشو برو = (برادر کوچک هم خوابش سنگین است فدایت شوم امشب بیا) قوری چائی آمادوئه، ته گره ته امشو برو = ( چای دم کشیده و آماده است، فدایت شوم امشب بیا) اَمه پلا ، آبکش بَزوئه، ته گره تو امشو برو=( برنج ما آبکشی شده و آماده دم کشیدن است فدایت شوم امشب بیا) امه خِرِش ، قیسی پهلوئه، ته گره تو امشو برو = (خورش امشب ما مرغ و قیسی{آلو} است فدایت شوم امشب بیا) کِرسی یِه تش، فل بزوئه ، ته گره تو امشو برو = (آتش کرسی ما کاملا گر گرفته و زیر خاکستر است*****، فدایت شوم امشب بیا) رختخواب هم آمادوئه، ته گره ته امشو برو = ( جای خوابیدنت را نیز انداختیم،آماده است! فدایت شوم امشب بیا) اون، کنار ه خس، ته نومزوئه ، ته گره ته امشو برو = ( آن کس که کنار تو می خوابد، نامزد توست، فدایت شوم امشب بیا) #علی_فرحی_طنز_شاد #ترانه_مازنی #مازندرانی #موسیقی_مازندران #موسیقی_شاد #طنز_خنده_دار_شوخی_سرگرمی_فان_جک_تصویر #صبح_بخیر #سرباز #نامزدی #سماع #عاشقانه #عاشقانه_ها
بهترینارو تگ کن زندگیت 😍💑💕❤ #عاشقانه #عاشقانه_ها
بهترینارو تگ کن زندگیت 😍💑💕❤ #عاشقانه #عاشقانه_ها
بهترینارو تگ کن زندگیت 😍💑💕❤ #عاشقانه #عاشقانه_ها
بهترینارو تگ کن زندگیت 😍💑💕❤ #عاشقانه #عاشقانه_ها
استاد شهریار پیر اگر باشم چه غم، عشقم جوان است ای پری وین جوانی هم هنوزش عنفوان است ای پری هر چه عاشق پیر تر عشقش جوانتر ای عجب دل دهد تاوان اگر تن ناتوان است ای پری پیل مــاه و سال را پهلو نمی کردم تهی با غمت پهلو زدم، غم پهلوان است ای پری هر کتاب تازه ای کز ناز داری خود بخوان من حریفی کهنه ام درسم روان است ای پری یاد ایامی که دل ها بود لبریز امید آن اوان هم عمر بود این هم اوان است ای پری روح سهراب جوان از آسمان ها هم گذشت نوشدارویش، هنوز از پی دوان است ای پری با نواهــای جـــرس گاهی به فریادم برس کین ز راه افــتاده هم از کاروان است ای پری کام درویشان نداده خـدمت پیران چه سود پیر را گو شهریار از شبروان است ای پری #شهریار #شهریاریها #استاد_شهریار #شعر #شاعرانه #شاعران #شاعر #شاعری #شاعرانه_ها #عشق #عاشقانه #عاشقانه_ها #عاشقانه_های_من #عاشقانه_خاص #عاشقی #ترانه_ماندگار #ترانه #ترانه_سرا #تبریز #ترک#هنرمند #هنرپیشه #هنرمندان #هنرمندان_ایرانی #ترکی#اردشیر_رستمی#محمد_حسین_بهجت_تبریزی#دکلمه #دکلمه_عاشقانه #دکلمه_شعر
استاد شهریار پیر اگر باشم چه غم، عشقم جوان است ای پری وین جوانی هم هنوزش عنفوان است ای پری هر چه عاشق پیر تر عشقش جوانتر ای عجب دل دهد تاوان اگر تن ناتوان است ای پری پیل مــاه و سال را پهلو نمی کردم تهی با غمت پهلو زدم، غم پهلوان است ای پری هر کتاب تازه ای کز ناز داری خود بخوان من حریفی کهنه ام درسم روان است ای پری یاد ایامی که دل ها بود لبریز امید آن اوان هم عمر بود این هم اوان است ای پری روح سهراب جوان از آسمان ها هم گذشت نوشدارویش، هنوز از پی دوان است ای پری با نواهــای جـــرس گاهی به فریادم برس کین ز راه افــتاده هم از کاروان است ای پری کام درویشان نداده خـدمت پیران چه سود پیر را گو شهریار از شبروان است ای پری #شهریار #شهریاریها #استاد_شهریار #شعر #شاعرانه #شاعران #شاعر #شاعری #شاعرانه_ها #عشق #عاشقانه #عاشقانه_ها #عاشقانه_های_من #عاشقانه_خاص #عاشقی #ترانه_ماندگار #ترانه #ترانه_سرا #تبریز #ترک #هنرمند #هنرپیشه #هنرمندان #هنرمندان_ایرانی #ترکی #اردشیر_رستمی #محمد_حسین_بهجت_تبریزی #دکلمه #دکلمه_عاشقانه #دکلمه_شعر
آن روزها هر وقت موهایت را باز میکردی، باد وزیدن میگرفت! این خشکسالی بیدلیل نیست؛ و جز من هیچکس دلیلش را نمیداند. باد دلباخته بود٬ و تو، موهایت را کوتاه کردی! نزار قبانی . .. . . . . . . . . . . . .. . . . .#با_من_قدم_بزن #دکلمه_شعر #نوستالوژی #دلنوشته_ناب #تاریخ #دلنوشته_های_من #احساسی #عکاسی_هنری #پاییز #عاشقانه_ها #عاشقانه_های_من #دلنوشته #رمانتیک #عکس_روز #هنری #شعرعاشقانه #آرامش_بخش #تاریخ_ایران #جملات_قصار #آهنگ #قدیمی #قدیمیها #دوربین_عکاسی #عکاسی📷 #جملات_احساسی #شعر #جالب #دوربین #متن
آن روزها هر وقت موهایت را باز میکردی، باد وزیدن میگرفت! این خشکسالی بیدلیل نیست؛ و جز من هیچکس دلیلش را نمیداند. باد دلباخته بود٬ و تو، موهایت را کوتاه کردی! نزار قبانی . .. . . . . . . . . . . . .. . . . .#با_من_قدم_بزن #دکلمه_شعر #نوستالوژی #دلنوشته_ناب #تاریخ #دلنوشته_های_من #احساسی #عکاسی_هنری #پاییز #عاشقانه_ها #عاشقانه_های_من #دلنوشته #رمانتیک #عکس_روز #هنری #شعرعاشقانه #آرامش_بخش #تاریخ_ایران #جملات_قصار #آهنگ #قدیمی #قدیمیها #دوربین_عکاسی #عکاسی 📷 #جملات_احساسی #شعر #جالب #دوربین #متن
گفتم روزی برایت خواهم گفت ، روزی برایت خواهم گفت از تمام آن چه بر من گذشته است از تمام آن ها که شنیده ام ، از تمام شبهای دراز زمستانی ، از تمام روزهای طولانی تابستان از آن چه که از دست داده ام و از چیزهایی که به دست آورده ام روزی برایت همه را خواهم گفت ، همه را روزی برایت می گویم: که چه چیز مرا این گونه کرد ، چه چیز مرا تا به این جا آورد ، چه چیز مرا نگه داشت ... . .. . . . . . . . . . . . .. . . . .#با_من_قدم_بزن #دکلمه_شعر #نوستالوژی #دلنوشته_ناب #تاریخ #دلنوشته_های_من #احساسی #عکاسی_هنری #پاییز #عاشقانه_ها #عاشقانه_های_من #دلنوشته #رمانتیک #عکس_روز #هنری #شعرعاشقانه #آرامش_بخش #تاریخ_ایران #جملات_قصار #آهنگ #قدیمی #قدیمیها #دوربین_عکاسی #عکاسی📷 #جملات_احساسی #شعر #جالب #دوربین #متن
گفتم روزی برایت خواهم گفت ، روزی برایت خواهم گفت از تمام آن چه بر من گذشته است از تمام آن ها که شنیده ام ، از تمام شبهای دراز زمستانی ، از تمام روزهای طولانی تابستان از آن چه که از دست داده ام و از چیزهایی که به دست آورده ام روزی برایت همه را خواهم گفت ، همه را روزی برایت می گویم: که چه چیز مرا این گونه کرد ، چه چیز مرا تا به این جا آورد ، چه چیز مرا نگه داشت ... . .. . . . . . . . . . . . .. . . . .#با_من_قدم_بزن #دکلمه_شعر #نوستالوژی #دلنوشته_ناب #تاریخ #دلنوشته_های_من #احساسی #عکاسی_هنری #پاییز #عاشقانه_ها #عاشقانه_های_من #دلنوشته #رمانتیک #عکس_روز #هنری #شعرعاشقانه #آرامش_بخش #تاریخ_ایران #جملات_قصار #آهنگ #قدیمی #قدیمیها #دوربین_عکاسی #عکاسی 📷 #جملات_احساسی #شعر #جالب #دوربین #متن
خاطراتی که اندوهگین هستند با هر نوای یادش میوفتی گاهی عطر ،گاهی ترانه ای گاهی صدای عشق بازی آسمان گاهی هم افتادن برگی زرد و سرخ ، دلت که میگیرد بی هوا بهانه جو میشوی و از عالم و ادم طلبکار همه چیز را ربط میدهی به خودت حتی سرمای زمستان عاشق که باشی خبری از غم اندوه نیست همه چیز رنگ زیبای دارد حتی باران سیل آسا هم میشود عشق بازی آسمان عاشق که باشی عاشقانه زندگی میکنی پر رنگ و سبز مهدی شریفی گنجینه کتاب . .. . . . . . . . . . . . .. . . . .#با_من_قدم_بزن #دکلمه_شعر #نوستالوژی #دلنوشته_ناب #تاریخ #دلنوشته_های_من #احساسی #عکاسی_هنری #پاییز #عاشقانه_ها #عاشقانه_های_من #دلنوشته #رمانتیک #عکس_روز #هنری #شعرعاشقانه #آرامش_بخش #تاریخ_ایران #جملات_قصار #آهنگ #قدیمی #قدیمیها #دوربین_عکاسی #عکاسی📷 #جملات_احساسی #شعر #جالب #دوربین #متن
خاطراتی که اندوهگین هستند با هر نوای یادش میوفتی گاهی عطر ،گاهی ترانه ای گاهی صدای عشق بازی آسمان گاهی هم افتادن برگی زرد و سرخ ، دلت که میگیرد بی هوا بهانه جو میشوی و از عالم و ادم طلبکار همه چیز را ربط میدهی به خودت حتی سرمای زمستان عاشق که باشی خبری از غم اندوه نیست همه چیز رنگ زیبای دارد حتی باران سیل آسا هم میشود عشق بازی آسمان عاشق که باشی عاشقانه زندگی میکنی پر رنگ و سبز مهدی شریفی گنجینه کتاب . .. . . . . . . . . . . . .. . . . .#با_من_قدم_بزن #دکلمه_شعر #نوستالوژی #دلنوشته_ناب #تاریخ #دلنوشته_های_من #احساسی #عکاسی_هنری #پاییز #عاشقانه_ها #عاشقانه_های_من #دلنوشته #رمانتیک #عکس_روز #هنری #شعرعاشقانه #آرامش_بخش #تاریخ_ایران #جملات_قصار #آهنگ #قدیمی #قدیمیها #دوربین_عکاسی #عکاسی 📷 #جملات_احساسی #شعر #جالب #دوربین #متن
دوست داشتن معنی پیچیدهای ندارد به گمان من این که میخواهم نزدیکم باشی، نگاهت کنم، قند توی دلم آب بشود و سراسر لبخند بشوم از بودنات کجایش پیچیده است؟ . سختش نکنیم داستان که نمیخوانیم زندگی میکنیم . پ.ن: نگفتنش و رد شدن یعنی جا گذاشتن برای احساسات احتمالی آینده به نظر من . بلیت بختآزمایی که نخریدیم تکلیفمان باید در زمان حال روشن باشد با خودمان ---------- اگر هم مطمئن نیستیم که هیچی بحثش جداست (دروغ نگوییم، به هیچ عنوان) کلمات جادو میکنند -چه خوب و چه بد- اعتماد به دوست داشتن باید ادامه پیدا کند --------- . .. . . . . . . . . . . . .. . . . .#با_من_قدم_بزن #دکلمه_شعر #نوستالوژی #دلنوشته_ناب #تاریخ #دلنوشته_های_من #احساسی #عکاسی_هنری #پاییز #عاشقانه_ها #عاشقانه_های_من #دلنوشته #رمانتیک #عکس_روز #هنری #شعرعاشقانه #آرامش_بخش #تاریخ_ایران #جملات_قصار #آهنگ #قدیمی #قدیمیها #دوربین_عکاسی #عکاسی📷 #جملات_احساسی #شعر #جالب #دوربین #متن
دوست داشتن معنی پیچیدهای ندارد به گمان من این که میخواهم نزدیکم باشی، نگاهت کنم، قند توی دلم آب بشود و سراسر لبخند بشوم از بودنات کجایش پیچیده است؟ . سختش نکنیم داستان که نمیخوانیم زندگی میکنیم . پ.ن: نگفتنش و رد شدن یعنی جا گذاشتن برای احساسات احتمالی آینده به نظر من . بلیت بختآزمایی که نخریدیم تکلیفمان باید در زمان حال روشن باشد با خودمان ---------- اگر هم مطمئن نیستیم که هیچی بحثش جداست (دروغ نگوییم، به هیچ عنوان) کلمات جادو میکنند -چه خوب و چه بد- اعتماد به دوست داشتن باید ادامه پیدا کند --------- . .. . . . . . . . . . . . .. . . . .#با_من_قدم_بزن #دکلمه_شعر #نوستالوژی #دلنوشته_ناب #تاریخ #دلنوشته_های_من #احساسی #عکاسی_هنری #پاییز #عاشقانه_ها #عاشقانه_های_من #دلنوشته #رمانتیک #عکس_روز #هنری #شعرعاشقانه #آرامش_بخش #تاریخ_ایران #جملات_قصار #آهنگ #قدیمی #قدیمیها #دوربین_عکاسی #عکاسی 📷 #جملات_احساسی #شعر #جالب #دوربین #متن
اینروزا بطور عجیبی ولع نوشتن دارم! نوشتن همیشه آرامش بخش بوده برام؛ مخصوصا که خروجی دلنوشته ها به دل بقیه هم بشینه؛ امشب ذهنم پر از سوژه س واسه نوشتن؛ اما انتخاب بینشون خیلی سخته... از طرفیم دلم نمیخواد هیچکدوم بپره از ذهنم.. تو دلم پر ازحرف نگفته س؛ حرفای تلنبار شده ی بی خریدار؛ پر از حرفایی که گفته شده ولی حل نشده ؛ واسه همین جاش هنوز درد میکنه تو سرم؛ پر از قصه ها و توهم ها و رویا پردازیامه ... رویا پردازیایی که هر کدوم واسه خودشون یه زندگین... که اگه شروع کنم تا جایی که کسی رشته کلامو پاره نکنه حرف هست و داستان ادامه داره.. ❤️ : -  . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . .#با_من_قدم_بزن #دکلمه_شعر #نوستالوژی #دلنوشته_ناب #تاریخ #دلنوشته_های_من #احساسی #عکاسی_هنری #پاییز #عاشقانه_ها #عاشقانه_های_من #دلنوشته #رمانتیک #عکس_روز #هنری #شعرعاشقانه #آرامش_بخش #تاریخ_ایران #جملات_قصار #آهنگ #قدیمی #قدیمیها #دوربین_عکاسی #عکاسی📷 #جملات_احساسی #شعر #جالب #دوربین #متن
اینروزا بطور عجیبی ولع نوشتن دارم! نوشتن همیشه آرامش بخش بوده برام؛ مخصوصا که خروجی دلنوشته ها به دل بقیه هم بشینه؛ امشب ذهنم پر از سوژه س واسه نوشتن؛ اما انتخاب بینشون خیلی سخته... از طرفیم دلم نمیخواد هیچکدوم بپره از ذهنم.. تو دلم پر ازحرف نگفته س؛ حرفای تلنبار شده ی بی خریدار؛ پر از حرفایی که گفته شده ولی حل نشده ؛ واسه همین جاش هنوز درد میکنه تو سرم؛ پر از قصه ها و توهم ها و رویا پردازیامه ... رویا پردازیایی که هر کدوم واسه خودشون یه زندگین... که اگه شروع کنم تا جایی که کسی رشته کلامو پاره نکنه حرف هست و داستان ادامه داره.. ❤️ : - . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . .#با_من_قدم_بزن #دکلمه_شعر #نوستالوژی #دلنوشته_ناب #تاریخ #دلنوشته_های_من #احساسی #عکاسی_هنری #پاییز #عاشقانه_ها #عاشقانه_های_من #دلنوشته #رمانتیک #عکس_روز #هنری #شعرعاشقانه #آرامش_بخش #تاریخ_ایران #جملات_قصار #آهنگ #قدیمی #قدیمیها #دوربین_عکاسی #عکاسی 📷 #جملات_احساسی #شعر #جالب #دوربین #متن
کاش ساعت ها به عقب حرکت میکردند آن طوری منی که از دست داده بودمت دوباره بدستت می اوردم و تو عاشقم میشدی و بعد من عاشق ات میشدم، ناگهان من از آن خیابان میرفتم و دیگر نمیشناختم ات و همه چیز در بعد از ظهر جمعه بارانی تابستانی تمام میشد اما نگهان به خودم می ایم با خودم میگویم کاش پاییز باشد باز هم در کنار هم باشیم باران باشد و تمام لحظهایم گلگون و گل چهره شود چقدر خوب میشود چقدر لحظات دور هستند .. . . . . . . . . . . . .. . . . .#با_من_قدم_بزن #دکلمه_شعر #نوستالوژی #دلنوشته_ناب #تاریخ #دلنوشته_های_من #احساسی #عکاسی_هنری #پاییز #عاشقانه_ها #عاشقانه_های_من #دلنوشته #رمانتیک #عکس_روز #هنری #شعرعاشقانه #آرامش_بخش #تاریخ_ایران #جملات_قصار #آهنگ #قدیمی #قدیمیها #دوربین_عکاسی #عکاسی📷 #جملات_احساسی #شعر #جالب #دوربین #متن
کاش ساعت ها به عقب حرکت میکردند آن طوری منی که از دست داده بودمت دوباره بدستت می اوردم و تو عاشقم میشدی و بعد من عاشق ات میشدم، ناگهان من از آن خیابان میرفتم و دیگر نمیشناختم ات و همه چیز در بعد از ظهر جمعه بارانی تابستانی تمام میشد اما نگهان به خودم می ایم با خودم میگویم کاش پاییز باشد باز هم در کنار هم باشیم باران باشد و تمام لحظهایم گلگون و گل چهره شود چقدر خوب میشود چقدر لحظات دور هستند .. . . . . . . . . . . . .. . . . .#با_من_قدم_بزن #دکلمه_شعر #نوستالوژی #دلنوشته_ناب #تاریخ #دلنوشته_های_من #احساسی #عکاسی_هنری #پاییز #عاشقانه_ها #عاشقانه_های_من #دلنوشته #رمانتیک #عکس_روز #هنری #شعرعاشقانه #آرامش_بخش #تاریخ_ایران #جملات_قصار #آهنگ #قدیمی #قدیمیها #دوربین_عکاسی #عکاسی 📷 #جملات_احساسی #شعر #جالب #دوربین #متن
خیلی سعی کردم نزارمش اما نتونستم...... - 🔞🔞🔞🔞🔞 مداح میفرماید ابن سعدسواردوچرخه شد یکی اعتراض میکنه مگه دوچرخه کجاا بود اون موقع وبقیش بیاناته مداح....... پیشاپیش عذر میخوام بابت حرفهای زشت . .. . . . . . . . . . . . .. . . . .#با_من_قدم_بزن #دکلمه_شعر #نوستالوژی #دلنوشته_ناب #تاریخ #دلنوشته_های_من #احساسی #عکاسی_هنری #پاییز #عاشقانه_ها #عاشقانه_های_من #دلنوشته #رمانتیک #عکس_روز #هنری #شعرعاشقانه #آرامش_بخش #تاریخ_ایران #جملات_قصار #آهنگ #قدیمی #قدیمیها #دوربین_عکاسی #عکاسی📷 #جملات_احساسی #شعر #جالب #دوربین #متن
خیلی سعی کردم نزارمش اما نتونستم...... - 🔞🔞🔞🔞🔞 مداح میفرماید ابن سعدسواردوچرخه شد یکی اعتراض میکنه مگه دوچرخه کجاا بود اون موقع وبقیش بیاناته مداح....... پیشاپیش عذر میخوام بابت حرفهای زشت . .. . . . . . . . . . . . .. . . . .#با_من_قدم_بزن #دکلمه_شعر #نوستالوژی #دلنوشته_ناب #تاریخ #دلنوشته_های_من #احساسی #عکاسی_هنری #پاییز #عاشقانه_ها #عاشقانه_های_من #دلنوشته #رمانتیک #عکس_روز #هنری #شعرعاشقانه #آرامش_بخش #تاریخ_ایران #جملات_قصار #آهنگ #قدیمی #قدیمیها #دوربین_عکاسی #عکاسی 📷 #جملات_احساسی #شعر #جالب #دوربین #متن
خیلی سعی کردم نزارمش اما نتونستم...... - 🔞🔞🔞🔞🔞 مداح میفرماید ابن سعدسواردوچرخه شد یکی اعتراض میکنه مگه دوچرخه کجاا بود اون موقع وبقیش بیاناته مداح....... پیشاپیش عذر میخوام بابت حرفهای زشت . .. . . . . . . . . . . . .. . . . .#با_من_قدم_بزن #دکلمه_شعر #نوستالوژی #دلنوشته_ناب #تاریخ #دلنوشته_های_من #احساسی #عکاسی_هنری #پاییز #عاشقانه_ها #عاشقانه_های_من #دلنوشته #رمانتیک #عکس_روز #هنری #شعرعاشقانه #آرامش_بخش #تاریخ_ایران #جملات_قصار #آهنگ #قدیمی #قدیمیها #دوربین_عکاسی #عکاسی📷 #جملات_احساسی #شعر #جالب #دوربین #متن
خیلی سعی کردم نزارمش اما نتونستم...... - 🔞🔞🔞🔞🔞 مداح میفرماید ابن سعدسواردوچرخه شد یکی اعتراض میکنه مگه دوچرخه کجاا بود اون موقع وبقیش بیاناته مداح....... پیشاپیش عذر میخوام بابت حرفهای زشت . .. . . . . . . . . . . . .. . . . .#با_من_قدم_بزن #دکلمه_شعر #نوستالوژی #دلنوشته_ناب #تاریخ #دلنوشته_های_من #احساسی #عکاسی_هنری #پاییز #عاشقانه_ها #عاشقانه_های_من #دلنوشته #رمانتیک #عکس_روز #هنری #شعرعاشقانه #آرامش_بخش #تاریخ_ایران #جملات_قصار #آهنگ #قدیمی #قدیمیها #دوربین_عکاسی #عکاسی 📷 #جملات_احساسی #شعر #جالب #دوربین #متن
تقدیم به متولدین دهه های چهل و پنجاه و شصت ما آخرین نسل بازی های کوچه ایم نخستین نسلی که موسیقی را از رادیو ضبط کردیم فیلم را با ویدئو دیدیم و با دسته های آتاری ساعت ها پای بازی های نه چندان پیچیده شاد بودیم ما آخرین نسلی هستیم که بدون موبایل و لپتاب و فیس بوک و وایبر زندگی کردیم اما زندگی کردیم. چای را با نگاهمان از کتری تا فنجان دنبال کرده ایم. ما آخرین نسل قصه های پای کرسی هستیم! آخرین گروه شب نشینی های پر از شادی . نشست هایی بدون وایبر و اینترنت. دورهم هایی با یک دنیا تجربه ی کسب شده در آخر شب. یک عالم دانش جدید... آخرین نسل شب نشینی های گفتن از جن و غول پیاده رفتن های مدرسه کیوسک تلفن عمومی سکه ای، پشت وانت نشستن تا شهر، مخفی کردن ویدئو داخل گونی. دوربین عکاسی با فیلم سی و شش تتایی. ما تنها نسلی هستیم که مثل پاییز بین تابستان و زمستان دو فصل متفاوت را تجربه کردیم! فصلی با عشق فصلی بدون تکنولوژی ما متولدین دهه های چهل و پنجاه و شصت هستیم. نسلی که دیگر شبيهی نخواهد داشت. نسلی پر از خاطرات ساده اما ناب... . . . . . . . . . . . . . .. . . . .#با_من_قدم_بزن #دکلمه_شعر #نوستالوژی #دلنوشته_ناب #تاریخ #دلنوشته_های_من #احساسی #عکاسی_هنری #پاییز #عاشقانه_ها #عاشقانه_های_من #دلنوشته #رمانتیک #عکس_روز #هنری #شعرعاشقانه #آرامش_بخش #تاریخ_ایران #جملات_قصار #آهنگ #قدیمی #قدیمیها #دوربین_عکاسی #عکاسی📷 #جملات_احساسی #شعر #جالب #دوربین #متن
تقدیم به متولدین دهه های چهل و پنجاه و شصت ما آخرین نسل بازی های کوچه ایم نخستین نسلی که موسیقی را از رادیو ضبط کردیم فیلم را با ویدئو دیدیم و با دسته های آتاری ساعت ها پای بازی های نه چندان پیچیده شاد بودیم ما آخرین نسلی هستیم که بدون موبایل و لپتاب و فیس بوک و وایبر زندگی کردیم اما زندگی کردیم. چای را با نگاهمان از کتری تا فنجان دنبال کرده ایم. ما آخرین نسل قصه های پای کرسی هستیم! آخرین گروه شب نشینی های پر از شادی . نشست هایی بدون وایبر و اینترنت. دورهم هایی با یک دنیا تجربه ی کسب شده در آخر شب. یک عالم دانش جدید... آخرین نسل شب نشینی های گفتن از جن و غول پیاده رفتن های مدرسه کیوسک تلفن عمومی سکه ای، پشت وانت نشستن تا شهر، مخفی کردن ویدئو داخل گونی. دوربین عکاسی با فیلم سی و شش تتایی. ما تنها نسلی هستیم که مثل پاییز بین تابستان و زمستان دو فصل متفاوت را تجربه کردیم! فصلی با عشق فصلی بدون تکنولوژی ما متولدین دهه های چهل و پنجاه و شصت هستیم. نسلی که دیگر شبيهی نخواهد داشت. نسلی پر از خاطرات ساده اما ناب... . . . . . . . . . . . . . .. . . . .#با_من_قدم_بزن #دکلمه_شعر #نوستالوژی #دلنوشته_ناب #تاریخ #دلنوشته_های_من #احساسی #عکاسی_هنری #پاییز #عاشقانه_ها #عاشقانه_های_من #دلنوشته #رمانتیک #عکس_روز #هنری #شعرعاشقانه #آرامش_بخش #تاریخ_ایران #جملات_قصار #آهنگ #قدیمی #قدیمیها #دوربین_عکاسی #عکاسی 📷 #جملات_احساسی #شعر #جالب #دوربین #متن
زندگانی...نه خورشیدی که رازِ شهر پشت دریاها را بهانه کرد..نه مهتابی که سراغ نیمه ی گمشده اش را از ابرها گرفت..نه پاییزی که گفت شعرهایم تمام شدند..نه تابستانی که نگران نرگس های چشم به راه شد..زندگانی هیچ گاه به حساب رفتن هایش نبود..زندگانی شاید همان ایستگاهی بود که باید به نرده هایش تکیه می زدی و آنچنان خودت را به باور می رساندی که هرازگاهی فقط ساعتت را نگاهی بیندازی...زندگانی برای من همان داستانی بود که دوست داشتم تا به اینجایش را رو به همان پنجره ی رمزآلودِ ظهرهای پاییزی خانه ی پدری از زبان مادربزرگ بفهمم..او برایم تعریف کند و من بعضی جاهایش را بخندم..بعضی جاهایش را بغض کنم..بگریم..بعضی جاهایش را بنشینم..سکوت کنم..کنار پنجره بروم بابونه دم کنم..بعضی جاهایش فقط بخواهم خوابم ببرد..اما به بعضی جاهایش که می رسد دوست دارم چشمانم را ببندم و ساعتم را به گم شدن بزنم..آخر چه کاری از دست باور ساخته بود وقتی دلت تاب تکیه زدن نداشت..وقتی میانِ آن همه آمد و شدها چشم هایت تنها پیِ پلکانی را می گرفت که رو به بی قانونیِ زندگانی سرازیر می شد..چه کاری از دست باور ساخته بود وقتی باران می گرفت..به بعضی جاهایش که می رسد انتظار قصه ی ناتمامی می ماند که میانه هایش خوابم می برد..عبور می کنم از کناره های یک ایستگاه شلوغ که عقربه هایش هرگز نخواهند ایستاد مگر در خواب های خلوت من..آن هنگام که خورشید و ماه و تمام فصل ها سوار می شوند تا تو پیاده شوی..آن هنگام که من خواب می مانم و وقتی بیدار می شوم که تمام دریاها خاموش شده اند و تمام فصل ها عوض شده اند و تمام نرگس ها راهی بازار شده اند و همه ی ساعت های جهان خواب مانده اند و فقط باران است که یکریز می بارد و می شورد هرچه باورهای زنگ زده ی خیالاتی شده ی این زندگانی را..بعضی جاهایش را..فقط دوست دارم قدم بزنم..امتداد یک رود را بگیرم و بروم و به این فکر نکنم سفر یادگار غریبانه ایست که ماندن گاهی بیشتر دلت را راهی می کند...بعضی جاهایش درست مثل آوازِ بی بازگشت یک رودخانه است که بی وقفه می خواند و می گردد...خواه از کرخه تا راین..خواه از کارون تا دانوب... . . . . . . . . . . . . .. . . . .#با_من_قدم_بزن #دکلمه_شعر #نوستالوژی #دلنوشته_ناب #تاریخ #دلنوشته_های_من #احساسی #عکاسی_هنری #پاییز #عاشقانه_ها #عاشقانه_های_من #دلنوشته #رمانتیک #عکس_روز #هنری #شعرعاشقانه #آرامش_بخش #تاریخ_ایران #جملات_قصار #آهنگ #قدیمی #قدیمیها #دوربین_عکاسی #عکاسی📷 #جملات_احساسی #شعر #جالب #دوربین #متن
زندگانی...نه خورشیدی که رازِ شهر پشت دریاها را بهانه کرد..نه مهتابی که سراغ نیمه ی گمشده اش را از ابرها گرفت..نه پاییزی که گفت شعرهایم تمام شدند..نه تابستانی که نگران نرگس های چشم به راه شد..زندگانی هیچ گاه به حساب رفتن هایش نبود..زندگانی شاید همان ایستگاهی بود که باید به نرده هایش تکیه می زدی و آنچنان خودت را به باور می رساندی که هرازگاهی فقط ساعتت را نگاهی بیندازی...زندگانی برای من همان داستانی بود که دوست داشتم تا به اینجایش را رو به همان پنجره ی رمزآلودِ ظهرهای پاییزی خانه ی پدری از زبان مادربزرگ بفهمم..او برایم تعریف کند و من بعضی جاهایش را بخندم..بعضی جاهایش را بغض کنم..بگریم..بعضی جاهایش را بنشینم..سکوت کنم..کنار پنجره بروم بابونه دم کنم..بعضی جاهایش فقط بخواهم خوابم ببرد..اما به بعضی جاهایش که می رسد دوست دارم چشمانم را ببندم و ساعتم را به گم شدن بزنم..آخر چه کاری از دست باور ساخته بود وقتی دلت تاب تکیه زدن نداشت..وقتی میانِ آن همه آمد و شدها چشم هایت تنها پیِ پلکانی را می گرفت که رو به بی قانونیِ زندگانی سرازیر می شد..چه کاری از دست باور ساخته بود وقتی باران می گرفت..به بعضی جاهایش که می رسد انتظار قصه ی ناتمامی می ماند که میانه هایش خوابم می برد..عبور می کنم از کناره های یک ایستگاه شلوغ که عقربه هایش هرگز نخواهند ایستاد مگر در خواب های خلوت من..آن هنگام که خورشید و ماه و تمام فصل ها سوار می شوند تا تو پیاده شوی..آن هنگام که من خواب می مانم و وقتی بیدار می شوم که تمام دریاها خاموش شده اند و تمام فصل ها عوض شده اند و تمام نرگس ها راهی بازار شده اند و همه ی ساعت های جهان خواب مانده اند و فقط باران است که یکریز می بارد و می شورد هرچه باورهای زنگ زده ی خیالاتی شده ی این زندگانی را..بعضی جاهایش را..فقط دوست دارم قدم بزنم..امتداد یک رود را بگیرم و بروم و به این فکر نکنم سفر یادگار غریبانه ایست که ماندن گاهی بیشتر دلت را راهی می کند...بعضی جاهایش درست مثل آوازِ بی بازگشت یک رودخانه است که بی وقفه می خواند و می گردد...خواه از کرخه تا راین..خواه از کارون تا دانوب... . . . . . . . . . . . . .. . . . .#با_من_قدم_بزن #دکلمه_شعر #نوستالوژی #دلنوشته_ناب #تاریخ #دلنوشته_های_من #احساسی #عکاسی_هنری #پاییز #عاشقانه_ها #عاشقانه_های_من #دلنوشته #رمانتیک #عکس_روز #هنری #شعرعاشقانه #آرامش_بخش #تاریخ_ایران #جملات_قصار #آهنگ #قدیمی #قدیمیها #دوربین_عکاسی #عکاسی 📷 #جملات_احساسی #شعر #جالب #دوربین #متن
به نوای گرم اسپانیا در عمق چشمان معشوق گم میشوم تو از عمق چشم ها چه میدانی ؟ ابراز میکنم یک احساس قشنگ را یک عشق، یک دل تنگی عمیق تو از من چه میدانی تو از عشق چه میدانی در چشمانم نگاه کن تو از اثر چشم ها چه میدانی . . . . . . .. . . . .#با_من_قدم_بزن #دکلمه_شعر #نوستالوژی #دلنوشته_ناب #تاریخ #دلنوشته_های_من #احساسی #عکاسی_هنری #پاییز #عاشقانه_ها #عاشقانه_های_من #دلنوشته #رمانتیک #عکس_روز #هنری #شعرعاشقانه #آرامش_بخش #تاریخ_ایران #جملات_قصار #آهنگ #قدیمی #قدیمیها #دوربین_عکاسی #عکاسی📷 #جملات_احساسی #شعر #جالب #دوربین #متن
به نوای گرم اسپانیا در عمق چشمان معشوق گم میشوم تو از عمق چشم ها چه میدانی ؟ ابراز میکنم یک احساس قشنگ را یک عشق، یک دل تنگی عمیق تو از من چه میدانی تو از عشق چه میدانی در چشمانم نگاه کن تو از اثر چشم ها چه میدانی . . . . . . .. . . . .#با_من_قدم_بزن #دکلمه_شعر #نوستالوژی #دلنوشته_ناب #تاریخ #دلنوشته_های_من #احساسی #عکاسی_هنری #پاییز #عاشقانه_ها #عاشقانه_های_من #دلنوشته #رمانتیک #عکس_روز #هنری #شعرعاشقانه #آرامش_بخش #تاریخ_ایران #جملات_قصار #آهنگ #قدیمی #قدیمیها #دوربین_عکاسی #عکاسی 📷 #جملات_احساسی #شعر #جالب #دوربین #متن
چقدر سخته این لحظات😢 _ _ _ #عشق #عشقي #عشقبازی #عشقولانه #عشقم #عاشقانه #عاشقانه_ها #عاشقانه_های_من #کلیپ_جدید #کلیپعاشقانه #کلیپ_عاشقانه #کلیپ #ویدیوعاشقانه #عشقمی💎💎💎💎💎💟💟💟💟💟😍😍😍😍😘💖😘💖😘💖💖💖🌺🎇🎇🎇
چقدر سخته این لحظات😢 _ _ _ #عشق #عشقي #عشقبازی #عشقولانه #عشقم #عاشقانه #عاشقانه_ها #عاشقانه_های_من #کلیپ_جدید #کلیپعاشقانه #کلیپ_عاشقانه #کلیپ #ویدیوعاشقانه #عشقمی 💎💎💎💎💎💟💟💟💟💟😍😍😍😍😘💖😘💖😘💖💖💖🌺🎇🎇🎇