پیک گرام

عکس ها و فیلم های درباره موسسه در اینستاگرام

محبوب ترین عکس ها و فیلم های موسسه

Instagram
مکان: میدان امام ٬ابتدای خیابان امام ٬ کوچه سمت راست (بیرجندی ها) مقابل زبانکده گویش ٬ کوچه شهید محمود کلانتری پلاک ۲۱ ساخت کلیپ : مسعود تفضلی مقدم #افتتاحیه #جشن #شادی #هنر #کارگاه #موسسه #خانه_هنرمندان_شاهرود #محمد_عرب_اسدی #ابراهیم_اردیانی #حسن_یزدانی #مسعود_تفضلی_مقدم #رضا_سلیمانی #حسین_مختاریان #محمدرضا_حلاجان #هومن_صباغان #هنرمند #جذاب #شاهرود #شاهرودی #خانه #شاهوار #سپاس_فراوان #فرصت_شغلی #فرصت . .  _ ..
مکان: میدان امام ٬ابتدای خیابان امام ٬ کوچه سمت راست (بیرجندی ها) مقابل زبانکده گویش ٬ کوچه شهید محمود کلانتری پلاک ۲۱ ساخت کلیپ : مسعود تفضلی مقدم #افتتاحیه #جشن #شادی #هنر #کارگاه #موسسه #خانه_هنرمندان_شاهرود #محمد_عرب_اسدی #ابراهیم_اردیانی #حسن_یزدانی #مسعود_تفضلی_مقدم #رضا_سلیمانی #حسین_مختاریان #محمدرضا_حلاجان #هومن_صباغان #هنرمند #جذاب #شاهرود #شاهرودی #خانه #شاهوار #سپاس_فراوان #فرصت_شغلی #فرصت . . _ ..
مکان: میدان امام ٬ابتدای خیابان امام ٬ کوچه سمت راست (بیرجندی ها) مقابل زبانکده گویش ٬ کوچه شهید محمود کلانتری پلاک ۲۱ ساخت کلیپ : مسعود تفضلی مقدم #افتتاحیه #جشن #شادی #هنر #کارگاه #موسسه #خانه_هنرمندان_شاهرود #محمد_عرب_اسدی #ابراهیم_اردیانی #حسن_یزدانی #مسعود_تفضلی_مقدم #رضا_سلیمانی #حسین_مختاریان #محمدرضا_حلاجان #هومن_صباغان #هنرمند #جذاب #شاهرود #شاهرودی #خانه #شاهوار #سپاس_فراوان #فرصت_شغلی #فرصت . .  _ ..
مکان: میدان امام ٬ابتدای خیابان امام ٬ کوچه سمت راست (بیرجندی ها) مقابل زبانکده گویش ٬ کوچه شهید محمود کلانتری پلاک ۲۱ ساخت کلیپ : مسعود تفضلی مقدم #افتتاحیه #جشن #شادی #هنر #کارگاه #موسسه #خانه_هنرمندان_شاهرود #محمد_عرب_اسدی #ابراهیم_اردیانی #حسن_یزدانی #مسعود_تفضلی_مقدم #رضا_سلیمانی #حسین_مختاریان #محمدرضا_حلاجان #هومن_صباغان #هنرمند #جذاب #شاهرود #شاهرودی #خانه #شاهوار #سپاس_فراوان #فرصت_شغلی #فرصت . . _ ..
مکان: میدان امام ٬ابتدای خیابان امام ٬ کوچه سمت راست (بیرجندی ها) مقابل زبانکده گویش ٬ کوچه شهید محمود کلانتری پلاک ۲۱ ساخت کلیپ : مسعود تفضلی مقدم #افتتاحیه #جشن #شادی #هنر #کارگاه #موسسه #خانه_هنرمندان_شاهرود #محمد_عرب_اسدی #ابراهیم_اردیانی #حسن_یزدانی #مسعود_تفضلی_مقدم #رضا_سلیمانی #حسین_مختاریان #محمدرضا_حلاجان #هومن_صباغان #هنرمند #جذاب #شاهرود #شاهرودی #خانه #شاهوار #سپاس_فراوان #فرصت_شغلی #فرصت . .  _
مکان: میدان امام ٬ابتدای خیابان امام ٬ کوچه سمت راست (بیرجندی ها) مقابل زبانکده گویش ٬ کوچه شهید محمود کلانتری پلاک ۲۱ ساخت کلیپ : مسعود تفضلی مقدم #افتتاحیه #جشن #شادی #هنر #کارگاه #موسسه #خانه_هنرمندان_شاهرود #محمد_عرب_اسدی #ابراهیم_اردیانی #حسن_یزدانی #مسعود_تفضلی_مقدم #رضا_سلیمانی #حسین_مختاریان #محمدرضا_حلاجان #هومن_صباغان #هنرمند #جذاب #شاهرود #شاهرودی #خانه #شاهوار #سپاس_فراوان #فرصت_شغلی #فرصت . . _
مکان: میدان امام ٬ابتدای خیابان امام ٬ کوچه سمت راست (بیرجندی ها) مقابل زبانکده گویش ٬ کوچه شهید محمود کلانتری پلاک ۲۱ ساخت کلیپ : مسعود تفضلی مقدم #افتتاحیه #جشن #شادی #هنر #کارگاه #موسسه #خانه_هنرمندان_شاهرود #محمد_عرب_اسدی #ابراهیم_اردیانی #حسن_یزدانی #مسعود_تفضلی_مقدم #رضا_سلیمانی #حسین_مختاریان #محمدرضا_حلاجان #هومن_صباغان #هنرمند #جذاب #شاهرود #شاهرودی #خانه #شاهوار #سپاس_فراوان #فرصت_شغلی #فرصت . .  _ ..
مکان: میدان امام ٬ابتدای خیابان امام ٬ کوچه سمت راست (بیرجندی ها) مقابل زبانکده گویش ٬ کوچه شهید محمود کلانتری پلاک ۲۱ ساخت کلیپ : مسعود تفضلی مقدم #افتتاحیه #جشن #شادی #هنر #کارگاه #موسسه #خانه_هنرمندان_شاهرود #محمد_عرب_اسدی #ابراهیم_اردیانی #حسن_یزدانی #مسعود_تفضلی_مقدم #رضا_سلیمانی #حسین_مختاریان #محمدرضا_حلاجان #هومن_صباغان #هنرمند #جذاب #شاهرود #شاهرودی #خانه #شاهوار #سپاس_فراوان #فرصت_شغلی #فرصت . . _ ..
مکان: میدان امام ٬ابتدای خیابان امام ٬ کوچه سمت راست (بیرجندی ها) مقابل زبانکده گویش ٬ کوچه شهید محمود کلانتری پلاک ۲۱ ساخت کلیپ : مسعود تفضلی مقدم #افتتاحیه #جشن #شادی #هنر #کارگاه #موسسه #خانه_هنرمندان_شاهرود #محمد_عرب_اسدی #ابراهیم_اردیانی #حسن_یزدانی #مسعود_تفضلی_مقدم #رضا_سلیمانی #حسین_مختاریان #محمدرضا_حلاجان #هومن_صباغان #هنرمند #جذاب #شاهرود #شاهرودی #خانه #شاهوار #سپاس_فراوان #فرصت_شغلی #فرصت . .  _ ..
مکان: میدان امام ٬ابتدای خیابان امام ٬ کوچه سمت راست (بیرجندی ها) مقابل زبانکده گویش ٬ کوچه شهید محمود کلانتری پلاک ۲۱ ساخت کلیپ : مسعود تفضلی مقدم #افتتاحیه #جشن #شادی #هنر #کارگاه #موسسه #خانه_هنرمندان_شاهرود #محمد_عرب_اسدی #ابراهیم_اردیانی #حسن_یزدانی #مسعود_تفضلی_مقدم #رضا_سلیمانی #حسین_مختاریان #محمدرضا_حلاجان #هومن_صباغان #هنرمند #جذاب #شاهرود #شاهرودی #خانه #شاهوار #سپاس_فراوان #فرصت_شغلی #فرصت . . _ ..
☄ دنیای کودکانه، صمیمی ترین دنیایی است که هر لحظه بارها آرزو می کنیم تا کاش می شد یک بار دیگر به این دنیای کودکانه قدم بگذاریم! ❤ . روز جهانی کودک مبارک 🌹👼 . #قاصدک #کودک #کودکان #روز_جهانی_کودک #لار #لارستان#موسسه#فرهنگی#آیت اللهی
☄ دنیای کودکانه، صمیمی ترین دنیایی است که هر لحظه بارها آرزو می کنیم تا کاش می شد یک بار دیگر به این دنیای کودکانه قدم بگذاریم! ❤ . روز جهانی کودک مبارک 🌹👼 . #قاصدک #کودک #کودکان #روز_جهانی_کودک #لار #لارستان #موسسه #فرهنگی #آیت اللهی
☄ 📚 معرفی کتاب: این کتاب، داستان پسری را روایت می کند که به گرگ تبدیل شده و به اجبار با افرادی که دوستشان دارد درگیر می شود، اما دقیقا به علت شرایط خاص ایجاد شده برای او، هیچکس او را نمی شناسد و..... . #قاصدک #کتاب #کتابخوانی #کتابخانه #رمان_نوجوان #گرگ_ها_گریه_نمی_کنند #لار#موسسه#فرهنگی#آیت اللهی
☄ 📚 معرفی کتاب: این کتاب، داستان پسری را روایت می کند که به گرگ تبدیل شده و به اجبار با افرادی که دوستشان دارد درگیر می شود، اما دقیقا به علت شرایط خاص ایجاد شده برای او، هیچکس او را نمی شناسد و..... . #قاصدک #کتاب #کتابخوانی #کتابخانه #رمان_نوجوان #گرگ_ها_گریه_نمی_کنند #لار #موسسه #فرهنگی #آیت اللهی
☄ 📚 معرفی کتاب: این کتاب راهکارهای عالی جهت برقراری ارتباط والدین با نوجوانان و دنیای اسرارآمیزشان در اختیار خانواده ها قرار می دهد تا باعث درک هرچه بیشتر والدین از دنیای نوجوانان و نحوه ی برخورد مناسب با ایشان شود. . #قاصدک #کتاب #کتابخوانی #کتابخانه #نوجوان #لار#موسسه#فرهنگی#آیت اللهی
☄ 📚 معرفی کتاب: این کتاب راهکارهای عالی جهت برقراری ارتباط والدین با نوجوانان و دنیای اسرارآمیزشان در اختیار خانواده ها قرار می دهد تا باعث درک هرچه بیشتر والدین از دنیای نوجوانان و نحوه ی برخورد مناسب با ایشان شود. . #قاصدک #کتاب #کتابخوانی #کتابخانه #نوجوان #لار #موسسه #فرهنگی #آیت اللهی
☄ 📚 معرفی کتاب: قصه های مجید داستان زندگی نوجوانی اهل کرمان است که همراه با مادربزرگش زندگی می کند. خرج زندگیشان از حقوق بازنشستگی پدربزرگ و بافتن ژاکت توسط بی بی همچنین کار مجید در نانوایی تامین می شود. این نوجوان کتاب زیاد می خواند. انشای خیلی خوبی دارد و آرزوی نویسندگی را در سر می پروراند اما در برخی دروسش نیز بسیار ضعیف است و...... . #قاصدک #کتاب #کتابخوانی #کتابخانه #نوجوان #لار #قصه_های_مجید#موسسه#فرهنگی#آیت اللهی
☄ 📚 معرفی کتاب: قصه های مجید داستان زندگی نوجوانی اهل کرمان است که همراه با مادربزرگش زندگی می کند. خرج زندگیشان از حقوق بازنشستگی پدربزرگ و بافتن ژاکت توسط بی بی همچنین کار مجید در نانوایی تامین می شود. این نوجوان کتاب زیاد می خواند. انشای خیلی خوبی دارد و آرزوی نویسندگی را در سر می پروراند اما در برخی دروسش نیز بسیار ضعیف است و...... . #قاصدک #کتاب #کتابخوانی #کتابخانه #نوجوان #لار #قصه_های_مجید #موسسه #فرهنگی #آیت اللهی
☄ بچه ها اگر بدانند چطور می توانند جواب سوالشان را پیدا بکنند، آن مطلب دیگر حفظی نمی شود که امروز یاد بگیرند و فردا یادشان برود، بلکه آنان دانشمندان کوچکی می شوند که راجع به همه چیز فکر می کنند. 👦👧 . #لار #لارستان #لارشناسی #گردشگران_کوچک #قاصدک #کودک#موسسه#فرهنگی#آیت اللهی
☄ بچه ها اگر بدانند چطور می توانند جواب سوالشان را پیدا بکنند، آن مطلب دیگر حفظی نمی شود که امروز یاد بگیرند و فردا یادشان برود، بلکه آنان دانشمندان کوچکی می شوند که راجع به همه چیز فکر می کنند. 👦👧 . #لار #لارستان #لارشناسی #گردشگران_کوچک #قاصدک #کودک #موسسه #فرهنگی #آیت اللهی
☄ 📚 معرفی کتاب: نویسنده این اثر تقریبا یک قرن پیش از وقوع انقلاب روسیه، آن را پیش بینی کرده بود و این کتاب از این نظر بسیار خاص می باشد. داستان این رمان مرتبط با چند نوجوان روس می باشد که دل در گرو تغییر نظام ناعادلانه اشرافی دارند با وجود اینکه از طبقه دهقانان و کارگران نیستند، و پیرو این هدف اتفاقات خاص و عجیبی برایشان رخ می دهد.... . #کتابخوانی #کتاب #کتابخانه #لار #نوجوان #رمان_نوجوان #خاک_بکر #قاصدک#موسسه#فرهنگی#آیت اللهی
☄ 📚 معرفی کتاب: نویسنده این اثر تقریبا یک قرن پیش از وقوع انقلاب روسیه، آن را پیش بینی کرده بود و این کتاب از این نظر بسیار خاص می باشد. داستان این رمان مرتبط با چند نوجوان روس می باشد که دل در گرو تغییر نظام ناعادلانه اشرافی دارند با وجود اینکه از طبقه دهقانان و کارگران نیستند، و پیرو این هدف اتفاقات خاص و عجیبی برایشان رخ می دهد.... . #کتابخوانی #کتاب #کتابخانه #لار #نوجوان #رمان_نوجوان #خاک_بکر #قاصدک #موسسه #فرهنگی #آیت اللهی
☄ بزرگسالی که با صدای بلند کتاب میخونه باید بتونه احساس و عواطف نهفته در متن یک داستان رو به خوبی بازتاب بده! 📚 . زیبا و درست خوندن ، عشق به خوندن رو به کودک شنونده منتقل میکنه. کودکان در بلندخوانی لذت خوندن رو تجربه میکنن و سرگرم میشن و کودکانی که هنوز خوندن رو یاد نگرفتن یا مهارت کافی برای خوندن یک کتاب ندارن ، به خوندن و کتاب علاقهمند میشن! 😀📘 . 📷🍃 تصاویری از بازدید اساتید بلندخوانی از کتابخانه . #قاصدک #کتاب #کتابخوانی #کتابخانه #بلندخوانی #کودک #لار#موسسه#فرهنگی#آیت اللهی
☄ بزرگسالی که با صدای بلند کتاب میخونه باید بتونه احساس و عواطف نهفته در متن یک داستان رو به خوبی بازتاب بده! 📚 . زیبا و درست خوندن ، عشق به خوندن رو به کودک شنونده منتقل میکنه. کودکان در بلندخوانی لذت خوندن رو تجربه میکنن و سرگرم میشن و کودکانی که هنوز خوندن رو یاد نگرفتن یا مهارت کافی برای خوندن یک کتاب ندارن ، به خوندن و کتاب علاقهمند میشن! 😀📘 . 📷🍃 تصاویری از بازدید اساتید بلندخوانی از کتابخانه . #قاصدک #کتاب #کتابخوانی #کتابخانه #بلندخوانی #کودک #لار #موسسه #فرهنگی #آیت اللهی
☄ ما از بچه ها فراوان یاد گرفتیم 👼 آن ها وقتی بخواهند و اعتقاد به کاری پیدا کنند، بسیار خوب برنامه ریزی می کنند 📝 و خیلی خوب هم می توانند برنامه را پیش ببرند! ✔ . #قاصدک #کتاب #کتابخانه #کودک #کودکان #لار#موسسه#فرهنگی#آیت اللهی
☄ ما از بچه ها فراوان یاد گرفتیم 👼 آن ها وقتی بخواهند و اعتقاد به کاری پیدا کنند، بسیار خوب برنامه ریزی می کنند 📝 و خیلی خوب هم می توانند برنامه را پیش ببرند! ✔ . #قاصدک #کتاب #کتابخانه #کودک #کودکان #لار #موسسه #فرهنگی #آیت اللهی
. . گوش دهيد، تكرار كنيد، اشتباه كنيد (گوتا) تا زبان بياموزيد . . موسسه نيمه خصوصي گوتا با اساتيد مجرب برگزار كننده دوره هاي زبان انگليسي، آلماني، فرانسه و ايتاليايي مي باشد . تفاوت را با گوتا تجربه كنيد . ✨✨با گوتا، گويا شويد✨✨ . ☎️٠٢١٢٢٢١٥٢٥٤ ☎️٠٢١٢٢٢١٥٢٥٥ . . . . #انگليسي #فرانسوي #ايتاليايي #آلماني #آلمان #سفارت #مهاجرت #آيلتس    #پذيرش_تحصيلي #موسسه #مكالمه #زبان_آلماني#زبان_انگليسي#بهترين#بهترين_قيمت#قيطريه#فرمانيه#اندرزگو#نياوران#اقدسيه#حرفه_اي#تضميني#عالي#خصوصي#آسان
. . گوش دهيد، تكرار كنيد، اشتباه كنيد (گوتا) تا زبان بياموزيد . . موسسه نيمه خصوصي گوتا با اساتيد مجرب برگزار كننده دوره هاي زبان انگليسي، آلماني، فرانسه و ايتاليايي مي باشد . تفاوت را با گوتا تجربه كنيد . ✨✨با گوتا، گويا شويد✨✨ . ☎️٠٢١٢٢٢١٥٢٥٤ ☎️٠٢١٢٢٢١٥٢٥٥ . . . . #انگليسي #فرانسوي #ايتاليايي #آلماني #آلمان #سفارت #مهاجرت #آيلتس #پذيرش_تحصيلي #موسسه #مكالمه #زبان_آلماني #زبان_انگليسي #بهترين #بهترين_قيمت #قيطريه #فرمانيه #اندرزگو #نياوران #اقدسيه #حرفه_اي #تضميني #عالي #خصوصي #آسان
. . گوش دهيد، تكرار كنيد، اشتباه كنيد (گوتا) تا زبان بياموزيد . . موسسه نيمه خصوصي گوتا با اساتيد مجرب برگزار كننده دوره هاي زبان انگليسي، آلماني، فرانسه و ايتاليايي مي باشد . تفاوت را با گوتا تجربه كنيد . ✨✨با گوتا، گويا شويد✨✨ . ☎️٠٢١٢٢٢١٥٢٥٤ ☎️٠٢١٢٢٢١٥٢٥٥ . . . . #انگليسي #فرانسوي #ايتاليايي #آلماني #آلمان #سفارت #مهاجرت #آيلتس    #پذيرش_تحصيلي #موسسه #مكالمه #زبان_آلماني#زبان_انگليسي#بهترين#بهترين_قيمت#قيطريه#فرمانيه#اندرزگو#نياوران#اقدسيه#حرفه_اي#تضميني#عالي#خصوصي#آسان
. . گوش دهيد، تكرار كنيد، اشتباه كنيد (گوتا) تا زبان بياموزيد . . موسسه نيمه خصوصي گوتا با اساتيد مجرب برگزار كننده دوره هاي زبان انگليسي، آلماني، فرانسه و ايتاليايي مي باشد . تفاوت را با گوتا تجربه كنيد . ✨✨با گوتا، گويا شويد✨✨ . ☎️٠٢١٢٢٢١٥٢٥٤ ☎️٠٢١٢٢٢١٥٢٥٥ . . . . #انگليسي #فرانسوي #ايتاليايي #آلماني #آلمان #سفارت #مهاجرت #آيلتس #پذيرش_تحصيلي #موسسه #مكالمه #زبان_آلماني #زبان_انگليسي #بهترين #بهترين_قيمت #قيطريه #فرمانيه #اندرزگو #نياوران #اقدسيه #حرفه_اي #تضميني #عالي #خصوصي #آسان
: ٢٤ ابان روز كتاب و كتابخواني هوشنگ مرادي كرماني حامي هميشگي موسسه خيريه ياوري سبز ☘️☘️🍀☘️ #كتاب #كتابخواني #هوشنگ_مرادی_کرمانی #خيريه #موسسه #ياوري_سبز #حامي #بهترين_كتابهايى_كه_خوانده_ام #نويسنده#ياري
: ٢٤ ابان روز كتاب و كتابخواني هوشنگ مرادي كرماني حامي هميشگي موسسه خيريه ياوري سبز ☘️☘️🍀☘️ #كتاب #كتابخواني #هوشنگ_مرادی_کرمانی #خيريه #موسسه #ياوري_سبز #حامي #بهترين_كتابهايى_كه_خوانده_ام #نويسنده #ياري
✅جهت درج آگهی استخدام خود(متقاضیان ، کارفرمایان و موسسات کاریابی ) با ما در تماس باشید: ----- ----- ✅جهت درج آگهی و تبلیغات صنف خود با ما در تماس باشید: ----- ._ ----- 🔻🔻🔻🔻🔻 -------------------------------- کاری از کانون آگهی و تبلیغات خاص {مشاور و مجری کلیه امور طراحی چاپ تبلیغات} ._ -------------------------------- متقاضیان و کارفرمایان عزیز ، جهت سفارشات آگهی استخدامی خود با ما در تماس باشید ۰۹۱۷۲۶۴۴۹۶۶ ۰۹۳۹۲۱۹۷۰۷۳ ------------------------------- #استخدام #مترجم #ترجمه #استانبولی #استانبول#زبان_خارجه #امور #اموري #قیمتی #قیمت #آلمانی #همکار #همکاری #قیمت_دلار #ساختمانی #ساختمان #ایتالیایی#حرفه_ای #آقا #فروش #بازاریابی #بازاریاب #انگلیس #انگلیسی #فرانسه #درصدی #درصد #زبان #فرانسوی #موسسه
✅جهت درج آگهی استخدام خود(متقاضیان ، کارفرمایان و موسسات کاریابی ) با ما در تماس باشید: ----- ----- ✅جهت درج آگهی و تبلیغات صنف خود با ما در تماس باشید: ----- ._ ----- 🔻🔻🔻🔻🔻 -------------------------------- کاری از کانون آگهی و تبلیغات خاص {مشاور و مجری کلیه امور طراحی چاپ تبلیغات} ._ -------------------------------- متقاضیان و کارفرمایان عزیز ، جهت سفارشات آگهی استخدامی خود با ما در تماس باشید ۰۹۱۷۲۶۴۴۹۶۶ ۰۹۳۹۲۱۹۷۰۷۳ ------------------------------- #استخدام #مترجم #ترجمه #استانبولی #استانبول #زبان_خارجه #امور #اموري #قیمتی #قیمت #آلمانی #همکار #همکاری #قیمت_دلار #ساختمانی #ساختمان #ایتالیایی #حرفه_ای #آقا #فروش #بازاریابی #بازاریاب #انگلیس #انگلیسی #فرانسه #درصدی #درصد #زبان #فرانسوی #موسسه
قسمت ۹ یک نخ سگرت آرزو: حتمٱ در وقتش! ادامه داد: آرزو: کدام ماه به دنیا امدی؟ - ۱۲ مه ۱۹۹۳. آرزو: سالگره ات خی گذشته، کاش زودتر آشنا میشدم! - خیره، سالگیره هر سال تکرار میشه. آرزو: سال آینده کلان جشن میگریم. - مه سالگیرم فقط با دوست های صمیمی جشن میگیرم، هموتو مختصر خوش میگذرانیم. آرزو: مه هم همیتو خوشم میایه، رمانتیک است. - سالگیره خودت چی وقت است؟ آرزو: ۳۰ سپتامبر ۱۹۹۷. - اوو فقط چند روز مانده؟ ارزو: دوشنبه شب است. - خانه یا جای دیگه؟ آرزو: یک دوستم هوتل دارن، اونجه میگیرم. - خو خوب است. آرزو: شب بخیر دیگه کاری نداری؟ - نه مواظب خودت باش! آرزو: تو همچنان بای. - بای. *** ساعت ۱۱ بود که جلیل مغازه امد. از خانه غذا آورده بود: جلیل: چی گپاست؟ - خیرتی، پرسان کدی؟ جلیل: ها پرسان کدم. - خو چی گفت؟ جلیل: میگه جاوید بگو سر آرزو خط بکشه! - چرا؟ جلیل: خو بیا حالی نان بخوریم، که یخ نشه، باز خود لیلا برت میگه! - چرا سرش خط بکشم، همراه کدام کسی دیگه است؟ جلیل: فکر کنم است! - دورغ است! جلیل: بیا نان بخوریم، راست و دورغش، معلوم میشه. پایان قسمت ۹ #یک_نخ_سگرت
قسمت ۹ یک نخ سگرت آرزو: حتمٱ در وقتش! ادامه داد: آرزو: کدام ماه به دنیا امدی؟ - ۱۲ مه ۱۹۹۳. آرزو: سالگره ات خی گذشته، کاش زودتر آشنا میشدم! - خیره، سالگیره هر سال تکرار میشه. آرزو: سال آینده کلان جشن میگریم. - مه سالگیرم فقط با دوست های صمیمی جشن میگیرم، هموتو مختصر خوش میگذرانیم. آرزو: مه هم همیتو خوشم میایه، رمانتیک است. - سالگیره خودت چی وقت است؟ آرزو: ۳۰ سپتامبر ۱۹۹۷. - اوو فقط چند روز مانده؟ ارزو: دوشنبه شب است. - خانه یا جای دیگه؟ آرزو: یک دوستم هوتل دارن، اونجه میگیرم. - خو خوب است. آرزو: شب بخیر دیگه کاری نداری؟ - نه مواظب خودت باش! آرزو: تو همچنان بای. - بای. *** ساعت ۱۱ بود که جلیل مغازه امد. از خانه غذا آورده بود: جلیل: چی گپاست؟ - خیرتی، پرسان کدی؟ جلیل: ها پرسان کدم. - خو چی گفت؟ جلیل: میگه جاوید بگو سر آرزو خط بکشه! - چرا؟ جلیل: خو بیا حالی نان بخوریم، که یخ نشه، باز خود لیلا برت میگه! - چرا سرش خط بکشم، همراه کدام کسی دیگه است؟ جلیل: فکر کنم است! - دورغ است! جلیل: بیا نان بخوریم، راست و دورغش، معلوم میشه. پایان قسمت ۹ #یک_نخ_سگرت
همين الان شروع كنيد❗️ #موسسه زبان #انگليسي ✳️ويژه #بانوان #محجبه ☎️ ://./.. ://.//
همين الان شروع كنيد❗️ #موسسه زبان #انگليسي ✳️ويژه #بانوان #محجبه ☎️ ://./.. ://.//
چندمضرابی بداهه در آموزشگاه موسیقی تیکا سه تار دست رنج سازگر عزیز جناب جاسم واحد میباشد که در هنگامه اسباب کشی آموزشگاه در سال ۹۶اسفند ماه به دستم رسید ... #ایران#مازندران#چالوس#نوشهر#تنکابن#موسیقی#سه تار#جاسم واحد#آموزشگاه#موسسه#استودیو#تیکا
چندمضرابی بداهه در آموزشگاه موسیقی تیکا سه تار دست رنج سازگر عزیز جناب جاسم واحد میباشد که در هنگامه اسباب کشی آموزشگاه در سال ۹۶اسفند ماه به دستم رسید ... #ایران #مازندران #چالوس #نوشهر #تنکابن #موسیقی #سه تار#جاسم واحد#آموزشگاه #موسسه #استودیو #تیکا