پیک گرام

عکس ها و فیلم های درباره قانون در اینستاگرام

محبوب ترین عکس ها و فیلم های قانون

Instagram
سرهنگ جاوید مهری اظهار کرد: در پی اعلام یک مورد سرقت وجه نقد از پمپ بنزین بلافاصله مراتب با جدیت در دستور کار ماموران قرار گرفت. مهری با بیان اینکه ماموران بلافاصله اقدامات فنی و پلیسی خود را در این زمینه آغاز کردند، افزود: در بررسی های به عمل آمده مشخص شد سه نفر با هویت نامعلوم پس از مراجعه به پمپ بنزین و انجام سوختگیری اقدام به زورگیری از مسئول پمپ بنزین کرده و مقدار پنج میلیون ریال وجه نقد را به سرقت برده اند. وی با اشاره به اینکه ماموران با بررسی های انجام داده و بازنگری دوربین های مداربسته مستقر در محل موفق شدند این افراد را مورد شناسایی قرار دهند، تصریح کرد: با هماهنگی مقام قضایی ماموران به محل اختفای این افراد اعزام و در یک اقدام غافلگیرانه آنان را دستگیر و به مقر انتظامی منتقل کردند. فرمانده انتظامی شهرستان اسفراین ادامه داد: سه متهم پس از مواجه با ادله و مستندات موجود به بزه انتسابی اعتراف که در نهیات پس از تشکیل پرونده برای انجام مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند. #بجنوردهمشهری#بجنورد#بجنورد_زیبا#قانون#تبلیغات#اخبار#خبر#بجنوردیا بجنورد همشهری رسانه بزرگ و فعال استان خراسان شمالی
سرهنگ جاوید مهری اظهار کرد: در پی اعلام یک مورد سرقت وجه نقد از پمپ بنزین بلافاصله مراتب با جدیت در دستور کار ماموران قرار گرفت. مهری با بیان اینکه ماموران بلافاصله اقدامات فنی و پلیسی خود را در این زمینه آغاز کردند، افزود: در بررسی های به عمل آمده مشخص شد سه نفر با هویت نامعلوم پس از مراجعه به پمپ بنزین و انجام سوختگیری اقدام به زورگیری از مسئول پمپ بنزین کرده و مقدار پنج میلیون ریال وجه نقد را به سرقت برده اند. وی با اشاره به اینکه ماموران با بررسی های انجام داده و بازنگری دوربین های مداربسته مستقر در محل موفق شدند این افراد را مورد شناسایی قرار دهند، تصریح کرد: با هماهنگی مقام قضایی ماموران به محل اختفای این افراد اعزام و در یک اقدام غافلگیرانه آنان را دستگیر و به مقر انتظامی منتقل کردند. فرمانده انتظامی شهرستان اسفراین ادامه داد: سه متهم پس از مواجه با ادله و مستندات موجود به بزه انتسابی اعتراف که در نهیات پس از تشکیل پرونده برای انجام مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند. #بجنوردهمشهری #بجنورد #بجنورد_زیبا #قانون #تبلیغات #اخبار #خبر #بجنوردیا بجنورد همشهری رسانه بزرگ و فعال استان خراسان شمالی
شرط ثبت طلاق توافقی در دفاتر الکترونیک قضایی 🔵 روابط عمومی و ارتباطات دادگستری کل استان تهران اعلام کرد: حسب توافق حاصله میان دادگستری کل و استان تهران و اداره کل بهزیستی در خصوص اجرای مفاد ماده ۲۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ از تاریخ اول آذر ۹۷ ،ثبت دادخواست طلاق توافقی در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ؛ الزاما با تسلیم گواهی عدم انصراف از طلاق ،صادر شده از سوی مراکز مشاوره خانواده بهزیستی به دفاتر فوق الذکر میسر خواهد شد. ادامه خبر در پایگاه خبری وطن رسانه به آدرس: .. #طلاق_توافقی#طلاق#اخبار#وطن_رسانه #دادگستری#ارتباطات#قانون#مشاوره#دفاتر_قضایی#خانواده
شرط ثبت طلاق توافقی در دفاتر الکترونیک قضایی 🔵 روابط عمومی و ارتباطات دادگستری کل استان تهران اعلام کرد: حسب توافق حاصله میان دادگستری کل و استان تهران و اداره کل بهزیستی در خصوص اجرای مفاد ماده ۲۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ از تاریخ اول آذر ۹۷ ،ثبت دادخواست طلاق توافقی در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ؛ الزاما با تسلیم گواهی عدم انصراف از طلاق ،صادر شده از سوی مراکز مشاوره خانواده بهزیستی به دفاتر فوق الذکر میسر خواهد شد. ادامه خبر در پایگاه خبری وطن رسانه به آدرس: .. #طلاق_توافقی #طلاق #اخبار #وطن_رسانه #دادگستری #ارتباطات #قانون #مشاوره #دفاتر_قضایی #خانواده
اولین باری که بین دوراهی قانون و اخلاق قرار گرفتم مربوط به زمانی بود که قاضی بودم و به پرونده های تخلفات رانندگی رسیدگی می کردم. پرونده پسر دوست پدرم را برایم آوردند ، که من و خانواده ام چند مدتی در خانه آن ها تا پیدا شدن خانه جدید مهمان بودیم. اخلاق اقتضا می کرد تا او را جریمه نکنم ،ولی ندای درونم قانون را میپسندید. بالاخره او را جریمه کردم ،اما برگ جریمه اش را خودم پرداختم. 🖊 دکتر امیر ناصر #کاتوزیان/پدرعلم حقوق  #دوراهی #قانون #اخلاق #قاضی #جریمه #حقوق #قضاوت #تخلف #کاتوزیان #پدر_علم_حقوق
اولین باری که بین دوراهی قانون و اخلاق قرار گرفتم مربوط به زمانی بود که قاضی بودم و به پرونده های تخلفات رانندگی رسیدگی می کردم. پرونده پسر دوست پدرم را برایم آوردند ، که من و خانواده ام چند مدتی در خانه آن ها تا پیدا شدن خانه جدید مهمان بودیم. اخلاق اقتضا می کرد تا او را جریمه نکنم ،ولی ندای درونم قانون را میپسندید. بالاخره او را جریمه کردم ،اما برگ جریمه اش را خودم پرداختم. 🖊 دکتر امیر ناصر #کاتوزیان /پدرعلم حقوق #دوراهی #قانون #اخلاق #قاضی #جریمه #حقوق #قضاوت #تخلف #کاتوزیان #پدر_علم_حقوق
👮👮👮👮👮👮👮👮👮👮👮👮 مفهوم قانونی یا حقوقی ایده : ___________ با یک نگاه اجمالی به متون حقوقی و نظریات و رویههای قضایی در کشورهای پیشرو در حوزه مالکیت فکری، باید گفت هیچکدام از منابع فوق موفق به تعریف دقیق و جامع که مورد اتفاقنظر تمام صاحبنظران قرار بگیرد نشده است و همین نبود تعریف جامع باعث شده است در بین وکلا، حقوقدانان قضات، بحث درباره ماهیت ایده آنها را دچار سردرگمی کرده و نتوانند از حقوق آن بهدرستی دفاع کنند. بسیاری معتقدند که ایده بهخودیخود ارزش چندانی ندارد. آنچه بهوفور به چشم میخورد ایدههایی است که گاهی قابلیت اجرا ندارند. بهطورقطع یک ایده زمانی ارزشمند است که برای اجرا و تجاریسازی آن، یک نقشه راه واضح وجود داشته باشد. اغلب ایده پردازان از اینکه بخواهند جزئیات بیشتری از ایده را باکسی در میان بگذارند میترسند، زیرا معتقدند، اجرای ایده آنها فقط به سرمایهگذاری نیاز دارد و درصورتیکه کسی سرمایهگذاری بر اساس ایدههایشان داشته باشد، به موفقیت خواهد رسید. اما باید گفت یک ایده قابل دفاع برای شروع کسبوکار باید بتواند در انتها ضمن شروع به کسبوکار، تولید ثروت نیز بکند؛ یعنی بتوان یک ایده را با شناخت موارد لازم و تخمین میزان سرمایه به مرحله اجرا رسانده و کسب ثروت نمود. از یک ایده پس از بروز و بیان باوجود شرایطی بهعنوان اختراع یا طرح صنعتی بهموجب حقوق مالکیت صنعتی و از بیان آن بهشرط اصالت در چارچوب حقوق مالکیت ادبی و هنری حمایت میشود. حمایت از آثار فکری معمولاً نیازمند ثبت ایده است. بنابراین ایده بهتنهایی در هیچ نظام حقوقی موردحمایت نیست و ازجمله اصول مشترک نظام حق مؤلف و حقوق ناشی از اختراعات و مالکیت صنعتی است. _______________________________ #ذهن_زیبا#استاد_عابدینی#ایده_های_خلاقانه #قانون #کسب_و_کار #توسعه_سازمانی #اختراع #ثبت_اختراع #فن_بیان #پائیز #حمایت #حمایت_قانون #حمایت_کنیم
👮👮👮👮👮👮👮👮👮👮👮👮 مفهوم قانونی یا حقوقی ایده : ___________ با یک نگاه اجمالی به متون حقوقی و نظریات و رویههای قضایی در کشورهای پیشرو در حوزه مالکیت فکری، باید گفت هیچکدام از منابع فوق موفق به تعریف دقیق و جامع که مورد اتفاقنظر تمام صاحبنظران قرار بگیرد نشده است و همین نبود تعریف جامع باعث شده است در بین وکلا، حقوقدانان قضات، بحث درباره ماهیت ایده آنها را دچار سردرگمی کرده و نتوانند از حقوق آن بهدرستی دفاع کنند. بسیاری معتقدند که ایده بهخودیخود ارزش چندانی ندارد. آنچه بهوفور به چشم میخورد ایدههایی است که گاهی قابلیت اجرا ندارند. بهطورقطع یک ایده زمانی ارزشمند است که برای اجرا و تجاریسازی آن، یک نقشه راه واضح وجود داشته باشد. اغلب ایده پردازان از اینکه بخواهند جزئیات بیشتری از ایده را باکسی در میان بگذارند میترسند، زیرا معتقدند، اجرای ایده آنها فقط به سرمایهگذاری نیاز دارد و درصورتیکه کسی سرمایهگذاری بر اساس ایدههایشان داشته باشد، به موفقیت خواهد رسید. اما باید گفت یک ایده قابل دفاع برای شروع کسبوکار باید بتواند در انتها ضمن شروع به کسبوکار، تولید ثروت نیز بکند؛ یعنی بتوان یک ایده را با شناخت موارد لازم و تخمین میزان سرمایه به مرحله اجرا رسانده و کسب ثروت نمود. از یک ایده پس از بروز و بیان باوجود شرایطی بهعنوان اختراع یا طرح صنعتی بهموجب حقوق مالکیت صنعتی و از بیان آن بهشرط اصالت در چارچوب حقوق مالکیت ادبی و هنری حمایت میشود. حمایت از آثار فکری معمولاً نیازمند ثبت ایده است. بنابراین ایده بهتنهایی در هیچ نظام حقوقی موردحمایت نیست و ازجمله اصول مشترک نظام حق مؤلف و حقوق ناشی از اختراعات و مالکیت صنعتی است. _______________________________ #ذهن_زیبا #استاد_عابدینی #ایده_های_خلاقانه #قانون #کسب_و_کار #توسعه_سازمانی #اختراع #ثبت_اختراع #فن_بیان #پائیز #حمایت #حمایت_قانون #حمایت_کنیم
تنتمي وما تنتمي 🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂 . #منشن لربعك 💪🤗 . . . #ليك 👉 😎 . #منشنو 👉 😍 . #كومنت 👉 🤗 . #أكسبلور 👉 🤩 . . . حياكم في سنابي اتشرف 🤗 🤩 🤡 👇👇👇👇👇 . : .  : . . . #الفجيرة #الفجيرة_نيوز #كلباء #دبا_الفجيرة #دبا_الحصن #خورفكان #عجمان #الإمارات #عمان #البحرين #الكويت #رأس_الخيمة #دبي #أبوظبي #الشارقة #أم_القيوين #العين #مشاهير #قانون #مجتمعنا
تنتمي وما تنتمي 🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂 . #منشن لربعك 💪🤗 . . . #ليك 👉 😎 . #منشنو 👉 😍 . #كومنت 👉 🤗 . #أكسبلور 👉 🤩 . . . حياكم في سنابي اتشرف 🤗 🤩 🤡 👇👇👇👇👇 . : . : . . . #الفجيرة #الفجيرة_نيوز #كلباء #دبا_الفجيرة #دبا_الحصن #خورفكان #عجمان #الإمارات #عمان #البحرين #الكويت #رأس_الخيمة #دبي #أبوظبي #الشارقة #أم_القيوين #العين #مشاهير #قانون #مجتمعنا
٢٠-١١-٢٠١٨ الكندري: الخارجية البرلمانية ستناقش توفير الحماية القانونية للكويتيين ضد قضايا النصب العقاري ... #وزارة #شركة #شاليه #شاليهات  #شركات_النصب_العقاري #اعلان #اعلام #صحافة #حقوق #قانون #ايجار #معرض #صحافة #القبس #الراي #مجلس #قناة #دعاية #تجارة
٢٠-١١-٢٠١٨ الكندري: الخارجية البرلمانية ستناقش توفير الحماية القانونية للكويتيين ضد قضايا النصب العقاري ... #وزارة #شركة #شاليه #شاليهات #شركات_النصب_العقاري #اعلان #اعلام #صحافة #حقوق #قانون #ايجار #معرض #صحافة #القبس #الراي #مجلس #قناة #دعاية #تجارة
متاسفانه به خاطر عدوم شناخت قانون افراد بسیاری در جامع سو استفاده میکنند و مدام حامیان تکرار میکنند که قانون وجود ندارد . با دانش و اطلاعات کافی و استفاده از قانون شما قانونگذار را مجبور به اجرایی کردن قانون میکنید .با نشر مطالب این پیج دیگران را اگاه سازید ! #آموزش_فرهنگسازی #قانون #حیوانات #حیوان_آزاری_ممنوع #حیوان_آزاری_پیگرد_قانونی_دارد #قانون_را_بشناسیم
متاسفانه به خاطر عدوم شناخت قانون افراد بسیاری در جامع سو استفاده میکنند و مدام حامیان تکرار میکنند که قانون وجود ندارد . با دانش و اطلاعات کافی و استفاده از قانون شما قانونگذار را مجبور به اجرایی کردن قانون میکنید .با نشر مطالب این پیج دیگران را اگاه سازید ! #آموزش_فرهنگسازی #قانون #حیوانات #حیوان_آزاری_ممنوع #حیوان_آزاری_پیگرد_قانونی_دارد #قانون_را_بشناسیم
ذكرتك... والغروب بكل مچان التم وضحكتك ماشيه ومحترگه ويه الدم ! عطشتك... يا عطش يا بعد طول الماي يم طولك تفشل سالفه زمزم !! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . #حسين_الجوراني #حبشكول #كوميدي #تحشيش #سيارات #انت_الحكم #ازياء #عشق #قانون #ابتسامه #العراق #ثقافه #طلابنا #سخر #رياضه    #حب_اعمى #اعلاميات #فنانين_العرب #مشاهير_العراقي #مشاهير_العرب
ذكرتك... والغروب بكل مچان التم وضحكتك ماشيه ومحترگه ويه الدم ! عطشتك... يا عطش يا بعد طول الماي يم طولك تفشل سالفه زمزم !! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . #حسين_الجوراني #حبشكول #كوميدي #تحشيش #سيارات #انت_الحكم #ازياء #عشق #قانون #ابتسامه #العراق #ثقافه #طلابنا #سخر #رياضه #حب_اعمى #اعلاميات #فنانين_العرب #مشاهير_العراقي #مشاهير_العرب
ایران سراسر اعتراض و اعتصاب #تهران پردیس دانشگاه تهران اعلام همبستگی دانشجویان با کارگران هفت تپه،تا سقوط رژیم چیزی نمانده #جنبش_فیروزه_ای #میدان_میلیونی جمهوری اسلامی باعث همه مشکلات مردم ایران است،ما مردم ایران با سرنگونی جمهوری اسلامی به مشکلاتمان که توسط خود جمهوری اسلامی ساخته شده پایان میدهیم.پیروزی نهایی بسیار بسیار نزدیک است. . #شهدا_شرمنده_ایم که جمهوری اسلامی هنوز نفس میکشد. با همبستگی و اتحاد به اسانی از جمهوری کثیف اسلامی عبور میکنیم  . . #ایران #میهن #وطن #چالش_دعوت_به_تظاهرات #تظاهرات_سراسری #اعتراضات_سراسری #قانون #انقلاب #رضا_پهلوی  #دوباره_میسازمت_وطن #اعتصابات_سراسری #میجنگیم_میمیریم_ایرانو_پس_میگیریم #انقلاب_بیداری #فرقه_تبهکار #براندازم #مرگ_بر_خامنه_ای #مرگ_بر_جمهوری_اسلامی #هموطن #کنگره_ملی_ایرانیان #من_عزادار_ایرانم #قانون_اساسی #ظلم #ظالم #مظلوم #اتحاد
ایران سراسر اعتراض و اعتصاب #تهران پردیس دانشگاه تهران اعلام همبستگی دانشجویان با کارگران هفت تپه،تا سقوط رژیم چیزی نمانده #جنبش_فیروزه_ای #میدان_میلیونی جمهوری اسلامی باعث همه مشکلات مردم ایران است،ما مردم ایران با سرنگونی جمهوری اسلامی به مشکلاتمان که توسط خود جمهوری اسلامی ساخته شده پایان میدهیم.پیروزی نهایی بسیار بسیار نزدیک است. . #شهدا_شرمنده_ایم که جمهوری اسلامی هنوز نفس میکشد. با همبستگی و اتحاد به اسانی از جمهوری کثیف اسلامی عبور میکنیم . . #ایران #میهن #وطن #چالش_دعوت_به_تظاهرات #تظاهرات_سراسری #اعتراضات_سراسری #قانون #انقلاب #رضا_پهلوی #دوباره_میسازمت_وطن #اعتصابات_سراسری #میجنگیم_میمیریم_ایرانو_پس_میگیریم #انقلاب_بیداری #فرقه_تبهکار #براندازم #مرگ_بر_خامنه_ای #مرگ_بر_جمهوری_اسلامی #هموطن #کنگره_ملی_ایرانیان #من_عزادار_ایرانم #قانون_اساسی #ظلم #ظالم #مظلوم #اتحاد
#اهواز ندای حق خواهی مردم را میشنوید.شکوه اتحاد را بنگرید که چگونه رژیم را به وحشت انداخته مردم اهواز از مردم شوش حمایت کردند.تا سقوط رژیم فقط یک گام مانده #جنبش_فیروزه_ای #میدان_میلیونی جمهوری اسلامی باعث همه مشکلات مردم ایران است،ما مردم ایران با سرنگونی جمهوری اسلامی به مشکلاتمان که توسط خود جمهوری اسلامی ساخته شده پایان میدهیم.پیروزی نهایی بسیار بسیار نزدیک است. . #شهدا_شرمنده_ایم که جمهوری اسلامی هنوز نفس میکشد. با همبستگی و اتحاد به اسانی از جمهوری کثیف اسلامی عبور میکنیم  . . #ایران #میهن #وطن #چالش_دعوت_به_تظاهرات #تظاهرات_سراسری #اعتراضات_سراسری #قانون #انقلاب #رضا_پهلوی  #دوباره_میسازمت_وطن #اعتصابات_سراسری #میجنگیم_میمیریم_ایرانو_پس_میگیریم #انقلاب_بیداری #فرقه_تبهکار #براندازم #مرگ_بر_خامنه_ای #مرگ_بر_جمهوری_اسلامی #هموطن #کنگره_ملی_ایرانیان #من_عزادار_ایرانم #قانون_اساسی #ظلم #ظالم #مظلوم #اتحاد
#اهواز ندای حق خواهی مردم را میشنوید.شکوه اتحاد را بنگرید که چگونه رژیم را به وحشت انداخته مردم اهواز از مردم شوش حمایت کردند.تا سقوط رژیم فقط یک گام مانده #جنبش_فیروزه_ای #میدان_میلیونی جمهوری اسلامی باعث همه مشکلات مردم ایران است،ما مردم ایران با سرنگونی جمهوری اسلامی به مشکلاتمان که توسط خود جمهوری اسلامی ساخته شده پایان میدهیم.پیروزی نهایی بسیار بسیار نزدیک است. . #شهدا_شرمنده_ایم که جمهوری اسلامی هنوز نفس میکشد. با همبستگی و اتحاد به اسانی از جمهوری کثیف اسلامی عبور میکنیم . . #ایران #میهن #وطن #چالش_دعوت_به_تظاهرات #تظاهرات_سراسری #اعتراضات_سراسری #قانون #انقلاب #رضا_پهلوی #دوباره_میسازمت_وطن #اعتصابات_سراسری #میجنگیم_میمیریم_ایرانو_پس_میگیریم #انقلاب_بیداری #فرقه_تبهکار #براندازم #مرگ_بر_خامنه_ای #مرگ_بر_جمهوری_اسلامی #هموطن #کنگره_ملی_ایرانیان #من_عزادار_ایرانم #قانون_اساسی #ظلم #ظالم #مظلوم #اتحاد
#اهواز ندای حق خواهی مردم را میشنوید.شکوه اتحاد را بنگرید که چگونه رژیم را به وحشت انداخته مردم اهواز از مردم شوش حمایت کردند.تا سقوط رژیم فقط یک گام مانده #جنبش_فیروزه_ای #میدان_میلیونی جمهوری اسلامی باعث همه مشکلات مردم ایران است،ما مردم ایران با سرنگونی جمهوری اسلامی به مشکلاتمان که توسط خود جمهوری اسلامی ساخته شده پایان میدهیم.پیروزی نهایی بسیار بسیار نزدیک است. . #شهدا_شرمنده_ایم که جمهوری اسلامی هنوز نفس میکشد. با همبستگی و اتحاد به اسانی از جمهوری کثیف اسلامی عبور میکنیم  . . #ایران #میهن #وطن #چالش_دعوت_به_تظاهرات #تظاهرات_سراسری #اعتراضات_سراسری #قانون #انقلاب #رضا_پهلوی  #دوباره_میسازمت_وطن #اعتصابات_سراسری #میجنگیم_میمیریم_ایرانو_پس_میگیریم #انقلاب_بیداری #فرقه_تبهکار #براندازم #مرگ_بر_خامنه_ای #مرگ_بر_جمهوری_اسلامی #هموطن #کنگره_ملی_ایرانیان #من_عزادار_ایرانم #قانون_اساسی #ظلم #ظالم #مظلوم #اتحاد
#اهواز ندای حق خواهی مردم را میشنوید.شکوه اتحاد را بنگرید که چگونه رژیم را به وحشت انداخته مردم اهواز از مردم شوش حمایت کردند.تا سقوط رژیم فقط یک گام مانده #جنبش_فیروزه_ای #میدان_میلیونی جمهوری اسلامی باعث همه مشکلات مردم ایران است،ما مردم ایران با سرنگونی جمهوری اسلامی به مشکلاتمان که توسط خود جمهوری اسلامی ساخته شده پایان میدهیم.پیروزی نهایی بسیار بسیار نزدیک است. . #شهدا_شرمنده_ایم که جمهوری اسلامی هنوز نفس میکشد. با همبستگی و اتحاد به اسانی از جمهوری کثیف اسلامی عبور میکنیم . . #ایران #میهن #وطن #چالش_دعوت_به_تظاهرات #تظاهرات_سراسری #اعتراضات_سراسری #قانون #انقلاب #رضا_پهلوی #دوباره_میسازمت_وطن #اعتصابات_سراسری #میجنگیم_میمیریم_ایرانو_پس_میگیریم #انقلاب_بیداری #فرقه_تبهکار #براندازم #مرگ_بر_خامنه_ای #مرگ_بر_جمهوری_اسلامی #هموطن #کنگره_ملی_ایرانیان #من_عزادار_ایرانم #قانون_اساسی #ظلم #ظالم #مظلوم #اتحاد
#آقای_حکومت طبق کدام #قانون #کارگر معترض را بازداشت می کنید.اصل قانون اساسی می گوید تجمعات وراهپیمای های بدون حمل سلاح آزاد است مگر آنکه مخل مبانی اسلام باشد حال اعتراضات کارگری وطلب حقوق کارگران کدام یک از مبانی اسلام را دچار اخلال می کند که نهادهای قهری شما اقدام به بازداشت کارگران معترض می کنند.حتی اگر این اعتراضات با تحریکات خاص باشد باز هم شما حق ندارید کسی را بازداشت کنید چرا که مطالبات این کارگران کاملا به حق وقانونی است.شما به جای بازداشت کارگران خواسته های قانونی آنها را برآورده کنید.شما مفسدان را رها کرده آید و می خواهید با این بازداشت ها صدای کارگران را خاموش کنید.بترسید از صداهای خاموش شده وفریادهای درگلو مانده... من از جانب ملت ایران به شما می گویم غلط می کنید کارگر معترض را بازداشت کنید هنگامی که #مفسدان_حکومتی_و_دولتی همچنان آزادانه در این کشور درحال چریدن هستند..... #ایمان_شیخ #اعتراض_کارگران_هفت_تپه #اعتراض_کارگران_فولاد_خوزستان #فقر_فلاکت #بیکاری#کارگر_دشمن_نیست#فساد_دولتی اسامی بازداشت شدگان به نقل رسانه ها سعید منصوری (نماینده تحقیقات)، جلیل احمدی (نماینده کشاورزی)، عظیم سرخه (نماینده خدمات پشتیبانی)، مهدی داوودی (خدمات پشتیبانی)، سعید الکثیر (حراست)، آقای علیزاده (حراست) امید آزادی (کارخانه شکر)، سید حسن فاضلی (نماینده تجهیزات)، صمیر احمدی (تجهیزات)، آقای سلامت نیا (مدیر تجهیزات مکانیکی)، عماد کثیر (نماینده زیربنایی)، محمود سعدی (تجهیزات)، خالد تمیمی (مدیر ترابری)، ایمان اخضری و پویا بشمه (خوراک دام) اسماعیل بخشی، مسلم آرمند، محمد خنیفر و سپیده قلیان
#آقای_حکومت طبق کدام #قانون #کارگر معترض را بازداشت می کنید.اصل قانون اساسی می گوید تجمعات وراهپیمای های بدون حمل سلاح آزاد است مگر آنکه مخل مبانی اسلام باشد حال اعتراضات کارگری وطلب حقوق کارگران کدام یک از مبانی اسلام را دچار اخلال می کند که نهادهای قهری شما اقدام به بازداشت کارگران معترض می کنند.حتی اگر این اعتراضات با تحریکات خاص باشد باز هم شما حق ندارید کسی را بازداشت کنید چرا که مطالبات این کارگران کاملا به حق وقانونی است.شما به جای بازداشت کارگران خواسته های قانونی آنها را برآورده کنید.شما مفسدان را رها کرده آید و می خواهید با این بازداشت ها صدای کارگران را خاموش کنید.بترسید از صداهای خاموش شده وفریادهای درگلو مانده... من از جانب ملت ایران به شما می گویم غلط می کنید کارگر معترض را بازداشت کنید هنگامی که #مفسدان_حکومتی_و_دولتی همچنان آزادانه در این کشور درحال چریدن هستند..... #ایمان_شیخ #اعتراض_کارگران_هفت_تپه #اعتراض_کارگران_فولاد_خوزستان #فقر_فلاکت #بیکاری #کارگر_دشمن_نیست #فساد_دولتی اسامی بازداشت شدگان به نقل رسانه ها سعید منصوری (نماینده تحقیقات)، جلیل احمدی (نماینده کشاورزی)، عظیم سرخه (نماینده خدمات پشتیبانی)، مهدی داوودی (خدمات پشتیبانی)، سعید الکثیر (حراست)، آقای علیزاده (حراست) امید آزادی (کارخانه شکر)، سید حسن فاضلی (نماینده تجهیزات)، صمیر احمدی (تجهیزات)، آقای سلامت نیا (مدیر تجهیزات مکانیکی)، عماد کثیر (نماینده زیربنایی)، محمود سعدی (تجهیزات)، خالد تمیمی (مدیر ترابری)، ایمان اخضری و پویا بشمه (خوراک دام) اسماعیل بخشی، مسلم آرمند، محمد خنیفر و سپیده قلیان
👌🏻سلام روزتون بخير ، اثر فرهنگ صحيح در جامعه هميشه چندين قدم جلوتر از قانون در حركت است ، اگر هزاران ماده قانونى به تصويب برسد ولى جامعه قصد و نيت عمل به آن را نداشته باشد هميشه راهى براى ناديده گرفتن يا دور زدن آن وجود دارد ، دور تسلسل باطل ، ما مداوم قانون وضع كنيم ، برخى آن را دور بزنند دوباره قانون جديدى وضع كنيم تا جلوى آن گرفته شود ، دوباره... بيايد با هم به هم به قانون به جامعه به وطن به عقايد هم به نظم عمومى احترام بگذاريم . . . اگر تك تك ما در ماه تمرين كنيم فقط يك عادت بد اجتماعى را ترك كنيم بعد از يكسال قطعا همه در كنار هم آرامش بيشترى خواهيم داشت. ⛔️💢مثلا بوق اضافى نزنيم. . . 😅البته كه برخى هم معتقد به تئورى توطئه هستند و قطعا هيچ چيز را اصلاح پذير نمى دانند چون همه اش تقصير فلانى و بيسارى است .. به قول مرحوم دايى جان ناپلئون : كار كارِ انگليساس . . اگر ويدئو جالب و مرتبط داشتيد خوشحال مى شم برام ارسال كنيد .🙏🏻🌹 ايام به كام .  :               #حقوق #حق #قانون #ايران #مشاوره #وكيل #وكلا #كانون #وكالت #قضاوت #قاضي #ثبت #ملك #املاك #اخبار #خبر #اخبارحقوقي#سروش_سلاميان
👌🏻سلام روزتون بخير ، اثر فرهنگ صحيح در جامعه هميشه چندين قدم جلوتر از قانون در حركت است ، اگر هزاران ماده قانونى به تصويب برسد ولى جامعه قصد و نيت عمل به آن را نداشته باشد هميشه راهى براى ناديده گرفتن يا دور زدن آن وجود دارد ، دور تسلسل باطل ، ما مداوم قانون وضع كنيم ، برخى آن را دور بزنند دوباره قانون جديدى وضع كنيم تا جلوى آن گرفته شود ، دوباره... بيايد با هم به هم به قانون به جامعه به وطن به عقايد هم به نظم عمومى احترام بگذاريم . . . اگر تك تك ما در ماه تمرين كنيم فقط يك عادت بد اجتماعى را ترك كنيم بعد از يكسال قطعا همه در كنار هم آرامش بيشترى خواهيم داشت. ⛔️💢مثلا بوق اضافى نزنيم. . . 😅البته كه برخى هم معتقد به تئورى توطئه هستند و قطعا هيچ چيز را اصلاح پذير نمى دانند چون همه اش تقصير فلانى و بيسارى است .. به قول مرحوم دايى جان ناپلئون : كار كارِ انگليساس . . اگر ويدئو جالب و مرتبط داشتيد خوشحال مى شم برام ارسال كنيد .🙏🏻🌹 ايام به كام . : #حقوق #حق #قانون #ايران #مشاوره #وكيل #وكلا #كانون #وكالت #قضاوت #قاضي #ثبت #ملك #املاك #اخبار #خبر #اخبارحقوقي #سروش_سلاميان
#توضیح_واضحات پیش نوشت مثل اینکه ما هم در #چالش_صدرالساداتی گرفتار شدیم و هر چند وقت یکبار باید پاسخ و توضیحی بابت گفته ها و مخصوصا نگفته ها عرض کنیم دوستان میفرمایند دیدی #ماجرای_ده_ونک اینطور بود دیدی فلانی گفت چی و فلانی تکذیب کرد چرا از این #مردم دفاع نکردی و طرف #دانشگاه_الزهرا را گرفتی و الی ماشاالله بنده در مورد #ده_ونک چه چیزی گفتم ؟ چه مدرک و سندی منتشر کردم که بخواهم اثبات کنم حق با چه کسی هست و چه کسی ادعای کذب دارد ؟ کدام دفاع از فلان #دانشگاه گردن فلان ارگان قدر کفایت کلفت است که بتواند حق خود را بگیرد ، انقدر هم #حقوقدان و وکیل و اینکاره هستند که اصلا جایی برای ما نمیماند که در این مورد ادعایی کنیم یک سری افراد سالها در خانه هایی ساکن بودند که از این خانه ها هم در سراسر کشور زیاد است احتمالا مالکی دارد و ادعایی و خودشان میدانند و #قانون هم آن بندگان خدا اوضاعشان از اکثریت افراد جامعه بهتر است و هم الحمدلله دست اکثریتشان به دهانشان میرسد برای گرفتن وکیل و احقاق حق چیزی که درک نشد این جو و هیاهو بود و اینکه اگر قرار باشد هر کس سر مشکل حقوقی خود موضوع را اینگونه پیگیری کند سنگ روی سنگ بند نخواهد شد خلاصه اینکه ان شاالله این #مردم از #راه_قانونی و تامین نظر مدعی مشکلشان حل شود و کسی که در این میان پیروز میشود مردم باشند ، اما حتما از راه قانون اما در مورد جناب #صدرالساداتی اسکرین شات بالا تمام دایرکت بنده است به ایشان خیلی هم قدیمی نیست ، برای بعد از آن قضیه است که ایشان صرفا بخاطر یک انتقاد زیر یک پست بنده را تبلیغات چی خطاب کردند و گفتند من مثل شما دنبال تبلیغات نیستم و اساسا کار من تبلیغ چیزی نیست با اینکه از چنین پاسخ موهن و مرموزی ناراحت شدم ولی واقعا تاثیری بر علاقه به #دغدغه_مندی ایشان نداشت و به استناد لایکها و برخی نظرات همیشه #سعی در حمایت را داشتم گرچه سعی ما در نهایت بی فایده بنظر رسید و هرگز نشد با ایشان همفکر و همراه شوم مخصوصا وقتی حتی نزدیکترین دوستان ایشان و بستگانشان هم نتوانسته بودند این حمایت را حفظ کنند و هر کس به طرز #تفکر و #شخصیت ایشان ورود کرد پشیمان شد البته که به استاد ایشان و برخورد گزینشی ایشان به رفتارهای #استاد_غفاری انتقاد فراوان است و البته انتقادات دیگر پ ن با #بازداشت ایشان اتفاق عجیبی رخ نداده و ایشان وارد یک مرحله پیش بینی شده شدند و ان شاالله با ازادی ایشان این مرحله هم رد خواهد شد و بعد باید دید به همین مقدار رضایت میدهند و یا از این #اشتباه_راهبردی_قضایی برای پیگیری اهداف خود استفاده های جدیدی خواهند کرد
#توضیح_واضحات پیش نوشت مثل اینکه ما هم در #چالش_صدرالساداتی گرفتار شدیم و هر چند وقت یکبار باید پاسخ و توضیحی بابت گفته ها و مخصوصا نگفته ها عرض کنیم دوستان میفرمایند دیدی #ماجرای_ده_ونک اینطور بود دیدی فلانی گفت چی و فلانی تکذیب کرد چرا از این #مردم دفاع نکردی و طرف #دانشگاه_الزهرا را گرفتی و الی ماشاالله بنده در مورد #ده_ونک چه چیزی گفتم ؟ چه مدرک و سندی منتشر کردم که بخواهم اثبات کنم حق با چه کسی هست و چه کسی ادعای کذب دارد ؟ کدام دفاع از فلان #دانشگاه گردن فلان ارگان قدر کفایت کلفت است که بتواند حق خود را بگیرد ، انقدر هم #حقوقدان و وکیل و اینکاره هستند که اصلا جایی برای ما نمیماند که در این مورد ادعایی کنیم یک سری افراد سالها در خانه هایی ساکن بودند که از این خانه ها هم در سراسر کشور زیاد است احتمالا مالکی دارد و ادعایی و خودشان میدانند و #قانون هم آن بندگان خدا اوضاعشان از اکثریت افراد جامعه بهتر است و هم الحمدلله دست اکثریتشان به دهانشان میرسد برای گرفتن وکیل و احقاق حق چیزی که درک نشد این جو و هیاهو بود و اینکه اگر قرار باشد هر کس سر مشکل حقوقی خود موضوع را اینگونه پیگیری کند سنگ روی سنگ بند نخواهد شد خلاصه اینکه ان شاالله این #مردم از #راه_قانونی و تامین نظر مدعی مشکلشان حل شود و کسی که در این میان پیروز میشود مردم باشند ، اما حتما از راه قانون اما در مورد جناب #صدرالساداتی اسکرین شات بالا تمام دایرکت بنده است به ایشان خیلی هم قدیمی نیست ، برای بعد از آن قضیه است که ایشان صرفا بخاطر یک انتقاد زیر یک پست بنده را تبلیغات چی خطاب کردند و گفتند من مثل شما دنبال تبلیغات نیستم و اساسا کار من تبلیغ چیزی نیست با اینکه از چنین پاسخ موهن و مرموزی ناراحت شدم ولی واقعا تاثیری بر علاقه به #دغدغه_مندی ایشان نداشت و به استناد لایکها و برخی نظرات همیشه #سعی در حمایت را داشتم گرچه سعی ما در نهایت بی فایده بنظر رسید و هرگز نشد با ایشان همفکر و همراه شوم مخصوصا وقتی حتی نزدیکترین دوستان ایشان و بستگانشان هم نتوانسته بودند این حمایت را حفظ کنند و هر کس به طرز #تفکر و #شخصیت ایشان ورود کرد پشیمان شد البته که به استاد ایشان و برخورد گزینشی ایشان به رفتارهای #استاد_غفاری انتقاد فراوان است و البته انتقادات دیگر پ ن با #بازداشت ایشان اتفاق عجیبی رخ نداده و ایشان وارد یک مرحله پیش بینی شده شدند و ان شاالله با ازادی ایشان این مرحله هم رد خواهد شد و بعد باید دید به همین مقدار رضایت میدهند و یا از این #اشتباه_راهبردی_قضایی برای پیگیری اهداف خود استفاده های جدیدی خواهند کرد
از آیتالله طالقانى پرسیدند كه چرا در مجلس روى صندلى نمي نشيند ؟ در پاسخ گفت : کسی که روی صندلی راحت نشست نمیتواند قانونی بنویسد که به درد روی زمین نشستگان بخورد ...! #آیت_الله #طالقانی #مجلس #صندلی #ایران #ایرانی #قانون #آذربایجان
از آیتالله طالقانى پرسیدند كه چرا در مجلس روى صندلى نمي نشيند ؟ در پاسخ گفت : کسی که روی صندلی راحت نشست نمیتواند قانونی بنویسد که به درد روی زمین نشستگان بخورد ...! #آیت_الله #طالقانی #مجلس #صندلی #ایران #ایرانی #قانون #آذربایجان
خاهش میکنم هرچی پرسنل پرستار دکتر مسول میشناسی تگ کنید هر لایک یه لعنت ....لعنت به کسی که بیمار از بیمارستان خاتم زاهدان انداخته بیرون .اینه انسانیت اگه بابای خودتون بود همین کارو میکردین .لعنت به فقر .انسانیت کجا رفته . . #انسانیت #پزشکی #فقر #بیمارستان #پرستار #دکتر #محرومیت . هرکی ریس بیمارستان یا پرسنل بیمارستان خاتم زاهدان میشناسه تگ کنه .انسان باشیم 💙 👑 #میدان_ملیونی #ما_براندازیم✌✌✌ #دیکتاتوربه_پایان_سلام_کن  #فرشگرد 👑 پیجهای شاهزاده رضاپهلوی در اینستاگرام👇👇👇 💙 💙 💙 . #کمپین بازگشت شاهزاده رضا پهلوی #شاهزاده_با_چهره_ای_از_خورشید_عدالت_و_دوستی #شاهزاده_رضا_پهلوی #شاهزاده #شاهزاده_برگرد #تهران #اصفهان #وطنپرست #براندازم #سرنگونی_رژیم_جمهوری_اسلامی #هموطن_بپاخیز #اعتراضات #قانون #اختلاس #خامنه اي#مزدور #جنايتكار #سپاه .  . . . . . ___ . زبــــــــان پارســــــــــے را پـــــــــــــاس بداریــــــــــم
خاهش میکنم هرچی پرسنل پرستار دکتر مسول میشناسی تگ کنید هر لایک یه لعنت ....لعنت به کسی که بیمار از بیمارستان خاتم زاهدان انداخته بیرون .اینه انسانیت اگه بابای خودتون بود همین کارو میکردین .لعنت به فقر .انسانیت کجا رفته . . #انسانیت #پزشکی #فقر #بیمارستان #پرستار #دکتر #محرومیت . هرکی ریس بیمارستان یا پرسنل بیمارستان خاتم زاهدان میشناسه تگ کنه .انسان باشیم 💙 👑 #میدان_ملیونی #ما_براندازیم ✌✌✌ #دیکتاتوربه_پایان_سلام_کن #فرشگرد 👑 پیجهای شاهزاده رضاپهلوی در اینستاگرام👇👇👇 💙 💙 💙 . #کمپین بازگشت شاهزاده رضا پهلوی #شاهزاده_با_چهره_ای_از_خورشید_عدالت_و_دوستی #شاهزاده_رضا_پهلوی #شاهزاده #شاهزاده_برگرد #تهران #اصفهان #وطنپرست #براندازم #سرنگونی_رژیم_جمهوری_اسلامی #هموطن_بپاخیز #اعتراضات #قانون #اختلاس #خامنه اي#مزدور #جنايتكار #سپاه . . . . . . ___ . زبــــــــان پارســــــــــے را پـــــــــــــاس بداریــــــــــم
يعد التسبب في انقطاع الأطفال عن التعليم من صور الإيذاء والإهمال الموجب للمساءلة بموجب نظام حماية الطفل في المملكة العربية السعودية #اعرف_حقك #قانون #منصة_عدالة #حقوق_الطفل #اليوم_العالمي_للطفل
يعد التسبب في انقطاع الأطفال عن التعليم من صور الإيذاء والإهمال الموجب للمساءلة بموجب نظام حماية الطفل في المملكة العربية السعودية #اعرف_حقك #قانون #منصة_عدالة #حقوق_الطفل #اليوم_العالمي_للطفل
جرمت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في السعودية ظاهرة تصوير الأطفال على وسائل التواصل الاجتماعي واستغلالهم بغرض الشهرة. وأكدت الجمعية أن كل طفل عمره أقل من عاماً يظهر في مقاطع أو مشاهد لا تتناسب مع الذوق العام سيتعرض ولي أمره للمساءلة القانونية، وقد تصل العقوبة إلى سنة وغرامة ألف ريال. حيث كشف رئيس مجلس إدارة جمعية حقوق الإنسان الدكتور مفلح القحطاني أن أفعال التهريج التي يظهر فيها مشاهير من الأطفال تندرج مسؤوليتها تحت نظام حماية الطفل التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والذي أصدرته السعودية مع لائحته التنفيذية، مضيفاً: إن اللائحة تجرّم أي عمل فيه إيذاء للأطفال، سواء كان جسدياً، أو معنوياً، كما تعاقب المسؤول عنه، مشيراً إلى أن استغلال الطفل في أي عمل دعائي سلبي أو مقطع لا يتناسب مع عمر الطفل يُعدّ من الأعمال التي لا يجيزها القانون . #اعرف_حقك #قانون #منصة_عدالة #اليوم_العالمي_للطفل #حقوق_الطفل #تربية
جرمت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في السعودية ظاهرة تصوير الأطفال على وسائل التواصل الاجتماعي واستغلالهم بغرض الشهرة. وأكدت الجمعية أن كل طفل عمره أقل من عاماً يظهر في مقاطع أو مشاهد لا تتناسب مع الذوق العام سيتعرض ولي أمره للمساءلة القانونية، وقد تصل العقوبة إلى سنة وغرامة ألف ريال. حيث كشف رئيس مجلس إدارة جمعية حقوق الإنسان الدكتور مفلح القحطاني أن أفعال التهريج التي يظهر فيها مشاهير من الأطفال تندرج مسؤوليتها تحت نظام حماية الطفل التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والذي أصدرته السعودية مع لائحته التنفيذية، مضيفاً: إن اللائحة تجرّم أي عمل فيه إيذاء للأطفال، سواء كان جسدياً، أو معنوياً، كما تعاقب المسؤول عنه، مشيراً إلى أن استغلال الطفل في أي عمل دعائي سلبي أو مقطع لا يتناسب مع عمر الطفل يُعدّ من الأعمال التي لا يجيزها القانون . #اعرف_حقك #قانون #منصة_عدالة #اليوم_العالمي_للطفل #حقوق_الطفل #تربية
#تهران خیابان کارگر راهپیمایی کارگران تهران برای اعلام همبستگی با کارگران هفت تپه،ایران سراسر اعتراض و اعتصاب،حکومت ننگین کثیف جمهوری اسلامی سقوطش حتمی است. #جنبش_فیروزه_ای #میدان_میلیونی جمهوری اسلامی باعث همه مشکلات مردم ایران است،ما مردم ایران با سرنگونی جمهوری اسلامی به مشکلاتمان که توسط خود جمهوری اسلامی ساخته شده پایان میدهیم.پیروزی نهایی بسیار بسیار نزدیک است. . #شهدا_شرمنده_ایم که جمهوری اسلامی هنوز نفس میکشد. با همبستگی و اتحاد به اسانی از جمهوری کثیف اسلامی عبور میکنیم  . . #ایران #میهن #وطن #چالش_دعوت_به_تظاهرات #تظاهرات_سراسری #اعتراضات_سراسری #قانون #انقلاب #رضا_پهلوی  #دوباره_میسازمت_وطن #اعتصابات_سراسری #میجنگیم_میمیریم_ایرانو_پس_میگیریم #انقلاب_بیداری #فرقه_تبهکار #براندازم #مرگ_بر_خامنه_ای #مرگ_بر_جمهوری_اسلامی #هموطن #کنگره_ملی_ایرانیان #من_عزادار_ایرانم #قانون_اساسی #ظلم #ظالم #مظلوم #اتحاد
#تهران خیابان کارگر راهپیمایی کارگران تهران برای اعلام همبستگی با کارگران هفت تپه،ایران سراسر اعتراض و اعتصاب،حکومت ننگین کثیف جمهوری اسلامی سقوطش حتمی است. #جنبش_فیروزه_ای #میدان_میلیونی جمهوری اسلامی باعث همه مشکلات مردم ایران است،ما مردم ایران با سرنگونی جمهوری اسلامی به مشکلاتمان که توسط خود جمهوری اسلامی ساخته شده پایان میدهیم.پیروزی نهایی بسیار بسیار نزدیک است. . #شهدا_شرمنده_ایم که جمهوری اسلامی هنوز نفس میکشد. با همبستگی و اتحاد به اسانی از جمهوری کثیف اسلامی عبور میکنیم . . #ایران #میهن #وطن #چالش_دعوت_به_تظاهرات #تظاهرات_سراسری #اعتراضات_سراسری #قانون #انقلاب #رضا_پهلوی #دوباره_میسازمت_وطن #اعتصابات_سراسری #میجنگیم_میمیریم_ایرانو_پس_میگیریم #انقلاب_بیداری #فرقه_تبهکار #براندازم #مرگ_بر_خامنه_ای #مرگ_بر_جمهوری_اسلامی #هموطن #کنگره_ملی_ایرانیان #من_عزادار_ایرانم #قانون_اساسی #ظلم #ظالم #مظلوم #اتحاد
امروز تمام مردم ایران به ذات خامنه ای و حراملقمگانش پی برده اند،حکومت ایدئولوژیک جمهوری کثیف اسلامی تشت رسواییش افتاده و این برای یک حکومت ایدئولوژیک یعنی سقوط،امسال(سال نود هفت) سال پیروزی مردم ایران و سرنگون خامنه ای است. #جنبش_فیروزه_ای #میدان_میلیونی جمهوری اسلامی باعث همه مشکلات مردم ایران است،ما مردم ایران با سرنگونی جمهوری اسلامی به مشکلاتمان که توسط خود جمهوری اسلامی ساخته شده پایان میدهیم.پیروزی نهایی بسیار بسیار نزدیک است. . #شهدا_شرمنده_ایم که جمهوری اسلامی هنوز نفس میکشد. با همبستگی و اتحاد به اسانی از جمهوری کثیف اسلامی عبور میکنیم  . . #ایران #میهن #وطن #چالش_دعوت_به_تظاهرات #تظاهرات_سراسری #اعتراضات_سراسری #قانون #انقلاب #رضا_پهلوی  #دوباره_میسازمت_وطن #اعتصابات_سراسری #میجنگیم_میمیریم_ایرانو_پس_میگیریم #انقلاب_بیداری #فرقه_تبهکار #براندازم #مرگ_بر_خامنه_ای #مرگ_بر_جمهوری_اسلامی #هموطن #کنگره_ملی_ایرانیان #من_عزادار_ایرانم #قانون_اساسی #ظلم #ظالم #مظلوم #اتحاد
امروز تمام مردم ایران به ذات خامنه ای و حراملقمگانش پی برده اند،حکومت ایدئولوژیک جمهوری کثیف اسلامی تشت رسواییش افتاده و این برای یک حکومت ایدئولوژیک یعنی سقوط،امسال(سال نود هفت) سال پیروزی مردم ایران و سرنگون خامنه ای است. #جنبش_فیروزه_ای #میدان_میلیونی جمهوری اسلامی باعث همه مشکلات مردم ایران است،ما مردم ایران با سرنگونی جمهوری اسلامی به مشکلاتمان که توسط خود جمهوری اسلامی ساخته شده پایان میدهیم.پیروزی نهایی بسیار بسیار نزدیک است. . #شهدا_شرمنده_ایم که جمهوری اسلامی هنوز نفس میکشد. با همبستگی و اتحاد به اسانی از جمهوری کثیف اسلامی عبور میکنیم . . #ایران #میهن #وطن #چالش_دعوت_به_تظاهرات #تظاهرات_سراسری #اعتراضات_سراسری #قانون #انقلاب #رضا_پهلوی #دوباره_میسازمت_وطن #اعتصابات_سراسری #میجنگیم_میمیریم_ایرانو_پس_میگیریم #انقلاب_بیداری #فرقه_تبهکار #براندازم #مرگ_بر_خامنه_ای #مرگ_بر_جمهوری_اسلامی #هموطن #کنگره_ملی_ایرانیان #من_عزادار_ایرانم #قانون_اساسی #ظلم #ظالم #مظلوم #اتحاد
... 📌برخورد سلبی در حوزه فضای مجازی جواب نمیدهد چند هفته است که طرح #ساماندهی_پیامرسانهای_اجتماعی با ٩٥ امضا به هیأترئیسه #مجلس ارایه شده است تا در #نوبت بررسی قرار بگیرد. دیروز هم #خبر رسید که هیأترئیسه این طرح را به کمیسیون فرهنگی #مجلس داده تا کارشناسی بر روی آن #شروع شود. بعضی از مواد این طرح تا همین حالا هم صدای خیلیها را درآورده؛ مثلا مادهای که واردکنندههای #تلفن_همراه را ملزم به نصب پیامرسانهای موثر داخلی به صورت پیشفرض بر روی گوشیها #تلفن میکند. همزمان با ارایه این طرح به کمیسیون فرهنگی خبرهایی هم درباره لزوم تعیین تکلیف #هاتگرام و #طلاگرام تا پایان آذر ماه شنیده میشود. همه اینها در حالی است که بسیاری از مسئولان اعم از نمایندههای مجلس و متولیان #فضای_مجازی به روشهای مختلف اذعان کردهاند که طرح #فیلترینگ #تلگرام موثر نبوده و آمار عضویت مردم در پیامرسانهای دیگر هم بر این ادعا صحه میگذارد. 📌محمد اسماعیل سعیدی،#نماینده مردم #تبریز و نایبرئیس کمیته فضای مجازی #کمیسیون_فرهنگی، درباره طرح جدید مجلس به شهروند میگوید: این طرح تازه به دست ما رسیده و رسانهها نباید طوری رفتار کنند که انگار رأی آورده و آماده اجرا است. او در جواب اینکه با توجه به واکنش #افکار_عمومی چقدر به تاثیرگذاری چنین طرحهایی امیدوار است، میگوید: به هر حال در همه جای #دنیا #شبکههای_مجازی تابع یکسری #قوانین هستند. مسئولان کشورهای اروپایی هم بارها درباره لزوم نظارت بر شبکههای اجتماعی صحبت کردهاند اما موضوع در مورد کشور ما واقعا حساسیت بیشتری دارد و به همین دلیل هم باید در حوزه نظارت دقت بیشتری صورت بگیرد. 📌سعیدی در مورد اینکه برخوردهای الزامآور و سلبی چقدر میتواند موثر باشد، میگوید: اولا این را بگویم که پیامرسانهای #فعال در یک #کشور باید تابع یک #قانون و چهارچوبی باشند، من میخواهم بدانم اگر یک نفر در خود #آمریکا و #اروپا قوانین این کشورها را در فضای مجازی نقض کند و یا خطراتی مانند #آشوب و #خشونت را برای مردم به وجود بیاورد، آنها بدون واکنش خواهند بود؟ پس نمیتوانیم فضای مجازی را همینطور یله و رها بگذاریم اما چون در گذشته کوتاهیهایی شده کار ما امروز خیلی سختتر است. اگر در چند سال گذشته در این مورد تصمیمگیری میشد هم کار خیلی راحتتر بود و هم مقاومتی که الان در افکار عمومی میبینیم، به وجود نمیآمد. 📌ادامه در کامنت...
... 📌برخورد سلبی در حوزه فضای مجازی جواب نمیدهد چند هفته است که طرح #ساماندهی_پیامرسانهای_اجتماعی با ٩٥ امضا به هیأترئیسه #مجلس ارایه شده است تا در #نوبت بررسی قرار بگیرد. دیروز هم #خبر رسید که هیأترئیسه این طرح را به کمیسیون فرهنگی #مجلس داده تا کارشناسی بر روی آن #شروع شود. بعضی از مواد این طرح تا همین حالا هم صدای خیلیها را درآورده؛ مثلا مادهای که واردکنندههای #تلفن_همراه را ملزم به نصب پیامرسانهای موثر داخلی به صورت پیشفرض بر روی گوشیها #تلفن میکند. همزمان با ارایه این طرح به کمیسیون فرهنگی خبرهایی هم درباره لزوم تعیین تکلیف #هاتگرام و #طلاگرام تا پایان آذر ماه شنیده میشود. همه اینها در حالی است که بسیاری از مسئولان اعم از نمایندههای مجلس و متولیان #فضای_مجازی به روشهای مختلف اذعان کردهاند که طرح #فیلترینگ #تلگرام موثر نبوده و آمار عضویت مردم در پیامرسانهای دیگر هم بر این ادعا صحه میگذارد. 📌محمد اسماعیل سعیدی،#نماینده مردم #تبریز و نایبرئیس کمیته فضای مجازی #کمیسیون_فرهنگی ، درباره طرح جدید مجلس به شهروند میگوید: این طرح تازه به دست ما رسیده و رسانهها نباید طوری رفتار کنند که انگار رأی آورده و آماده اجرا است. او در جواب اینکه با توجه به واکنش #افکار_عمومی چقدر به تاثیرگذاری چنین طرحهایی امیدوار است، میگوید: به هر حال در همه جای #دنیا #شبکههای_مجازی تابع یکسری #قوانین هستند. مسئولان کشورهای اروپایی هم بارها درباره لزوم نظارت بر شبکههای اجتماعی صحبت کردهاند اما موضوع در مورد کشور ما واقعا حساسیت بیشتری دارد و به همین دلیل هم باید در حوزه نظارت دقت بیشتری صورت بگیرد. 📌سعیدی در مورد اینکه برخوردهای الزامآور و سلبی چقدر میتواند موثر باشد، میگوید: اولا این را بگویم که پیامرسانهای #فعال در یک #کشور باید تابع یک #قانون و چهارچوبی باشند، من میخواهم بدانم اگر یک نفر در خود #آمریکا و #اروپا قوانین این کشورها را در فضای مجازی نقض کند و یا خطراتی مانند #آشوب و #خشونت را برای مردم به وجود بیاورد، آنها بدون واکنش خواهند بود؟ پس نمیتوانیم فضای مجازی را همینطور یله و رها بگذاریم اما چون در گذشته کوتاهیهایی شده کار ما امروز خیلی سختتر است. اگر در چند سال گذشته در این مورد تصمیمگیری میشد هم کار خیلی راحتتر بود و هم مقاومتی که الان در افکار عمومی میبینیم، به وجود نمیآمد. 📌ادامه در کامنت...
آموزشگاه موسیقی کیان بزرگترین و مجهزترین مرکز آموزش موسیقی در شرق تهران با حضور بهترین اساتید دانشگاه هنر و صدا و سیما دارای سالن اختصاصی جهت تمرینات گروهی برگزاری کنسرت های اختصاصی جهت هنرجویان آدرس : تهران، نارمک، خیابان سمنگان، بالاتر از مسجد جامع، نبش خیابان رحیمی، پلاک  تلفن :  تلفکس :  مدیریت :  کانال تلگرام ما ببینید... ://./ #آموزشگاه #موسیقی #کیان #آموزشگاه_موسیقی #موسیقی_کیان #آموزشگاه_موسیقی_کیان #سنتور #قانون #تمبک #تمپو #دف #کاخن #پرکاشن #کونگا_بانگو #گیتار #گیتار_الکتریک #پیانو #کیبورد #ارگ #ویولن #کمانچه #سه_تار #تار #نی #عود #تنبور #ارف #موسیقی_کودک #آواز_پاپ #آواز_سنتی
آموزشگاه موسیقی کیان بزرگترین و مجهزترین مرکز آموزش موسیقی در شرق تهران با حضور بهترین اساتید دانشگاه هنر و صدا و سیما دارای سالن اختصاصی جهت تمرینات گروهی برگزاری کنسرت های اختصاصی جهت هنرجویان آدرس : تهران، نارمک، خیابان سمنگان، بالاتر از مسجد جامع، نبش خیابان رحیمی، پلاک تلفن : تلفکس : مدیریت : کانال تلگرام ما ببینید... ://./ #آموزشگاه #موسیقی #کیان #آموزشگاه_موسیقی #موسیقی_کیان #آموزشگاه_موسیقی_کیان #سنتور #قانون #تمبک #تمپو #دف #کاخن #پرکاشن #کونگا_بانگو #گیتار #گیتار_الکتریک #پیانو #کیبورد #ارگ #ویولن #کمانچه #سه_تار #تار #نی #عود #تنبور #ارف #موسیقی_کودک #آواز_پاپ #آواز_سنتی
آموزشگاه موسیقی کیان بزرگترین و مجهزترین مرکز آموزش موسیقی در شرق تهران با حضور بهترین اساتید دانشگاه هنر و صدا و سیما دارای سالن اختصاصی جهت تمرینات گروهی برگزاری کنسرت های اختصاصی جهت هنرجویان آدرس : تهران، نارمک، خیابان سمنگان، بالاتر از مسجد جامع، نبش خیابان رحیمی، پلاک  تلفن :  تلفکس :  مدیریت :  کانال تلگرام ما ببینید... ://./ #آموزشگاه #موسیقی #کیان #آموزشگاه_موسیقی #موسیقی_کیان #آموزشگاه_موسیقی_کیان #سنتور #قانون #تمبک #تمپو #دف #کاخن #پرکاشن #کونگا_بانگو #گیتار #گیتار_الکتریک #پیانو #کیبورد #ارگ #ویولن #کمانچه #سه_تار #تار #نی #عود #تنبور #ارف #موسیقی_کودک #آواز_پاپ #آواز_سنتی
آموزشگاه موسیقی کیان بزرگترین و مجهزترین مرکز آموزش موسیقی در شرق تهران با حضور بهترین اساتید دانشگاه هنر و صدا و سیما دارای سالن اختصاصی جهت تمرینات گروهی برگزاری کنسرت های اختصاصی جهت هنرجویان آدرس : تهران، نارمک، خیابان سمنگان، بالاتر از مسجد جامع، نبش خیابان رحیمی، پلاک تلفن : تلفکس : مدیریت : کانال تلگرام ما ببینید... ://./ #آموزشگاه #موسیقی #کیان #آموزشگاه_موسیقی #موسیقی_کیان #آموزشگاه_موسیقی_کیان #سنتور #قانون #تمبک #تمپو #دف #کاخن #پرکاشن #کونگا_بانگو #گیتار #گیتار_الکتریک #پیانو #کیبورد #ارگ #ویولن #کمانچه #سه_تار #تار #نی #عود #تنبور #ارف #موسیقی_کودک #آواز_پاپ #آواز_سنتی