پیک گرام

عکس ها و فیلم های درباره موسیقی ملی ایران در اینستاگرام

محبوب ترین عکس ها و فیلم های موسیقی ملی ایران

Instagram
. 👈 موزیک ویدئوی آوای ایران با صدای استاد #ایرج و #سالار_عقیلی #ویدیو کامل در کانال تلگرام #موسیقی_ملی_ایران ./
. 👈 موزیک ویدئوی آوای ایران با صدای استاد #ایرج و #سالار_عقیلی #ویدیو کامل در کانال تلگرام #موسیقی_ملی_ایران ./
. 👈 موزیک ویدئوی آوای ایران با صدای استاد #ایرج و #سالار_عقیلی #ویدیو کامل در کانال تلگرام #موسیقی_ملی_ایران ./
. 👈 موزیک ویدئوی آوای ایران با صدای استاد #ایرج و #سالار_عقیلی #ویدیو کامل در کانال تلگرام #موسیقی_ملی_ایران ./
قومی متفکرند اندر ره دین قومی به گمان فتاده در راه یقین میترسم از آن که بانگ آید روزی کی بیخبران راه نه آنست و نه این راه حقیقت کجاست؟ قرنها پیش حکیم خیام اینگونه از سرگردانی و حیرانی انسانهای طالب حقیقت سروده است. و اینکه آیا دین همیشه بعنوان راهی برای رسیدن به حقیقت بوده است ؟ و یا کدام دین از میان این همه انسان را به حقیقت میرساند؟ خیام که خود در پایان رباعی به چیزی جز سردرگمی و حیرت اشاره نمیکند... اما پاسخ به این سوال که حقیقت چیست و کجاست ممکن است خود گیج کننده باشد و با گذشت زمان و پیشرفتهای علمی و تلاش نظریه پردازانی چون استیون هاوکینگ میسر شود که موضوعات مختلف دینی از جمله تعریف معنویت و یا اینکه با وجود خرد انسانی برای تامین سعادت جامعه نیازی به دین هست یا نه را به چالش میکشند، فیلسوفی بزرگ و دانشمندی جهانی چون خیام مسائل بسیاری را که دانشمندانی مثل هاوکینگ مطرح کرده اند پیشترها به صورت رباعی ارائه کرده و تنها تفاوت این دو این است که جناب هاوکینگ با طرح مسائل علمی سعی بر اثبات عدم وجود خدا دارد در صورتی که خیام قرنها پیش در قالب شعر به این موضوع پرداخته و ذهن انسان را وادار به اندیشیدن در این موارد کرده است. اما آنچه آشکار و مبرهن است این است که تعدد ادیان و ادعای آنها بر حقانیتشان خود نوعی سرگردانی و آشفتگی ست و تمام ادیان سعی بر برتر نشان دادن خود نسبت به دیگر ادیان دارند. اما به دور از این قیل و قال برتری ادیان ، اگر هدف ساختن جامعه و انسانیت است میتوان گفت جامعه نیازمند دین واحدی به نام انسانیت است. #پرواز_همای🎵 #همای_مستان #پرواز_همای_و_مستان #موسیقی_عرفانی #موسیقی_ایرانی #موسیقی_اصیل_ایران #موسیقی_سنتی_ایران #موسیقی_بانوان #موسیقی_ملی_ایران #موسیقی_سنتی #موسیقی_اصیل #موسیقی #موسیقی_خوب_گوش_کنیم #موسیقی_ما #خیام❣ #خیام_نیشابوری #خیام_نامه #خیام_خوانی #عمرخیام #خیام_جان #خیام🍷
قومی متفکرند اندر ره دین قومی به گمان فتاده در راه یقین میترسم از آن که بانگ آید روزی کی بیخبران راه نه آنست و نه این راه حقیقت کجاست؟ قرنها پیش حکیم خیام اینگونه از سرگردانی و حیرانی انسانهای طالب حقیقت سروده است. و اینکه آیا دین همیشه بعنوان راهی برای رسیدن به حقیقت بوده است ؟ و یا کدام دین از میان این همه انسان را به حقیقت میرساند؟ خیام که خود در پایان رباعی به چیزی جز سردرگمی و حیرت اشاره نمیکند... اما پاسخ به این سوال که حقیقت چیست و کجاست ممکن است خود گیج کننده باشد و با گذشت زمان و پیشرفتهای علمی و تلاش نظریه پردازانی چون استیون هاوکینگ میسر شود که موضوعات مختلف دینی از جمله تعریف معنویت و یا اینکه با وجود خرد انسانی برای تامین سعادت جامعه نیازی به دین هست یا نه را به چالش میکشند، فیلسوفی بزرگ و دانشمندی جهانی چون خیام مسائل بسیاری را که دانشمندانی مثل هاوکینگ مطرح کرده اند پیشترها به صورت رباعی ارائه کرده و تنها تفاوت این دو این است که جناب هاوکینگ با طرح مسائل علمی سعی بر اثبات عدم وجود خدا دارد در صورتی که خیام قرنها پیش در قالب شعر به این موضوع پرداخته و ذهن انسان را وادار به اندیشیدن در این موارد کرده است. اما آنچه آشکار و مبرهن است این است که تعدد ادیان و ادعای آنها بر حقانیتشان خود نوعی سرگردانی و آشفتگی ست و تمام ادیان سعی بر برتر نشان دادن خود نسبت به دیگر ادیان دارند. اما به دور از این قیل و قال برتری ادیان ، اگر هدف ساختن جامعه و انسانیت است میتوان گفت جامعه نیازمند دین واحدی به نام انسانیت است. #پرواز_همای 🎵 #همای_مستان #پرواز_همای_و_مستان #موسیقی_عرفانی #موسیقی_ایرانی #موسیقی_اصیل_ایران #موسیقی_سنتی_ایران #موسیقی_بانوان #موسیقی_ملی_ایران #موسیقی_سنتی #موسیقی_اصیل #موسیقی #موسیقی_خوب_گوش_کنیم #موسیقی_ما #خیام#خیام_نیشابوری #خیام_نامه #خیام_خوانی #عمرخیام #خیام_جان #خیام 🍷
حمیدرضا منفرد ٣١ ساله زادۀ شهرری فرزند زندهیاد رضا منفرد است. صدای خوش در خانواده منفرد موروثی بوده چرا که پدربزرگ حمیدرضا منفرد، زندهیاد مرشد محمود نیز از صدایی زیبا و رسا برخوردار و از زمینهخوانان معروف پایتخت بود. حمیدرضا منفرد شیوههای آوازخوانی را از سنین کودکی نزد عمویش مرتضی منفرد آموزش دید. در ادامه نیز ردیف موسیقی و دوره عالی آوازی را نزد جعفر صادقیان (از اساتید هنرستان عالی موسیقی و از شاگردان استاد مهرتاش) فرا گرفت. از جمله فعالیتهای هنری این خواننده جوان همکاری با گروههای موسیقی نوای مهر، راز ساز، عشاق ری بوده و در حال حاضر نیز عضو گروه موسیقی ارنواز به سرپرستی نوید دهقان است. #مکش_منت_آسمان_ب_دوش#حمیدرضا منفرد#آواز_اصیل #آوازایرانی #موزیک_ویدئو #موسیقی_پاپ_سنتی #موسیقی_ملی_ایران #موسیقی_ملی#موسیقی_سنتی_ایران
حمیدرضا منفرد ٣١ ساله زادۀ شهرری فرزند زندهیاد رضا منفرد است. صدای خوش در خانواده منفرد موروثی بوده چرا که پدربزرگ حمیدرضا منفرد، زندهیاد مرشد محمود نیز از صدایی زیبا و رسا برخوردار و از زمینهخوانان معروف پایتخت بود. حمیدرضا منفرد شیوههای آوازخوانی را از سنین کودکی نزد عمویش مرتضی منفرد آموزش دید. در ادامه نیز ردیف موسیقی و دوره عالی آوازی را نزد جعفر صادقیان (از اساتید هنرستان عالی موسیقی و از شاگردان استاد مهرتاش) فرا گرفت. از جمله فعالیتهای هنری این خواننده جوان همکاری با گروههای موسیقی نوای مهر، راز ساز، عشاق ری بوده و در حال حاضر نیز عضو گروه موسیقی ارنواز به سرپرستی نوید دهقان است. #مکش_منت_آسمان_ب_دوش #حمیدرضا منفرد#آواز_اصیل #آوازایرانی #موزیک_ویدئو #موسیقی_پاپ_سنتی #موسیقی_ملی_ایران #موسیقی_ملی #موسیقی_سنتی_ایران
حمیدرضا منفرد ٣١ ساله زادۀ شهرری فرزند زندهیاد رضا منفرد است. صدای خوش در خانواده منفرد موروثی بوده چرا که پدربزرگ حمیدرضا منفرد، زندهیاد مرشد محمود نیز از صدایی زیبا و رسا برخوردار و از زمینهخوانان معروف پایتخت بود. حمیدرضا منفرد شیوههای آوازخوانی را از سنین کودکی نزد عمویش مرتضی منفرد آموزش دید. در ادامه نیز ردیف موسیقی و دوره عالی آوازی را نزد جعفر صادقیان (از اساتید هنرستان عالی موسیقی و از شاگردان استاد مهرتاش) فرا گرفت. از جمله فعالیتهای هنری این خواننده جوان همکاری با گروههای موسیقی نوای مهر، راز ساز، عشاق ری بوده و در حال حاضر نیز عضو گروه موسیقی ارنواز به سرپرستی نوید دهقان است. #مکش_منت_آسمان_ب_دوش#حمیدرضا منفرد#آواز_اصیل #آوازایرانی #موزیک_ویدئو #موسیقی_پاپ_سنتی #موسیقی_ملی_ایران #موسیقی_ملی#موسیقی_سنتی_ایران
حمیدرضا منفرد ٣١ ساله زادۀ شهرری فرزند زندهیاد رضا منفرد است. صدای خوش در خانواده منفرد موروثی بوده چرا که پدربزرگ حمیدرضا منفرد، زندهیاد مرشد محمود نیز از صدایی زیبا و رسا برخوردار و از زمینهخوانان معروف پایتخت بود. حمیدرضا منفرد شیوههای آوازخوانی را از سنین کودکی نزد عمویش مرتضی منفرد آموزش دید. در ادامه نیز ردیف موسیقی و دوره عالی آوازی را نزد جعفر صادقیان (از اساتید هنرستان عالی موسیقی و از شاگردان استاد مهرتاش) فرا گرفت. از جمله فعالیتهای هنری این خواننده جوان همکاری با گروههای موسیقی نوای مهر، راز ساز، عشاق ری بوده و در حال حاضر نیز عضو گروه موسیقی ارنواز به سرپرستی نوید دهقان است. #مکش_منت_آسمان_ب_دوش #حمیدرضا منفرد#آواز_اصیل #آوازایرانی #موزیک_ویدئو #موسیقی_پاپ_سنتی #موسیقی_ملی_ایران #موسیقی_ملی #موسیقی_سنتی_ایران
. برای دانلود و مشاهده نت ها و فایل صوتی و متن آهنگ به کانال ما مراجعه بفرمایید . لینک ://./_ 🎵 دختر شب خنده به لب دارد بزم فلک ساز طرب دارد مه به روی شب میخندد ره به سوی غم میبندد بزم عاشقان شیدا روشن از چراغ دلل ها دختر صحرایی بی خبر از مایی ستاره ها رقصان در عشوه گری به دامن گردون در جلوه گری دختر صحرایی بی خبر از مایی نوای نی شده عشق اموزم به اتش دل خود میسوزم دیگر از جام غم خون مکن در دلم دختر صحرایی بی خبر از مایی . #تصنیف #سهتار #سه_تار#تار #سنتور #ساز #سنتی #موسیقی #نت #نت_موسیقی#تصنیف#موسیقی_سنتی#موسیقی_ایرانی#هنرمند#نوازنده#تکنواز#موسیقی_ملی_ایران#آهنگ#آواز#اصیل#موسیقی_دستگاهی#موزیک_سنتی #تار_نوازی#موسیقی_محلی#هنرمندان#محمدرضا_شجریان#داریوش_رفیعی#روح_الله_خالقی
. برای دانلود و مشاهده نت ها و فایل صوتی و متن آهنگ به کانال ما مراجعه بفرمایید . لینک ://./_ 🎵 دختر شب خنده به لب دارد بزم فلک ساز طرب دارد مه به روی شب میخندد ره به سوی غم میبندد بزم عاشقان شیدا روشن از چراغ دلل ها دختر صحرایی بی خبر از مایی ستاره ها رقصان در عشوه گری به دامن گردون در جلوه گری دختر صحرایی بی خبر از مایی نوای نی شده عشق اموزم به اتش دل خود میسوزم دیگر از جام غم خون مکن در دلم دختر صحرایی بی خبر از مایی . #تصنیف #سهتار #سه_تار #تار #سنتور #ساز #سنتی #موسیقی #نت #نت_موسیقی #تصنیف #موسیقی_سنتی #موسیقی_ایرانی #هنرمند #نوازنده #تکنواز #موسیقی_ملی_ایران #آهنگ #آواز #اصیل #موسیقی_دستگاهی #موزیک_سنتی #تار_نوازی #موسیقی_محلی #هنرمندان #محمدرضا_شجریان #داریوش_رفیعی #روح_الله_خالقی
مادر ای یکدانه و تنهاترین غمخوار من از من عاشق تر به من دیوانه و بیمار من وصف تو نتوان به صدها دفتر و دیوان نوشت ای که وصفت روز و شبها تا ابد در کار من پروراندی جان من با رنجهای بی شمار کی شود قربانی ات این جان بی مقدار من خرج کردی عمر خود را تا بروید جان من من به لطفت زنده ام ای ابر باران دار من شرح لطفت در ازل افسانه ای ننوشته بود جان به قربان تو ای زیباترین پندار من قصه ننوشته مهر و وفا را خوانده ای ای که مهرت تا ابد در سینه تب دار من درد هایم درد تو رنجم همه در جان تو ای به دردم مرهم و ای مخزن اسرار من هستی ام هست از تو و نامم ز تو نامی گرفت سبز می باشم ز تو ای سبزی افکار من سالهای عمرت افزون از هزاران سال باد سالهای عمر من قربانی ات ای یار من #دالگ(مادر)#استادمحمدجوادشوهانی #آهنگ_محلی #آهنگ_جدید #آهنگ_کردی #کردموزیک #موسیقی_ملی_ایران #موسیقی_اصیل #موسیقی_سنتی_ایران #موزیک_ماندگار #موسیقی_پاپ_سنتی #موسیقی_ملی #ایلامیان_کورد #کرمانشاه_آنلاین #آواهای_سرزمین_مادری #آوای_زاگرس #مقدادرازی #مهدی_صندوق_آبادی #مهدی_منصوری #امیرجباریان #روح_اله_باقلانی آدرس:
مادر ای یکدانه و تنهاترین غمخوار من از من عاشق تر به من دیوانه و بیمار من وصف تو نتوان به صدها دفتر و دیوان نوشت ای که وصفت روز و شبها تا ابد در کار من پروراندی جان من با رنجهای بی شمار کی شود قربانی ات این جان بی مقدار من خرج کردی عمر خود را تا بروید جان من من به لطفت زنده ام ای ابر باران دار من شرح لطفت در ازل افسانه ای ننوشته بود جان به قربان تو ای زیباترین پندار من قصه ننوشته مهر و وفا را خوانده ای ای که مهرت تا ابد در سینه تب دار من درد هایم درد تو رنجم همه در جان تو ای به دردم مرهم و ای مخزن اسرار من هستی ام هست از تو و نامم ز تو نامی گرفت سبز می باشم ز تو ای سبزی افکار من سالهای عمرت افزون از هزاران سال باد سالهای عمر من قربانی ات ای یار من #دالگ (مادر)#استادمحمدجوادشوهانی #آهنگ_محلی #آهنگ_جدید #آهنگ_کردی #کردموزیک #موسیقی_ملی_ایران #موسیقی_اصیل #موسیقی_سنتی_ایران #موزیک_ماندگار #موسیقی_پاپ_سنتی #موسیقی_ملی #ایلامیان_کورد #کرمانشاه_آنلاین #آواهای_سرزمین_مادری #آوای_زاگرس #مقدادرازی #مهدی_صندوق_آبادی #مهدی_منصوری #امیرجباریان #روح_اله_باقلانی آدرس:
امیرملک مسعودی تولدبهمن ۱۳۳۱ملیت ایرانی سبک(ها)موسیقی محلی استاد(ها): جلال تاج اصفهانی علیخان ساغری حسن کسائی اسماعیل مهرتاش زمینهٔ فعالیت : خواننده سالهای فعالیت۱۳۶۸-اکنون نوع صوت : بختیاری هنرمندان همکار:محمدعلی کیانینژاد تحصیلات : دانشسرای عالی تربیت معلم کارشناسی زبان انگلیسی کارشناسی مهندسی بهداشت دانشگاه دانشسرای عالی تربیت معلم علت معروفشدن صدای زیبا و موسیقی محلی بختیاری آلبوم معروف: مندیر #گلی_جون#امیرملک_مسعودی#آهنگ_محلی_بختیاری#موسیقی_پاپ_سنتی #موسیقی_سنتی #موسیقی_لری #موزیک_ماندگار #موسیقی_ملی_ایران #موسیقی_اصیل #موسیقی_سنتی_ایران #موسیقی_محلی #چهارمهال_بختياري #کهگیلویه_بویراحمد #خوانندگان_معروف #خوانندگان_محبوب
امیرملک مسعودی تولدبهمن ۱۳۳۱ملیت ایرانی سبک(ها)موسیقی محلی استاد(ها): جلال تاج اصفهانی علیخان ساغری حسن کسائی اسماعیل مهرتاش زمینهٔ فعالیت : خواننده سالهای فعالیت۱۳۶۸-اکنون نوع صوت : بختیاری هنرمندان همکار:محمدعلی کیانینژاد تحصیلات : دانشسرای عالی تربیت معلم کارشناسی زبان انگلیسی کارشناسی مهندسی بهداشت دانشگاه دانشسرای عالی تربیت معلم علت معروفشدن صدای زیبا و موسیقی محلی بختیاری آلبوم معروف: مندیر #گلی_جون #امیرملک_مسعودی #آهنگ_محلی_بختیاری #موسیقی_پاپ_سنتی #موسیقی_سنتی #موسیقی_لری #موزیک_ماندگار #موسیقی_ملی_ایران #موسیقی_اصیل #موسیقی_سنتی_ایران #موسیقی_محلی #چهارمهال_بختياري #کهگیلویه_بویراحمد #خوانندگان_معروف #خوانندگان_محبوب
امیرملک مسعودی تولدبهمن ۱۳۳۱ملیت ایرانی سبک(ها)موسیقی محلی استاد(ها): جلال تاج اصفهانی علیخان ساغری حسن کسائی اسماعیل مهرتاش زمینهٔ فعالیت : خواننده سالهای فعالیت۱۳۶۸-اکنون نوع صوت : بختیاری هنرمندان همکار:محمدعلی کیانینژاد تحصیلات : دانشسرای عالی تربیت معلم کارشناسی زبان انگلیسی کارشناسی مهندسی بهداشت دانشگاه دانشسرای عالی تربیت معلم علت معروفشدن صدای زیبا و موسیقی محلی بختیاری آلبوم معروف: مندیر #گلی_جون#امیرملک_مسعودی#آهنگ_محلی_بختیاری#موسیقی_پاپ_سنتی #موسیقی_سنتی #موسیقی_لری #موزیک_ماندگار #موسیقی_ملی_ایران #موسیقی_اصیل #موسیقی_سنتی_ایران #موسیقی_محلی #چهارمهال_بختياري #کهگیلویه_بویراحمد #خوانندگان_معروف #خوانندگان_محبوب
امیرملک مسعودی تولدبهمن ۱۳۳۱ملیت ایرانی سبک(ها)موسیقی محلی استاد(ها): جلال تاج اصفهانی علیخان ساغری حسن کسائی اسماعیل مهرتاش زمینهٔ فعالیت : خواننده سالهای فعالیت۱۳۶۸-اکنون نوع صوت : بختیاری هنرمندان همکار:محمدعلی کیانینژاد تحصیلات : دانشسرای عالی تربیت معلم کارشناسی زبان انگلیسی کارشناسی مهندسی بهداشت دانشگاه دانشسرای عالی تربیت معلم علت معروفشدن صدای زیبا و موسیقی محلی بختیاری آلبوم معروف: مندیر #گلی_جون #امیرملک_مسعودی #آهنگ_محلی_بختیاری #موسیقی_پاپ_سنتی #موسیقی_سنتی #موسیقی_لری #موزیک_ماندگار #موسیقی_ملی_ایران #موسیقی_اصیل #موسیقی_سنتی_ایران #موسیقی_محلی #چهارمهال_بختياري #کهگیلویه_بویراحمد #خوانندگان_معروف #خوانندگان_محبوب
کنسرت گروه رهاب #موسیقی #ملی#سنتی #ایرانی جمعه۲ آذر ساعت۱۹:۰۰ سالن همایش های پارک مادر#شهسوار خواننده: #مهدی_شهسوار  سرپرست و آهنگساز: #هادی_آذرپیرا  همخوان : #ندا_شهسوار  تهیه بلیط: آموزشگاه موسیقی فاخته فروشگاه دهکده موزیک : فروشگاه شیدا :  #کنسرت #آواز #سنتی #موسیقی #موسیقی_کلاسیک #تار #تنبک #عود #کمانچه #آواز_اصیل #موسیقی_زنده #آرامش #زیبایی #موسیقی_ملی_ایران
کنسرت گروه رهاب #موسیقی #ملی #سنتی #ایرانی جمعه۲ آذر ساعت۱۹:۰۰ سالن همایش های پارک مادر#شهسوار خواننده: #مهدی_شهسوار سرپرست و آهنگساز: #هادی_آذرپیرا همخوان : #ندا_شهسوار تهیه بلیط: آموزشگاه موسیقی فاخته فروشگاه دهکده موزیک : فروشگاه شیدا : #کنسرت #آواز #سنتی #موسیقی #موسیقی_کلاسیک #تار #تنبک #عود #کمانچه #آواز_اصیل #موسیقی_زنده #آرامش #زیبایی #موسیقی_ملی_ایران
. برای دانلود و مشاهده نت ها و فایل صوتی و متن آهنگ به کانال ما مراجعه بفرمایید . لینک ://./_ 🎵 دختر بویراحمدی نومت ندونم یار گلم بیا بریم خونهی خومون خونهی خوتونه یار گلم گلم ای یارگلم گل عزیز دلم ای یار گلم گل لیلا آمد و گل من نیومد یار گلم خدای من امید من چرا نیومدی یار گلم گلم ای یارگلم گل عزیز دلم ای یار گلم مرغک وحشی چرا رفتی چنین یار گلم مشکن دلم ای دلبرم ای نازنین یار گلم گلم ای یارگلم گل عزیز دلم ای یار گلم رنگ هیچ گلی مثل روی تو نمیشه یار گلم چشمان من از دیدن تو هیچ سیر نمیشه یارگلم گلم ای یارگلم گل عزیز دلم ای یار گلم . #تصنیف #سهتار #سه_تار#تار #سنتور #ساز #سنتی #موسیقی #نت #نت_موسیقی#تصنیف#موسیقی_سنتی#موسیقی_ایرانی#هنرمند#نوازنده#تکنواز#موسیقی_ملی_ایران#آهنگ#آواز#اصیل#موسیقی_دستگاهی#موزیک_سنتی #تار_نوازی#موسیقی_محلی#هنرمندان#محمدرضا_شجریان#داریوش_رفیعی#روح_الله_خالقی
. برای دانلود و مشاهده نت ها و فایل صوتی و متن آهنگ به کانال ما مراجعه بفرمایید . لینک ://./_ 🎵 دختر بویراحمدی نومت ندونم یار گلم بیا بریم خونهی خومون خونهی خوتونه یار گلم گلم ای یارگلم گل عزیز دلم ای یار گلم گل لیلا آمد و گل من نیومد یار گلم خدای من امید من چرا نیومدی یار گلم گلم ای یارگلم گل عزیز دلم ای یار گلم مرغک وحشی چرا رفتی چنین یار گلم مشکن دلم ای دلبرم ای نازنین یار گلم گلم ای یارگلم گل عزیز دلم ای یار گلم رنگ هیچ گلی مثل روی تو نمیشه یار گلم چشمان من از دیدن تو هیچ سیر نمیشه یارگلم گلم ای یارگلم گل عزیز دلم ای یار گلم . #تصنیف #سهتار #سه_تار #تار #سنتور #ساز #سنتی #موسیقی #نت #نت_موسیقی #تصنیف #موسیقی_سنتی #موسیقی_ایرانی #هنرمند #نوازنده #تکنواز #موسیقی_ملی_ایران #آهنگ #آواز #اصیل #موسیقی_دستگاهی #موزیک_سنتی #تار_نوازی #موسیقی_محلی #هنرمندان #محمدرضا_شجریان #داریوش_رفیعی #روح_الله_خالقی
مشق نام لیلی . كنسرت سال ٩۲گروه روحتاف درتالار وحدت شعر : صغير اصفهانى آهنگساز : سيد #آرش_شهرياری آواز : سيد #آرش_شهريارى و #حوروش_خلیلی . 👈 ##کانال تلگرام سید آرش شهریاری: ./__ ##ویدیو کامل در کانال تلگرام #موسیقی_ملی_ایران ./
مشق نام لیلی . كنسرت سال ٩۲گروه روحتاف درتالار وحدت شعر : صغير اصفهانى آهنگساز : سيد #آرش_شهرياری آواز : سيد #آرش_شهريارى و #حوروش_خلیلی . 👈 ##کانال تلگرام سید آرش شهریاری: ./__ ##ویدیو کامل در کانال تلگرام #موسیقی_ملی_ایران ./
فائقه آتشین با نام هنری گوگوش (زادهٔ ۱۵ اردیبهشت ۱۳۲۹ خورشیدی در تهران) خواننده و هنرپیشهٔ مشهور ایرانیاست. او از محبوبترین خوانندگان تاریخ موسیقی ایران بهشمار میرود و در کشورهای آسیای میانه و خاورمیانه دوستداران بسیاری دارد. محل زندگی تهران، لس آنجلس ملیت: ایرانی نام(های) دیگر: گوگوش پیشه : خواننده، هنرپیشه سالهای فعالیت۱۳۳۸۱۳۵۷ ۱۳۷۹اکنون همسر(ها)محمود قربانی (۱۳۴۶۱۳۵۱) بهروز وثوقی (۱۳۵۴۱۳۵۵) همایون مصداقی(۱۳۵۶۱۳۶۸) مسعود کیمیایی (۱۳۷۶۱۳۸۲) فرزندان : کامبیز قربانی در سالهای دههٔ هفتاد میلادی و پیش از انقلاب ایران او را شاهماهی موسیقی ایران مینامیدند.این لقب بعد از بازگشت او به آمریکا دوباره بر سر زبانها افتاد و در تبلیغات رادیو تلویزیونی تور بازگشت از این نام بسیار استفاده شد. #همسفر#گوگوش#خواننده_زن_ایرانی #خوانندگان_معروف #خوانندگان_قدیمی #مهستی #هایده #حمیرا#مهساوحدت#مرجان#مرضیه#موسیقی_پاپ_سنتی #موزیک_ماندگار #موسیقی_ملی_ایران #موسیقی_اصیل #موسیقی_ملی#هنرمندان_ایرانی #آهنگهای_نوستالوژی #آهنگهای_قدیمی
فائقه آتشین با نام هنری گوگوش (زادهٔ ۱۵ اردیبهشت ۱۳۲۹ خورشیدی در تهران) خواننده و هنرپیشهٔ مشهور ایرانیاست. او از محبوبترین خوانندگان تاریخ موسیقی ایران بهشمار میرود و در کشورهای آسیای میانه و خاورمیانه دوستداران بسیاری دارد. محل زندگی تهران، لس آنجلس ملیت: ایرانی نام(های) دیگر: گوگوش پیشه : خواننده، هنرپیشه سالهای فعالیت۱۳۳۸۱۳۵۷ ۱۳۷۹اکنون همسر(ها)محمود قربانی (۱۳۴۶۱۳۵۱) بهروز وثوقی (۱۳۵۴۱۳۵۵) همایون مصداقی(۱۳۵۶۱۳۶۸) مسعود کیمیایی (۱۳۷۶۱۳۸۲) فرزندان : کامبیز قربانی در سالهای دههٔ هفتاد میلادی و پیش از انقلاب ایران او را شاهماهی موسیقی ایران مینامیدند.این لقب بعد از بازگشت او به آمریکا دوباره بر سر زبانها افتاد و در تبلیغات رادیو تلویزیونی تور بازگشت از این نام بسیار استفاده شد. #همسفر #گوگوش #خواننده_زن_ایرانی #خوانندگان_معروف #خوانندگان_قدیمی #مهستی #هایده #حمیرا #مهساوحدت #مرجان #مرضیه #موسیقی_پاپ_سنتی #موزیک_ماندگار #موسیقی_ملی_ایران #موسیقی_اصیل #موسیقی_ملی #هنرمندان_ایرانی #آهنگهای_نوستالوژی #آهنگهای_قدیمی
دوران۵۲۲۴۸۶ پیش از میلاد (۳۶ سال)زادروز۵۴۹ پیش از میلاددرگذشت۴۸۶ پیش از میلادآرامگاه کوه رحمت، نقش رستم پیش ازخشایارشاپس ازگئومات همسران: آتوسا آرتیستون فراتاگون پارمیس فیدیما رتهبامه (دختر گبریاس)دودمان هخامنشیان پدر: ویشتاسپ مادر:روزگونه فرزندان: آرتوبازانآریابیگنه آریامنش خشایارشاویشتاسپ هخامنش.ماسیشته گئوبروه آرشام ابروکومس هیپرانت آریامرد ارتهزوستر.ماندانا پاندوساشا دین : مزدیسنا وی در سال ۵۲۲ پیش از میلاد، با کمک چندی از بزرگان هفت خانوادهٔ اشرافی پارسی با کشتن گئومات مغ بر تخت نشست. پس از آن به فرونشاندن شورشهای درونمرزی پرداخت. فرمانروایی شاهنشاهی را استحکام بخشید و سرزمینهایی چند به شاهنشاهی افزود. آغاز ساخت پارسه(تخت جمشید) در زمان پادشاهی او بود. از دیگر کارهای او حفر راه آبی بود که دریای سرخ را به رود نیل و از آن سو به دریای مدیترانه پیوند میداد. آرامگاه او در دل کوه رحمت در جایی به نام نقش رستم در مرودشت فارس (نزدیک شیراز) است. پس از جهانگیری کوروش بزرگ و کمبوجیه سراسر آسیا (آسیای کوچک) جزو قلمرو او محسوب میگردید. #ایران_قدیم#تاریخ_ایران#موسیقی_ملی_ایران#ایران_گردی#ایران_زیبا#وطنم_ای_شکوه_پا_بر_جا#ایران_ما #اساطیرایران #ساخت_کاخ_پرسپولیس #تاریخ_تمدن_ایران #پادشاهان_ایران #ایران_درگذرتاریخ
دوران۵۲۲۴۸۶ پیش از میلاد (۳۶ سال)زادروز۵۴۹ پیش از میلاددرگذشت۴۸۶ پیش از میلادآرامگاه کوه رحمت، نقش رستم پیش ازخشایارشاپس ازگئومات همسران: آتوسا آرتیستون فراتاگون پارمیس فیدیما رتهبامه (دختر گبریاس)دودمان هخامنشیان پدر: ویشتاسپ مادر:روزگونه فرزندان: آرتوبازانآریابیگنه آریامنش خشایارشاویشتاسپ هخامنش.ماسیشته گئوبروه آرشام ابروکومس هیپرانت آریامرد ارتهزوستر.ماندانا پاندوساشا دین : مزدیسنا وی در سال ۵۲۲ پیش از میلاد، با کمک چندی از بزرگان هفت خانوادهٔ اشرافی پارسی با کشتن گئومات مغ بر تخت نشست. پس از آن به فرونشاندن شورشهای درونمرزی پرداخت. فرمانروایی شاهنشاهی را استحکام بخشید و سرزمینهایی چند به شاهنشاهی افزود. آغاز ساخت پارسه(تخت جمشید) در زمان پادشاهی او بود. از دیگر کارهای او حفر راه آبی بود که دریای سرخ را به رود نیل و از آن سو به دریای مدیترانه پیوند میداد. آرامگاه او در دل کوه رحمت در جایی به نام نقش رستم در مرودشت فارس (نزدیک شیراز) است. پس از جهانگیری کوروش بزرگ و کمبوجیه سراسر آسیا (آسیای کوچک) جزو قلمرو او محسوب میگردید. #ایران_قدیم #تاریخ_ایران #موسیقی_ملی_ایران #ایران_گردی #ایران_زیبا #وطنم_ای_شکوه_پا_بر_جا #ایران_ما #اساطیرایران #ساخت_کاخ_پرسپولیس #تاریخ_تمدن_ایران #پادشاهان_ایران #ایران_درگذرتاریخ
. برای دانلود و مشاهده نت ها و فایل صوتی و متن آهنگ به کانال ما مراجعه بفرمایید . لینک ://./_ 🎵 باد (فرح بخش) بهاری وزید بهاری وزید پیراهن عصمت (جانم عصمت) گل بردرید جانم بردید ناله جانسوز ز مرغ قفس تا به گلستان رسید قهقه کبک دری بود و چو از خودسری خدا پنچه ی شاهین چرخ بی درنگ زد بچنگ رشته ی عمرش برید تا به قفس اندرم ریخته یک سر پرم باید از این سر گذشت شاید از این در پرید کشمش و گیرو دار اگر گذارد کجروی روزگار اگر گذارد پای گل از باده تر کنم دماغی نیش جگر خوارخار اگر گذارد ما همه مستیم تورا به چشم مستت، یار چشم بد روزگار اگر گذارد بانگ موذن مرا کشد به مسجد ناله ی جانسوز تار اگر گذارد . #تصنیف #سهتار #سه_تار#تار #سنتور #ساز #سنتی #موسیقی #نت #نت_موسیقی#تصنیف#موسیقی_سنتی#موسیقی_ایرانی#هنرمند#نوازنده#تکنواز#موسیقی_ملی_ایران#آهنگ#آواز#اصیل#موسیقی_دستگاهی#موزیک_سنتی #تار_نوازی#موسیقی_محلی#هنرمندان#محمدرضا_شجریان#داریوش_رفیعی#روح_الله_خالقی
. برای دانلود و مشاهده نت ها و فایل صوتی و متن آهنگ به کانال ما مراجعه بفرمایید . لینک ://./_ 🎵 باد (فرح بخش) بهاری وزید بهاری وزید پیراهن عصمت (جانم عصمت) گل بردرید جانم بردید ناله جانسوز ز مرغ قفس تا به گلستان رسید قهقه کبک دری بود و چو از خودسری خدا پنچه ی شاهین چرخ بی درنگ زد بچنگ رشته ی عمرش برید تا به قفس اندرم ریخته یک سر پرم باید از این سر گذشت شاید از این در پرید کشمش و گیرو دار اگر گذارد کجروی روزگار اگر گذارد پای گل از باده تر کنم دماغی نیش جگر خوارخار اگر گذارد ما همه مستیم تورا به چشم مستت، یار چشم بد روزگار اگر گذارد بانگ موذن مرا کشد به مسجد ناله ی جانسوز تار اگر گذارد . #تصنیف #سهتار #سه_تار #تار #سنتور #ساز #سنتی #موسیقی #نت #نت_موسیقی #تصنیف #موسیقی_سنتی #موسیقی_ایرانی #هنرمند #نوازنده #تکنواز #موسیقی_ملی_ایران #آهنگ #آواز #اصیل #موسیقی_دستگاهی #موزیک_سنتی #تار_نوازی #موسیقی_محلی #هنرمندان #محمدرضا_شجریان #داریوش_رفیعی #روح_الله_خالقی
دلم ز پرده برون شد کجایی ای مطرب بنال هان که از این پرده کار ما به نواست حافظ #سه_تار #الگو #هاشمی #کاسه_توت #کوچک #موسیقی_سنتی #موسیقی_ملی_ایران #حسین_علیزاده #محمدرضالطفی #محمدرضاشجریان #هنر #صنایع_دستی .
دلم ز پرده برون شد کجایی ای مطرب بنال هان که از این پرده کار ما به نواست حافظ #سه_تار #الگو #هاشمی #کاسه_توت #کوچک #موسیقی_سنتی #موسیقی_ملی_ایران #حسین_علیزاده #محمدرضالطفی #محمدرضاشجریان #هنر #صنایع_دستی .
ناصر رزازی (به کردی: ناسر ڕهزازی) (زادهٔ ۳۰ خرداد۱۳۳۴،سنندج) خواننده، شاعر و نویسنده کرد اهل ایران است که علاوه بر کار خوانندگی به تدریس زبان کردی و ترجمه و تألیف نیز میپردازد. وی بیشتر زندگی خود را در خارج از ایران و در کشورهای سوئد و عراق گذراند.او در سنندج زاده شد درادمه مطلب زندگی نامه استاد ناصر رزازی به دست خودش وی در اوایل انقلاب ایران که یکی از پیشمرگ های حزب کردستان بود. به عراق رفت . بعد از آن با نا آرام شدن عراق به اروپا رفت اما فعالیت هنری خود را ادامه داد و حتی به فعالیت فرهنگی هم پرداخت و پس از حمله آمریکا به عراق و سقوط صدام حسین دوباره به عراق بازگشت. او هم اکنون سال سن دارد. ناصر دو فرزند پسر به نامهای ماردین و کاردو یک دختر به نام دلنیا دارد. #مرضیه فریقی همسر او نیز در تابستان ۲۰۰۴ در یک سانحه پزشکی درگذشت.ناصر رزازی اسطوره موسیقی کردی است. ناصر رَزازی یکی از خوانندگان بزرگ و بی رقیب #کردستان ایران است.در اصل باید گفت كه سلطان موسیقی كردی است.وی با زنی از اهالی مریوان به نام ایران ازدواج کرده و هم اکنون به همراه او در شهر دو کان عراق زندگی می کند. شوچرای_دیواخانه_می#ناصررزازی#موسیقی_سنتی#موسیقی_اصیل#موسیقی_ملی#موسیقی_سنتی_ایران #موسیقی_محلی #موسیقی_ملی_ایران #موسیقی_کردی #آهنگ_ایرانی #آهنگ_قدیمی #کرمانشاه #ایلامیان
ناصر رزازی (به کردی: ناسر ڕهزازی) (زادهٔ ۳۰ خرداد۱۳۳۴،سنندج) خواننده، شاعر و نویسنده کرد اهل ایران است که علاوه بر کار خوانندگی به تدریس زبان کردی و ترجمه و تألیف نیز میپردازد. وی بیشتر زندگی خود را در خارج از ایران و در کشورهای سوئد و عراق گذراند.او در سنندج زاده شد درادمه مطلب زندگی نامه استاد ناصر رزازی به دست خودش وی در اوایل انقلاب ایران که یکی از پیشمرگ های حزب کردستان بود. به عراق رفت . بعد از آن با نا آرام شدن عراق به اروپا رفت اما فعالیت هنری خود را ادامه داد و حتی به فعالیت فرهنگی هم پرداخت و پس از حمله آمریکا به عراق و سقوط صدام حسین دوباره به عراق بازگشت. او هم اکنون سال سن دارد. ناصر دو فرزند پسر به نامهای ماردین و کاردو یک دختر به نام دلنیا دارد. #مرضیه فریقی همسر او نیز در تابستان ۲۰۰۴ در یک سانحه پزشکی درگذشت.ناصر رزازی اسطوره موسیقی کردی است. ناصر رَزازی یکی از خوانندگان بزرگ و بی رقیب #کردستان ایران است.در اصل باید گفت كه سلطان موسیقی كردی است.وی با زنی از اهالی مریوان به نام ایران ازدواج کرده و هم اکنون به همراه او در شهر دو کان عراق زندگی می کند. شوچرای_دیواخانه_می#ناصررزازی #موسیقی_سنتی #موسیقی_اصیل #موسیقی_ملی #موسیقی_سنتی_ایران #موسیقی_محلی #موسیقی_ملی_ایران #موسیقی_کردی #آهنگ_ایرانی #آهنگ_قدیمی #کرمانشاه #ایلامیان
ناصر رزازی (به کردی: ناسر ڕهزازی) (زادهٔ ۳۰ خرداد۱۳۳۴،سنندج) خواننده، شاعر و نویسنده کرد اهل ایران است که علاوه بر کار خوانندگی به تدریس زبان کردی و ترجمه و تألیف نیز میپردازد. وی بیشتر زندگی خود را در خارج از ایران و در کشورهای سوئد و عراق گذراند.او در سنندج زاده شد درادمه مطلب زندگی نامه استاد ناصر رزازی به دست خودش وی در اوایل انقلاب ایران که یکی از پیشمرگ های حزب کردستان بود. به عراق رفت . بعد از آن با نا آرام شدن عراق به اروپا رفت اما فعالیت هنری خود را ادامه داد و حتی به فعالیت فرهنگی هم پرداخت و پس از حمله آمریکا به عراق و سقوط صدام حسین دوباره به عراق بازگشت. او هم اکنون سال سن دارد. ناصر دو فرزند پسر به نامهای ماردین و کاردو یک دختر به نام دلنیا دارد. #مرضیه فریقی همسر او نیز در تابستان ۲۰۰۴ در یک سانحه پزشکی درگذشت.ناصر رزازی اسطوره موسیقی کردی است. ناصر رَزازی یکی از خوانندگان بزرگ و بی رقیب #کردستان ایران است.در اصل باید گفت كه سلطان موسیقی كردی است.وی با زنی از اهالی مریوان به نام ایران ازدواج کرده و هم اکنون به همراه او در شهر دو کان عراق زندگی می کند. شوچرای_دیواخانه_می#ناصررزازی#موسیقی_سنتی#موسیقی_اصیل#موسیقی_ملی#موسیقی_سنتی_ایران #موسیقی_محلی #موسیقی_ملی_ایران #موسیقی_کردی #آهنگ_ایرانی #آهنگ_قدیمی #کرمانشاه #ایلامیان
ناصر رزازی (به کردی: ناسر ڕهزازی) (زادهٔ ۳۰ خرداد۱۳۳۴،سنندج) خواننده، شاعر و نویسنده کرد اهل ایران است که علاوه بر کار خوانندگی به تدریس زبان کردی و ترجمه و تألیف نیز میپردازد. وی بیشتر زندگی خود را در خارج از ایران و در کشورهای سوئد و عراق گذراند.او در سنندج زاده شد درادمه مطلب زندگی نامه استاد ناصر رزازی به دست خودش وی در اوایل انقلاب ایران که یکی از پیشمرگ های حزب کردستان بود. به عراق رفت . بعد از آن با نا آرام شدن عراق به اروپا رفت اما فعالیت هنری خود را ادامه داد و حتی به فعالیت فرهنگی هم پرداخت و پس از حمله آمریکا به عراق و سقوط صدام حسین دوباره به عراق بازگشت. او هم اکنون سال سن دارد. ناصر دو فرزند پسر به نامهای ماردین و کاردو یک دختر به نام دلنیا دارد. #مرضیه فریقی همسر او نیز در تابستان ۲۰۰۴ در یک سانحه پزشکی درگذشت.ناصر رزازی اسطوره موسیقی کردی است. ناصر رَزازی یکی از خوانندگان بزرگ و بی رقیب #کردستان ایران است.در اصل باید گفت كه سلطان موسیقی كردی است.وی با زنی از اهالی مریوان به نام ایران ازدواج کرده و هم اکنون به همراه او در شهر دو کان عراق زندگی می کند. شوچرای_دیواخانه_می#ناصررزازی #موسیقی_سنتی #موسیقی_اصیل #موسیقی_ملی #موسیقی_سنتی_ایران #موسیقی_محلی #موسیقی_ملی_ایران #موسیقی_کردی #آهنگ_ایرانی #آهنگ_قدیمی #کرمانشاه #ایلامیان
کنسرت گروه حوسیان در خانه هنرمندان منتظر حضور سبزتان در خانه هنرمندان هستیم. #کنسرت #موسیقی_ما_موسیقی_محلی #موسیقی_سنتی #ایران_کنسرت_دات_کام #ایران_کنسرت #موسیقی_ملی_ایران #اجرای_موسیقی_زنده         .
کنسرت گروه حوسیان در خانه هنرمندان منتظر حضور سبزتان در خانه هنرمندان هستیم. #کنسرت #موسیقی_ما_موسیقی_محلی #موسیقی_سنتی #ایران_کنسرت_دات_کام #ایران_کنسرت #موسیقی_ملی_ایران #اجرای_موسیقی_زنده .
)دوتنهادرختیم کنار رودخانه کشکان _ تواونطرف من این طرف _ روبروی هم دل به همدیگه بستیم تو سرنوشتمونه ک بهم نرسیم _بین من و تو کشکان چه میکنه که دستمون بهم نمیرسه( موسیقی لرستان یکی از غنیترین انواع موسیقی مقامی در ایران است که قدمت بسیاری در دل تاریخ دارد. آلبوم تژگا اثری با صدای بردیا مهرآرا از خوانندگان جوان لر است. او پیش از این نیز قطعاتی به زبان لری منتشر کرده بود. این آلبوم که در سبک نواحی-مقامی است شامل هشت قطعه میباشد. آهنگسازی و تنظیم اثر را امیر نوروزی انجام داده است. این اثر چند ترانهسرا دارد که از میان آنان میتوان به غلامرضا سبزعلی و مهرداد ماسوریان اشاره کرد. میلاد علیپور، امیر نوروزی، بابک پیمانی و احمد رنجبر از نوازندگان آلبوم هستند. آلبوم تژگا نام یکی آلبوم های رسمی بردیا مهرآرامی باشد این آلبوم در سال ۱۳۹۶ منتشر شده است این آلبوم شامل ۸ ترک می باشدبردیا مهرآرا متولّد اولین روز از مهر ماه سال ۱۳۵۷ است.از خانواده ای متوسط و پای بند به آداب وسنن. از کودکی آوای خوش مادر و هوره های حزن انگیز پدر در گوش اش طنین انداز بوده است. و از همان روزها بود که استعداد خواندن در وجودش شکل گرفت و آرام آرام تا مرز اجراهای حرفه ای رهنمونش ساخت. به یاد ندارد اولین خوانندگی را کِی و کجا انجام داده است! در آغوش مادر، در جمع اقوام یا در خلوت کودکی هایش #دوتنیاداریم#استادبردیامهرآرا #موسیقی_سنتی #موسیقی_لری #موسیقی_ملی_ایران #موزیک_ماندگار #موسیقی_لرستان #موسیقی_اصیل #موسیقی_سنتی_ایران #موسیقی_ملی #موسیقی_مقامی #دهلران_آنلاین آدرس :
)دوتنهادرختیم کنار رودخانه کشکان _ تواونطرف من این طرف _ روبروی هم دل به همدیگه بستیم تو سرنوشتمونه ک بهم نرسیم _بین من و تو کشکان چه میکنه که دستمون بهم نمیرسه( موسیقی لرستان یکی از غنیترین انواع موسیقی مقامی در ایران است که قدمت بسیاری در دل تاریخ دارد. آلبوم تژگا اثری با صدای بردیا مهرآرا از خوانندگان جوان لر است. او پیش از این نیز قطعاتی به زبان لری منتشر کرده بود. این آلبوم که در سبک نواحی-مقامی است شامل هشت قطعه میباشد. آهنگسازی و تنظیم اثر را امیر نوروزی انجام داده است. این اثر چند ترانهسرا دارد که از میان آنان میتوان به غلامرضا سبزعلی و مهرداد ماسوریان اشاره کرد. میلاد علیپور، امیر نوروزی، بابک پیمانی و احمد رنجبر از نوازندگان آلبوم هستند. آلبوم تژگا نام یکی آلبوم های رسمی بردیا مهرآرامی باشد این آلبوم در سال ۱۳۹۶ منتشر شده است این آلبوم شامل ۸ ترک می باشدبردیا مهرآرا متولّد اولین روز از مهر ماه سال ۱۳۵۷ است.از خانواده ای متوسط و پای بند به آداب وسنن. از کودکی آوای خوش مادر و هوره های حزن انگیز پدر در گوش اش طنین انداز بوده است. و از همان روزها بود که استعداد خواندن در وجودش شکل گرفت و آرام آرام تا مرز اجراهای حرفه ای رهنمونش ساخت. به یاد ندارد اولین خوانندگی را کِی و کجا انجام داده است! در آغوش مادر، در جمع اقوام یا در خلوت کودکی هایش #دوتنیاداریم #استادبردیامهرآرا #موسیقی_سنتی #موسیقی_لری #موسیقی_ملی_ایران #موزیک_ماندگار #موسیقی_لرستان #موسیقی_اصیل #موسیقی_سنتی_ایران #موسیقی_ملی #موسیقی_مقامی #دهلران_آنلاین آدرس :
. ⭕️🎼 برگزاری(کارگاه پژوهشی شناخت موسیقی دستگاهی ایران) به همت آموزشگاه موسیقی نوان چالوس توسط: بهاالدین شمس این کارگاه در ادامه کارگاه های تخصصی آموزشگاه موسیقی نوان با سخنرانی و بداهه نوازی بهاالدین شمس مدرس و پژوهشگر موسیقی برگزار شد که با استقبال کم نظیر اساتید،دانشجویان و هنرجویان موسیقی منطقه مواجه گردید. جمعه آبان . #موسیقی #موسیقی_سنتی #موسیقی_ما #موسیقی_ملی #موسیقی_ملی_ایران #موسیقی_ایران #موسیقی_ایرانی #موسیقی_مازندران #هنر_مازندران #چالوس #چالوس_نوشهر
. ⭕️🎼 برگزاری(کارگاه پژوهشی شناخت موسیقی دستگاهی ایران) به همت آموزشگاه موسیقی نوان چالوس توسط: بهاالدین شمس این کارگاه در ادامه کارگاه های تخصصی آموزشگاه موسیقی نوان با سخنرانی و بداهه نوازی بهاالدین شمس مدرس و پژوهشگر موسیقی برگزار شد که با استقبال کم نظیر اساتید،دانشجویان و هنرجویان موسیقی منطقه مواجه گردید. جمعه آبان . #موسیقی #موسیقی_سنتی #موسیقی_ما #موسیقی_ملی #موسیقی_ملی_ایران #موسیقی_ایران #موسیقی_ایرانی #موسیقی_مازندران #هنر_مازندران #چالوس #چالوس_نوشهر
امروز اختتامیه نمایشگاه موسیقی،با دوستان و اساتید. #خانه_موسیقی #استاد_حسین_علیزاده#محمدمهدی_وحدتی#پوریاجوانمیری#موسیقی_ملی_ایران  📸:.
امروز اختتامیه نمایشگاه موسیقی،با دوستان و اساتید. #خانه_موسیقی #استاد_حسین_علیزاده #محمدمهدی_وحدتی #پوریاجوانمیری #موسیقی_ملی_ایران 📸:.