پیک گرام

عکس ها و فیلم های درباره مهربانی در اینستاگرام

محبوب ترین عکس ها و فیلم های مهربانی

Instagram
. 🔸ميخوايم إز آدم هايي حرف بزنيم كه زبان در ستايش همدلي و مهرباني قلب هاي پاك و زُلالشان ناتوان است آدم هايي كه بدون شك پدر، شایسته ترین نام برای سخت کوشی و شکیبایی شان خواهد بود . #بنیاد_نیکوکاری_دستهای_مهربان #مشارکت #پدرانه #مهربانی #حمایت_کنیم #دلسوزان #قلب_های_مهربان #همدلی #پاکترین #پدر #سخت_کوشی #شکیبایی
. 🔸ميخوايم إز آدم هايي حرف بزنيم كه زبان در ستايش همدلي و مهرباني قلب هاي پاك و زُلالشان ناتوان است آدم هايي كه بدون شك پدر، شایسته ترین نام برای سخت کوشی و شکیبایی شان خواهد بود . #بنیاد_نیکوکاری_دستهای_مهربان #مشارکت #پدرانه #مهربانی #حمایت_کنیم #دلسوزان #قلب_های_مهربان #همدلی #پاکترین #پدر #سخت_کوشی #شکیبایی
. 🔸ميخوايم إز آدم هايي حرف بزنيم كه زبان در ستايش همدلي و مهرباني قلب هاي پاك و زُلالشان ناتوان است آدم هايي كه بدون شك پدر، شایسته ترین نام برای سخت کوشی و شکیبایی شان خواهد بود . #بنیاد_نیکوکاری_دستهای_مهربان #مشارکت #پدرانه #مهربانی #حمایت_کنیم #دلسوزان #قلب_های_مهربان #همدلی #پاکترین #پدر #سخت_کوشی #شکیبایی
. 🔸ميخوايم إز آدم هايي حرف بزنيم كه زبان در ستايش همدلي و مهرباني قلب هاي پاك و زُلالشان ناتوان است آدم هايي كه بدون شك پدر، شایسته ترین نام برای سخت کوشی و شکیبایی شان خواهد بود . #بنیاد_نیکوکاری_دستهای_مهربان #مشارکت #پدرانه #مهربانی #حمایت_کنیم #دلسوزان #قلب_های_مهربان #همدلی #پاکترین #پدر #سخت_کوشی #شکیبایی
. دیدار مهربانی این هفته ما ۲۴ آبان از سالمندان حضرت زهرا یکی از روزهای قشنگ بود برای تک تک ما یه دنیای قشنگ یه دنیای پر از مهربونی یه دنیا پر از خنده های یهویی یه دنیا پر از قصه های رنگی رنگی حتی شده یکبار فقط یکبار به خانه سالمندان نزدیک خونتون برید _ #سفیران_راه_مهر #مهربانی#مهربان_باشیم #انسانیت#سالمندان
. دیدار مهربانی این هفته ما ۲۴ آبان از سالمندان حضرت زهرا یکی از روزهای قشنگ بود برای تک تک ما یه دنیای قشنگ یه دنیای پر از مهربونی یه دنیا پر از خنده های یهویی یه دنیا پر از قصه های رنگی رنگی حتی شده یکبار فقط یکبار به خانه سالمندان نزدیک خونتون برید _ #سفیران_راه_مهر #مهربانی #مهربان_باشیم #انسانیت #سالمندان
باز هم خوابیم کی بیدار خواهیم شد پرده های خیر و شر دریده جایی که غم نمانده راهی فرو فتاده شهری گشته وارونه کاری برای انجام راهی بجا نبرده تنها میان راهی که میدرد خیالی کاری ز غم ندارم کم درد و غم ندارم رفتم به ان ره دور زآن شهر فرو فتاده شهری که قاضیانش بیرون گود مانده خالی ز هر قوانین محکوم امیدواران م.ع پ.ن: سکوت همیشه زیبا نیست خواب هم همیشه شیرین نیست بیدارشو فریاد زن    _  _ #فریاد #سکوت #خشونت #مهربانی #عقده #انسانیت #درد #خواب #بیدار #همه_چیز_به_همه_چیز_ربط_دارد #به_من_چه #سیستان #شوشتر #نه_به_خشونت #نه_به_خشونت_علیه_مردان #نه_به_خشونت_علیه_زنان #نه_به_مرگ_انسانیت #انسان_باشیم #مهربان_باشیم #شهر_فرو_افتاده #شهر_وارونه
باز هم خوابیم کی بیدار خواهیم شد پرده های خیر و شر دریده جایی که غم نمانده راهی فرو فتاده شهری گشته وارونه کاری برای انجام راهی بجا نبرده تنها میان راهی که میدرد خیالی کاری ز غم ندارم کم درد و غم ندارم رفتم به ان ره دور زآن شهر فرو فتاده شهری که قاضیانش بیرون گود مانده خالی ز هر قوانین محکوم امیدواران م.ع پ.ن: سکوت همیشه زیبا نیست خواب هم همیشه شیرین نیست بیدارشو فریاد زن _ _ #فریاد #سکوت #خشونت #مهربانی #عقده #انسانیت #درد #خواب #بیدار #همه_چیز_به_همه_چیز_ربط_دارد #به_من_چه #سیستان #شوشتر #نه_به_خشونت #نه_به_خشونت_علیه_مردان #نه_به_خشونت_علیه_زنان #نه_به_مرگ_انسانیت #انسان_باشیم #مهربان_باشیم #شهر_فرو_افتاده #شهر_وارونه
باز هم خوابیم کی بیدار خواهیم شد پرده های خیر و شر دریده جایی که غم نمانده راهی فرو فتاده شهری گشته وارونه کاری برای انجام راهی بجا نبرده تنها میان راهی که میدرد خیالی کاری ز غم ندارم کم درد و غم ندارم رفتم به ان ره دور زآن شهر فرو فتاده شهری که قاضیانش بیرون گود مانده خالی ز هر قوانین محکوم امیدواران م.ع پ.ن: سکوت همیشه زیبا نیست خواب هم همیشه شیرین نیست بیدارشو فریاد زن    _  _ #فریاد #سکوت #خشونت #مهربانی #عقده #انسانیت #درد #خواب #بیدار #همه_چیز_به_همه_چیز_ربط_دارد #به_من_چه #سیستان #شوشتر #نه_به_خشونت #نه_به_خشونت_علیه_مردان #نه_به_خشونت_علیه_زنان #نه_به_مرگ_انسانیت #انسان_باشیم #مهربان_باشیم #شهر_فرو_افتاده #شهر_وارونه
باز هم خوابیم کی بیدار خواهیم شد پرده های خیر و شر دریده جایی که غم نمانده راهی فرو فتاده شهری گشته وارونه کاری برای انجام راهی بجا نبرده تنها میان راهی که میدرد خیالی کاری ز غم ندارم کم درد و غم ندارم رفتم به ان ره دور زآن شهر فرو فتاده شهری که قاضیانش بیرون گود مانده خالی ز هر قوانین محکوم امیدواران م.ع پ.ن: سکوت همیشه زیبا نیست خواب هم همیشه شیرین نیست بیدارشو فریاد زن _ _ #فریاد #سکوت #خشونت #مهربانی #عقده #انسانیت #درد #خواب #بیدار #همه_چیز_به_همه_چیز_ربط_دارد #به_من_چه #سیستان #شوشتر #نه_به_خشونت #نه_به_خشونت_علیه_مردان #نه_به_خشونت_علیه_زنان #نه_به_مرگ_انسانیت #انسان_باشیم #مهربان_باشیم #شهر_فرو_افتاده #شهر_وارونه
درود دوستان بنام انسانیت 🔸️دیروز ۹۷/۸/۲۴باران و رحمت الهی خانوادهی عمو محمد حسین رو اذیت کرد، و هیچ کس به فریادش نرسید، سرت رو بالا بگیر مرد صداتو ب گوش همه میرسونیم. 🔷️دوستان عزیزم بنام انسانیت این کلیپ رو برا هر کسی که باهاش در ارتباط هستید بفرستید. تا صدای ناله های این مرد به گوش تمام مسئولین برخوردار از همه چیز برسه. 🔻دوستان عزیز کمک کردن شما همزبان های لر نیازی نیست حتما نقدی باشه شما می تونید با اهدای لباس های گرم دست دوم و حتی پتو های که استفاده ای نمی کنید کمک کنید. #نه_به_محرونیت #سرباز_وطن #محروم#بید_زرد #عباس_آباد #نوراباد_ممسنی #شیراز #بوشهر #کرمانشاه #کردستان #لرستان #انسانیت #هفته_کتاب #نذر #زکات #کمک #کودک_کار #عشف #محروم #فقر #اتحاد #ایران #آزادگی #زندگی #مهربانی #شادی #طنز #مهربانی #تحصیل
درود دوستان بنام انسانیت 🔸️دیروز ۹۷/۸/۲۴باران و رحمت الهی خانوادهی عمو محمد حسین رو اذیت کرد، و هیچ کس به فریادش نرسید، سرت رو بالا بگیر مرد صداتو ب گوش همه میرسونیم. 🔷️دوستان عزیزم بنام انسانیت این کلیپ رو برا هر کسی که باهاش در ارتباط هستید بفرستید. تا صدای ناله های این مرد به گوش تمام مسئولین برخوردار از همه چیز برسه. 🔻دوستان عزیز کمک کردن شما همزبان های لر نیازی نیست حتما نقدی باشه شما می تونید با اهدای لباس های گرم دست دوم و حتی پتو های که استفاده ای نمی کنید کمک کنید. #نه_به_محرونیت #سرباز_وطن #محروم #بید_زرد #عباس_آباد #نوراباد_ممسنی #شیراز #بوشهر #کرمانشاه #کردستان #لرستان #انسانیت #هفته_کتاب #نذر #زکات #کمک #کودک_کار #عشف #محروم #فقر #اتحاد #ایران #آزادگی #زندگی #مهربانی #شادی #طنز #مهربانی #تحصیل
. این تصویر مورخ ۹۷/۸/۱۶ در دامنه کوههای البرز ثبت شد . این بز در اثر سرما اینجا میماند و توانش را از دست میدهد سگِ باوفا بدون حضور صاحب گله، شب در کنار بز میماند و از او محافظت میکند روز بعد که اتفاقی با این صحنه روبرو شدیم، بز مُرده بود اما سگِ باوفا همچنان نگهبانی میداد🐶 با پیدا شدن چوپان و دادن آدرس و اطلاعات، او راهی صحنه شد و سگ را به محل اسکان برگرداند😢💔 در بعضی جاها باید از حیوانات درس بیاموزیم✅ به امید درک بهتر🙏 . امنیت و آرامش حیوانات کشورم آرزوست🙏🌹 . #انسانیت #مهربانی #فرهنگسازی #مهربانی_با_حیوانات #حمایت #حمایت_از_حیوانات #حیوان_ازاری_ممنوع #نه_به_کشتار_حیوانات #کشتار_سگها_را_متوقف_کنید #زمین_برای_همه #با_حیوانات_مهربان_باشیم #حیوانات_هم_احساس_دارند #حیوانات_هم_حق_حیات_دارند #خدای_من_همان_خدای_حیوانات_است
. این تصویر مورخ ۹۷/۸/۱۶ در دامنه کوههای البرز ثبت شد . این بز در اثر سرما اینجا میماند و توانش را از دست میدهد سگِ باوفا بدون حضور صاحب گله، شب در کنار بز میماند و از او محافظت میکند روز بعد که اتفاقی با این صحنه روبرو شدیم، بز مُرده بود اما سگِ باوفا همچنان نگهبانی میداد🐶 با پیدا شدن چوپان و دادن آدرس و اطلاعات، او راهی صحنه شد و سگ را به محل اسکان برگرداند😢💔 در بعضی جاها باید از حیوانات درس بیاموزیم✅ به امید درک بهتر🙏 . امنیت و آرامش حیوانات کشورم آرزوست🙏🌹 . #انسانیت #مهربانی #فرهنگسازی #مهربانی_با_حیوانات #حمایت #حمایت_از_حیوانات #حیوان_ازاری_ممنوع #نه_به_کشتار_حیوانات #کشتار_سگها_را_متوقف_کنید #زمین_برای_همه #با_حیوانات_مهربان_باشیم #حیوانات_هم_احساس_دارند #حیوانات_هم_حق_حیات_دارند #خدای_من_همان_خدای_حیوانات_است
. این تصویر مورخ ۹۷/۸/۱۶ در دامنه کوههای البرز ثبت شد . این بز در اثر سرما اینجا میماند و توانش را از دست میدهد سگِ باوفا بدون حضور صاحب گله، شب در کنار بز میماند و از او محافظت میکند روز بعد که اتفاقی با این صحنه روبرو شدیم، بز مُرده بود اما سگِ باوفا همچنان نگهبانی میداد🐶 با پیدا شدن چوپان و دادن آدرس و اطلاعات، او راهی صحنه شد و سگ را به محل اسکان برگرداند😢💔 در بعضی جاها باید از حیوانات درس بیاموزیم✅ به امید درک بهتر🙏 . امنیت و آرامش حیوانات کشورم آرزوست🙏🌹 . #انسانیت #مهربانی #فرهنگسازی #مهربانی_با_حیوانات #حمایت #حمایت_از_حیوانات #حیوان_ازاری_ممنوع #نه_به_کشتار_حیوانات #کشتار_سگها_را_متوقف_کنید #زمین_برای_همه #با_حیوانات_مهربان_باشیم #حیوانات_هم_احساس_دارند #حیوانات_هم_حق_حیات_دارند #خدای_من_همان_خدای_حیوانات_است
. این تصویر مورخ ۹۷/۸/۱۶ در دامنه کوههای البرز ثبت شد . این بز در اثر سرما اینجا میماند و توانش را از دست میدهد سگِ باوفا بدون حضور صاحب گله، شب در کنار بز میماند و از او محافظت میکند روز بعد که اتفاقی با این صحنه روبرو شدیم، بز مُرده بود اما سگِ باوفا همچنان نگهبانی میداد🐶 با پیدا شدن چوپان و دادن آدرس و اطلاعات، او راهی صحنه شد و سگ را به محل اسکان برگرداند😢💔 در بعضی جاها باید از حیوانات درس بیاموزیم✅ به امید درک بهتر🙏 . امنیت و آرامش حیوانات کشورم آرزوست🙏🌹 . #انسانیت #مهربانی #فرهنگسازی #مهربانی_با_حیوانات #حمایت #حمایت_از_حیوانات #حیوان_ازاری_ممنوع #نه_به_کشتار_حیوانات #کشتار_سگها_را_متوقف_کنید #زمین_برای_همه #با_حیوانات_مهربان_باشیم #حیوانات_هم_احساس_دارند #حیوانات_هم_حق_حیات_دارند #خدای_من_همان_خدای_حیوانات_است
روزهاي خيلي تلخي رو پشت سر گذاشتيم. تلخ تر از هر تجربه اي. از همون روزهاي تلخي كه آدم فكر ميكنه فقط مخصوص فيلمهاست يا براي همسايه ها اتفاق ميافته نه براي خود ما. به هر حال هرچه بود گذشت. گذشت و اميدوارم به ظرفيت ما اضافه كرده باشه. اما اين تلخي ها هم مثل هر تلخي ديگه اي در كنار خودش شيريني هايي هم داره. و چه شيريني اي بهتر از #مهربانی . وظيفه خودم ميدونم اول از سركار خانم دكتر مريم باوريان كه با مهرباني و آرامش انصافاً قلب ما رو هم آروم كردند و دوم از همكاران خوبشون بويژه سركار خانم سيفي و از همه بهتر مديريت و پرسنل محترم #بيمارستان_نيكان كمال تشكر رو داشته باشم. مطمئنم كه مهرباني و زحمات اين انسانهاي شريف بي پاسخ نميمونه.
روزهاي خيلي تلخي رو پشت سر گذاشتيم. تلخ تر از هر تجربه اي. از همون روزهاي تلخي كه آدم فكر ميكنه فقط مخصوص فيلمهاست يا براي همسايه ها اتفاق ميافته نه براي خود ما. به هر حال هرچه بود گذشت. گذشت و اميدوارم به ظرفيت ما اضافه كرده باشه. اما اين تلخي ها هم مثل هر تلخي ديگه اي در كنار خودش شيريني هايي هم داره. و چه شيريني اي بهتر از #مهربانی . وظيفه خودم ميدونم اول از سركار خانم دكتر مريم باوريان كه با مهرباني و آرامش انصافاً قلب ما رو هم آروم كردند و دوم از همكاران خوبشون بويژه سركار خانم سيفي و از همه بهتر مديريت و پرسنل محترم #بيمارستان_نيكان كمال تشكر رو داشته باشم. مطمئنم كه مهرباني و زحمات اين انسانهاي شريف بي پاسخ نميمونه.
... علی دایی فوتبالیست و آقای گل جهان ❤بیش از ۱۰۰ کودک و نوجوانان تحت سرپرستی و حمایت مالی او هستند . ❤ او تا امروز بانی افتتاح چند مدرسه بوده است که البته سرمایه گذاری آن را خود نیز انجام داده است ❤در سال گذشته با حضور در دادسرای ملارد و با پرداخت مبلغ بسیار کلانی مقدمات آزادی چندین زندانی دیه و مهریه را فراهم کرد. ❤️اکنون با کمکهای مردمی در حال آماده سازی مسکن برای زلزله زدگان کرمانشاه می باشد که قرار است به زودی تحویل داده شوند . #مهربان باشیم ❤❤❤❤ #انسانیت #عشق #محبت #مهربانی #حس_خوب اگر دوست دارید با نحوه کمک رسانی ما بیشتر آشنا بشوید به گروه تلگرامی ما بپیوندید❤لینک گروه در می باشد ❤
... علی دایی فوتبالیست و آقای گل جهان ❤بیش از ۱۰۰ کودک و نوجوانان تحت سرپرستی و حمایت مالی او هستند . ❤ او تا امروز بانی افتتاح چند مدرسه بوده است که البته سرمایه گذاری آن را خود نیز انجام داده است ❤در سال گذشته با حضور در دادسرای ملارد و با پرداخت مبلغ بسیار کلانی مقدمات آزادی چندین زندانی دیه و مهریه را فراهم کرد. ❤️اکنون با کمکهای مردمی در حال آماده سازی مسکن برای زلزله زدگان کرمانشاه می باشد که قرار است به زودی تحویل داده شوند . #مهربان باشیم ❤❤❤❤ #انسانیت #عشق #محبت #مهربانی #حس_خوب اگر دوست دارید با نحوه کمک رسانی ما بیشتر آشنا بشوید به گروه تلگرامی ما بپیوندید❤لینک گروه در می باشد ❤
_ . تقدير اهالي محله عباسي از سنگك پز با انصاف محله كه قيمت سنگك رو افزايش نداده و با همان اندازه و كيفيت قبلي نان پخت می کند . ❤👑❤یاشاسین تبریزیم❤👑❤ ❤👑❤یاشاسین آذربایجان❤👑❤ . _ _ _ . . . . . . . #تبریز #اورمیه #اورمو #اردبیل #آذربایجان #انسانیت #سنگک #سنگک_پز #مهربانی #گرانی #عباسی #حاج_کاظم
_ . تقدير اهالي محله عباسي از سنگك پز با انصاف محله كه قيمت سنگك رو افزايش نداده و با همان اندازه و كيفيت قبلي نان پخت می کند . ❤👑❤یاشاسین تبریزیم❤👑❤ ❤👑❤یاشاسین آذربایجان❤👑❤ . _ _ _ . . . . . . . #تبریز #اورمیه #اورمو #اردبیل #آذربایجان #انسانیت #سنگک #سنگک_پز #مهربانی #گرانی #عباسی #حاج_کاظم
شادی سهم افرادیست که بی هیچ توقعی مهربانند #مهربانی #حس_خوب #دوستی
شادی سهم افرادیست که بی هیچ توقعی مهربانند #مهربانی #حس_خوب #دوستی
دیدار مهربانی جمعیت سفیران راه مهر از سالمندان الزهرا روز پنج شنبه در مورخه ۲۴ آبان ماه برگزار شد. #سفیران #مهر #خیریه #سفیران_راه_مهر #کمک #کمک_به_نیازمندان #کمک_رسانی #سالمندان_را_فراموش_نكنيم #سالمندان #سالمند #ارومیه_شهر_من #مهربانترین #مهربانی
دیدار مهربانی جمعیت سفیران راه مهر از سالمندان الزهرا روز پنج شنبه در مورخه ۲۴ آبان ماه برگزار شد. #سفیران #مهر #خیریه #سفیران_راه_مهر #کمک #کمک_به_نیازمندان #کمک_رسانی #سالمندان_را_فراموش_نكنيم #سالمندان #سالمند #ارومیه_شهر_من #مهربانترین #مهربانی
آیا فراموش کرند که خداوند می بیند . تقوا یعنی انجام دادن کار درست حتی زمانی که اطمینان داری که هیچ انسانی برای دیدنت نیست . خدایا ما را از توابین و متقین قرار بده . 👉 👉 👉 #اسلام #مسلمان #دعوتگر_اسلام #انسانیت #شجاعت #انسان #دین #دعوت #قران #ایمان #باور #عقیده #ازدواج #تقوا #پاکی #صدقه #بخشش #نیکی #اسلام_دین_انسانیت #رحمت #مهربانی .
آیا فراموش کرند که خداوند می بیند . تقوا یعنی انجام دادن کار درست حتی زمانی که اطمینان داری که هیچ انسانی برای دیدنت نیست . خدایا ما را از توابین و متقین قرار بده . 👉 👉 👉 #اسلام #مسلمان #دعوتگر_اسلام #انسانیت #شجاعت #انسان #دین #دعوت #قران #ایمان #باور #عقیده #ازدواج #تقوا #پاکی #صدقه #بخشش #نیکی #اسلام_دین_انسانیت #رحمت #مهربانی .
متن یک نامه خودکشی بجا مانده از دهه : به سمت پل میروم؛ اگر در مسیر حتی یک نفر به من لبخند بزند نخواهم پرید [به آدمها لبخند بزنید؛ شاید با يك لبخند فرشته نجات كسى شدید...] #لبخند #لبخند_زدن #مهربانی #کانون_تبلیغاتی #چشم_فردا
متن یک نامه خودکشی بجا مانده از دهه : به سمت پل میروم؛ اگر در مسیر حتی یک نفر به من لبخند بزند نخواهم پرید [به آدمها لبخند بزنید؛ شاید با يك لبخند فرشته نجات كسى شدید...] #لبخند #لبخند_زدن #مهربانی #کانون_تبلیغاتی #چشم_فردا
آنجا که واژه ها از توصیف عاجز می مانند... #مهربانی #انسانیتم_آرزوست
آنجا که واژه ها از توصیف عاجز می مانند... #مهربانی #انسانیتم_آرزوست
دیدار مهربانی جمعیت سفیران راه مهر از سالمندان الزهرا روز پنج شنبه در مورخه ۲۴ آبان ماه برگزار شد. #سفیران #مهر #خیریه #سفیران_راه_مهر #کمک #کمک_به_نیازمندان #کمک_رسانی #سالمندان_را_فراموش_نكنيم #سالمندان #سالمند #ارومیه_شهر_من #مهربانترین #مهربانی
دیدار مهربانی جمعیت سفیران راه مهر از سالمندان الزهرا روز پنج شنبه در مورخه ۲۴ آبان ماه برگزار شد. #سفیران #مهر #خیریه #سفیران_راه_مهر #کمک #کمک_به_نیازمندان #کمک_رسانی #سالمندان_را_فراموش_نكنيم #سالمندان #سالمند #ارومیه_شهر_من #مهربانترین #مهربانی
دیدار مهربانی جمعیت سفیران راه مهر از سالمندان الزهرا روز پنج شنبه در مورخه ۲۴ آبان ماه برگزار شد. #سفیران #مهر #خیریه #سفیران_راه_مهر #کمک #کمک_به_نیازمندان #کمک_رسانی #سالمندان_را_فراموش_نكنيم #سالمندان #سالمند #ارومیه_شهر_من #مهربانترین #مهربانی
دیدار مهربانی جمعیت سفیران راه مهر از سالمندان الزهرا روز پنج شنبه در مورخه ۲۴ آبان ماه برگزار شد. #سفیران #مهر #خیریه #سفیران_راه_مهر #کمک #کمک_به_نیازمندان #کمک_رسانی #سالمندان_را_فراموش_نكنيم #سالمندان #سالمند #ارومیه_شهر_من #مهربانترین #مهربانی
#اندکی_مطالعه 📚 در #آلمان، #قصه ی جالبی وجود داره: مردی صبح از #خواب بیدار شد و دید تبرش ناپدید شده. #شك كرد كه همسایه اش آن را دزدیده باشد، برای همین، تمام روز او را زیر نظر گرفت. متوجه شد كه همسایه اش در دزدی #مهارت دارد، مثل یك #دزد راه می رود، مثل دزدی كه می خواهد چیزی را پنهان كند پچ پچ می كند، آن قدر از شكش مطمئن شد كه تصمیم گرفت به خانه برگردد، لباسش را عوض كند، نزد #قاضی برود و شكایت كند. اما همین كه وارد خانه شد، تبرش را پیدا كرد. زنش آن را جابه جا كرده بود. مرد از #خانه بیرون رفت و دوباره همسایه اش را زیر نظر گرفت و دریافت كه او مثل یك #آدم شریف راه می رود، حرف می زند، و رفتار می كند! ✅متاسفانه ما آدمها همیشه در هر موقعیتی معمولا آن چیزی را می بینیم که #دوست داریم ببینیم ...!سعی کنیم نیمه ی پر لیوان رو ببینیم😊😉 ... #سوتفاهم #مثبت_اندیشی #مهربانی #داستانک
#اندکی_مطالعه 📚 در #آلمان ، #قصه ی جالبی وجود داره: مردی صبح از #خواب بیدار شد و دید تبرش ناپدید شده. #شك كرد كه همسایه اش آن را دزدیده باشد، برای همین، تمام روز او را زیر نظر گرفت. متوجه شد كه همسایه اش در دزدی #مهارت دارد، مثل یك #دزد راه می رود، مثل دزدی كه می خواهد چیزی را پنهان كند پچ پچ می كند، آن قدر از شكش مطمئن شد كه تصمیم گرفت به خانه برگردد، لباسش را عوض كند، نزد #قاضی برود و شكایت كند. اما همین كه وارد خانه شد، تبرش را پیدا كرد. زنش آن را جابه جا كرده بود. مرد از #خانه بیرون رفت و دوباره همسایه اش را زیر نظر گرفت و دریافت كه او مثل یك #آدم شریف راه می رود، حرف می زند، و رفتار می كند! ✅متاسفانه ما آدمها همیشه در هر موقعیتی معمولا آن چیزی را می بینیم که #دوست داریم ببینیم ...!سعی کنیم نیمه ی پر لیوان رو ببینیم😊😉 ... #سوتفاهم #مثبت_اندیشی #مهربانی #داستانک
انسانهای موفق تنها دو چیز بر لب دارند، لبخند و سکوت... . اونها خیلی زیبارو هستن و خیلی زیبا میبینن همه چیز رو. اونها خیلی خاصن وخیلی بزرگن، هیچ کمبود و محدودیتی نمیتونه مانع رشد و نرسیدن اونها به آرزو هاشون بشه، اونها خیلی مهربون و بخشنده هستن . اونها هیچ تحقیر و توهینی و به خودشون نمیگرن و اگه کسی این کارو باهاشون بکنه با لبخندی شیرین از کنارش میگذرن و این کار شون و نشانه بیسوادی،خامی و بی تجربگی شون میدونن ، چون اونا خوب میفهمن که این کار این جور آدم ها نشانه ضعف و کاستی های پنهان آنهاست که در مواجه با یک فرد دارای محدودیت غلیان میکنه و بیرونی میشه ، برای همینه که سکوت میکنن و به روی خودشون نمیارن، حتا در این مواقع هم لبخند روی لبشون هست . و جوریه که هیچ بار معنایی خاصی مثل بیشتر دونستن و یا به شکل مسخره کردن نباشه که باعث آزرده خاطری شون بشه.( حتا اگه اون فردمقصر چه سهوی این کار و کرده باشه چه عمدی). اونا قلب خیلی بزرگی دارن، که بی منت میبخشن ، بی دلیل مهربانی میکنن و بی ریا محبت دارن. اونها خیلی شریفن. اونها پر از انرژی، امید و زندگین. اونا خود زندگین.😘⁦❤️⁩😍😂 جمشیدحمیدی تاریخ ۹۷/۸/۲۴ #جمشیدحمیدی#فیلم#زندگی#فرهنگ#شعر#طنز#عشق #دل#مسافرت#مهربانی#عکستنهایی#نویسنده#ایران #تهران#آزادی#هنر#جهان #مجله #موسیقی
انسانهای موفق تنها دو چیز بر لب دارند، لبخند و سکوت... . اونها خیلی زیبارو هستن و خیلی زیبا میبینن همه چیز رو. اونها خیلی خاصن وخیلی بزرگن، هیچ کمبود و محدودیتی نمیتونه مانع رشد و نرسیدن اونها به آرزو هاشون بشه، اونها خیلی مهربون و بخشنده هستن . اونها هیچ تحقیر و توهینی و به خودشون نمیگرن و اگه کسی این کارو باهاشون بکنه با لبخندی شیرین از کنارش میگذرن و این کار شون و نشانه بیسوادی،خامی و بی تجربگی شون میدونن ، چون اونا خوب میفهمن که این کار این جور آدم ها نشانه ضعف و کاستی های پنهان آنهاست که در مواجه با یک فرد دارای محدودیت غلیان میکنه و بیرونی میشه ، برای همینه که سکوت میکنن و به روی خودشون نمیارن، حتا در این مواقع هم لبخند روی لبشون هست . و جوریه که هیچ بار معنایی خاصی مثل بیشتر دونستن و یا به شکل مسخره کردن نباشه که باعث آزرده خاطری شون بشه.( حتا اگه اون فردمقصر چه سهوی این کار و کرده باشه چه عمدی). اونا قلب خیلی بزرگی دارن، که بی منت میبخشن ، بی دلیل مهربانی میکنن و بی ریا محبت دارن. اونها خیلی شریفن. اونها پر از انرژی، امید و زندگین. اونا خود زندگین.😘⁦❤️⁩😍😂 جمشیدحمیدی تاریخ ۹۷/۸/۲۴ #جمشیدحمیدی #فیلم #زندگی #فرهنگ #شعر #طنز #عشق #دل #مسافرت #مهربانی #عکستنهایی #نویسنده #ایران #تهران #آزادی #هنر #جهان #مجله #موسیقی
می گویند عشق خدا به همه یکسان است ولی من می گویم مرا بیشتر از همه دوست دارد وگرنه به همه یکی مثل تو میداد    ⏩ ⏩           #مهربانی
می گویند عشق خدا به همه یکسان است ولی من می گویم مرا بیشتر از همه دوست دارد وگرنه به همه یکی مثل تو میداد ⏩ ⏩ #مهربانی
#جمشیدحمیدی خیلی جوون تر از الان بودم، دقیقن مثل عکسام، روز های دور ، دوستای جور وا جور ، عالمی داشتیم. سر در گم ، آرزوهایی شیرین، فکر و ایده های جالب ، پویا و پر انرژی ، شو خ و خوشحال ، خیلی زود گذشت.بزرگ شدیم خیلی سخت، روزهای شیرین و روز های تلخ کم نداشتیم،میساختیم با هم، روزگاره، به هر غالبی دلش بخاد درت میاره، اگه باهاش بسازی خیلی شیرینه، اما اگه باهاش لج کنی و شمشیر و از رو ببندی ، یه روز یجا بد تو رو به زمین میکوبه! دنیا خیلی خوب و شیرینه، هر چند روزگار خیلی ما هارو از هم دور کرده، ولی مهر و محبت هایی که تو دل هم کاشتیم همیشه زنده و شیرین و بر قراره.😘                             #عکس#تنهایی#جمشیدحمیدی #دلنوشته#عشق#فلسفه#فلسفه_ذهن#تفکر#آرزو#عاشقانه#مهربانی#جوانی#گذشته #تلاش #طبیعت#زندگی
#جمشیدحمیدی خیلی جوون تر از الان بودم، دقیقن مثل عکسام، روز های دور ، دوستای جور وا جور ، عالمی داشتیم. سر در گم ، آرزوهایی شیرین، فکر و ایده های جالب ، پویا و پر انرژی ، شو خ و خوشحال ، خیلی زود گذشت.بزرگ شدیم خیلی سخت، روزهای شیرین و روز های تلخ کم نداشتیم،میساختیم با هم، روزگاره، به هر غالبی دلش بخاد درت میاره، اگه باهاش بسازی خیلی شیرینه، اما اگه باهاش لج کنی و شمشیر و از رو ببندی ، یه روز یجا بد تو رو به زمین میکوبه! دنیا خیلی خوب و شیرینه، هر چند روزگار خیلی ما هارو از هم دور کرده، ولی مهر و محبت هایی که تو دل هم کاشتیم همیشه زنده و شیرین و بر قراره.😘 #عکس #تنهایی #جمشیدحمیدی #دلنوشته #عشق #فلسفه #فلسفه_ذهن #تفکر #آرزو #عاشقانه #مهربانی #جوانی #گذشته #تلاش #طبیعت #زندگی
سلااا✋🏼 شبتون بخیر🌙 امشب تا الان نبودم چرا نبودم خونه مادر شوهر همه در هم بودیم😍 جاتون خالی❤️ . گوشی ها هم گذاشتیم کنار راحت😁 بیشتر صحبت میکنیم و از کنار هم بودن لذت میبریم☺️ . الان هم اومدم یه لحظه اعلام حضور کنم و برم✋🏼😍 . #شبتون_بخیر_دلتون_آروم_و_همیشه_شاد_🍃🍁🌙😴 . #شام#دورهمی#کنارهم#خونه_مادرشوهرجان💐#مهربانی#ارامش#شببخیر#شبخوش#شبتون_آروم  😴
سلااا✋🏼 شبتون بخیر🌙 امشب تا الان نبودم چرا نبودم خونه مادر شوهر همه در هم بودیم😍 جاتون خالی❤️ . گوشی ها هم گذاشتیم کنار راحت😁 بیشتر صحبت میکنیم و از کنار هم بودن لذت میبریم☺️ . الان هم اومدم یه لحظه اعلام حضور کنم و برم✋🏼😍 . #شبتون_بخیر_دلتون_آروم_و_همیشه_شاد_ 🍃🍁🌙😴 . #شام #دورهمی #کنارهم #خونه_مادرشوهرجان 💐#مهربانی #ارامش #شببخیر #شبخوش #شبتون_آروم 😴
. #حس_خوب ✅ به طبیعت احترام میگذارند💕 به فرزندان خود مهربانی با حیوانات را می آموزند💕 . ما کجای داستان انسانیت ایم؟؟؟ . . . امنیت و آرامش حیوانات کشورم آرزوست🙏🌹 . #انسانیت #مهربانی #فرهنگسازی #مهربانی_با_حیوانات #حمایت #حمایت_از_حیوانات #حیوان_ازاری_ممنوع #نه_به_کشتار_حیوانات #زمین_برای_همه #با_حیوانات_مهربان_باشیم #حیوانات_هم_احساس_دارند #حیوانات_هم_حق_حیات_دارند #خدای_من_همان_خدای_حیوانات_است
. #حس_خوب ✅ به طبیعت احترام میگذارند💕 به فرزندان خود مهربانی با حیوانات را می آموزند💕 . ما کجای داستان انسانیت ایم؟؟؟ . . . امنیت و آرامش حیوانات کشورم آرزوست🙏🌹 . #انسانیت #مهربانی #فرهنگسازی #مهربانی_با_حیوانات #حمایت #حمایت_از_حیوانات #حیوان_ازاری_ممنوع #نه_به_کشتار_حیوانات #زمین_برای_همه #با_حیوانات_مهربان_باشیم #حیوانات_هم_احساس_دارند #حیوانات_هم_حق_حیات_دارند #خدای_من_همان_خدای_حیوانات_است
. سلام امیدوارم حال دلتون خوبِ خوبِ خوب باشه دیروز یکی از رفقا پیام داد که دنبال یه نوع نذرم نذری متفاوت و اصرار داشت این نذر کتاب و لوازم تحریر هم نباشه🤔 گفتم باشه بهش فکر میکنم بعد چند تا مصداق نذر اومد تو ذهنم که برا خودم خیلی جالب بود😃 و در آینده ای نزدیک به کمک شما حتما عملیش میکنم آقاااا نذر سیب😁 مشروح نذر : قیمت هر کیلو سیب معمولی ۳۵۰۰ تومنه یعنی اگر شخصی میخواد ۱۵۰۰۰۰ تومن نذر کنه چه اشکالی داره این مبلغ رو۴۰ کیلو سیب بخره و ببره منطقه ای محروم و خاص یا مدرسه هایی با بضاعت کم به دانش آموزان، کودکان،عابرین و... سیب هدیه بده که هم هدیه سلامتیست و هم اظهار محبت😄 اسمشو گذاشتم نذر لذیذ چون واقعا هم لذت بخشه برا نذر کننده و هم لذت بخشه برا بهره وران نذر نظر شما چیه؟؟ خلاصش کردم که خسته نشید😀 #مهربانی #نذر_لذیذ
. سلام امیدوارم حال دلتون خوبِ خوبِ خوب باشه دیروز یکی از رفقا پیام داد که دنبال یه نوع نذرم نذری متفاوت و اصرار داشت این نذر کتاب و لوازم تحریر هم نباشه🤔 گفتم باشه بهش فکر میکنم بعد چند تا مصداق نذر اومد تو ذهنم که برا خودم خیلی جالب بود😃 و در آینده ای نزدیک به کمک شما حتما عملیش میکنم آقاااا نذر سیب😁 مشروح نذر : قیمت هر کیلو سیب معمولی ۳۵۰۰ تومنه یعنی اگر شخصی میخواد ۱۵۰۰۰۰ تومن نذر کنه چه اشکالی داره این مبلغ رو۴۰ کیلو سیب بخره و ببره منطقه ای محروم و خاص یا مدرسه هایی با بضاعت کم به دانش آموزان، کودکان،عابرین و... سیب هدیه بده که هم هدیه سلامتیست و هم اظهار محبت😄 اسمشو گذاشتم نذر لذیذ چون واقعا هم لذت بخشه برا نذر کننده و هم لذت بخشه برا بهره وران نذر نظر شما چیه؟؟ خلاصش کردم که خسته نشید😀 #مهربانی #نذر_لذیذ
قيافه گرفتن هاي من و تو، توهم اينكه چه نقش پر رنگي در اين هستي داريم، همگي روي همين نقطه بی ارزش زمین رخ داده است. سياره ما فقط يك لكه كوچك و تنها، روي لباس تاريك اين جهان پهناور است با هم مهربان باشیم #خدا #نجوم #اخترشناسی #زمان #سیاهچاله #کرمچاله #زمین #مریخ #ماه #خورشید #مشتری #کهکشان #میان_ستاره_ای #شب #مهربانی #مرگ #آندرومدا #فضا
قيافه گرفتن هاي من و تو، توهم اينكه چه نقش پر رنگي در اين هستي داريم، همگي روي همين نقطه بی ارزش زمین رخ داده است. سياره ما فقط يك لكه كوچك و تنها، روي لباس تاريك اين جهان پهناور است با هم مهربان باشیم #خدا #نجوم #اخترشناسی #زمان #سیاهچاله #کرمچاله #زمین #مریخ #ماه #خورشید #مشتری #کهکشان #میان_ستاره_ای #شب #مهربانی #مرگ #آندرومدا #فضا
کمترین مهربانی اینست، که در انتهای شب، برای آرامش یکدیگر دعا کنیم💕🙏💕 #شب#خوش          #دنیا#زندگی#آدمی#دوست#محبت#مهربانی#عشق#علاقه#زمان#وقت#شب#آرامش#یکدیگر#دعا#مادر#دختر#فرزند#یکی#یدونه#نفس#ساعت#خواب#دلسا #❤#آبان#سال#۹۷
کمترین مهربانی اینست، که در انتهای شب، برای آرامش یکدیگر دعا کنیم💕🙏💕 #شب #خوش #دنیا #زندگی #آدمی #دوست #محبت #مهربانی #عشق #علاقه #زمان #وقت #شب #آرامش #یکدیگر #دعا #مادر #دختر #فرزند #یکی #یدونه #نفس #ساعت #خواب #دلسا #❤#آبان #سال #۹۷
ظهر بیست هشتم ماه صفر خانواده محترم مطبوع حدود صد پرس از نذری قورمه سبزیشونو برای کارتونخوابها اهدا کردن و ما بین کارتونخوابها پخش کردیم. سپاس از این خانواده گرامی🌹🌹🌹 ----------------------------------------------------------------------------------- آگاهی و برکت برای همه🙏 #کابوک_مهر#مهربانی#مهرورزی#مهارت_آموزی#خوداشتغالی#عشق#شادی_برای_همه#امید_به_زندگی#با_کریمان_کارها_دشوار_نیست#سیسمونی#نوزاد#لباس_نوزادی#یخچال#اجاق_گاز#کولر#پنکه#تلویزیون#ماشین_لباسشویی#ویلچر#جهیزیه#کتاب#جهیزیه_عروس#سالن_زیبایی#سفره_عقد#زنان_سرپرست_خانواده#کودکان_بدون_سرپرست#کارتونخوابها#لپ_تاپ#کامپیوتر#آموزش
ظهر بیست هشتم ماه صفر خانواده محترم مطبوع حدود صد پرس از نذری قورمه سبزیشونو برای کارتونخوابها اهدا کردن و ما بین کارتونخوابها پخش کردیم. سپاس از این خانواده گرامی🌹🌹🌹 ----------------------------------------------------------------------------------- آگاهی و برکت برای همه🙏 #کابوک_مهر #مهربانی #مهرورزی #مهارت_آموزی #خوداشتغالی #عشق #شادی_برای_همه #امید_به_زندگی #با_کریمان_کارها_دشوار_نیست #سیسمونی #نوزاد #لباس_نوزادی #یخچال #اجاق_گاز #کولر #پنکه #تلویزیون #ماشین_لباسشویی #ویلچر #جهیزیه #کتاب #جهیزیه_عروس #سالن_زیبایی #سفره_عقد #زنان_سرپرست_خانواده #کودکان_بدون_سرپرست #کارتونخوابها #لپ_تاپ #کامپیوتر #آموزش
#اعلام_نيازمندي با سرد شدن هوا سه خانواده بسیار نیازمند شدیدا به بخاری احتیاج دارند. دوستان مهربانی که بخاری دارند هرچه زودتر اطلاع دهند🙏🌸 _ #مهربانی#دوستی#عشق#همنوع #بخاری#نیازمندی #نیازمند#سرما #دختر#پسر #خیریه #خیریه_جهادی_ال_یاسین #صابریان#کمک#کودک_کار#فقیر#مستمندان #مستمند
#اعلام_نيازمندي با سرد شدن هوا سه خانواده بسیار نیازمند شدیدا به بخاری احتیاج دارند. دوستان مهربانی که بخاری دارند هرچه زودتر اطلاع دهند🙏🌸 _ #مهربانی #دوستی #عشق #همنوع #بخاری #نیازمندی #نیازمند #سرما #دختر #پسر #خیریه #خیریه_جهادی_ال_یاسین #صابریان #کمک #کودک_کار #فقیر #مستمندان #مستمند