پیک گرام

عکس ها و فیلم های درباره موسیقیدان در اینستاگرام

محبوب ترین عکس ها و فیلم های موسیقیدان

Instagram
از گنجینه موسیقی نواحی ایران فولک بسيار زيباى ؛ بله ! آقا ! میرزا ماشالله !! نوایی از نغمه های محلی این سرزمین موسیقی فولکلور و غنی نواحی ایران اثری زیبا از خطه زیبای خراسان (بیرجند) باصداى استادبانوى بی تکرار موسیقی بانوی نغمه و لالائی ؛ سیما بینا 🌹 این قطعه با مهر بسیار تقدیم میشود به تمام خراسانی ها ( شمال و جنوب و مرکزی ) و تمامی هموطنان عزیز کشورمان ایران ، پاینده باد تمامی اقوام ایران زمین 👌🙏 #هنر #هنرمند #سیمابینا #سیما_بینا #بانو_سیما_بینا #موسیقی #موسيقى #موسيقي #موسیقیدان #موسیقی_ما #موسیقی_سنتی #موسیقی_ایرانی #موسیقی_محلی #فولکلور #فولکلوریک #موزيك #موزیک #موزیسین #موزیک_ایرانی #آهنگ #اهنگ #آهنگساز #اهنگساز #آهنگ_ایرانی #آهنگ_قدیمی#نوازنده #خواننده #خراسان #نوستالژی #خاطره
از گنجینه موسیقی نواحی ایران فولک بسيار زيباى ؛ بله ! آقا ! میرزا ماشالله !! نوایی از نغمه های محلی این سرزمین موسیقی فولکلور و غنی نواحی ایران اثری زیبا از خطه زیبای خراسان (بیرجند) باصداى استادبانوى بی تکرار موسیقی بانوی نغمه و لالائی ؛ سیما بینا 🌹 این قطعه با مهر بسیار تقدیم میشود به تمام خراسانی ها ( شمال و جنوب و مرکزی ) و تمامی هموطنان عزیز کشورمان ایران ، پاینده باد تمامی اقوام ایران زمین 👌🙏 #هنر #هنرمند #سیمابینا #سیما_بینا #بانو_سیما_بینا #موسیقی #موسيقى #موسيقي #موسیقیدان #موسیقی_ما #موسیقی_سنتی #موسیقی_ایرانی #موسیقی_محلی #فولکلور #فولکلوریک #موزيك #موزیک #موزیسین #موزیک_ایرانی #آهنگ #اهنگ #آهنگساز #اهنگساز #آهنگ_ایرانی #آهنگ_قدیمی #نوازنده #خواننده #خراسان #نوستالژی #خاطره
از گنجینه موسیقی نواحی ایران فولک بسيار زيباى ؛ بله ! آقا ! میرزا ماشالله !! نوایی از نغمه های محلی این سرزمین موسیقی فولکلور و غنی نواحی ایران اثری زیبا از خطه زیبای خراسان (بیرجند) باصداى استادبانوى بی تکرار موسیقی بانوی نغمه و لالائی ؛ سیما بینا 🌹 این قطعه با مهر بسیار تقدیم میشود به تمام خراسانی ها ( شمال و جنوب و مرکزی ) و تمامی هموطنان عزیز کشورمان ایران ، پاینده باد تمامی اقوام ایران زمین 👌🙏 #هنر #هنرمند #سیمابینا #سیما_بینا #بانو_سیما_بینا #موسیقی #موسيقى #موسيقي #موسیقیدان #موسیقی_ما #موسیقی_سنتی #موسیقی_ایرانی #موسیقی_محلی #فولکلور #فولکلوریک #موزيك #موزیک #موزیسین #موزیک_ایرانی #آهنگ #اهنگ #آهنگساز #اهنگساز #آهنگ_ایرانی #آهنگ_قدیمی#نوازنده #خواننده #خراسان #نوستالژی #خاطره
از گنجینه موسیقی نواحی ایران فولک بسيار زيباى ؛ بله ! آقا ! میرزا ماشالله !! نوایی از نغمه های محلی این سرزمین موسیقی فولکلور و غنی نواحی ایران اثری زیبا از خطه زیبای خراسان (بیرجند) باصداى استادبانوى بی تکرار موسیقی بانوی نغمه و لالائی ؛ سیما بینا 🌹 این قطعه با مهر بسیار تقدیم میشود به تمام خراسانی ها ( شمال و جنوب و مرکزی ) و تمامی هموطنان عزیز کشورمان ایران ، پاینده باد تمامی اقوام ایران زمین 👌🙏 #هنر #هنرمند #سیمابینا #سیما_بینا #بانو_سیما_بینا #موسیقی #موسيقى #موسيقي #موسیقیدان #موسیقی_ما #موسیقی_سنتی #موسیقی_ایرانی #موسیقی_محلی #فولکلور #فولکلوریک #موزيك #موزیک #موزیسین #موزیک_ایرانی #آهنگ #اهنگ #آهنگساز #اهنگساز #آهنگ_ایرانی #آهنگ_قدیمی #نوازنده #خواننده #خراسان #نوستالژی #خاطره
ترانه ای از دوران طلایی موسیقی ترانه ای کمیاب و ماندگار بنام ؛ نهایت باصدای گرم ؛ مارتیک قره خانیان ترانه ای زیبا از ؛ اردلان سرفراز موسیقی زیبای ؛ آندرانیک آساطوریان تنظیم ؛ فیروزه افشار کامل اثر در کانال تلگرام #مارتیک #اردلان_سرفراز #شاعر #شعر #هنرمندان #هنر #هنرمند #موزيك #موزیک #موزیسین #آندرانیک #موزیک_ایرانی #موسیقی #موسيقى #موسيقي #موسیقیدان #موسیقی_ما #موسیقی_ایرانی #آهنگ #اهنگ #آهنگساز #اهنگساز #خواننده #ترانه_سرا #ترانه#خاطره #آهنگ_جدید #آهنگهای_خاطره_انگیز #نوستالژی #خاطرات
ترانه ای از دوران طلایی موسیقی ترانه ای کمیاب و ماندگار بنام ؛ نهایت باصدای گرم ؛ مارتیک قره خانیان ترانه ای زیبا از ؛ اردلان سرفراز موسیقی زیبای ؛ آندرانیک آساطوریان تنظیم ؛ فیروزه افشار کامل اثر در کانال تلگرام #مارتیک #اردلان_سرفراز #شاعر #شعر #هنرمندان #هنر #هنرمند #موزيك #موزیک #موزیسین #آندرانیک #موزیک_ایرانی #موسیقی #موسيقى #موسيقي #موسیقیدان #موسیقی_ما #موسیقی_ایرانی #آهنگ #اهنگ #آهنگساز #اهنگساز #خواننده #ترانه_سرا #ترانه #خاطره #آهنگ_جدید #آهنگهای_خاطره_انگیز #نوستالژی #خاطرات
ترانه بسیار زیبا و ماندگار و نوستالژی ترانه باحالِ ؛ عاشقی باصدای یکی از ستون های اصلی موسیقی عام و مردمی مردی نازنین و همیشه محبوب و دوستداشتنی؛ استاد همیشه خندونِ موسیقی جـواد یـساری کامل این اثر شنیدنی و زیبا در کانال تلگرام  #یساری #جواد_یساری #شعر #شاعر #هنرمندان #هنر #هنرمند #لاله_زار #اهنگ #ترانه #ترانه_سرا #تصنیف #آهنگ #آهنگساز #اهنگساز #خواننده #موزیک #موزیسین #موزیک_ایرانی #موسیقی #موسيقى #موسيقي #موسیقیدان#آهنگ_ایرانی #آهنگ_قدیمی #نوستالژی #خاطرات #موسیقی_سنتی #موسیقی_ایرانی#موسیقی_اصیل
ترانه بسیار زیبا و ماندگار و نوستالژی ترانه باحالِ ؛ عاشقی باصدای یکی از ستون های اصلی موسیقی عام و مردمی مردی نازنین و همیشه محبوب و دوستداشتنی؛ استاد همیشه خندونِ موسیقی جـواد یـساری کامل این اثر شنیدنی و زیبا در کانال تلگرام #یساری #جواد_یساری #شعر #شاعر #هنرمندان #هنر #هنرمند #لاله_زار #اهنگ #ترانه #ترانه_سرا #تصنیف #آهنگ #آهنگساز #اهنگساز #خواننده #موزیک #موزیسین #موزیک_ایرانی #موسیقی #موسيقى #موسيقي #موسیقیدان #آهنگ_ایرانی #آهنگ_قدیمی #نوستالژی #خاطرات #موسیقی_سنتی #موسیقی_ایرانی #موسیقی_اصیل
ترانه بسیار زیبا و ماندگار و نوستالژی ترانه باحالِ ؛ عاشقی باصدای یکی از ستون های اصلی موسیقی عام و مردمی مردی نازنین و همیشه محبوب و دوستداشتنی؛ استاد همیشه خندونِ موسیقی جـواد یـساری کامل این اثر شنیدنی و زیبا در کانال تلگرام  #یساری #جواد_یساری #شعر #شاعر #هنرمندان #هنر #هنرمند #لاله_زار #اهنگ #ترانه #ترانه_سرا #تصنیف #آهنگ #آهنگساز #اهنگساز #خواننده #موزیک #موزیسین #موزیک_ایرانی #موسیقی #موسيقى #موسيقي #موسیقیدان#آهنگ_ایرانی #آهنگ_قدیمی #نوستالژی #خاطرات #موسیقی_سنتی #موسیقی_ایرانی#موسیقی_اصیل
ترانه بسیار زیبا و ماندگار و نوستالژی ترانه باحالِ ؛ عاشقی باصدای یکی از ستون های اصلی موسیقی عام و مردمی مردی نازنین و همیشه محبوب و دوستداشتنی؛ استاد همیشه خندونِ موسیقی جـواد یـساری کامل این اثر شنیدنی و زیبا در کانال تلگرام #یساری #جواد_یساری #شعر #شاعر #هنرمندان #هنر #هنرمند #لاله_زار #اهنگ #ترانه #ترانه_سرا #تصنیف #آهنگ #آهنگساز #اهنگساز #خواننده #موزیک #موزیسین #موزیک_ایرانی #موسیقی #موسيقى #موسيقي #موسیقیدان #آهنگ_ایرانی #آهنگ_قدیمی #نوستالژی #خاطرات #موسیقی_سنتی #موسیقی_ایرانی #موسیقی_اصیل
از گنجینه موسیقی نواحی ایران فولک بسيار زيباى ؛ بله ! آقا ! میرزا ماشالله !! نوایی از نغمه های محلی این سرزمین موسیقی فولکلور و غنی نواحی ایران اثری زیبا از خطه زیبای خراسان (بیرجند) باصداى استادبانوى بی تکرار موسیقی بانوی نغمه و لالائی ؛ سیما بینا 🌹 این قطعه با مهر بسیار تقدیم میشود به تمام خراسانی ها ( شمال و جنوب و مرکزی ) و تمامی هموطنان عزیز کشورمان ایران ، پاینده باد تمامی اقوام ایران زمین 👌🙏 #هنر #هنرمند #سیمابینا #سیما_بینا #بانو_سیما_بینا #موسیقی #موسيقى #موسيقي #موسیقیدان #موسیقی_ما #موسیقی_سنتی #موسیقی_ایرانی #موسیقی_محلی #فولکلور #فولکلوریک #موزيك #موزیک #موزیسین #موزیک_ایرانی #آهنگ #اهنگ #آهنگساز #اهنگساز #آهنگ_ایرانی #آهنگ_قدیمی#نوازنده #خواننده #خراسان #نوستالژی #خاطره
از گنجینه موسیقی نواحی ایران فولک بسيار زيباى ؛ بله ! آقا ! میرزا ماشالله !! نوایی از نغمه های محلی این سرزمین موسیقی فولکلور و غنی نواحی ایران اثری زیبا از خطه زیبای خراسان (بیرجند) باصداى استادبانوى بی تکرار موسیقی بانوی نغمه و لالائی ؛ سیما بینا 🌹 این قطعه با مهر بسیار تقدیم میشود به تمام خراسانی ها ( شمال و جنوب و مرکزی ) و تمامی هموطنان عزیز کشورمان ایران ، پاینده باد تمامی اقوام ایران زمین 👌🙏 #هنر #هنرمند #سیمابینا #سیما_بینا #بانو_سیما_بینا #موسیقی #موسيقى #موسيقي #موسیقیدان #موسیقی_ما #موسیقی_سنتی #موسیقی_ایرانی #موسیقی_محلی #فولکلور #فولکلوریک #موزيك #موزیک #موزیسین #موزیک_ایرانی #آهنگ #اهنگ #آهنگساز #اهنگساز #آهنگ_ایرانی #آهنگ_قدیمی #نوازنده #خواننده #خراسان #نوستالژی #خاطره
از گنجینه موسیقی نواحی ایران فولک بسيار زيباى ؛ بله ! آقا ! میرزا ماشالله !! نوایی از نغمه های محلی این سرزمین موسیقی فولکلور و غنی نواحی ایران اثری زیبا از خطه زیبای خراسان (بیرجند) باصداى استادبانوى بی تکرار موسیقی بانوی نغمه و لالائی ؛ سیما بینا 🌹 این قطعه با مهر بسیار تقدیم میشود به تمام خراسانی ها ( شمال و جنوب و مرکزی ) و تمامی هموطنان عزیز کشورمان ایران ، پاینده باد تمامی اقوام ایران زمین 👌🙏 #هنر #هنرمند #سیمابینا #سیما_بینا #بانو_سیما_بینا #موسیقی #موسيقى #موسيقي #موسیقیدان #موسیقی_ما #موسیقی_سنتی #موسیقی_ایرانی #موسیقی_محلی #فولکلور #فولکلوریک #موزيك #موزیک #موزیسین #موزیک_ایرانی #آهنگ #اهنگ #آهنگساز #اهنگساز #آهنگ_ایرانی #آهنگ_قدیمی#نوازنده #خواننده #خراسان #نوستالژی #خاطره
از گنجینه موسیقی نواحی ایران فولک بسيار زيباى ؛ بله ! آقا ! میرزا ماشالله !! نوایی از نغمه های محلی این سرزمین موسیقی فولکلور و غنی نواحی ایران اثری زیبا از خطه زیبای خراسان (بیرجند) باصداى استادبانوى بی تکرار موسیقی بانوی نغمه و لالائی ؛ سیما بینا 🌹 این قطعه با مهر بسیار تقدیم میشود به تمام خراسانی ها ( شمال و جنوب و مرکزی ) و تمامی هموطنان عزیز کشورمان ایران ، پاینده باد تمامی اقوام ایران زمین 👌🙏 #هنر #هنرمند #سیمابینا #سیما_بینا #بانو_سیما_بینا #موسیقی #موسيقى #موسيقي #موسیقیدان #موسیقی_ما #موسیقی_سنتی #موسیقی_ایرانی #موسیقی_محلی #فولکلور #فولکلوریک #موزيك #موزیک #موزیسین #موزیک_ایرانی #آهنگ #اهنگ #آهنگساز #اهنگساز #آهنگ_ایرانی #آهنگ_قدیمی #نوازنده #خواننده #خراسان #نوستالژی #خاطره
من نورم نه انسان ؛ به من فکرنکنیدکه به عقل خودآسیب میرسانید . . . من مسترم ؛ به غروب جمعه وجسد ارواح بنگرید تا یادمن باشید . . .باشد وعده ما قیامت . . . هیچوقت چهره خود را نشان نخواهم داد . . .  بهترین خواننده دیسلاو:مسترمهدی 🔱 امپراطور مستـℳЯـر 🔱  #مسترمهدی#مهیارزمانی#مهراب#دیسلاو#حاشیه #موسیقی#مشهد#موسیقیدان#تنظیم#مهدی_احمدوند#ارشاد#الیا#علی_بابا#ایران#مهران_مدیری#عقلانیت#تتلو#پاشا#مهراب_خسته_صدا#تیغ#عاشقانه#ویدا#امیدکرمی#ایمان #موزیک_پاپ##ایمان_نولاو#دلدادگان#ممنوعه#باربد
من نورم نه انسان ؛ به من فکرنکنیدکه به عقل خودآسیب میرسانید . . . من مسترم ؛ به غروب جمعه وجسد ارواح بنگرید تا یادمن باشید . . .باشد وعده ما قیامت . . . هیچوقت چهره خود را نشان نخواهم داد . . . بهترین خواننده دیسلاو:مسترمهدی 🔱 امپراطور مستـℳЯـر 🔱 #مسترمهدی #مهیارزمانی #مهراب #دیسلاو #حاشیه #موسیقی #مشهد #موسیقیدان #تنظیم #مهدی_احمدوند #ارشاد #الیا #علی_بابا #ایران #مهران_مدیری #عقلانیت #تتلو #پاشا #مهراب_خسته_صدا #تیغ #عاشقانه #ویدا #امیدکرمی #ایمان #موزیک_پاپ ##ایمان_نولاو #دلدادگان #ممنوعه #باربد
ملودی موزیک پرهیجان خیانت و رونمایی چهره بنده ((باتشکرویژه از کارگردان مستربند)) :  بهترین خواننده دیسلاو:مسترمهدی 🔱 امپراطور مستـℳЯـر 🔱  #مسترمهدی#مهیارزمانی#مهراب#دیسلاو#حاشیه #موسیقی#مشهد#موسیقیدان#تنظیم#مهدی_احمدوند#ارشاد#الیا#علی_بابا#ایران#مهران_مدیری#عقلانیت#تتلو#پاشا#مهراب_خسته_صدا#تیغ#عاشقانه#ویدا#امیدکرمی#ایمان #موزیک_پاپ##ایمان_نولاو#دلدادگان#ممنوعه#باربد
ملودی موزیک پرهیجان خیانت و رونمایی چهره بنده ((باتشکرویژه از کارگردان مستربند)) : بهترین خواننده دیسلاو:مسترمهدی 🔱 امپراطور مستـℳЯـر 🔱 #مسترمهدی #مهیارزمانی #مهراب #دیسلاو #حاشیه #موسیقی #مشهد #موسیقیدان #تنظیم #مهدی_احمدوند #ارشاد #الیا #علی_بابا #ایران #مهران_مدیری #عقلانیت #تتلو #پاشا #مهراب_خسته_صدا #تیغ #عاشقانه #ویدا #امیدکرمی #ایمان #موزیک_پاپ ##ایمان_نولاو #دلدادگان #ممنوعه #باربد
من پزتونومیدم به همه دنیاپزتونومیدم، وقتی میام خارج ازمشهدفتوکلیپ تمام خواننده هامیشه طراحی های شمافخرمیفروشم سرم بالاست صدقه سرشماواون مردم نازنین، دمتون گرم💙👮❤ بهترین خواننده دیسلاو:مسترمهدی 🔱 امپراطور مستـℳЯـر 🔱  #مسترمهدی#مهیارزمانی#مهراب#دیسلاو#حاشیه #موسیقی#مشهد#موسیقیدان#تنظیم#مهدی_احمدوند#ارشاد#الیا#علی_بابا#ایران#مهران_مدیری#عقلانیت#تتلو#پاشا#مهراب_خسته_صدا#تیغ#عاشقانه#ویدا#امیدکرمی#ایمان #موزیک_پاپ##ایمان_نولاو#دلدادگان#ممنوعه#باربد
من پزتونومیدم به همه دنیاپزتونومیدم، وقتی میام خارج ازمشهدفتوکلیپ تمام خواننده هامیشه طراحی های شمافخرمیفروشم سرم بالاست صدقه سرشماواون مردم نازنین، دمتون گرم💙👮❤ بهترین خواننده دیسلاو:مسترمهدی 🔱 امپراطور مستـℳЯـر 🔱 #مسترمهدی #مهیارزمانی #مهراب #دیسلاو #حاشیه #موسیقی #مشهد #موسیقیدان #تنظیم #مهدی_احمدوند #ارشاد #الیا #علی_بابا #ایران #مهران_مدیری #عقلانیت #تتلو #پاشا #مهراب_خسته_صدا #تیغ #عاشقانه #ویدا #امیدکرمی #ایمان #موزیک_پاپ ##ایمان_نولاو #دلدادگان #ممنوعه #باربد
شهر موسیقیدان های سفید نویسنده: بختیار علی مترجم: رضا کریم مجاور انتشارات مروارید شهر موسیقیدان های سفید، کتابیست در ستایش موسیقی و نقاشی داستان زندگی پسری به نام جلادت که با دوستش نزد اسحاق زرین لب، فلوت و در حقیقت موسیقی هستی را یاد می گیرند، استادی که سالهای سال دنبال این بوده که موسیقی را از جنگ و ویرانی های دنیا دور نگه دارد اما سه موسیقیدان خانه به دوش در منطقه ای وسط جنگهای داخلی کردها دستگیر می شوند و جایی گیر می افتند که مجبور می شوند موسیقی اصیل را فراموش کنند تا زنده بمانند، از آن میان تنها جلادت است که موفق می شود از این جهنم جنایت و جنگ در مرز بین مرگ و زندگی باقی بماند، با سامر بابلی جنایتکار و قاتل دوست و استادش دوست شود و در نهایت در دادگاهی غیر رسمی و بطور عادلانه او را محاکمه کند. جلادت متوجه می شود که همراه با عده ای به عنوان نگهبان زیبایی برگزیده شده و وظیفه دارد تا در دالانهایی زیرزمینی حافظ همه آن هنر و زیبایی باشد که از تخریب و ویرانی جان به در برده اند. کتاب سرشار از جمله های شاعرانه و سوالهایی مهم درباره موسیقی، زیبایی و عدالت و انسانیت است. از متن کتاب: بزرگترین عذاب برای یک ملت، محروم کردن آنان از هنر و موسیقی والاست. فاجعه ی بزرگ این نیست که رییس جمهور و دار و دسته اش به صدای موتزارت گوش نمیدن... فاجعه ی بزرگتر اینه که بین موتزارت و موسیقیدان های بی ذوق و حقیر، فرقی باقی نمونه. برای بیدار کردن روح و چشمهای خفته در تاریکی و برای باز کردن گوشهایی که سالهاست چیزی نشنیدن، باید از طبیعت شروع کنیم، باید دوباره با باد و باران و آفتاب و مهتاب پیوند برقرار کنیم. اگه انسان نتونه درهای درون خودش رو باز کنه، چه جوری می تونه درهای بیرون رو باز کنه؟ اگه صدای خودش رو نشونه چه طوری می تونه صداهای دیگه رو بشنوه؟ ساختن موسیقیدان از ساختن موسیقی مهم تره من به کسانیکه به رئالیسم جادویی علاقمندند، آنهایی که ادبیات ضد جنگ را می پسندند و کسانیکه عاشق موسیقی و نقاشی هستند حتما حتما خواندن این کتاب را پیشنهاد می کنم. #موسیقی #کتاب #پیانو #طبیعت #موسیقیدان #بختیار علی #نقاشی
شهر موسیقیدان های سفید نویسنده: بختیار علی مترجم: رضا کریم مجاور انتشارات مروارید شهر موسیقیدان های سفید، کتابیست در ستایش موسیقی و نقاشی داستان زندگی پسری به نام جلادت که با دوستش نزد اسحاق زرین لب، فلوت و در حقیقت موسیقی هستی را یاد می گیرند، استادی که سالهای سال دنبال این بوده که موسیقی را از جنگ و ویرانی های دنیا دور نگه دارد اما سه موسیقیدان خانه به دوش در منطقه ای وسط جنگهای داخلی کردها دستگیر می شوند و جایی گیر می افتند که مجبور می شوند موسیقی اصیل را فراموش کنند تا زنده بمانند، از آن میان تنها جلادت است که موفق می شود از این جهنم جنایت و جنگ در مرز بین مرگ و زندگی باقی بماند، با سامر بابلی جنایتکار و قاتل دوست و استادش دوست شود و در نهایت در دادگاهی غیر رسمی و بطور عادلانه او را محاکمه کند. جلادت متوجه می شود که همراه با عده ای به عنوان نگهبان زیبایی برگزیده شده و وظیفه دارد تا در دالانهایی زیرزمینی حافظ همه آن هنر و زیبایی باشد که از تخریب و ویرانی جان به در برده اند. کتاب سرشار از جمله های شاعرانه و سوالهایی مهم درباره موسیقی، زیبایی و عدالت و انسانیت است. از متن کتاب: بزرگترین عذاب برای یک ملت، محروم کردن آنان از هنر و موسیقی والاست. فاجعه ی بزرگ این نیست که رییس جمهور و دار و دسته اش به صدای موتزارت گوش نمیدن... فاجعه ی بزرگتر اینه که بین موتزارت و موسیقیدان های بی ذوق و حقیر، فرقی باقی نمونه. برای بیدار کردن روح و چشمهای خفته در تاریکی و برای باز کردن گوشهایی که سالهاست چیزی نشنیدن، باید از طبیعت شروع کنیم، باید دوباره با باد و باران و آفتاب و مهتاب پیوند برقرار کنیم. اگه انسان نتونه درهای درون خودش رو باز کنه، چه جوری می تونه درهای بیرون رو باز کنه؟ اگه صدای خودش رو نشونه چه طوری می تونه صداهای دیگه رو بشنوه؟ ساختن موسیقیدان از ساختن موسیقی مهم تره من به کسانیکه به رئالیسم جادویی علاقمندند، آنهایی که ادبیات ضد جنگ را می پسندند و کسانیکه عاشق موسیقی و نقاشی هستند حتما حتما خواندن این کتاب را پیشنهاد می کنم. #موسیقی #کتاب #پیانو #طبیعت #موسیقیدان #بختیار علی #نقاشی
____________ کنسرت گروه راستان تالاروحدت آذرماه ساعت ⚫دوستان گرامی این اجرا ویژه بانوان است ____________ برای تهیه بلیط به سایت ایران کنسرت مراجعه فرمایید یا با این شماره ها تماس حاصل فرمایید:  _____________ #آزاده#آزاده_امیری #تار#سه تار#نوازنده#ارکستر#ارکستر_موسیقی_ملی #کنسرت#اجرا#نوازنده#ارکستر#آموزشگاه #آموزشگاه_موسیقی_دادآفرین#سولیست #تکنواز#تیوال#تدریس#آموزش#موسیقی #نوازندگی#کنسرت#چکاوک#تالار_وحدت #آذرماه#سالنوا #راستان#زنان#بانوان#موسیقیدان#موزیسین#نوازنده#موسیقی_سنتی#موسیقی_کلاسیک
____________ کنسرت گروه راستان تالاروحدت آذرماه ساعت ⚫دوستان گرامی این اجرا ویژه بانوان است ____________ برای تهیه بلیط به سایت ایران کنسرت مراجعه فرمایید یا با این شماره ها تماس حاصل فرمایید: _____________ #آزاده #آزاده_امیری #تار #سه تار#نوازنده #ارکستر #ارکستر_موسیقی_ملی #کنسرت #اجرا #نوازنده #ارکستر #آموزشگاه #آموزشگاه_موسیقی_دادآفرین #سولیست #تکنواز #تیوال #تدریس #آموزش #موسیقی #نوازندگی #کنسرت #چکاوک #تالار_وحدت #آذرماه #سالنوا #راستان #زنان #بانوان #موسیقیدان #موزیسین #نوازنده #موسیقی_سنتی #موسیقی_کلاسیک
از گنجینه موسیقی آوازی ایران لذت موسیقی ایرانی در بیات اصفهان گلهای رنگارنگ برنامه شماره ۴۴۹ غزلی ناب از ؛ حضرت مولانا حنجره طلایی ؛ استاد اکبر گلپایگانی مضرابهای جادویی ؛ استاد فرهنگ خانِ شریف خوش بینمت خوش بینمت ، ماه پریوش بینمت حوری مگر حوری مگر ، با شیوه ناز آمدی با شیوه ناز آمدی ، شاد آمدی شاد آمدی نا گه ز در باز آمدی ، نا گه ز در باز آمدی #گلپا #اکبر_گلپایگانی #غزل #آواز #خاطرات #تصنیف #ترانه #ترانه_سرا #آهنگ #آهنگساز #اهنگ #خواننده #شاعر #شعر #موزيك #موزیک #موزیسین #موسیقی #موسيقى #موسيقي #موسیقیدان #موسیقی_ما #موسیقی_سنتی #موسیقی_ایرانی #آهنگ_ایرانی #نوستالژی #مولانا #فرهنگ_شریف #حضرت_مولانا #مولانای_جان
از گنجینه موسیقی آوازی ایران لذت موسیقی ایرانی در بیات اصفهان گلهای رنگارنگ برنامه شماره ۴۴۹ غزلی ناب از ؛ حضرت مولانا حنجره طلایی ؛ استاد اکبر گلپایگانی مضرابهای جادویی ؛ استاد فرهنگ خانِ شریف خوش بینمت خوش بینمت ، ماه پریوش بینمت حوری مگر حوری مگر ، با شیوه ناز آمدی با شیوه ناز آمدی ، شاد آمدی شاد آمدی نا گه ز در باز آمدی ، نا گه ز در باز آمدی #گلپا #اکبر_گلپایگانی #غزل #آواز #خاطرات #تصنیف #ترانه #ترانه_سرا #آهنگ #آهنگساز #اهنگ #خواننده #شاعر #شعر #موزيك #موزیک #موزیسین #موسیقی #موسيقى #موسيقي #موسیقیدان #موسیقی_ما #موسیقی_سنتی #موسیقی_ایرانی #آهنگ_ایرانی #نوستالژی #مولانا #فرهنگ_شریف #حضرت_مولانا #مولانای_جان
💢 همين الان كف خيابون با داش گلم ارشاد عزيز ؛ برنامه هارو كه مدير برنامه هاي جهانيمون ميچينن ؛ مام رفتيم تو بحث قلم و كاغذ ؛ بزودي شاهد زلزله خواهيم بود... 👋 (خاکتون مهراب)  #مهراب#دیس_لاو#حاشیه #موسیقی#تبریز#موسیقیدان#تنظیم#مهدی_احمدوند#ارشاد#الیا#علی_بابا#ایران#مهران_مدیری#عقلانیت#تتلو#پاشا#مهراب_خسته_صدا #تیغ#عاشقانه#موزیک_پاپ#لرستان #دورهمی
💢 همين الان كف خيابون با داش گلم ارشاد عزيز ؛ برنامه هارو كه مدير برنامه هاي جهانيمون ميچينن ؛ مام رفتيم تو بحث قلم و كاغذ ؛ بزودي شاهد زلزله خواهيم بود... 👋 (خاکتون مهراب) #مهراب #دیس_لاو #حاشیه #موسیقی #تبریز #موسیقیدان #تنظیم #مهدی_احمدوند #ارشاد #الیا #علی_بابا #ایران #مهران_مدیری #عقلانیت #تتلو #پاشا #مهراب_خسته_صدا #تیغ #عاشقانه #موزیک_پاپ #لرستان #دورهمی
👇💎👌💎👇 گل خُرم و سَرو آزاد ، بلبل همه در فریاد الحق که ستم کردند ، مرُغان خوش الحان را آرشه های اعجازکننده شهنواز ایران استادِ یگانه و بی رقیب و بی تکرارِ موسیقی 🎻🎻🎻 پرویز خانِ یاحـقی 🎻🎻🎻 احساسی ناب به زلالی اشک چشم ، آیه ای از آیات خداوند ، معجزه این است ، زبان عاجز است از توصیف این احساس ناب ، وجود حقیقت و زیبایی خداوند را میشود در این نواها یافت ، معجزه میکند این آرشه و این انگشتان حیرت انگیز ، واااااای بر غافلان ، وااااای بر دافعان ، واااااای...... #پرویز_یاحقی #پرویزیاحقی #حبیب_الله_بدیعی #اسدالله_ملک #آرشه #ویلن #ویولن #ویولون #ویولنیست #ویلنیست #ویولونیست #ویالون #ویالن #ویالونیست #اسطوره #چهره_ماندگار #موزیک #موزیسین #موزیک_ایرانی #موسیقی #موسيقى #موسيقي #موسیقیدان #موسیقی_ایرانی #موسیقی_ما#موسیقی_سنتی #موسیقی_اصیل #تک_نوازی #تکنوازی #همنوازی
👇💎👌💎👇 گل خُرم و سَرو آزاد ، بلبل همه در فریاد الحق که ستم کردند ، مرُغان خوش الحان را آرشه های اعجازکننده شهنواز ایران استادِ یگانه و بی رقیب و بی تکرارِ موسیقی 🎻🎻🎻 پرویز خانِ یاحـقی 🎻🎻🎻 احساسی ناب به زلالی اشک چشم ، آیه ای از آیات خداوند ، معجزه این است ، زبان عاجز است از توصیف این احساس ناب ، وجود حقیقت و زیبایی خداوند را میشود در این نواها یافت ، معجزه میکند این آرشه و این انگشتان حیرت انگیز ، واااااای بر غافلان ، وااااای بر دافعان ، واااااای...... #پرویز_یاحقی #پرویزیاحقی #حبیب_الله_بدیعی #اسدالله_ملک #آرشه #ویلن #ویولن #ویولون #ویولنیست #ویلنیست #ویولونیست #ویالون #ویالن #ویالونیست #اسطوره #چهره_ماندگار #موزیک #موزیسین #موزیک_ایرانی #موسیقی #موسيقى #موسيقي #موسیقیدان #موسیقی_ایرانی #موسیقی_ما #موسیقی_سنتی #موسیقی_اصیل #تک_نوازی #تکنوازی #همنوازی
💌💌💌💌💌 از گنجینه غنی موسیقی ایران ترانه جاودانه و ماندگار و بینهایت زیبای 🌿 باغ رویا 🌿 ( تو بمان ) اثرِ تحسین برانگیز ؛ استاد عباس خوشدل سروده شیوای ؛ بانو لُعبت والا باصدای جاودانه ؛ بانو پریسا پ،ن ؛ این ترانه و این خوانِش اولین اجرا از این آهنگ مشهور میباشد ، بعدها خوانندگان دیگری از جمله نادرگلچین و علیرضاافتخاری با اشعار دیگری این آهنگ را بازخوانی کرده اند وهرکدام در نوع خودش زیبا بوده و هست اما اولین اجرا توسط بانو پریسا و این اثر میباشد ، تقدیم به شما نازنینان 🙏 #پریسا #شعر #شاعر #هنر #هنرمندان #هنرمند #اهنگ #ترانه #ترانه_سرا #تصنیف #آهنگ #آهنگساز #اهنگساز #خواننده #موزیک #موزیسین #موزیک_ایرانی #موسیقی #موسيقى #موسيقي #موسیقیدان#آهنگ_ایرانی #آهنگ_قدیمی #نوستالژی #خاطرات #موسیقی_سنتی #موسیقی_ایرانی#موسیقی_اصیل #خاطره #خواننده_زن
💌💌💌💌💌 از گنجینه غنی موسیقی ایران ترانه جاودانه و ماندگار و بینهایت زیبای 🌿 باغ رویا 🌿 ( تو بمان ) اثرِ تحسین برانگیز ؛ استاد عباس خوشدل سروده شیوای ؛ بانو لُعبت والا باصدای جاودانه ؛ بانو پریسا پ،ن ؛ این ترانه و این خوانِش اولین اجرا از این آهنگ مشهور میباشد ، بعدها خوانندگان دیگری از جمله نادرگلچین و علیرضاافتخاری با اشعار دیگری این آهنگ را بازخوانی کرده اند وهرکدام در نوع خودش زیبا بوده و هست اما اولین اجرا توسط بانو پریسا و این اثر میباشد ، تقدیم به شما نازنینان 🙏 #پریسا #شعر #شاعر #هنر #هنرمندان #هنرمند #اهنگ #ترانه #ترانه_سرا #تصنیف #آهنگ #آهنگساز #اهنگساز #خواننده #موزیک #موزیسین #موزیک_ایرانی #موسیقی #موسيقى #موسيقي #موسیقیدان #آهنگ_ایرانی #آهنگ_قدیمی #نوستالژی #خاطرات #موسیقی_سنتی #موسیقی_ایرانی #موسیقی_اصیل #خاطره #خواننده_زن