پیک گرام

عکس ها و فیلم های درباره غلام در اینستاگرام

محبوب ترین عکس ها و فیلم های غلام

Instagram
آهنگ جدید محسن ابراهیم زاده😂😂😂 #غلام#فان#محسن#ابراهیم زاده#خنده#شادی#مسخره#زیبا#دلنشین
آهنگ جدید محسن ابراهیم زاده😂😂😂 #غلام #فان #محسن #ابراهیم زاده#خنده #شادی #مسخره #زیبا #دلنشین
آهنگ جدید محسن ابراهیم زاده😂😂😂 #غلام#فان#محسن#ابراهیم زاده#خنده#شادی#مسخره#زیبا#دلنشین
آهنگ جدید محسن ابراهیم زاده😂😂😂 #غلام #فان #محسن #ابراهیم زاده#خنده #شادی #مسخره #زیبا #دلنشین
🌸🌼🌺🌼🌸 🌼🌸🌼🌺 🌸🌺🌼 🌺🌸 🌼 چو #غلام آفتابم همه زآفتاب گويم نه شبم نه شب پرستم كه حديث خواب گويم چو غلام آفتابم به خرابه ها بتابم بگريزم از عمارت سخن خراب گويم ... فرا تر از آنى كه برايت چيزى بنگارم ...! گويند پير آخرين تجلى خداوندگار براى طالب است و اين جمله را من بارها و بارها در حضورت نورانيت تجربه كرده ام ... اى آفتاب حقيقت ، اى آن جاودان ، بابا ؛ بر ما بتاب و سايه ات را از سرمان بر مدار ...🙏🏻🌹 ➰ 〰〰🔸〰🔸〰〰➰ #دوم_آذر ، عروج روحانيت را گرامى ميداريم و بر سر تربت نورانيت مى آييم تا راه و رسم عاشقى و دلدادگىً را بار ديگر به جانهايمان مترنم شوى .... ميعاد عاشقان و دلدادگان كوى يار ، #جمعه؛ بعد از ظهر #دوم_آذر همت آباد #سید_آرش_شهریاری 🆔 _ 🌸 🌺🌸 🌼🌸🌺 🌸🌺🌼🌺 🌼🌸🌺🌼🌼
🌸🌼🌺🌼🌸 🌼🌸🌼🌺 🌸🌺🌼 🌺🌸 🌼 چو #غلام آفتابم همه زآفتاب گويم نه شبم نه شب پرستم كه حديث خواب گويم چو غلام آفتابم به خرابه ها بتابم بگريزم از عمارت سخن خراب گويم ... فرا تر از آنى كه برايت چيزى بنگارم ...! گويند پير آخرين تجلى خداوندگار براى طالب است و اين جمله را من بارها و بارها در حضورت نورانيت تجربه كرده ام ... اى آفتاب حقيقت ، اى آن جاودان ، بابا ؛ بر ما بتاب و سايه ات را از سرمان بر مدار ...🙏🏻🌹 ➰ 〰〰🔸〰🔸〰〰➰ #دوم_آذر ، عروج روحانيت را گرامى ميداريم و بر سر تربت نورانيت مى آييم تا راه و رسم عاشقى و دلدادگىً را بار ديگر به جانهايمان مترنم شوى .... ميعاد عاشقان و دلدادگان كوى يار ، #جمعه ؛ بعد از ظهر #دوم_آذر همت آباد #سید_آرش_شهریاری 🆔 _ 🌸 🌺🌸 🌼🌸🌺 🌸🌺🌼🌺 🌼🌸🌺🌼🌼
🌸🌼🌺🌼🌸 🌼🌸🌼🌺 🌸🌺🌼 🌺🌸 🌼 چو #غلام آفتابم همه زآفتاب گويم نه شبم نه شب پرستم كه حديث خواب گويم چو غلام آفتابم به خرابه ها بتابم بگريزم از عمارت سخن خراب گويم ... فرا تر از آنى كه برايت چيزى بنگارم ...! گويند پير آخرين تجلى خداوندگار براى طالب است و اين جمله را من بارها و بارها در حضورت نورانيت تجربه كرده ام ... اى آفتاب حقيقت ، اى آن جاودان ، بابا ؛ بر ما بتاب و سايه ات را از سرمان بر مدار ...🙏🏻🌹 ➰ 〰〰🔸〰🔸〰〰➰ #دوم_آذر ، عروج روحانيت را گرامى ميداريم و بر سر تربت نورانيت مى آييم تا راه و رسم عاشقى و دلدادگىً را بار ديگر به جانهايمان مترنم شوى .... ميعاد عاشقان و دلدادگان كوى يار ، #جمعه؛ بعد از ظهر #دوم_آذر همت آباد #سید_آرش_شهریاری 🆔 _ 🌸 🌺🌸 🌼🌸🌺 🌸🌺🌼🌺 🌼🌸🌺🌼🌼
🌸🌼🌺🌼🌸 🌼🌸🌼🌺 🌸🌺🌼 🌺🌸 🌼 چو #غلام آفتابم همه زآفتاب گويم نه شبم نه شب پرستم كه حديث خواب گويم چو غلام آفتابم به خرابه ها بتابم بگريزم از عمارت سخن خراب گويم ... فرا تر از آنى كه برايت چيزى بنگارم ...! گويند پير آخرين تجلى خداوندگار براى طالب است و اين جمله را من بارها و بارها در حضورت نورانيت تجربه كرده ام ... اى آفتاب حقيقت ، اى آن جاودان ، بابا ؛ بر ما بتاب و سايه ات را از سرمان بر مدار ...🙏🏻🌹 ➰ 〰〰🔸〰🔸〰〰➰ #دوم_آذر ، عروج روحانيت را گرامى ميداريم و بر سر تربت نورانيت مى آييم تا راه و رسم عاشقى و دلدادگىً را بار ديگر به جانهايمان مترنم شوى .... ميعاد عاشقان و دلدادگان كوى يار ، #جمعه ؛ بعد از ظهر #دوم_آذر همت آباد #سید_آرش_شهریاری 🆔 _ 🌸 🌺🌸 🌼🌸🌺 🌸🌺🌼🌺 🌼🌸🌺🌼🌼
  : : ( )  _ _  ___________________________  _ _ امشب هم در مقدماتی جام ملت های آفریقا الجزایر با ادام #اوناس و در غیاب فوزی #غلام مصدوم میره به مصاف توگو در خانه حریف تا با بردش صعودش رو قطعی کنه ساعت بازی : : به وقت تهران جدول رو تو عکس مشاهده کنید                 : ___
: : ( ) _ _ ___________________________ _ _ امشب هم در مقدماتی جام ملت های آفریقا الجزایر با ادام #اوناس و در غیاب فوزی #غلام مصدوم میره به مصاف توگو در خانه حریف تا با بردش صعودش رو قطعی کنه ساعت بازی : : به وقت تهران جدول رو تو عکس مشاهده کنید : ___
 🌸🌼🌺🌼🌸 🌼🌸🌼🌺 🌸🌺🌼 🌺🌸 🌼 چو #غلام آفتابم همه زآفتاب گويم نه شبم نه شب پرستم كه حديث خواب گويم چو غلام آفتابم به خرابه ها بتابم بگريزم از عمارت سخن خراب گويم ... فرا تر از آنى كه برايت چيزى بنگارم ...! گويند پير آخرين تجلى خداوندگار براى طالب است و اين جمله را من بارها و بارها در حضورت نورانيت تجربه كرده ام ... اى آفتاب حقيقت ، اى آن جاودان ، بابا ؛ بر ما بتاب و سايه ات را از سرمان بر مدار ...🙏🏻🌹 ➰ 〰〰🔸〰🔸〰〰➰ #دوم_آذر ، عروج روحانيت را گرامى ميداريم و بر سر تربت نورانيت مى آييم تا راه و رسم عاشقى و دلدادگىً را بار ديگر به جانهايمان مترنم شوى .... ذره ى كمترين خاك راه عاشقان و دلدادگان مسير سلطانيت ؛#سید_آرش_شهریاری ميعاد عاشقان و دلدادگان كوى يار ، #جمعه؛ بعد از ظهر #دوم_آذر صحنه روستاى همت آباد منتظر قدوم سبز و حضور گرمتان هستیم... یا علی مدد 🆔 _ 🌸 🌺🌸 🌼🌸🌺 🌸🌺🌼🌺 🌼🌸🌺🌼🌼 . . . . . . . . . . . . . . . #تنبور #بابا #بابا_غلام #بابا_غلام_همت_آبادی #تنبور_صحنه #تنبور_گوران #تنبورنوازان #تنبورنوازی #طريقت #يارسان #موسيقى #استاد_محمدرضا_لطفی #استاد_محمد_رضا_شجریان #سيد_آرش_شهريارى #روحتاف
🌸🌼🌺🌼🌸 🌼🌸🌼🌺 🌸🌺🌼 🌺🌸 🌼 چو #غلام آفتابم همه زآفتاب گويم نه شبم نه شب پرستم كه حديث خواب گويم چو غلام آفتابم به خرابه ها بتابم بگريزم از عمارت سخن خراب گويم ... فرا تر از آنى كه برايت چيزى بنگارم ...! گويند پير آخرين تجلى خداوندگار براى طالب است و اين جمله را من بارها و بارها در حضورت نورانيت تجربه كرده ام ... اى آفتاب حقيقت ، اى آن جاودان ، بابا ؛ بر ما بتاب و سايه ات را از سرمان بر مدار ...🙏🏻🌹 ➰ 〰〰🔸〰🔸〰〰➰ #دوم_آذر ، عروج روحانيت را گرامى ميداريم و بر سر تربت نورانيت مى آييم تا راه و رسم عاشقى و دلدادگىً را بار ديگر به جانهايمان مترنم شوى .... ذره ى كمترين خاك راه عاشقان و دلدادگان مسير سلطانيت ؛#سید_آرش_شهریاری ميعاد عاشقان و دلدادگان كوى يار ، #جمعه ؛ بعد از ظهر #دوم_آذر صحنه روستاى همت آباد منتظر قدوم سبز و حضور گرمتان هستیم... یا علی مدد 🆔 _ 🌸 🌺🌸 🌼🌸🌺 🌸🌺🌼🌺 🌼🌸🌺🌼🌼 . . . . . . . . . . . . . . . #تنبور #بابا #بابا_غلام #بابا_غلام_همت_آبادی #تنبور_صحنه #تنبور_گوران #تنبورنوازان #تنبورنوازی #طريقت #يارسان #موسيقى #استاد_محمدرضا_لطفی #استاد_محمد_رضا_شجریان #سيد_آرش_شهريارى #روحتاف
#غلام-فان #ديسلاويا #اتحاد #غم #دپ #خودكشي #مهراب #ميلادراستاد #ارشاد #ان آر #تنهايي خوشت اومد لايك كن كلييپ هاي بيشتر بزارم💔👍🏿😍
#غلام -فان #ديسلاويا #اتحاد #غم #دپ #خودكشي #مهراب #ميلادراستاد #ارشاد #ان آر #تنهايي خوشت اومد لايك كن كلييپ هاي بيشتر بزارم💔👍🏿😍
#غلام-فان #ديسلاويا #اتحاد #غم #دپ #خودكشي #مهراب #ميلادراستاد #ارشاد #ان آر #تنهايي خوشت اومد لايك كن كلييپ هاي بيشتر بزارم💔👍🏿😍
#غلام -فان #ديسلاويا #اتحاد #غم #دپ #خودكشي #مهراب #ميلادراستاد #ارشاد #ان آر #تنهايي خوشت اومد لايك كن كلييپ هاي بيشتر بزارم💔👍🏿😍
آقاجان مشتاق دیداریم تو این فضای آلوده بهت نیاز داریم درسته شاید بعضی وقتا پامون بلغزه و مسیر و اشتباه بریم. ولی ته دلمون با شماس و آخرش برمیگردیم پیش خودتون. دعا میکنیم دعا میکنیم که خدا اسباب ظهورت رو فراهم کنه. در سایه امام زمان عمرمان گذشت باشد که در دولت او نوکری کنیم الهم عجل الولیک الفرج ان شاللّه..... #ظهور #شهید #آخرالزمان #مرگ #شهادت #پارکاب #نوکر #امام #پیشوا #مولا #من #بنده #عبد #غلام #شهید_حسین_ولایتی
آقاجان مشتاق دیداریم تو این فضای آلوده بهت نیاز داریم درسته شاید بعضی وقتا پامون بلغزه و مسیر و اشتباه بریم. ولی ته دلمون با شماس و آخرش برمیگردیم پیش خودتون. دعا میکنیم دعا میکنیم که خدا اسباب ظهورت رو فراهم کنه. در سایه امام زمان عمرمان گذشت باشد که در دولت او نوکری کنیم الهم عجل الولیک الفرج ان شاللّه..... #ظهور #شهید #آخرالزمان #مرگ #شهادت #پارکاب #نوکر #امام #پیشوا #مولا #من #بنده #عبد #غلام #شهید_حسین_ولایتی
#پاسدار_شهید_غلامرضا_آزادی #غلامرضا آزادی در سال ۱۳۴۰ در یکی از روستاهای جرقویه در اصفهان متولد شد و پس از گذراندن تحصیلات ابتدایی، همراه با خانواده، به تهران مهاجرت کرد. وی در کنار تحصیل و فعالیتهای روزانه، در کلاسهای علوم دینی که شبها در حسینیه انصارالمهدی(عج) تهران تشکیل میشد، فعالانه شرکت داشت و با عشق و علاقه خاصی از آن بهره میبرد. او همگام با ملت ایران، در مبارات سالهای ۱۳۵۷ ۱۳۵۶ فعالیت مستمر داشت. یکی از فعالیتهای مهم وی در پیش از انقلاب، توزیع اعلامیههای حضرت امام(ره) بین آشنایان و کسبه بود. در جریان تحصن دانشجویان در دانشگاه، نقش فعالی داشت، به طوری که چندین بار مورد ضرب و شتم عمال رژیم قرار گرفت. پس از پیروزی انقلاب جزو نخستین افرادی بود که به عضویت سپاه در آمد. در سالهای اول انقلاب، پیش از شروع جنگ تحمیلی، هنگامیکه عراق قصد ضربه زدن به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و حوزههای نفتی کشور را داشت و کارهای تخریبی در مناطق مرزی و شهرهای مجاور آن انجام میداد، گروههایی از طرف طرح و عملیات ستاد مرکزی سپاه پاسداران به مناطق مختلف اعزام گردید، که شهید آزادی جزو گروهی بود که به استان خوزستان و شهر خرمشهر عازم شد. او همراه سایر برادران، با اشرار و خائنین داخلی که تحت عنوان خلق عرب قد علم کرده و قصد ایجاد زمینه برای هجوم دشمن بعثی به ایران اسلامی و تجزیه خوزستان را داشتند، به مقابله برخاستند. در همین ماموریت تا پس از سقوط خرمشهر در این شهر ماند و او را میتوان به عنوان یکی از حماسه آفرینان روزهای اول خرمشهر و مقاومین این شهر حماسه و مقاومت نام برد. در درگیریهای سیاسی خرداد ۱۳۶۰ و در اوج فعالیت گروهکها در یکی از خیابانهای تهران، به وسیله تیغ موکت بری مورد حمله منافقین کوردل قرار گرفت و از شدت مجروحیت، بیهوش بر زمین افتاد پس از آن، مدت یک ماه بستری شد، ولی بلافاصله پس از باز یافتن سلامتی، خدمت خود را به انقلاب و نظام اسلامی ادامه داد.
#پاسدار_شهید_غلامرضا_آزادی #غلامرضا آزادی در سال ۱۳۴۰ در یکی از روستاهای جرقویه در اصفهان متولد شد و پس از گذراندن تحصیلات ابتدایی، همراه با خانواده، به تهران مهاجرت کرد. وی در کنار تحصیل و فعالیتهای روزانه، در کلاسهای علوم دینی که شبها در حسینیه انصارالمهدی(عج) تهران تشکیل میشد، فعالانه شرکت داشت و با عشق و علاقه خاصی از آن بهره میبرد. او همگام با ملت ایران، در مبارات سالهای ۱۳۵۷ ۱۳۵۶ فعالیت مستمر داشت. یکی از فعالیتهای مهم وی در پیش از انقلاب، توزیع اعلامیههای حضرت امام(ره) بین آشنایان و کسبه بود. در جریان تحصن دانشجویان در دانشگاه، نقش فعالی داشت، به طوری که چندین بار مورد ضرب و شتم عمال رژیم قرار گرفت. پس از پیروزی انقلاب جزو نخستین افرادی بود که به عضویت سپاه در آمد. در سالهای اول انقلاب، پیش از شروع جنگ تحمیلی، هنگامیکه عراق قصد ضربه زدن به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و حوزههای نفتی کشور را داشت و کارهای تخریبی در مناطق مرزی و شهرهای مجاور آن انجام میداد، گروههایی از طرف طرح و عملیات ستاد مرکزی سپاه پاسداران به مناطق مختلف اعزام گردید، که شهید آزادی جزو گروهی بود که به استان خوزستان و شهر خرمشهر عازم شد. او همراه سایر برادران، با اشرار و خائنین داخلی که تحت عنوان خلق عرب قد علم کرده و قصد ایجاد زمینه برای هجوم دشمن بعثی به ایران اسلامی و تجزیه خوزستان را داشتند، به مقابله برخاستند. در همین ماموریت تا پس از سقوط خرمشهر در این شهر ماند و او را میتوان به عنوان یکی از حماسه آفرینان روزهای اول خرمشهر و مقاومین این شهر حماسه و مقاومت نام برد. در درگیریهای سیاسی خرداد ۱۳۶۰ و در اوج فعالیت گروهکها در یکی از خیابانهای تهران، به وسیله تیغ موکت بری مورد حمله منافقین کوردل قرار گرفت و از شدت مجروحیت، بیهوش بر زمین افتاد پس از آن، مدت یک ماه بستری شد، ولی بلافاصله پس از باز یافتن سلامتی، خدمت خود را به انقلاب و نظام اسلامی ادامه داد.
😂😂خدایی این یوسف اسدی دیگه آخرشه😂😂😂 #یوسف اسدی#غلام#ریگا#دورهمی#خه م ره وین #طنز#سرگرمی#شوخی
😂😂خدایی این یوسف اسدی دیگه آخرشه😂😂😂 #یوسف اسدی#غلام #ریگا #دورهمی #خه م ره وین #طنز #سرگرمی #شوخی
🌻🌻🌻فروخته شد 🌻🌻🌻 کد #دستبند چرمی/#غلام کوی حسینم /بخط و امضای عزیز/ قاب نقره/عیار/با پست رایگان ✅بقیمت حراجی✅ . تومان👆 ╭─┅═ঊঈ💎ঊঈ═┅─╮ 🆔 🆔 +☎️ ╰─┅═ঊঈ💍ঊঈ═┅─╯#مسباح #سفایر #صنایع_ دستی#خواتم #خاتم#احجار#ایران#مشهد#بندرعباس #جواهرات#انگشتر#انگشتر کلکسیونی #کلکسیونر#کلکسیون#کلکسیونی#اهواز#خوزستان#پالادیوم#لاکچری #فیلم#کلیپ#طنز#دلار#بازار#جوان
🌻🌻🌻فروخته شد 🌻🌻🌻 کد #دستبند چرمی/#غلام کوی حسینم /بخط و امضای عزیز/ قاب نقره/عیار/با پست رایگان ✅بقیمت حراجی✅ . تومان👆 ╭─┅═ঊঈ💎ঊঈ═┅─╮ 🆔 🆔 +☎️ ╰─┅═ঊঈ💍ঊঈ═┅─╯#مسباح #سفایر #صنایع_ دستی#خواتم #خاتم #احجار #ایران #مشهد #بندرعباس #جواهرات #انگشتر #انگشتر کلکسیونی #کلکسیونر #کلکسیون #کلکسیونی #اهواز #خوزستان #پالادیوم #لاکچری #فیلم #کلیپ #طنز #دلار #بازار #جوان
فوزي #غلام في تدريبات مع ناديه #نابولي . . . . . . . .    🇩🇿
فوزي #غلام في تدريبات مع ناديه #نابولي . . . . . . . . 🇩🇿
. فوزي #غلام.. اشتقنا لك .😍
. فوزي #غلام .. اشتقنا لك .😍
یه روزهایی مدعی بودیم صاحب فرهنگیم و دنیا از ما الگو برداری میکرد ... امروز حسرت میخوریم و گذشته گانمون رو خاطره کردیم و برای بچه هامون با سوز بغض تعریف میکنیم.... ببینیم چه ارزشی قائل میشن برای زحمات اسطورهاشون ... اونوقت ما به راحتی استورهامون رو بی ارزش و دلشکسته میکنیم .... #سیروس قایقران #محمد احمدزاده #غلام محمدوند#محمدحبیبی#پژمان نوری#مازیار زارع #سیدجلال رافخایی
یه روزهایی مدعی بودیم صاحب فرهنگیم و دنیا از ما الگو برداری میکرد ... امروز حسرت میخوریم و گذشته گانمون رو خاطره کردیم و برای بچه هامون با سوز بغض تعریف میکنیم.... ببینیم چه ارزشی قائل میشن برای زحمات اسطورهاشون ... اونوقت ما به راحتی استورهامون رو بی ارزش و دلشکسته میکنیم .... #سیروس قایقران #محمد احمدزاده #غلام محمدوند#محمدحبیبی #پژمان نوری#مازیار زارع #سیدجلال رافخایی
عشق به یک مادهی مخدر میماند، در آغاز احساس سرخوشی و تسلیم مطلق به آدم دست میدهد، روز به روز بیشتر میخواهی، هنوز معتاد نیستی اما از آن احساس خوشت میآید و فکر میکنی میتوانی در اختیار خودت داشته باشیش، چند دقیقه به معشوق میاندیشی و بعد سه ساعت فراموشش میکنی. اما کم کم به آن شخص عادت میکنی و کاملا به او وابسته میشوی، حالا دیگر سه ساعت به او فکر میکنی و دو دقیقه فراموشش میکنی. اگر در دسترست نباشد همان احساسی را داری که معتادهای خمار دارند. معتاد برای به دست آوردن مواد، تن به هر کاری میدهد. #خداياشكرت🙏🏻❤️ #دلتنگي💔 #الهم_عجل_لولیک_الفرج
عشق به یک مادهی مخدر میماند، در آغاز احساس سرخوشی و تسلیم مطلق به آدم دست میدهد، روز به روز بیشتر میخواهی، هنوز معتاد نیستی اما از آن احساس خوشت میآید و فکر میکنی میتوانی در اختیار خودت داشته باشیش، چند دقیقه به معشوق میاندیشی و بعد سه ساعت فراموشش میکنی. اما کم کم به آن شخص عادت میکنی و کاملا به او وابسته میشوی، حالا دیگر سه ساعت به او فکر میکنی و دو دقیقه فراموشش میکنی. اگر در دسترست نباشد همان احساسی را داری که معتادهای خمار دارند. معتاد برای به دست آوردن مواد، تن به هر کاری میدهد. #خداياشكرت 🙏🏻❤️ #دلتنگي 💔 #الهم_عجل_لولیک_الفرج
من ز خو هیچ ندارم که به آن فخر کنم هرچه دارم همه از نوکری خانه توست جز در خانه تو هیچ کجا خیری نیست هرچه خیر هست حسین جان به در خانه توست بی سبب نیست شب جمعه شب رحمت شد مادری گفت حسین جان همه را بخشیدند امشب دلم بهانه کرب و بلا گرفت اقا جان حواست هست؟؟😢😢😢😢 #شب_جمعه_هست_هوایت_نکنم_بخدا_میمیرم #مجنون#دیوونه#غلام#نوکر#زینبیم
من ز خو هیچ ندارم که به آن فخر کنم هرچه دارم همه از نوکری خانه توست جز در خانه تو هیچ کجا خیری نیست هرچه خیر هست حسین جان به در خانه توست بی سبب نیست شب جمعه شب رحمت شد مادری گفت حسین جان همه را بخشیدند امشب دلم بهانه کرب و بلا گرفت اقا جان حواست هست؟؟😢😢😢😢 #شب_جمعه_هست_هوایت_نکنم_بخدا_میمیرم #مجنون #دیوونه #غلام #نوکر #زینبیم
خواننده#غلام رضا صنعتگر
خواننده#غلام رضا صنعتگر
مجنون شدم که راهی صحرا کنی مرا گاهی غبار جاده ی لیلا، کنی مرا کوچک همیشه دور ز لطف بزرگ نیست قطره شدم که راهی دریا کنی مرا پیش طبیب آمدهام، درد میکشم شاید قرار نیست مداوا کنی مرا من آمدم که این گره ها وا شود همین! اصلا بنا نبود ز سر وا کنی مرا حالا که فکر آخرتم را نمیکنم حق میدهم که بنده دنیا کنی مرا من، سالهاست میوه ی خوبی ندادهام وقتش نیامده که شکوفا کنی مرا آقا برای تو نه ! برای خودم بد است هر هفته در گناه، تماشا کنی مرا من گم شدم ؛ تو آینهای گم نمیشوی وقتش شده بیائی و پیدا کنی مرا این بار با نگاه کریمانهات ببین شاید غلام خانه زهرا کنی مرا #علی_اکبر_لطیفیان 🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 #لطیفیان#شعر#مناجات_با_امام_زمان#صاحب_الزمان#مجنون#صحرا#لیلا#جاده#غبار#دریا#طبیب#مداوا#آخرت#دنیا#شکوفا#گناه#گمگشته#تماشا#آینه##غلام#زهرا#خطاطی_با_خودکار#خط_خودکاری_نوین
مجنون شدم که راهی صحرا کنی مرا گاهی غبار جاده ی لیلا، کنی مرا کوچک همیشه دور ز لطف بزرگ نیست قطره شدم که راهی دریا کنی مرا پیش طبیب آمدهام، درد میکشم شاید قرار نیست مداوا کنی مرا من آمدم که این گره ها وا شود همین! اصلا بنا نبود ز سر وا کنی مرا حالا که فکر آخرتم را نمیکنم حق میدهم که بنده دنیا کنی مرا من، سالهاست میوه ی خوبی ندادهام وقتش نیامده که شکوفا کنی مرا آقا برای تو نه ! برای خودم بد است هر هفته در گناه، تماشا کنی مرا من گم شدم ؛ تو آینهای گم نمیشوی وقتش شده بیائی و پیدا کنی مرا این بار با نگاه کریمانهات ببین شاید غلام خانه زهرا کنی مرا #علی_اکبر_لطیفیان 🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 #لطیفیان #شعر #مناجات_با_امام_زمان #صاحب_الزمان #مجنون #صحرا #لیلا #جاده #غبار #دریا #طبیب #مداوا #آخرت #دنیا #شکوفا #گناه #گمگشته #تماشا #آینه ##غلام #زهرا #خطاطی_با_خودکار #خط_خودکاری_نوین
   ,    ! اگر از بلندای آسمان بترسی، نمیتوانی مالکِ ماه شوی! ✅✅💠 🌜🌛 ❤👑❤
, ! اگر از بلندای آسمان بترسی، نمیتوانی مالکِ ماه شوی! ✅✅💠 🌜🌛 ❤👑❤
   ,    ! اگر از بلندای آسمان بترسی، نمیتوانی مالکِ ماه شوی! ✅✅💠 🌜🌛 ❤👑❤
, ! اگر از بلندای آسمان بترسی، نمیتوانی مالکِ ماه شوی! ✅✅💠 🌜🌛 ❤👑❤
. . . من که بی دعوت و سرخود ، نرسیدم به حضور من سفارش شده ی حضرت مادر باشم مادرت داد به من درس حسین جان گفتن مادرت یاد به من داد ، که نوکر باشم _____________  شب سیاه به تن کردن و عزاداری کردن امشب به پایان میرسه من که هیچ ادعایی ندارم ولی یک خواهش از ارباب دارم که این دعا رو در حق هممون مستجاب کنن گر بنا هست ، مرا دست کسی بسپاری بهتر آن است ، غلام علی اکبر باشم عزاداری هاتون قبول باشه #اللهم_عجل_لولیک_الفرج #السلام_علیک_یا_اباعبدالله #لبیک_یا_حسین #محرم#روضه #هیت #یا_حسین #کربلا #علی_اکبر #قبول_کن #ممنون_لطف_مادر_این_خانواده_ایم #رقیه_خاتون #محسنیه #پویانفر #حسین #غلام #نوکر #شب_جمعه_ست_هوایت_نکنم_میمیرم
. . . من که بی دعوت و سرخود ، نرسیدم به حضور من سفارش شده ی حضرت مادر باشم مادرت داد به من درس حسین جان گفتن مادرت یاد به من داد ، که نوکر باشم _____________ شب سیاه به تن کردن و عزاداری کردن امشب به پایان میرسه من که هیچ ادعایی ندارم ولی یک خواهش از ارباب دارم که این دعا رو در حق هممون مستجاب کنن گر بنا هست ، مرا دست کسی بسپاری بهتر آن است ، غلام علی اکبر باشم عزاداری هاتون قبول باشه #اللهم_عجل_لولیک_الفرج #السلام_علیک_یا_اباعبدالله #لبیک_یا_حسین #محرم #روضه #هیت #یا_حسین #کربلا #علی_اکبر #قبول_کن #ممنون_لطف_مادر_این_خانواده_ایم #رقیه_خاتون #محسنیه #پویانفر #حسین #غلام #نوکر #شب_جمعه_ست_هوایت_نکنم_میمیرم
از هنرمندان استان خون جگر خوزستان حمایت کنیدفقط حضور داشته باشی کافیه #تاتر#خوزستان#ماهشهر#رضا#خادم سیدالشهدا#جشنواره#هنر#هنرمندان#شوشتر#اهواز#مسجدسلیمان#ابادان#ماشهر#خرمشهر#بهبهان#رامهرمز#دزفول#ایذه#باغ ملک#نمایش#انجمن#مجتبی رستمی#غلام سیاهپور
از هنرمندان استان خون جگر خوزستان حمایت کنیدفقط حضور داشته باشی کافیه #تاتر #خوزستان #ماهشهر #رضا #خادم سیدالشهدا#جشنواره #هنر #هنرمندان #شوشتر #اهواز #مسجدسلیمان #ابادان #ماشهر #خرمشهر #بهبهان #رامهرمز #دزفول #ایذه #باغ ملک#نمایش #انجمن #مجتبی رستمی#غلام سیاهپور