پیک گرام

عکس ها و فیلم های درباره غوغای ستارگان در اینستاگرام

محبوب ترین عکس ها و فیلم های غوغای ستارگان

Instagram
#غوغای_ستارگان یک پیانوی بی نظیر دیگه از برادرزاده عزیز #موسیقی#پیانو#گراف_کالا#فروشگاه_آنلاین_گراف_کالا ..
#غوغای_ستارگان یک پیانوی بی نظیر دیگه از برادرزاده عزیز #موسیقی #پیانو #گراف_کالا #فروشگاه_آنلاین_گراف_کالا ..
#غوغای_ستارگان یک پیانوی بی نظیر دیگه از برادرزاده عزیز #موسیقی#پیانو#گراف_کالا#فروشگاه_آنلاین_گراف_کالا ..
#غوغای_ستارگان یک پیانوی بی نظیر دیگه از برادرزاده عزیز #موسیقی #پیانو #گراف_کالا #فروشگاه_آنلاین_گراف_کالا ..
اجرای آهنگ #غوغای_ستارگان اثر استاد #همایون_خرم هنر جوی خوب و عزیزم #دینا_ولی_زاده تشکر از پدر و مادر خوب دینا که اینقدر خوب حمایتش میکنن با این هنر جو ها کلی انرژی میگیره مدرس #پیانیست🎹 #پیانیست🎹 #آموزش_پیانو #آموزشگاه_موسیقی#موسیقی ##هنرمند #هنرجو 🎹     در آهنگ اصلی ضرب اول سکوت هست ولی برای آسانتر شدن برای هنر جو به این شکل هم اجرا میشه یعنی شروع از روی ضرب اول ...
اجرای آهنگ #غوغای_ستارگان اثر استاد #همایون_خرم هنر جوی خوب و عزیزم #دینا_ولی_زاده تشکر از پدر و مادر خوب دینا که اینقدر خوب حمایتش میکنن با این هنر جو ها کلی انرژی میگیره مدرس #پیانیست 🎹 #پیانیست 🎹 #آموزش_پیانو #آموزشگاه_موسیقی #موسیقی ##هنرمند #هنرجو 🎹 در آهنگ اصلی ضرب اول سکوت هست ولی برای آسانتر شدن برای هنر جو به این شکل هم اجرا میشه یعنی شروع از روی ضرب اول ...
ماه و زهره را به طرب آرم وز خود بی خبرم ز شعف دارم نغمه ای بر لب ها ترانه غوغای ستارگان اجرای ارکستر گلها در اختتامیه جشنواره نوای خرم۳ تهران تالاروحدت زمستان۹۵ #غوغای_ستارگان#ویولن#ارکستر_گلها#تالار_وحدت#نوای_خرم#جشنواره_موسیقی#جشنواره_موسیقی #جشنواره_موسیقی_نوای_خرم #پیانو#پیانو_ایرانی #پروین #بانو_پروین #موسیقی_سنتی #موسیقی_اصیل   .
ماه و زهره را به طرب آرم وز خود بی خبرم ز شعف دارم نغمه ای بر لب ها ترانه غوغای ستارگان اجرای ارکستر گلها در اختتامیه جشنواره نوای خرم۳ تهران تالاروحدت زمستان۹۵ #غوغای_ستارگان #ویولن #ارکستر_گلها #تالار_وحدت #نوای_خرم #جشنواره_موسیقی #جشنواره_موسیقی #جشنواره_موسیقی_نوای_خرم #پیانو #پیانو_ایرانی #پروین #بانو_پروین #موسیقی_سنتی #موسیقی_اصیل .
ماه و زهره را به طرب آرم وز خود بی خبرم ز شعف دارم نغمه ای بر لب ها ترانه غوغای ستارگان اجرای ارکستر گلها در اختتامیه جشنواره نوای خرم۳ تهران تالاروحدت زمستان۹۵ #غوغای_ستارگان#ویولن#ارکستر_گلها#تالار_وحدت#نوای_خرم#جشنواره_موسیقی#جشنواره_موسیقی #جشنواره_موسیقی_نوای_خرم #پیانو#پیانو_ایرانی #پروین #بانو_پروین #موسیقی_سنتی #موسیقی_اصیل   .
ماه و زهره را به طرب آرم وز خود بی خبرم ز شعف دارم نغمه ای بر لب ها ترانه غوغای ستارگان اجرای ارکستر گلها در اختتامیه جشنواره نوای خرم۳ تهران تالاروحدت زمستان۹۵ #غوغای_ستارگان #ویولن #ارکستر_گلها #تالار_وحدت #نوای_خرم #جشنواره_موسیقی #جشنواره_موسیقی #جشنواره_موسیقی_نوای_خرم #پیانو #پیانو_ایرانی #پروین #بانو_پروین #موسیقی_سنتی #موسیقی_اصیل .
-فریادِ من از دستِ غمت عیب نباشد کاین درد نپندارم از آنِ منِ تنهاست . . . #سعدی#فریدون_شهبازیان #غوغای_ستارگان #اصفهانی #شکیلا#همایون_خرم
-فریادِ من از دستِ غمت عیب نباشد کاین درد نپندارم از آنِ منِ تنهاست . . . #سعدی #فریدون_شهبازیان #غوغای_ستارگان #اصفهانی #شکیلا #همایون_خرم
آهنگ معروف #غوغای_ستارگان از دكتر #محمد_اصفهانى پارت آخر امشب در سر شوری دارم		امشب در دل نوری دارم باز امشب در اوج آسمانم		رازی باشد با ستارگانم امشب یک سر شوق و شورم		از این عالم گویی دورم از شادی پر گیرم که رسم به فلک		سرود هستی خوانم در بر حور و ملک در آسمانها غوغا فکنم		سبو بریزم ساغر شکنم امشب یک سر شوق و شورم		از این عالم گویی دورم با ماه و پروین سخنی گویم		وز روی مه خود اثری جویم جان یابم زین شبها		جان یابم زین شبها ماه و زهره را به طرب آرم		از خود بی خبرم ز شعف دارم نغمهای بر لبها		نغمهای بر لبها امشب یک سر شوق و شورم		از این عالم گویی دورم امشب در سر شوری دارم		امشب در دل نوری دارم باز امشب در اوج آسمانم		رازی باشد با ستارگانم امشب یک سر شوق و شورم		از این عالم گویی دورم
آهنگ معروف #غوغای_ستارگان از دكتر #محمد_اصفهانى پارت آخر امشب در سر شوری دارم امشب در دل نوری دارم باز امشب در اوج آسمانم رازی باشد با ستارگانم امشب یک سر شوق و شورم از این عالم گویی دورم از شادی پر گیرم که رسم به فلک سرود هستی خوانم در بر حور و ملک در آسمانها غوغا فکنم سبو بریزم ساغر شکنم امشب یک سر شوق و شورم از این عالم گویی دورم با ماه و پروین سخنی گویم وز روی مه خود اثری جویم جان یابم زین شبها جان یابم زین شبها ماه و زهره را به طرب آرم از خود بی خبرم ز شعف دارم نغمهای بر لبها نغمهای بر لبها امشب یک سر شوق و شورم از این عالم گویی دورم امشب در سر شوری دارم امشب در دل نوری دارم باز امشب در اوج آسمانم رازی باشد با ستارگانم امشب یک سر شوق و شورم از این عالم گویی دورم
آهنگ معروف #غوغای_ستارگان از دكتر #محمد_اصفهانى پارت آخر امشب در سر شوری دارم		امشب در دل نوری دارم باز امشب در اوج آسمانم		رازی باشد با ستارگانم امشب یک سر شوق و شورم		از این عالم گویی دورم از شادی پر گیرم که رسم به فلک		سرود هستی خوانم در بر حور و ملک در آسمانها غوغا فکنم		سبو بریزم ساغر شکنم امشب یک سر شوق و شورم		از این عالم گویی دورم با ماه و پروین سخنی گویم		وز روی مه خود اثری جویم جان یابم زین شبها		جان یابم زین شبها ماه و زهره را به طرب آرم		از خود بی خبرم ز شعف دارم نغمهای بر لبها		نغمهای بر لبها امشب یک سر شوق و شورم		از این عالم گویی دورم امشب در سر شوری دارم		امشب در دل نوری دارم باز امشب در اوج آسمانم		رازی باشد با ستارگانم امشب یک سر شوق و شورم		از این عالم گویی دورم
آهنگ معروف #غوغای_ستارگان از دكتر #محمد_اصفهانى پارت آخر امشب در سر شوری دارم امشب در دل نوری دارم باز امشب در اوج آسمانم رازی باشد با ستارگانم امشب یک سر شوق و شورم از این عالم گویی دورم از شادی پر گیرم که رسم به فلک سرود هستی خوانم در بر حور و ملک در آسمانها غوغا فکنم سبو بریزم ساغر شکنم امشب یک سر شوق و شورم از این عالم گویی دورم با ماه و پروین سخنی گویم وز روی مه خود اثری جویم جان یابم زین شبها جان یابم زین شبها ماه و زهره را به طرب آرم از خود بی خبرم ز شعف دارم نغمهای بر لبها نغمهای بر لبها امشب یک سر شوق و شورم از این عالم گویی دورم امشب در سر شوری دارم امشب در دل نوری دارم باز امشب در اوج آسمانم رازی باشد با ستارگانم امشب یک سر شوق و شورم از این عالم گویی دورم
آهنگ معروف #غوغای_ستارگان از دكتر #محمد_اصفهانى پارت دوم امشب در سر شوری دارم		امشب در دل نوری دارم باز امشب در اوج آسمانم		رازی باشد با ستارگانم امشب یک سر شوق و شورم		از این عالم گویی دورم از شادی پر گیرم که رسم به فلک		سرود هستی خوانم در بر حور و ملک در آسمانها غوغا فکنم		سبو بریزم ساغر شکنم امشب یک سر شوق و شورم		از این عالم گویی دورم با ماه و پروین سخنی گویم		وز روی مه خود اثری جویم جان یابم زین شبها		جان یابم زین شبها ماه و زهره را به طرب آرم		از خود بی خبرم ز شعف دارم نغمهای بر لبها		نغمهای بر لبها امشب یک سر شوق و شورم		از این عالم گویی دورم امشب در سر شوری دارم		امشب در دل نوری دارم باز امشب در اوج آسمانم		رازی باشد با ستارگانم امشب یک سر شوق و شورم		از این عالم گویی دورم
آهنگ معروف #غوغای_ستارگان از دكتر #محمد_اصفهانى پارت دوم امشب در سر شوری دارم امشب در دل نوری دارم باز امشب در اوج آسمانم رازی باشد با ستارگانم امشب یک سر شوق و شورم از این عالم گویی دورم از شادی پر گیرم که رسم به فلک سرود هستی خوانم در بر حور و ملک در آسمانها غوغا فکنم سبو بریزم ساغر شکنم امشب یک سر شوق و شورم از این عالم گویی دورم با ماه و پروین سخنی گویم وز روی مه خود اثری جویم جان یابم زین شبها جان یابم زین شبها ماه و زهره را به طرب آرم از خود بی خبرم ز شعف دارم نغمهای بر لبها نغمهای بر لبها امشب یک سر شوق و شورم از این عالم گویی دورم امشب در سر شوری دارم امشب در دل نوری دارم باز امشب در اوج آسمانم رازی باشد با ستارگانم امشب یک سر شوق و شورم از این عالم گویی دورم
آهنگ معروف #غوغای_ستارگان از دكتر #محمد_اصفهانى پارت اول اين آهنگ توسط بانو #پروين #زهره_جویا #ستار #شكيلا و #مريم_جلالى هم خوانده شده امشب در سر شوری دارم		امشب در دل نوری دارم باز امشب در اوج آسمانم		رازی باشد با ستارگانم امشب یک سر شوق و شورم		از این عالم گویی دورم از شادی پر گیرم که رسم به فلک		سرود هستی خوانم در بر حور و ملک در آسمانها غوغا فکنم		سبو بریزم ساغر شکنم امشب یک سر شوق و شورم		از این عالم گویی دورم با ماه و پروین سخنی گویم		وز روی مه خود اثری جویم جان یابم زین شبها		جان یابم زین شبها ماه و زهره را به طرب آرم		از خود بی خبرم ز شعف دارم نغمهای بر لبها		نغمهای بر لبها امشب یک سر شوق و شورم		از این عالم گویی دورم امشب در سر شوری دارم		امشب در دل نوری دارم باز امشب در اوج آسمانم		رازی باشد با ستارگانم امشب یک سر شوق و شورم		از این عالم گویی دورم
آهنگ معروف #غوغای_ستارگان از دكتر #محمد_اصفهانى پارت اول اين آهنگ توسط بانو #پروين #زهره_جویا #ستار #شكيلا و #مريم_جلالى هم خوانده شده امشب در سر شوری دارم امشب در دل نوری دارم باز امشب در اوج آسمانم رازی باشد با ستارگانم امشب یک سر شوق و شورم از این عالم گویی دورم از شادی پر گیرم که رسم به فلک سرود هستی خوانم در بر حور و ملک در آسمانها غوغا فکنم سبو بریزم ساغر شکنم امشب یک سر شوق و شورم از این عالم گویی دورم با ماه و پروین سخنی گویم وز روی مه خود اثری جویم جان یابم زین شبها جان یابم زین شبها ماه و زهره را به طرب آرم از خود بی خبرم ز شعف دارم نغمهای بر لبها نغمهای بر لبها امشب یک سر شوق و شورم از این عالم گویی دورم امشب در سر شوری دارم امشب در دل نوری دارم باز امشب در اوج آسمانم رازی باشد با ستارگانم امشب یک سر شوق و شورم از این عالم گویی دورم
آهنگ غوغاى ستارگان با اجراى زيباى دوست عزيز وهنرمند آقاى محمد طيارى   #غوغای_ستارگان #امشب_در_سر_شوری_دارم #همایون_خرم #محمد_اصفهانی #شکیلا #محمد_طیاری #پیانو #پیانو_ایرانی #پیانو🎹
آهنگ غوغاى ستارگان با اجراى زيباى دوست عزيز وهنرمند آقاى محمد طيارى #غوغای_ستارگان #امشب_در_سر_شوری_دارم #همایون_خرم #محمد_اصفهانی #شکیلا #محمد_طیاری #پیانو #پیانو_ایرانی #پیانو 🎹
قطعه ی زیبای #غوغای_ستارگان همراه با هنرجویان عزیز و پرتلاشم و #کاوه_ی عزیز هنرجویان از جمله خانوم #قاسم_نژاد #صبحانی #کوثری وآقایان #رحیم_زاده #عظیمی #ویلون_ایرانی #همایون_خرم #آموزش_ویلون_در_تبریز #آموزشگاه_موسیقی_عیوضپور
قطعه ی زیبای #غوغای_ستارگان همراه با هنرجویان عزیز و پرتلاشم و #کاوه_ی عزیز هنرجویان از جمله خانوم #قاسم_نژاد #صبحانی #کوثری وآقایان #رحیم_زاده #عظیمی #ویلون_ایرانی #همایون_خرم #آموزش_ویلون_در_تبریز #آموزشگاه_موسیقی_عیوضپور
#غوغای_ستارگان #ارکستر_زهی آموزشگاه موسیقی عیوضپور به سرپرسی جناب آقای آرش عیوض پور هنرجویان گرانقدر: #خانوم قاسم_نژاد دریا صبحانی #کاوه فقیری ( #تنبک ) #نیما رحیم زاده #محمدرضا عضیمی #تینا کوثری #ویلون_ایرانی #موسیقی_اصیل #همایون_خرم #ارکستر_ویلون #آموزش_ویلون #تنظیم موسیقی
#غوغای_ستارگان #ارکستر_زهی آموزشگاه موسیقی عیوضپور به سرپرسی جناب آقای آرش عیوض پور هنرجویان گرانقدر: #خانوم قاسم_نژاد دریا صبحانی #کاوه فقیری ( #تنبک ) #نیما رحیم زاده #محمدرضا عضیمی #تینا کوثری #ویلون_ایرانی #موسیقی_اصیل #همایون_خرم #ارکستر_ویلون #آموزش_ویلون #تنظیم موسیقی
نویسه نگاری غوغای ستارگان سایز:  نوع چاپ:شاسی تراکم:  قیمت:,, ريال نویسه نگاری غوغای ستارگان شعر کریم فکور امشب در سر شوری دارم #نویسه_نگاری  کریم_فکور #غوغای_ستارگان #امشب_در_سر_شوری_داری #تابلو #تابلو_خط   #کیفیت_بالا #بی_نظیر #مسی #پروین
نویسه نگاری غوغای ستارگان سایز: نوع چاپ:شاسی تراکم: قیمت:,, ريال نویسه نگاری غوغای ستارگان شعر کریم فکور امشب در سر شوری دارم #نویسه_نگاری کریم_فکور #غوغای_ستارگان #امشب_در_سر_شوری_داری #تابلو #تابلو_خط #کیفیت_بالا #بی_نظیر #مسی #پروین
نویسه نگاری غوغای ستارگان سایز:  نوع چاپ:شاسی تراکم:  قیمت:,, ريال نویسه نگاری غوغای ستارگان شعر کریم فکور امشب در سر شوری دارم #نویسه_نگاری  کریم_فکور #غوغای_ستارگان #امشب_در_سر_شوری_داری #تابلو #تابلو_خط   #کیفیت_بالا #بی_نظیر #مسی #پروین
نویسه نگاری غوغای ستارگان سایز: نوع چاپ:شاسی تراکم: قیمت:,, ريال نویسه نگاری غوغای ستارگان شعر کریم فکور امشب در سر شوری دارم #نویسه_نگاری کریم_فکور #غوغای_ستارگان #امشب_در_سر_شوری_داری #تابلو #تابلو_خط #کیفیت_بالا #بی_نظیر #مسی #پروین
درس جدید: آهنگ #غوغای_ستارگان خیلی ساده زدم🤦♂️ البته همونطور که توی کتاب نوشته بود باید میزدم 📌یکی از آهنگ های مورد علاقه پدرم هست #سهتار
درس جدید: آهنگ #غوغای_ستارگان خیلی ساده زدم🤦♂️ البته همونطور که توی کتاب نوشته بود باید میزدم 📌یکی از آهنگ های مورد علاقه پدرم هست #سهتار
پاییزه زیبای من... پاییز همیشه اون حس زیبای دوباره متولد شدن رو بهم میده... هوای سرد، بارون های یهویی و صد البته لباسای گرمی که هیچ وقت نتونستم بپوشم.. #پاییز همیشه برام یه شروع جدید بوده تو پاییز میونستم فراموش کنم همه اتفاقای بد رو مثل افتادن برگای #زرد و #نارنجی زندگی رو ... ولی خب کی میتونه با وجود نارنگی و خرمالو ناراحت باشه؟؟؟ کی میتونه تو پاییز #عاشق نباشه؟؟؟؟ عصرهای کوتاهش شب های طولانیش اون سکوتی که فقط میتونی تو حضرت پاییز پیدا کنی اهنگ #غوغای_ستارگان از خانم شکیلا رو بزاری خیره بشی به گذشته به اینده ای که هیچ وقت شبیه رویاهات نمیشه فکر کنی... میگن پاییز #دختری ست #دل_شکسته با موهای باز در بادکه به جستجوی عشق در پیچ و خم #رنگ هاس. پاییز کوچکم با اون هم غم و دلگیری های #غروبت #دوستت دارم.
پاییزه زیبای من... پاییز همیشه اون حس زیبای دوباره متولد شدن رو بهم میده... هوای سرد، بارون های یهویی و صد البته لباسای گرمی که هیچ وقت نتونستم بپوشم.. #پاییز همیشه برام یه شروع جدید بوده تو پاییز میونستم فراموش کنم همه اتفاقای بد رو مثل افتادن برگای #زرد و #نارنجی زندگی رو ... ولی خب کی میتونه با وجود نارنگی و خرمالو ناراحت باشه؟؟؟ کی میتونه تو پاییز #عاشق نباشه؟؟؟؟ عصرهای کوتاهش شب های طولانیش اون سکوتی که فقط میتونی تو حضرت پاییز پیدا کنی اهنگ #غوغای_ستارگان از خانم شکیلا رو بزاری خیره بشی به گذشته به اینده ای که هیچ وقت شبیه رویاهات نمیشه فکر کنی... میگن پاییز #دختری ست #دل_شکسته با موهای باز در بادکه به جستجوی عشق در پیچ و خم #رنگ هاس. پاییز کوچکم با اون هم غم و دلگیری های #غروبت #دوستت دارم.
. 👤شکیلا . 🎶غوغای ستارگان . 🕝نوستالژیک . ---------------------------------------------------- 🆔 . 🆔 . --------------------------------------------------- #آهنگ #آهنگ_جدید #خواننده #کنسرت #حاشیه #حواشی #فارسکیدذ #اینستاگرام #نوستالژیک          #آهنگ_محلی #شکیلا #غوغای_ستارگان #شکیلا #آهنگ_زیرخاکی
. 👤شکیلا . 🎶غوغای ستارگان . 🕝نوستالژیک . ---------------------------------------------------- 🆔 . 🆔 . --------------------------------------------------- #آهنگ #آهنگ_جدید #خواننده #کنسرت #حاشیه #حواشی #فارسکیدذ #اینستاگرام #نوستالژیک #آهنگ_محلی #شکیلا #غوغای_ستارگان #شکیلا #آهنگ_زیرخاکی
. با ماه و پروین سخنی گویم وز روی مه خود اثری جویم جان یابم زین شبها جان یابم زین شبها ماه و زهره را به طرب آرم از خود بی خبرم ز شعف دارم نغمهای بر لبها نغمهای بر لبها امشب یک سر شوق و شورم از این عالم گویی دورم امشب در سر شوری دارم امشب در دل نوری دارم باز امشب در اوج آسمانم . . . . . . . . . . . . . #شکیلا #غوغای_ستارگان #اوج_آسمان #سنتی #شجریان #هایده #مهستی #همایون_شجریان #محمدرضا_شجریان
. با ماه و پروین سخنی گویم وز روی مه خود اثری جویم جان یابم زین شبها جان یابم زین شبها ماه و زهره را به طرب آرم از خود بی خبرم ز شعف دارم نغمهای بر لبها نغمهای بر لبها امشب یک سر شوق و شورم از این عالم گویی دورم امشب در سر شوری دارم امشب در دل نوری دارم باز امشب در اوج آسمانم . . . . . . . . . . . . . #شکیلا #غوغای_ستارگان #اوج_آسمان #سنتی #شجریان #هایده #مهستی #همایون_شجریان #محمدرضا_شجریان
#بلز#گیتار#کانون_پرورش_فکری_کودک_و_نوجوان_مرکز_#فلاح#ابوذر#قفیلی#پاییز #آموزش_موسیقی#غوغای_ستارگان#امشب_در_سر_شوری_دارم سلام دوستان  امیدوارم حال دلتون کوک باشه امشب یه ملودی غمگین و زیبا داریم که پروین ، شکیلا و محمد اصفهانی این کارو اجرا کردن و من هم با عسل جان این کارو براتون آماده کردیم تا لذت ببرین.
#بلز #گیتار #کانون_پرورش_فکری_کودک_و_نوجوان_مرکز_ #فلاح #ابوذر #قفیلی #پاییز #آموزش_موسیقی #غوغای_ستارگان #امشب_در_سر_شوری_دارم سلام دوستان امیدوارم حال دلتون کوک باشه امشب یه ملودی غمگین و زیبا داریم که پروین ، شکیلا و محمد اصفهانی این کارو اجرا کردن و من هم با عسل جان این کارو براتون آماده کردیم تا لذت ببرین.
#با_ماه_و_پروین_سخنی_گویم #غوغای_ستارگان #حرفهای_یک_دل  _ _ . امشب در سر شوری دارم امشب در دل نوری دارم باز امشب در اوج آسمانم باشد رازی با ستارگانم امشب یک سر شوق و شورم از این عالم گویی دورم از شادی پر گیرم که رسم به فلک سرود هستی خوانم در بر حور و ملک در آسمانها غوغا فکنم سبو بریزم ساغر شکنم امشب یک سر شوق و شورم از این عالم گویی دورم با ماه و پروین سخنی گویم وز روی مه خود اثری جویم جان یابم زین شبها جان یابم زین شبها ماه و زهره را به طرب آرم از خود بی خبرم ز شعف دارم نغمهای بر لبها نغمهای بر لبها امشب یک سر شوق و شورم از این عالم گویی دورم امشب در سر شوری دارم امشب در دل نوری دارم باز امشب در اوج آسمانم رازی باشد با ستارگانم امشب یک سر شوق و شورم از این عالم گویی دورم
#با_ماه_و_پروین_سخنی_گویم #غوغای_ستارگان #حرفهای_یک_دل _ _ . امشب در سر شوری دارم امشب در دل نوری دارم باز امشب در اوج آسمانم باشد رازی با ستارگانم امشب یک سر شوق و شورم از این عالم گویی دورم از شادی پر گیرم که رسم به فلک سرود هستی خوانم در بر حور و ملک در آسمانها غوغا فکنم سبو بریزم ساغر شکنم امشب یک سر شوق و شورم از این عالم گویی دورم با ماه و پروین سخنی گویم وز روی مه خود اثری جویم جان یابم زین شبها جان یابم زین شبها ماه و زهره را به طرب آرم از خود بی خبرم ز شعف دارم نغمهای بر لبها نغمهای بر لبها امشب یک سر شوق و شورم از این عالم گویی دورم امشب در سر شوری دارم امشب در دل نوری دارم باز امشب در اوج آسمانم رازی باشد با ستارگانم امشب یک سر شوق و شورم از این عالم گویی دورم
. امشب در سر شوری دارم امشب در دل نوری دارم ... بخشی از آهنگ غوغای ستارگان اثر مهندس همایون خرم با اجرای متفاوت  موزیسین ترکیهای. پانوشت: این ویدئوی کوتاه شکاری بود از بلندای برج تاریخی گالاتا که برام جالب بود، دنبالِ آهنگِ مناسبی میگشتم تا این شکار رو ادیت کنم، هیچ آهنگی رو مناسبتتر و زیباتر از اجرای ترکیهای غوغای ستارگان برای این فضا نیافتم. ناگفته نَمونه در اجرای متفاوت آهنگِ غوغای ستارگان به استانبول تغییر اسم پیدا کرده. #آهنگ #غوغای_ستارگان #همایون_خرم #کریم_فکور #استانبول                 ı
. امشب در سر شوری دارم امشب در دل نوری دارم ... بخشی از آهنگ غوغای ستارگان اثر مهندس همایون خرم با اجرای متفاوت موزیسین ترکیهای. پانوشت: این ویدئوی کوتاه شکاری بود از بلندای برج تاریخی گالاتا که برام جالب بود، دنبالِ آهنگِ مناسبی میگشتم تا این شکار رو ادیت کنم، هیچ آهنگی رو مناسبتتر و زیباتر از اجرای ترکیهای غوغای ستارگان برای این فضا نیافتم. ناگفته نَمونه در اجرای متفاوت آهنگِ غوغای ستارگان به استانبول تغییر اسم پیدا کرده. #آهنگ #غوغای_ستارگان #همایون_خرم #کریم_فکور #استانبول ı
#شور   #شکیلا#غوغای_ستارگان.دستگاه شور ر دیاپازون. کوک تار و سه تار:دو-سل-ر کوک ویولن:ر-سل-ر-سل شور دو:دو-ر کرن-می بمل-فا-سل-لا بمل-سی بمل-دو. شور ر:ر-می کرن-فا-سل-لا-سی بمل-دو-ر. شور می:می-فا سری-سل-لا-سی-دو-ر-می. شور سل:سل-لا کرن-سی بمل-دو-ر-می بمل-فا-سل. شور لا:لا-سی کرن-دو-ر-می-فا-سل-لا. شور سی:سی-دو سری-ر-می-فا دیز-سل-لا-سی. :-------. :-------. :-------. :-------. :-------. :----#---.     #ሙዚቃ#संगीत#музыка#音乐#音楽#음악#მუსიკა#ή #מוסיקה#موسیقی #شجریان#گلپا#تار#ویولن#سنتور#پیانو
#شور #شکیلا #غوغای_ستارگان .دستگاه شور ر دیاپازون. کوک تار و سه تار:دو-سل-ر کوک ویولن:ر-سل-ر-سل شور دو:دو-ر کرن-می بمل-فا-سل-لا بمل-سی بمل-دو. شور ر:ر-می کرن-فا-سل-لا-سی بمل-دو-ر. شور می:می-فا سری-سل-لا-سی-دو-ر-می. شور سل:سل-لا کرن-سی بمل-دو-ر-می بمل-فا-سل. شور لا:لا-سی کرن-دو-ر-می-فا-سل-لا. شور سی:سی-دو سری-ر-می-فا دیز-سل-لا-سی. :-------. :-------. :-------. :-------. :-------. :----#---. #ሙዚቃ #संग ीत#музыка #音乐 #音楽 #음악 #მუსიკა #מוסיקה #موسیقی #شجریان #گلپا #تار #ویولن #سنتور #پیانو
#شور   #شکیلا#غوغای_ستارگان.دستگاه شور ر دیاپازون. کوک تار و سه تار:دو-سل-ر کوک ویولن:ر-سل-ر-سل شور دو:دو-ر کرن-می بمل-فا-سل-لا بمل-سی بمل-دو. شور ر:ر-می کرن-فا-سل-لا-سی بمل-دو-ر. شور می:می-فا سری-سل-لا-سی-دو-ر-می. شور سل:سل-لا کرن-سی بمل-دو-ر-می بمل-فا-سل. شور لا:لا-سی کرن-دو-ر-می-فا-سل-لا. شور سی:سی-دو سری-ر-می-فا دیز-سل-لا-سی. :-------. :-------. :-------. :-------. :-------. :----#---.     #ሙዚቃ#संगीत#музыка#音乐#音楽#음악#მუსიკა#ή #מוסיקה#موسیقی #شجریان#گلپا#تار#ویولن#سنتور#پیانو
#شور #شکیلا #غوغای_ستارگان .دستگاه شور ر دیاپازون. کوک تار و سه تار:دو-سل-ر کوک ویولن:ر-سل-ر-سل شور دو:دو-ر کرن-می بمل-فا-سل-لا بمل-سی بمل-دو. شور ر:ر-می کرن-فا-سل-لا-سی بمل-دو-ر. شور می:می-فا سری-سل-لا-سی-دو-ر-می. شور سل:سل-لا کرن-سی بمل-دو-ر-می بمل-فا-سل. شور لا:لا-سی کرن-دو-ر-می-فا-سل-لا. شور سی:سی-دو سری-ر-می-فا دیز-سل-لا-سی. :-------. :-------. :-------. :-------. :-------. :----#---. #ሙዚቃ #संग ीत#музыка #音乐 #音楽 #음악 #მუსიკა #מוסיקה #موسیقی #شجریان #گلپا #تار #ویولن #سنتور #پیانو
پانیذ جان هنرجوی خوبم که ادامه ی کار رو با استاد رضایی در پیش گرفته .یه دختر خوب که من و استاد نمیزاریم انگیزه ش کم بشه ❤❤💜💜😊😊 #غوغای_ستارگان#استاد_خرم#ویلن #نوازنده #کودکانه_ها #پیانو_نوازی #پیانو_ایرانی
پانیذ جان هنرجوی خوبم که ادامه ی کار رو با استاد رضایی در پیش گرفته .یه دختر خوب که من و استاد نمیزاریم انگیزه ش کم بشه ❤❤💜💜😊😊 #غوغای_ستارگان #استاد_خرم #ویلن #نوازنده #کودکانه_ها #پیانو_نوازی #پیانو_ایرانی
 #شکیلا #غوغای_ستارگان پاورقی: برخی از تنهایی و بی توجهی ها به علایق خود مشغول شده اند، اگر چه درجا زده اند ولی . . . . .
#شکیلا #غوغای_ستارگان پاورقی: برخی از تنهایی و بی توجهی ها به علایق خود مشغول شده اند، اگر چه درجا زده اند ولی . . . . .