پیک گرام

عکس ها و فیلم های درباره فقه در اینستاگرام

محبوب ترین عکس ها و فیلم های فقه

Instagram
شهید ایت الله #مطهری؛ علامه طباطبایی این مرد بسیا بسیار بزرگ و ارزنده، مردی است که صد سال دیگر باید بنشینند و اثار این مرد را تجزیه و تحلیل بکنند و به ارزش این مرد پی ببرند. این مرد واقعا یکی از خدمت گزاران بسیا بسیار بزرگ #اسلام است.در تهذیب نفس، در تقوا مقامات #بسیار عالی را طی کرده است.من سالیان دراز از محضر این مرد بزرگ بهرمند بوده ام و الان هم هستم.این کتاب #تفسیر_المیزان ایشان،از یک جنبه های خاصی من می توانم ادعا کنم بهترین تفسیری است که میان #شیعه و #سنی از صدر اسلام تا امروز نوشته شده است. #سال_روز_ارتحال#علامه_طباطبایی #فلسفه#علم #فقه#اصول#فیلسوف#حوزه#عکس#تصویر#نوشته#زیبا#قشنگ#قدیمی
شهید ایت الله #مطهری ؛ علامه طباطبایی این مرد بسیا بسیار بزرگ و ارزنده، مردی است که صد سال دیگر باید بنشینند و اثار این مرد را تجزیه و تحلیل بکنند و به ارزش این مرد پی ببرند. این مرد واقعا یکی از خدمت گزاران بسیا بسیار بزرگ #اسلام است.در تهذیب نفس، در تقوا مقامات #بسیار عالی را طی کرده است.من سالیان دراز از محضر این مرد بزرگ بهرمند بوده ام و الان هم هستم.این کتاب #تفسیر_المیزان ایشان،از یک جنبه های خاصی من می توانم ادعا کنم بهترین تفسیری است که میان #شیعه و #سنی از صدر اسلام تا امروز نوشته شده است. #سال_روز_ارتحال #علامه_طباطبایی #فلسفه #علم #فقه #اصول #فیلسوف #حوزه #عکس #تصویر #نوشته #زیبا #قشنگ #قدیمی
💡 📚ضرورت و روش تنقیح و اصلاح اصول فقه. . 🖊️ استاد عبدالحسین توده فلاح. . ✔️اصول فقه شیعه به عنوان یک دانش و فن مستقل با تلاش بزرگان فقه و اصول تاکنون وظیفه تدوین ضوابط و قواعد استنباط احکام شرعی را برعهده داشته و در طول تاریخ توانسته است با انحرافات و معارضاتی که با نامهای گوناگون بروز کرده مبارزه نموده و پیروز، از میدان خارج شود. ولی با این همه، عدم پایبندی به اسلوب صحیح تحقیق و ضوابط فنی اصول فقه به مثابه یک علم و یک فن مستقل، در طول زمان به عللی از علم اصول فقه فاصله گرفته و دارای ضعفها و نواقص شود. . ✔️در این مجموعه، نخست وجود این نواقص در اصول فقه رسمی با ارئه نمونه اثبات و سپس یک یک مسائل طرح و با رفع نواقص و حذف زوائد، علم اصول فقه منقَّح و اصلاح میگردد. . ✔️مولف محترم که از اساتید حوزه علمیه تهران می باشد از دو منبع ارزشمند برای رسیدن به این هدف استفاده نموده است: اول، آثار اصول فقه تدوینی توسط موسسین آن: سید مرتضی علم الهدی (ره) و شیخ الطائفه محمدبن حسن طوسی (ره)، دوم، آراء و اندیشههای مبدأی (حقیقتشناسی) و اصولی حکیم الهی علامه طباطبایی (ره). #انتشارات_مناره #حوزه_علمیه #فقه #فقه_الشيعة #علامه_طباطبایی
💡 📚ضرورت و روش تنقیح و اصلاح اصول فقه. . 🖊️ استاد عبدالحسین توده فلاح. . ✔️اصول فقه شیعه به عنوان یک دانش و فن مستقل با تلاش بزرگان فقه و اصول تاکنون وظیفه تدوین ضوابط و قواعد استنباط احکام شرعی را برعهده داشته و در طول تاریخ توانسته است با انحرافات و معارضاتی که با نامهای گوناگون بروز کرده مبارزه نموده و پیروز، از میدان خارج شود. ولی با این همه، عدم پایبندی به اسلوب صحیح تحقیق و ضوابط فنی اصول فقه به مثابه یک علم و یک فن مستقل، در طول زمان به عللی از علم اصول فقه فاصله گرفته و دارای ضعفها و نواقص شود. . ✔️در این مجموعه، نخست وجود این نواقص در اصول فقه رسمی با ارئه نمونه اثبات و سپس یک یک مسائل طرح و با رفع نواقص و حذف زوائد، علم اصول فقه منقَّح و اصلاح میگردد. . ✔️مولف محترم که از اساتید حوزه علمیه تهران می باشد از دو منبع ارزشمند برای رسیدن به این هدف استفاده نموده است: اول، آثار اصول فقه تدوینی توسط موسسین آن: سید مرتضی علم الهدی (ره) و شیخ الطائفه محمدبن حسن طوسی (ره)، دوم، آراء و اندیشههای مبدأی (حقیقتشناسی) و اصولی حکیم الهی علامه طباطبایی (ره). #انتشارات_مناره #حوزه_علمیه #فقه #فقه_الشيعة #علامه_طباطبایی
،، همایش ملی المیزان و علوم انسانی اسلامی در دارالقرآن علامه طباطبایی برگزار شد  آیتاللهالعظمی #جوادی_آملی در همایش ملی المیزان وعلوم انسانی اسلامی: ✅ مردم #عمل میخواهند نه قول بیعمل، باید با عمل جامعه را هدایت کرد و در این مسیر بگیر و ببند آخرین گزینه باشد ✅ اصرار مرحوم علامه طباطبایی در المیزان این است كه قرآن، كتابی است كه هماكنون گوینده آن با ما حرف میزند. ✅ همانطور كه خون شهید جامعه را طیب و طاهر میكند، مركّب قلم یك عالم نیز میتواند جامعه را طیب و طاهر كند. این مركّب عالم است كه شهیدپرور و شهادتساز است در نتیجه یقیناً این قلم از خون شهید بالاتر است.   🔻استاد #رشاد: توضیح المسائل موضوعی و نهادی تولید نماییم 🔹#علامه_طباطبایی آبروی نظام و حوزه است. این عالم دینی و مفسر بزرگ قرآن کریم از جمله افرادی است که حضور و وجود وی سبب آثار و برکات زیادی در زمینه تفسیر قرآن کریم و حکمت و نظریههای اجتماعی شد. 🔹علوم انسانی، #فقه دوره مدرنیته است و فقه نیز علوم انسانی قدسی است. ما با اساس علوم انسانی مخالف نیستیم. بین علوم انسانی و فقه یک نوع موازات، توأم با رقابت جدی است. گفتمان مبتنی بر علوم انسانی مدرن و فقه در تضاد با هم هستند و این رقابت با تحقق پیروزی انقلاب اسلامی در ایران به اوج خود رسید. انقلاب اسلامی که مبتنی بر فقه و توسط یک فقیه و مرجع تقلید در ایران شکل گرفت در حقیقت انقلابی علیه مدرنیته بود که تسلط #مدرنیته بر حیات بشریت را به هم ریخت. باید اعتراف کنیم بسیاری از شئون را به علوم انسانی #سکولار سپردیم.باید در حوزه های مختلف، فقه شیعی به صورت نظام مند و کاربردی تبیین شود. حوزه علمیه وظیفه سنگین در تبیین فقه شیعی در حوزه های مختلف به منظور دست یابی به #تمدن_اسلامی به عهده دارد. 🔹بر مبنای فقه باید #نظام_سازی کنیم و توضیح المسائل موضوعی و نهادی تولید نماییم.
،، همایش ملی المیزان و علوم انسانی اسلامی در دارالقرآن علامه طباطبایی برگزار شد آیتاللهالعظمی #جوادی_آملی در همایش ملی المیزان وعلوم انسانی اسلامی: ✅ مردم #عمل میخواهند نه قول بیعمل، باید با عمل جامعه را هدایت کرد و در این مسیر بگیر و ببند آخرین گزینه باشد ✅ اصرار مرحوم علامه طباطبایی در المیزان این است كه قرآن، كتابی است كه هماكنون گوینده آن با ما حرف میزند. ✅ همانطور كه خون شهید جامعه را طیب و طاهر میكند، مركّب قلم یك عالم نیز میتواند جامعه را طیب و طاهر كند. این مركّب عالم است كه شهیدپرور و شهادتساز است در نتیجه یقیناً این قلم از خون شهید بالاتر است. 🔻استاد #رشاد : توضیح المسائل موضوعی و نهادی تولید نماییم 🔹#علامه_طباطبایی آبروی نظام و حوزه است. این عالم دینی و مفسر بزرگ قرآن کریم از جمله افرادی است که حضور و وجود وی سبب آثار و برکات زیادی در زمینه تفسیر قرآن کریم و حکمت و نظریههای اجتماعی شد. 🔹علوم انسانی، #فقه دوره مدرنیته است و فقه نیز علوم انسانی قدسی است. ما با اساس علوم انسانی مخالف نیستیم. بین علوم انسانی و فقه یک نوع موازات، توأم با رقابت جدی است. گفتمان مبتنی بر علوم انسانی مدرن و فقه در تضاد با هم هستند و این رقابت با تحقق پیروزی انقلاب اسلامی در ایران به اوج خود رسید. انقلاب اسلامی که مبتنی بر فقه و توسط یک فقیه و مرجع تقلید در ایران شکل گرفت در حقیقت انقلابی علیه مدرنیته بود که تسلط #مدرنیته بر حیات بشریت را به هم ریخت. باید اعتراف کنیم بسیاری از شئون را به علوم انسانی #سکولار سپردیم.باید در حوزه های مختلف، فقه شیعی به صورت نظام مند و کاربردی تبیین شود. حوزه علمیه وظیفه سنگین در تبیین فقه شیعی در حوزه های مختلف به منظور دست یابی به #تمدن_اسلامی به عهده دارد. 🔹بر مبنای فقه باید #نظام_سازی کنیم و توضیح المسائل موضوعی و نهادی تولید نماییم.
#دقيقة_لربك 🔹 . 🔸 وصية الإمام الحسن العسكري عليه السلام تصل إلى كل جيل وعلينا الإلتزام بها . #الشيخ_حسين_الكوراني #شيخ_حسين_الكوراني _ اعجبك المحتوى ☺️ . ادعم الحساب لتعم الفائدة 👍 . الفاتحه لأرواح موتى المؤمنين والمؤمنات 🌷 . يسمح نشر جميع المنشورات 🎥 . #العراق #البحرين #الكويت #القطيف #لبنان #النجف #كربلاء #فقه #فقه_الصلاة #أحكام_فقهية #أحكام_شرعية #السيستاني #الحكيم #الخامنئي #الخميني #ياحسين #المنبر_الحسيني
#دقيقة_لربك 🔹 . 🔸 وصية الإمام الحسن العسكري عليه السلام تصل إلى كل جيل وعلينا الإلتزام بها . #الشيخ_حسين_الكوراني #شيخ_حسين_الكوراني _ اعجبك المحتوى ☺️ . ادعم الحساب لتعم الفائدة 👍 . الفاتحه لأرواح موتى المؤمنين والمؤمنات 🌷 . يسمح نشر جميع المنشورات 🎥 . #العراق #البحرين #الكويت #القطيف #لبنان #النجف #كربلاء #فقه #فقه_الصلاة #أحكام_فقهية #أحكام_شرعية #السيستاني #الحكيم #الخامنئي #الخميني #ياحسين #المنبر_الحسيني
الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز كتاب الكتروني رائع ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز تأليف الدكتور عبد العظيم بَدَوِيّ يقول المؤلف لما كانت الشريعة كلها ترجع إلى قول واحد في فروعها وإن كثر الخلاف كما أنها في أصولها كذلك أحببت أن أكتب كتابًا في الفقه مقتصرًا فيه على القول الواحد الراجح بما رجحه الدليل الصحيح الثابت سالكًا في ذلك سبيل أهل الاجتهاد والتحقيق والنظر العميق الذين حرروا الوقائع وبينوا النوازل وساقوا لها صنوف الأدلة من مشكاة النبوة سائرين مع السنن حيث سارت ركائبها متجهين معها حيث كانت مضاربها فأخرجوا بذلك للناس علمًا جما وفكرا خصبا جاريا على أسعد القواعد وأرشدها وهذا النوع من الفقه هو أصلًا حظ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لقوه إلى التابعين لهم بإحسان وهكذا تلقفه من تبعهم بالحسنى فدّونوه على هذا النمط الكريم والمنهج السليم #الفقه #في #فقه #الوجيز #السنة #الكتاب #العزيز #العلم #الشرعي #الشافعي #الكتب
الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز كتاب الكتروني رائع ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز تأليف الدكتور عبد العظيم بَدَوِيّ يقول المؤلف لما كانت الشريعة كلها ترجع إلى قول واحد في فروعها وإن كثر الخلاف كما أنها في أصولها كذلك أحببت أن أكتب كتابًا في الفقه مقتصرًا فيه على القول الواحد الراجح بما رجحه الدليل الصحيح الثابت سالكًا في ذلك سبيل أهل الاجتهاد والتحقيق والنظر العميق الذين حرروا الوقائع وبينوا النوازل وساقوا لها صنوف الأدلة من مشكاة النبوة سائرين مع السنن حيث سارت ركائبها متجهين معها حيث كانت مضاربها فأخرجوا بذلك للناس علمًا جما وفكرا خصبا جاريا على أسعد القواعد وأرشدها وهذا النوع من الفقه هو أصلًا حظ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لقوه إلى التابعين لهم بإحسان وهكذا تلقفه من تبعهم بالحسنى فدّونوه على هذا النمط الكريم والمنهج السليم #الفقه #في #فقه #الوجيز #السنة #الكتاب #العزيز #العلم #الشرعي #الشافعي #الكتب
 ⁠#حق_حبس ⁣📌حق حبس در دوران #نامزدی چیست⁉ 🔸ازحقوقی که در #قانون مدنی برای #زوجه مقرر شده حق حبس می باشد . ماده قانون مدنی این حق را چنین تعریف می کند : زن می تواند تا #مهریه به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل #شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق #نفقه نخواهد بود . 🔹و ماده قانون فوق در ادامه آورده است که : اگر زن قبل از اخذ مهریه به اختیار خود به ایفای وظایفی که درمقابل شوهر دارد قیام نمود دیگر نمی تواند ازحکم ماده قبل استفاده کند مع ذالک حقی که برای مطالبه مهر دارد ساقط نخواهد شد . 🔸معمولا وقتی که زن به تکالیف خود عمل نمی کند و در واقع نشوز می کند مرد دعوی تمکین را طرح می کند زمانی که زن از حق حبس خود استفاده می کند دادگاه در صورت احراز شرایط حق حبس دیگر دعوی تمکین را حكم نمی نماید اعم از اینکه دعوی طرح شده #تمکین بصورت عام باشد یا بصورت خاص . 🔹و در نتیجه این حکم زن به راحتی می تواند نفقه خود را مطالبه نماید و حتی طرح شکایت کیفری ترک انفاق بنماید .ازطرفی بموجب آراء وحدت رویه مثل رای وحدت رویه مورخ // تقسیط مهریه موجب سقوط حق حبس زوجه نمی گردد. 🔸به هر حال درزمان فعلی رویه #قضایی این است که حق حبس مطلق در مهریه پذیرفته شده وتقسیط مهریه هم موجب سقوط آن نمی گردد. . . . . . . . #حقوق #حقوقي #حقوق_بشر #حقوق_جزا #حقوق_زن #حقوق_مدنی #حقوق_خانواده #حقوق_الطفل #حقوق_کودک #حقوق_تجارت #حقوق_کیفری #حقوق_شهروندی #وكيل #وكيل_مهاجرت #وكيل_پايه_يك_دادگستري #وكيل_معتمد #وكيل_زن #حقوق_برابر #حقوق_اساسی #فقه
#حق_حبس ⁣📌حق حبس در دوران #نامزدی چیست⁉ 🔸ازحقوقی که در #قانون مدنی برای #زوجه مقرر شده حق حبس می باشد . ماده قانون مدنی این حق را چنین تعریف می کند : زن می تواند تا #مهریه به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل #شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق #نفقه نخواهد بود . 🔹و ماده قانون فوق در ادامه آورده است که : اگر زن قبل از اخذ مهریه به اختیار خود به ایفای وظایفی که درمقابل شوهر دارد قیام نمود دیگر نمی تواند ازحکم ماده قبل استفاده کند مع ذالک حقی که برای مطالبه مهر دارد ساقط نخواهد شد . 🔸معمولا وقتی که زن به تکالیف خود عمل نمی کند و در واقع نشوز می کند مرد دعوی تمکین را طرح می کند زمانی که زن از حق حبس خود استفاده می کند دادگاه در صورت احراز شرایط حق حبس دیگر دعوی تمکین را حكم نمی نماید اعم از اینکه دعوی طرح شده #تمکین بصورت عام باشد یا بصورت خاص . 🔹و در نتیجه این حکم زن به راحتی می تواند نفقه خود را مطالبه نماید و حتی طرح شکایت کیفری ترک انفاق بنماید .ازطرفی بموجب آراء وحدت رویه مثل رای وحدت رویه مورخ // تقسیط مهریه موجب سقوط حق حبس زوجه نمی گردد. 🔸به هر حال درزمان فعلی رویه #قضایی این است که حق حبس مطلق در مهریه پذیرفته شده وتقسیط مهریه هم موجب سقوط آن نمی گردد. . . . . . . . #حقوق #حقوقي #حقوق_بشر #حقوق_جزا #حقوق_زن #حقوق_مدنی #حقوق_خانواده #حقوق_الطفل #حقوق_کودک #حقوق_تجارت #حقوق_کیفری #حقوق_شهروندی #وكيل #وكيل_مهاجرت #وكيل_پايه_يك_دادگستري #وكيل_معتمد #وكيل_زن #حقوق_برابر #حقوق_اساسی #فقه
في ختام الدورة القيمة مشروع أمومه نتوجه بالشكر لجمعية الشقائق بجده والدكتورة هدى عمر باكودح وفقها الله وسددها.☘ #الاسلام#الحج#بن_عثيمين#الشيخ#علم#فقه#قران#السنه#حديث#صباح#السلام#هاشتاقات#الكويت#السعوديه#مصر#سوريا#المغرب#عيدكم_مبارك#كل_عام_وانتم_بخير
في ختام الدورة القيمة مشروع أمومه نتوجه بالشكر لجمعية الشقائق بجده والدكتورة هدى عمر باكودح وفقها الله وسددها.☘ #الاسلام #الحج #بن_عثيمين #الشيخ #علم #فقه #قران #السنه #حديث #صباح #السلام #هاشتاقات #الكويت #السعوديه #مصر #سوريا #المغرب #عيدكم_مبارك #كل_عام_وانتم_بخير
كم تبقى من الأعمار؟! _ _ #الشيخ_حبيب_الكاظمي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ _ 🔼الدعاء لصاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه _ 🔼الفاتحة لإرواح المؤمنين والمؤمنات _ 🔼ملاحظة : جميع المنشورات بخدمتكم ومسموح نشرها دون إستِئذان _ _ 🔸أعجبك المحتوى _ لطفــاً لــا يك 👍🏻 _ ادعم الحساب لتعم الفائدة _ _ #العراق #البحرين #الكويت #عمان #السعودية #لبنان #سوريا #إيران #الإحساء #القطيف #النجف #كربلاء #المنامة #فقه #السيستاني #الخامنئي #آل_البيت #أخلاق #الشيعة #حزب_الله #نصر_الله #ياحسين #يازهراء #عاشوراء #ياحسين #لبيك_ياحسين
كم تبقى من الأعمار؟! _ _ #الشيخ_حبيب_الكاظمي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ _ 🔼الدعاء لصاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه _ 🔼الفاتحة لإرواح المؤمنين والمؤمنات _ 🔼ملاحظة : جميع المنشورات بخدمتكم ومسموح نشرها دون إستِئذان _ _ 🔸أعجبك المحتوى _ لطفــاً لــا يك 👍🏻 _ ادعم الحساب لتعم الفائدة _ _ #العراق #البحرين #الكويت #عمان #السعودية #لبنان #سوريا #إيران #الإحساء #القطيف #النجف #كربلاء #المنامة #فقه #السيستاني #الخامنئي #آل_البيت #أخلاق #الشيعة #حزب_الله #نصر_الله #ياحسين #يازهراء #عاشوراء #ياحسين #لبيك_ياحسين
این سلبریتیها خیلی کم اظهار نظر میکردن حالا برا ما مجتهد هم شدن و از مراجع ایراد فقهی میگیرن #مراجع#فقه#سلبریتی_بیسواد #روشنگری
این سلبریتیها خیلی کم اظهار نظر میکردن حالا برا ما مجتهد هم شدن و از مراجع ایراد فقهی میگیرن #مراجع #فقه #سلبریتی_بیسواد #روشنگری
#حوزهانقلابی #فقهاجتماعی 🔶بسیاری از عرصه های علوم انسانی را به دست سکولار ها سپرده ایم! 🔘 استاد علی اکبر رشاد رییس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در همایش ملی المیزان و علوم انسانی اسلامی : 🔹جمهوری اسلامی مبتنی بر مبانی فقهی و کلامی شیعی است اما متأسفانه بسیاری از شئون را به علوم انسانی سکولار سپرده ایم، در شئون فردی و شرعی مردم طبق فقه عمل می کنند اما در بسیاری از ساحات عرصه دست فقه نیست. 🔹حوزه هایی که فقه ما رسما وارد نشده بسیار است و به موازات همه شاخه های علوم انسانی باید ابواب فقهی تعریف شود. ۱۳۹۷/۸/۲۴ 🆔
#حوزهانقلابی #فقهاجتماعی 🔶بسیاری از عرصه های علوم انسانی را به دست سکولار ها سپرده ایم! 🔘 استاد علی اکبر رشاد رییس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در همایش ملی المیزان و علوم انسانی اسلامی : 🔹جمهوری اسلامی مبتنی بر مبانی فقهی و کلامی شیعی است اما متأسفانه بسیاری از شئون را به علوم انسانی سکولار سپرده ایم، در شئون فردی و شرعی مردم طبق فقه عمل می کنند اما در بسیاری از ساحات عرصه دست فقه نیست. 🔹حوزه هایی که فقه ما رسما وارد نشده بسیار است و به موازات همه شاخه های علوم انسانی باید ابواب فقهی تعریف شود. ۱۳۹۷/۸/۲۴ 🆔
... #علامه طباطبائی در طول ۲۵ سال عمرش کمتر از ۱۰۰ تا شاگرد تربیت کرد یعنی سالی ۴ تا شاگرد که ۵۰تاشون الان از مفاخر حوزهاند. پ.ن: بزرگی هر کس به تعداد شاگرد ها و تالیفاتش نیست... #استوری_رو_دنبال_کنید #حوزه #طلبگی #زی_طلبگی #درس #علم #فقه
... #علامه طباطبائی در طول ۲۵ سال عمرش کمتر از ۱۰۰ تا شاگرد تربیت کرد یعنی سالی ۴ تا شاگرد که ۵۰تاشون الان از مفاخر حوزهاند. پ.ن: بزرگی هر کس به تعداد شاگرد ها و تالیفاتش نیست... #استوری_رو_دنبال_کنید #حوزه #طلبگی #زی_طلبگی #درس #علم #فقه
#دقيقة_لربك 🔹 . 🔸 إشراقة الصباح مع سورة من القرآن الكريم اللهم نور قلوبنا بالقرآن وجملها بالورع والتقوى 💛 . القارئ #محمد_ياسين_حبيل _ اعجبك المحتوى ☺️ . ادعم الحساب لتعم الفائدة 👍 . الفاتحه لأرواح موتى المؤمنين والمؤمنات 🌷 . يسمح نشر جميع المنشورات 🎥 . #العراق #البحرين #الكويت #القطيف #لبنان #النجف #كربلاء #فقه #فقه_الصلاة #أحكام_فقهية #أحكام_شرعية #السيستاني #الحكيم #الخامنئي #الخميني #ياحسين #المنبر_الحسيني
#دقيقة_لربك 🔹 . 🔸 إشراقة الصباح مع سورة من القرآن الكريم اللهم نور قلوبنا بالقرآن وجملها بالورع والتقوى 💛 . القارئ #محمد_ياسين_حبيل _ اعجبك المحتوى ☺️ . ادعم الحساب لتعم الفائدة 👍 . الفاتحه لأرواح موتى المؤمنين والمؤمنات 🌷 . يسمح نشر جميع المنشورات 🎥 . #العراق #البحرين #الكويت #القطيف #لبنان #النجف #كربلاء #فقه #فقه_الصلاة #أحكام_فقهية #أحكام_شرعية #السيستاني #الحكيم #الخامنئي #الخميني #ياحسين #المنبر_الحسيني
المثقال يساوي حوالي ٥ غرامات. طبعا هذا لكل اثر حكمه السؤال: رجل قام بضرب زوجته ضربا مبرحا على وجهها مما تسبب في ادمائه و تورمه و ازرقاقه و ايضا حدث انحراف في انفها فما مقدار الدية التي يتوجب على الزوج دفعها؟ الجواب: ١-دية الازرقاق مثقالان و ربع المثقال من الذهب. ٢-دية الجرح الذي يسلخ الجلد ولاياخذ من اللحم يكفي فيها ٥٢ مثقال و نصف مثقال من الفضة. ٣-دية انحراف الانف فيها الحكومة ولاباس بالتصالح على ١٠٠ مثقال من الفضة. آللهُمَ صَلِ عَلى مُحَمدْ و آلِ مُحَمدْ وعجّل فَرَجَهُم والعن عدوَّهم. . يمكنكم مشاركة الصفحة وكل ما فيها لتعم الفائدة ولكسب الأجر. . 🔴 للعلم⁦✋🏻⁩ فإنه لا علاقة للصفحة بمكتب سماحة السيد السيستاني حفظه الله .. والأفضل الرجوع للموقع الرسمي او لكتب سماحة المرجع او لأحد طلاب العلم. . . #منهاج_الصالحين #الصلاة #السيد_علي_السيستاني #السيد_علي #السيستاني #المسائل_المنتخبة #فتاوي #فقه #الشيعة #مسائل_دينية #فقه_اهل_البيت #مسائل_شرعية #مسائل_فقهية #فقة #فقه_الشيعة #اللهم_صل_على_محمد_وآل_محمد
المثقال يساوي حوالي ٥ غرامات. طبعا هذا لكل اثر حكمه السؤال: رجل قام بضرب زوجته ضربا مبرحا على وجهها مما تسبب في ادمائه و تورمه و ازرقاقه و ايضا حدث انحراف في انفها فما مقدار الدية التي يتوجب على الزوج دفعها؟ الجواب: ١-دية الازرقاق مثقالان و ربع المثقال من الذهب. ٢-دية الجرح الذي يسلخ الجلد ولاياخذ من اللحم يكفي فيها ٥٢ مثقال و نصف مثقال من الفضة. ٣-دية انحراف الانف فيها الحكومة ولاباس بالتصالح على ١٠٠ مثقال من الفضة. آللهُمَ صَلِ عَلى مُحَمدْ و آلِ مُحَمدْ وعجّل فَرَجَهُم والعن عدوَّهم. . يمكنكم مشاركة الصفحة وكل ما فيها لتعم الفائدة ولكسب الأجر. . 🔴 للعلم⁦✋🏻⁩ فإنه لا علاقة للصفحة بمكتب سماحة السيد السيستاني حفظه الله .. والأفضل الرجوع للموقع الرسمي او لكتب سماحة المرجع او لأحد طلاب العلم. . . #منهاج_الصالحين #الصلاة #السيد_علي_السيستاني #السيد_علي #السيستاني #المسائل_المنتخبة #فتاوي #فقه #الشيعة #مسائل_دينية #فقه_اهل_البيت #مسائل_شرعية #مسائل_فقهية #فقة #فقه_الشيعة #اللهم_صل_على_محمد_وآل_محمد
. . 🔶 قُل رَبِّ زِدنی عِلما... سوره مبارکه طه - آیه 🔶 . #عقل #علم #فقه #عرفان #علامه_حسن_زاده_آملی
. . 🔶 قُل رَبِّ زِدنی عِلما... سوره مبارکه طه - آیه 🔶 . #عقل #علم #فقه #عرفان #علامه_حسن_زاده_آملی
. . #التفسير👇🌸 . . ( ) إن الذين كفروا بآيات الله، وكذبوا رسله، لن تدفع عنهم أموالهم ولا أولادهم شيئًا من عذاب الله في الدنيا ولا في الآخرة، وأولئك أصحاب النار الملازمون لها، لا يخرجون منها. ( ) مَثَلُ ما ينفق الكافرون في وجوه الخير في هذه الحياة الدنيا وما يؤملونه من ثواب، كمثل ريح فيها برد شديد هَبَّتْ على زرع قوم كانوا يرجون خيره، وبسبب ذنوبهم لم تُبْقِ الريح منه شيئًا. وهؤلاء الكافرون لا يجدون في الآخرة ثوابًا، وما ظلمهم الله بذلك، ولكنهم ظلموا أنفسهم بكفرهم وعصيانهم. ( ) يا أيها الذين صدَّقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه، لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين، تُطْلعونهم على أسراركم، فهؤلاء لا يَفْتُرون عن إفساد حالكم، وهم يفرحون بما يصيبكم من ضرر ومكروه، وقد ظهرت شدة البغض في كلامهم، وما تخفي صدورهم من العداوة لكم أكبر وأعظم. قد بيَّنَّا لكم البراهين والحجج، لتتعظوا وتحذروا، إن كنتم تعقلون عن الله مواعظه وأمره ونهيه. ( ) ها هوذا الدليل على خطئكم في محبتهم، فأنتم تحبونهم وتحسنون إليهم، وهم لا يحبونكم ويحملون لكم العداوة والبغضاء، وأنتم تؤمنون بالكتب المنزلة كلها ومنها كتابهم، وهم لا يؤمنون بكتابكم، فكيف تحبونهم؟ وإذا لقوكم قالوا -نفاقًا-: آمنَّا وصدَّقْنا، وإذا خلا بعضهم إلى بعض بدا عليهم الغم والحزن، فعَضُّوا أطراف أصابعهم من شدة الغضب، لما يرون من ألفة المسلمين واجتماع كلمتهم، وإعزاز الإسلام، وإذلالهم به. قل لهم -أيها الرسول-: موتوا بشدة غضبكم. إن الله مطَّلِع على ما تخفي الصدور، وسيجازي كلا على ما قدَّم مِن خير أو شر. ( ) ومن عداوة هؤلاء أنكم -أيها المؤمنون- إن نزل بكم أمرٌ حسن مِن نصر وغنيمة ظهرت عليهم الكآبة والحزن، وإن وقع بكم مكروه من هزيمة أو نقص في الأموال والأنفس والثمرات فرحوا بذلك، وإن تصبروا على ما أصابكم، وتتقوا الله فيما أمركم به ونهاكم عنه، لا يضركم أذى مكرهم. والله بجميع ما يعمل هؤلاء الكفار من الفساد محيط، وسيجازيهم على ذلك. ( ) واذكر -أيها الرسول- حين خَرَجْتَ من بيتك لابسًا عُدَّة الحرب، تنظم صفوف أصحابك، وتُنْزِل كل واحد في منزله للقاء المشركين في غزوة أُحُد. والله سميع لأقوالكم، عليم بأفعالكم . . #قرآن_كريم#مواعض#نصايح#احاديث#ادعيه#عقيده#سيرة#الرسول#صل#الله#عليه#وسلم#تفسير#آيه#فقه#اذكار_الصباح_والمساء#استغفار#صور#فيديو#ضحك . . . #ادمن_ملتقى_الامل💕
. . #التفسير 👇🌸 . . ( ) إن الذين كفروا بآيات الله، وكذبوا رسله، لن تدفع عنهم أموالهم ولا أولادهم شيئًا من عذاب الله في الدنيا ولا في الآخرة، وأولئك أصحاب النار الملازمون لها، لا يخرجون منها. ( ) مَثَلُ ما ينفق الكافرون في وجوه الخير في هذه الحياة الدنيا وما يؤملونه من ثواب، كمثل ريح فيها برد شديد هَبَّتْ على زرع قوم كانوا يرجون خيره، وبسبب ذنوبهم لم تُبْقِ الريح منه شيئًا. وهؤلاء الكافرون لا يجدون في الآخرة ثوابًا، وما ظلمهم الله بذلك، ولكنهم ظلموا أنفسهم بكفرهم وعصيانهم. ( ) يا أيها الذين صدَّقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه، لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين، تُطْلعونهم على أسراركم، فهؤلاء لا يَفْتُرون عن إفساد حالكم، وهم يفرحون بما يصيبكم من ضرر ومكروه، وقد ظهرت شدة البغض في كلامهم، وما تخفي صدورهم من العداوة لكم أكبر وأعظم. قد بيَّنَّا لكم البراهين والحجج، لتتعظوا وتحذروا، إن كنتم تعقلون عن الله مواعظه وأمره ونهيه. ( ) ها هوذا الدليل على خطئكم في محبتهم، فأنتم تحبونهم وتحسنون إليهم، وهم لا يحبونكم ويحملون لكم العداوة والبغضاء، وأنتم تؤمنون بالكتب المنزلة كلها ومنها كتابهم، وهم لا يؤمنون بكتابكم، فكيف تحبونهم؟ وإذا لقوكم قالوا -نفاقًا-: آمنَّا وصدَّقْنا، وإذا خلا بعضهم إلى بعض بدا عليهم الغم والحزن، فعَضُّوا أطراف أصابعهم من شدة الغضب، لما يرون من ألفة المسلمين واجتماع كلمتهم، وإعزاز الإسلام، وإذلالهم به. قل لهم -أيها الرسول-: موتوا بشدة غضبكم. إن الله مطَّلِع على ما تخفي الصدور، وسيجازي كلا على ما قدَّم مِن خير أو شر. ( ) ومن عداوة هؤلاء أنكم -أيها المؤمنون- إن نزل بكم أمرٌ حسن مِن نصر وغنيمة ظهرت عليهم الكآبة والحزن، وإن وقع بكم مكروه من هزيمة أو نقص في الأموال والأنفس والثمرات فرحوا بذلك، وإن تصبروا على ما أصابكم، وتتقوا الله فيما أمركم به ونهاكم عنه، لا يضركم أذى مكرهم. والله بجميع ما يعمل هؤلاء الكفار من الفساد محيط، وسيجازيهم على ذلك. ( ) واذكر -أيها الرسول- حين خَرَجْتَ من بيتك لابسًا عُدَّة الحرب، تنظم صفوف أصحابك، وتُنْزِل كل واحد في منزله للقاء المشركين في غزوة أُحُد. والله سميع لأقوالكم، عليم بأفعالكم . . #قرآن_كريم #مواعض #نصايح #احاديث #ادعيه #عقيده #سيرة #الرسول #صل #الله #عليه #وسلم #تفسير #آيه #فقه #اذكار_الصباح_والمساء #استغفار #صور #فيديو #ضحك . . . #ادمن_ملتقى_الامل 💕
[القلب الطاهر لا يشبع من القرآن]  ✍قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: ▫️قال عثمان بن عفان -رضي الله عنه-: لو طَهُرت قلوبنا لما شَبِعت من كلام الله. فالقلب الطاهر -لكمال حياته ونوره وتخلُّصه من الأدران والخبائث- لا يشبع من القرآن، ولا يتغذى إلا بحقائقه، ولا يتداوى إلا بأدويته، بخلاف القلب الذي لم يطهره الله تعالى فإنه يتغذى من الأغذية التي تناسبه، بحسْب ما فيه من النجاسة، فإن القلب النجس كالبدن العليل المريض، لا يلائمه الأغذية التي تلائم الصحيح. 📚[إغاثة اللهفان (٥٣)]. ____ #قران#القران#ادعية#تلاوات#ايات#لا_إله_إلا_الله#ابن_القيم#يوم_الجمعة#الجمعة#الدال_على_الخير_كفاعله#انشر_تؤجر#ربيع_المدخلي#عبدالعزيز_الطريفي#سلمان_العودة#خالد_الراشد#احاديث#فقه#سورة#سورة_الكهف#سورة_البقرة#سعود_الشريم#احمد_العجمي#صدقة#سبحان_الله#تسبيح#الاستغفار#صلاه_الفجر#صلاه_الضحى #صلاة_الفجر
[القلب الطاهر لا يشبع من القرآن] ✍قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: ▫️قال عثمان بن عفان -رضي الله عنه-: لو طَهُرت قلوبنا لما شَبِعت من كلام الله. فالقلب الطاهر -لكمال حياته ونوره وتخلُّصه من الأدران والخبائث- لا يشبع من القرآن، ولا يتغذى إلا بحقائقه، ولا يتداوى إلا بأدويته، بخلاف القلب الذي لم يطهره الله تعالى فإنه يتغذى من الأغذية التي تناسبه، بحسْب ما فيه من النجاسة، فإن القلب النجس كالبدن العليل المريض، لا يلائمه الأغذية التي تلائم الصحيح. 📚[إغاثة اللهفان (٥٣)]. ____ #قران #القران #ادعية #تلاوات #ايات #لا_إله_إلا_الله #ابن_القيم #يوم_الجمعة #الجمعة #الدال_على_الخير_كفاعله #انشر_تؤجر #ربيع_المدخلي #عبدالعزيز_الطريفي #سلمان_العودة #خالد_الراشد #احاديث #فقه #سورة #سورة_الكهف #سورة_البقرة #سعود_الشريم #احمد_العجمي #صدقة #سبحان_الله #تسبيح #الاستغفار #صلاه_الفجر #صلاه_الضحى #صلاة_الفجر
 ⁠#شرب_خمر ❇جریمه نقدی در شرب خمر 🔸آنطورکه واضح است مجازات اصلی شرب خمر حد است که آن ضربه #تازیانه است و مصرف علنی و در معابر #مشروبات را نیز علاوه بر حد به ماه تا ماه زندان تعیین نموده است ولیکن در ماده قانون مجازات اسلامی (اصلاحی // ) هرکس #مشروبات الکلی را بسازد یا بخرد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا حمل یا نگهداری کند یا در اختیار دیگری قرار دهد، به حبس از ماه تا یک سال #زندان تعیین و تا ضربه #شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان پنج برابر ارزش عرف (تجاری) کالای یاد شده محکوم می شود. 🔹و نیز در ماده (اصلاحی //) وارد نمودن مشروبات الکلی به کشور #قاچاق محسوب می شود واردکننده صرفنظر از میزان آن به ماه تا سال حبس و تا ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان ده برابر ارزش عرفی (تجاری) کالای مذکور محکوم می شود و نیز در ماده قانون مذکور: دایر نمودن محلی برای استعمال مشروبات الکلی و یا دعوت مردم به آنجا، از ماه تا سال حبس و ضربه شلاق و یا از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی یا هر دوی آنها محکوم خواهد شد . . . . . . . . #حقوق #حقوقي #حقوق_بشر #حقوق_جزا #حقوق_زن #حقوق_مدنی #حقوق_خانواده #حقوق_الطفل #حقوق_کودک #حقوق_تجارت #حقوق_کیفری #حقوق_شهروندی #وكيل #وكيل_مهاجرت #وكيل_پايه_يك_دادگستري #وكيل_معتمد #وكيل_زن #حقوق_برابر #حقوق_اساسی #فقه
#شرب_خمر ❇جریمه نقدی در شرب خمر 🔸آنطورکه واضح است مجازات اصلی شرب خمر حد است که آن ضربه #تازیانه است و مصرف علنی و در معابر #مشروبات را نیز علاوه بر حد به ماه تا ماه زندان تعیین نموده است ولیکن در ماده قانون مجازات اسلامی (اصلاحی // ) هرکس #مشروبات الکلی را بسازد یا بخرد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا حمل یا نگهداری کند یا در اختیار دیگری قرار دهد، به حبس از ماه تا یک سال #زندان تعیین و تا ضربه #شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان پنج برابر ارزش عرف (تجاری) کالای یاد شده محکوم می شود. 🔹و نیز در ماده (اصلاحی //) وارد نمودن مشروبات الکلی به کشور #قاچاق محسوب می شود واردکننده صرفنظر از میزان آن به ماه تا سال حبس و تا ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان ده برابر ارزش عرفی (تجاری) کالای مذکور محکوم می شود و نیز در ماده قانون مذکور: دایر نمودن محلی برای استعمال مشروبات الکلی و یا دعوت مردم به آنجا، از ماه تا سال حبس و ضربه شلاق و یا از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی یا هر دوی آنها محکوم خواهد شد . . . . . . . . #حقوق #حقوقي #حقوق_بشر #حقوق_جزا #حقوق_زن #حقوق_مدنی #حقوق_خانواده #حقوق_الطفل #حقوق_کودک #حقوق_تجارت #حقوق_کیفری #حقوق_شهروندی #وكيل #وكيل_مهاجرت #وكيل_پايه_يك_دادگستري #وكيل_معتمد #وكيل_زن #حقوق_برابر #حقوق_اساسی #فقه
#دقيقة_لربك 🔹 . 🔸 من أعظم وأجل نعم الله سبحانه وتعالى نعمة الإيمان . #الشيخ_أحمد_الوائلي #الدكتور_الوائلي #عميد_المنبر _ اعجبك المحتوى ☺️ . ادعم الحساب لتعم الفائدة 👍 . الفاتحه لأرواح موتى المؤمنين والمؤمنات 🌷 . يسمح نشر جميع المنشورات 🎥 . #العراق #البحرين #الكويت #القطيف #لبنان #النجف #كربلاء #فقه #فقه_الصلاة #أحكام_فقهية #أحكام_شرعية #السيستاني #الحكيم #الخامنئي #الخميني #ياحسين #المنبر_الحسيني
#دقيقة_لربك 🔹 . 🔸 من أعظم وأجل نعم الله سبحانه وتعالى نعمة الإيمان . #الشيخ_أحمد_الوائلي #الدكتور_الوائلي #عميد_المنبر _ اعجبك المحتوى ☺️ . ادعم الحساب لتعم الفائدة 👍 . الفاتحه لأرواح موتى المؤمنين والمؤمنات 🌷 . يسمح نشر جميع المنشورات 🎥 . #العراق #البحرين #الكويت #القطيف #لبنان #النجف #كربلاء #فقه #فقه_الصلاة #أحكام_فقهية #أحكام_شرعية #السيستاني #الحكيم #الخامنئي #الخميني #ياحسين #المنبر_الحسيني
. . . سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ . #أخرتي_أهم
. . . سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ . #أخرتي_أهم