پیک گرام

عکس ها و فیلم های درباره علاقه در اینستاگرام

محبوب ترین عکس ها و فیلم های علاقه

Instagram
خدمة العملاء هو مصطلح يتضمن نظام كلي شامل يهدف لزيادة عملاء الشركة وتحقيق ارباح أكثر طيب الله اوقاتكم بالخيرات . . . . . #خدمة_عملاء #الزبائن #زبون #مبادر #مبادرون #لنرتقي #ابداعي↙️ #علاقه #ارتباط #عروبة #تنميةذاتية #رواد_الأعمال #تحفيز_نفسي #إيجابية #إيجابي #إيجابيات #عادل_زعيل
خدمة العملاء هو مصطلح يتضمن نظام كلي شامل يهدف لزيادة عملاء الشركة وتحقيق ارباح أكثر طيب الله اوقاتكم بالخيرات . . . . . #خدمة_عملاء #الزبائن #زبون #مبادر #مبادرون #لنرتقي #ابداعي ↙️ #علاقه #ارتباط #عروبة #تنميةذاتية #رواد_الأعمال #تحفيز_نفسي #إيجابية #إيجابي #إيجابيات #عادل_زعيل
صمم علاقه حق سيارتك على اسمك او نوع سيارتك حساب متخصص لبيع الهانقرز والعلاقات والاكسسوارات اختار التصميم الي تبيه على ذوقك وسرعة تنفيذ الطلبيات ويوجد توصيل لجميع مناطق الكويت للطلب و الاستفسار تلفون و واتساب ‪ تابعونا على حسابنا 🔽🔽🔽 🔽🔽 🔽  #مطليات#ذهب#فضه#هانقر#اككسسوارات#تصميم#علاقات#مدالية#سياره#حجول#خلاخل#مداليه#كوشيه#مسباح#شعار#هدايه#هداية#انستقرام#اكسسوار#تصميم#على#ذوقك#اسم#علاقه#علاقة#الكويت#توصيل#حساب#هدايه#هشتاق#ذهب#فضه#مطلي#مطليات#تصميمك#حجول#خلاخل
صمم علاقه حق سيارتك على اسمك او نوع سيارتك حساب متخصص لبيع الهانقرز والعلاقات والاكسسوارات اختار التصميم الي تبيه على ذوقك وسرعة تنفيذ الطلبيات ويوجد توصيل لجميع مناطق الكويت للطلب و الاستفسار تلفون و واتساب ‪ تابعونا على حسابنا 🔽🔽🔽 🔽🔽 🔽 #مطليات #ذهب #فضه #هانقر #اككسسوارات #تصميم #علاقات #مدالية #سياره #حجول #خلاخل #مداليه #كوشيه #مسباح #شعار #هدايه #هداية #انستقرام #اكسسوار #تصميم #على #ذوقك #اسم #علاقه #علاقة #الكويت #توصيل #حساب #هدايه #هشتاق #ذهب #فضه #مطلي #مطليات #تصميمك #حجول #خلاخل
صمم علاقه حق سيارتك على اسمك او نوع سيارتك حساب متخصص لبيع الهانقرز والعلاقات والاكسسوارات اختار التصميم الي تبيه على ذوقك وسرعة تنفيذ الطلبيات ويوجد توصيل لجميع مناطق الكويت للطلب و الاستفسار تلفون و واتساب ‪ تابعونا على حسابنا 🔽🔽🔽 🔽🔽 🔽  #مطليات#ذهب#فضه#هانقر#اككسسوارات#تصميم#علاقات#مدالية#سياره#حجول#خلاخل#مداليه#كوشيه#مسباح#شعار#هدايه#هداية#انستقرام#اكسسوار#تصميم#على#ذوقك#اسم#علاقه#علاقة#الكويت#توصيل#حساب#هدايه#هشتاق#ذهب#فضه#مطلي#مطليات#تصميمك#حجول#خلاخل
صمم علاقه حق سيارتك على اسمك او نوع سيارتك حساب متخصص لبيع الهانقرز والعلاقات والاكسسوارات اختار التصميم الي تبيه على ذوقك وسرعة تنفيذ الطلبيات ويوجد توصيل لجميع مناطق الكويت للطلب و الاستفسار تلفون و واتساب ‪ تابعونا على حسابنا 🔽🔽🔽 🔽🔽 🔽 #مطليات #ذهب #فضه #هانقر #اككسسوارات #تصميم #علاقات #مدالية #سياره #حجول #خلاخل #مداليه #كوشيه #مسباح #شعار #هدايه #هداية #انستقرام #اكسسوار #تصميم #على #ذوقك #اسم #علاقه #علاقة #الكويت #توصيل #حساب #هدايه #هشتاق #ذهب #فضه #مطلي #مطليات #تصميمك #حجول #خلاخل
صمم علاقه حق سيارتك على اسمك او نوع سيارتك حساب متخصص لبيع الهانقرز والعلاقات والاكسسوارات اختار التصميم الي تبيه على ذوقك وسرعة تنفيذ الطلبيات ويوجد توصيل لجميع مناطق الكويت للطلب و الاستفسار تلفون و واتساب ‪ تابعونا على حسابنا 🔽🔽🔽 🔽🔽 🔽  #مطليات#ذهب#فضه#هانقر#اككسسوارات#تصميم#علاقات#مدالية#سياره#حجول#خلاخل#مداليه#كوشيه#مسباح#شعار#هدايه#هداية#انستقرام#اكسسوار#تصميم#على#ذوقك#اسم#علاقه#علاقة#الكويت#توصيل#حساب#هدايه#هشتاق#ذهب#فضه#مطلي#مطليات#تصميمك#حجول#خلاخل
صمم علاقه حق سيارتك على اسمك او نوع سيارتك حساب متخصص لبيع الهانقرز والعلاقات والاكسسوارات اختار التصميم الي تبيه على ذوقك وسرعة تنفيذ الطلبيات ويوجد توصيل لجميع مناطق الكويت للطلب و الاستفسار تلفون و واتساب ‪ تابعونا على حسابنا 🔽🔽🔽 🔽🔽 🔽 #مطليات #ذهب #فضه #هانقر #اككسسوارات #تصميم #علاقات #مدالية #سياره #حجول #خلاخل #مداليه #كوشيه #مسباح #شعار #هدايه #هداية #انستقرام #اكسسوار #تصميم #على #ذوقك #اسم #علاقه #علاقة #الكويت #توصيل #حساب #هدايه #هشتاق #ذهب #فضه #مطلي #مطليات #تصميمك #حجول #خلاخل
صمم علاقه حق سيارتك على اسمك او نوع سيارتك حساب متخصص لبيع الهانقرز والعلاقات والاكسسوارات اختار التصميم الي تبيه على ذوقك وسرعة تنفيذ الطلبيات ويوجد توصيل لجميع مناطق الكويت للطلب و الاستفسار تلفون و واتساب ‪ تابعونا على حسابنا 🔽🔽🔽 🔽🔽 🔽  #مطليات#ذهب#فضه#هانقر#اككسسوارات#تصميم#علاقات#مدالية#سياره#حجول#خلاخل#مداليه#كوشيه#مسباح#شعار#هدايه#هداية#انستقرام#اكسسوار#تصميم#على#ذوقك#اسم#علاقه#علاقة#الكويت#توصيل#حساب#هدايه#هشتاق#ذهب#فضه#مطلي#مطليات#تصميمك#حجول#خلاخل
صمم علاقه حق سيارتك على اسمك او نوع سيارتك حساب متخصص لبيع الهانقرز والعلاقات والاكسسوارات اختار التصميم الي تبيه على ذوقك وسرعة تنفيذ الطلبيات ويوجد توصيل لجميع مناطق الكويت للطلب و الاستفسار تلفون و واتساب ‪ تابعونا على حسابنا 🔽🔽🔽 🔽🔽 🔽 #مطليات #ذهب #فضه #هانقر #اككسسوارات #تصميم #علاقات #مدالية #سياره #حجول #خلاخل #مداليه #كوشيه #مسباح #شعار #هدايه #هداية #انستقرام #اكسسوار #تصميم #على #ذوقك #اسم #علاقه #علاقة #الكويت #توصيل #حساب #هدايه #هشتاق #ذهب #فضه #مطلي #مطليات #تصميمك #حجول #خلاخل
بينى وبينك... ٠ #علاقه.. لا أجد لها تسميه... هى عهد غير قابل للنقض ... هى نفس عميق بعد سنوات الركض ... #أرواح.. تعانقت قبل الاجساد ببعض .. فالحب الحقيقي.. خلقه الله للخلود.. لا يموت 💙
بينى وبينك... ٠ #علاقه .. لا أجد لها تسميه... هى عهد غير قابل للنقض ... هى نفس عميق بعد سنوات الركض ... #أرواح .. تعانقت قبل الاجساد ببعض .. فالحب الحقيقي.. خلقه الله للخلود.. لا يموت 💙
#عشق و #علاقه باید از ته #دل باشد✋ وگرنه #چشم هربار #یکی ☝️ #بهترش را میبیند..!! 😊
#عشق و #علاقه باید از ته #دل باشد✋ وگرنه #چشم هربار #یکی ☝️ #بهترش را میبیند..!! 😊
#قسمت_دوم #کتاب #عشق_هرگز_کافی_نیست. دیدگاه های مختلف چشم انداز های باز و بسته: #زن و #شوهری که خود را در معرض #تهدید می بینند به عنوان یک اقدام تدافعی به یک طرز تلقی بسته پناه می برند. وقتی آن ها یکدیگر را از ورای #عینک خود مداری می نگرند به ناچار هماهنگی بینشان از بین می رود و با تفسیر های خود مدارانه ی حوادث و با سوء تعبیر انگیزه ها کارشان به عناد می کشد. #شخصیتهای_متفاوت شخص مستقل پیشنهاد کمک را نشانه ی #تحقیر و #فقدان_اعتماد می داند و حال آنکه انسان وابسته پیشنهاد کمک را به حساب #توجه و #علاقه می گذارد. انسان مستقل جدایی را مترادف با #آزادی می داند. حال آنکه برای انسان وابسته جدایی نشانه انزوا و تنها ماندن است. وقتی زن و شوهر بی توجه به نظریات یکدیگر با #سماجت به طرز تلقی های خود می چسبند، کار به برخورد می کشد. ۱. زن و شوهر باید بدانند که بخش اعظم اصطحکاک میان آن ها ناشی از سوء تفاهم هایی است که از اختلاف نظر های آن ها نشأت می گیرد. ۲. زن و شوهر باید بدانند که همه خصوصیات همسرآنها بد نیست. ۳. زن و شوهر باید در طرز تلقی های خود نسبت به یکدیگر تجدید نظر کنند.
#قسمت_دوم #کتاب #عشق_هرگز_کافی_نیست . دیدگاه های مختلف چشم انداز های باز و بسته: #زن و #شوهری که خود را در معرض #تهدید می بینند به عنوان یک اقدام تدافعی به یک طرز تلقی بسته پناه می برند. وقتی آن ها یکدیگر را از ورای #عینک خود مداری می نگرند به ناچار هماهنگی بینشان از بین می رود و با تفسیر های خود مدارانه ی حوادث و با سوء تعبیر انگیزه ها کارشان به عناد می کشد. #شخصیتهای_متفاوت شخص مستقل پیشنهاد کمک را نشانه ی #تحقیر و #فقدان_اعتماد می داند و حال آنکه انسان وابسته پیشنهاد کمک را به حساب #توجه و #علاقه می گذارد. انسان مستقل جدایی را مترادف با #آزادی می داند. حال آنکه برای انسان وابسته جدایی نشانه انزوا و تنها ماندن است. وقتی زن و شوهر بی توجه به نظریات یکدیگر با #سماجت به طرز تلقی های خود می چسبند، کار به برخورد می کشد. ۱. زن و شوهر باید بدانند که بخش اعظم اصطحکاک میان آن ها ناشی از سوء تفاهم هایی است که از اختلاف نظر های آن ها نشأت می گیرد. ۲. زن و شوهر باید بدانند که همه خصوصیات همسرآنها بد نیست. ۳. زن و شوهر باید در طرز تلقی های خود نسبت به یکدیگر تجدید نظر کنند.
یه آدم مگه چقدر میتونه اینقدر احساس تو صداش داشته باشه بهترین😍😍❤❤❤🙈🙈 . . . #گلفروش#فریان#احساس#علاقه#عاشقانه#دلتنگی#شهرخاموشه#موزیک#جدید 😍😍
یه آدم مگه چقدر میتونه اینقدر احساس تو صداش داشته باشه بهترین😍😍❤❤❤🙈🙈 . . . #گلفروش #فریان #احساس #علاقه #عاشقانه #دلتنگی #شهرخاموشه #موزیک #جدید 😍😍
برگ نوشته؛ دوره #تخفیف قیمت اصلی . تومان قیمت تخفیفی کنونی: . تومان تخفیف فقط تا ساعت آینده تحویل به صورت حضوری جهت سفارش به دایرکت مراجعه کنید #هدیه #کادو #عشق #معشوق #عاشق #جنگ #کتاب #خدا #بوسه #سکوت #درد #دوست #علاقه #آرامش #تنهایی #زندگی #قلب #تنها #دل #دلبر #خسته #شعر #شاعر #پاییز #پاییزنگاری #فصل_پاییز #سرد #گرم
برگ نوشته؛ دوره #تخفیف قیمت اصلی . تومان قیمت تخفیفی کنونی: . تومان تخفیف فقط تا ساعت آینده تحویل به صورت حضوری جهت سفارش به دایرکت مراجعه کنید #هدیه #کادو #عشق #معشوق #عاشق #جنگ #کتاب #خدا #بوسه #سکوت #درد #دوست #علاقه #آرامش #تنهایی #زندگی #قلب #تنها #دل #دلبر #خسته #شعر #شاعر #پاییز #پاییزنگاری #فصل_پاییز #سرد #گرم
برگ نوشته؛ دوره #تخفیف قیمت اصلی . تومان قیمت تخفیفی کنونی: . تومان تخفیف فقط تا ساعت آینده تحویل به صورت حضوری جهت سفارش به دایرکت مراجعه کنید #هدیه #کادو #عشق #معشوق #عاشق #جنگ #کتاب #خدا #بوسه #سکوت #درد #دوست #علاقه #آرامش #تنهایی #زندگی #قلب #تنها #دل #دلبر #خسته #شعر #شاعر #پاییز #پاییزنگاری #فصل_پاییز #سرد #گرم
برگ نوشته؛ دوره #تخفیف قیمت اصلی . تومان قیمت تخفیفی کنونی: . تومان تخفیف فقط تا ساعت آینده تحویل به صورت حضوری جهت سفارش به دایرکت مراجعه کنید #هدیه #کادو #عشق #معشوق #عاشق #جنگ #کتاب #خدا #بوسه #سکوت #درد #دوست #علاقه #آرامش #تنهایی #زندگی #قلب #تنها #دل #دلبر #خسته #شعر #شاعر #پاییز #پاییزنگاری #فصل_پاییز #سرد #گرم
کامم تلخ تر از دوسیب زندگیست / بیا و زغالی روی پیشانی ام بگذار بر لبان سیاهم بوسه ای بزن /تو هم در اعتیاد من قدم بگذار  #حسین_توکلی #عشق #علاقه #محبت #مهربانی #اعتیاد #قلیان #سیگار #شعر #غزل #شاعر #قصیده پ.ن:من معتاد نیستم ولی معتادارو دوس دارم😍
کامم تلخ تر از دوسیب زندگیست / بیا و زغالی روی پیشانی ام بگذار بر لبان سیاهم بوسه ای بزن /تو هم در اعتیاد من قدم بگذار #حسین_توکلی #عشق #علاقه #محبت #مهربانی #اعتیاد #قلیان #سیگار #شعر #غزل #شاعر #قصیده پ.ن:من معتاد نیستم ولی معتادارو دوس دارم😍
باید بفهمی من اولویت چندم یا استراحتگاه نیستم! منو باید وسط سرشلوغیات بخوای وقتی دورت شلوغه و دستت بند منو واسه اوقات بی حوصلگی و بیکاریت کنار نذار.. ذخیره نگهم ندار که وقتی بقیه نیستن باشم.. واسه من..واسه خاطرِ کنار من بودن اگه وسط مشغله هات جا باز کردی و فلان قرارُ کنسل،حسابه.. واسه خاطر نیم ساعت دیدنِ من اگه چند صد کیلومتر رانندگی کردی.. اگه وسطِ روز لای سرشلوغیات دلت هوامُ کرد و تنگ شد برام حسابه... وگرنه آخر شب ها که رو تخت دراز کشیدی و ، خوابیده هیاهوی دورت ، همه بلدن بگن دلم برات تنگ شده همه بلدن دوستت دارم بگن.. منُ بودنمُ ذخیره نکن برای بعد.. بعضی چیزا ، با ذخیره کردن زیاد نمیشن .. تموم میشن...حروم میشن... مثلِ چایی که سرد میشه و میفته از دهن..... #زن#مرد#عشق#عاشقی#وقت#فرصت#زمان#حساب#تنهایی#دل_تنگ_شدن#دل#قلب#امید#معجزه#زیبایی#ذخیره_نبودن#شلوغ_بودن#علاقه#دوست_داشتن#محبت#وفا#مهربونی#انصاف#سرد_بودن#جاده#انتها#رابطه
باید بفهمی من اولویت چندم یا استراحتگاه نیستم! منو باید وسط سرشلوغیات بخوای وقتی دورت شلوغه و دستت بند منو واسه اوقات بی حوصلگی و بیکاریت کنار نذار.. ذخیره نگهم ندار که وقتی بقیه نیستن باشم.. واسه من..واسه خاطرِ کنار من بودن اگه وسط مشغله هات جا باز کردی و فلان قرارُ کنسل،حسابه.. واسه خاطر نیم ساعت دیدنِ من اگه چند صد کیلومتر رانندگی کردی.. اگه وسطِ روز لای سرشلوغیات دلت هوامُ کرد و تنگ شد برام حسابه... وگرنه آخر شب ها که رو تخت دراز کشیدی و ، خوابیده هیاهوی دورت ، همه بلدن بگن دلم برات تنگ شده همه بلدن دوستت دارم بگن.. منُ بودنمُ ذخیره نکن برای بعد.. بعضی چیزا ، با ذخیره کردن زیاد نمیشن .. تموم میشن...حروم میشن... مثلِ چایی که سرد میشه و میفته از دهن..... #زن #مرد #عشق #عاشقی #وقت #فرصت #زمان #حساب #تنهایی #دل_تنگ_شدن #دل #قلب #امید #معجزه #زیبایی #ذخیره_نبودن #شلوغ_بودن #علاقه #دوست_داشتن #محبت #وفا #مهربونی #انصاف #سرد_بودن #جاده #انتها #رابطه
#دختر #پايـ🍁ـيز --- #خواهـ👭ـري #عشـ❤️ـق دل من هرجا بودم🚶🏼♀️ تو ام همونجا بودي👭 كنار من👩❤️👩 تو #غم و #شاديام😂😭 يادته يبار ك از #مهموني برگشتيم🤦🏼♀️ من يه #يخچال و يه نفره خوردم🍳🍔🥘 تو اونجا ام بودي 😻 كلا بايد باشي تو💋❤️ بجز منم ب كسي توجه كني از اون بدم مياد😡😒 خيلي #خاطره ها هست ك جا نميشه بگم😌😉 قشنگش اينه ما باهم خنديديم و #گريه كرديم😻👩❤️👩 هميشه حالمو خوب كردي👭🌸 مرسي از #خدا💎 ك تو رو ب من داد مرسي ك دارمت❤️ چِش #گربه اي من ، #پيشي #ملوسِ من ، اخ اخ نگم از گربه ترسيدنامون 🤦🏼♀️ دوست دارم مُـحَـ🌸ـدِثـــ🍃ــهِِ جانِ من #تـ🎂ـولدت #مبـ🎁ـارك #آباني #مغرور من🔮🍁🌙 ______ پ ن : تولدت ك مبارك ولي اينارو نوشتم ب خودت نگيرا خواستم تحويلت بگيرم وگرنه تو خرابِ مني همين و بس 😂 ______ پ ن ٢ : متولدین زن آبانی : طناز و زیبا، خانه دار و گرم، حسود و انتقامجو، راز دار و خود دار، موقع شناس و گاه جاه طلب، جذاب و مغرور و با اعتماد به نفس، برای متولد این ماه اندکی #علاقه و یا اندکی #تنفر مفهوم ندارد یا #عاشق است یا #دشمن و در غیر اینصورت کاملا بی تفاوت و بی اعتناست. سمبل متولدین آبان : عقرب عنصر متولدین آبان : آب سیاره متولدین آبان : پلوتون روز اقبال متولدین آبان : سه شنبه اعداد شانس متولدین آبان : ۲ و ۴ سنگ خوش یمن متولدین آبان : یاقوت زرد رنگ متولدین آبان : قرمز حیوان متولدین آبان : حشرات ---- ٩٧/٨/٢١ ١:٢٠ ___ ❤️👩❤️👩 .
#دختر #پايـ 🍁ـيز --- #خواهـ 👭ـري #عشـ ❤️ـق دل من هرجا بودم🚶🏼♀️ تو ام همونجا بودي👭 كنار من👩❤️👩 تو #غم و #شاديام 😂😭 يادته يبار ك از #مهموني برگشتيم🤦🏼♀️ من يه #يخچال و يه نفره خوردم🍳🍔🥘 تو اونجا ام بودي 😻 كلا بايد باشي تو💋❤️ بجز منم ب كسي توجه كني از اون بدم مياد😡😒 خيلي #خاطره ها هست ك جا نميشه بگم😌😉 قشنگش اينه ما باهم خنديديم و #گريه كرديم😻👩❤️👩 هميشه حالمو خوب كردي👭🌸 مرسي از #خدا 💎 ك تو رو ب من داد مرسي ك دارمت❤️ چِش #گربه اي من ، #پيشي #ملوسِ من ، اخ اخ نگم از گربه ترسيدنامون 🤦🏼♀️ دوست دارم مُـحَـ🌸ـدِثـــ🍃ــهِِ جانِ من #تـ 🎂ـولدت #مبـ 🎁ـارك #آباني #مغرور من🔮🍁🌙 ______ پ ن : تولدت ك مبارك ولي اينارو نوشتم ب خودت نگيرا خواستم تحويلت بگيرم وگرنه تو خرابِ مني همين و بس 😂 ______ پ ن ٢ : متولدین زن آبانی : طناز و زیبا، خانه دار و گرم، حسود و انتقامجو، راز دار و خود دار، موقع شناس و گاه جاه طلب، جذاب و مغرور و با اعتماد به نفس، برای متولد این ماه اندکی #علاقه و یا اندکی #تنفر مفهوم ندارد یا #عاشق است یا #دشمن و در غیر اینصورت کاملا بی تفاوت و بی اعتناست. سمبل متولدین آبان : عقرب عنصر متولدین آبان : آب سیاره متولدین آبان : پلوتون روز اقبال متولدین آبان : سه شنبه اعداد شانس متولدین آبان : ۲ و ۴ سنگ خوش یمن متولدین آبان : یاقوت زرد رنگ متولدین آبان : قرمز حیوان متولدین آبان : حشرات ---- ٩٧/٨/٢١ ١:٢٠ ___ ❤️👩❤️👩 .
 فالو یادتون نداره کامنت بزارین😍😍😍 فالو یادت نره پیج مارو فالو کنید مرسی 😶😶😶😍😍😍 چندتا لایک داره؟ اسه عاشقهای واقعی کامنت بزارین لطفا #عشقبازی #عشقولانه #عاشقانه #علاقه #عشقولانه💑 #عشق #علاقه #دوست #داشتن #لیاقت حرمت داره #عشق حرمت داره #رفیق اون حرمت بی نهایت داره #نیمه راه نبودن به لیاقته #دلنوشته #دلشکسته #متن #متن_خاص #متنعاشقانه #متن_عاشقانه #متن_نوشته #عاشقانه #عشق #لاو #لاوین #زن #زندگی #دخترونه #شعر #زندگی #زناشویی #کلیپ #دابسمش #دخترونه #متنخاص #پروفایل_خاص #ماهان_پری
فالو یادتون نداره کامنت بزارین😍😍😍 فالو یادت نره پیج مارو فالو کنید مرسی 😶😶😶😍😍😍 چندتا لایک داره؟ اسه عاشقهای واقعی کامنت بزارین لطفا #عشقبازی #عشقولانه #عاشقانه #علاقه #عشقولانه 💑 #عشق #علاقه #دوست #داشتن #لیاقت حرمت داره #عشق حرمت داره #رفیق اون حرمت بی نهایت داره #نیمه راه نبودن به لیاقته #دلنوشته #دلشکسته #متن #متن_خاص #متنعاشقانه #متن_عاشقانه #متن_نوشته #عاشقانه #عشق #لاو #لاوین #زن #زندگی #دخترونه #شعر #زندگی #زناشویی #کلیپ #دابسمش #دخترونه #متنخاص #پروفایل_خاص #ماهان_پری
#عشق بچگی #علاقه #تبسم خاطرات
#عشق بچگی #علاقه #تبسم خاطرات
. وقتی اول از همه قلبتون پر باشه از #عشق و#علاقه به خودتون ،تصمیم های بهتری میگیرین و خوشحال ترین... 🕊🍃 . #عکاسی #حس_خوب
. وقتی اول از همه قلبتون پر باشه از #عشق و#علاقه به خودتون ،تصمیم های بهتری میگیرین و خوشحال ترین... 🕊🍃 . #عکاسی #حس_خوب
از الان شروع کن،نزار به روزی که مجبور شی شروع کنی و اونروز خیلی دیرشده باشه . #خودساخته#پول#انگیزشی#درامد#ثروت#عشق#علاقه#ماشین#خونه#خدا#کار#خلاق#دلار#زندگی#موفقیت#راز
از الان شروع کن،نزار به روزی که مجبور شی شروع کنی و اونروز خیلی دیرشده باشه . #خودساخته #پول #انگیزشی #درامد #ثروت #عشق #علاقه #ماشین #خونه #خدا #کار #خلاق #دلار #زندگی #موفقیت #راز
کسی سوال میکند : به خاطر چه زندهای ؟ و من برای زندگی ، تو را بهانه میکنم ... . . 👤 نیما یوشیج #عشق #خاطره #دختر #علاقه #فرناز #بهانه #نیما #یوشیج
کسی سوال میکند : به خاطر چه زندهای ؟ و من برای زندگی ، تو را بهانه میکنم ... . . 👤 نیما یوشیج #عشق #خاطره #دختر #علاقه #فرناز #بهانه #نیما #یوشیج