پیک گرام

عکس ها و فیلم های درباره موسیقی سنتی ایران در اینستاگرام

محبوب ترین عکس ها و فیلم های موسیقی سنتی ایران

Instagram
ترانه و شعر آهنگ سنگ صبور محسن چاوشی رفیقه من سنگه صبوره غمهام به دیدنم بیا که خیلی تنهام هیشکی نمیفهمه چه حالی دارم چه دنیایه رو به زوالی دارم مجنونمو دل زده از لیلیا خیلی دلم گرفته از خیلیا نمونده از جوونیام نشونی پیر شدم پیره تو ای جوونی پیر شدم پیره تو ای جوونی تکست آهنگ سنگ صبور محسن چاوشی تنهایه بی سنگه صبور خونه ی سردو سوتو کور تویه شبات ستاره نیست موندیو راه چاره نیست اگر چه هیچکس نیومد سری به تنهاییت نزد اما تو کوه درد باش طاقت بیارو مرد باش تنهایه بی سنگه صبور خونه ی سردو سوتو کور تویه شبات ستاره نیست موندیو راه چاره نیست اگر بیای همونجوری که بودی کم میارن حسودا از حسودی صدایه سازم همه جا پر شده هر کی شنیده از خودش بیخوده اما خودم پر شدم از گلایه هیچی ازم نمونده جز یه سایه سایه ای که خالی از عشقو امید همیشه محتاجه به نوره خورشید همیشه محتاجه به نوره خورشید تنهایه بی سنگه صبور خونه ی سردو سوتو کور تویه شبات ستاره نیست موندیو راه چاره نیست اگر چه هیچکس نیومد سری به تنهاییت نزد اما تو کوه درد باش طاقت بیارو مرد باش _________________________________ #چاوشی . . . #آهنگ_زیبا #کلیپ_زیبا . . . . #کلیپ_عاشقانه #داریوش_اقبالی . . . . . . . . #پاییز#عشقولانه #دراویش#درویش . . . . . . #آهنگ_سنتی . . . . . . #موسیقی_سنتی_ایران . . . . . #آواز#اواز#داریوش . . . . . . #همایون#گوگوش . . . . . . #حمیرا#هلن #خوانندگان . . . . . . . . . #هنرمندان_محبوب #هنرمندان . . . . . . #هایده#حبیب . . . . #مهستی#شجریان #ریحانه_پارسا #سریال_ایرانی . . . . . #دورهمی #مدیری . . . . . . .#کرج
ترانه و شعر آهنگ سنگ صبور محسن چاوشی رفیقه من سنگه صبوره غمهام به دیدنم بیا که خیلی تنهام هیشکی نمیفهمه چه حالی دارم چه دنیایه رو به زوالی دارم مجنونمو دل زده از لیلیا خیلی دلم گرفته از خیلیا نمونده از جوونیام نشونی پیر شدم پیره تو ای جوونی پیر شدم پیره تو ای جوونی تکست آهنگ سنگ صبور محسن چاوشی تنهایه بی سنگه صبور خونه ی سردو سوتو کور تویه شبات ستاره نیست موندیو راه چاره نیست اگر چه هیچکس نیومد سری به تنهاییت نزد اما تو کوه درد باش طاقت بیارو مرد باش تنهایه بی سنگه صبور خونه ی سردو سوتو کور تویه شبات ستاره نیست موندیو راه چاره نیست اگر بیای همونجوری که بودی کم میارن حسودا از حسودی صدایه سازم همه جا پر شده هر کی شنیده از خودش بیخوده اما خودم پر شدم از گلایه هیچی ازم نمونده جز یه سایه سایه ای که خالی از عشقو امید همیشه محتاجه به نوره خورشید همیشه محتاجه به نوره خورشید تنهایه بی سنگه صبور خونه ی سردو سوتو کور تویه شبات ستاره نیست موندیو راه چاره نیست اگر چه هیچکس نیومد سری به تنهاییت نزد اما تو کوه درد باش طاقت بیارو مرد باش _________________________________ #چاوشی . . . #آهنگ_زیبا #کلیپ_زیبا . . . . #کلیپ_عاشقانه #داریوش_اقبالی . . . . . . . . #پاییز #عشقولانه #دراویش #درویش . . . . . . #آهنگ_سنتی . . . . . . #موسیقی_سنتی_ایران . . . . . #آواز #اواز #داریوش . . . . . . #همایون #گوگوش . . . . . . #حمیرا #هلن #خوانندگان . . . . . . . . . #هنرمندان_محبوب #هنرمندان . . . . . . #هایده #حبیب . . . . #مهستی #شجریان #ریحانه_پارسا #سریال_ایرانی . . . . . #دورهمی #مدیری . . . . . . .#کرج
ترانه و شعر آهنگ سنگ صبور محسن چاوشی رفیقه من سنگه صبوره غمهام به دیدنم بیا که خیلی تنهام هیشکی نمیفهمه چه حالی دارم چه دنیایه رو به زوالی دارم مجنونمو دل زده از لیلیا خیلی دلم گرفته از خیلیا نمونده از جوونیام نشونی پیر شدم پیره تو ای جوونی پیر شدم پیره تو ای جوونی تکست آهنگ سنگ صبور محسن چاوشی تنهایه بی سنگه صبور خونه ی سردو سوتو کور تویه شبات ستاره نیست موندیو راه چاره نیست اگر چه هیچکس نیومد سری به تنهاییت نزد اما تو کوه درد باش طاقت بیارو مرد باش تنهایه بی سنگه صبور خونه ی سردو سوتو کور تویه شبات ستاره نیست موندیو راه چاره نیست اگر بیای همونجوری که بودی کم میارن حسودا از حسودی صدایه سازم همه جا پر شده هر کی شنیده از خودش بیخوده اما خودم پر شدم از گلایه هیچی ازم نمونده جز یه سایه سایه ای که خالی از عشقو امید همیشه محتاجه به نوره خورشید همیشه محتاجه به نوره خورشید تنهایه بی سنگه صبور خونه ی سردو سوتو کور تویه شبات ستاره نیست موندیو راه چاره نیست اگر چه هیچکس نیومد سری به تنهاییت نزد اما تو کوه درد باش طاقت بیارو مرد باش _________________________________ #چاوشی . . . #آهنگ_زیبا #کلیپ_زیبا . . . . #کلیپ_عاشقانه #داریوش_اقبالی . . . . . . . . #پاییز#عشقولانه #دراویش#درویش . . . . . . #آهنگ_سنتی . . . . . . #موسیقی_سنتی_ایران . . . . . #آواز#اواز#داریوش . . . . . . #همایون#گوگوش . . . . . . #حمیرا#هلن #خوانندگان . . . . . . . . . #هنرمندان_محبوب #هنرمندان . . . . . . #هایده#حبیب . . . . #مهستی#شجریان #ریحانه_پارسا #سریال_ایرانی . . . . . #دورهمی #مدیری . . . . . . .#کرج
ترانه و شعر آهنگ سنگ صبور محسن چاوشی رفیقه من سنگه صبوره غمهام به دیدنم بیا که خیلی تنهام هیشکی نمیفهمه چه حالی دارم چه دنیایه رو به زوالی دارم مجنونمو دل زده از لیلیا خیلی دلم گرفته از خیلیا نمونده از جوونیام نشونی پیر شدم پیره تو ای جوونی پیر شدم پیره تو ای جوونی تکست آهنگ سنگ صبور محسن چاوشی تنهایه بی سنگه صبور خونه ی سردو سوتو کور تویه شبات ستاره نیست موندیو راه چاره نیست اگر چه هیچکس نیومد سری به تنهاییت نزد اما تو کوه درد باش طاقت بیارو مرد باش تنهایه بی سنگه صبور خونه ی سردو سوتو کور تویه شبات ستاره نیست موندیو راه چاره نیست اگر بیای همونجوری که بودی کم میارن حسودا از حسودی صدایه سازم همه جا پر شده هر کی شنیده از خودش بیخوده اما خودم پر شدم از گلایه هیچی ازم نمونده جز یه سایه سایه ای که خالی از عشقو امید همیشه محتاجه به نوره خورشید همیشه محتاجه به نوره خورشید تنهایه بی سنگه صبور خونه ی سردو سوتو کور تویه شبات ستاره نیست موندیو راه چاره نیست اگر چه هیچکس نیومد سری به تنهاییت نزد اما تو کوه درد باش طاقت بیارو مرد باش _________________________________ #چاوشی . . . #آهنگ_زیبا #کلیپ_زیبا . . . . #کلیپ_عاشقانه #داریوش_اقبالی . . . . . . . . #پاییز #عشقولانه #دراویش #درویش . . . . . . #آهنگ_سنتی . . . . . . #موسیقی_سنتی_ایران . . . . . #آواز #اواز #داریوش . . . . . . #همایون #گوگوش . . . . . . #حمیرا #هلن #خوانندگان . . . . . . . . . #هنرمندان_محبوب #هنرمندان . . . . . . #هایده #حبیب . . . . #مهستی #شجریان #ریحانه_پارسا #سریال_ایرانی . . . . . #دورهمی #مدیری . . . . . . .#کرج
استاد #جلال_ذوالفنون ##درس_سحر #سه_تار #تکنوازی #گل_صدبرگ #موسیقی_ایرانی #موسیقی_سنتی_ایران #ذوالفنون گل صدبرگ نام آلبومی است که به یاد هشتصدمین سالگرد تولد مولانا در مایهٔ بیات ترک، در سال ۱۳۶۰ به صورت گروهنوازی سهتار، به سرپرستی جلال ذوالفنون و با آوازشهرام ناظری با گرایش موسیقی عرفانی ایران عرضه شد
استاد #جلال_ذوالفنون ##درس_سحر #سه_تار #تکنوازی #گل_صدبرگ #موسیقی_ایرانی #موسیقی_سنتی_ایران #ذوالفنون گل صدبرگ نام آلبومی است که به یاد هشتصدمین سالگرد تولد مولانا در مایهٔ بیات ترک، در سال ۱۳۶۰ به صورت گروهنوازی سهتار، به سرپرستی جلال ذوالفنون و با آوازشهرام ناظری با گرایش موسیقی عرفانی ایران عرضه شد
استاد #جلال_ذوالفنون ##درس_سحر #سه_تار #تکنوازی #گل_صدبرگ #موسیقی_ایرانی #موسیقی_سنتی_ایران #ذوالفنون گل صدبرگ نام آلبومی است که به یاد هشتصدمین سالگرد تولد مولانا در مایهٔ بیات ترک، در سال ۱۳۶۰ به صورت گروهنوازی سهتار، به سرپرستی جلال ذوالفنون و با آوازشهرام ناظری با گرایش موسیقی عرفانی ایران عرضه شد
استاد #جلال_ذوالفنون ##درس_سحر #سه_تار #تکنوازی #گل_صدبرگ #موسیقی_ایرانی #موسیقی_سنتی_ایران #ذوالفنون گل صدبرگ نام آلبومی است که به یاد هشتصدمین سالگرد تولد مولانا در مایهٔ بیات ترک، در سال ۱۳۶۰ به صورت گروهنوازی سهتار، به سرپرستی جلال ذوالفنون و با آوازشهرام ناظری با گرایش موسیقی عرفانی ایران عرضه شد
با تماشای کنسرت بصورت آنلاین در سراسر دنیا با پرداخت هزینه ای جزئی از گروه زلزله زده شاهودالاهو از سر پل ذهاب حمایت کنیم. این گروه محل تمریتشان خراب شده است . از اهالی هنر بیشتر حمایت کنیم 🙏🙏 زمان: ٢٦ آبان ماه تهیه بلیط آنلاین: .. پیج#موسیقی_سنتی_ایران _ #سه_تار#موسیقی#آواز#هنر#تار#همنوازی#هنرمند عبادی#شجریان#شهناز#ساز#موسیقی_سنتی#موسیقی_ایرانی#تک_نوازی#فرهنگ_شریف#همایون_خرم#ویولن#اسدالله_ملک#استاد_محمد_رضا_شجریان_ _    _
با تماشای کنسرت بصورت آنلاین در سراسر دنیا با پرداخت هزینه ای جزئی از گروه زلزله زده شاهودالاهو از سر پل ذهاب حمایت کنیم. این گروه محل تمریتشان خراب شده است . از اهالی هنر بیشتر حمایت کنیم 🙏🙏 زمان: ٢٦ آبان ماه تهیه بلیط آنلاین: .. پیج#موسیقی_سنتی_ایران _ #سه_تار #موسیقی #آواز #هنر #تار #همنوازی #هنرمند عبادی#شجریان #شهناز #ساز #موسیقی_سنتی #موسیقی_ایرانی #تک_نوازی #فرهنگ_شریف #همایون_خرم #ویولن #اسدالله_ملک #استاد_محمد_رضا_شجریان_ _ _
استاد #جلال_ذوالفنون ##درس_سحر #سه_تار #تکنوازی #گل_صدبرگ #موسیقی_ایرانی #موسیقی_سنتی_ایران #ذوالفنون گل صدبرگ نام آلبومی است که به یاد هشتصدمین سالگرد تولد مولانا در مایهٔ بیات ترک، در سال ۱۳۶۰ به صورت گروهنوازی سهتار، به سرپرستی جلال ذوالفنون و با آوازشهرام ناظری با گرایش موسیقی عرفانی ایران عرضه شد
استاد #جلال_ذوالفنون ##درس_سحر #سه_تار #تکنوازی #گل_صدبرگ #موسیقی_ایرانی #موسیقی_سنتی_ایران #ذوالفنون گل صدبرگ نام آلبومی است که به یاد هشتصدمین سالگرد تولد مولانا در مایهٔ بیات ترک، در سال ۱۳۶۰ به صورت گروهنوازی سهتار، به سرپرستی جلال ذوالفنون و با آوازشهرام ناظری با گرایش موسیقی عرفانی ایران عرضه شد
استاد #جلال_ذوالفنون ##درس_سحر #سه_تار #تکنوازی #گل_صدبرگ #موسیقی_ایرانی #موسیقی_سنتی_ایران #ذوالفنون گل صدبرگ نام آلبومی است که به یاد هشتصدمین سالگرد تولد مولانا در مایهٔ بیات ترک، در سال ۱۳۶۰ به صورت گروهنوازی سهتار، به سرپرستی جلال ذوالفنون و با آوازشهرام ناظری با گرایش موسیقی عرفانی ایران عرضه شد
استاد #جلال_ذوالفنون ##درس_سحر #سه_تار #تکنوازی #گل_صدبرگ #موسیقی_ایرانی #موسیقی_سنتی_ایران #ذوالفنون گل صدبرگ نام آلبومی است که به یاد هشتصدمین سالگرد تولد مولانا در مایهٔ بیات ترک، در سال ۱۳۶۰ به صورت گروهنوازی سهتار، به سرپرستی جلال ذوالفنون و با آوازشهرام ناظری با گرایش موسیقی عرفانی ایران عرضه شد
 : مارک آنتوان شارپانتیه(۱۷۰۴_۱۶۴۳) آهنگساز ، خواننده کنتراتنور و تئوریسین فرانسوی Марк-Антуан Шарпантье / -  (_) Французский композитор, певец (контратенор) и теорик музыки/  در رم شاگرد کاریسیمی بود و سالهای متمادی در آنجا زندگی کرد. در بازگشت از رم، از سوی مولیر که به تازگی با لولی قطع رابطه کرده بود، به شرکت در اجراهای تئاتر فرانسه، جایی که عروسی اجباری و مریض خیالی را به اجرا گذاشتند، دعوت شد. سپس به توالی استاد موسیقی اقرارگاه ژزوییت ها و کلیسای سنت شاپل شد. هم زمان به دوک اورلئان درس میداد تا او بتواند رساله ای در باب کمپوزیسیون و آکومپانیمان بنویسد. با وجودی که موسیقیدانی با فرهنگ تر، پر الهام تر و لطیف تر از لولی بود، در زمینه تئاتر کم کار کرد و همین محبوبیت بی نظیر موسیقی دراماتیک او را توجیه میکند. نبوغ واقعی او در موسیقی مذهبی متجلی شد که در آن از سبک ایتالیایی به عنوان الگو استفاده کرد اما در نوشته های آوازی به نفوذ استاد خود و هنرمندان رمی، خیانت کرد. از جمله آثار م.آ.شارپانتیه میتوان به : اپراهای مده ، عشق های آسیس و ها و موسیقی های مذهبی مثل داستانهای مقدس که شامل اوراتوریوی به زبان لاتین بر اساس داستان های کتاب مقدس است، ۱۲ مس، کانتات، پسیوم، موتت، ته دوم و مانییفیکا و غیره اشاره کرد. : #موسیقی_ایرانی #موسیقی_ایران #موسیقی_پاپ #موسیقی_اصیل #موسیقی_اصیل_ایرانی #موسیقی_سنتی #موسیقی_نواحی #موسیقی_سنتی_ایران #موسیقی_کودک #موسیقی_کودکان #موسیقی_متن #موسیقی_کلاسیک #موسیقی_محلی #موسیقی_زنده #موسیقی_فیلم #موسیقی_ملی #موسیقی_راک #موسیقی_کردی #موسیقی_کوردی #موسیقی_خوب #موسیقیدان #موسیقی_ارزشی #موسیقی_تلفیقی #موسیقی_بیکلام
: مارک آنتوان شارپانتیه(۱۷۰۴_۱۶۴۳) آهنگساز ، خواننده کنتراتنور و تئوریسین فرانسوی Марк-Антуан Шарпантье / - (_) Французский композитор, певец (контратенор) и теорик музыки/ در رم شاگرد کاریسیمی بود و سالهای متمادی در آنجا زندگی کرد. در بازگشت از رم، از سوی مولیر که به تازگی با لولی قطع رابطه کرده بود، به شرکت در اجراهای تئاتر فرانسه، جایی که عروسی اجباری و مریض خیالی را به اجرا گذاشتند، دعوت شد. سپس به توالی استاد موسیقی اقرارگاه ژزوییت ها و کلیسای سنت شاپل شد. هم زمان به دوک اورلئان درس میداد تا او بتواند رساله ای در باب کمپوزیسیون و آکومپانیمان بنویسد. با وجودی که موسیقیدانی با فرهنگ تر، پر الهام تر و لطیف تر از لولی بود، در زمینه تئاتر کم کار کرد و همین محبوبیت بی نظیر موسیقی دراماتیک او را توجیه میکند. نبوغ واقعی او در موسیقی مذهبی متجلی شد که در آن از سبک ایتالیایی به عنوان الگو استفاده کرد اما در نوشته های آوازی به نفوذ استاد خود و هنرمندان رمی، خیانت کرد. از جمله آثار م.آ.شارپانتیه میتوان به : اپراهای مده ، عشق های آسیس و ها و موسیقی های مذهبی مثل داستانهای مقدس که شامل اوراتوریوی به زبان لاتین بر اساس داستان های کتاب مقدس است، ۱۲ مس، کانتات، پسیوم، موتت، ته دوم و مانییفیکا و غیره اشاره کرد. : #موسیقی_ایرانی #موسیقی_ایران #موسیقی_پاپ #موسیقی_اصیل #موسیقی_اصیل_ایرانی #موسیقی_سنتی #موسیقی_نواحی #موسیقی_سنتی_ایران #موسیقی_کودک #موسیقی_کودکان #موسیقی_متن #موسیقی_کلاسیک #موسیقی_محلی #موسیقی_زنده #موسیقی_فیلم #موسیقی_ملی #موسیقی_راک #موسیقی_کردی #موسیقی_کوردی #موسیقی_خوب #موسیقیدان #موسیقی_ارزشی #موسیقی_تلفیقی #موسیقی_بیکلام
 : نالد به حال زار من امشب، سه تــــــار من این مایه تسلی شب های تار من ای دل ز دوستان وفادار روزگار جز ساز من نبود کسی سازگار من در گوشه غمی که فراموش عالمی است من غمگسار سازم و او غمگسار من اشک است جویبار من و ناله سه تار شب تا سحر ترانه این جویبار من چون نشترم به دیده خلد نوشخند ماه یادش به خیر خنجر مژگان یار من رفت و به اختران سرشکم سپرد جای ماهی که آسمان بربود از کنار من آخر قرار زلف تو با ما چنین نبود ای مایه قرار دل بیقرار من در حسرت تو میرم و دانم تو بی وفا روزی وفا کنی که نیاید به کار من! : #موسیقی_ایرانی #موسیقی_ایران #موسیقی_پاپ #موسیقی_اصیل #موسیقی_اصیل_ایرانی #موسیقی_سنتی #موسیقی_نواحی #موسیقی_سنتی_ایران #موسیقی_کودک #موسیقی_کودکان #موسیقی_متن #موسیقی_کلاسیک #موسیقی_محلی #موسیقی_زنده #موسیقی_فیلم #موسیقی_ملی #موسیقی_راک #موسیقی_کردی #موسیقی_کوردی #موسیقی_خوب #موسیقیدان #موسیقی_ارزشی #موسیقی_تلفیقی #موسیقی_بیکلام
: نالد به حال زار من امشب، سه تــــــار من این مایه تسلی شب های تار من ای دل ز دوستان وفادار روزگار جز ساز من نبود کسی سازگار من در گوشه غمی که فراموش عالمی است من غمگسار سازم و او غمگسار من اشک است جویبار من و ناله سه تار شب تا سحر ترانه این جویبار من چون نشترم به دیده خلد نوشخند ماه یادش به خیر خنجر مژگان یار من رفت و به اختران سرشکم سپرد جای ماهی که آسمان بربود از کنار من آخر قرار زلف تو با ما چنین نبود ای مایه قرار دل بیقرار من در حسرت تو میرم و دانم تو بی وفا روزی وفا کنی که نیاید به کار من! : #موسیقی_ایرانی #موسیقی_ایران #موسیقی_پاپ #موسیقی_اصیل #موسیقی_اصیل_ایرانی #موسیقی_سنتی #موسیقی_نواحی #موسیقی_سنتی_ایران #موسیقی_کودک #موسیقی_کودکان #موسیقی_متن #موسیقی_کلاسیک #موسیقی_محلی #موسیقی_زنده #موسیقی_فیلم #موسیقی_ملی #موسیقی_راک #موسیقی_کردی #موسیقی_کوردی #موسیقی_خوب #موسیقیدان #موسیقی_ارزشی #موسیقی_تلفیقی #موسیقی_بیکلام
. من مرغ عالی همتم،از آشیانه برپرم تا کرکسان چرخ را هم بال و هم پر بشکنم... *** این ویدیو رو از کانال #تلگرام به طور کامل دریافت کنید. ./ *** #موسیقی#موسیقی_سنتی#کرن_موزیک #موسیقی_ایرانی #موسیقی_سنتی_ایران #شجریان#محمدرضا_شجریان#مجید_درخشانی#گروه_شهناز
. من مرغ عالی همتم،از آشیانه برپرم تا کرکسان چرخ را هم بال و هم پر بشکنم... *** این ویدیو رو از کانال #تلگرام به طور کامل دریافت کنید. ./ *** #موسیقی #موسیقی_سنتی #کرن_موزیک #موسیقی_ایرانی #موسیقی_سنتی_ایران #شجریان #محمدرضا_شجریان #مجید_درخشانی #گروه_شهناز