پیک گرام

عکس ها و فیلم های درباره موسیقی فیلم در اینستاگرام

محبوب ترین عکس ها و فیلم های موسیقی فیلم

Instagram
 : مارک آنتوان شارپانتیه(۱۷۰۴_۱۶۴۳) آهنگساز ، خواننده کنتراتنور و تئوریسین فرانسوی Марк-Антуан Шарпантье / -  (_) Французский композитор, певец (контратенор) и теорик музыки/  در رم شاگرد کاریسیمی بود و سالهای متمادی در آنجا زندگی کرد. در بازگشت از رم، از سوی مولیر که به تازگی با لولی قطع رابطه کرده بود، به شرکت در اجراهای تئاتر فرانسه، جایی که عروسی اجباری و مریض خیالی را به اجرا گذاشتند، دعوت شد. سپس به توالی استاد موسیقی اقرارگاه ژزوییت ها و کلیسای سنت شاپل شد. هم زمان به دوک اورلئان درس میداد تا او بتواند رساله ای در باب کمپوزیسیون و آکومپانیمان بنویسد. با وجودی که موسیقیدانی با فرهنگ تر، پر الهام تر و لطیف تر از لولی بود، در زمینه تئاتر کم کار کرد و همین محبوبیت بی نظیر موسیقی دراماتیک او را توجیه میکند. نبوغ واقعی او در موسیقی مذهبی متجلی شد که در آن از سبک ایتالیایی به عنوان الگو استفاده کرد اما در نوشته های آوازی به نفوذ استاد خود و هنرمندان رمی، خیانت کرد. از جمله آثار م.آ.شارپانتیه میتوان به : اپراهای مده ، عشق های آسیس و ها و موسیقی های مذهبی مثل داستانهای مقدس که شامل اوراتوریوی به زبان لاتین بر اساس داستان های کتاب مقدس است، ۱۲ مس، کانتات، پسیوم، موتت، ته دوم و مانییفیکا و غیره اشاره کرد. : #موسیقی_ایرانی #موسیقی_ایران #موسیقی_پاپ #موسیقی_اصیل #موسیقی_اصیل_ایرانی #موسیقی_سنتی #موسیقی_نواحی #موسیقی_سنتی_ایران #موسیقی_کودک #موسیقی_کودکان #موسیقی_متن #موسیقی_کلاسیک #موسیقی_محلی #موسیقی_زنده #موسیقی_فیلم #موسیقی_ملی #موسیقی_راک #موسیقی_کردی #موسیقی_کوردی #موسیقی_خوب #موسیقیدان #موسیقی_ارزشی #موسیقی_تلفیقی #موسیقی_بیکلام
: مارک آنتوان شارپانتیه(۱۷۰۴_۱۶۴۳) آهنگساز ، خواننده کنتراتنور و تئوریسین فرانسوی Марк-Антуан Шарпантье / - (_) Французский композитор, певец (контратенор) и теорик музыки/ در رم شاگرد کاریسیمی بود و سالهای متمادی در آنجا زندگی کرد. در بازگشت از رم، از سوی مولیر که به تازگی با لولی قطع رابطه کرده بود، به شرکت در اجراهای تئاتر فرانسه، جایی که عروسی اجباری و مریض خیالی را به اجرا گذاشتند، دعوت شد. سپس به توالی استاد موسیقی اقرارگاه ژزوییت ها و کلیسای سنت شاپل شد. هم زمان به دوک اورلئان درس میداد تا او بتواند رساله ای در باب کمپوزیسیون و آکومپانیمان بنویسد. با وجودی که موسیقیدانی با فرهنگ تر، پر الهام تر و لطیف تر از لولی بود، در زمینه تئاتر کم کار کرد و همین محبوبیت بی نظیر موسیقی دراماتیک او را توجیه میکند. نبوغ واقعی او در موسیقی مذهبی متجلی شد که در آن از سبک ایتالیایی به عنوان الگو استفاده کرد اما در نوشته های آوازی به نفوذ استاد خود و هنرمندان رمی، خیانت کرد. از جمله آثار م.آ.شارپانتیه میتوان به : اپراهای مده ، عشق های آسیس و ها و موسیقی های مذهبی مثل داستانهای مقدس که شامل اوراتوریوی به زبان لاتین بر اساس داستان های کتاب مقدس است، ۱۲ مس، کانتات، پسیوم، موتت، ته دوم و مانییفیکا و غیره اشاره کرد. : #موسیقی_ایرانی #موسیقی_ایران #موسیقی_پاپ #موسیقی_اصیل #موسیقی_اصیل_ایرانی #موسیقی_سنتی #موسیقی_نواحی #موسیقی_سنتی_ایران #موسیقی_کودک #موسیقی_کودکان #موسیقی_متن #موسیقی_کلاسیک #موسیقی_محلی #موسیقی_زنده #موسیقی_فیلم #موسیقی_ملی #موسیقی_راک #موسیقی_کردی #موسیقی_کوردی #موسیقی_خوب #موسیقیدان #موسیقی_ارزشی #موسیقی_تلفیقی #موسیقی_بیکلام
خانه موسیقی اصفهان برگزار می کند: نخستین نشست موسیقی فیلم با حضور: استاد کامبیز روشن روان دوشنبه ۲۸ آبان ماه از ساعت ۱۷ الی ۱۹ در سالن آمفی تئاتر عمارت سعدی حوزه هنری استان اصفهان واقع در خیابان استانداری، گذر سعدی منتظر دیدار با علاقه مندان موسیقی هستیم #خانه_موسیقی_اصفهان #خانه_موسیقی #حوزه_هنری_اصفهان #کامبیز_روشن_روان #موسیقی_فیلم #موسیقی #سینما #تحلیل_موسیقی_فیلم #تحلیل_موسیقی
خانه موسیقی اصفهان برگزار می کند: نخستین نشست موسیقی فیلم با حضور: استاد کامبیز روشن روان دوشنبه ۲۸ آبان ماه از ساعت ۱۷ الی ۱۹ در سالن آمفی تئاتر عمارت سعدی حوزه هنری استان اصفهان واقع در خیابان استانداری، گذر سعدی منتظر دیدار با علاقه مندان موسیقی هستیم #خانه_موسیقی_اصفهان #خانه_موسیقی #حوزه_هنری_اصفهان #کامبیز_روشن_روان #موسیقی_فیلم #موسیقی #سینما #تحلیل_موسیقی_فیلم #تحلیل_موسیقی
خانه موسیقی اصفهان برگزار می کند: نخستین نشست موسیقی فیلم با حضور: استاد کامبیز روشن روان دوشنبه ۲۸ آبان ماه از ساعت ۱۷ الی ۱۹ در سالن آمفی تئاتر عمارت سعدی حوزه هنری استان اصفهان واقع در خیابان استانداری، گذر سعدی منتظر دیدار با علاقه مندان موسیقی هستیم #خانه_موسیقی_اصفهان #خانه_موسیقی #حوزه_هنری_اصفهان #کامبیز_روشن_روان #موسیقی_فیلم #موسیقی #سینما #تحلیل_موسیقی_فیلم #تحلیل_موسیقی
خانه موسیقی اصفهان برگزار می کند: نخستین نشست موسیقی فیلم با حضور: استاد کامبیز روشن روان دوشنبه ۲۸ آبان ماه از ساعت ۱۷ الی ۱۹ در سالن آمفی تئاتر عمارت سعدی حوزه هنری استان اصفهان واقع در خیابان استانداری، گذر سعدی منتظر دیدار با علاقه مندان موسیقی هستیم #خانه_موسیقی_اصفهان #خانه_موسیقی #حوزه_هنری_اصفهان #کامبیز_روشن_روان #موسیقی_فیلم #موسیقی #سینما #تحلیل_موسیقی_فیلم #تحلیل_موسیقی
 : نالد به حال زار من امشب، سه تــــــار من این مایه تسلی شب های تار من ای دل ز دوستان وفادار روزگار جز ساز من نبود کسی سازگار من در گوشه غمی که فراموش عالمی است من غمگسار سازم و او غمگسار من اشک است جویبار من و ناله سه تار شب تا سحر ترانه این جویبار من چون نشترم به دیده خلد نوشخند ماه یادش به خیر خنجر مژگان یار من رفت و به اختران سرشکم سپرد جای ماهی که آسمان بربود از کنار من آخر قرار زلف تو با ما چنین نبود ای مایه قرار دل بیقرار من در حسرت تو میرم و دانم تو بی وفا روزی وفا کنی که نیاید به کار من! : #موسیقی_ایرانی #موسیقی_ایران #موسیقی_پاپ #موسیقی_اصیل #موسیقی_اصیل_ایرانی #موسیقی_سنتی #موسیقی_نواحی #موسیقی_سنتی_ایران #موسیقی_کودک #موسیقی_کودکان #موسیقی_متن #موسیقی_کلاسیک #موسیقی_محلی #موسیقی_زنده #موسیقی_فیلم #موسیقی_ملی #موسیقی_راک #موسیقی_کردی #موسیقی_کوردی #موسیقی_خوب #موسیقیدان #موسیقی_ارزشی #موسیقی_تلفیقی #موسیقی_بیکلام
: نالد به حال زار من امشب، سه تــــــار من این مایه تسلی شب های تار من ای دل ز دوستان وفادار روزگار جز ساز من نبود کسی سازگار من در گوشه غمی که فراموش عالمی است من غمگسار سازم و او غمگسار من اشک است جویبار من و ناله سه تار شب تا سحر ترانه این جویبار من چون نشترم به دیده خلد نوشخند ماه یادش به خیر خنجر مژگان یار من رفت و به اختران سرشکم سپرد جای ماهی که آسمان بربود از کنار من آخر قرار زلف تو با ما چنین نبود ای مایه قرار دل بیقرار من در حسرت تو میرم و دانم تو بی وفا روزی وفا کنی که نیاید به کار من! : #موسیقی_ایرانی #موسیقی_ایران #موسیقی_پاپ #موسیقی_اصیل #موسیقی_اصیل_ایرانی #موسیقی_سنتی #موسیقی_نواحی #موسیقی_سنتی_ایران #موسیقی_کودک #موسیقی_کودکان #موسیقی_متن #موسیقی_کلاسیک #موسیقی_محلی #موسیقی_زنده #موسیقی_فیلم #موسیقی_ملی #موسیقی_راک #موسیقی_کردی #موسیقی_کوردی #موسیقی_خوب #موسیقیدان #موسیقی_ارزشی #موسیقی_تلفیقی #موسیقی_بیکلام
خانه موسیقی اصفهان برگزار می کند: نخستین نشست موسیقی فیلم با حضور: استاد کامبیز روشن روان دوشنبه ۲۸ آبان ماه از ساعت ۱۷ الی ۱۹ در سالن آمفی تئاتر عمارت سعدی حوزه هنری استان اصفهان واقع در خیابان استانداری، گذر سعدی منتظر دیدار با علاقه مندان موسیقی هستیم #خانه_موسیقی_اصفهان #خانه_موسیقی #حوزه_هنری_اصفهان #کامبیز_روشن_روان #موسیقی_فیلم
خانه موسیقی اصفهان برگزار می کند: نخستین نشست موسیقی فیلم با حضور: استاد کامبیز روشن روان دوشنبه ۲۸ آبان ماه از ساعت ۱۷ الی ۱۹ در سالن آمفی تئاتر عمارت سعدی حوزه هنری استان اصفهان واقع در خیابان استانداری، گذر سعدی منتظر دیدار با علاقه مندان موسیقی هستیم #خانه_موسیقی_اصفهان #خانه_موسیقی #حوزه_هنری_اصفهان #کامبیز_روشن_روان #موسیقی_فیلم
پخش: ✔پنج شنبه(// )⏳ساعت ✔جمعه(// )⏳ساعت 📺یادی از هفت سال پیش به بهانه ی اکران جدیدپیشونی سفید ترانه آهو و عجوزه از #پیشونی_سفید_یک خوانندگان : #شهرزاد_بهشتیان، #امین_زندگانی آهنگساز : #بهنام_صبوحی شعر : #سید_جواد_هاشمی .... اکران #پیشونی_سفید_دو شروع شده و خوشحالیم که بعد از هفت سال قسمت دوم این فیلم رونمایی شد  #موسیقی_کودک #موسیقی_فیلم #آهنگساز #پیشونی_سفید_ #پیشونی_سفید #پیشونی_سفید۲ #پیشونی_سفید #فیلم_کودک #فیلم_کودکانه
پخش: ✔پنج شنبه(// )⏳ساعت ✔جمعه(// )⏳ساعت 📺یادی از هفت سال پیش به بهانه ی اکران جدیدپیشونی سفید ترانه آهو و عجوزه از #پیشونی_سفید_یک خوانندگان : #شهرزاد_بهشتیان ، #امین_زندگانی آهنگساز : #بهنام_صبوحی شعر : #سید_جواد_هاشمی .... اکران #پیشونی_سفید_دو شروع شده و خوشحالیم که بعد از هفت سال قسمت دوم این فیلم رونمایی شد #موسیقی_کودک #موسیقی_فیلم #آهنگساز #پیشونی_سفید_ #پیشونی_سفید #پیشونی_سفید ۲ #پیشونی_سفید #فیلم_کودک #فیلم_کودکانه
🎬پخش پیشونی سفید ✔پنج شنبه(// )ساعت ✔جمعه(// )ساعت ◀درسینمافجربهبهان▶ یادی از هفت سال پیش به بهانه ی اکران جدید پرستار سفید ترانه آهو و عجوزه از #پیشونی_سفید_یک خوانندگان : #شهرزاد_بهشتیان، #امین_زندگانی آهنگساز : #بهنام_صبوحی شعر : #سید_جواد_هاشمی .... فردا اکران #پیشونی_سفید_دو شروع می شه و خوشحالیم که بعد از هفت سال قسمت دوم این فیلم رونمایی می شه، بچه هایی که قسمت اول پیشونی سفید رو دیدند اکثرا از فیلم و داستان اش راضی بودند و امیدواریم که این قسمت هم مقبول بچه ها باشه، در مورد این کلیپ که یکی از سکانس های ساده ولی صمیمی فیلم بود جایی است که عجوزه و آهوی فریب خورده به شهر خیالی آرزوها می رن و قرار بر این بود که موسیقی از فضایی کاملا صمیمی و شاد به ناگاه به فضایی مضطرب و تعلیقی نفرت عجوزه برسه...به جای ترلان پروانه به دلیل مشکلاتی که ممکن بود موقع اکران و پخش صدای زن ایجاد بشه شهرزاد بهشتیان عزیز خوند و امین زندگانی عزیز که جدا از بازیگری خودش از پدری موزیسین و بنام پا به عرصه ی بازیگری گذاشته هم در این ترانه و خوانندگی کرد. پیشونی سفید یک یازده ترانه با فضاهای متفاوت داشت. #موسیقی_کودک #موسیقی_فیلم #آهنگساز #پیشونی_سفید_ #پیشونی_سفید #پیشونی_سفید۲ #پیشونی_سفید #فیلم_کودک #فیلم_کودکانه
🎬پخش پیشونی سفید ✔پنج شنبه(// )ساعت ✔جمعه(// )ساعت ◀درسینمافجربهبهان▶ یادی از هفت سال پیش به بهانه ی اکران جدید پرستار سفید ترانه آهو و عجوزه از #پیشونی_سفید_یک خوانندگان : #شهرزاد_بهشتیان ، #امین_زندگانی آهنگساز : #بهنام_صبوحی شعر : #سید_جواد_هاشمی .... فردا اکران #پیشونی_سفید_دو شروع می شه و خوشحالیم که بعد از هفت سال قسمت دوم این فیلم رونمایی می شه، بچه هایی که قسمت اول پیشونی سفید رو دیدند اکثرا از فیلم و داستان اش راضی بودند و امیدواریم که این قسمت هم مقبول بچه ها باشه، در مورد این کلیپ که یکی از سکانس های ساده ولی صمیمی فیلم بود جایی است که عجوزه و آهوی فریب خورده به شهر خیالی آرزوها می رن و قرار بر این بود که موسیقی از فضایی کاملا صمیمی و شاد به ناگاه به فضایی مضطرب و تعلیقی نفرت عجوزه برسه...به جای ترلان پروانه به دلیل مشکلاتی که ممکن بود موقع اکران و پخش صدای زن ایجاد بشه شهرزاد بهشتیان عزیز خوند و امین زندگانی عزیز که جدا از بازیگری خودش از پدری موزیسین و بنام پا به عرصه ی بازیگری گذاشته هم در این ترانه و خوانندگی کرد. پیشونی سفید یک یازده ترانه با فضاهای متفاوت داشت. #موسیقی_کودک #موسیقی_فیلم #آهنگساز #پیشونی_سفید_ #پیشونی_سفید #پیشونی_سفید ۲ #پیشونی_سفید #فیلم_کودک #فیلم_کودکانه
اجرای موسیقی فیلم پدرخوانده اثر نینو روتا آهنگساز ایتالیایی با ویولنسل نوازی بسیار زیبای وسیسلاوا تودوروا و همراهی پیانو     _ #مثنوی_هزارمن #موسیقی #موسیقی_فیلم #هنر #هنرمند #هنرمندان #موزیسین
اجرای موسیقی فیلم پدرخوانده اثر نینو روتا آهنگساز ایتالیایی با ویولنسل نوازی بسیار زیبای وسیسلاوا تودوروا و همراهی پیانو _ #مثنوی_هزارمن #موسیقی #موسیقی_فیلم #هنر #هنرمند #هنرمندان #موزیسین
_ کی پکس اثر ئی یین سافتلی محصول ۲۰۰۱ ، آلمان و آمریکا تازگی برای دومین بار این فیلمو دیدم و یک جمله با دیدنش به ذهنم رسید.امید ، عامل بزرگترین تغییراته این فیلم خیلی خوش ساخته.میتونم بگم یکی از برجسته ترین نقش های کوین اسپیسی.شما به غیر از داستان فیلم ، واقعا باور می کنید که شخصیت اصلی میتونه هم دچار اختلال روانی باشه و هم نباشه. هر چند که شواهد نشون میده که یک موجود فضایی بدن یک انسان رو تسخیر کرده.غیبت سه روزه ، اختلال دوربین به هنگام رفتنش ، غیب شدن دختری که انتخاب شد تا به کی پکس بره ، اثبات پزشکی برای توانایی دیدن نور ماورای بنفش ، اطلاعات دقیق از کهکشان ها و این که حتی به هنگام هیپنوتیزم گفت که از کی پکس اومده و... اما مساله اصلی امید بود.که چطور بیماران یک بخش روانی ، با امید به یک جای بهتر و یک چیز بهتر ، یکی یکی روند بهبود رو طی کردن.کثیفی از دیدشون از بین رفت و از اتاق هاشون بیرون اومدن و با پرنده آبی آشنا شدن و... موسیقی چندان به دلم ننشست.این فیلم جای کار بیشتری داشت(نه که اگر من بودم بهتر کار میکردم.در کل نظرم رو میگم) اما فیلم ارزش دیدن داره.امید بخش و زیبا.زیبا... #فیلمنامه #فیلم #موسیقی #موسیقی_فیلم #بازیگری #کارگردانی #کی_پکس #کوین_اسپیسی #فضا #هنر #سینما #سینمایی            #از_دست_ندید
_ کی پکس اثر ئی یین سافتلی محصول ۲۰۰۱ ، آلمان و آمریکا تازگی برای دومین بار این فیلمو دیدم و یک جمله با دیدنش به ذهنم رسید.امید ، عامل بزرگترین تغییراته این فیلم خیلی خوش ساخته.میتونم بگم یکی از برجسته ترین نقش های کوین اسپیسی.شما به غیر از داستان فیلم ، واقعا باور می کنید که شخصیت اصلی میتونه هم دچار اختلال روانی باشه و هم نباشه. هر چند که شواهد نشون میده که یک موجود فضایی بدن یک انسان رو تسخیر کرده.غیبت سه روزه ، اختلال دوربین به هنگام رفتنش ، غیب شدن دختری که انتخاب شد تا به کی پکس بره ، اثبات پزشکی برای توانایی دیدن نور ماورای بنفش ، اطلاعات دقیق از کهکشان ها و این که حتی به هنگام هیپنوتیزم گفت که از کی پکس اومده و... اما مساله اصلی امید بود.که چطور بیماران یک بخش روانی ، با امید به یک جای بهتر و یک چیز بهتر ، یکی یکی روند بهبود رو طی کردن.کثیفی از دیدشون از بین رفت و از اتاق هاشون بیرون اومدن و با پرنده آبی آشنا شدن و... موسیقی چندان به دلم ننشست.این فیلم جای کار بیشتری داشت(نه که اگر من بودم بهتر کار میکردم.در کل نظرم رو میگم) اما فیلم ارزش دیدن داره.امید بخش و زیبا.زیبا... #فیلمنامه #فیلم #موسیقی #موسیقی_فیلم #بازیگری #کارگردانی #کی_پکس #کوین_اسپیسی #فضا #هنر #سینما #سینمایی #از_دست_ندید
اصلا میدونی زندگی چیه ،اصلا درک زندگی ما رو داری، که بفهمی زندگی ما چی بوده ، کی بودیم، چه سختی کشیدیم، نه نمیدونی، اگر میدونستی ، ضعف ما رو برای خودت امتیاز نمیکردی... جواب بده؟ #همسفر#بهروز_وثوق #گوگوش#معین#هایده#امید#مهستی#حمیرا#اهنگهای_خاطره_انگیز #اهنگ#موسیقی#فیلم قدیمینوستالژی#مجید#ایران#همدان#نهاوند #ناون #اهنگ_ترکی #موسیقی_فیلم #اهنگ_شاد
اصلا میدونی زندگی چیه ،اصلا درک زندگی ما رو داری، که بفهمی زندگی ما چی بوده ، کی بودیم، چه سختی کشیدیم، نه نمیدونی، اگر میدونستی ، ضعف ما رو برای خودت امتیاز نمیکردی... جواب بده؟ #همسفر #بهروز_وثوق #گوگوش #معین #هایده #امید #مهستی #حمیرا #اهنگهای_خاطره_انگیز #اهنگ #موسیقی #فیلم قدیمینوستالژی#مجید #ایران #همدان #نهاوند #ناون #اهنگ_ترکی #موسیقی_فیلم #اهنگ_شاد
شب به یادماندنی و دلچسب نقد فیلم؛ بعد از مدتها دوری از جلسات فیلم و داستان... #موسیقی_فیلم#نقد_فیلم
شب به یادماندنی و دلچسب نقد فیلم؛ بعد از مدتها دوری از جلسات فیلم و داستان... #موسیقی_فیلم #نقد_فیلم
شب به یادماندنی و دلچسب نقد فیلم؛ بعد از مدتها دوری از جلسات فیلم و داستان... #موسیقی_فیلم#نقد_فیلم
شب به یادماندنی و دلچسب نقد فیلم؛ بعد از مدتها دوری از جلسات فیلم و داستان... #موسیقی_فیلم #نقد_فیلم
اجرای قطعه سنگ صبور از فیلم علی سنتوری... البته بدون هماهنگی از قبل بود اگر که نقصی هست عذرخواهی میکنیم.
اجرای قطعه سنگ صبور از فیلم علی سنتوری... البته بدون هماهنگی از قبل بود اگر که نقصی هست عذرخواهی میکنیم.
گول هوا رو نخوريد از سينگليتون لذت ببريد 😂😂❤️ و مقداري هم سركه در روز مصرف كنيد😂😂 . . . . . .                 #نوستالژیک #یادگاری #گذشته #خاطره #زیرخاکی #فیلم #موسیقی_فیلم #خبرفوری  #موسیقی #موزیک #بارون
گول هوا رو نخوريد از سينگليتون لذت ببريد 😂😂❤️ و مقداري هم سركه در روز مصرف كنيد😂😂 . . . . . . #نوستالژیک #یادگاری #گذشته #خاطره #زیرخاکی #فیلم #موسیقی_فیلم #خبرفوری #موسیقی #موزیک #بارون
این تری دی مکس که کار خیلی سخت و زمان بریه ساخته آقای احمد ابراهیمی هستش که من روش گیتار زدم (آهنگ فروپاشی زمان اثر هنس زیمر) امیدوارم دوست داشته باشید و برای دوستاتون ارسال کنید😉😎😍😍🌹❤ _ ( )  #تلقین #هنس_زیمر  #گیتار #حسین_عسگرپور  #گیتاریست   #دیکاپریو #فیلم #موسیقی_فیلم#کریستوفرنولان
این تری دی مکس که کار خیلی سخت و زمان بریه ساخته آقای احمد ابراهیمی هستش که من روش گیتار زدم (آهنگ فروپاشی زمان اثر هنس زیمر) امیدوارم دوست داشته باشید و برای دوستاتون ارسال کنید😉😎😍😍🌹❤ _ ( ) #تلقین #هنس_زیمر #گیتار #حسین_عسگرپور #گیتاریست #دیکاپریو #فیلم #موسیقی_فیلم #کریستوفرنولان
#پست_موقت 💖💖💖💖💖💖💖   __ ( ) _ 🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸 _ _ کانال تلگرام ما را به دوستان خود معرفی کنید🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸 هر روز با یک آهنگ پر خاطره و زیبا 💞 #موسیقی_سنتی #موسیقی_پاپ#موسیقی_ایرانی #موسیقی_محلی #موسیقی_ما #موسیقی_اصیل #موسیقی_لرستان #موسیقی_ایرانی #موسیقی_موج #موسیقی_ملی #موسیقی_ترکی #موسیقی_بختیاری #موسیقی_کودک #موسیقی_فیلم #موسیقی_ملی_ایران #موسیقی_خیابانی #موسیقی_شاد #موسیقی_زنده #موسیقی_متن #موسیقی_قشقایی #موسیقی_مقامی #موسیقی_بانوان #موسیقی_خوب_گوش_کنیم #موسیقی_بیکلام #موسیقی_خوب_گوش_کنیم _ _ کانال تلگرام ما را به دوستان خود معرفی کنید🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸 هر روز با یک آهنگ پر خاطره و زیبا 💞💞💞💞 تبلیغات پذیرفته می شود🔉🔉🔉🔉🔉🔉🔉 #موسیقی_سنتی #موسیقی_پاپ#موسیقی_ایرانی #موسیقی_محلی #موسیقی_ما #موسیقی_اصیل #موسیقی_لرستان #موسیقی_ایرانی #موسیقی_موج #موسیقی_ملی #موسیقی_ترکی #موسیقی_بختیاری #موسیقی_کودک #موسیقی_فیلم #موسیقی_ملی_ایران #موسیقی_خیابانی #موسیقی_شاد #موسیقی_زنده #موسیقی_متن #موسیقی_قشقایی #موسیقی_مقامی #موسیقی_بانوان #موسیقی_خوب_گوش_کنیم #موسیقی_بیکلام #موسیقی_خوب_گوش_کنیم _ ://./__ _ تلگرام و اینستاگرام #موسیقی_سنتی #موسیقی_پاپ#موسیقی_ایرانی #موسیقی_محلی #موسیقی_ما #موسیقی_اصیل #موسیقی_لرستان #موسیقی_ایرانی #موسیقی_موج #موسیقی_ملی #موسیقی_ترکی #موسیقی_بختیاری #موسیقی_کودک #موسیقی_فیلم #موسیقی_ملی_ایران #موسیقی_خیابانی #موسیقی_شاد #موسیقی_زنده #موسیقی_متن #موسیقی_قشقایی #موسیقی_مقامی #موسیقی_بانوان #موسیقی_خوب_گوش_کنیم #موسیقی_بیکلام #موسیقی_خوب_گوش_کنیم _ _ کانال تلگرام ما را به دوستان خود معرفی کنید🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
#پست_موقت 💖💖💖💖💖💖💖 __ ( ) _ 🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸 _ _ کانال تلگرام ما را به دوستان خود معرفی کنید🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸 هر روز با یک آهنگ پر خاطره و زیبا 💞 #موسیقی_سنتی #موسیقی_پاپ #موسیقی_ایرانی #موسیقی_محلی #موسیقی_ما #موسیقی_اصیل #موسیقی_لرستان #موسیقی_ایرانی #موسیقی_موج #موسیقی_ملی #موسیقی_ترکی #موسیقی_بختیاری #موسیقی_کودک #موسیقی_فیلم #موسیقی_ملی_ایران #موسیقی_خیابانی #موسیقی_شاد #موسیقی_زنده #موسیقی_متن #موسیقی_قشقایی #موسیقی_مقامی #موسیقی_بانوان #موسیقی_خوب_گوش_کنیم #موسیقی_بیکلام #موسیقی_خوب_گوش_کنیم _ _ کانال تلگرام ما را به دوستان خود معرفی کنید🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸 هر روز با یک آهنگ پر خاطره و زیبا 💞💞💞💞 تبلیغات پذیرفته می شود🔉🔉🔉🔉🔉🔉🔉 #موسیقی_سنتی #موسیقی_پاپ #موسیقی_ایرانی #موسیقی_محلی #موسیقی_ما #موسیقی_اصیل #موسیقی_لرستان #موسیقی_ایرانی #موسیقی_موج #موسیقی_ملی #موسیقی_ترکی #موسیقی_بختیاری #موسیقی_کودک #موسیقی_فیلم #موسیقی_ملی_ایران #موسیقی_خیابانی #موسیقی_شاد #موسیقی_زنده #موسیقی_متن #موسیقی_قشقایی #موسیقی_مقامی #موسیقی_بانوان #موسیقی_خوب_گوش_کنیم #موسیقی_بیکلام #موسیقی_خوب_گوش_کنیم _ ://./__ _ تلگرام و اینستاگرام #موسیقی_سنتی #موسیقی_پاپ #موسیقی_ایرانی #موسیقی_محلی #موسیقی_ما #موسیقی_اصیل #موسیقی_لرستان #موسیقی_ایرانی #موسیقی_موج #موسیقی_ملی #موسیقی_ترکی #موسیقی_بختیاری #موسیقی_کودک #موسیقی_فیلم #موسیقی_ملی_ایران #موسیقی_خیابانی #موسیقی_شاد #موسیقی_زنده #موسیقی_متن #موسیقی_قشقایی #موسیقی_مقامی #موسیقی_بانوان #موسیقی_خوب_گوش_کنیم #موسیقی_بیکلام #موسیقی_خوب_گوش_کنیم _ _ کانال تلگرام ما را به دوستان خود معرفی کنید🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
💖💖💖💖💖💖💖   __ ( ) _ _ کانال تلگرام ما را به دوستان خود معرفی کنید🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸 هر روز با یک آهنگ پر خاطره و زیبا 💞 #موسیقی_سنتی #موسیقی_پاپ#موسیقی_ایرانی #موسیقی_محلی #موسیقی_ما #موسیقی_اصیل #موسیقی_لرستان #موسیقی_ایرانی #موسیقی_موج #موسیقی_ملی #موسیقی_ترکی #موسیقی_بختیاری #موسیقی_کودک #موسیقی_فیلم #موسیقی_ملی_ایران #موسیقی_خیابانی #موسیقی_شاد #موسیقی_زنده #موسیقی_متن #موسیقی_قشقایی #موسیقی_مقامی #موسیقی_بانوان #موسیقی_خوب_گوش_کنیم #موسیقی_بیکلام #موسیقی_خوب_گوش_کنیم _ _ کانال تلگرام ما را به دوستان خود معرفی کنید🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸 هر روز با یک آهنگ پر خاطره و زیبا 💞💞💞💞 تبلیغات پذیرفته می شود🔉🔉🔉🔉🔉🔉🔉 #موسیقی_سنتی #موسیقی_پاپ#موسیقی_ایرانی #موسیقی_محلی #موسیقی_ما #موسیقی_اصیل #موسیقی_لرستان #موسیقی_ایرانی #موسیقی_موج #موسیقی_ملی #موسیقی_ترکی #موسیقی_بختیاری #موسیقی_کودک #موسیقی_فیلم #موسیقی_ملی_ایران #موسیقی_خیابانی #موسیقی_شاد #موسیقی_زنده #موسیقی_متن #موسیقی_قشقایی #موسیقی_مقامی #موسیقی_بانوان #موسیقی_خوب_گوش_کنیم #موسیقی_بیکلام #موسیقی_خوب_گوش_کنیم _ ://./__ _ تلگرام و اینستاگرام #موسیقی_سنتی #موسیقی_پاپ#موسیقی_ایرانی #موسیقی_محلی #موسیقی_ما #موسیقی_اصیل #موسیقی_لرستان #موسیقی_ایرانی #موسیقی_موج #موسیقی_ملی #موسیقی_ترکی #موسیقی_بختیاری #موسیقی_کودک #موسیقی_فیلم #موسیقی_ملی_ایران #موسیقی_خیابانی #موسیقی_شاد #موسیقی_زنده #موسیقی_متن #موسیقی_قشقایی #موسیقی_مقامی #موسیقی_بانوان #موسیقی_خوب_گوش_کنیم #موسیقی_بیکلام #موسیقی_خوب_گوش_کنیم _ _ کانال تلگرام ما را به دوستان خود معرفی کنید🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
💖💖💖💖💖💖💖 __ ( ) _ _ کانال تلگرام ما را به دوستان خود معرفی کنید🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸 هر روز با یک آهنگ پر خاطره و زیبا 💞 #موسیقی_سنتی #موسیقی_پاپ #موسیقی_ایرانی #موسیقی_محلی #موسیقی_ما #موسیقی_اصیل #موسیقی_لرستان #موسیقی_ایرانی #موسیقی_موج #موسیقی_ملی #موسیقی_ترکی #موسیقی_بختیاری #موسیقی_کودک #موسیقی_فیلم #موسیقی_ملی_ایران #موسیقی_خیابانی #موسیقی_شاد #موسیقی_زنده #موسیقی_متن #موسیقی_قشقایی #موسیقی_مقامی #موسیقی_بانوان #موسیقی_خوب_گوش_کنیم #موسیقی_بیکلام #موسیقی_خوب_گوش_کنیم _ _ کانال تلگرام ما را به دوستان خود معرفی کنید🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸 هر روز با یک آهنگ پر خاطره و زیبا 💞💞💞💞 تبلیغات پذیرفته می شود🔉🔉🔉🔉🔉🔉🔉 #موسیقی_سنتی #موسیقی_پاپ #موسیقی_ایرانی #موسیقی_محلی #موسیقی_ما #موسیقی_اصیل #موسیقی_لرستان #موسیقی_ایرانی #موسیقی_موج #موسیقی_ملی #موسیقی_ترکی #موسیقی_بختیاری #موسیقی_کودک #موسیقی_فیلم #موسیقی_ملی_ایران #موسیقی_خیابانی #موسیقی_شاد #موسیقی_زنده #موسیقی_متن #موسیقی_قشقایی #موسیقی_مقامی #موسیقی_بانوان #موسیقی_خوب_گوش_کنیم #موسیقی_بیکلام #موسیقی_خوب_گوش_کنیم _ ://./__ _ تلگرام و اینستاگرام #موسیقی_سنتی #موسیقی_پاپ #موسیقی_ایرانی #موسیقی_محلی #موسیقی_ما #موسیقی_اصیل #موسیقی_لرستان #موسیقی_ایرانی #موسیقی_موج #موسیقی_ملی #موسیقی_ترکی #موسیقی_بختیاری #موسیقی_کودک #موسیقی_فیلم #موسیقی_ملی_ایران #موسیقی_خیابانی #موسیقی_شاد #موسیقی_زنده #موسیقی_متن #موسیقی_قشقایی #موسیقی_مقامی #موسیقی_بانوان #موسیقی_خوب_گوش_کنیم #موسیقی_بیکلام #موسیقی_خوب_گوش_کنیم _ _ کانال تلگرام ما را به دوستان خود معرفی کنید🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
       _  . فيلم سینمایی گل نساء در سومين دوره جشنواره بين المللى فيلم كوبانى به نمایش در می آید _ نوامبر .  :  , :  ,  :  , :  ,  :  .🎬❤🎶🌷. 🔻کارگردان: ستار چمنیگل، فیلمنامه: ویدا صالحی، مدیر فیلمبرداری: محمد فکوری، صدابردار و صداگذار: بهروز معاونیان، تدوین: کاوه عزیزی، آهنگساز: کارنگ کرباسی، مجری طرح: حسین مرزبان، طراح گریم: ویدا صالحی، مدیر تولید: مریم قاسمآبادی، دستیار اول کارگردان: سیاوش رمضانلو، دستیار دوم کارگردان: محمد توریوریان، اصلاح رنگ: سامان مجدوفايى، لابراتوار ديجيتال: مهرداد سليمانى، منشی صحنه: مریم روزبهانی، دستیاران فیلمبردار: حسین صادقی، حمید محمدزاده، ناصح عبدالهی، احمد رضا صادقی، دستیار صدا: سهیل حسین خانی، جانشین تولید: عباس ابویسانی، مدیر صحنه: حامد احمدی، جامهدار: طاهره سروری، گروه تدارکات: کیهان علیزاده، علی قدرتی، حمل و نقل: سعید مرادی. 🔻بازیگران: سعید داخ، علی محمد رادمنش، یگانه رجبی، ساقی زینتی، مسعود محمدی، ویدا عمویی و ...، مشاور رسانهای: منصور جهانی و منوچهر جهانی و تهیهکنندگان: ستار چمنیگل، یوسف کریمی، محصول: شرکت سینمایی ستاک فیلم سنندج.       _            #کارنگ_کرباسی #گل_نساء #آهنگسازی #تنظیم #موسیقی_فیلم #موسیقی_کلاسیک #موسیقی_الکترونیک #موسیقی_پاپ #جشنواره_فیلم_کوبانی #کارگردان #موسیقی_متن_فیلم #موسیقی #فیلم #موسیقی_افغانستان
_ . فيلم سینمایی گل نساء در سومين دوره جشنواره بين المللى فيلم كوبانى به نمایش در می آید _ نوامبر . : , : , : , : , : .🎬❤🎶🌷. 🔻کارگردان: ستار چمنیگل، فیلمنامه: ویدا صالحی، مدیر فیلمبرداری: محمد فکوری، صدابردار و صداگذار: بهروز معاونیان، تدوین: کاوه عزیزی، آهنگساز: کارنگ کرباسی، مجری طرح: حسین مرزبان، طراح گریم: ویدا صالحی، مدیر تولید: مریم قاسمآبادی، دستیار اول کارگردان: سیاوش رمضانلو، دستیار دوم کارگردان: محمد توریوریان، اصلاح رنگ: سامان مجدوفايى، لابراتوار ديجيتال: مهرداد سليمانى، منشی صحنه: مریم روزبهانی، دستیاران فیلمبردار: حسین صادقی، حمید محمدزاده، ناصح عبدالهی، احمد رضا صادقی، دستیار صدا: سهیل حسین خانی، جانشین تولید: عباس ابویسانی، مدیر صحنه: حامد احمدی، جامهدار: طاهره سروری، گروه تدارکات: کیهان علیزاده، علی قدرتی، حمل و نقل: سعید مرادی. 🔻بازیگران: سعید داخ، علی محمد رادمنش، یگانه رجبی، ساقی زینتی، مسعود محمدی، ویدا عمویی و ...، مشاور رسانهای: منصور جهانی و منوچهر جهانی و تهیهکنندگان: ستار چمنیگل، یوسف کریمی، محصول: شرکت سینمایی ستاک فیلم سنندج. _ #کارنگ_کرباسی #گل_نساء #آهنگسازی #تنظیم #موسیقی_فیلم #موسیقی_کلاسیک #موسیقی_الکترونیک #موسیقی_پاپ #جشنواره_فیلم_کوبانی #کارگردان #موسیقی_متن_فیلم #موسیقی #فیلم #موسیقی_افغانستان
گاهی اوقات باید رفت و ادامه داد ... . یه سیکل آکورد ساده ، یک تم ساده . گاهی همینا کافیه برای ابراز احساس . . . . . #آهنگساز#آهنگ#فیلم#فیلم_کوتاه#موزیک#موسیقی_متن#موسیقی_فیلم#فیلمسازی#کارگردان#جدید#کلیپ#عکس#اینستاگرام#ایران#تهیه_کننده#سینما#سریال
گاهی اوقات باید رفت و ادامه داد ... . یه سیکل آکورد ساده ، یک تم ساده . گاهی همینا کافیه برای ابراز احساس . . . . . #آهنگساز #آهنگ #فیلم #فیلم_کوتاه #موزیک #موسیقی_متن #موسیقی_فیلم #فیلمسازی #کارگردان #جدید #کلیپ #عکس #اینستاگرام #ایران #تهیه_کننده #سینما #سریال
            #ویولن #موسیقی_فیلم #موسیقی_فیلم#سیم _ #می##گالری #استودیو_خانگی   موسیقی متن فیلم پسران برتر از گل #دلی  🙏✨🎻
#ویولن #موسیقی_فیلم #موسیقی_فیلم #سیم _ #می ##گالری #استودیو_خانگی موسیقی متن فیلم پسران برتر از گل #دلی 🙏✨🎻
#فیلم_سینمایی : #سدّ_معبر #بازیگران : #حامدبهداد ، #باران_کوثری ، #محسن_کیایی ، #نگار_عابدى #کارگردان : #محسن_قرایی #نویسنده : #سعید_روستایی #نقدفیلم : فیلم بسیار بسیار جذاب و دوست داشتنی بود ،همه ببینن اینقدر خوب بود، #حامدبهداد عالی بازی کرده بودن ، اینقدر قابل لمس بود و زندگی واقعی که اصلا حرفی توش نیست . نمیدونم کجا شنیدم میگفت تو فیلم های ترکیه ای هرکی حامله بشه بچشو نگه میداره ولی توی فیلم های ایرانی همه بچه هاشونو میندازن بخاطر همینه تو جامع هم #سقط_جنین زیاد شده ☹️☹️ راست میگن خب 🧐🧐🧐 #نویسنده فیلم هم که #سعید_روستایی جوان و آینده دار بودن👏🏻👏🏻👏🏻 #ژانر فیلم هم اجتماعی بودش و خانوادگی ولی بگما مثبت پانزده سال بودش 😜😜😜    #فیلم #فیلم_سینمایی #آپارات #فیلیمو #موسیقی_فیلم #بازیگران #کارگردان #تصویربردار #گریم #نویسنده #ژانر_فیلم #صدابردار #بازیگر #مدیرتولید #تهیه_کننده #تیتراژ #طراح_لباس #گریمور
#فیلم_سینمایی : #سدّ_معبر #بازیگران : #حامدبهداد ، #باران_کوثری ، #محسن_کیایی ، #نگار_عابدى #کارگردان : #محسن_قرایی #نویسنده : #سعید_روستایی #نقدفیلم : فیلم بسیار بسیار جذاب و دوست داشتنی بود ،همه ببینن اینقدر خوب بود، #حامدبهداد عالی بازی کرده بودن ، اینقدر قابل لمس بود و زندگی واقعی که اصلا حرفی توش نیست . نمیدونم کجا شنیدم میگفت تو فیلم های ترکیه ای هرکی حامله بشه بچشو نگه میداره ولی توی فیلم های ایرانی همه بچه هاشونو میندازن بخاطر همینه تو جامع هم #سقط_جنین زیاد شده ☹️☹️ راست میگن خب 🧐🧐🧐 #نویسنده فیلم هم که #سعید_روستایی جوان و آینده دار بودن👏🏻👏🏻👏🏻 #ژانر فیلم هم اجتماعی بودش و خانوادگی ولی بگما مثبت پانزده سال بودش 😜😜😜 #فیلم #فیلم_سینمایی #آپارات #فیلیمو #موسیقی_فیلم #بازیگران #کارگردان #تصویربردار #گریم #نویسنده #ژانر_فیلم #صدابردار #بازیگر #مدیرتولید #تهیه_کننده #تیتراژ #طراح_لباس #گریمور