پیک گرام

عکس ها و فیلم های درباره محمد مهدی شریعتی در اینستاگرام

محبوب ترین عکس ها و فیلم های محمد مهدی شریعتی

Instagram
رویدادی نو در موسیقی آوازی شهر شیراز این بار با هنرمندان گروه آوازی آزرمان اجرایی قطعاتی از موسیقی ایران زمین به رهبری: محمد مَهدی شریعتی با حضور: محمدرضازاده معین گل دان محمد مهدی قانع فرد سعید مهرپیما لاله رئیسی نجمه احمدی شیوا صدوقی  _     #گروه_آوازی_آزرمان #کر #آواز #محمد_مهدی_شریعتی #نت #موسیقی #کنسرت #تنور #باس #سوپرانو #آلتو #پاییز #شیراز #تالار احسان
رویدادی نو در موسیقی آوازی شهر شیراز این بار با هنرمندان گروه آوازی آزرمان اجرایی قطعاتی از موسیقی ایران زمین به رهبری: محمد مَهدی شریعتی با حضور: محمدرضازاده معین گل دان محمد مهدی قانع فرد سعید مهرپیما لاله رئیسی نجمه احمدی شیوا صدوقی _ #گروه_آوازی_آزرمان #کر #آواز #محمد_مهدی_شریعتی #نت #موسیقی #کنسرت #تنور #باس #سوپرانو #آلتو #پاییز #شیراز #تالار احسان
رویدادی نو در موسیقی آوازی شهر شیراز این بار با هنرمندان گروه آوازی آزرمان اجرایی قطعاتی از موسیقی ایران زمین به رهبری: محمد مَهدی شریعتی با حضور: محمدرضازاده معین گل دان محمد مهدی قانع فرد سعید مهرپیما لاله رئیسی نجمه احمدی شیوا صدوقی  _     #گروه_آوازی_آزرمان #کر #آواز #محمد_مهدی_شریعتی #نت #موسیقی #کنسرت #تنور #باس #سوپرانو #آلتو #پاییز #شیراز #تالار احسان
رویدادی نو در موسیقی آوازی شهر شیراز این بار با هنرمندان گروه آوازی آزرمان اجرایی قطعاتی از موسیقی ایران زمین به رهبری: محمد مَهدی شریعتی با حضور: محمدرضازاده معین گل دان محمد مهدی قانع فرد سعید مهرپیما لاله رئیسی نجمه احمدی شیوا صدوقی _ #گروه_آوازی_آزرمان #کر #آواز #محمد_مهدی_شریعتی #نت #موسیقی #کنسرت #تنور #باس #سوپرانو #آلتو #پاییز #شیراز #تالار احسان
یکشنبه چهارم آذر ماه با اجرای قطعاتی برآمده از روح و جان به عشق شما به روی صحنه خواهیم رفت. وعده ما تاریخ فوق تالار احسان شیراز ⁦✔️⁩ساعت :۱۹ 🤩منتظر دیدار شما هستیم🤩 ➖تهیه بلیط: .. حضوری: آموزشگاه موسیقی آرشه (بلوار زرگری بین کوچه ۹ و ۱۱) #گروه_آوازی_آزرمان #کر #کرال #آواز #محمد_مهدی_شریعتی #سوپرانو #آلتو #تنور #باس #شیراز #تالار_احسان احسان #کنسرت #کنسرت_جدید #هنر #نت #آکورد #قطعه #تالار_احسان_شیراز
یکشنبه چهارم آذر ماه با اجرای قطعاتی برآمده از روح و جان به عشق شما به روی صحنه خواهیم رفت. وعده ما تاریخ فوق تالار احسان شیراز ⁦✔️⁩ساعت :۱۹ 🤩منتظر دیدار شما هستیم🤩 ➖تهیه بلیط: .. حضوری: آموزشگاه موسیقی آرشه (بلوار زرگری بین کوچه ۹ و ۱۱) #گروه_آوازی_آزرمان #کر #کرال #آواز #محمد_مهدی_شریعتی #سوپرانو #آلتو #تنور #باس #شیراز #تالار_احسان احسان #کنسرت #کنسرت_جدید #هنر #نت #آکورد #قطعه #تالار_احسان_شیراز
🎈🎈✨🎉🎊🎊🎀 ببست و هشتم آبان  رضا صادقی #باس آخرین آبانی ما آقا رضای صادقی گل هست که باس ترین عضو آزرمان هستند و بسیار شیطون، پر جنب و جوش و پرانرژی هستن. دارای قلبی مهربونه و همیشه به صورت منظم سر تمرین ها حاضر هست خودشون اظهار میکنند که امسال سی سالشون شده😀 بنابراین تولد سی سالگیتون مبارک و همیشه خوش و پیروز باشید 🎈🎉🎊🎀✨ 🧡💛💚 و همچنین در آزرمان پیشمون بمونید 😊 #گروه_آوازی_آزرمان #تولد #تولدت_مبارک #رضا_صادقی #کر #آواز #هنر #هنرمند #آزرمان #محمد_مهدی_شریعتی #نت #موسیقی #موزیک #کنسرت #باس #آبان #پاییز
🎈🎈✨🎉🎊🎊🎀 ببست و هشتم آبان رضا صادقی #باس آخرین آبانی ما آقا رضای صادقی گل هست که باس ترین عضو آزرمان هستند و بسیار شیطون، پر جنب و جوش و پرانرژی هستن. دارای قلبی مهربونه و همیشه به صورت منظم سر تمرین ها حاضر هست خودشون اظهار میکنند که امسال سی سالشون شده😀 بنابراین تولد سی سالگیتون مبارک و همیشه خوش و پیروز باشید 🎈🎉🎊🎀✨ 🧡💛💚 و همچنین در آزرمان پیشمون بمونید 😊 #گروه_آوازی_آزرمان #تولد #تولدت_مبارک #رضا_صادقی #کر #آواز #هنر #هنرمند #آزرمان #محمد_مهدی_شریعتی #نت #موسیقی #موزیک #کنسرت #باس #آبان #پاییز
🎈🎈✨🎉🎊🎊🎀 ببست و هشتم آبان  رضا صادقی #باس آخرین آبانی ما آقا رضای صادقی گل هست که باس ترین عضو آزرمان هستند و بسیار شیطون، پر جنب و جوش و پرانرژی هستن. دارای قلبی مهربونه و همیشه به صورت منظم سر تمرین ها حاضر هست خودشون اظهار میکنند که امسال سی سالشون شده😀 بنابراین تولد سی سالگیتون مبارک و همیشه خوش و پیروز باشید 🎈🎉🎊🎀✨ 🧡💛💚 و همچنین در آزرمان پیشمون بمونید 😊 #گروه_آوازی_آزرمان #تولد #تولدت_مبارک #رضا_صادقی #کر #آواز #هنر #هنرمند #آزرمان #محمد_مهدی_شریعتی #نت #موسیقی #موزیک #کنسرت #باس #آبان #پاییز
🎈🎈✨🎉🎊🎊🎀 ببست و هشتم آبان رضا صادقی #باس آخرین آبانی ما آقا رضای صادقی گل هست که باس ترین عضو آزرمان هستند و بسیار شیطون، پر جنب و جوش و پرانرژی هستن. دارای قلبی مهربونه و همیشه به صورت منظم سر تمرین ها حاضر هست خودشون اظهار میکنند که امسال سی سالشون شده😀 بنابراین تولد سی سالگیتون مبارک و همیشه خوش و پیروز باشید 🎈🎉🎊🎀✨ 🧡💛💚 و همچنین در آزرمان پیشمون بمونید 😊 #گروه_آوازی_آزرمان #تولد #تولدت_مبارک #رضا_صادقی #کر #آواز #هنر #هنرمند #آزرمان #محمد_مهدی_شریعتی #نت #موسیقی #موزیک #کنسرت #باس #آبان #پاییز
رویدادی نو در موسیقی آوازی شهر شیراز این بار با هنرمندان گروه آوازی آزرمان اجرایی قطعاتی از موسیقی ایران زمین به رهبری: محمد مَهدی شریعتی با حضور: محمدرضازاده معین گل دان محمد مهدی قانع فرد سعید مهرپیما لاله رئیسی نجمه احمدی شیوا صدوقی خرید بلیت از فرهنگ تیک  _     #گروه_آوازی_آزرمان #کر #آواز #هنر #هنرمند #آزرمان #محمد_مهدی_شریعتی #نت #موسیقی #موزیک #کنسرت #تنور #باس #سوپرانو #آلتو #پاییز #شیراز #تالار_احسان_شیراز #تالار_احسان #اجرا #بلیت #خرید_بلیت     _    #آهنگ
رویدادی نو در موسیقی آوازی شهر شیراز این بار با هنرمندان گروه آوازی آزرمان اجرایی قطعاتی از موسیقی ایران زمین به رهبری: محمد مَهدی شریعتی با حضور: محمدرضازاده معین گل دان محمد مهدی قانع فرد سعید مهرپیما لاله رئیسی نجمه احمدی شیوا صدوقی خرید بلیت از فرهنگ تیک _ #گروه_آوازی_آزرمان #کر #آواز #هنر #هنرمند #آزرمان #محمد_مهدی_شریعتی #نت #موسیقی #موزیک #کنسرت #تنور #باس #سوپرانو #آلتو #پاییز #شیراز #تالار_احسان_شیراز #تالار_احسان #اجرا #بلیت #خرید_بلیت _ #آهنگ
رویدادی نو در موسیقی آوازی شهر شیراز این بار با هنرمندان گروه آوازی آزرمان اجرایی قطعاتی از موسیقی ایران زمین به رهبری: محمد مَهدی شریعتی با حضور: محمدرضازاده #معین_گل_دان محمد مهدی قانع فرد سعید مهرپیما لاله رئیسی نجمه احمدی شیوا صدوقی تهیه بلیط👈 .  _     #گروه_آوازی_آزرمان #کر #آواز #هنر #هنرمند #آزرمان #محمد_مهدی_شریعتی #نت #موسیقی #موزیک #کنسرت #تنور #باس #سوپرانو #آلتو #پاییز #شیراز #تالار_احسان_شیراز #تالار_احسان     _    #آهنگ #تنظیم #شعر #ترانه #شاعر #تالار_احسان
رویدادی نو در موسیقی آوازی شهر شیراز این بار با هنرمندان گروه آوازی آزرمان اجرایی قطعاتی از موسیقی ایران زمین به رهبری: محمد مَهدی شریعتی با حضور: محمدرضازاده #معین_گل_دان محمد مهدی قانع فرد سعید مهرپیما لاله رئیسی نجمه احمدی شیوا صدوقی تهیه بلیط👈 . _ #گروه_آوازی_آزرمان #کر #آواز #هنر #هنرمند #آزرمان #محمد_مهدی_شریعتی #نت #موسیقی #موزیک #کنسرت #تنور #باس #سوپرانو #آلتو #پاییز #شیراز #تالار_احسان_شیراز #تالار_احسان _ #آهنگ #تنظیم #شعر #ترانه #شاعر #تالار_احسان
رویدادی نو در موسیقی آوازی شهر شیراز این بار با هنرمندان گروه آوازی آزرمان اجرایی قطعاتی از موسیقی ایران زمین به رهبری: محمد مَهدی شریعتی با حضور: محمدرضازاده معین گل دان محمد مهدی قانع فرد سعید مهرپیما لاله رئیسی نجمه احمدی شیوا صدوقی  _     #گروه_آوازی_آزرمان #کر #آواز #آزرمان #محمد_مهدی_شریعتی #موسیقی #موزیک #کنسرت #تنور #باس #سوپرانو #آلتو #شیراز #تالار_احسان #بلیت    _
رویدادی نو در موسیقی آوازی شهر شیراز این بار با هنرمندان گروه آوازی آزرمان اجرایی قطعاتی از موسیقی ایران زمین به رهبری: محمد مَهدی شریعتی با حضور: محمدرضازاده معین گل دان محمد مهدی قانع فرد سعید مهرپیما لاله رئیسی نجمه احمدی شیوا صدوقی _ #گروه_آوازی_آزرمان #کر #آواز #آزرمان #محمد_مهدی_شریعتی #موسیقی #موزیک #کنسرت #تنور #باس #سوپرانو #آلتو #شیراز #تالار_احسان #بلیت _
رویدادی نو در موسیقی آوازی شهر شیراز این بار با هنرمندان گروه آوازی آزرمان اجرایی قطعاتی از موسیقی ایران زمین به رهبری: محمد مَهدی شریعتی با حضور: محمدرضازاده معین گل دان محمد مهدی قانع فرد سعید مهرپیما لاله رئیسی نجمه احمدی شیوا صدوقی  _     #گروه_آوازی_آزرمان #کر #آواز #آزرمان #محمد_مهدی_شریعتی #موسیقی #موزیک #کنسرت #تنور #باس #سوپرانو #آلتو #شیراز #تالار_احسان #بلیت    _
رویدادی نو در موسیقی آوازی شهر شیراز این بار با هنرمندان گروه آوازی آزرمان اجرایی قطعاتی از موسیقی ایران زمین به رهبری: محمد مَهدی شریعتی با حضور: محمدرضازاده معین گل دان محمد مهدی قانع فرد سعید مهرپیما لاله رئیسی نجمه احمدی شیوا صدوقی _ #گروه_آوازی_آزرمان #کر #آواز #آزرمان #محمد_مهدی_شریعتی #موسیقی #موزیک #کنسرت #تنور #باس #سوپرانو #آلتو #شیراز #تالار_احسان #بلیت _
رویدادی نو در موسیقی آوازی شهر شیراز این بار با هنرمندان گروه آوازی آزرمان اجرایی قطعاتی از موسیقی ایران زمین به رهبری: محمد مَهدی شریعتی با حضور: محمدرضازاده معین گل دان محمد مهدی قانع فرد سعید مهرپیما لاله رئیسی نجمه احمدی شیوا صدوقی  _     #گروه_آوازی_آزرمان #کر #آواز #آزرمان #محمد_مهدی_شریعتی #موسیقی #موزیک #کنسرت #تنور #باس #سوپرانو #آلتو #شیراز #تالار_احسان #بلیت    _
رویدادی نو در موسیقی آوازی شهر شیراز این بار با هنرمندان گروه آوازی آزرمان اجرایی قطعاتی از موسیقی ایران زمین به رهبری: محمد مَهدی شریعتی با حضور: محمدرضازاده معین گل دان محمد مهدی قانع فرد سعید مهرپیما لاله رئیسی نجمه احمدی شیوا صدوقی _ #گروه_آوازی_آزرمان #کر #آواز #آزرمان #محمد_مهدی_شریعتی #موسیقی #موزیک #کنسرت #تنور #باس #سوپرانو #آلتو #شیراز #تالار_احسان #بلیت _
رویدادی نو در موسیقی آوازی شهر شیراز این بار با هنرمندان گروه آوازی آزرمان اجرایی قطعاتی از موسیقی ایران زمین به رهبری: محمد مَهدی شریعتی با حضور: محمدرضازاده معین گل دان محمد مهدی قانع فرد سعید مهرپیما لاله رئیسی نجمه احمدی شیوا صدوقی  _     #گروه_آوازی_آزرمان #کر #آواز #هنر #هنرمند #آزرمان #محمد_مهدی_شریعتی #نت #موسیقی #موزیک #کنسرت #تنور #باس #سوپرانو 🎵تهیه بلیط .
رویدادی نو در موسیقی آوازی شهر شیراز این بار با هنرمندان گروه آوازی آزرمان اجرایی قطعاتی از موسیقی ایران زمین به رهبری: محمد مَهدی شریعتی با حضور: محمدرضازاده معین گل دان محمد مهدی قانع فرد سعید مهرپیما لاله رئیسی نجمه احمدی شیوا صدوقی _ #گروه_آوازی_آزرمان #کر #آواز #هنر #هنرمند #آزرمان #محمد_مهدی_شریعتی #نت #موسیقی #موزیک #کنسرت #تنور #باس #سوپرانو 🎵تهیه بلیط .
رویدادی نو در موسیقی آوازی شهر شیراز این بار با هنرمندان گروه آوازی آزرمان اجرایی قطعاتی از موسیقی ایران زمین به رهبری: محمد مَهدی شریعتی با حضور: محمدرضازاده معین گل دان محمد مهدی قانع فرد سعید مهرپیما لاله رئیسی نجمه احمدی شیوا صدوقی  _     #گروه_آوازی_آزرمان #کر #آواز #هنر #هنرمند #آزرمان #محمد_مهدی_شریعتی #نت #موسیقی #موزیک #کنسرت #تنور #باس #سوپرانو #آلتو #پاییز #شیراز #تالار_احسان_شیراز #تالار_احسان #اجرا #بلیت #خرید_بلیت     _
رویدادی نو در موسیقی آوازی شهر شیراز این بار با هنرمندان گروه آوازی آزرمان اجرایی قطعاتی از موسیقی ایران زمین به رهبری: محمد مَهدی شریعتی با حضور: محمدرضازاده معین گل دان محمد مهدی قانع فرد سعید مهرپیما لاله رئیسی نجمه احمدی شیوا صدوقی _ #گروه_آوازی_آزرمان #کر #آواز #هنر #هنرمند #آزرمان #محمد_مهدی_شریعتی #نت #موسیقی #موزیک #کنسرت #تنور #باس #سوپرانو #آلتو #پاییز #شیراز #تالار_احسان_شیراز #تالار_احسان #اجرا #بلیت #خرید_بلیت _
رویدادی نو در موسیقی آوازی شهر شیراز این بار با هنرمندان گروه آوازی آزرمان اجرایی قطعاتی از موسیقی ایران زمین به رهبری: محمد مَهدی شریعتی با حضور: محمدرضازاده معین گل دان محمد مهدی قانع فرد سعید مهرپیما لاله رئیسی نجمه احمدی شیوا صدوقی  _     #گروه_آوازی_آزرمان #کر #آواز #آزرمان #محمد_مهدی_شریعتی #موسیقی #موزیک #کنسرت #تنور #باس #سوپرانو #آلتو #شیراز #تالار_احسان #بلیت    _
رویدادی نو در موسیقی آوازی شهر شیراز این بار با هنرمندان گروه آوازی آزرمان اجرایی قطعاتی از موسیقی ایران زمین به رهبری: محمد مَهدی شریعتی با حضور: محمدرضازاده معین گل دان محمد مهدی قانع فرد سعید مهرپیما لاله رئیسی نجمه احمدی شیوا صدوقی _ #گروه_آوازی_آزرمان #کر #آواز #آزرمان #محمد_مهدی_شریعتی #موسیقی #موزیک #کنسرت #تنور #باس #سوپرانو #آلتو #شیراز #تالار_احسان #بلیت _
می خواهیم، آخرین ماه پاییزتان را نارنجی تر ازهمیشه کنیم. می خواهیم،طعم گس خرمالو را با بوی خاک باران خورده و عطر نارنج های سبز و زرد در برگ پیچیده را در هم آمیزیم و صدای باد و قطره های آب را به آن بیفزاییم و همه با هم برای شما آواز بخوانیم ... می خواهیم، در آخرین ماه پاییز ، و در روز میلاد پیامبر اکرم(ص) برابر با چهارم آذر ماه نود و هفت از تک تک شما عزیزان دعوت کنیم تا گوش جان بسپارید به نوای دلنواز گروه آوازی آزرمان در کنسرت گروه به هدایت و رهبری محمد مَهدی شریعتی یکشنبه شب. چهارم آذر ماه.تالار احسان شیراز ساعت نوزده #گروه_آوازی_آزرمان#کنسرت #تالار_احسان #تالار_احسان_شیراز #شیراز #آذر #پاییز #محمد_مهدی_شریعتی #هنر #کرال #موسیقی
می خواهیم، آخرین ماه پاییزتان را نارنجی تر ازهمیشه کنیم. می خواهیم،طعم گس خرمالو را با بوی خاک باران خورده و عطر نارنج های سبز و زرد در برگ پیچیده را در هم آمیزیم و صدای باد و قطره های آب را به آن بیفزاییم و همه با هم برای شما آواز بخوانیم ... می خواهیم، در آخرین ماه پاییز ، و در روز میلاد پیامبر اکرم(ص) برابر با چهارم آذر ماه نود و هفت از تک تک شما عزیزان دعوت کنیم تا گوش جان بسپارید به نوای دلنواز گروه آوازی آزرمان در کنسرت گروه به هدایت و رهبری محمد مَهدی شریعتی یکشنبه شب. چهارم آذر ماه.تالار احسان شیراز ساعت نوزده #گروه_آوازی_آزرمان #کنسرت #تالار_احسان #تالار_احسان_شیراز #شیراز #آذر #پاییز #محمد_مهدی_شریعتی #هنر #کرال #موسیقی
🎈🎈✨🎉🎊🎊🎀 ببست و دوم آبان . محسن گندم کار #تنور در ادامه ی تولد های آبان ماه آزرمان میریم که داشته باشیم تولد محسن گندم کار عزیز و دوست داشتنی رو... محسن از بچه های خوش فکر آزرمان هست که ایده های خوبی رو برای بهتر شدن گروه به استاد میده، روانشناسی خونده و بسیار با شخصیت و آقاست. محسن اخیرا ازدواج کرده و وارد زندگی مشترک شده براشون بهترین ها رو آرزو میکنیم 🎈🎉🎊🎀✨ محسن جان تولد مبارک و همیشه موفق و شاد باشی و بدرخشی🧡💛💚 و همچنین در آزرمان پیشمون بمونی 😊 #گروه_آوازی_آزرمان #تولد #تولدت_مبارک #محسن_گندم کار #کر #آواز #هنر #هنرمند #آزرمان #محمد_مهدی_شریعتی #نت #موسیقی #موزیک #کنسرت #تنور #آبان #پاییز
🎈🎈✨🎉🎊🎊🎀 ببست و دوم آبان . محسن گندم کار #تنور در ادامه ی تولد های آبان ماه آزرمان میریم که داشته باشیم تولد محسن گندم کار عزیز و دوست داشتنی رو... محسن از بچه های خوش فکر آزرمان هست که ایده های خوبی رو برای بهتر شدن گروه به استاد میده، روانشناسی خونده و بسیار با شخصیت و آقاست. محسن اخیرا ازدواج کرده و وارد زندگی مشترک شده براشون بهترین ها رو آرزو میکنیم 🎈🎉🎊🎀✨ محسن جان تولد مبارک و همیشه موفق و شاد باشی و بدرخشی🧡💛💚 و همچنین در آزرمان پیشمون بمونی 😊 #گروه_آوازی_آزرمان #تولد #تولدت_مبارک #محسن_گندم کار #کر #آواز #هنر #هنرمند #آزرمان #محمد_مهدی_شریعتی #نت #موسیقی #موزیک #کنسرت #تنور #آبان #پاییز
🎈🎈✨🎉🎊🎊🎀 ببستم آبان  سمیرا جابری #سوپرانو به طور عجیبی اکثر متولدین آبان ماه عضو آزرمان هستند!!!😀 و این باعث شده که آبان های خیلی شادی رو در گروه تجربه کنیم... بله یکی دیگه از متولدین آبانمون خانم جابری هستن. کسی که ماه ها از خارج از کشور و به طور مجازی در همه تمرین ها شرکت داشتند و پا به پای دوستان حاضر در تمرین پیش میومدن. که به خاطر همین پشتکار و مسئولیت پذیریشون دائم از طرف استاد شریعتی ازشون تقدیر میشد... در ضمن خانم جابری سرمایی ترین آزرمانی هم هستند😀😀😀 🎈🎉✨تولدتون مبارک 🎉🎈🎈 همیشه موفق و پیروز باشید و در جمع آزرمانیا بمونید 🌺🌺🌼 #گروه_آوازی_آزرمان #تولد #تولدت_مبارک #سمیرا_جابری #کر #آواز #هنر #هنرمند #آزرمان #محمد_مهدی_شریعتی #نت #موسیقی #موزیک #کنسرت #سوپرانو #آبان #پاییز
🎈🎈✨🎉🎊🎊🎀 ببستم آبان سمیرا جابری #سوپرانو به طور عجیبی اکثر متولدین آبان ماه عضو آزرمان هستند!!!😀 و این باعث شده که آبان های خیلی شادی رو در گروه تجربه کنیم... بله یکی دیگه از متولدین آبانمون خانم جابری هستن. کسی که ماه ها از خارج از کشور و به طور مجازی در همه تمرین ها شرکت داشتند و پا به پای دوستان حاضر در تمرین پیش میومدن. که به خاطر همین پشتکار و مسئولیت پذیریشون دائم از طرف استاد شریعتی ازشون تقدیر میشد... در ضمن خانم جابری سرمایی ترین آزرمانی هم هستند😀😀😀 🎈🎉✨تولدتون مبارک 🎉🎈🎈 همیشه موفق و پیروز باشید و در جمع آزرمانیا بمونید 🌺🌺🌼 #گروه_آوازی_آزرمان #تولد #تولدت_مبارک #سمیرا_جابری #کر #آواز #هنر #هنرمند #آزرمان #محمد_مهدی_شریعتی #نت #موسیقی #موزیک #کنسرت #سوپرانو #آبان #پاییز
🎈🎈✨🎉🎊🎊🎀 نوزدهم آبان . سحر اکرمی #آلتو شاید بشه گفت ساکت ترین آزرمانی هستن ایشون😀 و همچنین همیشه با استعداد و پشتکاری که دارن اولین نفرهایی هستن که نت همه ی قطعات رو حفظ میشن!!! سحر امسال دانشجوی فوق لیسانس شده و براش آرزوی موفقیت روز افزون داریم.😊 🎈🎉✨ سحر خانم تولدت مبارک همیشه موفق و پیروز باشی 🎉🎈🎈 همیشه در جمع آزرمان بمانی. 🌺🌺🌼 #گروه_آوازی_آزرمان #تولد #تولدت_مبارک #سحر_اکرمی #کر #آواز #هنر #هنرمند #آزرمان #محمد_مهدی_شریعتی #نت #موسیقی #موزیک #کنسرت
🎈🎈✨🎉🎊🎊🎀 نوزدهم آبان . سحر اکرمی #آلتو شاید بشه گفت ساکت ترین آزرمانی هستن ایشون😀 و همچنین همیشه با استعداد و پشتکاری که دارن اولین نفرهایی هستن که نت همه ی قطعات رو حفظ میشن!!! سحر امسال دانشجوی فوق لیسانس شده و براش آرزوی موفقیت روز افزون داریم.😊 🎈🎉✨ سحر خانم تولدت مبارک همیشه موفق و پیروز باشی 🎉🎈🎈 همیشه در جمع آزرمان بمانی. 🌺🌺🌼 #گروه_آوازی_آزرمان #تولد #تولدت_مبارک #سحر_اکرمی #کر #آواز #هنر #هنرمند #آزرمان #محمد_مهدی_شریعتی #نت #موسیقی #موزیک #کنسرت
🎈🎈✨🎉🎊🎊🎀 هجدهم آبان . الهام رأفت #آلتو خانم رأفت از خواننده های خوب آزرمان در گسترهی آلتو هستن. ایشون خیلی مقید به حضور سر همه ی تمرین ها هستن و از ویژگی های دوست داشتنی ایشون باید به خوش خنده بودن، دلسوزی، مهربونی، بی آلایشی و صد البته شجاعت! اشاره کرد. خانم رأفت امیدواریم همیشه تندرست، موفق و شاد باشید. 🎈🎉✨تولدتون مبارک 🎈🎉 همیشه در جمع آزرمان بمانید. 🌺🌺🌼 #گروه_آوازی_آزرمان #تولد #تولدت_مبارک #الهام_رافت #کر #آواز #هنر #هنرمند #آزرمان #محمد_مهدی_شریعتی #نت #موسیقی #موزیک #کنسرت
🎈🎈✨🎉🎊🎊🎀 هجدهم آبان . الهام رأفت #آلتو خانم رأفت از خواننده های خوب آزرمان در گسترهی آلتو هستن. ایشون خیلی مقید به حضور سر همه ی تمرین ها هستن و از ویژگی های دوست داشتنی ایشون باید به خوش خنده بودن، دلسوزی، مهربونی، بی آلایشی و صد البته شجاعت! اشاره کرد. خانم رأفت امیدواریم همیشه تندرست، موفق و شاد باشید. 🎈🎉✨تولدتون مبارک 🎈🎉 همیشه در جمع آزرمان بمانید. 🌺🌺🌼 #گروه_آوازی_آزرمان #تولد #تولدت_مبارک #الهام_رافت #کر #آواز #هنر #هنرمند #آزرمان #محمد_مهدی_شریعتی #نت #موسیقی #موزیک #کنسرت
#تولد اول مهرماه 🎈🎊🎉🎀🎀🎁🎈🎈🎉✨ مهناز صفری #سوپرانو 📌مایستر گروه آزرمان! فردی که با وجود سواد و تکنیک فوق العاده بالاشون بسیار متواضع هستند و دلسوزی و جدیتشون شامل حال همه اعضای گروه شده و میشه... براشون آرزوی سلامتی و موفقیت روزافزون در عرصه زندگی شخصی و هنری داریم. امیدواریم همیشه در آزرمان حضور داشته باشید، بدرخشید و ما هم از شما یاد بگیریم😊😊 تولدتون مبارک🎈🎈🎈🎉  #آزرمان #تولدت_مبارک #تولد #مهرماه #گروه_کرال #گروه_آوازی_آزرمان #محمد_مهدی_شریعتی #نت #آکورد
#تولد اول مهرماه 🎈🎊🎉🎀🎀🎁🎈🎈🎉✨ مهناز صفری #سوپرانو 📌مایستر گروه آزرمان! فردی که با وجود سواد و تکنیک فوق العاده بالاشون بسیار متواضع هستند و دلسوزی و جدیتشون شامل حال همه اعضای گروه شده و میشه... براشون آرزوی سلامتی و موفقیت روزافزون در عرصه زندگی شخصی و هنری داریم. امیدواریم همیشه در آزرمان حضور داشته باشید، بدرخشید و ما هم از شما یاد بگیریم😊😊 تولدتون مبارک🎈🎈🎈🎉 #آزرمان #تولدت_مبارک #تولد #مهرماه #گروه_کرال #گروه_آوازی_آزرمان #محمد_مهدی_شریعتی #نت #آکورد
#تولد اول مهرماه 🎈🎊🎉🎀🎀🎁🎈🎈🎉✨ مهناز صفری #سوپرانو 📌مایستر گروه آزرمان! فردی که با وجود سواد و تکنیک فوق العاده بالاشون بسیار متواضع هستند و دلسوزی و جدیتشون شامل حال همه اعضای گروه شده و میشه... براشون آرزوی سلامتی و موفقیت روزافزون در عرصه زندگی شخصی و هنری داریم. امیدواریم همیشه در آزرمان حضور داشته باشید، بدرخشید و ما هم از شما یاد بگیریم😊😊 تولدتون مبارک🎈🎈🎈🎉  #آزرمان #تولدت_مبارک #تولد #مهرماه #گروه_کرال #گروه_آوازی_آزرمان #محمد_مهدی_شریعتی #نت #آکورد
#تولد اول مهرماه 🎈🎊🎉🎀🎀🎁🎈🎈🎉✨ مهناز صفری #سوپرانو 📌مایستر گروه آزرمان! فردی که با وجود سواد و تکنیک فوق العاده بالاشون بسیار متواضع هستند و دلسوزی و جدیتشون شامل حال همه اعضای گروه شده و میشه... براشون آرزوی سلامتی و موفقیت روزافزون در عرصه زندگی شخصی و هنری داریم. امیدواریم همیشه در آزرمان حضور داشته باشید، بدرخشید و ما هم از شما یاد بگیریم😊😊 تولدتون مبارک🎈🎈🎈🎉 #آزرمان #تولدت_مبارک #تولد #مهرماه #گروه_کرال #گروه_آوازی_آزرمان #محمد_مهدی_شریعتی #نت #آکورد
 #تولد 🎈🎈✨🎉🎊🎊🎀 بیست و یکم شهریورماه  شیلا رخشان #سوپرانو به جرات میتونم بگم یکی از اعضای بسیار بسیار خوش تکنیک آزرمان هستند و همچنین بسیار مقید به کار گروهی. به طوری که بارها برخلاف کسالتی که داشتن خودشون رو به تمرین رسوندن!!! و فکر کنم مشهورترین آزرمانی خود ایشون باشند 😃 شیلا خانم تولدتون مبارک همیشه شاد، تندرست و موفق باشید و در آزرمان بمانید. پن: کنترل اسپیلت رو هم برندار😁😁 #گروه_آوازی_آزرمان #تولد #تولدت_مبارک #شیلا_رخشان #کر #آواز #هنر #هنرمند #آزرمان #محمد_مهدی_شریعتی #نت #موسیقی #موزیک
#تولد 🎈🎈✨🎉🎊🎊🎀 بیست و یکم شهریورماه شیلا رخشان #سوپرانو به جرات میتونم بگم یکی از اعضای بسیار بسیار خوش تکنیک آزرمان هستند و همچنین بسیار مقید به کار گروهی. به طوری که بارها برخلاف کسالتی که داشتن خودشون رو به تمرین رسوندن!!! و فکر کنم مشهورترین آزرمانی خود ایشون باشند 😃 شیلا خانم تولدتون مبارک همیشه شاد، تندرست و موفق باشید و در آزرمان بمانید. پن: کنترل اسپیلت رو هم برندار😁😁 #گروه_آوازی_آزرمان #تولد #تولدت_مبارک #شیلا_رخشان #کر #آواز #هنر #هنرمند #آزرمان #محمد_مهدی_شریعتی #نت #موسیقی #موزیک
آکاپلا⁦⬅️⁩ آکاپلا نوعی موسیقی است که بدون همراهی ساز و ارکستر و تنها با صدای خواننده اجرا میشود. این شیوه در ابتدا عمدتاً موسیقی کلیسایی و مذهبی را شامل میشده اما درطول تاریخ تفاوت کرده و تنها از اشعار مذهبی در آن استفاده نمی شود. علاوه بر این از نظر اجرایی نیز نوآوریهایی در آن پدید آمده است. در شاخهای از سبک آکاپلا صدای انسان جایگزین صدای ساز میشود، هر خواننده نقش یک ساز را در ارکستر به عهده میگیرد و فرکانس صحیح صدا را با جلوههای مربوط و شبیه به آن ساز در میآمیزد. از ترکیب این آواها و جلوهها یک قطعه ارکسترال بدون بکارگیری ساز اجرا میشود. این فرم نقطهٔ مقابل کانتاتا است که در آن موسیقیِ سازی آواز را همراهی میکند. #گروه_آوازی_آزرمان #کر #شیراز #محمد_مهدی_شریعتی #سوپرانو #آلتو #تنور #باس
آکاپلا⁦⬅️⁩ آکاپلا نوعی موسیقی است که بدون همراهی ساز و ارکستر و تنها با صدای خواننده اجرا میشود. این شیوه در ابتدا عمدتاً موسیقی کلیسایی و مذهبی را شامل میشده اما درطول تاریخ تفاوت کرده و تنها از اشعار مذهبی در آن استفاده نمی شود. علاوه بر این از نظر اجرایی نیز نوآوریهایی در آن پدید آمده است. در شاخهای از سبک آکاپلا صدای انسان جایگزین صدای ساز میشود، هر خواننده نقش یک ساز را در ارکستر به عهده میگیرد و فرکانس صحیح صدا را با جلوههای مربوط و شبیه به آن ساز در میآمیزد. از ترکیب این آواها و جلوهها یک قطعه ارکسترال بدون بکارگیری ساز اجرا میشود. این فرم نقطهٔ مقابل کانتاتا است که در آن موسیقیِ سازی آواز را همراهی میکند. #گروه_آوازی_آزرمان #کر #شیراز #محمد_مهدی_شریعتی #سوپرانو #آلتو #تنور #باس
در آستانه ی بهار طبیعت همراه با بهار دلها و جشن خیریه لبخندها با اجرای #گروه_آوازی_آزرمان به رهبری #محمد_مهدی_شریعتی بینهایت سپاسگزاریم از لطف و محبت شما دوستان که از لحظات پس از اجرا تا کنون پیام های سرشار از محبتتون به ما میرسه و ما رو برای ادامه ی فعالیت های خودمون سرشار از انرژی میکنید #دوستتون_داریم شکوفه میرقصد از باد بهاری شده سرتاسر دشت سبزو گلناری شکوفه های بیقرار روز آفتابی به صبا بوسه دهند با لب سرخابی #شیراز #بهار #هنر #آواز
در آستانه ی بهار طبیعت همراه با بهار دلها و جشن خیریه لبخندها با اجرای #گروه_آوازی_آزرمان به رهبری #محمد_مهدی_شریعتی بینهایت سپاسگزاریم از لطف و محبت شما دوستان که از لحظات پس از اجرا تا کنون پیام های سرشار از محبتتون به ما میرسه و ما رو برای ادامه ی فعالیت های خودمون سرشار از انرژی میکنید #دوستتون_داریم شکوفه میرقصد از باد بهاری شده سرتاسر دشت سبزو گلناری شکوفه های بیقرار روز آفتابی به صبا بوسه دهند با لب سرخابی #شیراز #بهار #هنر #آواز