پیک گرام

عکس ها و فیلم های درباره فرهنگ شریف در اینستاگرام

محبوب ترین عکس ها و فیلم های فرهنگ شریف

Instagram
 .. زادروز پژمان عزیزم❤ پژمان قبل از اینکه برادرم باشه بهترین دوست من در زندگی بوده و هست❤ آرزو سلامتی و موفقیت برات دارم داداش . تولدت مبارک😘❤ پ.ن: ویدئو هم بداهه نوازی دیشب هست در مایه اصفهان(دو مینور) که کامل ویدئو رو در یوتیوب می تونید مشاهده فرمائید..لینک در بیو هست ۰🌷    😍 #تار #تنبک #دونوازی #پدرام_محمدی #پژمان_محمدی #برادران_محمدی #موسیقی_سنتی_ایران #اصفهان #مینور #بداهه_نوازی_اصفهان #جلیل_شهناز #فرهنگ_شریف #موسیقی_ما #بداهه_نوازی
.. زادروز پژمان عزیزم❤ پژمان قبل از اینکه برادرم باشه بهترین دوست من در زندگی بوده و هست❤ آرزو سلامتی و موفقیت برات دارم داداش . تولدت مبارک😘❤ پ.ن: ویدئو هم بداهه نوازی دیشب هست در مایه اصفهان(دو مینور) که کامل ویدئو رو در یوتیوب می تونید مشاهده فرمائید..لینک در بیو هست ۰🌷 😍 #تار #تنبک #دونوازی #پدرام_محمدی #پژمان_محمدی #برادران_محمدی #موسیقی_سنتی_ایران #اصفهان #مینور #بداهه_نوازی_اصفهان #جلیل_شهناز #فرهنگ_شریف #موسیقی_ما #بداهه_نوازی
 .. زادروز پژمان عزیزم❤ پژمان قبل از اینکه برادرم باشه بهترین دوست من در زندگی بوده و هست❤ آرزو سلامتی و موفقیت برات دارم داداش . تولدت مبارک😘❤ پ.ن: ویدئو هم بداهه نوازی دیشب هست در مایه اصفهان(دو مینور) که کامل ویدئو رو در یوتیوب می تونید مشاهده فرمائید..لینک در بیو هست ۰🌷    😍 #تار #تنبک #دونوازی #پدرام_محمدی #پژمان_محمدی #برادران_محمدی #موسیقی_سنتی_ایران #اصفهان #مینور #بداهه_نوازی_اصفهان #جلیل_شهناز #فرهنگ_شریف #موسیقی_ما #بداهه_نوازی
.. زادروز پژمان عزیزم❤ پژمان قبل از اینکه برادرم باشه بهترین دوست من در زندگی بوده و هست❤ آرزو سلامتی و موفقیت برات دارم داداش . تولدت مبارک😘❤ پ.ن: ویدئو هم بداهه نوازی دیشب هست در مایه اصفهان(دو مینور) که کامل ویدئو رو در یوتیوب می تونید مشاهده فرمائید..لینک در بیو هست ۰🌷 😍 #تار #تنبک #دونوازی #پدرام_محمدی #پژمان_محمدی #برادران_محمدی #موسیقی_سنتی_ایران #اصفهان #مینور #بداهه_نوازی_اصفهان #جلیل_شهناز #فرهنگ_شریف #موسیقی_ما #بداهه_نوازی
سرگذشت رادیو/مصاحبه با استاد لطف اله مجد و نواختن بداهه قطعاتی زیبا در دستگاه شور (ر) کوک تار : دو دو سل سل می(کرن) ر . #ادامه یادنامه استاد مجد استادمجد بدون اينكه استاد ببيند به مرحله استادي رسيده بود و در ميان نوازندگان تار صاحب سبك و مكتب شده بود. خصوصيات اخلاقي استادلطف الله مجد : كم حرف، رئوف، خوشرو، بىادعا و متواضع بود. درباره هر كس كه صحبت مىكرد او را تحسين و تمجيد مىنمود،اما درباره خود هيچ نمىگفت . سالها در اداره های دولتی با کمال صداقت و پاکی به کار مشغول بود و در کنج قناعت،با ساز خویش عالمی داشت. به همسر و فرزندانش بينهايت علاقهمند بود. تنها در اجراي بعضي قطعات از سبك استاد ممتازشهنازی تأثير پذيرفته بود. خاطره: در سالهاي -روزهای جمعه، عدهاي از هنرمندان، در منزلي واقع در دزاشيب شميران جمع ميشدند و اين جلسات تا پاسي از شب گذشته، ادامه داشت. يكي از روزهاي جمعه، ساعت ده صبح به آنجا رفتم. علياكبرخان شهنازي، استاد مسلم تار، پسر آقاحسينقلي و مجد هم حضور داشتند. از شهنازي خواهش كردند كه حضار را بهرهمند سازد. ايشان پذيرفت، پس از كوك كردن تار، با نخستين مضراب يك سيم پاره شد. بار دوم و سوم نيز با هر زخمه سيم تار پاره ميشد تا بالاخره استاددر دستگاه ماهور شروع به نوازندگی كرد. پس از پایان ساز شهنازي مجد با خضوع تمام و اظهار اجازه میفرماييد ساز را به دست گرفت و به نواختن پرداخت. آن روز هم از روزهايي بود كه مجد هنرش را، با تمام قدرت و ريزهكاريهايی كه مخصوص به خود او بود، به حاضران كه بيشترشان موسيقیشناس بودند، عرضه كرد. یادش گرامی..... #تار#تارسازی#تارنوازی#هنر#موسیقی#موزیک#ایران#عشق#تکنواز#بداهه#گروه#اجرا#اساتید#استاد#مصاحبه#لطف_اله_مجد#فرهنگ_شریف#جلیل_شهناز#شهنازی#عبدالحسین#بنان#محجوبی#ایرج#گلپا#خوانساری#ادیب#رادیو#گلها#یک_شاخه_گل
سرگذشت رادیو/مصاحبه با استاد لطف اله مجد و نواختن بداهه قطعاتی زیبا در دستگاه شور (ر) کوک تار : دو دو سل سل می(کرن) ر . #ادامه یادنامه استاد مجد استادمجد بدون اينكه استاد ببيند به مرحله استادي رسيده بود و در ميان نوازندگان تار صاحب سبك و مكتب شده بود. خصوصيات اخلاقي استادلطف الله مجد : كم حرف، رئوف، خوشرو، بىادعا و متواضع بود. درباره هر كس كه صحبت مىكرد او را تحسين و تمجيد مىنمود،اما درباره خود هيچ نمىگفت . سالها در اداره های دولتی با کمال صداقت و پاکی به کار مشغول بود و در کنج قناعت،با ساز خویش عالمی داشت. به همسر و فرزندانش بينهايت علاقهمند بود. تنها در اجراي بعضي قطعات از سبك استاد ممتازشهنازی تأثير پذيرفته بود. خاطره: در سالهاي -روزهای جمعه، عدهاي از هنرمندان، در منزلي واقع در دزاشيب شميران جمع ميشدند و اين جلسات تا پاسي از شب گذشته، ادامه داشت. يكي از روزهاي جمعه، ساعت ده صبح به آنجا رفتم. علياكبرخان شهنازي، استاد مسلم تار، پسر آقاحسينقلي و مجد هم حضور داشتند. از شهنازي خواهش كردند كه حضار را بهرهمند سازد. ايشان پذيرفت، پس از كوك كردن تار، با نخستين مضراب يك سيم پاره شد. بار دوم و سوم نيز با هر زخمه سيم تار پاره ميشد تا بالاخره استاددر دستگاه ماهور شروع به نوازندگی كرد. پس از پایان ساز شهنازي مجد با خضوع تمام و اظهار اجازه میفرماييد ساز را به دست گرفت و به نواختن پرداخت. آن روز هم از روزهايي بود كه مجد هنرش را، با تمام قدرت و ريزهكاريهايی كه مخصوص به خود او بود، به حاضران كه بيشترشان موسيقیشناس بودند، عرضه كرد. یادش گرامی..... #تار #تارسازی #تارنوازی #هنر #موسیقی #موزیک #ایران #عشق #تکنواز #بداهه #گروه #اجرا #اساتید #استاد #مصاحبه #لطف_اله_مجد #فرهنگ_شریف #جلیل_شهناز #شهنازی #عبدالحسین #بنان #محجوبی #ایرج #گلپا #خوانساری #ادیب #رادیو #گلها #یک_شاخه_گل
(اهمیت رنگ صدا و نقش مضراب). . شاید یکی از مهمترین ارکان تارنوازی و موسیقی صدا و مختصات صدایی است که تولید می شود. هنگامی که به یک اثر موسیقایی گوش می دهیم یکی از مهمترین چیزی که ما را جذب می کند ذات و جوهر صدایی است که نوازتده تولید می کند؛در مرحله ی بعد از اینکه دل وذ روح ما جذب صدای خوش شد،نوع جمله بندیها مورد توجه قرار می گیرد. اگر به شاهکارهای اساتید بزرگ نوازندگی دقت کنیم ،همگی در چند زخمه ی اول دل ما را با خود می برندو این اتفاقی است که از روی آگاهی توسط نوازنده ی مخاطب شناس صورت گرفته است. ...... اینها را گفتم زیرا که اهمیت جایگاه سونوریته و صداگیری را عنوان کنم . یکی از ابزارهای اساتید در صداگیری از ساز ،مضراب و فرمهای خاص مضرابی است؛هر کدام از اساتید صاحب سبک و خلاق ما ،از فرممضرابی ویژه ی خود استفاده می کرده اند و این نکته اهمیت و نقش بالای مضراب را مشخص می کند. ................. گاهی یکجمله ی کلی دستوری به گوشمان می خورد:اگر نوازنده،نوازنده باشدبا هر مضرابی ساز می زند. اگر اینچنین باشد ؛پس اساتید ما هنوز نوازنده نبوده اند!!!!! زیرا که هر کدام در هنگام اجرا از مضراب منحصر به فرد خود استفاده می کردند و می کنند. به نظر می رسد که عدم توجه به فرمهای خاص مضرابی و اجرا کردن تنامی قطعات با یک مضراب واحد ؛نشان از کم توجهی جنس صدای تولید شده دارد. شخصا بسیار دیده ام که برای نمونه با همانمضرابی که اثری از استاد شهناز را می نوازند ،کار استاد شهنازی را هم اجرا می کنند و سپس قطعه ای از استاد وزیری و ..... شاید یکی از ضعفها و کمبودهای دوران ما ،عدم توجه به حس و حال خود صدا باشد و اینکه گمان می شود که با صرف اجرا کردن یک ملودی ،کار تمام است. برای حل یکدست بودن و یکنواختی موسیقی نکات اجرایی بسیاری مطرح می شود؛اما یکی از نکات مهم فرم مضراب و دقت در استفاده از امکاناتی است که در هر کدام از این مضرابها وجود دارد. پ.ن دوستان ،نظریات پخته و سنجیده شما راهگساست. . #مض #راب_تار #مضراب_سازی #مضراب_برنجی #مضرابهای_کاربردی_تارنوازی#مضراب#تار_پرندیان #تارسازی #موسیقی_سنتی #موسیقی_ایرانی #تارنوازی #موسیقی_مشهد #مرمتگر #مرمت_تار #مرمت_بازسازی #مرمت_تار_مشهد#تعمیر_تار#تعمیر_ساز#بازسازی_ار#صداگیری_تار#مضراب#محمدرضا_لطفی#جلیل_شهناز#فرهنگ_شریف#حسین_علیزاده#علینقی_وزیری#مجید_درخشانی#مضراب_شاخ  ď
(اهمیت رنگ صدا و نقش مضراب). . شاید یکی از مهمترین ارکان تارنوازی و موسیقی صدا و مختصات صدایی است که تولید می شود. هنگامی که به یک اثر موسیقایی گوش می دهیم یکی از مهمترین چیزی که ما را جذب می کند ذات و جوهر صدایی است که نوازتده تولید می کند؛در مرحله ی بعد از اینکه دل وذ روح ما جذب صدای خوش شد،نوع جمله بندیها مورد توجه قرار می گیرد. اگر به شاهکارهای اساتید بزرگ نوازندگی دقت کنیم ،همگی در چند زخمه ی اول دل ما را با خود می برندو این اتفاقی است که از روی آگاهی توسط نوازنده ی مخاطب شناس صورت گرفته است. ...... اینها را گفتم زیرا که اهمیت جایگاه سونوریته و صداگیری را عنوان کنم . یکی از ابزارهای اساتید در صداگیری از ساز ،مضراب و فرمهای خاص مضرابی است؛هر کدام از اساتید صاحب سبک و خلاق ما ،از فرممضرابی ویژه ی خود استفاده می کرده اند و این نکته اهمیت و نقش بالای مضراب را مشخص می کند. ................. گاهی یکجمله ی کلی دستوری به گوشمان می خورد:اگر نوازنده،نوازنده باشدبا هر مضرابی ساز می زند. اگر اینچنین باشد ؛پس اساتید ما هنوز نوازنده نبوده اند!!!!! زیرا که هر کدام در هنگام اجرا از مضراب منحصر به فرد خود استفاده می کردند و می کنند. به نظر می رسد که عدم توجه به فرمهای خاص مضرابی و اجرا کردن تنامی قطعات با یک مضراب واحد ؛نشان از کم توجهی جنس صدای تولید شده دارد. شخصا بسیار دیده ام که برای نمونه با همانمضرابی که اثری از استاد شهناز را می نوازند ،کار استاد شهنازی را هم اجرا می کنند و سپس قطعه ای از استاد وزیری و ..... شاید یکی از ضعفها و کمبودهای دوران ما ،عدم توجه به حس و حال خود صدا باشد و اینکه گمان می شود که با صرف اجرا کردن یک ملودی ،کار تمام است. برای حل یکدست بودن و یکنواختی موسیقی نکات اجرایی بسیاری مطرح می شود؛اما یکی از نکات مهم فرم مضراب و دقت در استفاده از امکاناتی است که در هر کدام از این مضرابها وجود دارد. پ.ن دوستان ،نظریات پخته و سنجیده شما راهگساست. . #مض #راب_تار #مضراب_سازی #مضراب_برنجی #مضرابهای_کاربردی_تارنوازی #مضراب #تار_پرندیان #تارسازی #موسیقی_سنتی #موسیقی_ایرانی #تارنوازی #موسیقی_مشهد #مرمتگر #مرمت_تار #مرمت_بازسازی #مرمت_تار_مشهد #تعمیر_تار #تعمیر_ساز #بازسازی_ار #صداگیری_تار #مضراب #محمدرضا_لطفی #جلیل_شهناز #فرهنگ_شریف #حسین_علیزاده #علینقی_وزیری #مجید_درخشانی #مضراب_شاخ ď
از گنجینه موسیقی آوازی ایران لذت موسیقی ایرانی در بیات اصفهان گلهای رنگارنگ برنامه شماره ۴۴۹ غزلی ناب از ؛ حضرت مولانا حنجره طلایی ؛ استاد اکبر گلپایگانی مضرابهای جادویی ؛ استاد فرهنگ خانِ شریف خوش بینمت خوش بینمت ، ماه پریوش بینمت حوری مگر حوری مگر ، با شیوه ناز آمدی با شیوه ناز آمدی ، شاد آمدی شاد آمدی نا گه ز در باز آمدی ، نا گه ز در باز آمدی #گلپا #اکبر_گلپایگانی #غزل #آواز #خاطرات #تصنیف #ترانه #ترانه_سرا #آهنگ #آهنگساز #اهنگ #خواننده #شاعر #شعر #موزيك #موزیک #موزیسین #موسیقی #موسيقى #موسيقي #موسیقیدان #موسیقی_ما #موسیقی_سنتی #موسیقی_ایرانی #آهنگ_ایرانی #نوستالژی #مولانا #فرهنگ_شریف #حضرت_مولانا #مولانای_جان
از گنجینه موسیقی آوازی ایران لذت موسیقی ایرانی در بیات اصفهان گلهای رنگارنگ برنامه شماره ۴۴۹ غزلی ناب از ؛ حضرت مولانا حنجره طلایی ؛ استاد اکبر گلپایگانی مضرابهای جادویی ؛ استاد فرهنگ خانِ شریف خوش بینمت خوش بینمت ، ماه پریوش بینمت حوری مگر حوری مگر ، با شیوه ناز آمدی با شیوه ناز آمدی ، شاد آمدی شاد آمدی نا گه ز در باز آمدی ، نا گه ز در باز آمدی #گلپا #اکبر_گلپایگانی #غزل #آواز #خاطرات #تصنیف #ترانه #ترانه_سرا #آهنگ #آهنگساز #اهنگ #خواننده #شاعر #شعر #موزيك #موزیک #موزیسین #موسیقی #موسيقى #موسيقي #موسیقیدان #موسیقی_ما #موسیقی_سنتی #موسیقی_ایرانی #آهنگ_ایرانی #نوستالژی #مولانا #فرهنگ_شریف #حضرت_مولانا #مولانای_جان
🌺 گلهای رنگارنگ برنامه شماره :  خواننده : خانم #هایده #تصنیف : نميدانم نميخواهم بدانم که ساز کهنه عشقم شکسته (پرویز وکیلی) #آواز : در شعله آن شمع كه افروخته بودم (پژمان بختياري) #آهنگ : استاد #علی_تجویدی در #همایون نوازندگان : #تار استاد #فرهنگ_شریف #ویلن استاد #تجویدی اشعار متن : وقار شيرازي-مويد ثابتي-ابوالقاسم لاهوتی-پرويز وکيلي گوینده : آذر پژوهش ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ کامل این برنامه در کانال تل #شریف #پرویز_یاحقی #یاحقی #ویولن_ایرانی #مهستی #حمیرا #آهنگ_قدیمی #گلها #ویولن
🌺 گلهای رنگارنگ برنامه شماره : خواننده : خانم #هایده #تصنیف : نميدانم نميخواهم بدانم که ساز کهنه عشقم شکسته (پرویز وکیلی) #آواز : در شعله آن شمع كه افروخته بودم (پژمان بختياري) #آهنگ : استاد #علی_تجویدی در #همایون نوازندگان : #تار استاد #فرهنگ_شریف #ویلن استاد #تجویدی اشعار متن : وقار شيرازي-مويد ثابتي-ابوالقاسم لاهوتی-پرويز وکيلي گوینده : آذر پژوهش ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ کامل این برنامه در کانال تل #شریف #پرویز_یاحقی #یاحقی #ویولن_ایرانی #مهستی #حمیرا #آهنگ_قدیمی #گلها #ویولن
نواهای مسحورکننده شهنوازان ایران اساتید : #تار: #فرهنگ_شریف #ویلن: #حبیب_الله_بدیعی #تنبک : #جهانگیر_ملک قطعه شورانگیز ؛ چهارمضراب بیداد #اینستاگرام_موسیقی_اصیل_ایرانی :
نواهای مسحورکننده شهنوازان ایران اساتید : #تار : #فرهنگ_شریف #ویلن : #حبیب_الله_بدیعی #تنبک : #جهانگیر_ملک قطعه شورانگیز ؛ چهارمضراب بیداد #اینستاگرام_موسیقی_اصیل_ایرانی :
سازوآواز آواز:استاد اکبر گلپا تار:استادجلیل شهناز غزل:سعدی دلبرا پیش وجودت همه خوبان عدمند سروران بر در سودای تو خاک قدمند شهری اندر هوست سوخته در آتش عشق خلقی اندر طلبت غرقه دریای غمند خون صاحب نظران ریختی ای کعبه حسن قتل اینان که روا داشت که صید حرمند صنم اندر بلد کفر پرستند و صلیب زلف و روی تو در اسلام صلیب و صنمند گاه گاهی بگذر در صف دلسوختگان تا ثناییت بگویند و دعایی بدمند هر خم از جعد پریشان تو زندان دلیست تا نگویی که اسیران کمند تو کمند حرفهای خط موزون تو پیرامن روی گویی از مشک سیه بر گل سوری رقمند در چمن سرو ستادست و صنوبر خاموش که اگر قامت زیبا ننمایی بچمند زین امیران ملاحت که تو بینی بر کس به شکایت نتوان رفت که خصم و حکمند بندگان را نه گزیرست ز حکمت نه گریز چه کنند ار بکشی ور بنوازی خدمند جور دشمن چه کند گر نکشد طالب دوست گنج و مار و گل و خار و غم و شادی به همند غم دل با تو نگویم که تو در راحت نفس نشناسی که جگرسوختگان در المند تو سبکبار قوی حال کجا دریابی که ضعیفان غمت بارکشان ستمند سعدیا عاشق صادق ز بلا نگریزد سست عهدان ارادت ز ملامت برمند #ساز#آواز#خواننده#استاد#اکبر_گلپا#تار#جلیل_شهناز#غزل#شعر#شیخ_اجل#سعدی#دستگاه#نوا#قوامی#تاج#بنان#شهیدی#گلپا#ایرج#شجریان#فرهنگ_شریف#موسیقی_اصیل_ایرانی#آوازدوست
سازوآواز آواز:استاد اکبر گلپا تار:استادجلیل شهناز غزل:سعدی دلبرا پیش وجودت همه خوبان عدمند سروران بر در سودای تو خاک قدمند شهری اندر هوست سوخته در آتش عشق خلقی اندر طلبت غرقه دریای غمند خون صاحب نظران ریختی ای کعبه حسن قتل اینان که روا داشت که صید حرمند صنم اندر بلد کفر پرستند و صلیب زلف و روی تو در اسلام صلیب و صنمند گاه گاهی بگذر در صف دلسوختگان تا ثناییت بگویند و دعایی بدمند هر خم از جعد پریشان تو زندان دلیست تا نگویی که اسیران کمند تو کمند حرفهای خط موزون تو پیرامن روی گویی از مشک سیه بر گل سوری رقمند در چمن سرو ستادست و صنوبر خاموش که اگر قامت زیبا ننمایی بچمند زین امیران ملاحت که تو بینی بر کس به شکایت نتوان رفت که خصم و حکمند بندگان را نه گزیرست ز حکمت نه گریز چه کنند ار بکشی ور بنوازی خدمند جور دشمن چه کند گر نکشد طالب دوست گنج و مار و گل و خار و غم و شادی به همند غم دل با تو نگویم که تو در راحت نفس نشناسی که جگرسوختگان در المند تو سبکبار قوی حال کجا دریابی که ضعیفان غمت بارکشان ستمند سعدیا عاشق صادق ز بلا نگریزد سست عهدان ارادت ز ملامت برمند #ساز #آواز #خواننده #استاد #اکبر_گلپا #تار #جلیل_شهناز #غزل #شعر #شیخ_اجل #سعدی #دستگاه #نوا #قوامی #تاج #بنان #شهیدی #گلپا #ایرج #شجریان #فرهنگ_شریف #موسیقی_اصیل_ایرانی #آوازدوست
نواهای مسحورکننده شهنوازان ایران قطعه شورانگیز ؛ چهارمضراب بیداد اثرِ جاودانه اساتید بی رقیب و بی تکرارِ موسیقی ؛ استادِ شریف ؛ فرهنگ خانِ شریف استادِ یگانه ؛ حبیب الله خانِ بدیعی استادِ فرزانه ؛ جهانگیرخانِ ملک احساس ناب ، آیه ای از آیات خداوند ، معجزه این است زبان عاجز است از توصیف این احساس ناب ، معجزه میکند این آرشه و این انگشتان حیرت انگیز #فرهنگ_شریف #پرویز_یاحقی #پرویزیاحقی #حبیب_الله_بدیعی #جهانگیر_ملک #تار #ویلن #ویولن #ویولون #ویولنیست #ویلنیست #ویولونیست #ویالون #تنبک #ویالونیست #اسطوره #موزیک #موزیسین #موزیک_ایرانی #موسیقی #موسيقى #موسيقي #موسیقیدان #موسیقی_ایرانی #موسیقی_ما#موسیقی_سنتی #موسیقی_اصیل #تک_نوازی #تکنوازی #همنوازی
نواهای مسحورکننده شهنوازان ایران قطعه شورانگیز ؛ چهارمضراب بیداد اثرِ جاودانه اساتید بی رقیب و بی تکرارِ موسیقی ؛ استادِ شریف ؛ فرهنگ خانِ شریف استادِ یگانه ؛ حبیب الله خانِ بدیعی استادِ فرزانه ؛ جهانگیرخانِ ملک احساس ناب ، آیه ای از آیات خداوند ، معجزه این است زبان عاجز است از توصیف این احساس ناب ، معجزه میکند این آرشه و این انگشتان حیرت انگیز #فرهنگ_شریف #پرویز_یاحقی #پرویزیاحقی #حبیب_الله_بدیعی #جهانگیر_ملک #تار #ویلن #ویولن #ویولون #ویولنیست #ویلنیست #ویولونیست #ویالون #تنبک #ویالونیست #اسطوره #موزیک #موزیسین #موزیک_ایرانی #موسیقی #موسيقى #موسيقي #موسیقیدان #موسیقی_ایرانی #موسیقی_ما #موسیقی_سنتی #موسیقی_اصیل #تک_نوازی #تکنوازی #همنوازی
. 🌼 یک کار جدید و کمیاب در مایۀ افشاری به نام کوی می فروشان با آواز استاد محمدرضا شجریان , ویولن استاد پرویز یاحقی , تار استاد فرهنگ شریف 🌼 متن شعر : عمریست تا به پای خم از پا نشسته ایم در کوی میفروش چو مینا نشسته ایم #تار #تارنوازی #موسیقی #برنامه_گلها #موسیقی_اصیل_ایران #تارنوازی #هنرمند #بداهه #هنر #تکنوازی #استاد_فرهنگ_شریف #فرهنگ_شریف #خداوندگارتار #آواز #افشاری #ویولن #پرویز_یاحقی #محمدرضا_شجریان #خسرو_آواز_ایران
. 🌼 یک کار جدید و کمیاب در مایۀ افشاری به نام کوی می فروشان با آواز استاد محمدرضا شجریان , ویولن استاد پرویز یاحقی , تار استاد فرهنگ شریف 🌼 متن شعر : عمریست تا به پای خم از پا نشسته ایم در کوی میفروش چو مینا نشسته ایم #تار #تارنوازی #موسیقی #برنامه_گلها #موسیقی_اصیل_ایران #تارنوازی #هنرمند #بداهه #هنر #تکنوازی #استاد_فرهنگ_شریف #فرهنگ_شریف #خداوندگارتار #آواز #افشاری #ویولن #پرویز_یاحقی #محمدرضا_شجریان #خسرو_آواز_ایران
یک دقیقه با جادوی مضراب خنیاگر دلهای عاشق وبی قرار...لولی آتش دست.....خلسه تار استاد فرهنگ شریف در مایه ابوعطا... کوک تار : (دو_دو سل_سل فا_ر ) #فرهنگ_شریف #استاد_فرهنگ_شریف #تار #ابوعطا #اینستاگرام_موسیقی_اصیل_ایرانی :
یک دقیقه با جادوی مضراب خنیاگر دلهای عاشق وبی قرار...لولی آتش دست.....خلسه تار استاد فرهنگ شریف در مایه ابوعطا... کوک تار : (دو_دو سل_سل فا_ر ) #فرهنگ_شریف #استاد_فرهنگ_شریف #تار #ابوعطا #اینستاگرام_موسیقی_اصیل_ایرانی :
یک دقیقه با جادوی مضراب خنیاگر دلهای عاشق وبی قرار...لولی آتش دست.....خلسه تار استاد فرهنگ شریف در مایه ابوعطا... کوک تار : (دو_دو سل_سل فا_ر ) #فرهنگ_شریف #استاد_فرهنگ_شریف #تار #ابوعطا #اینستاگرام_موسیقی_اصیل_ایرانی :
یک دقیقه با جادوی مضراب خنیاگر دلهای عاشق وبی قرار...لولی آتش دست.....خلسه تار استاد فرهنگ شریف در مایه ابوعطا... کوک تار : (دو_دو سل_سل فا_ر ) #فرهنگ_شریف #استاد_فرهنگ_شریف #تار #ابوعطا #اینستاگرام_موسیقی_اصیل_ایرانی :
روایت مهرشاد متین فر ازاستادفرهنگ شریف سخن گفتن در مورد استاد فرهنگ شریف کاری است بس دشوار. حکایت تار فرهنگ، روایت یک زندگی است که تنها نام شریفش، چندین کتاب را در بر می گیرد. عاشقان و شیفتگان موسیقی اصیل، به خوبی آگاهند که با تاسیس رادیو و در حقیقت با ظهور استادان علی اکبرخان شهنازی و عبدالحسین خان شهنازی و نسل بعدی، از جمله استادان: لطف الله مجد و جلیل شهناز تاریخ شکوهمندی رقم خورد. استاد مجد و شهناز، با الهام و بهرهگيری از رديفهای موسيقی ايرانی، به سبك و اسلوبی بديع و برخاسته از خلاقيت و نوآوری دست يافته بودند كه متمايز با شيوه قدما بود، هنرمندان صاحب سبكی كه از اولين برخورد زخمههايشان به تار، حتي بدون اعلام مجری برنامه، نام آنها مشخص میشد. استاد فرهنگ شریف تنها یک نوازنده مطرح و پیشکسوت ساز تار نبود، بلکه شیرین نوازی بود که توانست با ابداع در نحوه انگشتگذاری و مضرابزنی در نقاط مختلف سیمهای تار، صدایی را در این ساز به وجود آورد که به گفته بسیاری از کارشناسان، زیباترین صدای تولیدشده از ساز تار است. وی در هنر تارنوازی از استادان عبدالحسین شهنازی و مرتضی نیداوود از تارنوازان بزرگ اواخر دوره قاجار و اوایل پهلوی و بعدها از استاد لطف الله خان مجد تاثیر پذیرفته بود، اما سبک او مخصوص خود او بود. استاد شريف معتقد است سازش تحت تاثير ساز عبدالحسين خان بوده و از سبك او الهام گرفته است؛ زيرا عبدالحسين خان شهنازی به دليل مسافرتهايي كه به كشورهای شمالی، از جمله منطقه قفقاز داشت، با شيوه و اسلوب نوازندگی نوازندگان آن ديار آشنا شده و از آنان تأثير گرفته بود. یکی از مهمترین و دلنشینترین سبکهای نوازندگی تار، متعلق به استاد شریف است. وی با قریحه بی مانندش، ملودیهایی بسیار لطیف و زیبا ساختهاست. این هنرمند صاحب سبک، با ابداعات مخصوص بخودش در نحوه انگشت گذاری و مضرابهای چپ و مضراب نوازی در نقاط مختلف ساز بخصوص بین کاسه و نقاره و ترموله با فشار روی خرک و با استفاده از ظرفیتهای تار در صدا دهیهای متنوع، سکوتهای سنجیده، آفرینش جملاتی فارغ از قالبهای ردیف، جوابهای کوتاه و مؤثر، اجرای ماهرانه، انواع کششها و مالشهای طولی و عرضی که ریشه در روشهای ویولننوازی ایرانی دارد، تکیه بر خیال آزاد و قدرت ایجاد موقعیتهای خلسهآور در هنگام تکنوازی و آفرینش کوکهای گوناگون اختصاصی از ویژگیهای برجسته هنر نوازندگی ادامه در کپشن....👇👇👇 #تار#تارسازی#هنر#موسیقی#ایران#سازگر#دستگاه#چهارگاه#استاد#فرهنگ_شریف#امیر_ناصر_افتتاح#تنبک
روایت مهرشاد متین فر ازاستادفرهنگ شریف سخن گفتن در مورد استاد فرهنگ شریف کاری است بس دشوار. حکایت تار فرهنگ، روایت یک زندگی است که تنها نام شریفش، چندین کتاب را در بر می گیرد. عاشقان و شیفتگان موسیقی اصیل، به خوبی آگاهند که با تاسیس رادیو و در حقیقت با ظهور استادان علی اکبرخان شهنازی و عبدالحسین خان شهنازی و نسل بعدی، از جمله استادان: لطف الله مجد و جلیل شهناز تاریخ شکوهمندی رقم خورد. استاد مجد و شهناز، با الهام و بهرهگيری از رديفهای موسيقی ايرانی، به سبك و اسلوبی بديع و برخاسته از خلاقيت و نوآوری دست يافته بودند كه متمايز با شيوه قدما بود، هنرمندان صاحب سبكی كه از اولين برخورد زخمههايشان به تار، حتي بدون اعلام مجری برنامه، نام آنها مشخص میشد. استاد فرهنگ شریف تنها یک نوازنده مطرح و پیشکسوت ساز تار نبود، بلکه شیرین نوازی بود که توانست با ابداع در نحوه انگشتگذاری و مضرابزنی در نقاط مختلف سیمهای تار، صدایی را در این ساز به وجود آورد که به گفته بسیاری از کارشناسان، زیباترین صدای تولیدشده از ساز تار است. وی در هنر تارنوازی از استادان عبدالحسین شهنازی و مرتضی نیداوود از تارنوازان بزرگ اواخر دوره قاجار و اوایل پهلوی و بعدها از استاد لطف الله خان مجد تاثیر پذیرفته بود، اما سبک او مخصوص خود او بود. استاد شريف معتقد است سازش تحت تاثير ساز عبدالحسين خان بوده و از سبك او الهام گرفته است؛ زيرا عبدالحسين خان شهنازی به دليل مسافرتهايي كه به كشورهای شمالی، از جمله منطقه قفقاز داشت، با شيوه و اسلوب نوازندگی نوازندگان آن ديار آشنا شده و از آنان تأثير گرفته بود. یکی از مهمترین و دلنشینترین سبکهای نوازندگی تار، متعلق به استاد شریف است. وی با قریحه بی مانندش، ملودیهایی بسیار لطیف و زیبا ساختهاست. این هنرمند صاحب سبک، با ابداعات مخصوص بخودش در نحوه انگشت گذاری و مضرابهای چپ و مضراب نوازی در نقاط مختلف ساز بخصوص بین کاسه و نقاره و ترموله با فشار روی خرک و با استفاده از ظرفیتهای تار در صدا دهیهای متنوع، سکوتهای سنجیده، آفرینش جملاتی فارغ از قالبهای ردیف، جوابهای کوتاه و مؤثر، اجرای ماهرانه، انواع کششها و مالشهای طولی و عرضی که ریشه در روشهای ویولننوازی ایرانی دارد، تکیه بر خیال آزاد و قدرت ایجاد موقعیتهای خلسهآور در هنگام تکنوازی و آفرینش کوکهای گوناگون اختصاصی از ویژگیهای برجسته هنر نوازندگی ادامه در کپشن....👇👇👇 #تار #تارسازی #هنر #موسیقی #ایران #سازگر #دستگاه #چهارگاه #استاد #فرهنگ_شریف #امیر_ناصر_افتتاح #تنبک
نخست وزیر هلند در زمان ورود به پارلمان قهوه اش روی زمین میریزد. بقیه ماجرا را تماشا کنید.. #نخست_وزیر #هلند #نخست_وزیر_هلند #زمان #پارلمان #قهوه #زمین #فرهنگ #شعور #یادگیری #فرهنگ_سازی #فرهنگ_شریف #فرهنگ_ادب #فرهنگی
نخست وزیر هلند در زمان ورود به پارلمان قهوه اش روی زمین میریزد. بقیه ماجرا را تماشا کنید.. #نخست_وزیر #هلند #نخست_وزیر_هلند #زمان #پارلمان #قهوه #زمین #فرهنگ #شعور #یادگیری #فرهنگ_سازی #فرهنگ_شریف #فرهنگ_ادب #فرهنگی
آموزش سه تار با رویکردهای: آشنایی با تئوری موسیقی سلفژ تربیت شنوایی ریتم شناسی نت نگاری آشنایی با تصانیف قدیم ایران رپرتوار موسیقی ایرانی مقدمات آهنگسازی گروه نوازی تک نوازی #سه_تار#تار#مشتاق#جلیل_شهناز#فرهنگ_شریف#ابوالحسن_صبا#آموزش_موسیقی
آموزش سه تار با رویکردهای: آشنایی با تئوری موسیقی سلفژ تربیت شنوایی ریتم شناسی نت نگاری آشنایی با تصانیف قدیم ایران رپرتوار موسیقی ایرانی مقدمات آهنگسازی گروه نوازی تک نوازی #سه_تار #تار #مشتاق #جلیل_شهناز #فرهنگ_شریف #ابوالحسن_صبا #آموزش_موسیقی
تمرین تصنیف جان جهان دوش با بچه های مدرسه ی حضرت قائم وآله. خوشحالم میتونم این رسالت رو به حد بضاعت انتقال بدم.ممنون از موسس محترم آقای ذوالفقاری که بنده رو حمایت میکنند .عذر خواهی بابت کیفیت پایین ویدیو و صدای دف #فرامرز_شکرخواه #تکنوازی_تار  #سهتارنوازی_ردیف #هنر #موسیقی_ایرانی #موسیقی #موسیقی_سنتی #مجتبی_بهشتی#عشق#موسیقی_مشهد#مشهد#کلات_نادر#تکنوازی_دف#نوروز #شکرخواه #تار#دف#آموزش_تار #آموزش_سه_تار#موزیک#مشهد#ایران #ایرانی #آواز#موسیقی_ملی#جلیل_شهناز#شجریان #محمدرضا_لطفی#فرهنگ_شریف#بداهه_نوازی#ایران
تمرین تصنیف جان جهان دوش با بچه های مدرسه ی حضرت قائم وآله. خوشحالم میتونم این رسالت رو به حد بضاعت انتقال بدم.ممنون از موسس محترم آقای ذوالفقاری که بنده رو حمایت میکنند .عذر خواهی بابت کیفیت پایین ویدیو و صدای دف #فرامرز_شکرخواه #تکنوازی_تار #سهتارنوازی_ردیف #هنر #موسیقی_ایرانی #موسیقی #موسیقی_سنتی #مجتبی_بهشتی #عشق #موسیقی_مشهد #مشهد #کلات_نادر #تکنوازی_دف #نوروز #شکرخواه #تار #دف #آموزش_تار #آموزش_سه_تار #موزیک #مشهد #ایران #ایرانی #آواز #موسیقی_ملی #جلیل_شهناز #شجریان #محمدرضا_لطفی #فرهنگ_شریف #بداهه_نوازی #ایران