پیک گرام

عکس ها و فیلم های درباره محمدرضا شجریان در اینستاگرام

محبوب ترین عکس ها و فیلم های محمدرضا شجریان

Instagram
حال و هوای اینروزهایم حال و هوای عروسک آویزان به آینه ی ماشینیست که برایش مهم نیست که داخل چه نوع ماشینی باشد حرف نمیزند نگاه نمیکند نفس نمیکشد فقط و فقط میرقصد #مهستی #هایده #معین #سیاوش_قمیشی #محسن_چاووشی   معین #داریوش #ابی#هایده #عارف #شادمهر #همایون #همایون_شجریان #محمدرضا_شجریان #اهنگ #اهنگ_جدید #اهنگ_برتر #کلیپ #کلیپ_عاشقانه #طنز#لری#اهنگ_لری#بختیاری#نوستالژی#پاییز
حال و هوای اینروزهایم حال و هوای عروسک آویزان به آینه ی ماشینیست که برایش مهم نیست که داخل چه نوع ماشینی باشد حرف نمیزند نگاه نمیکند نفس نمیکشد فقط و فقط میرقصد #مهستی #هایده #معین #سیاوش_قمیشی #محسن_چاووشی معین #داریوش #ابی #هایده #عارف #شادمهر #همایون #همایون_شجریان #محمدرضا_شجریان #اهنگ #اهنگ_جدید #اهنگ_برتر #کلیپ #کلیپ_عاشقانه #طنز #لری #اهنگ_لری #بختیاری #نوستالژی #پاییز
در پس سیاهی از جان خسته بگریزم به کجا پناهم هست #فریدون_مشیری #محمدرضا_شجریان #دلشدگان
در پس سیاهی از جان خسته بگریزم به کجا پناهم هست #فریدون_مشیری #محمدرضا_شجریان #دلشدگان
 در سال ۱۳۶۳ بیشتر آموزشگاهها و مراکز موسیقی، یکی پس از دیگری به دست ادارهی اماکن بسته و پلمپ میشدند. در آن زمان محمدرضا لطفی نه میتوانست کنسرتی اجرا کند، نه آلبومی روانهی بازار کند و نه حتی کلاسهای آموزشی برگزار کند. در آن سالها به گفتهی ارشد تهماسبی، هیچکس حتی نمیتوانست ساز با خودش حمل کند. بدین گونه بود که دیگر محمدرضا لطفی نمیتوانست ماندن در ایران را تاب بیاورد؛ و او که زمانی با خروجِ مجید درخشانی از ایران قاطعانه مخالفت کردهبود، خودش مجبور شد ایران را ترک کند. آخرین کنسرت لطفی به همراه محمدرضا شجریان در ایران در سفارت آلمان برگزار میشود و بعد از آن او ایران را برای کوچی طولانی مدت، که تا سال ۱۳۸۵ ادامه داشت، ترک میکند. صحبتها و خاطرات علیاکبر شکارچی، آهنگساز و نوازنده برجستهی کمانچه و محمود دولتآبادی، نویسنده برجسته ایران را از آن کنسرت میشنوید. محمدرضا لطفی (۱۷ دی ۱۳۲۵ در گرگان ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۳ در تهران) ردیفدان، موسیقیدان، آهنگساز، نوازنده برجسته تار و سهتار، پژوهشگر، مدرس موسیقی اصیل ایرانی و از چهرههای تاثیرگذار موسیقی ایران بود.   این ویدئو گزیدهای از مستندی منتشرنشده دربارهی محمدرضا لطفی، ساختهی علی بوستان و آرامه اعتمادی است.  پ.ن: جناب شکارچی به اشتباه به دلیل خطای حافظه به جای سفارت آلمان از سفارت ایتالیا یاد میکنند.   #محمدرضالطفی #محمدرضا_لطفی #محمد_رضا_لطفی #محمدرضاشجریان #محمدرضا_شجریان #محمد_رضا_شجریان #شجریان #لطفی #علی_اکبرشکارچی #علی_اکبر_شکارچی #محموددولت_آبادی #محمود_دولت_آبادی #موسیقی_اصیل #موسیقی_اصیل_ایرانی #موسیقی_اصیل_ایران #موسیقی_سنتی #موسیقی_سنتی_ایران #علی_بوستان
در سال ۱۳۶۳ بیشتر آموزشگاهها و مراکز موسیقی، یکی پس از دیگری به دست ادارهی اماکن بسته و پلمپ میشدند. در آن زمان محمدرضا لطفی نه میتوانست کنسرتی اجرا کند، نه آلبومی روانهی بازار کند و نه حتی کلاسهای آموزشی برگزار کند. در آن سالها به گفتهی ارشد تهماسبی، هیچکس حتی نمیتوانست ساز با خودش حمل کند. بدین گونه بود که دیگر محمدرضا لطفی نمیتوانست ماندن در ایران را تاب بیاورد؛ و او که زمانی با خروجِ مجید درخشانی از ایران قاطعانه مخالفت کردهبود، خودش مجبور شد ایران را ترک کند. آخرین کنسرت لطفی به همراه محمدرضا شجریان در ایران در سفارت آلمان برگزار میشود و بعد از آن او ایران را برای کوچی طولانی مدت، که تا سال ۱۳۸۵ ادامه داشت، ترک میکند. صحبتها و خاطرات علیاکبر شکارچی، آهنگساز و نوازنده برجستهی کمانچه و محمود دولتآبادی، نویسنده برجسته ایران را از آن کنسرت میشنوید. محمدرضا لطفی (۱۷ دی ۱۳۲۵ در گرگان ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۳ در تهران) ردیفدان، موسیقیدان، آهنگساز، نوازنده برجسته تار و سهتار، پژوهشگر، مدرس موسیقی اصیل ایرانی و از چهرههای تاثیرگذار موسیقی ایران بود. این ویدئو گزیدهای از مستندی منتشرنشده دربارهی محمدرضا لطفی، ساختهی علی بوستان و آرامه اعتمادی است. پ.ن: جناب شکارچی به اشتباه به دلیل خطای حافظه به جای سفارت آلمان از سفارت ایتالیا یاد میکنند. #محمدرضالطفی #محمدرضا_لطفی #محمد_رضا_لطفی #محمدرضاشجریان #محمدرضا_شجریان #محمد_رضا_شجریان #شجریان #لطفی #علی_اکبرشکارچی #علی_اکبر_شکارچی #محموددولت_آبادی #محمود_دولت_آبادی #موسیقی_اصیل #موسیقی_اصیل_ایرانی #موسیقی_اصیل_ایران #موسیقی_سنتی #موسیقی_سنتی_ایران #علی_بوستان
 در سال ۱۳۶۳ بیشتر آموزشگاهها و مراکز موسیقی، یکی پس از دیگری به دست ادارهی اماکن بسته و پلمپ میشدند. در آن زمان محمدرضا لطفی نه میتوانست کنسرتی اجرا کند، نه آلبومی روانهی بازار کند و نه حتی کلاسهای آموزشی برگزار کند. در آن سالها به گفتهی ارشد تهماسبی، هیچکس حتی نمیتوانست ساز با خودش حمل کند. بدین گونه بود که دیگر محمدرضا لطفی نمیتوانست ماندن در ایران را تاب بیاورد؛ و او که زمانی با خروجِ مجید درخشانی از ایران قاطعانه مخالفت کردهبود، خودش مجبور شد ایران را ترک کند. آخرین کنسرت لطفی به همراه محمدرضا شجریان در ایران در سفارت آلمان برگزار میشود و بعد از آن او ایران را برای کوچی طولانی مدت، که تا سال ۱۳۸۵ ادامه داشت، ترک میکند. صحبتها و خاطرات علیاکبر شکارچی، آهنگساز و نوازنده برجستهی کمانچه و محمود دولتآبادی، نویسنده برجسته ایران را از آن کنسرت میشنوید. محمدرضا لطفی (۱۷ دی ۱۳۲۵ در گرگان ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۳ در تهران) ردیفدان، موسیقیدان، آهنگساز، نوازنده برجسته تار و سهتار، پژوهشگر، مدرس موسیقی اصیل ایرانی و از چهرههای تاثیرگذار موسیقی ایران بود.   این ویدئو گزیدهای از مستندی منتشرنشده دربارهی محمدرضا لطفی، ساختهی علی بوستان و آرامه اعتمادی است.  پ.ن: جناب شکارچی به اشتباه به دلیل خطای حافظه به جای سفارت آلمان از سفارت ایتالیا یاد میکنند.   #محمدرضالطفی #محمدرضا_لطفی #محمد_رضا_لطفی #محمدرضاشجریان #محمدرضا_شجریان #محمد_رضا_شجریان #شجریان #لطفی #علی_اکبرشکارچی #علی_اکبر_شکارچی #محموددولت_آبادی #محمود_دولت_آبادی #موسیقی_اصیل #موسیقی_اصیل_ایرانی #موسیقی_اصیل_ایران #موسیقی_سنتی #موسیقی_سنتی_ایران #علی_بوستان
در سال ۱۳۶۳ بیشتر آموزشگاهها و مراکز موسیقی، یکی پس از دیگری به دست ادارهی اماکن بسته و پلمپ میشدند. در آن زمان محمدرضا لطفی نه میتوانست کنسرتی اجرا کند، نه آلبومی روانهی بازار کند و نه حتی کلاسهای آموزشی برگزار کند. در آن سالها به گفتهی ارشد تهماسبی، هیچکس حتی نمیتوانست ساز با خودش حمل کند. بدین گونه بود که دیگر محمدرضا لطفی نمیتوانست ماندن در ایران را تاب بیاورد؛ و او که زمانی با خروجِ مجید درخشانی از ایران قاطعانه مخالفت کردهبود، خودش مجبور شد ایران را ترک کند. آخرین کنسرت لطفی به همراه محمدرضا شجریان در ایران در سفارت آلمان برگزار میشود و بعد از آن او ایران را برای کوچی طولانی مدت، که تا سال ۱۳۸۵ ادامه داشت، ترک میکند. صحبتها و خاطرات علیاکبر شکارچی، آهنگساز و نوازنده برجستهی کمانچه و محمود دولتآبادی، نویسنده برجسته ایران را از آن کنسرت میشنوید. محمدرضا لطفی (۱۷ دی ۱۳۲۵ در گرگان ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۳ در تهران) ردیفدان، موسیقیدان، آهنگساز، نوازنده برجسته تار و سهتار، پژوهشگر، مدرس موسیقی اصیل ایرانی و از چهرههای تاثیرگذار موسیقی ایران بود. این ویدئو گزیدهای از مستندی منتشرنشده دربارهی محمدرضا لطفی، ساختهی علی بوستان و آرامه اعتمادی است. پ.ن: جناب شکارچی به اشتباه به دلیل خطای حافظه به جای سفارت آلمان از سفارت ایتالیا یاد میکنند. #محمدرضالطفی #محمدرضا_لطفی #محمد_رضا_لطفی #محمدرضاشجریان #محمدرضا_شجریان #محمد_رضا_شجریان #شجریان #لطفی #علی_اکبرشکارچی #علی_اکبر_شکارچی #محموددولت_آبادی #محمود_دولت_آبادی #موسیقی_اصیل #موسیقی_اصیل_ایرانی #موسیقی_اصیل_ایران #موسیقی_سنتی #موسیقی_سنتی_ایران #علی_بوستان
سخنی که با تو دارم به نسیم صبح گفتم دگری نمیشناسم تو ببر که آشنایی #سعدی بخشی از گروه نوازی و آواز #مخالف_سه_گاه از آلبوم دوست داشتنی درخیال به همراهی تکنوازی نی استاد #عبدالنقی_افشارنیا و صدای گرم استاد #محمدرضا_شجریان آلبوم درخیال به آهنگسازی استاد #مجید_درخشانی که در اوایل دهه هفتاد منتشر شد و یجورایی دل گرم کننده بود برای کسانی که بعد از دوران طلایی استاد #شجریان و استاد #مشکاتیان در دهه شصت فکر می کردند ممکنه دیگه در آثار بعدی #محمدرضا_شجریان کیفیت کار کمتر بشه . اما بدون اغراق این آلبوم به یکی از ماندگارترین آثار موسیقی اصیل ایران تبدیل شد اعضای گروه : ﻣﺠﯿﺪ #ﺩﺭﺧﺸﺎﻧﯽ: ﺗﺎﺭ ﻭ ﺑﻢﺗﺎﺭ ﻋﺒﺪﺍﻟﻨﻘﯽ #ﺍﻓﺸﺎﺭﻧﯿﺎ: ﻧﯽ ﺑﻬﺪﺍﺩ #ﺑﺎﺑﺎﯾﯽ : ﺳﻪﺗﺎﺭ ﺑﯿﮋﻥ #ﮐﺎﻣﮑﺎﺭ: ﺩﻑ ﭘﺸﻨﮓ #ﮐﺎﻣﮑﺎﺭ: ﺳﻨﺘﻮﺭ ﺍﺭﺳﻼﻥ #ﮐﺎﻣﮑﺎﺭ: ﺑﺮﺑﻂ ﺍﺭﮊﻧﮓ #ﮐﺎﻣﮑﺎﺭ: ﺗﻨﺒﮏ
سخنی که با تو دارم به نسیم صبح گفتم دگری نمیشناسم تو ببر که آشنایی #سعدی بخشی از گروه نوازی و آواز #مخالف_سه_گاه از آلبوم دوست داشتنی درخیال به همراهی تکنوازی نی استاد #عبدالنقی_افشارنیا و صدای گرم استاد #محمدرضا_شجریان آلبوم درخیال به آهنگسازی استاد #مجید_درخشانی که در اوایل دهه هفتاد منتشر شد و یجورایی دل گرم کننده بود برای کسانی که بعد از دوران طلایی استاد #شجریان و استاد #مشکاتیان در دهه شصت فکر می کردند ممکنه دیگه در آثار بعدی #محمدرضا_شجریان کیفیت کار کمتر بشه . اما بدون اغراق این آلبوم به یکی از ماندگارترین آثار موسیقی اصیل ایران تبدیل شد اعضای گروه : ﻣﺠﯿﺪ #ﺩﺭﺧﺸﺎﻧﯽ : ﺗﺎﺭ ﻭ ﺑﻢﺗﺎﺭ ﻋﺒﺪﺍﻟﻨﻘﯽ #ﺍﻓﺸﺎﺭﻧﯿﺎ : ﻧﯽ ﺑﻬﺪﺍﺩ #ﺑﺎﺑﺎﯾﯽ : ﺳﻪﺗﺎﺭ ﺑﯿﮋﻥ #ﮐﺎﻣﮑﺎﺭ : ﺩﻑ ﭘﺸﻨﮓ #ﮐﺎﻣﮑﺎﺭ : ﺳﻨﺘﻮﺭ ﺍﺭﺳﻼﻥ #ﮐﺎﻣﮑﺎﺭ : ﺑﺮﺑﻂ ﺍﺭﮊﻧﮓ #ﮐﺎﻣﮑﺎﺭ : ﺗﻨﺒﮏ
 منال بلبل مسکین به داغ غم زین بیش که ناله در دل گل کارگر نمی آید  آواز کمنظیر همایون شجـریان پیانو : مزدا انصاری شعر : رهی معیری گوشه : عشاق آلبوم : شب جدایی  نسخه کامل این ساز و آواز را در کانال ما بشنوید. ./_      #گلبانگ_شجریان #شجریان #محمدرضا_شجریان #استاد #آواز #موسیقی #آواز_ایرانی #هنر #استاد_شجریان #محمدرضاشجریان #آواز_سنتی #موسیقی_ایرانی #موسیقی_سنتی #همایون_شجریان #بیات_اصفهان #شب_جدایی
منال بلبل مسکین به داغ غم زین بیش که ناله در دل گل کارگر نمی آید آواز کمنظیر همایون شجـریان پیانو : مزدا انصاری شعر : رهی معیری گوشه : عشاق آلبوم : شب جدایی نسخه کامل این ساز و آواز را در کانال ما بشنوید. ./_ #گلبانگ_شجریان #شجریان #محمدرضا_شجریان #استاد #آواز #موسیقی #آواز_ایرانی #هنر #استاد_شجریان #محمدرضاشجریان #آواز_سنتی #موسیقی_ایرانی #موسیقی_سنتی #همایون_شجریان #بیات_اصفهان #شب_جدایی
. #شادمهرعقیلی #کوه . آروم آروم مرد میشد رنگ چهره ش زرد میشد از بلندی پرت میشد قصه این بود قصه این بود  با یه مشت حرفای تازه بعد یه عمر روبرو شد این تموم ماجرا بود قصه اینجوری شروع شد اون کی بود اون که دوست داشت ؟ بگو واقعا کی بود کی ؟ حالش مثل قبل نشد از وقتی با تو روبرو شد من بودم اون کوهی که به چشمای تو کوچیکه منم من همون آغوشی که یه روزی خونه ت بود من بودم آی دیوونه حیف یادت نمی مونه یادت رفته این آدم یه روز دیوونه ت بود آروم آروم مرد میشد با خودش همدرد میشد یخ میزد خونسرد میشد قصه این بود قصه این بود  با یه مشت حرفای تازه بعد یه عمر روبرو شد این تموم ماجرا بود قصه اینجوری شروع شد اون کی بود اون که دوست داشت ؟ بگو واقعا کی بود کی ؟ حالش مثل قبل نشد از وقتی با تو روبرو شد من بودم اون کوهی که به چشمای تو کوچیکه منم من همون آغوشی که یه روزی خونه ت بود من بودم آی دیوونه حیف یادت نمی مونه یادت رفته این آدم یه روز دیوونه ت بود... . . #کنسرت #شادمهر_عقیلی #ویولن#ویولن_نوازی #آموزش_ساز #آموزش_آواز #ای_ایران #سیاوش_قمیشی#فریدون_فرخزاد #کوروش_یغمایی#محمدرضا_شجریان#ویگن#فروغ_فرخزاد#معین#ستار#داریوش#ابی#سیاوش_صحنه#شاهرخ#فرهاد#گوگوش#شهریارقنبری#فریدون_فروغی#شهرام_شبپره#شکیلا#مسعود_فردمنش#شادمهر_عقیلی#یاس
. #شادمهرعقیلی #کوه . آروم آروم مرد میشد رنگ چهره ش زرد میشد از بلندی پرت میشد قصه این بود قصه این بود با یه مشت حرفای تازه بعد یه عمر روبرو شد این تموم ماجرا بود قصه اینجوری شروع شد اون کی بود اون که دوست داشت ؟ بگو واقعا کی بود کی ؟ حالش مثل قبل نشد از وقتی با تو روبرو شد من بودم اون کوهی که به چشمای تو کوچیکه منم من همون آغوشی که یه روزی خونه ت بود من بودم آی دیوونه حیف یادت نمی مونه یادت رفته این آدم یه روز دیوونه ت بود آروم آروم مرد میشد با خودش همدرد میشد یخ میزد خونسرد میشد قصه این بود قصه این بود با یه مشت حرفای تازه بعد یه عمر روبرو شد این تموم ماجرا بود قصه اینجوری شروع شد اون کی بود اون که دوست داشت ؟ بگو واقعا کی بود کی ؟ حالش مثل قبل نشد از وقتی با تو روبرو شد من بودم اون کوهی که به چشمای تو کوچیکه منم من همون آغوشی که یه روزی خونه ت بود من بودم آی دیوونه حیف یادت نمی مونه یادت رفته این آدم یه روز دیوونه ت بود... . . #کنسرت #شادمهر_عقیلی #ویولن #ویولن_نوازی #آموزش_ساز #آموزش_آواز #ای_ایران #سیاوش_قمیشی #فریدون_فرخزاد #کوروش_یغمایی #محمدرضا_شجریان #ویگن #فروغ_فرخزاد #معین #ستار #داریوش #ابی #سیاوش_صحنه #شاهرخ #فرهاد #گوگوش #شهریارقنبری #فریدون_فروغی #شهرام_شبپره #شکیلا #مسعود_فردمنش #شادمهر_عقیلی #یاس
#سلبریتی_ها ی لال از آن ما ... روشعنفکران لای پره قو از آن ما ... طرفتون رو توو اینجور مواقع بشناسید ... اساتید نازنین #محمدرضا_شجریان و #شهرام_ناظری کجا.... این #نون_به_نرخ_روز_خور ها کجا ... #کارگر #کارگران_هفت_تپه #نان_کار_آزادی
#سلبریتی_ها ی لال از آن ما ... روشعنفکران لای پره قو از آن ما ... طرفتون رو توو اینجور مواقع بشناسید ... اساتید نازنین #محمدرضا_شجریان و #شهرام_ناظری کجا.... این #نون_به_نرخ_روز_خور ها کجا ... #کارگر #کارگران_هفت_تپه #نان_کار_آزادی
آواز بسیار زیبای استاد محمدرضا شجریان در ماهور و تحلیل جالب توجه خواننده خوش صدا وحید تاج . #محمدرضا_شجریان #وحیدتاج
آواز بسیار زیبای استاد محمدرضا شجریان در ماهور و تحلیل جالب توجه خواننده خوش صدا وحید تاج . #محمدرضا_شجریان #وحیدتاج
. هر ساعت از نو قبله ای با بت پرستی میرود توحید بر ما عرضه کن تا بشکنیم اصنام را #سعدی #محمدرضا_شجریان آلبوم #در_خیال #آواز_بیات_ترک
. هر ساعت از نو قبله ای با بت پرستی میرود توحید بر ما عرضه کن تا بشکنیم اصنام را #سعدی #محمدرضا_شجریان آلبوم #در_خیال #آواز_بیات_ترک
. هر ساعت از نو قبله ای با بت پرستی میرود توحید بر ما عرضه کن تا بشکنیم اصنام را #سعدی #محمدرضا_شجریان آلبوم #در_خیال #آواز_بیات_ترک
. هر ساعت از نو قبله ای با بت پرستی میرود توحید بر ما عرضه کن تا بشکنیم اصنام را #سعدی #محمدرضا_شجریان آلبوم #در_خیال #آواز_بیات_ترک
_ شاید دلیل آنکه #مولانا میان آنهمه ساز و نوا ، نای نی را به نفیر درد آدمی تشبیه کرده فارغ از نگاه عرفانی اش مرتبط با حزن همیشه ی این ساز باشد که حتی به وقت بزم هم ناله میکند ، چه سازی هم اهنگ تر با غم همیشه ی انسان. #فیلمآهنگ 🎬نار و نی #سعیدابراهیمی_فر _۱۳۶۷ #جهانگیر_الماسی 🎼 #محمدرضا_شجریان #نارونی یکی از آن شاعرانه های سینمای ایران است فیلمی با شروعی نه چندان جذاب که بعداز مدتی جان میگیرد و دقیقا از همین سکانس قدم زدن قهرمان داستان ، سفری در زمان میکند و پا به جهانی دیگر میگذارد. ادای دین سترگ سینمای ایران در قاب بندی به سینمای روسیه . از دوست داشتنی های تلویزیون که در رسالتیمعنا گرایانه سالی چندین بار نمایشش میدهد و اگر نماهای ثابت وطولانی اش را تاب بیاورید و خیلی به قصه ی نه چندان تازه اش گیر ندهید.روایتی دلنشین دارد.
_ شاید دلیل آنکه #مولانا میان آنهمه ساز و نوا ، نای نی را به نفیر درد آدمی تشبیه کرده فارغ از نگاه عرفانی اش مرتبط با حزن همیشه ی این ساز باشد که حتی به وقت بزم هم ناله میکند ، چه سازی هم اهنگ تر با غم همیشه ی انسان. #فیلمآهنگ 🎬نار و نی #سعیدابراهیمی_فر _۱۳۶۷ #جهانگیر_الماسی 🎼 #محمدرضا_شجریان #نارونی یکی از آن شاعرانه های سینمای ایران است فیلمی با شروعی نه چندان جذاب که بعداز مدتی جان میگیرد و دقیقا از همین سکانس قدم زدن قهرمان داستان ، سفری در زمان میکند و پا به جهانی دیگر میگذارد. ادای دین سترگ سینمای ایران در قاب بندی به سینمای روسیه . از دوست داشتنی های تلویزیون که در رسالتیمعنا گرایانه سالی چندین بار نمایشش میدهد و اگر نماهای ثابت وطولانی اش را تاب بیاورید و خیلی به قصه ی نه چندان تازه اش گیر ندهید.روایتی دلنشین دارد.
پر کن پیاله را ... كاين آب آتشين ديريست ره به حال خرابم نمي برد اين جامها كه در پي هم مي شود تهي درياي آتش است كه ريزم به كام خويش 🍃☘🍃☘ 🎼🎵🎼🎵🎼🎵🎤 #جام_تهی نام آلبوم موسیقی است با صدای #محمدرضا_شجریان و تنظیم فریدون شهبازیان؛ که، توسط مؤسسههای فرهنگی هنری آوای خورشید و راویان هنر شرق منتشر شد. البته این مجموعه سالها پیش از آن، در اوایل دههٔ پنجاه، ساخته و تنظیم شده بود و از برنامهٔ گلهای تازه با شمارهٔ هفتادوهفت از رادیو پخش شده بود و با نام پر کن پیاله را شناخته میشد. سه قطعه این مجموعه در ماهور ویک قطعه آن در دشتی اجرا شده است 🎼🎶🎼🎶🎼🎶
پر کن پیاله را ... كاين آب آتشين ديريست ره به حال خرابم نمي برد اين جامها كه در پي هم مي شود تهي درياي آتش است كه ريزم به كام خويش 🍃☘🍃☘ 🎼🎵🎼🎵🎼🎵🎤 #جام_تهی نام آلبوم موسیقی است با صدای #محمدرضا_شجریان و تنظیم فریدون شهبازیان؛ که، توسط مؤسسههای فرهنگی هنری آوای خورشید و راویان هنر شرق منتشر شد. البته این مجموعه سالها پیش از آن، در اوایل دههٔ پنجاه، ساخته و تنظیم شده بود و از برنامهٔ گلهای تازه با شمارهٔ هفتادوهفت از رادیو پخش شده بود و با نام پر کن پیاله را شناخته میشد. سه قطعه این مجموعه در ماهور ویک قطعه آن در دشتی اجرا شده است 🎼🎶🎼🎶🎼🎶
 شمع وگل و پروانه و بلبل همه جمعند اي دوست بيا رحم به تنهـــــــايي ما کن #حزنی_اصفهانی در کانال تلگرام بشنوید ⚡️ خسرو خوبان *برگ سبز ۲۴۹ دستگاه شور محمدرضا #شجریان🎤 احمد #عبادی رضا #ورزنده علیاصغر #بهاری  #شجریانیها #شعر#غزل#موسیقی_سنتی #محمدرضا_شجریان #استاد_شجریان#شجریانی #موزیک#موسیقی
شمع وگل و پروانه و بلبل همه جمعند اي دوست بيا رحم به تنهـــــــايي ما کن #حزنی_اصفهانی در کانال تلگرام بشنوید ⚡️ خسرو خوبان *برگ سبز ۲۴۹ دستگاه شور محمدرضا #شجریان 🎤 احمد #عبادی رضا #ورزنده علیاصغر #بهاری #شجریانیها #شعر #غزل #موسیقی_سنتی #محمدرضا_شجریان #استاد_شجریان #شجریانی #موزیک #موسیقی
یکی از زیباترین آوازهای استاد شجریان هر سرو قد که بر مه و خور جلوه میفروخت چون تو درآمدی پی کار دگر گرفت زین قصه هفت گنبد افلاک پرصداست کوته نظر ببین که سخن مختصر گرفت #گلهای_تازه : برنامه شماره ۸۵ #هفت_گنبد_افلاک تار : #لطف_اله_مجد ویلن : #پرویز_یاحقی تنبک : #امیر_ناصر_افتتاح اشعار : #حافظ گوینده : #فخری_نیکزاد استاد #شجریان استاد #محمدرضا_شجریان #استاد_شجریان #استاد_محمدرضا_شجریان
یکی از زیباترین آوازهای استاد شجریان هر سرو قد که بر مه و خور جلوه میفروخت چون تو درآمدی پی کار دگر گرفت زین قصه هفت گنبد افلاک پرصداست کوته نظر ببین که سخن مختصر گرفت #گلهای_تازه : برنامه شماره ۸۵ #هفت_گنبد_افلاک تار : #لطف_اله_مجد ویلن : #پرویز_یاحقی تنبک : #امیر_ناصر_افتتاح اشعار : #حافظ گوینده : #فخری_نیکزاد استاد #شجریان استاد #محمدرضا_شجریان #استاد_شجریان #استاد_محمدرضا_شجریان
 شمع وگل و پروانه و بلبل همه جمعند اي دوست بيا رحم به تنهـــــــايي ما کن #حزنی_اصفهانی در کانال تلگرام بشنوید ⚡️ خسرو خوبان *برگ سبز ۲۴۹ دستگاه شور محمدرضا #شجریان🎤 احمد #عبادی رضا #ورزنده علیاصغر #بهاری  #شجریانیها #شعر#غزل#موسیقی_سنتی #محمدرضا_شجریان #استاد_شجریان#شجریانی #موزیک#موسیقی
شمع وگل و پروانه و بلبل همه جمعند اي دوست بيا رحم به تنهـــــــايي ما کن #حزنی_اصفهانی در کانال تلگرام بشنوید ⚡️ خسرو خوبان *برگ سبز ۲۴۹ دستگاه شور محمدرضا #شجریان 🎤 احمد #عبادی رضا #ورزنده علیاصغر #بهاری #شجریانیها #شعر #غزل #موسیقی_سنتی #محمدرضا_شجریان #استاد_شجریان #شجریانی #موزیک #موسیقی
 شمع وگل و پروانه و بلبل همه جمعند اي دوست بيا رحم به تنهـــــــايي ما کن #حزنی_اصفهانی در کانال تلگرام بشنوید ⚡️ خسرو خوبان *برگ سبز ۲۴۹ دستگاه شور محمدرضا #شجریان🎤 احمد #عبادی رضا #ورزنده علیاصغر #بهاری  #شجریانیها #شعر#غزل#موسیقی_سنتی #محمدرضا_شجریان #استاد_شجریان#شجریانی #موزیک#موسیقی
شمع وگل و پروانه و بلبل همه جمعند اي دوست بيا رحم به تنهـــــــايي ما کن #حزنی_اصفهانی در کانال تلگرام بشنوید ⚡️ خسرو خوبان *برگ سبز ۲۴۹ دستگاه شور محمدرضا #شجریان 🎤 احمد #عبادی رضا #ورزنده علیاصغر #بهاری #شجریانیها #شعر #غزل #موسیقی_سنتی #محمدرضا_شجریان #استاد_شجریان #شجریانی #موزیک #موسیقی
استاد #محمدرضا_شجریان ✔️ مکن به چشم حقارت نگاه در من مست که آبروی شریعت بدین قدر نرود .. #حضرت_حافظ
استاد #محمدرضا_شجریان ✔️ مکن به چشم حقارت نگاه در من مست که آبروی شریعت بدین قدر نرود .. #حضرت_حافظ
  با همه بی سر و سامانی ام باز به دنبال پریشانی ام طاقت فرسودگی ام هیچ نیست در پی ویران شدنی آنی ام آمده ام بلکه نگاهم کنی عاشق آن لحظه طوفانی ام دلخوش گرمای کسی نیستم آمده ام تا تو بسوزانی ام آمده ام با عطش سالها تا تو کمی عشق بنوشانی ام ماهی برگشته ز دریا شدم تا که بگیری و بمیرانی ام خوبترین حادثه می دانمت خوبترین حادثه می دانی ام؟ حرف بزن ابر مرا باز کن دیر زمانیست که بارانی ام حرف بزن حرف بزن سالهاست تشنه یک صحبت طولانی ام ها به کجا می کشی ام خوب من ها نکشانی به پشیمانی ام   محمدعلی بهمنی  خوشنویس: محمد خیراندیش   #خطاطی #خوشنویسی #هنر #شعر #عشق #عرفان #نقاشی_خط #حافظ #مولانا #سعدی #همایون_شجریان #محمدرضا_شجریان #کتاب #خیام #صائب_تبریزی #هوشنگ_ابتهاج #خوشنویسی_با_خودکار #حسین_منزوی #احمد_شاملو #عطار #عراقی #تایپوگرافی #محمدعلی_بهمنی #عاشقانه #ادبیات #مهدی_اخوان_ثالث #ابوسعید_ابوالخیر #تابلو #محمد_خیراندیش
با همه بی سر و سامانی ام باز به دنبال پریشانی ام طاقت فرسودگی ام هیچ نیست در پی ویران شدنی آنی ام آمده ام بلکه نگاهم کنی عاشق آن لحظه طوفانی ام دلخوش گرمای کسی نیستم آمده ام تا تو بسوزانی ام آمده ام با عطش سالها تا تو کمی عشق بنوشانی ام ماهی برگشته ز دریا شدم تا که بگیری و بمیرانی ام خوبترین حادثه می دانمت خوبترین حادثه می دانی ام؟ حرف بزن ابر مرا باز کن دیر زمانیست که بارانی ام حرف بزن حرف بزن سالهاست تشنه یک صحبت طولانی ام ها به کجا می کشی ام خوب من ها نکشانی به پشیمانی ام محمدعلی بهمنی خوشنویس: محمد خیراندیش #خطاطی #خوشنویسی #هنر #شعر #عشق #عرفان #نقاشی_خط #حافظ #مولانا #سعدی #همایون_شجریان #محمدرضا_شجریان #کتاب #خیام #صائب_تبریزی #هوشنگ_ابتهاج #خوشنویسی_با_خودکار #حسین_منزوی #احمد_شاملو #عطار #عراقی #تایپوگرافی #محمدعلی_بهمنی #عاشقانه #ادبیات #مهدی_اخوان_ثالث #ابوسعید_ابوالخیر #تابلو #محمد_خیراندیش
. ای یوسف خوش نام ما خوش میروی بر بام ما ای درشکسته جام ما ای بردریده دام ما تصنیف زیبای دود عود با صدای محمدرضا شجریان کلام : مولانا آهنگساز : پرویز مشکاتیان تنظیم : کامبیز روشنروان دستگاه : نوا آلبوم : دود عود #گلبانگ_شجریان #شجریان #محمدرضا_شجریان #استاد #آواز #موسیقی #آواز_ایرانی #هنر #استاد_شجریان #محمدرضاشجریان #آواز_سنتی #موسیقی_ایرانی #موسیقی_سنتی
. ای یوسف خوش نام ما خوش میروی بر بام ما ای درشکسته جام ما ای بردریده دام ما تصنیف زیبای دود عود با صدای محمدرضا شجریان کلام : مولانا آهنگساز : پرویز مشکاتیان تنظیم : کامبیز روشنروان دستگاه : نوا آلبوم : دود عود #گلبانگ_شجریان #شجریان #محمدرضا_شجریان #استاد #آواز #موسیقی #آواز_ایرانی #هنر #استاد_شجریان #محمدرضاشجریان #آواز_سنتی #موسیقی_ایرانی #موسیقی_سنتی
زیر سرپنجهی گرگیم و جگرها خون است ای شبان دل ما نالهی نای تو کجاست؟! #هوشنگ_ابتهاج #محمدرضا_شجریان
زیر سرپنجهی گرگیم و جگرها خون است ای شبان دل ما نالهی نای تو کجاست؟! #هوشنگ_ابتهاج #محمدرضا_شجریان
دختران سرزمین ما هنرمند ترین ها در این گیتی پهناور هستند.چه خوش مینوازید.  شما رو به دیدن این ویدیو ناب و روح نواز دعوت میکنم. #ایران #موسیقی #موسیقی_سنتی #موسیقی_اصیل #موزیک #سه_تار #لحظات #ناب #مضراب #اسطوره #حسین_علیزاده #محمدرضا_شجریان #کیوان_ساکت #همایون_شجریان #نوازنده #آهنگساز #موزیسین #اموزشگاه #اصیل #سنتی #ایرانی #تهران
دختران سرزمین ما هنرمند ترین ها در این گیتی پهناور هستند.چه خوش مینوازید. شما رو به دیدن این ویدیو ناب و روح نواز دعوت میکنم. #ایران #موسیقی #موسیقی_سنتی #موسیقی_اصیل #موزیک #سه_تار #لحظات #ناب #مضراب #اسطوره #حسین_علیزاده #محمدرضا_شجریان #کیوان_ساکت #همایون_شجریان #نوازنده #آهنگساز #موزیسین #اموزشگاه #اصیل #سنتی #ایرانی #تهران