پیک گرام

عکس ها و فیلم های درباره موسیقی جنوب در اینستاگرام

محبوب ترین عکس ها و فیلم های موسیقی جنوب

Instagram
  () ・・・ 💓 هبیسس خبر داری یا نه!!...کنسرت باشه🎤😍 اونم سی بانوان💃🏽 اونم بندری (فولکلور) 😍💓🥁قراره با حمایت شما عزیزان 🤗 گروه طاره بوشهرو🌴🌅 بترکونه💣💥دم همتون تشی باشه 🔥دل هاتون همیشه شاد خشو😍 .  _ .  ._. سرپرست گروه . ._ #جنوب #جنوبی #موسیقی_بانوان #موسیقی_جنوب #پرکاشن #ضرب_تمپو #نوازنده #بوشهریا #بوشهر #دریا #زنان #بانوان
() ・・・ 💓 هبیسس خبر داری یا نه!!...کنسرت باشه🎤😍 اونم سی بانوان💃🏽 اونم بندری (فولکلور) 😍💓🥁قراره با حمایت شما عزیزان 🤗 گروه طاره بوشهرو🌴🌅 بترکونه💣💥دم همتون تشی باشه 🔥دل هاتون همیشه شاد خشو😍 . _ . ._. سرپرست گروه . ._ #جنوب #جنوبی #موسیقی_بانوان #موسیقی_جنوب #پرکاشن #ضرب_تمپو #نوازنده #بوشهریا #بوشهر #دریا #زنان #بانوان
  () ・・・ 💓 هبیسس خبر داری یا نه!!...کنسرت باشه🎤😍 اونم سی بانوان💃🏽 اونم بندری (فولکلور) 😍💓🥁قراره با حمایت شما عزیزان 🤗 گروه طاره بوشهرو🌴🌅 بترکونه💣💥دم همتون تشی باشه 🔥دل هاتون همیشه شاد خشو😍 .  _ .  ._. سرپرست گروه . ._ #جنوب #جنوبی #موسیقی_بانوان #موسیقی_جنوب #پرکاشن #ضرب_تمپو #نوازنده #بوشهریا #بوشهر #دریا #زنان #بانوان
() ・・・ 💓 هبیسس خبر داری یا نه!!...کنسرت باشه🎤😍 اونم سی بانوان💃🏽 اونم بندری (فولکلور) 😍💓🥁قراره با حمایت شما عزیزان 🤗 گروه طاره بوشهرو🌴🌅 بترکونه💣💥دم همتون تشی باشه 🔥دل هاتون همیشه شاد خشو😍 . _ . ._. سرپرست گروه . ._ #جنوب #جنوبی #موسیقی_بانوان #موسیقی_جنوب #پرکاشن #ضرب_تمپو #نوازنده #بوشهریا #بوشهر #دریا #زنان #بانوان
💓 هبیسس خبر داری یا نه!!...کنسرت باشه🎤😍 اونم سی بانوان💃🏽 اونم بندری (فولکلور) 😍💓🥁قراره با حمایت شما عزیزان 🤗 گروه طاره بوشهرو🌴🌅 بترکونه💣💥دم همتون تشی باشه 🔥دل هاتون همیشه شاد خشو😍 .  _ .  ._. سرپرست گروه . ._ #جنوب #جنوبی #موسیقی_بانوان #موسیقی_جنوب #پرکاشن #ضرب_تمپو #نوازنده #بوشهریا #بوشهر #دریا #زنان #بانوان
💓 هبیسس خبر داری یا نه!!...کنسرت باشه🎤😍 اونم سی بانوان💃🏽 اونم بندری (فولکلور) 😍💓🥁قراره با حمایت شما عزیزان 🤗 گروه طاره بوشهرو🌴🌅 بترکونه💣💥دم همتون تشی باشه 🔥دل هاتون همیشه شاد خشو😍 . _ . ._. سرپرست گروه . ._ #جنوب #جنوبی #موسیقی_بانوان #موسیقی_جنوب #پرکاشن #ضرب_تمپو #نوازنده #بوشهریا #بوشهر #دریا #زنان #بانوان
به زودی کنسرت جنوبی دختران هنرمند شهرم بوشهر،با سرپرستی دوستای خوبم به امید موفقیت همگی ._ . گروه طاره بوشهر🌴🌅   .  _ . ._. #جنوب #جنوبی #موسیقی_بانوان #موسیقی_جنوب #پرکاشن #ضرب_تمپو #نوازنده #بوشهر
به زودی کنسرت جنوبی دختران هنرمند شهرم بوشهر،با سرپرستی دوستای خوبم به امید موفقیت همگی ._ . گروه طاره بوشهر🌴🌅 . _ . ._. #جنوب #جنوبی #موسیقی_بانوان #موسیقی_جنوب #پرکاشن #ضرب_تمپو #نوازنده #بوشهر
به زودی کنسرت جنوبی دختران هنرمند شهرم بوشهر،با سرپرستی دوستای خوبم به امید موفقیت همگی ._ . گروه طاره بوشهر🌴🌅   .  _ . ._. #جنوب #جنوبی #موسیقی_بانوان #موسیقی_جنوب #پرکاشن #ضرب_تمپو #نوازنده #بوشهر
به زودی کنسرت جنوبی دختران هنرمند شهرم بوشهر،با سرپرستی دوستای خوبم به امید موفقیت همگی ._ . گروه طاره بوشهر🌴🌅 . _ . ._. #جنوب #جنوبی #موسیقی_بانوان #موسیقی_جنوب #پرکاشن #ضرب_تمپو #نوازنده #بوشهر
كنسرت دختراي بوشهر و حمايت ازشون رو فراموش نكنين ، كه تو اين شرايط سخت دارن با تلاش و همت خودشون عشق و علاقشون رو دنبال ميكنن ، مرسي از محمد فياض و علي يوسفي كه خالصانه دارن كمكشون ميكنن ، دمتون گرمممم ، 🌹🌹👏👏👏👍👍 .  _ .  ._. سرپرست گروه . ._ :. #جنوب #جنوبی #موسیقی_بانوان #موسیقی_جنوب #پرکاشن #ضرب_تمپو #نوازنده #بوشهریا #بوشهر #دریا #زنان #بانوان
كنسرت دختراي بوشهر و حمايت ازشون رو فراموش نكنين ، كه تو اين شرايط سخت دارن با تلاش و همت خودشون عشق و علاقشون رو دنبال ميكنن ، مرسي از محمد فياض و علي يوسفي كه خالصانه دارن كمكشون ميكنن ، دمتون گرمممم ، 🌹🌹👏👏👏👍👍 . _ . ._. سرپرست گروه . ._ :. #جنوب #جنوبی #موسیقی_بانوان #موسیقی_جنوب #پرکاشن #ضرب_تمپو #نوازنده #بوشهریا #بوشهر #دریا #زنان #بانوان
💓 هبیسس خبر داری یا نه!!...کنسرت باشه🎤😍 اونم سی بانوان💃🏽 اونم بندری (فولکلور) 😍💓🥁قراره با حمایت شما عزیزان 🤗 گروه طاره بوشهرو🌴🌅 بترکونه💣💥دم همتون تشی باشه 🔥دل هاتون همیشه شاد خشو😍 به سرپرستی : . ._ . . . .  _ .  ._. #جنوب #جنوبی #موسیقی_بانوان #موسیقی_جنوب #پرکاشن #ضرب_تمپو #نوازنده #بوشهر
💓 هبیسس خبر داری یا نه!!...کنسرت باشه🎤😍 اونم سی بانوان💃🏽 اونم بندری (فولکلور) 😍💓🥁قراره با حمایت شما عزیزان 🤗 گروه طاره بوشهرو🌴🌅 بترکونه💣💥دم همتون تشی باشه 🔥دل هاتون همیشه شاد خشو😍 به سرپرستی : . ._ . . . . _ . ._. #جنوب #جنوبی #موسیقی_بانوان #موسیقی_جنوب #پرکاشن #ضرب_تمپو #نوازنده #بوشهر
💓 هبیسس خبر داری یا نه!!...کنسرت باشه🎤😍 اونم سی بانوان💃🏽 اونم بندری (فولکلور) 😍💓🥁قراره با حمایت شما عزیزان 🤗 گروه طاره بوشهرو🌴🌅 بترکونه💣💥دم همتون تشی باشه 🔥دل هاتون همیشه شاد خشو😍 به سرپرستی : . ._ . . . .  _ .  ._. #جنوب #جنوبی #موسیقی_بانوان #موسیقی_جنوب #پرکاشن #ضرب_تمپو #نوازنده #بوشهر
💓 هبیسس خبر داری یا نه!!...کنسرت باشه🎤😍 اونم سی بانوان💃🏽 اونم بندری (فولکلور) 😍💓🥁قراره با حمایت شما عزیزان 🤗 گروه طاره بوشهرو🌴🌅 بترکونه💣💥دم همتون تشی باشه 🔥دل هاتون همیشه شاد خشو😍 به سرپرستی : . ._ . . . . _ . ._. #جنوب #جنوبی #موسیقی_بانوان #موسیقی_جنوب #پرکاشن #ضرب_تمپو #نوازنده #بوشهر
دوستان عزیزم لطفا حمایت کنید، کنسرت بندری (فولکلور) گروه طاره بانوان هنرمند بوشهری 👌 توی این موقعیت و اوضاع کشور شاد کردن دل مردم خیلی کار سختیه ولی موسیقی این قدرت رو داره و خوبه که لحظاتی فارغ از هر چیزی قدری موسیقی بشنویم.. اجرای خوب این خانومای با استعداد رو از دست ندید👍 شاد باشید🌹💙 .  _ .  ._. #جنوب #جنوبی #موسیقی_بانوان #موسیقی_جنوب #پرکاشن #ضرب_تمپو #نوازنده #بوشهر
دوستان عزیزم لطفا حمایت کنید، کنسرت بندری (فولکلور) گروه طاره بانوان هنرمند بوشهری 👌 توی این موقعیت و اوضاع کشور شاد کردن دل مردم خیلی کار سختیه ولی موسیقی این قدرت رو داره و خوبه که لحظاتی فارغ از هر چیزی قدری موسیقی بشنویم.. اجرای خوب این خانومای با استعداد رو از دست ندید👍 شاد باشید🌹💙 . _ . ._. #جنوب #جنوبی #موسیقی_بانوان #موسیقی_جنوب #پرکاشن #ضرب_تمپو #نوازنده #بوشهر
    💓 هبیسس خبر داری یا نه!!...کنسرت باشه🎤😍 اونم سی بانوان💃🏽 اونم بندری (فولکلور) 😍💓🥁قراره با حمایت شما عزیزان 🤗 گروه طاره بوشهرو🌴🌅 بترکونه💣💥دم همتون تشی باشه 🔥دل هاتون همیشه شاد خشو😍 .  _ .  ._. سرپرست گروه . ._ #جنوب #جنوبی #موسیقی_بانوان #موسیقی_جنوب #پرکاشن #ضرب_تمپو #نوازنده #بوشهریا #بوشهر #دریا #زنان #بانوان
💓 هبیسس خبر داری یا نه!!...کنسرت باشه🎤😍 اونم سی بانوان💃🏽 اونم بندری (فولکلور) 😍💓🥁قراره با حمایت شما عزیزان 🤗 گروه طاره بوشهرو🌴🌅 بترکونه💣💥دم همتون تشی باشه 🔥دل هاتون همیشه شاد خشو😍 . _ . ._. سرپرست گروه . ._ #جنوب #جنوبی #موسیقی_بانوان #موسیقی_جنوب #پرکاشن #ضرب_تمپو #نوازنده #بوشهریا #بوشهر #دریا #زنان #بانوان
كنسرت دختراي بوشهر و حمايت ازشون رو فراموش نكنين ، كه تو اين شرايط سخت دارن با تلاش و همت خودشون عشق و علاقشون رو دنبال ميكنن ، مرسي از محمد فياض و علي يوسفي كه خالصانه دارن كمكشون ميكنن ، دمتون گرمممم ، 🌹🌹👏👏👏👍👍 .  _ .  ._. سرپرست گروه . ._ #جنوب #جنوبی #موسیقی_بانوان #موسیقی_جنوب #پرکاشن #ضرب_تمپو #نوازنده #بوشهریا #بوشهر #دریا #زنان #بانوان 🤖 دریافت شده توسط
كنسرت دختراي بوشهر و حمايت ازشون رو فراموش نكنين ، كه تو اين شرايط سخت دارن با تلاش و همت خودشون عشق و علاقشون رو دنبال ميكنن ، مرسي از محمد فياض و علي يوسفي كه خالصانه دارن كمكشون ميكنن ، دمتون گرمممم ، 🌹🌹👏👏👏👍👍 . _ . ._. سرپرست گروه . ._ #جنوب #جنوبی #موسیقی_بانوان #موسیقی_جنوب #پرکاشن #ضرب_تمپو #نوازنده #بوشهریا #بوشهر #دریا #زنان #بانوان 🤖 دریافت شده توسط
اکران عمومی فیلم سینمائی پینوکیو در سینما کانون بوشهر، فقط تا پایان آبانماه. جهت رزرو سئانس و سالن، با سینما کانون بوشهر تماس بگیرید.  ضمنا به مدارس و ادارات تخفیف ویژه داده میشود. شرح تصویر: برنامۂ گیشه که از شبکههای ماهوارهای خارج از کشور به معرفی آثار سینمایی روز میپردازد، سال گذشته پس از اکران فیلم پینوکیو... نقد بسیار مثبتی نسبت به این فیلم ارائه داد. این کلیپ بخشی از این برنامه است. #سیدرضا_صافی #پینوکیو_عاموسردار_و_رئیسعلی #سینمای_ایران #پینوکیو #رضا_صافی_کارگردان #سینمای_کودک #فیلم_طنز #فیلم_برگزیده #بهترین_فیلم_جشنواره_نوجوانان_همدان #بهترین_فیلم_بخش_بینالملل_جشنواره_رشد #محسن_شریفیان #موسیقی_جنوب #موسیقی_بوشهر
اکران عمومی فیلم سینمائی پینوکیو در سینما کانون بوشهر، فقط تا پایان آبانماه. جهت رزرو سئانس و سالن، با سینما کانون بوشهر تماس بگیرید. ضمنا به مدارس و ادارات تخفیف ویژه داده میشود. شرح تصویر: برنامۂ گیشه که از شبکههای ماهوارهای خارج از کشور به معرفی آثار سینمایی روز میپردازد، سال گذشته پس از اکران فیلم پینوکیو... نقد بسیار مثبتی نسبت به این فیلم ارائه داد. این کلیپ بخشی از این برنامه است. #سیدرضا_صافی #پینوکیو_عاموسردار_و_رئیسعلی #سینمای_ایران #پینوکیو #رضا_صافی_کارگردان #سینمای_کودک #فیلم_طنز #فیلم_برگزیده #بهترین_فیلم_جشنواره_نوجوانان_همدان #بهترین_فیلم_بخش_بینالملل_جشنواره_رشد #محسن_شریفیان #موسیقی_جنوب #موسیقی_بوشهر
❤️❤️❤️عاااااليه اين گروه ❤️❤️❤️ 💓 هبیسس خبر داری یا نه!!...کنسرت باشه🎤😍 اونم سی بانوان💃🏽 اونم بندری (فولکلور) 😍💓🥁قراره با حمایت شما عزیزان 🤗 گروه طاره بوشهرو🌴🌅 بترکونه💣💥دم همتون تشی باشه 🔥دل هاتون همیشه شاد خشو😍 .  _ .  ._. سرپرست گروه . ._ #جنوب #جنوبی #موسیقی_بانوان #موسیقی_جنوب #پرکاشن #ضرب_تمپو #نوازنده #بوشهر
❤️❤️❤️عاااااليه اين گروه ❤️❤️❤️ 💓 هبیسس خبر داری یا نه!!...کنسرت باشه🎤😍 اونم سی بانوان💃🏽 اونم بندری (فولکلور) 😍💓🥁قراره با حمایت شما عزیزان 🤗 گروه طاره بوشهرو🌴🌅 بترکونه💣💥دم همتون تشی باشه 🔥دل هاتون همیشه شاد خشو😍 . _ . ._. سرپرست گروه . ._ #جنوب #جنوبی #موسیقی_بانوان #موسیقی_جنوب #پرکاشن #ضرب_تمپو #نوازنده #بوشهر
❤ ممنون میشم به اشتراک بزارید 💓 هبیسس خبر داری یا نه!!...کنسرت باشه🎤😍 اونم سی بانوان💃🏽 اونم بندری (فولکلور) 😍💓🥁قراره با حمایت شما عزیزان 🤗 گروه طاره بوشهرو🌴🌅 بترکونه💣💥دم همتون تشی باشه 🔥دل هاتون همیشه شاد خشو😍 .  _ .  ._. سرپرست گروه . ._ #جنوب #جنوبی #موسیقی_بانوان #موسیقی_جنوب #پرکاشن #ضرب_تمپو #نوازنده #بوشهری
❤ ممنون میشم به اشتراک بزارید 💓 هبیسس خبر داری یا نه!!...کنسرت باشه🎤😍 اونم سی بانوان💃🏽 اونم بندری (فولکلور) 😍💓🥁قراره با حمایت شما عزیزان 🤗 گروه طاره بوشهرو🌴🌅 بترکونه💣💥دم همتون تشی باشه 🔥دل هاتون همیشه شاد خشو😍 . _ . ._. سرپرست گروه . ._ #جنوب #جنوبی #موسیقی_بانوان #موسیقی_جنوب #پرکاشن #ضرب_تمپو #نوازنده #بوشهری
اکران عمومی فیلم سینمائی پینوکیو در سینما کانون بوشهر، فقط تا پایان آبانماه. جهت رزرو سئانس و سالن، با سینما کانون بوشهر تماس بگیرید. ضمنا به مدارس و ادارات تخفیف ویژه داده میشود. شرح تصویر: برنامۂ گیشه که از شبکههای ماهوارهای خارج از کشور به معرفی آثار سینمایی روز میپردازد، سال گذشته پس از اکران فیلم پینوکیو... نقد بسیار مثبتی نسبت به این فیلم ارائه داد. این کلیپ بخشی از این برنامه است. #سیدرضا_صافی #پینوکیو_عاموسردار_و_رئیسعلی #سینمای_ایران #پینوکیو #رضا_صافی_کارگردان #سینمای_کودک #فیلم_طنز #فیلم_برگزیده #بهترین_فیلم_جشنواره_نوجوانان_همدان #بهترین_فیلم_بخش_بینالملل_جشنواره_رشد #محسن_شریفیان #موسیقی_جنوب #موسیقی_بوشهر ._ . . . . .  . . . . ._  _
اکران عمومی فیلم سینمائی پینوکیو در سینما کانون بوشهر، فقط تا پایان آبانماه. جهت رزرو سئانس و سالن، با سینما کانون بوشهر تماس بگیرید. ضمنا به مدارس و ادارات تخفیف ویژه داده میشود. شرح تصویر: برنامۂ گیشه که از شبکههای ماهوارهای خارج از کشور به معرفی آثار سینمایی روز میپردازد، سال گذشته پس از اکران فیلم پینوکیو... نقد بسیار مثبتی نسبت به این فیلم ارائه داد. این کلیپ بخشی از این برنامه است. #سیدرضا_صافی #پینوکیو_عاموسردار_و_رئیسعلی #سینمای_ایران #پینوکیو #رضا_صافی_کارگردان #سینمای_کودک #فیلم_طنز #فیلم_برگزیده #بهترین_فیلم_جشنواره_نوجوانان_همدان #بهترین_فیلم_بخش_بینالملل_جشنواره_رشد #محسن_شریفیان #موسیقی_جنوب #موسیقی_بوشهر ._ . . . . . . . . . ._ _
🔴👆🔴👆خبر کنسرت رو شنیدید؟ مخصوص بانوان کنسرت💃 ان هم بندری (فولکلور) بندری وشاد😍💓🥁قراره با حمایت شما عزیزان گروه طاره بوشهر رو🌅 بترکونه💣دم همتون گرم باشه 🔥دل هاتون همیشه شاد😍 🎵 لطفا جهت عزیزان و موسیقی بانوان اطلاع رسانی کنید اعضای گروه .  _ .  ._. سرپرست گروه . ._ #جنوب #جنوبی #نی_انبان #موسیقی #موسیقی_بانوان #موسیقی_جنوب #پرکاشن #ضرب_تمپو #نوازنده #بوشهریا #بوشهر #دریا #زنان #بانوان
🔴👆🔴👆خبر کنسرت رو شنیدید؟ مخصوص بانوان کنسرت💃 ان هم بندری (فولکلور) بندری وشاد😍💓🥁قراره با حمایت شما عزیزان گروه طاره بوشهر رو🌅 بترکونه💣دم همتون گرم باشه 🔥دل هاتون همیشه شاد😍 🎵 لطفا جهت عزیزان و موسیقی بانوان اطلاع رسانی کنید اعضای گروه . _ . ._. سرپرست گروه . ._ #جنوب #جنوبی #نی_انبان #موسیقی #موسیقی_بانوان #موسیقی_جنوب #پرکاشن #ضرب_تمپو #نوازنده #بوشهریا #بوشهر #دریا #زنان #بانوان
🔴👆🔴👆خبر کنسرت رو شنیدید؟ مخصوص بانوان کنسرت💃 ان هم بندری (فولکلور) بندری وشاد😍💓🥁قراره با حمایت شما عزیزان گروه طاره بوشهر رو🌅 بترکونه💣دم همتون گرم باشه 🔥دل هاتون همیشه شاد😍 🎵 لطفا جهت عزیزان و موسیقی بانوان اطلاع رسانی کنید اعضای گروه .  _ .  ._. سرپرست گروه . ._ #جنوب #جنوبی #نی_انبان #موسیقی #موسیقی_بانوان #موسیقی_جنوب #پرکاشن #ضرب_تمپو #نوازنده #بوشهریا #بوشهر #دریا #زنان #بانوان
🔴👆🔴👆خبر کنسرت رو شنیدید؟ مخصوص بانوان کنسرت💃 ان هم بندری (فولکلور) بندری وشاد😍💓🥁قراره با حمایت شما عزیزان گروه طاره بوشهر رو🌅 بترکونه💣دم همتون گرم باشه 🔥دل هاتون همیشه شاد😍 🎵 لطفا جهت عزیزان و موسیقی بانوان اطلاع رسانی کنید اعضای گروه . _ . ._. سرپرست گروه . ._ #جنوب #جنوبی #نی_انبان #موسیقی #موسیقی_بانوان #موسیقی_جنوب #پرکاشن #ضرب_تمپو #نوازنده #بوشهریا #بوشهر #دریا #زنان #بانوان
❤ ممنون میشم به اشتراک بزارید 💓 هبیسس خبر داری یا نه!!...کنسرت باشه🎤😍 اونم سی بانوان💃🏽 اونم بندری (فولکلور) 😍💓🥁قراره با حمایت شما عزیزان 🤗 گروه طاره بوشهرو🌴🌅 بترکونه💣💥دم همتون تشی باشه 🔥دل هاتون همیشه شاد خشو😍 .  _ .  ._. سرپرست گروه . ._ #جنوب #جنوبی #موسیقی_بانوان #موسیقی_جنوب #پرکاشن #ضرب_تمپو #نوازنده #بوشهر
❤ ممنون میشم به اشتراک بزارید 💓 هبیسس خبر داری یا نه!!...کنسرت باشه🎤😍 اونم سی بانوان💃🏽 اونم بندری (فولکلور) 😍💓🥁قراره با حمایت شما عزیزان 🤗 گروه طاره بوشهرو🌴🌅 بترکونه💣💥دم همتون تشی باشه 🔥دل هاتون همیشه شاد خشو😍 . _ . ._. سرپرست گروه . ._ #جنوب #جنوبی #موسیقی_بانوان #موسیقی_جنوب #پرکاشن #ضرب_تمپو #نوازنده #بوشهر
💓 هبیسس خبر داری یا نه!!...کنسرت باشه🎤😍 اونم سی بانوان💃🏽 اونم بندری (فولکلور) 😍💓🥁قراره با حمایت شما عزیزان 🤗 گروه طاره بوشهرو🌴🌅 بترکونه💣💥دم همتون تشی باشه 🔥دل هاتون همیشه شاد خشو😍 .  _ .  ._. سرپرست گروه . ._ #جنوب #جنوبی #موسیقی_بانوان #موسیقی_جنوب #پرکاشن #ضرب_تمپو #نوازنده #بوشهریا #بوشهر #دریا #زنان #بانوان
💓 هبیسس خبر داری یا نه!!...کنسرت باشه🎤😍 اونم سی بانوان💃🏽 اونم بندری (فولکلور) 😍💓🥁قراره با حمایت شما عزیزان 🤗 گروه طاره بوشهرو🌴🌅 بترکونه💣💥دم همتون تشی باشه 🔥دل هاتون همیشه شاد خشو😍 . _ . ._. سرپرست گروه . ._ #جنوب #جنوبی #موسیقی_بانوان #موسیقی_جنوب #پرکاشن #ضرب_تمپو #نوازنده #بوشهریا #بوشهر #دریا #زنان #بانوان
 کنسرت بندری (فولکلور) خانومان 😍💓🥁قراره با حمایت شما عزیزان 🤗 گروه طاره بوشهرو🌴🌅 بترکونه💣💥دم همتون گرم 🔥دل هاتون همیشه شاد😍 . .  _ .  ._. #جنوب #جنوبی #موسیقی_بانوان #موسیقی_جنوب #پرکاشن #ضرب_تمپو #نوازنده #بوشهر
کنسرت بندری (فولکلور) خانومان 😍💓🥁قراره با حمایت شما عزیزان 🤗 گروه طاره بوشهرو🌴🌅 بترکونه💣💥دم همتون گرم 🔥دل هاتون همیشه شاد😍 . . _ . ._. #جنوب #جنوبی #موسیقی_بانوان #موسیقی_جنوب #پرکاشن #ضرب_تمپو #نوازنده #بوشهر
اوج احساس با با گروه اٌپاتان در هامبورگ/    _________________ 👇👇👇👇 🎵برای دانلود به زودی کاملتر این ویدیو در کانال تلگرام قرار میگیرد و دانلود کنید _ ://./_ 🎵 __________ #نی_انبان #موزیک #جنوب_ایران #هامبورگ #نی_جفتی #نی_انبونه #نی_همبونه #بوشهر #خواننده #کنسرت #جنوبی #ایران#موسیقی_نواحی #فلوت #موسیقی_جنوب #موسيقى #جنوبیها #شادی #بندری #حسین_دریس #اٌپاتان
اوج احساس با با گروه اٌپاتان در هامبورگ/ _________________ 👇👇👇👇 🎵برای دانلود به زودی کاملتر این ویدیو در کانال تلگرام قرار میگیرد و دانلود کنید _ ://./_ 🎵 __________ #نی_انبان #موزیک #جنوب_ایران #هامبورگ #نی_جفتی #نی_انبونه #نی_همبونه #بوشهر #خواننده #کنسرت #جنوبی #ایران #موسیقی_نواحی #فلوت #موسیقی_جنوب #موسيقى #جنوبیها #شادی #بندری #حسین_دریس #اٌپاتان
روزتون نی انبانی باشه😊 _______________________________ اونقدری که من از موسیقی جنوب و هنر محسن خان شریفیان دوست هنرمند عزیز و اعضای گروهش انرژی میگیرم که حد و مرز نداره این حس خوبم رو با شما به اشتراک میزارم شاد باشید پر از انرژی❤ _________________________________ جشنواره دوستی ایران و کره _ تالار اندیشه      . .   #موسیقی_جنوب #موسیقی_فولکلور #بوشهر #لیان #گروه_لیان #فولک#آهنگ #آهنگسازی #خواننده_قدیمی #پیانو🎹 #کلیپعاشقانه #ویدئو       #موزیسین_ایران #خوانندگان_معروف #استایل_پاییزی #ایران
روزتون نی انبانی باشه😊 _______________________________ اونقدری که من از موسیقی جنوب و هنر محسن خان شریفیان دوست هنرمند عزیز و اعضای گروهش انرژی میگیرم که حد و مرز نداره این حس خوبم رو با شما به اشتراک میزارم شاد باشید پر از انرژی❤ _________________________________ جشنواره دوستی ایران و کره _ تالار اندیشه . . #موسیقی_جنوب #موسیقی_فولکلور #بوشهر #لیان #گروه_لیان #فولک #آهنگ #آهنگسازی #خواننده_قدیمی #پیانو 🎹 #کلیپعاشقانه #ویدئو #موزیسین_ایران #خوانندگان_معروف #استایل_پاییزی #ایران
بزودی 💣 اجرای فولک گروه طاره میترکونه💥 بوشهرو 🌴🌅واسه بانوان عزیز🤗💓🎤🔊🎶💃 . _ .  ._. #جنوب #جنوبی #موسیقی_بانوان #موسیقی_جنوب #پرکاشن #ضرب_تمپو #نوازنده #بوشهر
بزودی 💣 اجرای فولک گروه طاره میترکونه💥 بوشهرو 🌴🌅واسه بانوان عزیز🤗💓🎤🔊🎶💃 . _ . ._. #جنوب #جنوبی #موسیقی_بانوان #موسیقی_جنوب #پرکاشن #ضرب_تمپو #نوازنده #بوشهر
بزودی 💣 اجرای فولک گروه طاره میترکونه💥 بوشهرو 🌴🌅واسه بانوان عزیز🤗💓🎤🔊🎶💃 . _ .  ._. #جنوب #جنوبی #موسیقی_بانوان #موسیقی_جنوب #پرکاشن #ضرب_تمپو #نوازنده #بوشهر #بوشهری #بوشهریا #بوشهر
بزودی 💣 اجرای فولک گروه طاره میترکونه💥 بوشهرو 🌴🌅واسه بانوان عزیز🤗💓🎤🔊🎶💃 . _ . ._. #جنوب #جنوبی #موسیقی_بانوان #موسیقی_جنوب #پرکاشن #ضرب_تمپو #نوازنده #بوشهر #بوشهری #بوشهریا #بوشهر
بزودی 💣 اجرای فولک گروه طاره میترکونه💥 بوشهرو 🌴🌅واسه بانوان عزیز🤗💓🎤🔊🎶💃 . _ .  ._. #جنوب #جنوبی #موسیقی_بانوان #موسیقی_جنوب #پرکاشن #ضرب_تمپو #نوازنده #بوشهر
بزودی 💣 اجرای فولک گروه طاره میترکونه💥 بوشهرو 🌴🌅واسه بانوان عزیز🤗💓🎤🔊🎶💃 . _ . ._. #جنوب #جنوبی #موسیقی_بانوان #موسیقی_جنوب #پرکاشن #ضرب_تمپو #نوازنده #بوشهر
حبیب مفتاح بوشهری: کنفدراسیون فوتبال آسیا میفهمد لیان یک گروه موسیقی است، جمهوری اسلامی نه محمد تنگستانی از متن: موسیقی جنوب ایران در حال حاضر در راس موسیقیهای فولکلور قرار دارد. نمیخواهم بگویم موسیقی جنوب قدمت یا اهمیت بیش تری دارد اما به دلایل مختلفی مانند دریانوردی و تبادل فرهنگی که بین دریانوردان ایرانی و با دیگر ملیتها وجود داشته است، موسیقی جنوب پتانسیل بهتری دارد. متاسفانه موسیقی فولکلور ایران در حال نابودی است. ما با نسل جدیدی از موسیقی در ایران رودرو هستیم و متاسفانه این نسل جدید سبب شده است موسیقی فولکلور به دست فراموشی سپرده شود. سیستم فرهنگی دولت جمهوری اسلامی هم واقعا تلاشی برای بقا یا زنده ماندن فرهنگها و موسیقی فولکلور نکرده است؛ مگر در مراسم های خاص که آن هم نه به شکل جدی. به نظر، در حال حاضر فقط موسیقی فولکلور جنوب است که حرفی برای گفتن دارد و زنده است. دولت ایران با شادی مردم مخالف است. جمهوری اسلامی میخواهد مردم با موسیقی گریه کنند و آن ها را به یاد عشقهای از دست رفتهشان بیاندازد. موسیقی فولکلور این پتانسیل حکومتی را ندارد و براساس خردهفرهنگها شکل گرفته است. برای همین، به موسیقی فولکلور نمیپردازد. این گفتوگو را در ایرانوایر و یا کانال تلگرام بخوانید: ://./// #محمدتنگستانی #محمد_تنگستانی #حبیبو #حبیب_مفتاح #مفتاح_بوشهری #لیان #گروه_لیان #موسیقی_جنوب #موسیقی_بندری #محسن_شریفیان #لیان #اختتامیه #پرسپولیس #سانسور #پرسپولیس_کاشیما #فوتبال #فوتبال_آسیا #قهرمان_آسیا
حبیب مفتاح بوشهری: کنفدراسیون فوتبال آسیا میفهمد لیان یک گروه موسیقی است، جمهوری اسلامی نه محمد تنگستانی از متن: موسیقی جنوب ایران در حال حاضر در راس موسیقیهای فولکلور قرار دارد. نمیخواهم بگویم موسیقی جنوب قدمت یا اهمیت بیش تری دارد اما به دلایل مختلفی مانند دریانوردی و تبادل فرهنگی که بین دریانوردان ایرانی و با دیگر ملیتها وجود داشته است، موسیقی جنوب پتانسیل بهتری دارد. متاسفانه موسیقی فولکلور ایران در حال نابودی است. ما با نسل جدیدی از موسیقی در ایران رودرو هستیم و متاسفانه این نسل جدید سبب شده است موسیقی فولکلور به دست فراموشی سپرده شود. سیستم فرهنگی دولت جمهوری اسلامی هم واقعا تلاشی برای بقا یا زنده ماندن فرهنگها و موسیقی فولکلور نکرده است؛ مگر در مراسم های خاص که آن هم نه به شکل جدی. به نظر، در حال حاضر فقط موسیقی فولکلور جنوب است که حرفی برای گفتن دارد و زنده است. دولت ایران با شادی مردم مخالف است. جمهوری اسلامی میخواهد مردم با موسیقی گریه کنند و آن ها را به یاد عشقهای از دست رفتهشان بیاندازد. موسیقی فولکلور این پتانسیل حکومتی را ندارد و براساس خردهفرهنگها شکل گرفته است. برای همین، به موسیقی فولکلور نمیپردازد. این گفتوگو را در ایرانوایر و یا کانال تلگرام بخوانید: ://./// #محمدتنگستانی #محمد_تنگستانی #حبیبو #حبیب_مفتاح #مفتاح_بوشهری #لیان #گروه_لیان #موسیقی_جنوب #موسیقی_بندری #محسن_شریفیان #لیان #اختتامیه #پرسپولیس #سانسور #پرسپولیس_کاشیما #فوتبال #فوتبال_آسیا #قهرمان_آسیا
🔴👆🔴👆 و بالاخره دست های بندری بیادبالا 🔴نوازنده نی انبان:لیانا شریفیان  . . _________________ 👇👇👇👇 🎵برای دانلود این ویدیو به کانال تلگرام مراجعه کنید _ ://./_ 🎵 __________ #نی_انبان #موزیک #جنوب_ایران #دریا #بندرعباس #نی_جفتی #نی_انبونه #نی_همبونه #بوشهر #شیراز #ابادان #جنوبی #خلیج_فارس#موسیقی_نواحی #فلوت #موسیقی_جنوب #موسيقى #جنوبیها #شادی #بندری ##لیانا_شریفیان #حمید_اکبری
🔴👆🔴👆 و بالاخره دست های بندری بیادبالا 🔴نوازنده نی انبان:لیانا شریفیان . . _________________ 👇👇👇👇 🎵برای دانلود این ویدیو به کانال تلگرام مراجعه کنید _ ://./_ 🎵 __________ #نی_انبان #موزیک #جنوب_ایران #دریا #بندرعباس #نی_جفتی #نی_انبونه #نی_همبونه #بوشهر #شیراز #ابادان #جنوبی #خلیج_فارس #موسیقی_نواحی #فلوت #موسیقی_جنوب #موسيقى #جنوبیها #شادی #بندری ##لیانا_شریفیان #حمید_اکبری
. ✔اجرای لیان در فینال لیگ قهرمانان آسیا 🔹اجرای گروه موسیقی لیان برای مهمانان ویژه در فینال لیگ قهرمانان آسیا در استادیوم آزادی، برگزار میشود. . ◀خبرموزیک اجرای گروه موسیقی لیان به سرپرستی محسن شریفیان برای مهمانان ویژه در فینال لیگ قهرمانان آسیا، شنبه ۱۹ آبان ساعت ١٧:٣٠ در قسمت استادیوم آزادی برگزار می شود. 🔸این برنامه توسط کنفدراسیون آسیا پیش از فینال بین تیم پرسپولیس و کاشیما آنتلرز اجرا می شود. بیش از ٢٠٠ مهمان خارجی و نمایندگان مختلف کشورهای آسیایی از این برنامه دیدن خواهند کرد. 🔸گروه بوشهری لیان که توسط کنفدراسیون آسیا برای این اجرا انتخاب شده، پیش از این نیز در جام جهانی آلمان و المپیک پکن هم به اجرای برنامه پرداخته است. 🔸گروه لیان در روز جمعه و شنبه ١٨و ١٩ آبان نیز در هفته فرهنگی ایران و کره در تالار اندیشه روی صحنه می رود. 🔸کنسرت این گروه که به همراهی ۲ گروه موسیقی از کشور کره خواهد بود در روز شنبه برای عموم آزاد است./ خبرآنلاین ⭕ #موسیقی#موسیقی_جنوب#موسیقی_محلی#موسیقی_بوشهری#گذوه_لیان#گروه_موسیقی_لیان#محسن_شریفیان#موزیک#فینال_آسیا#کنسرت#استادیوم_آزادی
. ✔اجرای لیان در فینال لیگ قهرمانان آسیا 🔹اجرای گروه موسیقی لیان برای مهمانان ویژه در فینال لیگ قهرمانان آسیا در استادیوم آزادی، برگزار میشود. . ◀خبرموزیک اجرای گروه موسیقی لیان به سرپرستی محسن شریفیان برای مهمانان ویژه در فینال لیگ قهرمانان آسیا، شنبه ۱۹ آبان ساعت ١٧:٣٠ در قسمت استادیوم آزادی برگزار می شود. 🔸این برنامه توسط کنفدراسیون آسیا پیش از فینال بین تیم پرسپولیس و کاشیما آنتلرز اجرا می شود. بیش از ٢٠٠ مهمان خارجی و نمایندگان مختلف کشورهای آسیایی از این برنامه دیدن خواهند کرد. 🔸گروه بوشهری لیان که توسط کنفدراسیون آسیا برای این اجرا انتخاب شده، پیش از این نیز در جام جهانی آلمان و المپیک پکن هم به اجرای برنامه پرداخته است. 🔸گروه لیان در روز جمعه و شنبه ١٨و ١٩ آبان نیز در هفته فرهنگی ایران و کره در تالار اندیشه روی صحنه می رود. 🔸کنسرت این گروه که به همراهی ۲ گروه موسیقی از کشور کره خواهد بود در روز شنبه برای عموم آزاد است./ خبرآنلاین ⭕ #موسیقی #موسیقی_جنوب #موسیقی_محلی #موسیقی_بوشهری #گذوه_لیان #گروه_موسیقی_لیان #محسن_شریفیان #موزیک #فینال_آسیا #کنسرت #استادیوم_آزادی