پیک گرام

عکس ها و فیلم های درباره موسیقی جنوبی در اینستاگرام

محبوب ترین عکس ها و فیلم های موسیقی جنوبی

Instagram
◾ ◾ ◾ 🎶 🎶 🎶 کنسرت گروه طاره مخصوص بانوان در بوشهر 🌷 🎶 😊 . .  _ .  ._. سرپرست گروه . ._ . . ممنون از همراهی شما 🌷 . . #تمبک #بوشهری #پرکاشن #نوازنده #موسیقی #موزیک #پاپ #بندری #موسیقی_جنوبی
◾ ◾ ◾ 🎶 🎶 🎶 کنسرت گروه طاره مخصوص بانوان در بوشهر 🌷 🎶 😊 . . _ . ._. سرپرست گروه . ._ . . ممنون از همراهی شما 🌷 . . #تمبک #بوشهری #پرکاشن #نوازنده #موسیقی #موزیک #پاپ #بندری #موسیقی_جنوبی
چشم به راه شعر و آهنگ: #خلیل_یوسفی خلیل یوسفی از خواننده های جوان و مطرح افغان که حدود بیست و پنج سال در ایران و بندرعباس زندگی کرده و بزرگ شده ، موسیقی رو در ایران و در مکتب زنده نام #ناصر_عبدالهی آموخته ._  . . . . . . . . . . . . .         #موسیقی_جنوبی #نوستالژی #گروه_لیان #بندرعباس #جنوب #جنوبی #بوشهر_گردی #رقص #باران #رقص_جنوبی #شروه_دشتی #شروه #فایز #جنوبیا #بوشهر #برازجان #هرمزگان #بندری #خلیج_فارس #ساحل_دریا #دریا
چشم به راه شعر و آهنگ: #خلیل_یوسفی خلیل یوسفی از خواننده های جوان و مطرح افغان که حدود بیست و پنج سال در ایران و بندرعباس زندگی کرده و بزرگ شده ، موسیقی رو در ایران و در مکتب زنده نام #ناصر_عبدالهی آموخته ._ . . . . . . . . . . . . . #موسیقی_جنوبی #نوستالژی #گروه_لیان #بندرعباس #جنوب #جنوبی #بوشهر_گردی #رقص #باران #رقص_جنوبی #شروه_دشتی #شروه #فایز #جنوبیا #بوشهر #برازجان #هرمزگان #بندری #خلیج_فارس #ساحل_دریا #دریا
#گروه_دینگو . . . ای مِنارَه ترانه و آهنگ : مرحوم #نصرک . اِی مَنارَه ، مَنارَه داوَرِن از خونَه در بی ، که دیریا خواهَرِن ایی جهازُن یکی دوتا سه تا لِنگِر شُکردی یُ رَفتِن خاجتا رَفتُم پا بُرکَه مَنارَه داوَرِن جَهله خُ مِشکَ که دیریا خواهَرِن تا کِه رَسیدُم وا خورِ خاجِتا هَر چه نَکِردَم عروس وا مِه نِتا اِمسال دو سالِن، دِلُم دُمبالِتِن یارُم نَهُندِن همیشَه یادِتِن سَر چایِ نابَن دو تا گَک اُمگِتِن پِستُن زِینی وا ناحَک اُمگِتِن . . . . .  . . . . . . . . .         #موسیقی_جنوبی #نوستالژی #گروه_لیان #بندرعباس #جنوب #جنوبی #بوشهر_گردی #رقص #باران #رقص_جنوبی #شروه_دشتی #شروه #فایز #جنوبیا #بوشهر #برازجان #هرمزگان #بندری #خلیج_فارس #ساحل_دریا #دریا
#گروه_دینگو . . . ای مِنارَه ترانه و آهنگ : مرحوم #نصرک . اِی مَنارَه ، مَنارَه داوَرِن از خونَه در بی ، که دیریا خواهَرِن ایی جهازُن یکی دوتا سه تا لِنگِر شُکردی یُ رَفتِن خاجتا رَفتُم پا بُرکَه مَنارَه داوَرِن جَهله خُ مِشکَ که دیریا خواهَرِن تا کِه رَسیدُم وا خورِ خاجِتا هَر چه نَکِردَم عروس وا مِه نِتا اِمسال دو سالِن، دِلُم دُمبالِتِن یارُم نَهُندِن همیشَه یادِتِن سَر چایِ نابَن دو تا گَک اُمگِتِن پِستُن زِینی وا ناحَک اُمگِتِن . . . . . . . . . . . . . . #موسیقی_جنوبی #نوستالژی #گروه_لیان #بندرعباس #جنوب #جنوبی #بوشهر_گردی #رقص #باران #رقص_جنوبی #شروه_دشتی #شروه #فایز #جنوبیا #بوشهر #برازجان #هرمزگان #بندری #خلیج_فارس #ساحل_دریا #دریا
#گیتاریست_کوچک کتاب گیتاریست کوچک تالیف خانم #پگاه_پاکدامنیان یه ایده جذاب و جالب از خانم پاکدامنیان که برای اولین بار قطعه های پاپ ایرانی مخصوص کودکان رو با تصویرسازی زیبا تهیه کردند برای تهیه کتاب به خانم دایرکت بدید . . . . . . . .         #موسیقی_جنوبی #نوستالژی #گروه_لیان #بندرعباس #جنوب #جنوبی #بوشهر_گردی #رقص #باران #رقص_جنوبی #شروه_دشتی #شروه #فایز #جنوبیا #بوشهر #برازجان #هرمزگان #بندری #خلیج_فارس #ساحل_دریا #دریا
#گیتاریست_کوچک کتاب گیتاریست کوچک تالیف خانم #پگاه_پاکدامنیان یه ایده جذاب و جالب از خانم پاکدامنیان که برای اولین بار قطعه های پاپ ایرانی مخصوص کودکان رو با تصویرسازی زیبا تهیه کردند برای تهیه کتاب به خانم دایرکت بدید . . . . . . . . #موسیقی_جنوبی #نوستالژی #گروه_لیان #بندرعباس #جنوب #جنوبی #بوشهر_گردی #رقص #باران #رقص_جنوبی #شروه_دشتی #شروه #فایز #جنوبیا #بوشهر #برازجان #هرمزگان #بندری #خلیج_فارس #ساحل_دریا #دریا
#ابراهیم_منصفی ( #رامی ) خوشا فَصلی کِه دور از غم هَمَه کَه شُنَه وا شُنَه دَست وا دَست سایَه وا سایَه شارَفتَه خُنَه وا خُنَه بُدُو پیشُم بُدُو پیشُم بُدُو اِی نوشُم و نیشُم بُدُو اِی آخرین عشقُم دوادار دل ریشُم خَزُن زَرد ایسالُن نُوبَتی تَمُنِن بَهار از راه اَرسیدِن زندِگی چه جُنِن خَزُن زَرد ایسالُن نُوبَتی تَمُنِن بَهار از راه اَرسیدِن زندِگی چه جُنِن بیاین وا هَم بَشیم یاور همه هَمراه و هَم باور دِلُن راه شُبَشِه وا هَم جُدا نَبُوتْ دِل از دِلبَر خوشا روزی کِه دور از غم هَمَه کَه شُنَه وا شُنَه دَست وا دَست سایَه وا سایَه شارَفتَه خُنَه وا خُنَه خَزُن زَرد ایسالُن نُوبَتی تَمُنِن بَهار از راه اَرسیدِن زندِگی چه جُنِن خَزُن زَرد ایسالُن نُوبَتی تَمُنِن بَهار از راه اَرسیدِن زندِگی چه جُنِن . . . . . . . . . .         #موسیقی_جنوبی #نوستالژی #گروه_لیان #بندرعباس #جنوب #جنوبی #بوشهر_گردی #رقص #باران #رقص_جنوبی #شروه_دشتی #شروه #فایز #جنوبیا #بوشهر #برازجان #هرمزگان #بندری #خلیج_فارس #ساحل_دریا #دریا
#ابراهیم_منصفی ( #رامی ) خوشا فَصلی کِه دور از غم هَمَه کَه شُنَه وا شُنَه دَست وا دَست سایَه وا سایَه شارَفتَه خُنَه وا خُنَه بُدُو پیشُم بُدُو پیشُم بُدُو اِی نوشُم و نیشُم بُدُو اِی آخرین عشقُم دوادار دل ریشُم خَزُن زَرد ایسالُن نُوبَتی تَمُنِن بَهار از راه اَرسیدِن زندِگی چه جُنِن خَزُن زَرد ایسالُن نُوبَتی تَمُنِن بَهار از راه اَرسیدِن زندِگی چه جُنِن بیاین وا هَم بَشیم یاور همه هَمراه و هَم باور دِلُن راه شُبَشِه وا هَم جُدا نَبُوتْ دِل از دِلبَر خوشا روزی کِه دور از غم هَمَه کَه شُنَه وا شُنَه دَست وا دَست سایَه وا سایَه شارَفتَه خُنَه وا خُنَه خَزُن زَرد ایسالُن نُوبَتی تَمُنِن بَهار از راه اَرسیدِن زندِگی چه جُنِن خَزُن زَرد ایسالُن نُوبَتی تَمُنِن بَهار از راه اَرسیدِن زندِگی چه جُنِن . . . . . . . . . . #موسیقی_جنوبی #نوستالژی #گروه_لیان #بندرعباس #جنوب #جنوبی #بوشهر_گردی #رقص #باران #رقص_جنوبی #شروه_دشتی #شروه #فایز #جنوبیا #بوشهر #برازجان #هرمزگان #بندری #خلیج_فارس #ساحل_دریا #دریا
#ابراهیم_منصفی شب تار است و گرگان میزنند میش دو زلفـــونت حمــــایل کن بیا پیش از آن کنـــــج لبت بوســی به مو ده بگـــــو راه خـــــدا دادم بـــه درویش #باباطاهر  . . . . . .         #موسیقی_جنوبی #نوستالژی #گروه_لیان #بندرعباس #جنوب #جنوبی #بوشهر_گردی #رقص #باران #رقص_جنوبی #شروه_دشتی #شروه #فایز #جنوبیا #بوشهر #برازجان #هرمزگان #بندری #خلیج_فارس #ساحل_دریا #دریا
#ابراهیم_منصفی شب تار است و گرگان میزنند میش دو زلفـــونت حمــــایل کن بیا پیش از آن کنـــــج لبت بوســی به مو ده بگـــــو راه خـــــدا دادم بـــه درویش #باباطاهر . . . . . . #موسیقی_جنوبی #نوستالژی #گروه_لیان #بندرعباس #جنوب #جنوبی #بوشهر_گردی #رقص #باران #رقص_جنوبی #شروه_دشتی #شروه #فایز #جنوبیا #بوشهر #برازجان #هرمزگان #بندری #خلیج_فارس #ساحل_دریا #دریا
#خیام_خوانی توسط بچه های مدارس #بوشهری .که در تالار وحدت تهران اجرا شد وبعنوان زیباترین سرود سال معرفی شد وودعوت به ۸کشور شدند برای اجرا....تا اخر گوش كنيد حتما لذت ميبريد. پ.ن:سرزمین #ایران سرزمین چهار فصل و با تمدن و ریشه که به هر گوشه آن نگاه میکنی پر از اصالت فرهنگ و هنرهای متفاوت و زیبا است. کهن دیاری که از ازل بساط آن بر شادی و موسیقی بسط داده شده است. در شمال و آهنگهای گیلکی و مازنی در شرق دوتار و رقص های خراسانی از جنوب و اهنگها و رقصهای شاد بستکی و در غرب موسیقی سرشار از احساس آذری و.... اما افسوس و دوچندان افسوس چند دهه ای هست بر این احساس و فرهنگ غنی چنان تاخته اند که گویی اسکندر بر تخت جمشیدو شایدهم بیشتر. ولی در میان این یورش بی محبابوده اند انسان های وطن پرست و فهیم که قد علم کرده و چون فردوسی که زبان پارسی را پاس داشت برنگهداری و حفظ از این موسیقی باشرف ملی و میهنی همت گمارده اند. زنده و پایا باد ایران و ایرانی لطفا نظر بدید که چطور هر کدام از ما میتونیم در حفظ و نگهداری و حتی پیش بردن موسیقی و جشن های ایرانی سهیم باشم؟  #محمدلاریان #محمد_لاریان #خیام #خیام_خوانی #موسیقی #موسیقی_جنوبی #بستک #بوشهر #بوشهری #بستکی #آهنگ_بستکی #بندرعباس #موزیک_ملایم #موزیک_عاشقانه #موزیک #آهنگ #عاشقانه #بندری
#خیام_خوانی توسط بچه های مدارس #بوشهری .که در تالار وحدت تهران اجرا شد وبعنوان زیباترین سرود سال معرفی شد وودعوت به ۸کشور شدند برای اجرا....تا اخر گوش كنيد حتما لذت ميبريد. پ.ن:سرزمین #ایران سرزمین چهار فصل و با تمدن و ریشه که به هر گوشه آن نگاه میکنی پر از اصالت فرهنگ و هنرهای متفاوت و زیبا است. کهن دیاری که از ازل بساط آن بر شادی و موسیقی بسط داده شده است. در شمال و آهنگهای گیلکی و مازنی در شرق دوتار و رقص های خراسانی از جنوب و اهنگها و رقصهای شاد بستکی و در غرب موسیقی سرشار از احساس آذری و.... اما افسوس و دوچندان افسوس چند دهه ای هست بر این احساس و فرهنگ غنی چنان تاخته اند که گویی اسکندر بر تخت جمشیدو شایدهم بیشتر. ولی در میان این یورش بی محبابوده اند انسان های وطن پرست و فهیم که قد علم کرده و چون فردوسی که زبان پارسی را پاس داشت برنگهداری و حفظ از این موسیقی باشرف ملی و میهنی همت گمارده اند. زنده و پایا باد ایران و ایرانی لطفا نظر بدید که چطور هر کدام از ما میتونیم در حفظ و نگهداری و حتی پیش بردن موسیقی و جشن های ایرانی سهیم باشم؟ #محمدلاریان #محمد_لاریان #خیام #خیام_خوانی #موسیقی #موسیقی_جنوبی #بستک #بوشهر #بوشهری #بستکی #آهنگ_بستکی #بندرعباس #موزیک_ملایم #موزیک_عاشقانه #موزیک #آهنگ #عاشقانه #بندری
موسیقی زیبا به وسیله نی انبان مربوط به جنوب کشور. پ.ن:همیشه شاد باشید     ___  #موزیک#موزیک_شاد#موزیکشاد#موسیقی #موسیقی_جنوبی #نی_انبان#موزیک_شاد #رقص#شادی #جالب##زیبا#دلنشین
موسیقی زیبا به وسیله نی انبان مربوط به جنوب کشور. پ.ن:همیشه شاد باشید ___ #موزیک #موزیک_شاد #موزیکشاد #موسیقی #موسیقی_جنوبی #نی_انبان #موزیک_شاد #رقص #شادی #جالب ##زیبا #دلنشین
#ابراهیم_منصفی ( #رامی ) دِلُم شَوا بُلبُل بَشُم یه بُلبُل بی همزَبُن وا جیرجیر و چلی ولی بیام رو بُم خُنَه تُن بگم عزیزُم یادتِن یَه روزی پیشت اَسْتَرُم اَفسوس کِه قدرُم نَددُونِست تیر اِتزَه تو بال و پَرُم آدمُ قَدرُم نادُنِن آدمُ حرفُم ناخُنِن آواز خوب و بی ریام به یه دُفَه م گوش ناکُنِن ___   . . . . . . . .         #موسیقی_جنوبی #نوستالژی #گروه_لیان #بندرعباس #جنوب #جنوبی #بوشهر_گردی #رقص #باران #رقص_جنوبی #شروه_دشتی #شروه #فایز #جنوبیا #بوشهر #برازجان #هرمزگان #بندری #خلیج_فارس #ساحل_دریا #دریا
#ابراهیم_منصفی ( #رامی ) دِلُم شَوا بُلبُل بَشُم یه بُلبُل بی همزَبُن وا جیرجیر و چلی ولی بیام رو بُم خُنَه تُن بگم عزیزُم یادتِن یَه روزی پیشت اَسْتَرُم اَفسوس کِه قدرُم نَددُونِست تیر اِتزَه تو بال و پَرُم آدمُ قَدرُم نادُنِن آدمُ حرفُم ناخُنِن آواز خوب و بی ریام به یه دُفَه م گوش ناکُنِن ___ . . . . . . . . #موسیقی_جنوبی #نوستالژی #گروه_لیان #بندرعباس #جنوب #جنوبی #بوشهر_گردی #رقص #باران #رقص_جنوبی #شروه_دشتی #شروه #فایز #جنوبیا #بوشهر #برازجان #هرمزگان #بندری #خلیج_فارس #ساحل_دریا #دریا
#داماهی #رضا_کولغانی میترسُم از این کشور خوسیدهی خوشبخت بیدار بشُم این طرف مرز نباشی تو خوُ زمین باشُم و بارونی و گندم بیدار شُم اما تو کشاورز نباشی میترسُم از اینجا بری و خونه بُرُمبه له شُم تو به معماری آوار بخندی آواره بشُم مملکتُم دست تو باشه هیهات اگر ارتش موهاتِ نبندی دیوانه چو دیوانه ببیند خوشش آید میترسُم از اون لحظه که دیوونه نباشی هی پست کنُم عمر عزیزُم در خونهات یک عمر کسی در بزنه خونه نباشی ایجاد شدی در بدنُم مثل یه بحران بحران شدُم از بوسهی ایجاد شونده پایان غمانگیز خودُم منتظرم هست میترسُم از این لحظهی فرهاد شونده افسار پریشونی من دست خودُم نیست جن رفته در این شعر در این وزن عروضی میترسُم از این حیف شدن، حیف اگر تو حتا به منِ پاره شده چشم ندوزی دیوانه چو دیوانه ببیند خوشش آید میترسُم از اون لحظه که دیوونه نباشی هی پست کنُم عمر عزیزُم در خونهات یک عمر کسی در بزنه خونه نباشی . . . . . . . .         #موسیقی_جنوبی #نوستالژی #گروه_لیان #بندرعباس #جنوب #جنوبی #بوشهر_گردی #رقص #باران #رقص_جنوبی #شروه_دشتی #شروه #فایز #جنوبیا #بوشهر #برازجان #هرمزگان #بندری #خلیج_فارس #ساحل_دریا #دریا
#داماهی #رضا_کولغانی میترسُم از این کشور خوسیدهی خوشبخت بیدار بشُم این طرف مرز نباشی تو خوُ زمین باشُم و بارونی و گندم بیدار شُم اما تو کشاورز نباشی میترسُم از اینجا بری و خونه بُرُمبه له شُم تو به معماری آوار بخندی آواره بشُم مملکتُم دست تو باشه هیهات اگر ارتش موهاتِ نبندی دیوانه چو دیوانه ببیند خوشش آید میترسُم از اون لحظه که دیوونه نباشی هی پست کنُم عمر عزیزُم در خونهات یک عمر کسی در بزنه خونه نباشی ایجاد شدی در بدنُم مثل یه بحران بحران شدُم از بوسهی ایجاد شونده پایان غمانگیز خودُم منتظرم هست میترسُم از این لحظهی فرهاد شونده افسار پریشونی من دست خودُم نیست جن رفته در این شعر در این وزن عروضی میترسُم از این حیف شدن، حیف اگر تو حتا به منِ پاره شده چشم ندوزی دیوانه چو دیوانه ببیند خوشش آید میترسُم از اون لحظه که دیوونه نباشی هی پست کنُم عمر عزیزُم در خونهات یک عمر کسی در بزنه خونه نباشی . . . . . . . . #موسیقی_جنوبی #نوستالژی #گروه_لیان #بندرعباس #جنوب #جنوبی #بوشهر_گردی #رقص #باران #رقص_جنوبی #شروه_دشتی #شروه #فایز #جنوبیا #بوشهر #برازجان #هرمزگان #بندری #خلیج_فارس #ساحل_دریا #دریا
#بخشو #جهانبخش_کردی_زاده مشهور به بخشو (زادهٔ ۱۰ خرداد ۱۳۱۵، بوشهر - درگذشتهٔ ۱۹ مرداد ۱۳۵۶، شیراز) نوحهخوان و مداح کمنظیر استان بوشهر در جنوب ایران بود. او صاحب سبکی خاص و صدای استثنایی در عزاداری و سینهزنی سنتی بوشهر بودهاست. وی همچنین موجب معرفی این نوع و شیوهٔ عزاداری، در سطح کشور و جهان شد. اصلا یه بوشهری چه کوچک و چه بزرگ سراغ دارید که بخشو رو نشناسه؟؟؟ . .  . . _. . . . . . . . .           #موسیقی_جنوبی #نوستالژی #گروه_لیان #بندرعباس #جنوب #جنوبی #بوشهر_گردی #رقص #باران #رقص_جنوبی #شروه_دشتی #شروه #فایز #جنوبیا #بوشهر #برازجان #هرمزگان #بندری #خلیج_فارس #ساحل_دریا #دریا
#بخشو #جهانبخش_کردی_زاده مشهور به بخشو (زادهٔ ۱۰ خرداد ۱۳۱۵، بوشهر - درگذشتهٔ ۱۹ مرداد ۱۳۵۶، شیراز) نوحهخوان و مداح کمنظیر استان بوشهر در جنوب ایران بود. او صاحب سبکی خاص و صدای استثنایی در عزاداری و سینهزنی سنتی بوشهر بودهاست. وی همچنین موجب معرفی این نوع و شیوهٔ عزاداری، در سطح کشور و جهان شد. اصلا یه بوشهری چه کوچک و چه بزرگ سراغ دارید که بخشو رو نشناسه؟؟؟ . . . . _. . . . . . . . . #موسیقی_جنوبی #نوستالژی #گروه_لیان #بندرعباس #جنوب #جنوبی #بوشهر_گردی #رقص #باران #رقص_جنوبی #شروه_دشتی #شروه #فایز #جنوبیا #بوشهر #برازجان #هرمزگان #بندری #خلیج_فارس #ساحل_دریا #دریا
 هشتمین قطره از دریای جذابیتهای بوشهر برای من این جادههای دلربان. با هر پیچی که به سمت پایین میرفتیم گرمای هوا بیشتر و بیشتر میشد و جوری ارتفاع در حال کم شدن بود که احساس میکردی داری میری پایینترین نقطه زمین. همیشهگفتم عاشق سفرهای زمینیم چون اینجوری با تکتک سلولهای بدنم سفر کردن و جابهجایی مکان رو حس میکنم. یکی از آرزوهام اینه یه روزی کل این جادهها رو بتونم با دوچرخه طی کنم و اینجوری تمام این تغییرات رو بدون هیچ مانع فلزیای دور و برم میتونم حس کنم. خودم اینجا دلم در پیش دلبر خدایا این سفر کی می رود سر خدایا کن سفر آسان به فایز که بیند بار دیگر روی دلبر... (با لهجه شیرین جنوبی) این موسیقی جذاب جنوبیم کار یهگروه هنرمند بوشهری به اسم لیانه.  . #سفرنامه_بوشهر ۸ . . . #سفر #سفرنامه #بلاگرسفر #طبیعتگردی #گردشگری_ایران #سفرنامه_نویسی #ایران_را_بگردیم #روایتگر_سفر #زنان_مسافر #طبیعت_گردی #ماجراجویی #مسافرت#گردشگر #سفرنامه_نویسی #موسیقی_جنوبی #خلیج_فارس #بکپکر #جهانگردی #جهانگرد #اکوتوریسم
هشتمین قطره از دریای جذابیتهای بوشهر برای من این جادههای دلربان. با هر پیچی که به سمت پایین میرفتیم گرمای هوا بیشتر و بیشتر میشد و جوری ارتفاع در حال کم شدن بود که احساس میکردی داری میری پایینترین نقطه زمین. همیشهگفتم عاشق سفرهای زمینیم چون اینجوری با تکتک سلولهای بدنم سفر کردن و جابهجایی مکان رو حس میکنم. یکی از آرزوهام اینه یه روزی کل این جادهها رو بتونم با دوچرخه طی کنم و اینجوری تمام این تغییرات رو بدون هیچ مانع فلزیای دور و برم میتونم حس کنم. خودم اینجا دلم در پیش دلبر خدایا این سفر کی می رود سر خدایا کن سفر آسان به فایز که بیند بار دیگر روی دلبر... (با لهجه شیرین جنوبی) این موسیقی جذاب جنوبیم کار یهگروه هنرمند بوشهری به اسم لیانه. . #سفرنامه_بوشهر ۸ . . . #سفر #سفرنامه #بلاگرسفر #طبیعتگردی #گردشگری_ایران #سفرنامه_نویسی #ایران_را_بگردیم #روایتگر_سفر #زنان_مسافر #طبیعت_گردی #ماجراجویی #مسافرت #گردشگر #سفرنامه_نویسی #موسیقی_جنوبی #خلیج_فارس #بکپکر #جهانگردی #جهانگرد #اکوتوریسم
ضبط یکی از کارهای آلبومم با نوازندگی دوست نازنین #مرتضی_کریمی نوازنده ی چیره دست #بندرعباسی با آهنگسازی حقیر وتنظیم گل پسرم:#عارف_تجلی🎹🎧 #عود #بربط #خوزستان #موسیقی_جنوبی #بستکی #بندرعباس #بهبهان #ارجان #ارگان #عبدالله_تجلی
ضبط یکی از کارهای آلبومم با نوازندگی دوست نازنین #مرتضی_کریمی نوازنده ی چیره دست #بندرعباسی با آهنگسازی حقیر وتنظیم گل پسرم:#عارف_تجلی 🎹🎧 #عود #بربط #خوزستان #موسیقی_جنوبی #بستکی #بندرعباس #بهبهان #ارجان #ارگان #عبدالله_تجلی
🔴👆🔴👆 استاد سهراب مشهدی زاده استاد سهراب مشهدی زاده نوازنده پیشکسوت ساز نی انبان و یار همیشه همراه استاد #محمود_جهان . . . #محمود_جهان #روحشون_شاد🌹 #موسیقی #فرهنگ #گزارشگر #برنامه_ساز #گفتگو #تدوین #گزارش #سهراب_مشهدی_زاده #پیشکسوت #نی_انبان #خواننده #نوازنده #جنوب #جنوبی #موسیقی_جنوبی #موسیقی_نواحی #موسیقی_ریشه #موسیقی_محلی_ایران #فولکلور _ __ _ . . .  .  .   . .  .
🔴👆🔴👆 استاد سهراب مشهدی زاده استاد سهراب مشهدی زاده نوازنده پیشکسوت ساز نی انبان و یار همیشه همراه استاد #محمود_جهان . . . #محمود_جهان #روحشون_شاد 🌹 #موسیقی #فرهنگ #گزارشگر #برنامه_ساز #گفتگو #تدوین #گزارش #سهراب_مشهدی_زاده #پیشکسوت #نی_انبان #خواننده #نوازنده #جنوب #جنوبی #موسیقی_جنوبی #موسیقی_نواحی #موسیقی_ریشه #موسیقی_محلی_ایران #فولکلور _ __ _ . . . . . . . .
فریاد می زنم. من چهره ام گرفته، من قایقم نشسته به خشکی. . با قایقم نشسته به خشکی، فریاد می زنم: وامانده در عذابم انداخته است؛ در راه پر مخافت این ساحل خراب، و فاصله ست آب، امدادی ای رفیقان با من. . گل کرده است پوزخندشان امّا بر من، بر قایقم که نه موزون، بر حرف هایم در چه ره و رسم؛ بر التهابم از حد بیرون. در التهابم از حد بیرون، . فریاد برمی آید از من، در وقت مرگ که با مرگ جز بیم نیستی و خطر نیست، هزّالی و جلافت و غوغای هست و نیست، سهو است و جز به پاس ضرر نیست. . با سهوشان، من سهو می خرم. از حرف های کامشکن شان، من درد می برم. خون از درون دردم سرریز می کند! من آب را چگونه کنم خشک؟ . فریاد می زنم؛ من چهره ام گرفته، من قایقم نشسته به خشکی؛ . مقصود من ز حرفم معلوم بر شماست: یک دست بی صداست، من، دست من کمک از دست شما می کند طلب. . فریاد من شکسته اگر در گلو، وگر فریاد من رسا، من از برای راه خلاص خود و شما، . فریاد می زنم. . فریاد می زنم! کنسرت ارکستر داتا بیست و هفتم اردیبهشت نود وهفت تالار وحدت . #شعر #شاعر #شعر_نیمایی #نیما #نیما_یوشیج #فریاد #ساز #ساز_ایرانی #دمام #کنسرت #تالار_وحدت #موسیقی_محلی #موسیقی_بندری #موسیقی_جنوبی#خوزستان #آبادان #بوشهر #تهران
فریاد می زنم. من چهره ام گرفته، من قایقم نشسته به خشکی. . با قایقم نشسته به خشکی، فریاد می زنم: وامانده در عذابم انداخته است؛ در راه پر مخافت این ساحل خراب، و فاصله ست آب، امدادی ای رفیقان با من. . گل کرده است پوزخندشان امّا بر من، بر قایقم که نه موزون، بر حرف هایم در چه ره و رسم؛ بر التهابم از حد بیرون. در التهابم از حد بیرون، . فریاد برمی آید از من، در وقت مرگ که با مرگ جز بیم نیستی و خطر نیست، هزّالی و جلافت و غوغای هست و نیست، سهو است و جز به پاس ضرر نیست. . با سهوشان، من سهو می خرم. از حرف های کامشکن شان، من درد می برم. خون از درون دردم سرریز می کند! من آب را چگونه کنم خشک؟ . فریاد می زنم؛ من چهره ام گرفته، من قایقم نشسته به خشکی؛ . مقصود من ز حرفم معلوم بر شماست: یک دست بی صداست، من، دست من کمک از دست شما می کند طلب. . فریاد من شکسته اگر در گلو، وگر فریاد من رسا، من از برای راه خلاص خود و شما، . فریاد می زنم. . فریاد می زنم! کنسرت ارکستر داتا بیست و هفتم اردیبهشت نود وهفت تالار وحدت . #شعر #شاعر #شعر_نیمایی #نیما #نیما_یوشیج #فریاد #ساز #ساز_ایرانی #دمام #کنسرت #تالار_وحدت #موسیقی_محلی #موسیقی_بندری #موسیقی_جنوبی #خوزستان #آبادان #بوشهر #تهران
محض اطلاع دوستان باید بگم گویش کار هم بوشهریه چه خندت میون فال قهوه هام قِشَنگِن نِخَندی خِرابُم، تو دلم جِکرِک جنگِن (دعوا و آشوب) یه روزی اگه تو فال نِباشی میگَردُم همه دنیا بوگو فِقَط کجاشی بیو بشین پشت همی میز دوتایی بشین تا مو فِدات بِشوم الهی میخوام داد بِزِنُم قهوه بیارین سی یارُم . که یِکیت مثش نِدارین وُ سی یارُم . که یِکیت مثش نِدارین هَمِیْ دارو نِدارم . هَمِیْ دارو نِدارم عالی هستی پسر #محمدلاریان #محمد_لاریان #خیام #خیام_خوانی #موسیقی #موسیقی_جنوبی #بستک #بوشهر #بوشهری #بستکی #آهنگ_بستکی #بندرعباس #موزیک_ملایم #موزیک_عاشقانه #موزیک #آهنگ #عاشقانه #بندری
محض اطلاع دوستان باید بگم گویش کار هم بوشهریه چه خندت میون فال قهوه هام قِشَنگِن نِخَندی خِرابُم، تو دلم جِکرِک جنگِن (دعوا و آشوب) یه روزی اگه تو فال نِباشی میگَردُم همه دنیا بوگو فِقَط کجاشی بیو بشین پشت همی میز دوتایی بشین تا مو فِدات بِشوم الهی میخوام داد بِزِنُم قهوه بیارین سی یارُم . که یِکیت مثش نِدارین وُ سی یارُم . که یِکیت مثش نِدارین هَمِیْ دارو نِدارم . هَمِیْ دارو نِدارم عالی هستی پسر #محمدلاریان #محمد_لاریان #خیام #خیام_خوانی #موسیقی #موسیقی_جنوبی #بستک #بوشهر #بوشهری #بستکی #آهنگ_بستکی #بندرعباس #موزیک_ملایم #موزیک_عاشقانه #موزیک #آهنگ #عاشقانه #بندری
عماد جان انشالله کارای بیشتری ببینم ازت عماد جان موسیقی دنیای عجیبیه خودت اهل فنی و واقعا مهمه نوع ترانه هایی که انتخاب میکنی و خوندن کاری نداره مهم چطور خوندن و چطور حس رو انتقال دادن به شنوندس در اخر بگم که به افکار و احساسات منفی اعتنا نکن صدای درونت رو بشنو فقط این تویی که در اخر پیروز میدانی با تشکر از مهربانو  بابت ترانه زیباش تنظیم ومسترینگ توسط اقا احسان گل _ و ضبط حرفه ای کار عماد جان توسط اقا بابک عزیز  به امید کارهای قویتر از تو عماد جان    #موسیقی #موسیقی_جنوبی #بلغان #بلغانی #پاپ #گیتار #ترانه #ترانه_سرا  #چمکی #مسترینگ
عماد جان انشالله کارای بیشتری ببینم ازت عماد جان موسیقی دنیای عجیبیه خودت اهل فنی و واقعا مهمه نوع ترانه هایی که انتخاب میکنی و خوندن کاری نداره مهم چطور خوندن و چطور حس رو انتقال دادن به شنوندس در اخر بگم که به افکار و احساسات منفی اعتنا نکن صدای درونت رو بشنو فقط این تویی که در اخر پیروز میدانی با تشکر از مهربانو بابت ترانه زیباش تنظیم ومسترینگ توسط اقا احسان گل _ و ضبط حرفه ای کار عماد جان توسط اقا بابک عزیز به امید کارهای قویتر از تو عماد جان #موسیقی #موسیقی_جنوبی #بلغان #بلغانی #پاپ #گیتار #ترانه #ترانه_سرا #چمکی #مسترینگ
. کلیسای کاتولیک مدتهاست به این نتیجه رسیده که جذب جوانان در گردهماییهای مذهبی بدون موسیقی پاپ دشوار است.جمهوری اسلامی هم به نوعی به مدرن شدن مراسم عزاداری محرم تن داده، ولی همزمان دچار تناقصی جدی شده است! . 👉👉👉 . ._______ #فیک_و_فاک #کلیپ #محرم #عاشورا #موسیقی #ابتذال #مدرن #طنز #سنج #دمام #دختر #جوان #سنج_و_دمام #موسیقی_جنوبی #دویچه_وله #عزاداری
. کلیسای کاتولیک مدتهاست به این نتیجه رسیده که جذب جوانان در گردهماییهای مذهبی بدون موسیقی پاپ دشوار است.جمهوری اسلامی هم به نوعی به مدرن شدن مراسم عزاداری محرم تن داده، ولی همزمان دچار تناقصی جدی شده است! . 👉👉👉 . ._______ #فیک_و_فاک #کلیپ #محرم #عاشورا #موسیقی #ابتذال #مدرن #طنز #سنج #دمام #دختر #جوان #سنج_و_دمام #موسیقی_جنوبی #دویچه_وله #عزاداری
. یک اجرای عالی اختتامیه کارگاهی موسسه موسیقی سرایش ۱۱ مرداد ماه ۹۷ ://./_ . تشکر ویژه از جناب لاله رخ مدیر موسسه سرایش تشکر ویژه از جناب فیروز پور برای صدابرداری فوق العادشون -------------------------------------------------- :. . #موسیقی#گروه_موسیقی_طیفون#طیفون#فولک#بوشهر#بوشهریا#بوشهری#کنسرت#طیفون#موزیک#موسیقی_اصیل#موسیقی_مقامی#موسیقی_بومی#موسیقی_جنوبی#موسیقی_بندری
. یک اجرای عالی اختتامیه کارگاهی موسسه موسیقی سرایش ۱۱ مرداد ماه ۹۷ ://./_ . تشکر ویژه از جناب لاله رخ مدیر موسسه سرایش تشکر ویژه از جناب فیروز پور برای صدابرداری فوق العادشون -------------------------------------------------- :. . #موسیقی #گروه_موسیقی_طیفون #طیفون #فولک #بوشهر #بوشهریا #بوشهری #کنسرت #طیفون #موزیک #موسیقی_اصیل #موسیقی_مقامی #موسیقی_بومی #موسیقی_جنوبی #موسیقی_بندری