پیک گرام

عکس ها و فیلم های درباره لافت در اینستاگرام

محبوب ترین عکس ها و فیلم های لافت

Instagram
گروه موسیقی دینگ و میداف🎵 سر دیریا تدی سمبوکی هسته هنو نشتن بییتن بوم خسته بابا رفتن سفر بمبوک بیارت از اونجا تخته بی سمبوک بیارت تدی کنگم نگاهش رو به دریان نواشم نه مه ویامالن ای جان هنو نشتن که بوم لنگر بکردت همی چوکش بگینت غم در بکردت چه جونن وصف ای شهر قدیمی چو جونن مردم با هم صمیمی چه جونن سر گذشت ای دلیرون چه جونن وصف کنگ از قول پیرون . _____________________________________________________ بزرگترینوفعالترینگروهتبلیغاتیمجازیاستانهرمزگان گمبرون 🔷 🔸جهتتبلیغکسبکارتونبهدایرکتمراجعهکنین . #چطوره👆😉 #کلیپ #اینستاگرام #موزیک #ویدیو برای #دانلود بیاین کانال #هرمزگان #زنان_هرمزگان #شاد #زنان_بندر #بندری #خواننده_زن #کندوره #تهران #لایک #بندرعباس #هرمزگان #هرمز #قشم #لافت #میناب #هنگام #جنوب #خواننده #بندرلنگه #لباس_بندری      ➕ بی احترامی نکنیم 🙏 ➕ دوستاتونو تگ کنید 💎 ➕ ممنون از لایک و کامنت هاتون 👍
گروه موسیقی دینگ و میداف🎵 سر دیریا تدی سمبوکی هسته هنو نشتن بییتن بوم خسته بابا رفتن سفر بمبوک بیارت از اونجا تخته بی سمبوک بیارت تدی کنگم نگاهش رو به دریان نواشم نه مه ویامالن ای جان هنو نشتن که بوم لنگر بکردت همی چوکش بگینت غم در بکردت چه جونن وصف ای شهر قدیمی چو جونن مردم با هم صمیمی چه جونن سر گذشت ای دلیرون چه جونن وصف کنگ از قول پیرون . _____________________________________________________ بزرگترینوفعالترینگروهتبلیغاتیمجازیاستانهرمزگان گمبرون 🔷 🔸جهتتبلیغکسبکارتونبهدایرکتمراجعهکنین . #چطوره 👆😉 #کلیپ #اینستاگرام #موزیک #ویدیو برای #دانلود بیاین کانال #هرمزگان #زنان_هرمزگان #شاد #زنان_بندر #بندری #خواننده_زن #کندوره #تهران #لایک #بندرعباس #هرمزگان #هرمز #قشم #لافت #میناب #هنگام #جنوب #خواننده #بندرلنگه #لباس_بندری ➕ بی احترامی نکنیم 🙏 ➕ دوستاتونو تگ کنید 💎 ➕ ممنون از لایک و کامنت هاتون 👍
گروه موسیقی دینگ و میداف🎵 سر دیریا تدی سمبوکی هسته هنو نشتن بییتن بوم خسته بابا رفتن سفر بمبوک بیارت از اونجا تخته بی سمبوک بیارت تدی کنگم نگاهش رو به دریان نواشم نه مه ویامالن ای جان هنو نشتن که بوم لنگر بکردت همی چوکش بگینت غم در بکردت چه جونن وصف ای شهر قدیمی چو جونن مردم با هم صمیمی چه جونن سر گذشت ای دلیرون چه جونن وصف کنگ از قول پیرون . _____________________________________________________ بزرگترینوفعالترینگروهتبلیغاتیمجازیاستانهرمزگان گمبرون 🔷 🔸جهتتبلیغکسبکارتونبهدایرکتمراجعهکنین . #چطوره👆😉 #کلیپ #اینستاگرام #موزیک #ویدیو برای #دانلود بیاین کانال #هرمزگان #زنان_هرمزگان #شاد #زنان_بندر #بندری #خواننده_زن #کندوره #تهران #لایک #بندرعباس #هرمزگان #هرمز #قشم #لافت #میناب #هنگام #جنوب #خواننده #بندرلنگه #لباس_بندری      ➕ بی احترامی نکنیم 🙏 ➕ دوستاتونو تگ کنید 💎 ➕ ممنون از لایک و کامنت هاتون 👍
گروه موسیقی دینگ و میداف🎵 سر دیریا تدی سمبوکی هسته هنو نشتن بییتن بوم خسته بابا رفتن سفر بمبوک بیارت از اونجا تخته بی سمبوک بیارت تدی کنگم نگاهش رو به دریان نواشم نه مه ویامالن ای جان هنو نشتن که بوم لنگر بکردت همی چوکش بگینت غم در بکردت چه جونن وصف ای شهر قدیمی چو جونن مردم با هم صمیمی چه جونن سر گذشت ای دلیرون چه جونن وصف کنگ از قول پیرون . _____________________________________________________ بزرگترینوفعالترینگروهتبلیغاتیمجازیاستانهرمزگان گمبرون 🔷 🔸جهتتبلیغکسبکارتونبهدایرکتمراجعهکنین . #چطوره 👆😉 #کلیپ #اینستاگرام #موزیک #ویدیو برای #دانلود بیاین کانال #هرمزگان #زنان_هرمزگان #شاد #زنان_بندر #بندری #خواننده_زن #کندوره #تهران #لایک #بندرعباس #هرمزگان #هرمز #قشم #لافت #میناب #هنگام #جنوب #خواننده #بندرلنگه #لباس_بندری ➕ بی احترامی نکنیم 🙏 ➕ دوستاتونو تگ کنید 💎 ➕ ممنون از لایک و کامنت هاتون 👍
👌👌اجرای کاغذدیواری 👌👌🔹موقعیت: سام و زال 🔸کارفرما:جناب آقای صادقی 🔹تامین و اجرا:تیام دکور #کاغذدیواری #کاغذدیواری_لاکچری #کاغذدیواری_مدرن #قشم #سنگ_آنتیک #کوراسیون #قشم_گردی #پوستر #درگهان #گیاهدان #رمکان #سوزا #هلر #لافت #کوویی #دیرستان #کندالو #دولاب #سلخ #طبل #طولا #باسعیدو #رمچاه تیام دکور فراتر از تصور شما پیشرو در ارائه بهترینها
👌👌اجرای کاغذدیواری 👌👌🔹موقعیت: سام و زال 🔸کارفرما:جناب آقای صادقی 🔹تامین و اجرا:تیام دکور #کاغذدیواری #کاغذدیواری_لاکچری #کاغذدیواری_مدرن #قشم #سنگ_آنتیک #کوراسیون #قشم_گردی #پوستر #درگهان #گیاهدان #رمکان #سوزا #هلر #لافت #کوویی #دیرستان #کندالو #دولاب #سلخ #طبل #طولا #باسعیدو #رمچاه تیام دکور فراتر از تصور شما پیشرو در ارائه بهترینها
👌👌اجرای کاغذدیواری 👌👌🔹موقعیت: سام و زال 🔸کارفرما:جناب آقای صادقی 🔹تامین و اجرا:تیام دکور #کاغذدیواری #کاغذدیواری_لاکچری #کاغذدیواری_مدرن #قشم #سنگ_آنتیک #کوراسیون #قشم_گردی #پوستر #درگهان #گیاهدان #رمکان #سوزا #هلر #لافت #کوویی #دیرستان #کندالو #دولاب #سلخ #طبل #طولا #باسعیدو #رمچاه تیام دکور فراتر از تصور شما پیشرو در ارائه بهترینها
👌👌اجرای کاغذدیواری 👌👌🔹موقعیت: سام و زال 🔸کارفرما:جناب آقای صادقی 🔹تامین و اجرا:تیام دکور #کاغذدیواری #کاغذدیواری_لاکچری #کاغذدیواری_مدرن #قشم #سنگ_آنتیک #کوراسیون #قشم_گردی #پوستر #درگهان #گیاهدان #رمکان #سوزا #هلر #لافت #کوویی #دیرستان #کندالو #دولاب #سلخ #طبل #طولا #باسعیدو #رمچاه تیام دکور فراتر از تصور شما پیشرو در ارائه بهترینها
عشق بازی چوک بندری با طرف😂💕چطوره؟ _____________________________________________________ بزرگترینوفعالترینگروهتبلیغاتیمجازیاستانهرمزگان گمبرون 🔷 🔸جهتتبلیغکسبکارتونبهدایرکتمراجعهکنین . #چطوره👆😉 #کلیپ #اینستاگرام #موزیک #ویدیو برای #دانلود بیاین کانال #هرمزگان #زنان_هرمزگان #شاد #زنان_بندر #بندری #خواننده_زن #کندوره #تهران #لایک #بندرعباس #هرمزگان #هرمز #قشم #لافت #میناب #هنگام #جنوب #خواننده #بندرلنگه #لباس_بندری      ➕ بی احترامی نکنیم 🙏 ➕ دوستاتونو تگ کنید 💎 ➕ ممنون از لایک و کامنت هاتون 👍
عشق بازی چوک بندری با طرف😂💕چطوره؟ _____________________________________________________ بزرگترینوفعالترینگروهتبلیغاتیمجازیاستانهرمزگان گمبرون 🔷 🔸جهتتبلیغکسبکارتونبهدایرکتمراجعهکنین . #چطوره 👆😉 #کلیپ #اینستاگرام #موزیک #ویدیو برای #دانلود بیاین کانال #هرمزگان #زنان_هرمزگان #شاد #زنان_بندر #بندری #خواننده_زن #کندوره #تهران #لایک #بندرعباس #هرمزگان #هرمز #قشم #لافت #میناب #هنگام #جنوب #خواننده #بندرلنگه #لباس_بندری ➕ بی احترامی نکنیم 🙏 ➕ دوستاتونو تگ کنید 💎 ➕ ممنون از لایک و کامنت هاتون 👍
تونیک بافت یقه ایسکی رنگ بندی گلبه ای مشکی زرشکی سبز تک سایز #لارستان#شیراز#فارس#بندرعباس #قشم#جزیره#لافت#رمکان_درگهان #پالتو#کت#تک#بلوز#بلند#کوتاه
تونیک بافت یقه ایسکی رنگ بندی گلبه ای مشکی زرشکی سبز تک سایز #لارستان #شیراز #فارس #بندرعباس #قشم #جزیره #لافت #رمکان_درگهان #پالتو #کت #تک #بلوز #بلند #کوتاه
میناء لافت : برواية التصوير : فخامة البساطة بعدسة يونس خلفان #لافت #جسم #قشم #علوم_الدار #عرب_الساحل ://../.
میناء لافت : برواية التصوير : فخامة البساطة بعدسة يونس خلفان #لافت #جسم #قشم #علوم_الدار #عرب_الساحل ://../.
وقتی فاطمه رضایی از خلیج فارس میخونه🎵 هرچقد دوستش داری کامنت بزار💕 _____________________________________________________ بزرگترینوفعالترینگروهتبلیغاتیمجازیاستانهرمزگان گمبرون 🔷 🔸جهتتبلیغکسبکارتونبهدایرکتمراجعهکنین . #چطوره👆😉 #کلیپ #اینستاگرام #موزیک #ویدیو برای #دانلود بیاین کانال #هرمزگان #زنان_هرمزگان #شاد #زنان_بندر #بندری #خواننده_زن #کندوره #تهران #لایک #بندرعباس #هرمزگان #هرمز #قشم #لافت #میناب #هنگام #جنوب #خواننده #بندرلنگه #لباس_بندری      ➕ بی احترامی نکنیم 🙏 ➕ دوستاتونو تگ کنید 💎 ➕ ممنون از لایک و کامنت هاتون 👍
وقتی فاطمه رضایی از خلیج فارس میخونه🎵 هرچقد دوستش داری کامنت بزار💕 _____________________________________________________ بزرگترینوفعالترینگروهتبلیغاتیمجازیاستانهرمزگان گمبرون 🔷 🔸جهتتبلیغکسبکارتونبهدایرکتمراجعهکنین . #چطوره 👆😉 #کلیپ #اینستاگرام #موزیک #ویدیو برای #دانلود بیاین کانال #هرمزگان #زنان_هرمزگان #شاد #زنان_بندر #بندری #خواننده_زن #کندوره #تهران #لایک #بندرعباس #هرمزگان #هرمز #قشم #لافت #میناب #هنگام #جنوب #خواننده #بندرلنگه #لباس_بندری ➕ بی احترامی نکنیم 🙏 ➕ دوستاتونو تگ کنید 💎 ➕ ممنون از لایک و کامنت هاتون 👍
برواية التصوير : فخامة البساطة بعدسة يونس خلفان #لافت #جسم #قشم #علوم_الدار #عرب_الساحل
برواية التصوير : فخامة البساطة بعدسة يونس خلفان #لافت #جسم #قشم #علوم_الدار #عرب_الساحل
.. غروب خورشید در دهکده ی زیبای لافت 💚☀️💛💜🌸☀️. . . . .        #بندر_لافت #لافت #قشم #سفر #مسافرت #ایران #غروب خورشید
.. غروب خورشید در دهکده ی زیبای لافت 💚☀️💛💜🌸☀️. . . . . #بندر_لافت #لافت #قشم #سفر #مسافرت #ایران #غروب خورشید
فیلمبرداری روستای کوشه با سه دوربین فیلمبرداری عکاسی و هلیشات #عروسی#داماد#داماد#هلیشات#کوشه#کاروان#توریان#تنبان#جیجیان#درگهان#هلر#قشم#طول#دولاب#طولا#لافت#عکاسی_شاد . . . . . اونایی که مراسمای عروسی قشمی و سنتی رو دوست دارن لایک کنن
فیلمبرداری روستای کوشه با سه دوربین فیلمبرداری عکاسی و هلیشات #عروسی #داماد #داماد #هلیشات #کوشه #کاروان #توریان #تنبان #جیجیان #درگهان #هلر #قشم #طول #دولاب #طولا #لافت #عکاسی_شاد . . . . . اونایی که مراسمای عروسی قشمی و سنتی رو دوست دارن لایک کنن
اصلاح وقرينه سازى ابرو ➖مراجعه اول➖ (_) تماس بگيريدو وقتتون رو براى امروز رزرو كنيد!دوستايى كه ابرو خوشگل دوست دارن تگ كنيد در#سالن#زيبايى#هـِيش#قشم#درگهان#رمچاه#رمكان#طبل#مسن#سهيلى#سوزا#جزايرناز#لاكچرى#محيط#زيبا#لافت#رمكان#رمچاه#زينبيه#سلخ#باسعيدو#كاروان##قشم#هرمزگان##قشم#گوران#گورزين#گياهدان#جيجيان#درگهان  #ميناب توسط خانم ونكى عزيز
اصلاح وقرينه سازى ابرو ➖مراجعه اول➖ (_) تماس بگيريدو وقتتون رو براى امروز رزرو كنيد!دوستايى كه ابرو خوشگل دوست دارن تگ كنيد در#سالن #زيبايى #هـِيش #قشم #درگهان #رمچاه #رمكان #طبل #مسن #سهيلى #سوزا #جزايرناز #لاكچرى #محيط #زيبا #لافت #رمكان #رمچاه #زينبيه #سلخ #باسعيدو #كاروان ##قشم #هرمزگان ##قشم #گوران #گورزين #گياهدان #جيجيان #درگهان #ميناب توسط خانم ونكى عزيز
👌👌اجرای کاغذدیواری 👌👌🔹موقعیت: محله دوحه 🔸کارفرما:جناب آقای تمیمی 🔹تامین و اجرا:تیام دکور #کاغذدیواری #کاغذدیواری_لاکچری #کاغذدیواری_مدرن #قشم #سنگ_آنتیک #کوراسیون #قشم_گردی #پوستر #درگهان #گیاهدان #رمکان #سوزا #هلر #لافت #کوویی #دیرستان #کندالو #دولاب #سلخ #طبل #طولا #باسعیدو #رمچاه تیام دکور فراتر از تصور شما پیشرو در ارائه بهترینها
👌👌اجرای کاغذدیواری 👌👌🔹موقعیت: محله دوحه 🔸کارفرما:جناب آقای تمیمی 🔹تامین و اجرا:تیام دکور #کاغذدیواری #کاغذدیواری_لاکچری #کاغذدیواری_مدرن #قشم #سنگ_آنتیک #کوراسیون #قشم_گردی #پوستر #درگهان #گیاهدان #رمکان #سوزا #هلر #لافت #کوویی #دیرستان #کندالو #دولاب #سلخ #طبل #طولا #باسعیدو #رمچاه تیام دکور فراتر از تصور شما پیشرو در ارائه بهترینها
👌👌اجرای کاغذدیواری 👌👌🔹موقعیت: محله دوحه 🔸کارفرما:جناب آقای تمیمی 🔹تامین و اجرا:تیام دکور #کاغذدیواری #کاغذدیواری_لاکچری #کاغذدیواری_مدرن #قشم #سنگ_آنتیک #کوراسیون #قشم_گردی #پوستر #درگهان #گیاهدان #رمکان #سوزا #هلر #لافت #کوویی #دیرستان #کندالو #دولاب #سلخ #طبل #طولا #باسعیدو #رمچاه تیام دکور فراتر از تصور شما پیشرو در ارائه بهترینها
👌👌اجرای کاغذدیواری 👌👌🔹موقعیت: محله دوحه 🔸کارفرما:جناب آقای تمیمی 🔹تامین و اجرا:تیام دکور #کاغذدیواری #کاغذدیواری_لاکچری #کاغذدیواری_مدرن #قشم #سنگ_آنتیک #کوراسیون #قشم_گردی #پوستر #درگهان #گیاهدان #رمکان #سوزا #هلر #لافت #کوویی #دیرستان #کندالو #دولاب #سلخ #طبل #طولا #باسعیدو #رمچاه تیام دکور فراتر از تصور شما پیشرو در ارائه بهترینها
چاه های تل آب یا تلا این چاه ها رو که تعدادشون به تعداد روزای سال هم بوده، به همت یک شخصی که اسمش به خاطرم نیست، حفر میشه تا آب بارون رو توشون ذخیره و آب مصرفی روستا رو تأمین شه. به همین دلیل که آب شیرین داشته بهش میگفتن چاه های تلا. این چاه ها ثبت ملی هم شدن. درست پایین دست قلعه نادری قرار گرفتن. بله،درست حدس زدید، اینم یکی دیگه از جاذبه های روستای تاریخی لافت واقع در جزیره قشم هستش. . . #لافت #قشم #بندر_عباس #گردشگری_ایران #سفر
چاه های تل آب یا تلا این چاه ها رو که تعدادشون به تعداد روزای سال هم بوده، به همت یک شخصی که اسمش به خاطرم نیست، حفر میشه تا آب بارون رو توشون ذخیره و آب مصرفی روستا رو تأمین شه. به همین دلیل که آب شیرین داشته بهش میگفتن چاه های تلا. این چاه ها ثبت ملی هم شدن. درست پایین دست قلعه نادری قرار گرفتن. بله،درست حدس زدید، اینم یکی دیگه از جاذبه های روستای تاریخی لافت واقع در جزیره قشم هستش. . . #لافت #قشم #بندر_عباس #گردشگری_ایران #سفر
مژه ی مشتری نازنینم دنیا جون مبارکت باشه عزیزم❤️🎉 #قشم#لیفت#لمینیت#کاشت#اکستنشن#بندرعباس#لافت
مژه ی مشتری نازنینم دنیا جون مبارکت باشه عزیزم❤️🎉 #قشم #لیفت #لمینیت #کاشت #اکستنشن #بندرعباس #لافت
▪️ترابری دریایی ۳۳۳ هزار نفر سفر در بنادر قشم طی تعطیلات نیمه آبان/۲۸ هزار دستگاه خودرو در سه روز جابجا شد مدیر اداره بنادر و دریانوردی قشم از ترابری دریایی بیش از ۳۳۳ هزار نفر در بنادر این جزیره طی تعطیلات سه روزه نیمه آبان ماه جاری خبر داد. به گزارش روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان، علی اشتری ضمن اعلام این خبر اظهار داشت: در تعطیلات سه روزه ۱۵ لغایت ۱۸ آبانماه جاری، ترابری ۳۳۳ هزار و۵۹۶ نفر سفر از طریق بنادر قشم به ثبت رسید. وی افزود: از این تعداد، ۲۸۶ هزار و۱۶۴نفر سفر از طریق بنادر لافت و پهل و ۴۷ هزار و ۴۳۲ نفر سفر با تردد ۶۱۷ بار سفر دریایی شناورها از طریق بندر شهید ذاکری قشم انجام شد. به گفته اشتری، طی این دوره زمانی سه روزه، ۲۸ هزار و ۸۸ دستگاه خودرو با تردد یکهزار و ۴۳۹ فروند شناور لندینگ کرافت از طریق بنادر لافت و پهل جابجا شد. مدیر اداره بنادر و دریانوردی قشم همچنین از جابجایی ۳۴هزار و ۳۷ نفر گردشگر با تردد یکهزار و ۵۹۱ فروند شناور تفریحی از طریق مبادی گردشگری این جزیره خبر داد. وی در پایان تصریح کرد: خدمات رسانی به این حجم از مسافرین و گردشگران، با فعالیت شبانه روزی کارکنان بنادر و دریانوردی قشم در این ایام تعطیل صورت گرفته است./ رادیو دریا  #لافت_نیوز #لافت #قشم #اسکله_لافت #اسکله_پهل #ترابری_دریایی #لندینگ_کرافت
▪️ترابری دریایی ۳۳۳ هزار نفر سفر در بنادر قشم طی تعطیلات نیمه آبان/۲۸ هزار دستگاه خودرو در سه روز جابجا شد مدیر اداره بنادر و دریانوردی قشم از ترابری دریایی بیش از ۳۳۳ هزار نفر در بنادر این جزیره طی تعطیلات سه روزه نیمه آبان ماه جاری خبر داد. به گزارش روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان، علی اشتری ضمن اعلام این خبر اظهار داشت: در تعطیلات سه روزه ۱۵ لغایت ۱۸ آبانماه جاری، ترابری ۳۳۳ هزار و۵۹۶ نفر سفر از طریق بنادر قشم به ثبت رسید. وی افزود: از این تعداد، ۲۸۶ هزار و۱۶۴نفر سفر از طریق بنادر لافت و پهل و ۴۷ هزار و ۴۳۲ نفر سفر با تردد ۶۱۷ بار سفر دریایی شناورها از طریق بندر شهید ذاکری قشم انجام شد. به گفته اشتری، طی این دوره زمانی سه روزه، ۲۸ هزار و ۸۸ دستگاه خودرو با تردد یکهزار و ۴۳۹ فروند شناور لندینگ کرافت از طریق بنادر لافت و پهل جابجا شد. مدیر اداره بنادر و دریانوردی قشم همچنین از جابجایی ۳۴هزار و ۳۷ نفر گردشگر با تردد یکهزار و ۵۹۱ فروند شناور تفریحی از طریق مبادی گردشگری این جزیره خبر داد. وی در پایان تصریح کرد: خدمات رسانی به این حجم از مسافرین و گردشگران، با فعالیت شبانه روزی کارکنان بنادر و دریانوردی قشم در این ایام تعطیل صورت گرفته است./ رادیو دریا #لافت_نیوز #لافت #قشم #اسکله_لافت #اسکله_پهل #ترابری_دریایی #لندینگ_کرافت