پیک گرام

عکس ها و فیلم های درباره موزیک احساسی در اینستاگرام

محبوب ترین عکس ها و فیلم های موزیک احساسی

Instagram
کوه خواننده:شادمهر عقیلی ترانه سرا:آمین آهنگساز:سینا پارسیان تنظیم:محمد عباسی #کوه #شادمهر #شادمهر_عقیلی #شادمهرعقیلی #شادمهرعقیلی_محال_شاهکار_عقیلی_نابغه_بهترین_موزیک_شادمهر_❤️❤️❤️ #آمین❤ #سیناپارسیان #سیناپارسیان #محمدعباسی #محمد_عباسی آروم آروم مرد میشد رنگ چهره ش زرد میشد از بلندی پرت میشد قصه این بود، قصه این بووود با یه مشت حرفای تازه بعدِ یه عمر رو به رو شد این تموم ماجرا بود قصه این جوری شروع شد اون کی بود اون که دوسِت داشت بگو واقعا کی بود، کی؟ حالش مثل قبل نشد از وقتی با تو رو به رو شد من بودم اون کوهی که به چشمای تو کوچیکه منم، من همون آغوشی که یه روزی خونه ت بود من بودم آی دیوونه حیف یادت نمیمونه یادت رفته این آدم یه روز دیوونه ت بود آروم آروم مرد میشد با خودش همدرد میشد یخ می زد خونسرد میشد قصه این بود، قصه این بووود با یه مشت حرفای تازه بعدِ یه عمر رو به رو شد این تموم ماجرا بود قصه این جوری شروع شد اون کی بود اون که دوسِت داشت بگو واقعا کی بود، کی؟ حالش مثل قبل نشد از وقتی با تو رو به رو شد من بودم اون کوهی که به چشمای تو کوچیکه منم، من همون آغوشی که یه روزی خونه ت بود من بودم آی دیوونه حیف یادت نمیمونه یادت رفته این آدم یه روز دیوونه ت بود #موزیک_ایرانی #موزیک_احساسی #موزیک_جدید #موزیک_پاپ_ایرانی #موزیک_غمگین #موزیک_پاپ #موزیک #موسیقی #موسیقی_پاپ
کوه خواننده:شادمهر عقیلی ترانه سرا:آمین آهنگساز:سینا پارسیان تنظیم:محمد عباسی #کوه #شادمهر #شادمهر_عقیلی #شادمهرعقیلی #شادمهرعقیلی_محال_شاهکار_عقیلی_نابغه_بهترین_موزیک_شادمهر_ ❤️❤️❤️ #آمین#سیناپارسیان #سیناپارسیان #محمدعباسی #محمد_عباسی آروم آروم مرد میشد رنگ چهره ش زرد میشد از بلندی پرت میشد قصه این بود، قصه این بووود با یه مشت حرفای تازه بعدِ یه عمر رو به رو شد این تموم ماجرا بود قصه این جوری شروع شد اون کی بود اون که دوسِت داشت بگو واقعا کی بود، کی؟ حالش مثل قبل نشد از وقتی با تو رو به رو شد من بودم اون کوهی که به چشمای تو کوچیکه منم، من همون آغوشی که یه روزی خونه ت بود من بودم آی دیوونه حیف یادت نمیمونه یادت رفته این آدم یه روز دیوونه ت بود آروم آروم مرد میشد با خودش همدرد میشد یخ می زد خونسرد میشد قصه این بود، قصه این بووود با یه مشت حرفای تازه بعدِ یه عمر رو به رو شد این تموم ماجرا بود قصه این جوری شروع شد اون کی بود اون که دوسِت داشت بگو واقعا کی بود، کی؟ حالش مثل قبل نشد از وقتی با تو رو به رو شد من بودم اون کوهی که به چشمای تو کوچیکه منم، من همون آغوشی که یه روزی خونه ت بود من بودم آی دیوونه حیف یادت نمیمونه یادت رفته این آدم یه روز دیوونه ت بود #موزیک_ایرانی #موزیک_احساسی #موزیک_جدید #موزیک_پاپ_ایرانی #موزیک_غمگین #موزیک_پاپ #موزیک #موسیقی #موسیقی_پاپ
کوه خواننده:شادمهر عقیلی ترانه سرا:آمین آهنگساز:سینا پارسیان تنظیم:محمد عباسی #کوه #شادمهر #شادمهر_عقیلی #شادمهرعقیلی #شادمهرعقیلی_محال_شاهکار_عقیلی_نابغه_بهترین_موزیک_شادمهر_❤️❤️❤️ #آمین❤ #سیناپارسیان #سیناپارسیان #محمدعباسی #محمد_عباسی آروم آروم مرد میشد رنگ چهره ش زرد میشد از بلندی پرت میشد قصه این بود، قصه این بووود با یه مشت حرفای تازه بعدِ یه عمر رو به رو شد این تموم ماجرا بود قصه این جوری شروع شد اون کی بود اون که دوسِت داشت بگو واقعا کی بود، کی؟ حالش مثل قبل نشد از وقتی با تو رو به رو شد من بودم اون کوهی که به چشمای تو کوچیکه منم، من همون آغوشی که یه روزی خونه ت بود من بودم آی دیوونه حیف یادت نمیمونه یادت رفته این آدم یه روز دیوونه ت بود آروم آروم مرد میشد با خودش همدرد میشد یخ می زد خونسرد میشد قصه این بود، قصه این بووود با یه مشت حرفای تازه بعدِ یه عمر رو به رو شد این تموم ماجرا بود قصه این جوری شروع شد اون کی بود اون که دوسِت داشت بگو واقعا کی بود، کی؟ حالش مثل قبل نشد از وقتی با تو رو به رو شد من بودم اون کوهی که به چشمای تو کوچیکه منم، من همون آغوشی که یه روزی خونه ت بود من بودم آی دیوونه حیف یادت نمیمونه یادت رفته این آدم یه روز دیوونه ت بود #موزیک_ایرانی #موزیک_احساسی #موزیک_جدید #موزیک_پاپ_ایرانی #موزیک_غمگین #موزیک_پاپ #موزیک #موسیقی #موسیقی_پاپ
کوه خواننده:شادمهر عقیلی ترانه سرا:آمین آهنگساز:سینا پارسیان تنظیم:محمد عباسی #کوه #شادمهر #شادمهر_عقیلی #شادمهرعقیلی #شادمهرعقیلی_محال_شاهکار_عقیلی_نابغه_بهترین_موزیک_شادمهر_ ❤️❤️❤️ #آمین#سیناپارسیان #سیناپارسیان #محمدعباسی #محمد_عباسی آروم آروم مرد میشد رنگ چهره ش زرد میشد از بلندی پرت میشد قصه این بود، قصه این بووود با یه مشت حرفای تازه بعدِ یه عمر رو به رو شد این تموم ماجرا بود قصه این جوری شروع شد اون کی بود اون که دوسِت داشت بگو واقعا کی بود، کی؟ حالش مثل قبل نشد از وقتی با تو رو به رو شد من بودم اون کوهی که به چشمای تو کوچیکه منم، من همون آغوشی که یه روزی خونه ت بود من بودم آی دیوونه حیف یادت نمیمونه یادت رفته این آدم یه روز دیوونه ت بود آروم آروم مرد میشد با خودش همدرد میشد یخ می زد خونسرد میشد قصه این بود، قصه این بووود با یه مشت حرفای تازه بعدِ یه عمر رو به رو شد این تموم ماجرا بود قصه این جوری شروع شد اون کی بود اون که دوسِت داشت بگو واقعا کی بود، کی؟ حالش مثل قبل نشد از وقتی با تو رو به رو شد من بودم اون کوهی که به چشمای تو کوچیکه منم، من همون آغوشی که یه روزی خونه ت بود من بودم آی دیوونه حیف یادت نمیمونه یادت رفته این آدم یه روز دیوونه ت بود #موزیک_ایرانی #موزیک_احساسی #موزیک_جدید #موزیک_پاپ_ایرانی #موزیک_غمگین #موزیک_پاپ #موزیک #موسیقی #موسیقی_پاپ
نرو،،، پر طرفدارترین موزیک حال خواننده:مهدی احمدوند ترانه سرا و آهنگساز:مهدی احمدوند درخواستی از هواداران پیج #نرو #مهدی_احمدوند #مهدی_احمدوند👑 تو که نیستی هوا یه جوریه انگار خفه اس بذار ببینمت قول میدم آخرین دفعه اس تو که نیستی درارو بستم حبسم با خودم یه چند تا میله کم داره اتاق عین قفس تو که نیستی شبا جاده تا هر جا که بره به هر جا میرسم هی هی خاطره تو که رفتی خودت خاطره هاتو عشق تو به هر در زدم این دل نشد از یاد ببره تو که رفتی من دق کردم دو سه شبم هق هق کردم اینقده از عشق خوندم که همه رو عاشق کردم چرا منو ول کردی چرا دل دل کردی چرا دلو احساسو یهویی باطل کردی اصلا بذار اسممو دیوونه بذار هر کی نمیدونه بدونه که دیگه نمیتونه دل من بدونت انقد از دست تو حرص خوردم تنهایی از تو به ارث بردم تو که نیستی چقدر تنگه دل من به جونت نرو خالی نکن دست منو این من وابسته نرو بسه دیگه بسه نبودت قلبمو شکسته تو دلت مهمونم کردی بعدشم پنهونم کردی رفتی تو زندونم کردی گوشه این خونه تو منو مجنونم کردی بعدش مجبورم کردی که برمو دورم کردی اینجوری نمیمونه اصلا بذار اسممو دیوونه بذار هر کی نمیدونه بدونه که دیگه نمیتونه دل من بدونت انقد از دست تو حرص خوردم تنهایی از تو به ارث بردم تو که نیستی چقدر تنگه دل من به جونت نرو خالی نکن دست منو این من وابسته نرو بسه دیگه بسه نبودت قلبمو شکسته #موزیک #موزیک_ایرانی #موزیک_احساسی #موزیک_جدید #موزیک_پاپ_ایرانی #موزیک_غمگین #موزیک_پاپ #موسیقی #موسیقی_پاپ
نرو،،، پر طرفدارترین موزیک حال خواننده:مهدی احمدوند ترانه سرا و آهنگساز:مهدی احمدوند درخواستی از هواداران پیج #نرو #مهدی_احمدوند #مهدی_احمدوند 👑 تو که نیستی هوا یه جوریه انگار خفه اس بذار ببینمت قول میدم آخرین دفعه اس تو که نیستی درارو بستم حبسم با خودم یه چند تا میله کم داره اتاق عین قفس تو که نیستی شبا جاده تا هر جا که بره به هر جا میرسم هی هی خاطره تو که رفتی خودت خاطره هاتو عشق تو به هر در زدم این دل نشد از یاد ببره تو که رفتی من دق کردم دو سه شبم هق هق کردم اینقده از عشق خوندم که همه رو عاشق کردم چرا منو ول کردی چرا دل دل کردی چرا دلو احساسو یهویی باطل کردی اصلا بذار اسممو دیوونه بذار هر کی نمیدونه بدونه که دیگه نمیتونه دل من بدونت انقد از دست تو حرص خوردم تنهایی از تو به ارث بردم تو که نیستی چقدر تنگه دل من به جونت نرو خالی نکن دست منو این من وابسته نرو بسه دیگه بسه نبودت قلبمو شکسته تو دلت مهمونم کردی بعدشم پنهونم کردی رفتی تو زندونم کردی گوشه این خونه تو منو مجنونم کردی بعدش مجبورم کردی که برمو دورم کردی اینجوری نمیمونه اصلا بذار اسممو دیوونه بذار هر کی نمیدونه بدونه که دیگه نمیتونه دل من بدونت انقد از دست تو حرص خوردم تنهایی از تو به ارث بردم تو که نیستی چقدر تنگه دل من به جونت نرو خالی نکن دست منو این من وابسته نرو بسه دیگه بسه نبودت قلبمو شکسته #موزیک #موزیک_ایرانی #موزیک_احساسی #موزیک_جدید #موزیک_پاپ_ایرانی #موزیک_غمگین #موزیک_پاپ #موسیقی #موسیقی_پاپ
خاطرت تخت خواننده:محمد علیزاده ترانه سرا:مهرزاد امیرخانی و محمد علیزاده تنظیم :میلاد ترابی درخواستی از هواداران پیج #خاطرت_تخت #خاطرت #تخت #محمد_علیزاده #محمد_علیزاده🎤 #محمد_علیزاده🎤😍️ #مهرزاد_امیرخانی #میلاد_ترابی این روزا تنهام ساکت و بی انگیزه اشکای گرمم به مژه هام آویزه آخه تو چجوری میری ولی میمونی بیچارت میشم تو هوای بارونی مونده تو یاد چقدر خاطره دارم از تو ای داد وای از این دل گرفتم در احساساتمو گل میدونی رفت همه فکر و خیالت خاطرت تخت دنیا نامرد تورو گرفت منو تنها ترم کرد عاشقت بودم ولی یادت نموند عاشق بمونی کاری از من بر نمیاد تو نجات هردومونی میشه بمونی مونده تو یاد چقدر خاطره دارم از تو ای داد وای از این دل گرفتم در احساساتمو گل میدونی رفت همه فکر و خیالت خاطرت تخت دنیا نامرد تورو گرفت منو تنها ترم کرد #موزیک #موزیک_ایرانی #موزیک_جدید #موزیک_احساسی #موزیک_پاپ_ایرانی #موزیک_غمگین #موزیک_پاپ #موسیقی #موسیقی_پاپ
خاطرت تخت خواننده:محمد علیزاده ترانه سرا:مهرزاد امیرخانی و محمد علیزاده تنظیم :میلاد ترابی درخواستی از هواداران پیج #خاطرت_تخت #خاطرت #تخت #محمد_علیزاده #محمد_علیزاده 🎤 #محمد_علیزاده 🎤😍️ #مهرزاد_امیرخانی #میلاد_ترابی این روزا تنهام ساکت و بی انگیزه اشکای گرمم به مژه هام آویزه آخه تو چجوری میری ولی میمونی بیچارت میشم تو هوای بارونی مونده تو یاد چقدر خاطره دارم از تو ای داد وای از این دل گرفتم در احساساتمو گل میدونی رفت همه فکر و خیالت خاطرت تخت دنیا نامرد تورو گرفت منو تنها ترم کرد عاشقت بودم ولی یادت نموند عاشق بمونی کاری از من بر نمیاد تو نجات هردومونی میشه بمونی مونده تو یاد چقدر خاطره دارم از تو ای داد وای از این دل گرفتم در احساساتمو گل میدونی رفت همه فکر و خیالت خاطرت تخت دنیا نامرد تورو گرفت منو تنها ترم کرد #موزیک #موزیک_ایرانی #موزیک_جدید #موزیک_احساسی #موزیک_پاپ_ایرانی #موزیک_غمگین #موزیک_پاپ #موسیقی #موسیقی_پاپ
خاطرت تخت خواننده:محمد علیزاده ترانه سرا:مهرزاد امیرخانی و محمد علیزاده تنظیم :میلاد ترابی درخواستی از هواداران پیج #خاطرت_تخت #خاطرت #تخت #محمد_علیزاده #محمد_علیزاده🎤 #محمد_علیزاده🎤😍️ #مهرزاد_امیرخانی #میلاد_ترابی این روزا تنهام ساکت و بی انگیزه اشکای گرمم به مژه هام آویزه آخه تو چجوری میری ولی میمونی بیچارت میشم تو هوای بارونی مونده تو یاد چقدر خاطره دارم از تو ای داد وای از این دل گرفتم در احساساتمو گل میدونی رفت همه فکر و خیالت خاطرت تخت دنیا نامرد تورو گرفت منو تنها ترم کرد عاشقت بودم ولی یادت نموند عاشق بمونی کاری از من بر نمیاد تو نجات هردومونی میشه بمونی مونده تو یاد چقدر خاطره دارم از تو ای داد وای از این دل گرفتم در احساساتمو گل میدونی رفت همه فکر و خیالت خاطرت تخت دنیا نامرد تورو گرفت منو تنها ترم کرد #موزیک #موزیک_ایرانی #موزیک_جدید #موزیک_احساسی #موزیک_پاپ_ایرانی #موزیک_غمگین #موزیک_پاپ #موسیقی #موسیقی_پاپ
خاطرت تخت خواننده:محمد علیزاده ترانه سرا:مهرزاد امیرخانی و محمد علیزاده تنظیم :میلاد ترابی درخواستی از هواداران پیج #خاطرت_تخت #خاطرت #تخت #محمد_علیزاده #محمد_علیزاده 🎤 #محمد_علیزاده 🎤😍️ #مهرزاد_امیرخانی #میلاد_ترابی این روزا تنهام ساکت و بی انگیزه اشکای گرمم به مژه هام آویزه آخه تو چجوری میری ولی میمونی بیچارت میشم تو هوای بارونی مونده تو یاد چقدر خاطره دارم از تو ای داد وای از این دل گرفتم در احساساتمو گل میدونی رفت همه فکر و خیالت خاطرت تخت دنیا نامرد تورو گرفت منو تنها ترم کرد عاشقت بودم ولی یادت نموند عاشق بمونی کاری از من بر نمیاد تو نجات هردومونی میشه بمونی مونده تو یاد چقدر خاطره دارم از تو ای داد وای از این دل گرفتم در احساساتمو گل میدونی رفت همه فکر و خیالت خاطرت تخت دنیا نامرد تورو گرفت منو تنها ترم کرد #موزیک #موزیک_ایرانی #موزیک_جدید #موزیک_احساسی #موزیک_پاپ_ایرانی #موزیک_غمگین #موزیک_پاپ #موسیقی #موسیقی_پاپ
خاطرت تخت خواننده:محمد علیزاده ترانه سرا:مهرزاد امیرخانی و محمد علیزاده تنظیم :میلاد ترابی درخواستی از هواداران پیج #خاطرت_تخت #خاطرت #تخت #محمد_علیزاده #محمد_علیزاده🎤 #محمد_علیزاده🎤😍️ #مهرزاد_امیرخانی #میلاد_ترابی این روزا تنهام ساکت و بی انگیزه اشکای گرمم به مژه هام آویزه آخه تو چجوری میری ولی میمونی بیچارت میشم تو هوای بارونی مونده تو یاد چقدر خاطره دارم از تو ای داد وای از این دل گرفتم در احساساتمو گل میدونی رفت همه فکر و خیالت خاطرت تخت دنیا نامرد تورو گرفت منو تنها ترم کرد عاشقت بودم ولی یادت نموند عاشق بمونی کاری از من بر نمیاد تو نجات هردومونی میشه بمونی مونده تو یاد چقدر خاطره دارم از تو ای داد وای از این دل گرفتم در احساساتمو گل میدونی رفت همه فکر و خیالت خاطرت تخت دنیا نامرد تورو گرفت منو تنها ترم کرد #موزیک #موزیک_ایرانی #موزیک_جدید #موزیک_احساسی #موزیک_پاپ_ایرانی #موزیک_غمگین #موزیک_پاپ #موسیقی #موسیقی_پاپ
خاطرت تخت خواننده:محمد علیزاده ترانه سرا:مهرزاد امیرخانی و محمد علیزاده تنظیم :میلاد ترابی درخواستی از هواداران پیج #خاطرت_تخت #خاطرت #تخت #محمد_علیزاده #محمد_علیزاده 🎤 #محمد_علیزاده 🎤😍️ #مهرزاد_امیرخانی #میلاد_ترابی این روزا تنهام ساکت و بی انگیزه اشکای گرمم به مژه هام آویزه آخه تو چجوری میری ولی میمونی بیچارت میشم تو هوای بارونی مونده تو یاد چقدر خاطره دارم از تو ای داد وای از این دل گرفتم در احساساتمو گل میدونی رفت همه فکر و خیالت خاطرت تخت دنیا نامرد تورو گرفت منو تنها ترم کرد عاشقت بودم ولی یادت نموند عاشق بمونی کاری از من بر نمیاد تو نجات هردومونی میشه بمونی مونده تو یاد چقدر خاطره دارم از تو ای داد وای از این دل گرفتم در احساساتمو گل میدونی رفت همه فکر و خیالت خاطرت تخت دنیا نامرد تورو گرفت منو تنها ترم کرد #موزیک #موزیک_ایرانی #موزیک_جدید #موزیک_احساسی #موزیک_پاپ_ایرانی #موزیک_غمگین #موزیک_پاپ #موسیقی #موسیقی_پاپ
نرو خواننده:مهدی احمدوند ترانه سرا و آهنگساز:مهدی احمدوند درخواستی از هواداران پیج #نرو #مهدی_احمدوند #مهدی_احمدوند👑 تو که نیستی هوا یه جوریه انگار خفه اس بذار ببینمت قول میدم آخرین دفعه اس تو که نیستی درارو بستم حبسم با خودم یه چند تا میله کم داره اتاق عین قفس تو که نیستی شبا جاده تا هر جا که بره به هر جا میرسم هی هی خاطره تو که رفتی خودت خاطره هاتو عشق تو به هر در زدم این دل نشد از یاد ببره تو که رفتی من دق کردم دو سه شبم هق هق کردم اینقده از عشق خوندم که همه رو عاشق کردم چرا منو ول کردی چرا دل دل کردی چرا دلو احساسو یهویی باطل کردی اصلا بذار اسممو دیوونه بذار هر کی نمیدونه بدونه که دیگه نمیتونه دل من بدونت انقد از دست تو حرص خوردم تنهایی از تو به ارث بردم تو که نیستی چقدر تنگه دل من به جونت نرو خالی نکن دست منو این من وابسته نرو بسه دیگه بسه نبودت قلبمو شکسته تو دلت مهمونم کردی بعدشم پنهونم کردی رفتی تو زندونم کردی گوشه این خونه تو منو مجنونم کردی بعدش مجبورم کردی که برمو دورم کردی اینجوری نمیمونه اصلا بذار اسممو دیوونه بذار هر کی نمیدونه بدونه که دیگه نمیتونه دل من بدونت انقد از دست تو حرص خوردم تنهایی از تو به ارث بردم تو که نیستی چقدر تنگه دل من به جونت نرو خالی نکن دست منو این من وابسته نرو بسه دیگه بسه نبودت قلبمو شکسته #موزیک #موزیک_ایرانی #موزیک_احساسی #موزیک_جدید #موزیک_پاپ_ایرانی #موزیک_غمگین #موزیک_پاپ #موسیقی #موسیقی_پاپ
نرو خواننده:مهدی احمدوند ترانه سرا و آهنگساز:مهدی احمدوند درخواستی از هواداران پیج #نرو #مهدی_احمدوند #مهدی_احمدوند 👑 تو که نیستی هوا یه جوریه انگار خفه اس بذار ببینمت قول میدم آخرین دفعه اس تو که نیستی درارو بستم حبسم با خودم یه چند تا میله کم داره اتاق عین قفس تو که نیستی شبا جاده تا هر جا که بره به هر جا میرسم هی هی خاطره تو که رفتی خودت خاطره هاتو عشق تو به هر در زدم این دل نشد از یاد ببره تو که رفتی من دق کردم دو سه شبم هق هق کردم اینقده از عشق خوندم که همه رو عاشق کردم چرا منو ول کردی چرا دل دل کردی چرا دلو احساسو یهویی باطل کردی اصلا بذار اسممو دیوونه بذار هر کی نمیدونه بدونه که دیگه نمیتونه دل من بدونت انقد از دست تو حرص خوردم تنهایی از تو به ارث بردم تو که نیستی چقدر تنگه دل من به جونت نرو خالی نکن دست منو این من وابسته نرو بسه دیگه بسه نبودت قلبمو شکسته تو دلت مهمونم کردی بعدشم پنهونم کردی رفتی تو زندونم کردی گوشه این خونه تو منو مجنونم کردی بعدش مجبورم کردی که برمو دورم کردی اینجوری نمیمونه اصلا بذار اسممو دیوونه بذار هر کی نمیدونه بدونه که دیگه نمیتونه دل من بدونت انقد از دست تو حرص خوردم تنهایی از تو به ارث بردم تو که نیستی چقدر تنگه دل من به جونت نرو خالی نکن دست منو این من وابسته نرو بسه دیگه بسه نبودت قلبمو شکسته #موزیک #موزیک_ایرانی #موزیک_احساسی #موزیک_جدید #موزیک_پاپ_ایرانی #موزیک_غمگین #موزیک_پاپ #موسیقی #موسیقی_پاپ
ایــن اهـنــگ واقـعــا گـوش کــردن داره ایــنــم ادرس پــیجــش 👇👇👇 . . .. 👈 .. 👈 .. 👈 _ . #موزیک_احساسی
ایــن اهـنــگ واقـعــا گـوش کــردن داره ایــنــم ادرس پــیجــش 👇👇👇 . . .. 👈 .. 👈 .. 👈 _ . #موزیک_احساسی
♪...هــــــولَـم نکُــن ــــــــــــــــ تو اون دل دیوونت جای منه منم عـــاشقت میشم جای همه اگه حالم و میدونی درکـــم کن بیا شَــــرِ غم و دیگه کمتــر کن #موزیک_احساسی#عاشقانه#موسیقی_پاپ#خواننده #سینا_شعبانخانی#ترانه#صدای_خاص#گیتار#حمایت #نوازنده#پیانو#شاد#هولم_نکن#حرف_دل#شعر #دلنوشته#لایک_ایرانی#هوای_تو #عاشقانه_های_من
♪...هــــــولَـم نکُــن ــــــــــــــــ تو اون دل دیوونت جای منه منم عـــاشقت میشم جای همه اگه حالم و میدونی درکـــم کن بیا شَــــرِ غم و دیگه کمتــر کن #موزیک_احساسی #عاشقانه #موسیقی_پاپ #خواننده #سینا_شعبانخانی #ترانه #صدای_خاص #گیتار #حمایت #نوازنده #پیانو #شاد #هولم_نکن #حرف_دل #شعر #دلنوشته #لایک_ایرانی #هوای_تو #عاشقانه_های_من
#محمدعلیزاده   این ترانه فقط یه ترانه نیست،حرف و درد دل خیلی از آدماس... پاییزی و بارونی از میلاد جانم خیلی سپاسگزارم که همیشه همراه و رفیق خلوت من بوده🙏 مهرزاد خوش قلبم که همیشه بدون ادعا بهترین حرف هارو میزنه🙏 و ممنون از شماها که پر از عشقین❤️ و این دنیا بدون شما خیلی غم انگیزه😘   #موزیک #موزیکویدیو_جدید #موزیکال #موزیک_احساسی #موزیکویدیو_جدید #موزیک_احساسی #موزیک_ویدیو #موزیکال #موزیکالی #عشق_موزیک #عشق #دلنوشته #دلتنگی #شکست_عشقی #دلشکسته #دلتنگ #دلتنگی_یعنی_حال_من #حالم_بده #نم_نم_بارون #نم_نم #بارون #باران #بارونی #آخرش_قشنگه #زد_ب_دلم #سیم_اخر #سیم_آخر
#محمدعلیزاده این ترانه فقط یه ترانه نیست،حرف و درد دل خیلی از آدماس... پاییزی و بارونی از میلاد جانم خیلی سپاسگزارم که همیشه همراه و رفیق خلوت من بوده🙏 مهرزاد خوش قلبم که همیشه بدون ادعا بهترین حرف هارو میزنه🙏 و ممنون از شماها که پر از عشقین❤️ و این دنیا بدون شما خیلی غم انگیزه😘 #موزیک #موزیکویدیو_جدید #موزیکال #موزیک_احساسی #موزیکویدیو_جدید #موزیک_احساسی #موزیک_ویدیو #موزیکال #موزیکالی #عشق_موزیک #عشق #دلنوشته #دلتنگی #شکست_عشقی #دلشکسته #دلتنگ #دلتنگی_یعنی_حال_من #حالم_بده #نم_نم_بارون #نم_نم #بارون #باران #بارونی #آخرش_قشنگه #زد_ب_دلم #سیم_اخر #سیم_آخر
#محمدعلیزاده   این ترانه فقط یه ترانه نیست،حرف و درد دل خیلی از آدماس... پاییزی و بارونی از میلاد جانم خیلی سپاسگزارم که همیشه همراه و رفیق خلوت من بوده🙏 مهرزاد خوش قلبم که همیشه بدون ادعا بهترین حرف هارو میزنه🙏 و ممنون از شماها که پر از عشقین❤️ و این دنیا بدون شما خیلی غم انگیزه😘   #موزیک #موزیکویدیو_جدید #موزیکال #موزیک_احساسی #موزیکویدیو_جدید #موزیک_احساسی #موزیک_ویدیو #موزیکال #موزیکالی #عشق_موزیک #عشق #دلنوشته #دلتنگی #شکست_عشقی #دلشکسته #دلتنگ #دلتنگی_یعنی_حال_من #حالم_بده #نم_نم_بارون #نم_نم #بارون #باران #بارونی #آخرش_قشنگه #زد_ب_دلم #سیم_اخر #سیم_آخر
#محمدعلیزاده این ترانه فقط یه ترانه نیست،حرف و درد دل خیلی از آدماس... پاییزی و بارونی از میلاد جانم خیلی سپاسگزارم که همیشه همراه و رفیق خلوت من بوده🙏 مهرزاد خوش قلبم که همیشه بدون ادعا بهترین حرف هارو میزنه🙏 و ممنون از شماها که پر از عشقین❤️ و این دنیا بدون شما خیلی غم انگیزه😘 #موزیک #موزیکویدیو_جدید #موزیکال #موزیک_احساسی #موزیکویدیو_جدید #موزیک_احساسی #موزیک_ویدیو #موزیکال #موزیکالی #عشق_موزیک #عشق #دلنوشته #دلتنگی #شکست_عشقی #دلشکسته #دلتنگ #دلتنگی_یعنی_حال_من #حالم_بده #نم_نم_بارون #نم_نم #بارون #باران #بارونی #آخرش_قشنگه #زد_ب_دلم #سیم_اخر #سیم_آخر
با تمام وجود تقدیم به شما که لایق بهترینها هستید ، تیزر موزیک ( عاشقم کردی )که خیلییییی زود میشنوید ، از همین لحظه منتظرش باشید ، امیدوارم از شنیدنش لذت ببرید، روز و روزگارتون شاد ، , دانلود تیزر از کانال تلگرام هوروش لینک در بیو حمایت در پخش یادتون نره ، عزیزای زندگیتون رو تگ کنید 💗💗💗  #موزیک #موزیکویدیو_جدید #موزیکال #موزیک_احساسی #موزیکویدیو_جدید #موزیک_احساسی #موزیک_ویدیو #موزیکال #موزیکالی #عشق_موزیک #عشق #دلنوشته #دلتنگی #شکست_عشقی #دلشکسته #دلتنگ #دلتنگی_یعنی_حال_من #حالم_بده #نم_نم_بارون #نم_نم #بارون #باران #بارونی #آخرش_قشنگه #زد_ب_دلم #سیم_اخر #سیم_آخر
با تمام وجود تقدیم به شما که لایق بهترینها هستید ، تیزر موزیک ( عاشقم کردی )که خیلییییی زود میشنوید ، از همین لحظه منتظرش باشید ، امیدوارم از شنیدنش لذت ببرید، روز و روزگارتون شاد ، , دانلود تیزر از کانال تلگرام هوروش لینک در بیو حمایت در پخش یادتون نره ، عزیزای زندگیتون رو تگ کنید 💗💗💗 #موزیک #موزیکویدیو_جدید #موزیکال #موزیک_احساسی #موزیکویدیو_جدید #موزیک_احساسی #موزیک_ویدیو #موزیکال #موزیکالی #عشق_موزیک #عشق #دلنوشته #دلتنگی #شکست_عشقی #دلشکسته #دلتنگ #دلتنگی_یعنی_حال_من #حالم_بده #نم_نم_بارون #نم_نم #بارون #باران #بارونی #آخرش_قشنگه #زد_ب_دلم #سیم_اخر #سیم_آخر
ایــن اهـنــگ واقـعــا گـوش کــردن داره ایــنــم ادرس پــیـجـش 👇👇👇 . . .. 👈 .. 👈 .. 👈 _ . #موزیک_احساسی
ایــن اهـنــگ واقـعــا گـوش کــردن داره ایــنــم ادرس پــیـجـش 👇👇👇 . . .. 👈 .. 👈 .. 👈 _ . #موزیک_احساسی
ایــن اهـنــگ واقـعــا گـوش کــردن داره ایــنـم ادرس پیــجش 👇👇👇 . . .. 👈 .. 👈 .. 👈 _ . #موزیک_احساسی
ایــن اهـنــگ واقـعــا گـوش کــردن داره ایــنـم ادرس پیــجش 👇👇👇 . . .. 👈 .. 👈 .. 👈 _ . #موزیک_احساسی
#موزیک#موزیک_ویدئو_جدید #موزیک_احساسی #موزیک_عاشقانه #عشق#عاشقانه#زندگی#تاج_سر #اهنگ_عاشقانه#میخوامت #کامران_هومن💕👑💕👑😍😍🎼🎻🎧🎵🎵🎶🎶🌟اهنگ میخوامت از کامران و هومن  👑💕👑💕
#موزیک #موزیک_ویدئو_جدید #موزیک_احساسی #موزیک_عاشقانه #عشق #عاشقانه #زندگی #تاج_سر #اهنگ_عاشقانه #میخوامت #کامران_هومن 💕👑💕👑😍😍🎼🎻🎧🎵🎵🎶🎶🌟اهنگ میخوامت از کامران و هومن 👑💕👑💕
#موزیک#موزیک_ویدئو#موزیک_احساسی #موزیک_عاشقانه#اهنگ_احساسی#عشق#جاده #عاشقانه#نرو#مهدی_احمدوند_نرو💕👑💕🎻🎼🎵🎵🎵🎧😌🎧☝👏👏 👑💕 آهنگ نرو از مهدی احمدوند👑🌟
#موزیک #موزیک_ویدئو #موزیک_احساسی #موزیک_عاشقانه #اهنگ_احساسی #عشق #جاده #عاشقانه #نرو #مهدی_احمدوند_نرو 💕👑💕🎻🎼🎵🎵🎵🎧😌🎧☝👏👏 👑💕 آهنگ نرو از مهدی احمدوند👑🌟
خوشبحالت کبوتر هر جا بخوای پر میکشی تو هوای پاک دل نفس تو بهتر میکشی مالک پهنه ی آسمون تویی زائر بی زبون تویی خاکی مهربون تویی 🎹🎶🎼🎶🎼🎹🎼🎶🎼🎹🎼🎶 تقدیم به کبوترهای همیشه عاشق و اونایی که صاف و صادق هستند. .         #موسیقی_شاد #موزیک_پاپ #موزیک_احساسی#نوازنده_کیبورد_اصفهان #ویدیو #پیانو#ویلون #محسن_قندی #رضا_شفیعی#دونوازی #همنوازی#اینستاگرام #ایرانی#اصفهانی#ترانه_پاپ_ایرانی
خوشبحالت کبوتر هر جا بخوای پر میکشی تو هوای پاک دل نفس تو بهتر میکشی مالک پهنه ی آسمون تویی زائر بی زبون تویی خاکی مهربون تویی 🎹🎶🎼🎶🎼🎹🎼🎶🎼🎹🎼🎶 تقدیم به کبوترهای همیشه عاشق و اونایی که صاف و صادق هستند. . #موسیقی_شاد #موزیک_پاپ #موزیک_احساسی #نوازنده_کیبورد_اصفهان #ویدیو #پیانو #ویلون #محسن_قندی #رضا_شفیعی #دونوازی #همنوازی #اینستاگرام #ایرانی #اصفهانی #ترانه_پاپ_ایرانی
.🎶 .🎵 .🎶 🎵🍁 تو و پاییز 🍁🎵 .🍂🍁🍂🍁🍂🍁🍂 رو بشنوین با صدای زیبای دوستِ جنوبیِ بااحساسم اسماعیل ستوده ، ترانه یِ من و نوایِ دلنشین ویولنِ علی پاپی و پیانوی امیرحسین حکمت وصدایِ گرمی که چند سطرِ عاشقانش رو دکلمه کرده تویِ قلبِ این ترانه و متعلقه به میلاد البرز . دوستانِ ماه و مهرم، این کار رو از تمام سایت های معتبرِ موزیک میتونین دانلود کنین. . 🎼🎵🎶🎵🎶🎵🎶🎵🎶🎵 . خیلی اتفاقی زمان انتشار کار یکی شد با روز تولد مادرم ... انگار خدا از دل من خبر داره! پس توی این روزای خوشرنگِ بارونی با تمام قلبم تقدیمش میکنم این ترانه رو به چشمای قشنگ مامان(#پاییزه...#چقد_حالتِ_چشمات_وسوسه_انگیزه...) و به همه اونایی که چشماشون دلبره، به اونایی که کسی تویِ قلبشون نفس میکشه و به همه آدمایی که پاییز عاشق تر میشن؛ . میگن یکی از خوش شانسی هایی که یه آدم میتونه داشته باشه اینه که، وقتی کسی دوستِت داره از موزیکایی که برای خودش عزیزن؛ برای تو هم میفرسته! لابه لایِ ترانه هایی که برایِ عشقتون میفرستین #تو_و_پاییز_ ما رو یادتون نره!😊 ممنون که حمایتمون میکنین.💜 . پ.ن: _((آره من همونم...همون دیوونه ای که گفته سرماخوردگی دونفرش قشنگه!!))_ 💜 #پرسه_زدن_بی_چتر_تو_بارون #خیس_میشه_وقتی_هر_دو_موهامون #وقتی_که_حتی_مثل_هم_میشه #قرصای_سرما_خوردگی_هامون . 🍁💜🍁💜🍁💜🍁💜🍁💜🍁💜🍁 . / :👈🎧🎤 .  : . : .. 👈🎶🎻 : 👈🎼🎹 .  : . 👈📷 . 🍂🍁🍂🍁🍂🍁🍂🍁🍂🍁🍂🍁 #تو_و_پاییز #بنفشه_مستغاثی #ترانه #اسماعیل_ستوده #تک_ترک #موزیک_پاپ #موزیک_احساسی . .
.🎶 .🎵 .🎶 🎵🍁 تو و پاییز 🍁🎵 .🍂🍁🍂🍁🍂🍁🍂 رو بشنوین با صدای زیبای دوستِ جنوبیِ بااحساسم اسماعیل ستوده ، ترانه یِ من و نوایِ دلنشین ویولنِ علی پاپی و پیانوی امیرحسین حکمت وصدایِ گرمی که چند سطرِ عاشقانش رو دکلمه کرده تویِ قلبِ این ترانه و متعلقه به میلاد البرز . دوستانِ ماه و مهرم، این کار رو از تمام سایت های معتبرِ موزیک میتونین دانلود کنین. . 🎼🎵🎶🎵🎶🎵🎶🎵🎶🎵 . خیلی اتفاقی زمان انتشار کار یکی شد با روز تولد مادرم ... انگار خدا از دل من خبر داره! پس توی این روزای خوشرنگِ بارونی با تمام قلبم تقدیمش میکنم این ترانه رو به چشمای قشنگ مامان(#پاییزه ...#چقد_حالتِ_چشمات_وسوسه_انگیزه ...) و به همه اونایی که چشماشون دلبره، به اونایی که کسی تویِ قلبشون نفس میکشه و به همه آدمایی که پاییز عاشق تر میشن؛ . میگن یکی از خوش شانسی هایی که یه آدم میتونه داشته باشه اینه که، وقتی کسی دوستِت داره از موزیکایی که برای خودش عزیزن؛ برای تو هم میفرسته! لابه لایِ ترانه هایی که برایِ عشقتون میفرستین #تو_و_پاییز_ ما رو یادتون نره!😊 ممنون که حمایتمون میکنین.💜 . پ.ن: _((آره من همونم...همون دیوونه ای که گفته سرماخوردگی دونفرش قشنگه!!))_ 💜 #پرسه_زدن_بی_چتر_تو_بارون #خیس_میشه_وقتی_هر_دو_موهامون #وقتی_که_حتی_مثل_هم_میشه #قرصای_سرما_خوردگی_هامون . 🍁💜🍁💜🍁💜🍁💜🍁💜🍁💜🍁 . / :👈🎧🎤 . : . : .. 👈🎶🎻 : 👈🎼🎹 . : . 👈📷 . 🍂🍁🍂🍁🍂🍁🍂🍁🍂🍁🍂🍁 #تو_و_پاییز #بنفشه_مستغاثی #ترانه #اسماعیل_ستوده #تک_ترک #موزیک_پاپ #موزیک_احساسی . .
♪...بَــــــرای مـــن همـــــــین خـــــوبه ــــــــــــــــــــــ *همین که حال من خوش نیست ، همین که قلبم آشوبه تو خوش باشی برای من ، همین بد بودنم خوبه به اینکه بغضم از چی بود به اینکه تو دلم چی نیست تمام عمر خندیدم تمـــــــام عمر.............شوخی نیست* #موزیک_احساسی#عاشقانه#گیتار#خواننده#گوگوش #برای_من#حرف_دل#آهنگ#حمایت#نوازنده#پیانو #رادیو_جوان#لایک_ایرانی#کینگ_رکوردز#ترانه#صدای_ زیبا#هوای_تو#عاشقانه_های_من
♪...بَــــــرای مـــن همـــــــین خـــــوبه ــــــــــــــــــــــ *همین که حال من خوش نیست ، همین که قلبم آشوبه تو خوش باشی برای من ، همین بد بودنم خوبه به اینکه بغضم از چی بود به اینکه تو دلم چی نیست تمام عمر خندیدم تمـــــــام عمر.............شوخی نیست* #موزیک_احساسی #عاشقانه #گیتار #خواننده #گوگوش #برای_من #حرف_دل #آهنگ #حمایت #نوازنده #پیانو #رادیو_جوان #لایک_ایرانی #کینگ_رکوردز #ترانه #صدای_ زیبا#هوای_تو #عاشقانه_های_من