پیک گرام

عکس ها و فیلم های درباره موسیقی اصیل در اینستاگرام

محبوب ترین عکس ها و فیلم های موسیقی اصیل

Instagram
بانو #مرضیه بانوی پر آوازه ی موسیقی اصیل ایرانی شاهکاری از استاد #حبیب_الله_بدیعی ترانه : #تورج_نگهبان . . . بیا بیا دل ستم دیده ی مرا عاشق تر کن بیا بیا دل چو آتش به سینه را خاکستر کن تو جان شیرینی، عشق آفرینی در آسمان دل من مه و پروینی بیا تو ای جانانم بیا بسوزان جانم که بیش از این ننشانی در آتش هجرانم بزن شرر ها بر آشیانم . گل امیدم پر پر کن غم دلم افزون تر کن به عشوه خون کن دل را ز خون دو چشمم تر کن به عشوه خون کن دل را ز خون دو چشمم تر کن . آاااه فزون غم ما کن غمم سراپا کن می سوزان چون شررم مکن فراموشم چو مِی ببر هوشم وز خود کن بی خبرم . رها مکن یارا، ز دست غم ما را چه لذتی بی غم، من و مستی ها را . بیا و آتش کن بر آتشم زن به دست محنت تا ز پایم افکن . . #بنان#شجریان#محمدرضالطفی#شهریار#حافظ #محمدرضاشجریان#همایون_شجریان#الهه #کیهان_کلهر#پرویز_مشکاتیان#فرهنگ_شریف #هایده#مهستی#موسیقی_اصیل#پوران #سیمابینا#قوامی#رهی_معیری#سعدی #فریدون_مشیری#کسایی#جلیل_شهناز #خیام#عطار#سیمابینا#سیمامافیها#مولانا #خسروآوازایران . .
بانو #مرضیه بانوی پر آوازه ی موسیقی اصیل ایرانی شاهکاری از استاد #حبیب_الله_بدیعی ترانه : #تورج_نگهبان . . . بیا بیا دل ستم دیده ی مرا عاشق تر کن بیا بیا دل چو آتش به سینه را خاکستر کن تو جان شیرینی، عشق آفرینی در آسمان دل من مه و پروینی بیا تو ای جانانم بیا بسوزان جانم که بیش از این ننشانی در آتش هجرانم بزن شرر ها بر آشیانم . گل امیدم پر پر کن غم دلم افزون تر کن به عشوه خون کن دل را ز خون دو چشمم تر کن به عشوه خون کن دل را ز خون دو چشمم تر کن . آاااه فزون غم ما کن غمم سراپا کن می سوزان چون شررم مکن فراموشم چو مِی ببر هوشم وز خود کن بی خبرم . رها مکن یارا، ز دست غم ما را چه لذتی بی غم، من و مستی ها را . بیا و آتش کن بر آتشم زن به دست محنت تا ز پایم افکن . . #بنان #شجریان #محمدرضالطفی #شهریار #حافظ #محمدرضاشجریان #همایون_شجریان #الهه #کیهان_کلهر #پرویز_مشکاتیان #فرهنگ_شریف #هایده #مهستی #موسیقی_اصیل #پوران #سیمابینا #قوامی #رهی_معیری #سعدی #فریدون_مشیری #کسایی #جلیل_شهناز #خیام #عطار #سیمابینا #سیمامافیها #مولانا #خسروآوازایران . .
بانو #مرضیه بانوی پر آوازه ی موسیقی اصیل ایرانی شاهکاری از استاد #حبیب_الله_بدیعی ترانه : #تورج_نگهبان . . . بیا بیا دل ستم دیده ی مرا عاشق تر کن بیا بیا دل چو آتش به سینه را خاکستر کن تو جان شیرینی، عشق آفرینی در آسمان دل من مه و پروینی بیا تو ای جانانم بیا بسوزان جانم که بیش از این ننشانی در آتش هجرانم بزن شرر ها بر آشیانم . گل امیدم پر پر کن غم دلم افزون تر کن به عشوه خون کن دل را ز خون دو چشمم تر کن به عشوه خون کن دل را ز خون دو چشمم تر کن . آاااه فزون غم ما کن غمم سراپا کن می سوزان چون شررم مکن فراموشم چو مِی ببر هوشم وز خود کن بی خبرم . رها مکن یارا، ز دست غم ما را چه لذتی بی غم، من و مستی ها را . بیا و آتش کن بر آتشم زن به دست محنت تا ز پایم افکن . . #بنان#شجریان#محمدرضالطفی#شهریار#حافظ #محمدرضاشجریان#همایون_شجریان#الهه #کیهان_کلهر#پرویز_مشکاتیان#فرهنگ_شریف #هایده#مهستی#موسیقی_اصیل#پوران #سیمابینا#قوامی#رهی_معیری#سعدی #فریدون_مشیری#کسایی#جلیل_شهناز #خیام#عطار#سیمابینا#سیمامافیها#مولانا #خسروآوازایران . .
بانو #مرضیه بانوی پر آوازه ی موسیقی اصیل ایرانی شاهکاری از استاد #حبیب_الله_بدیعی ترانه : #تورج_نگهبان . . . بیا بیا دل ستم دیده ی مرا عاشق تر کن بیا بیا دل چو آتش به سینه را خاکستر کن تو جان شیرینی، عشق آفرینی در آسمان دل من مه و پروینی بیا تو ای جانانم بیا بسوزان جانم که بیش از این ننشانی در آتش هجرانم بزن شرر ها بر آشیانم . گل امیدم پر پر کن غم دلم افزون تر کن به عشوه خون کن دل را ز خون دو چشمم تر کن به عشوه خون کن دل را ز خون دو چشمم تر کن . آاااه فزون غم ما کن غمم سراپا کن می سوزان چون شررم مکن فراموشم چو مِی ببر هوشم وز خود کن بی خبرم . رها مکن یارا، ز دست غم ما را چه لذتی بی غم، من و مستی ها را . بیا و آتش کن بر آتشم زن به دست محنت تا ز پایم افکن . . #بنان #شجریان #محمدرضالطفی #شهریار #حافظ #محمدرضاشجریان #همایون_شجریان #الهه #کیهان_کلهر #پرویز_مشکاتیان #فرهنگ_شریف #هایده #مهستی #موسیقی_اصیل #پوران #سیمابینا #قوامی #رهی_معیری #سعدی #فریدون_مشیری #کسایی #جلیل_شهناز #خیام #عطار #سیمابینا #سیمامافیها #مولانا #خسروآوازایران . .
اگه بگی دیگه نمیخوام تورو باشه میرم اگه چشات بهم بگه برو باشه میرم         تو چشم من نگاه کن بگو برو بگو برو میرم و بازم دلم میخواد تورو❤💙         اگه میخوای که از خودت دورم کنی باشه ولی تو خواستی به جدایی مجبورم کنی باشه ولی          تو چشم من نگاه کن بگو برو بگو برو میرم و بازم دلم میخواد تورو❤💙    #مازیار#اهنگ #منتخب  #فلاحی#موسیقی #موسیقی_ #موسیقی_ما #موسیقی_ایرانی #موسیقی_ایران #موسیقی_پاپ #موسیقی_اصیل #موسیقی_اصیل_ایرانی
اگه بگی دیگه نمیخوام تورو باشه میرم اگه چشات بهم بگه برو باشه میرم تو چشم من نگاه کن بگو برو بگو برو میرم و بازم دلم میخواد تورو❤💙 اگه میخوای که از خودت دورم کنی باشه ولی تو خواستی به جدایی مجبورم کنی باشه ولی تو چشم من نگاه کن بگو برو بگو برو میرم و بازم دلم میخواد تورو❤💙 #مازیار #اهنگ #منتخب #فلاحی #موسیقی #موسیقی_ #موسیقی_ما #موسیقی_ایرانی #موسیقی_ایران #موسیقی_پاپ #موسیقی_اصیل #موسیقی_اصیل_ایرانی
#موسیقی_سنتی_ایران #موسیقی_سنتی #موسیقی_اصیل #موسیقی #ساز_و_آواز #بانو #پریسا #بانو_پریسا #نی #استاد #محمد_موسوی #استاد_موسوی #شعر #غزل #حافظ_شیرازی #حافظ بشنو این نکته که خود را ز غم آزاده کنی خون خوری گر طلب روزی ننهاده کنی آخرالامر گل کوزه گران خواهی شد حالیا فکر سبو کن که پر از باده کنی گر از آن آدمیانی که بهشتت هوس است عیش با آدمی ای چند پری زاده کنی تکیه بر جای بزرگان نتوان زد به گزاف مگر اسباب بزرگی همه آماده کنی اجرها باشدت ای خسرو شیرین دهنان گر نگاهی سوی فرهاد دل افتاده کنی خاطرت کی رقم فیض پذیرد هیهات مگر از نقش پراگنده ورق ساده کنی کار خود گر به کرم بازگذاری حافظ ای بسا عیش که با بخت خداداده کنی ای صبا بندگی خواجه جلال الدین کن که جهان پرسمن و سوسن آزاده کنی
#موسیقی_سنتی_ایران #موسیقی_سنتی #موسیقی_اصیل #موسیقی #ساز_و_آواز #بانو #پریسا #بانو_پریسا #نی #استاد #محمد_موسوی #استاد_موسوی #شعر #غزل #حافظ_شیرازی #حافظ بشنو این نکته که خود را ز غم آزاده کنی خون خوری گر طلب روزی ننهاده کنی آخرالامر گل کوزه گران خواهی شد حالیا فکر سبو کن که پر از باده کنی گر از آن آدمیانی که بهشتت هوس است عیش با آدمی ای چند پری زاده کنی تکیه بر جای بزرگان نتوان زد به گزاف مگر اسباب بزرگی همه آماده کنی اجرها باشدت ای خسرو شیرین دهنان گر نگاهی سوی فرهاد دل افتاده کنی خاطرت کی رقم فیض پذیرد هیهات مگر از نقش پراگنده ورق ساده کنی کار خود گر به کرم بازگذاری حافظ ای بسا عیش که با بخت خداداده کنی ای صبا بندگی خواجه جلال الدین کن که جهان پرسمن و سوسن آزاده کنی
از گنجینه غنی موسیقی ایران تصنیف جاودانه و ماندگار و بی تکرار یک دل اینجا یک دل اونجا اثرِ فاخر و زیبای : استاد جهانبخش پازوکی باصدای جاودانه ؛ بانو مرضیه کامل این اثر در کانال تلگرام قابل دسترس میباشد #جهانبخش_پازوکی #پرویز_یاحقی #یاحقی #همایون_خرم #مرضیه #شعر #دلکش #هایده #اهنگ #ترانه #ترانه_سرا #تصنیف #آهنگ #آهنگساز #اهنگساز #خواننده #موزیک #موزیسین #موزیک_ایرانی #موسیقی #موسيقى #موسيقي #موسیقیدان#آهنگ_ایرانی #آهنگ_قدیمی #نوستالژی #خاطرات #موسیقی_سنتی #موسیقی_ایرانی#موسیقی_اصیل
از گنجینه غنی موسیقی ایران تصنیف جاودانه و ماندگار و بی تکرار یک دل اینجا یک دل اونجا اثرِ فاخر و زیبای : استاد جهانبخش پازوکی باصدای جاودانه ؛ بانو مرضیه کامل این اثر در کانال تلگرام قابل دسترس میباشد #جهانبخش_پازوکی #پرویز_یاحقی #یاحقی #همایون_خرم #مرضیه #شعر #دلکش #هایده #اهنگ #ترانه #ترانه_سرا #تصنیف #آهنگ #آهنگساز #اهنگساز #خواننده #موزیک #موزیسین #موزیک_ایرانی #موسیقی #موسيقى #موسيقي #موسیقیدان #آهنگ_ایرانی #آهنگ_قدیمی #نوستالژی #خاطرات #موسیقی_سنتی #موسیقی_ایرانی #موسیقی_اصیل
از گنجینه غنی موسیقی ایران ترانه نوستالژی و ماندگار و بسیار زیبای چه حاصل !؟ آهنگسازی ؛ سلیمان اکبری ترانه سرایی ؛ مهدی لواسانی باصدای جاودانه ؛ بانو نسرین کیوانفر #نسرین #خواننده_زن #موسیقی_پاپ #خاطره #هنرمند #هنر #شعر #شاعر #اهنگ #ترانه #ترانه_سرا #تصنیف #آهنگ #آهنگساز #اهنگساز #خواننده #موزیک #موزیسین #موزیک_ایرانی #موسیقی #موسيقى #موسيقي #موسیقیدان#آهنگ_ایرانی #آهنگ_قدیمی #نوستالژی #خاطرات #موسیقی_سنتی #موسیقی_ایرانی#موسیقی_اصیل
از گنجینه غنی موسیقی ایران ترانه نوستالژی و ماندگار و بسیار زیبای چه حاصل !؟ آهنگسازی ؛ سلیمان اکبری ترانه سرایی ؛ مهدی لواسانی باصدای جاودانه ؛ بانو نسرین کیوانفر #نسرین #خواننده_زن #موسیقی_پاپ #خاطره #هنرمند #هنر #شعر #شاعر #اهنگ #ترانه #ترانه_سرا #تصنیف #آهنگ #آهنگساز #اهنگساز #خواننده #موزیک #موزیسین #موزیک_ایرانی #موسیقی #موسيقى #موسيقي #موسیقیدان #آهنگ_ایرانی #آهنگ_قدیمی #نوستالژی #خاطرات #موسیقی_سنتی #موسیقی_ایرانی #موسیقی_اصیل
. #مدرس : آقای محمدعلی کشاورز #هنرجو : علی حسین آجرلو پس از سه ماه کلاس #آدرس : فارس_مرودشت_بعد از بیست متری بیمارستان_ روبروی اداره دارایی_ساختمان بهران طبقه دوم. تلفن: ۰۷۱_۴۳۳۳_۱۳۳۵ // ۰۹۲۱_۶۷۶_۵۹۵۳ ._ _ . #آموزشگاه_موسیقی_گودرزی #آموزشگاه_موسیقی_گودرزی#مرودشت#تختجمشید#تخت_جمشید#موسیقی#کنسرت#آموزشگاه#آموزش_موسیقی#آموزش_هنر#هنرجو#هنرمند#ویولن#گیتار#تمبک#پیانو#سه_تار#تار#کمانچه#موسیقی_کودک#ارف#سنتور#سنتی#کلاسیک#موسیقی_اصیل#نوازندگی#مصطفی_گودرزی#رنگ_دشتی#تکنیک
. #مدرس : آقای محمدعلی کشاورز #هنرجو : علی حسین آجرلو پس از سه ماه کلاس #آدرس : فارس_مرودشت_بعد از بیست متری بیمارستان_ روبروی اداره دارایی_ساختمان بهران طبقه دوم. تلفن: ۰۷۱_۴۳۳۳_۱۳۳۵ // ۰۹۲۱_۶۷۶_۵۹۵۳ ._ _ . #آموزشگاه_موسیقی_گودرزی #آموزشگاه_موسیقی_گودرزی #مرودشت #تختجمشید #تخت_جمشید #موسیقی #کنسرت #آموزشگاه #آموزش_موسیقی #آموزش_هنر #هنرجو #هنرمند #ویولن #گیتار #تمبک #پیانو #سه_تار #تار #کمانچه #موسیقی_کودک #ارف #سنتور #سنتی #کلاسیک #موسیقی_اصیل #نوازندگی #مصطفی_گودرزی #رنگ_دشتی #تکنیک
. #مدرس : آقای مصطفی گودرزی #هنرجو : کامیار قاسمی اجرای قطعه  پس از یکسال و دو ماه کلاس . #آدرس : فارس_مرودشت_بعد از بیست متری بیمارستان_ روبروی اداره دارایی_ساختمان بهران طبقه دوم. تلفن: ۰۷۱_۴۳۳۳_۱۳۳۵ // ۰۹۲۱_۶۷۶_۵۹۵۳ ._ _ . #آموزشگاه_موسیقی_گودرزی #آموزشگاه_موسیقی_گودرزی#مرودشت#تختجمشید#تخت_جمشید#موسیقی#کنسرت#آموزشگاه#آموزش_موسیقی#آموزش_هنر#هنرجو#هنرمند#ویولن#گیتار#تمبک#پیانو#سه_تار#تار#کمانچه#موسیقی_کودک#ارف#سنتور#سنتی#کلاسیک#موسیقی_اصیل#نوازندگی#مصطفی_گودرزی#رنگ_دشتی#تکنیک
. #مدرس : آقای مصطفی گودرزی #هنرجو : کامیار قاسمی اجرای قطعه پس از یکسال و دو ماه کلاس . #آدرس : فارس_مرودشت_بعد از بیست متری بیمارستان_ روبروی اداره دارایی_ساختمان بهران طبقه دوم. تلفن: ۰۷۱_۴۳۳۳_۱۳۳۵ // ۰۹۲۱_۶۷۶_۵۹۵۳ ._ _ . #آموزشگاه_موسیقی_گودرزی #آموزشگاه_موسیقی_گودرزی #مرودشت #تختجمشید #تخت_جمشید #موسیقی #کنسرت #آموزشگاه #آموزش_موسیقی #آموزش_هنر #هنرجو #هنرمند #ویولن #گیتار #تمبک #پیانو #سه_تار #تار #کمانچه #موسیقی_کودک #ارف #سنتور #سنتی #کلاسیک #موسیقی_اصیل #نوازندگی #مصطفی_گودرزی #رنگ_دشتی #تکنیک
. #مدرس : آقای مصطفی گودرزی #هنرجو : کامیار قاسمی اجرای قطعه  پس از یکسال و دو ماه کلاس . #آدرس : فارس_مرودشت_بعد از بیست متری بیمارستان_ روبروی اداره دارایی_ساختمان بهران طبقه دوم. تلفن: ۰۷۱_۴۳۳۳_۱۳۳۵ // ۰۹۲۱_۶۷۶_۵۹۵۳ ._ _ . #آموزشگاه_موسیقی_گودرزی #آموزشگاه_موسیقی_گودرزی#مرودشت#تختجمشید#تخت_جمشید#موسیقی#کنسرت#آموزشگاه#آموزش_موسیقی#آموزش_هنر#هنرجو#هنرمند#ویولن#گیتار#تمبک#پیانو#سه_تار#تار#کمانچه#موسیقی_کودک#ارف#سنتور#سنتی#کلاسیک#موسیقی_اصیل#نوازندگی#مصطفی_گودرزی#رنگ_دشتی#تکنیک
. #مدرس : آقای مصطفی گودرزی #هنرجو : کامیار قاسمی اجرای قطعه پس از یکسال و دو ماه کلاس . #آدرس : فارس_مرودشت_بعد از بیست متری بیمارستان_ روبروی اداره دارایی_ساختمان بهران طبقه دوم. تلفن: ۰۷۱_۴۳۳۳_۱۳۳۵ // ۰۹۲۱_۶۷۶_۵۹۵۳ ._ _ . #آموزشگاه_موسیقی_گودرزی #آموزشگاه_موسیقی_گودرزی #مرودشت #تختجمشید #تخت_جمشید #موسیقی #کنسرت #آموزشگاه #آموزش_موسیقی #آموزش_هنر #هنرجو #هنرمند #ویولن #گیتار #تمبک #پیانو #سه_تار #تار #کمانچه #موسیقی_کودک #ارف #سنتور #سنتی #کلاسیک #موسیقی_اصیل #نوازندگی #مصطفی_گودرزی #رنگ_دشتی #تکنیک
. #مدرس : آقای مصطفی گودرزی #هنرجو : علیرضا خلیفه اجرای قطعه نوایی پس از یک سال و پنج ماه کلاس . #آدرس : فارس_مرودشت_بعد از بیست متری بیمارستان_ روبروی اداره دارایی_ساختمان بهران طبقه دوم. تلفن: ۰۷۱_۴۳۳۳_۱۳۳۵ // ۰۹۲۱_۶۷۶_۵۹۵۳ ._ _ . #آموزشگاه_موسیقی_گودرزی #آموزشگاه_موسیقی_گودرزی#مرودشت#تختجمشید#تخت_جمشید#موسیقی#کنسرت#آموزشگاه#آموزش_موسیقی#آموزش_هنر#هنرجو#هنرمند#ویولن#گیتار#تمبک#پیانو#سه_تار#تار#کمانچه#موسیقی_کودک#ارف#سنتور#سنتی#کلاسیک#موسیقی_اصیل#نوازندگی#مصطفی_گودرزی#رنگ_دشتی#تکنیک
. #مدرس : آقای مصطفی گودرزی #هنرجو : علیرضا خلیفه اجرای قطعه نوایی پس از یک سال و پنج ماه کلاس . #آدرس : فارس_مرودشت_بعد از بیست متری بیمارستان_ روبروی اداره دارایی_ساختمان بهران طبقه دوم. تلفن: ۰۷۱_۴۳۳۳_۱۳۳۵ // ۰۹۲۱_۶۷۶_۵۹۵۳ ._ _ . #آموزشگاه_موسیقی_گودرزی #آموزشگاه_موسیقی_گودرزی #مرودشت #تختجمشید #تخت_جمشید #موسیقی #کنسرت #آموزشگاه #آموزش_موسیقی #آموزش_هنر #هنرجو #هنرمند #ویولن #گیتار #تمبک #پیانو #سه_تار #تار #کمانچه #موسیقی_کودک #ارف #سنتور #سنتی #کلاسیک #موسیقی_اصیل #نوازندگی #مصطفی_گودرزی #رنگ_دشتی #تکنیک
اجرای تصنیف قدیمی مشکل پسند در کنار دوستان عزیزم... امید میرزایی(سنتور) احمد کاکاوند(نی) احمد بیات(تنبک) علیرضا سلگی(آواز) . (لطفا ورق بزنید) #سه_تار_پاکدشت_خراسانی_فرهاد #سه_تار #سهتار  #بداهه #بداهه_نوازی #کنسرت #موسیقی #موسیقی_سنتی #موسیقی_ایرانی #موسیقی_اصیل
اجرای تصنیف قدیمی مشکل پسند در کنار دوستان عزیزم... امید میرزایی(سنتور) احمد کاکاوند(نی) احمد بیات(تنبک) علیرضا سلگی(آواز) . (لطفا ورق بزنید) #سه_تار_پاکدشت_خراسانی_فرهاد #سه_تار #سهتار #بداهه #بداهه_نوازی #کنسرت #موسیقی #موسیقی_سنتی #موسیقی_ایرانی #موسیقی_اصیل
قطعه: گلریز ساخت و اجراء: تنبک: دوست عزیزم سعید سنگسری ._ اختتامیه همایش موسیقی(بخش سنتی) (لطفا ورق بزنید) #سه_تار_پاکدشت_خراسانی_فرهاد #سه_تار #سهتار  #بداهه #بداهه_نوازی #کنسرت #موسیقی #موسیقی_سنتی #موسیقی_ایرانی #موسیقی_اصیل
قطعه: گلریز ساخت و اجراء: تنبک: دوست عزیزم سعید سنگسری ._ اختتامیه همایش موسیقی(بخش سنتی) (لطفا ورق بزنید) #سه_تار_پاکدشت_خراسانی_فرهاد #سه_تار #سهتار #بداهه #بداهه_نوازی #کنسرت #موسیقی #موسیقی_سنتی #موسیقی_ایرانی #موسیقی_اصیل
به تحقیق،،، نه به تقلید!!! . درود بر صدر الصدور معارف کشف شده توسط حافظ و مولوی و سعدی و نظامی و عطار و سنایی و فردوسی و هر بزرگ دیگری که از سلوک به حقیقت رسیده،،، به فرموده ی خود ایشان... (لطفا ورق بزنید) #سه_تار_پاکدشت_خراسانی_فرهاد #سه_تار #سهتار  #بداهه #بداهه_نوازی #کنسرت #موسیقی #موسیقی_سنتی #موسیقی_ایرانی #موسیقی_اصیل
به تحقیق،،، نه به تقلید!!! . درود بر صدر الصدور معارف کشف شده توسط حافظ و مولوی و سعدی و نظامی و عطار و سنایی و فردوسی و هر بزرگ دیگری که از سلوک به حقیقت رسیده،،، به فرموده ی خود ایشان... (لطفا ورق بزنید) #سه_تار_پاکدشت_خراسانی_فرهاد #سه_تار #سهتار #بداهه #بداهه_نوازی #کنسرت #موسیقی #موسیقی_سنتی #موسیقی_ایرانی #موسیقی_اصیل
۲۷ آبان ۱۳۹۷ هفدهمین یادمان پرواز عاشقانه قلندر بیقرار ، اسطوره تنبور نوازی ، استاد سید خلیل عالی نژاد را در زادگاه ایشان و در مکان مقبره خانوادگی وی ، واقع در استان کرمانشاه ، شهر تمدن و فرهنگ و هنر ( صحنه ) انتهای خیابان ۱۷ شهریور ، جنب ورودی خیابان دربند راس ساعت ۱۴ به یادش مینشینیم .🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 دلم از داغ هجرانت کباب است ، تنم رنجور و چشمانم پُر آب است ، فراقت را اگر شرحی نویسم ، غم هر لحظه ی آن ، یک کتاب است ، غمت با جان پُر دردم عجین است ، رخم زرد و دلم زار و حزین است ، گدازانم چو نی از داغ عشقت ، ز هر بندم فقانی آتشین است ، 🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁 . #سید_خلیل_عالی_نژاد #تنبور #تارنوازي #هوشنگ_ابتهاج #مولانا #حافظ #سعدی #فريدون_مشيرى #سه_تار #سهراب_سپهری #شهرام_ناظری #سنتور #سنتورنوازان #دفنوازان #نی #تار #آواز #آواز_سنتی #آواز_زنان #موسيقي_سنتي #محمدرضا_شجریان #موسيقى #موسیقی_ایرانی #منزوی #موسیقی_اصیل #هنر #همایون_شجریان #شجريان_خسرو_آواز_ايران #شاعرانه #عاشقانه ://./ .
۲۷ آبان ۱۳۹۷ هفدهمین یادمان پرواز عاشقانه قلندر بیقرار ، اسطوره تنبور نوازی ، استاد سید خلیل عالی نژاد را در زادگاه ایشان و در مکان مقبره خانوادگی وی ، واقع در استان کرمانشاه ، شهر تمدن و فرهنگ و هنر ( صحنه ) انتهای خیابان ۱۷ شهریور ، جنب ورودی خیابان دربند راس ساعت ۱۴ به یادش مینشینیم .🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 دلم از داغ هجرانت کباب است ، تنم رنجور و چشمانم پُر آب است ، فراقت را اگر شرحی نویسم ، غم هر لحظه ی آن ، یک کتاب است ، غمت با جان پُر دردم عجین است ، رخم زرد و دلم زار و حزین است ، گدازانم چو نی از داغ عشقت ، ز هر بندم فقانی آتشین است ، 🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁 . #سید_خلیل_عالی_نژاد #تنبور #تارنوازي #هوشنگ_ابتهاج #مولانا #حافظ #سعدی #فريدون_مشيرى #سه_تار #سهراب_سپهری #شهرام_ناظری #سنتور #سنتورنوازان #دفنوازان #نی #تار #آواز #آواز_سنتی #آواز_زنان #موسيقي_سنتي #محمدرضا_شجریان #موسيقى #موسیقی_ایرانی #منزوی #موسیقی_اصیل #هنر #همایون_شجریان #شجريان_خسرو_آواز_ايران #شاعرانه #عاشقانه ://./ .
عشق در دل ماند و یار از دست رفت شاعر #سعدی عشق در دل ماند و یار از دست رفت دوستان دستی که کار از دست رفت ای عجب گر من رسم در کام دل کی رسم چون روزگار از دست رفت بخت و رای و زور و زر بودم دریغ کاندر این غم هر چهار از دست رفت عشق و سودا و هوس در سر بماند صبر و آرام و قرار از دست رفت گر من از پای اندرآیم گو درآی بهتر از من صد هزار از دست رفت بیم جان کاین بار خونم میخورد ور نه این دل چند بار از دست رفت مرکب سودا جهانیدن چه سود چون زمام اختیار از دست رفت سعدیا با یار عشق آسان بود عشق باز اکنون که یار از دست رفت
عشق در دل ماند و یار از دست رفت شاعر #سعدی عشق در دل ماند و یار از دست رفت دوستان دستی که کار از دست رفت ای عجب گر من رسم در کام دل کی رسم چون روزگار از دست رفت بخت و رای و زور و زر بودم دریغ کاندر این غم هر چهار از دست رفت عشق و سودا و هوس در سر بماند صبر و آرام و قرار از دست رفت گر من از پای اندرآیم گو درآی بهتر از من صد هزار از دست رفت بیم جان کاین بار خونم میخورد ور نه این دل چند بار از دست رفت مرکب سودا جهانیدن چه سود چون زمام اختیار از دست رفت سعدیا با یار عشق آسان بود عشق باز اکنون که یار از دست رفت