پیک گرام

عکس ها و فیلم های درباره نیکنامی در اینستاگرام

محبوب ترین عکس ها و فیلم های نیکنامی

Instagram
هفته گذشته یکی از یاران از بیماری ایی که داشت سخن گفت که منجر به چاقی می شود و موفق شده بود موهبت و هدیه های آنرا ببیند یکی از مهارتهای مهم که آموختنی است ، پیدا کردن موهبت و تغییر دادن تعابیر به تعابیر سازنده است. بیایید خلاقانه برایم بگوئید چطور ممکن است از چاقی سپاسگزار بود؟ از اینکه با تگ کردن سه نفر یا معرفی این صفحه به سه نفر کمک می کنید تا عشق به خود را گسترش دهیم سپاسگزارم. رنج ناشی از تعابیر ناخوشایند راجع به جسم بسیار دردناک است شاید تجربه شهره که در پست بعد آنرا خواهم گذاشت قلب دوست شما را که با اندامش مشکل دارد گرم کند.😊    ,    .  ?   . #دکتر_زواره #درمانگر #جنگنده #روانکاوی #تربیت_کودک #روانشناسی #آرامش #شادی #عشق #تنهایی #شفا #مشاور#رشد #نیکنامی #رشد_شخصی
هفته گذشته یکی از یاران از بیماری ایی که داشت سخن گفت که منجر به چاقی می شود و موفق شده بود موهبت و هدیه های آنرا ببیند یکی از مهارتهای مهم که آموختنی است ، پیدا کردن موهبت و تغییر دادن تعابیر به تعابیر سازنده است. بیایید خلاقانه برایم بگوئید چطور ممکن است از چاقی سپاسگزار بود؟ از اینکه با تگ کردن سه نفر یا معرفی این صفحه به سه نفر کمک می کنید تا عشق به خود را گسترش دهیم سپاسگزارم. رنج ناشی از تعابیر ناخوشایند راجع به جسم بسیار دردناک است شاید تجربه شهره که در پست بعد آنرا خواهم گذاشت قلب دوست شما را که با اندامش مشکل دارد گرم کند.😊 , . ? . #دکتر_زواره #درمانگر #جنگنده #روانکاوی #تربیت_کودک #روانشناسی #آرامش #شادی #عشق #تنهایی #شفا #مشاور #رشد #نیکنامی #رشد_شخصی
باز هم گل گرفتم با یک کارت پستال که مرا به خاطرات سالیان دور برد #رزکارت ممنونم از مریم وقتی کارمان را دوست بداریم ، کارمان برآمده از معنای وجودمان باشد ، اثرگذار است ، بر دل می نشیند و بازخوردهای خالص می دهد. بگذارید شغلتان معنای وجودتان باشد نه محل درآمدتان.     ,  .         __  #دکتر_زواره #درمانگر #جنگنده #روانکاوی #تربیت_کودک #روانشناسی #آرامش #شادی #عشق #تنهایی #شفا #مشاور#رشد #نیکنامی #رشد_شخصی
باز هم گل گرفتم با یک کارت پستال که مرا به خاطرات سالیان دور برد #رزکارت ممنونم از مریم وقتی کارمان را دوست بداریم ، کارمان برآمده از معنای وجودمان باشد ، اثرگذار است ، بر دل می نشیند و بازخوردهای خالص می دهد. بگذارید شغلتان معنای وجودتان باشد نه محل درآمدتان. , . __ #دکتر_زواره #درمانگر #جنگنده #روانکاوی #تربیت_کودک #روانشناسی #آرامش #شادی #عشق #تنهایی #شفا #مشاور #رشد #نیکنامی #رشد_شخصی
برای تبدیل نشدن به دو تاریخ در نهایت ما باید معنایی برای وجودمان بیابیم رسالتی برای خودمان تعریف کنیم برای رسیدن به معنای زندگی به نظر من باید به یکپارچگی نزدیک شویم. دوره رسالت دوره ای برای شناخت و محقق ساختن رسالت و معنای زندگی است . #دکترالهی_قمشه_ای #درمانگر #جنگنده #روانکاوی #تربیت_کودک #روانشناسی #آرامش #شادی #عشق #تنهایی #شفا #مشاور#رشد #نیکنامی #رشد_شخصی #روانشناسی
برای تبدیل نشدن به دو تاریخ در نهایت ما باید معنایی برای وجودمان بیابیم رسالتی برای خودمان تعریف کنیم برای رسیدن به معنای زندگی به نظر من باید به یکپارچگی نزدیک شویم. دوره رسالت دوره ای برای شناخت و محقق ساختن رسالت و معنای زندگی است . #دکترالهی_قمشه_ای #درمانگر #جنگنده #روانکاوی #تربیت_کودک #روانشناسی #آرامش #شادی #عشق #تنهایی #شفا #مشاور #رشد #نیکنامی #رشد_شخصی #روانشناسی
برای تبدیل نشدن به دو تاریخ در نهایت ما باید معنایی برای وجودمان بیابیم رسالتی برای خودمان تعریف کنیم برای رسیدن به معنای زندگی به نظر من باید به یکپارچگی نزدیک شویم. دوره رسالت دوره ای برای شناخت و محقق ساختن رسالت و معنای زندگی است #دکتر_زواره #درمانگر #جنگنده #روانکاوی #تربیت_کودک #روانشناسی #آرامش #شادی #عشق #تنهایی #شفا #مشاور#رشد #نیکنامی #رشد_شخصی
برای تبدیل نشدن به دو تاریخ در نهایت ما باید معنایی برای وجودمان بیابیم رسالتی برای خودمان تعریف کنیم برای رسیدن به معنای زندگی به نظر من باید به یکپارچگی نزدیک شویم. دوره رسالت دوره ای برای شناخت و محقق ساختن رسالت و معنای زندگی است #دکتر_زواره #درمانگر #جنگنده #روانکاوی #تربیت_کودک #روانشناسی #آرامش #شادی #عشق #تنهایی #شفا #مشاور #رشد #نیکنامی #رشد_شخصی
عباراتی مثل دیگه دوسِد ندارم بدبخت می شی ، بابا میاد دعوات میکنه، خدا سنگت میکنه و .... منجر به ایجاد باور های عمیق در خصوص عدم امنیت در کودکان می شود. شما با چه عباراتی تهدید شده اید با نوشتن آنها به والدین کمک کنید تا از آنها اجتناب کنند. البته راهکار اساسی درمان باور عدم امنیت در خود والدین است که در دوره شفا به آن می پردازیم. لطفا با فوروارد کردن این پست برای یک سه نفر کمک کنید تا دنیا جای امن تری برای همه باشد ممنونم😊     ,    . #دکتر_زواره #درمانگر #جنگنده #روانکاوی #تربیت_کودک #روانشناسی #آرامش #شادی #عشق #تنهایی #شفا #مشاور#رشد #نیکنامی #رشد_شخصی
عباراتی مثل دیگه دوسِد ندارم بدبخت می شی ، بابا میاد دعوات میکنه، خدا سنگت میکنه و .... منجر به ایجاد باور های عمیق در خصوص عدم امنیت در کودکان می شود. شما با چه عباراتی تهدید شده اید با نوشتن آنها به والدین کمک کنید تا از آنها اجتناب کنند. البته راهکار اساسی درمان باور عدم امنیت در خود والدین است که در دوره شفا به آن می پردازیم. لطفا با فوروارد کردن این پست برای یک سه نفر کمک کنید تا دنیا جای امن تری برای همه باشد ممنونم😊 , . #دکتر_زواره #درمانگر #جنگنده #روانکاوی #تربیت_کودک #روانشناسی #آرامش #شادی #عشق #تنهایی #شفا #مشاور #رشد #نیکنامی #رشد_شخصی
وقتی ما یعنی من و شما چیزی را می خواهیم یا داریم یا از دست می دهیم یا می خوریم یا کاری را انجام می دهیم یا صدایی و سخنی می شنویم یا متنی می خوانیم و .... وجود ما از فعل ما قابل تفکیک است و نتیجتا تحت شرایطی ممکن است ما نخواهیم یا نداشته باشیم یا نخوریم و نشنویم و نبینیم اما وقتی ما چیزی هستیم نقض آن نبود ماست. مساله بودن و نبودن است و در هر شرایطی بودن بر نبودن مرجح است. آن وقت برای آن چیز یا معنا یا رسالت قیمتی متصور نیست و نتیجتا ظهور می یابد. بزودی دوره جدید #رسالت شروع می شود.  ,    .😊 #دکتر_زواره #درمانگر #جنگنده #روانکاوی #تربیت_کودک #روانشناسی #آرامش #شادی #عشق #تنهایی #شفا #مشاور#رشد #نیکنامی #رشد_شخصی
وقتی ما یعنی من و شما چیزی را می خواهیم یا داریم یا از دست می دهیم یا می خوریم یا کاری را انجام می دهیم یا صدایی و سخنی می شنویم یا متنی می خوانیم و .... وجود ما از فعل ما قابل تفکیک است و نتیجتا تحت شرایطی ممکن است ما نخواهیم یا نداشته باشیم یا نخوریم و نشنویم و نبینیم اما وقتی ما چیزی هستیم نقض آن نبود ماست. مساله بودن و نبودن است و در هر شرایطی بودن بر نبودن مرجح است. آن وقت برای آن چیز یا معنا یا رسالت قیمتی متصور نیست و نتیجتا ظهور می یابد. بزودی دوره جدید #رسالت شروع می شود. , .😊 #دکتر_زواره #درمانگر #جنگنده #روانکاوی #تربیت_کودک #روانشناسی #آرامش #شادی #عشق #تنهایی #شفا #مشاور #رشد #نیکنامی #رشد_شخصی
در کلاس هفته گذشته بحث به اینجا رسید لطفا نظراتتان را بنویسید موضوع در باب اهداف زندگی بود.    ? #دکتر_زواره #درمانگر #جنگنده #روانکاوی #تربیت_کودک #روانشناسی #آرامش #شادی #عشق #تنهایی #شفا #مشاور#رشد #نیکنامی #رشد_شخصی
در کلاس هفته گذشته بحث به اینجا رسید لطفا نظراتتان را بنویسید موضوع در باب اهداف زندگی بود. ? #دکتر_زواره #درمانگر #جنگنده #روانکاوی #تربیت_کودک #روانشناسی #آرامش #شادی #عشق #تنهایی #شفا #مشاور #رشد #نیکنامی #رشد_شخصی
هر روز اهدافتان را مجسم کنید. گویا میل به کشاورزی از اجدادم به من رسیده است.   #دکتر_زواره #درمانگر #جنگنده #روانکاوی #تربیت_کودک #روانشناسی #آرامش #شادی #عشق #تنهایی #شفا #مشاور#رشد #نیکنامی #رشد_شخصی
هر روز اهدافتان را مجسم کنید. گویا میل به کشاورزی از اجدادم به من رسیده است. #دکتر_زواره #درمانگر #جنگنده #روانکاوی #تربیت_کودک #روانشناسی #آرامش #شادی #عشق #تنهایی #شفا #مشاور #رشد #نیکنامی #رشد_شخصی
یکی از همراهان عزیز پرسیدند که عاشق ظاهر نمی توان نشد؟ در مورد عشق در چهار سطح می توان سخن گفت من ترجیح می دهم برای جوانتر ها از سطح هورمونی و ملکولی بگوئیم احساس دوست داشتن محصول تغییر سطح هورمونهای اکسی توسین و پرولاکتین است. برای یک رابطه و ازدواج آن تمایل و کشش جسمی و جنسی و ملکولی لازم است. اما وقتی دلتان برای کسی تپید به یاد بیاورید این صرفا تغییرات هورمونی است و آن عشق علیایی و راهبرنده نیست هر چند می تواند به آن برسد. اگر به آن شناخت از خود رسیده باشید که نیازهایتان ، ارزشهایتان و چشم اندازهایتان را بشناسید آنگاه در جایی که چشمان کسی قلبتان را به طپش انداخت بلافاصله به رفتارش در خصوص دیگران و گفتارش در خصوص موضوعات توجه می کنید ، اگر نشانه های تناسب با آن سه گانه بالا را دیدید آنگاه به هورمونها اجازه می دهید پیش بروند. در غیر اینصورت با تغییر فضا و خوراک و رفتار سطح هورمونی کنترل می شود. ما در خصوص ترشح اولیه هورمونها اختیاری نداریم اما با تغییر شرایط می توان کارهایی انجام داد یکی از این کارها داشتن دید هورمونال به موضوع است. خلاصه : کشش و تمایل جسمی و ظاهری لازم است اما به هیچ وجه کافی نیست. لطفا این پست را برای سه نفر فوروارد کنید شاید کمک کند انتخاب های بهتری بکنند. #دکتر_زواره #درمانگر #جنگنده #روانکاوی #تربیت_کودک #روانشناسی #آرامش #شادی #عشق #تنهایی #شفا #مشاور#رشد #نیکنامی #رشد_شخصی
یکی از همراهان عزیز پرسیدند که عاشق ظاهر نمی توان نشد؟ در مورد عشق در چهار سطح می توان سخن گفت من ترجیح می دهم برای جوانتر ها از سطح هورمونی و ملکولی بگوئیم احساس دوست داشتن محصول تغییر سطح هورمونهای اکسی توسین و پرولاکتین است. برای یک رابطه و ازدواج آن تمایل و کشش جسمی و جنسی و ملکولی لازم است. اما وقتی دلتان برای کسی تپید به یاد بیاورید این صرفا تغییرات هورمونی است و آن عشق علیایی و راهبرنده نیست هر چند می تواند به آن برسد. اگر به آن شناخت از خود رسیده باشید که نیازهایتان ، ارزشهایتان و چشم اندازهایتان را بشناسید آنگاه در جایی که چشمان کسی قلبتان را به طپش انداخت بلافاصله به رفتارش در خصوص دیگران و گفتارش در خصوص موضوعات توجه می کنید ، اگر نشانه های تناسب با آن سه گانه بالا را دیدید آنگاه به هورمونها اجازه می دهید پیش بروند. در غیر اینصورت با تغییر فضا و خوراک و رفتار سطح هورمونی کنترل می شود. ما در خصوص ترشح اولیه هورمونها اختیاری نداریم اما با تغییر شرایط می توان کارهایی انجام داد یکی از این کارها داشتن دید هورمونال به موضوع است. خلاصه : کشش و تمایل جسمی و ظاهری لازم است اما به هیچ وجه کافی نیست. لطفا این پست را برای سه نفر فوروارد کنید شاید کمک کند انتخاب های بهتری بکنند. #دکتر_زواره #درمانگر #جنگنده #روانکاوی #تربیت_کودک #روانشناسی #آرامش #شادی #عشق #تنهایی #شفا #مشاور #رشد #نیکنامی #رشد_شخصی
آمادگی روانی برای ازدواج از نظر من یعنی شناخت هدف و چشم انداز زندگی ، ارزشهای اساسی زندگی و شناخت نیازهای اساسی خودمان است. تنها پس از این شناخت هاست که ما می توانیم همسر و همسفر مناسب را بشناسیم. در مورد عاشق شدن به نظر من عاشق زیبایی های درونی کسی شوید.        . #دکتر_زواره #درمانگر #جنگنده #روانکاوی #تربیت_کودک #روانشناسی #آرامش #شادی #عشق #تنهایی #شفا #مشاور#رشد #نیکنامی #رشد_شخصی
آمادگی روانی برای ازدواج از نظر من یعنی شناخت هدف و چشم انداز زندگی ، ارزشهای اساسی زندگی و شناخت نیازهای اساسی خودمان است. تنها پس از این شناخت هاست که ما می توانیم همسر و همسفر مناسب را بشناسیم. در مورد عاشق شدن به نظر من عاشق زیبایی های درونی کسی شوید. . #دکتر_زواره #درمانگر #جنگنده #روانکاوی #تربیت_کودک #روانشناسی #آرامش #شادی #عشق #تنهایی #شفا #مشاور #رشد #نیکنامی #رشد_شخصی
شادی هایتان بیش. به این فکر کنید که عمیق ترین شادی ها را چگونه حس کرده اید. وقتی نگاه خوشحال در چشمان کودکی یا مادری ببینید. یک دعای از صمیم قلب بشنوید. گرفتن دست یک عزیز. چه چیزی شادتان می کند. شادی های بزرگ کودک محصول خواسته های ساده و کودکانه است. اگر برای شاد شدن به اقامت در هتل پنج ستاره یا نوشیدنی گرانقیمت نیاز دارید احتمالا موضوع شادی نیست موضوع رهایی از رنج است. #دکتر_زواره #درمانگر #جنگنده #روانکاوی #تربیت_کودک #روانشناسی #آرامش #شادی #عشق #تنهایی #شفا #مشاور#رشد #نیکنامی #رشد_شخصی
شادی هایتان بیش. به این فکر کنید که عمیق ترین شادی ها را چگونه حس کرده اید. وقتی نگاه خوشحال در چشمان کودکی یا مادری ببینید. یک دعای از صمیم قلب بشنوید. گرفتن دست یک عزیز. چه چیزی شادتان می کند. شادی های بزرگ کودک محصول خواسته های ساده و کودکانه است. اگر برای شاد شدن به اقامت در هتل پنج ستاره یا نوشیدنی گرانقیمت نیاز دارید احتمالا موضوع شادی نیست موضوع رهایی از رنج است. #دکتر_زواره #درمانگر #جنگنده #روانکاوی #تربیت_کودک #روانشناسی #آرامش #شادی #عشق #تنهایی #شفا #مشاور #رشد #نیکنامی #رشد_شخصی
یک راه شناخت پیش فرض های ناخودآگاه پرداختن به موضوعات از طریق جاخالی هاست. لطفا جوابهایتان را برایم بنویسید. چه شرایطی پیش فرض های شما برای ازدواج و عاشقی است. #دکتر_زواره #درمانگر #جنگنده #روانکاوی #تربیت_کودک #روانشناسی #آرامش #شادی #عشق #تنهایی #شفا #مشاور#رشد #نیکنامی #رشد_شخصی     ?
یک راه شناخت پیش فرض های ناخودآگاه پرداختن به موضوعات از طریق جاخالی هاست. لطفا جوابهایتان را برایم بنویسید. چه شرایطی پیش فرض های شما برای ازدواج و عاشقی است. #دکتر_زواره #درمانگر #جنگنده #روانکاوی #تربیت_کودک #روانشناسی #آرامش #شادی #عشق #تنهایی #شفا #مشاور #رشد #نیکنامی #رشد_شخصی ?
... اما گوهر و گنج در درون است. شجاعت بسیار بیشتری می خواهد برخورد با باورهای درونی خویش ، آنجا که پیامبر اسلام از جهاد اکبر می گوید. برای رسیدن به خویشتن خویش راه از درون می گذرد. بعد از دوره با دوره پیش نویس ، شفا ، سیر درون و زندگی مثل آب در این راه قدم می زنیم #دکتر_زواره #درمانگر #جنگنده #روانکاوی #تربیت_کودک #روانشناسی #آرامش #شادی #عشق #تنهایی #شفا #مشاور#رشد #نیکنامی #رشد_شخصی
... اما گوهر و گنج در درون است. شجاعت بسیار بیشتری می خواهد برخورد با باورهای درونی خویش ، آنجا که پیامبر اسلام از جهاد اکبر می گوید. برای رسیدن به خویشتن خویش راه از درون می گذرد. بعد از دوره با دوره پیش نویس ، شفا ، سیر درون و زندگی مثل آب در این راه قدم می زنیم #دکتر_زواره #درمانگر #جنگنده #روانکاوی #تربیت_کودک #روانشناسی #آرامش #شادی #عشق #تنهایی #شفا #مشاور #رشد #نیکنامی #رشد_شخصی
همه طول راه زندگی مشخص نیست چون ما اولین بار است از این راه می گذریم و ضمنا این راه و جاده مخصوص ماست. ما فقط در مورد چند صد متر بعدی می توانیم دید و برنامه داشته باشیم ، اما آنچه اهمیت دارد مقصد است ، مقصد را شما تعیین می کنید. مقصد به شما جهت می دهد، بعد از آن آنچه اهمیت دارد اینست که در جهت مقصد حرکت کنید راه را ما خودمان می سازیم ، بسته به شرایط بعد از پیچ اما هرگز مقصد و جهت را گم نمی کنیم. آیا مقصد و معنای زندگی مان را می شناسیم؟ آیا در جهت درست حرکت می کنیم؟ البته پیدا کردن مقصد و معنای زندگی خود چالشی بزرگ است شاید بزرگتر از رسیدن به مقصد. بچه های دوره سیر درون و رسالت به سوی دریافت معنای زندگی شان در حرکتند.  ,     ,  .     . #دکتر_زواره #درمانگر #جنگنده #روانکاوی #تربیت_کودک #روانشناسی #آرامش #شادی #عشق #تنهایی #شفا #مشاور#رشد #نیکنامی #رشد_شخصی
همه طول راه زندگی مشخص نیست چون ما اولین بار است از این راه می گذریم و ضمنا این راه و جاده مخصوص ماست. ما فقط در مورد چند صد متر بعدی می توانیم دید و برنامه داشته باشیم ، اما آنچه اهمیت دارد مقصد است ، مقصد را شما تعیین می کنید. مقصد به شما جهت می دهد، بعد از آن آنچه اهمیت دارد اینست که در جهت مقصد حرکت کنید راه را ما خودمان می سازیم ، بسته به شرایط بعد از پیچ اما هرگز مقصد و جهت را گم نمی کنیم. آیا مقصد و معنای زندگی مان را می شناسیم؟ آیا در جهت درست حرکت می کنیم؟ البته پیدا کردن مقصد و معنای زندگی خود چالشی بزرگ است شاید بزرگتر از رسیدن به مقصد. بچه های دوره سیر درون و رسالت به سوی دریافت معنای زندگی شان در حرکتند. , , . . #دکتر_زواره #درمانگر #جنگنده #روانکاوی #تربیت_کودک #روانشناسی #آرامش #شادی #عشق #تنهایی #شفا #مشاور #رشد #نیکنامی #رشد_شخصی
چون ... کسی که رفتارش متناسب با جایگاه اقتصادی و اجتماعی مخاطبش تغییر می کند، با من هم در صورتی که خودش را برتر از من ببیند همانگونه رفتار خواهد کرد.    .         . #دکتر_زواره #درمانگر #جنگنده #روانکاوی #تربیت_کودک #روانشناسی #آرامش #شادی #عشق #تنهایی #شفا #مشاور#رشد #نیکنامی #رشد_شخصی
چون ... کسی که رفتارش متناسب با جایگاه اقتصادی و اجتماعی مخاطبش تغییر می کند، با من هم در صورتی که خودش را برتر از من ببیند همانگونه رفتار خواهد کرد. . . #دکتر_زواره #درمانگر #جنگنده #روانکاوی #تربیت_کودک #روانشناسی #آرامش #شادی #عشق #تنهایی #شفا #مشاور #رشد #نیکنامی #رشد_شخصی
از خود راضی بودن خود پسند بودن خودستا بودن اینها عباراتی هستند که بسیاری آنها را مذموم می دارند. چه کسی باید ما را بپسندد؟ خودمان یا دیگران؟ چه کسی باید از ما راضی باشد ؟خودمان یا دیگران ؟ چه کسی باید ما را ستایش کند ؟ همکلاسی ها یا والدین ؟ اگر نکردند چه ؟ آنچه آسیب زا است خود را برتر دیدن است که با خود را پسندیدن تفاوت دارد. خودتان با هیچ کس مقایسه نکنید اما برای رشد خودتان لازم است از وضعیت فعلی تان راضی باشید در غیر اینصورت مشغول تخریب خودتان هستید. اگر از خودتان راضی نیستید نیاز به کمک دارید. کمک ما تضمینی است. تماس بگیرید ضرری ندارد. لطفا این پست را برای سه نفر فوروارد کنید. متشکرم که به من در گسترش شادی از طریق معنا کمک می کنید 😊 ,  ,  ,     . #دکتر_زواره #درمانگر #جنگنده #روانکاوی #تربیت_کودک #روانشناسی #آرامش #شادی #عشق #تنهایی #شفا #مشاور#رشد #نیکنامی #رشد_شخصی
از خود راضی بودن خود پسند بودن خودستا بودن اینها عباراتی هستند که بسیاری آنها را مذموم می دارند. چه کسی باید ما را بپسندد؟ خودمان یا دیگران؟ چه کسی باید از ما راضی باشد ؟خودمان یا دیگران ؟ چه کسی باید ما را ستایش کند ؟ همکلاسی ها یا والدین ؟ اگر نکردند چه ؟ آنچه آسیب زا است خود را برتر دیدن است که با خود را پسندیدن تفاوت دارد. خودتان با هیچ کس مقایسه نکنید اما برای رشد خودتان لازم است از وضعیت فعلی تان راضی باشید در غیر اینصورت مشغول تخریب خودتان هستید. اگر از خودتان راضی نیستید نیاز به کمک دارید. کمک ما تضمینی است. تماس بگیرید ضرری ندارد. لطفا این پست را برای سه نفر فوروارد کنید. متشکرم که به من در گسترش شادی از طریق معنا کمک می کنید 😊 , , , . #دکتر_زواره #درمانگر #جنگنده #روانکاوی #تربیت_کودک #روانشناسی #آرامش #شادی #عشق #تنهایی #شفا #مشاور #رشد #نیکنامی #رشد_شخصی
#دلنوشته قلم و صدای میترا معمار در بازخوردش از کلاس قلبم را سرشار از شادی می کند. ۵ دقیقه است اما زیباست. گاهی طپق دارد اما دلنشین است. شما هم می توانید به جمع ما بپیوندید همایش رایگان ما پنجشنبه دهم آبانماه برگزار می شود. دوره ما تضمینی است. تماس بگیرید #دکتر_زواره #درمانگر #جنگنده #روانکاوی #تربیت_کودک #روانشناسی #آرامش #شادی #عشق #تنهایی #شفا #مشاور#رشد #نیکنامی #رشد_شخصی
#دلنوشته قلم و صدای میترا معمار در بازخوردش از کلاس قلبم را سرشار از شادی می کند. ۵ دقیقه است اما زیباست. گاهی طپق دارد اما دلنشین است. شما هم می توانید به جمع ما بپیوندید همایش رایگان ما پنجشنبه دهم آبانماه برگزار می شود. دوره ما تضمینی است. تماس بگیرید #دکتر_زواره #درمانگر #جنگنده #روانکاوی #تربیت_کودک #روانشناسی #آرامش #شادی #عشق #تنهایی #شفا #مشاور #رشد #نیکنامی #رشد_شخصی
گزخوری سایز بزرگ رنگ خاص ترکیب فیروزه و صورتی کار درجه یک به کیفیت کاری و هنری در قسمت های پشت کار هم دقت فرمایید.ارسال به تمام نقاط کشور دو عدد بشقاب بیست سانتی همین ست رنگی موجود میباشد. بهترین و خاص ترین هدیه چنانچه مایل به شرکت در کلاس های دوره مقدماتی هستید با شماره ۰۹۹۰۲۶۰۱۸۸۹تماس حاصل بفرمایید در صورت تایید کار دعوت به همکاری میشوید. نیکنامی #اراک#آموزش #تذهیب #گل و مرغ #صنایع_دستی#نیکنامی#پرداز#گلپایگان #اصفهان#ایران#میناکاری#میناکار#مس#خاتم#هنر#هنرمندانه #صادرات #تهران#هدیه#هنر_سنتی
گزخوری سایز بزرگ رنگ خاص ترکیب فیروزه و صورتی کار درجه یک به کیفیت کاری و هنری در قسمت های پشت کار هم دقت فرمایید.ارسال به تمام نقاط کشور دو عدد بشقاب بیست سانتی همین ست رنگی موجود میباشد. بهترین و خاص ترین هدیه چنانچه مایل به شرکت در کلاس های دوره مقدماتی هستید با شماره ۰۹۹۰۲۶۰۱۸۸۹تماس حاصل بفرمایید در صورت تایید کار دعوت به همکاری میشوید. نیکنامی #اراک #آموزش #تذهیب #گل و مرغ #صنایع_دستی #نیکنامی #پرداز #گلپایگان #اصفهان #ایران #میناکاری #میناکار #مس #خاتم #هنر #هنرمندانه #صادرات #تهران #هدیه #هنر_سنتی
تعریفی که این روزها از زندگی مشترک به دلم می نشیند همزیستی و همکوشی است. همزیستی آسان است بسیار کسان هستند که باهم زندگی می کنند اما #همکوشی نیاز به چشم انداز و ارزشهای مشترک دارد. پیداکردن همسفر یا #همکوشی که با شما چشم انداز و ارزشهای مشترک زیادی دارد دشوار نیست. بسیاری به دنبال همسفری هستند که عاشقش باشند و او عاشقشان باشد، بی قرار هم باشند مدام بهم فکر کنند و بدون هم نتوانند . من این اوصاف را اصلا کاربردی و اثربخش نمی دانم ، حتی می شود پا فراتر گذاشت و آنرا گونه ای بیماری وسواس دانست. این اوصاف زندگی را مختل می کند پایدار نیست و زمینه اشتباهات فراوان است. اما اگر همسفری هم مقصد و با ارزشهای مشترک زیاد بیابیم می توان عشق را ساخت . عشق واقعی ساختنی است. شرط اول آنست که مقصد و ارزش های خودم را بشناسم. چنانچه دنبال شناخت بیشتر خودتان و یا رنگین کردن رابطه تان هستید ، دوره جدید در کمتر از دوهفته دیگه شروع میشه       . #دکتر_زواره #درمانگر #جنگنده #روانکاوی #تربیت_کودک #روانشناسی #آرامش #شادی #عشق #تنهایی #شفا #مشاور#رشد #نیکنامی #رشد_شخصی
تعریفی که این روزها از زندگی مشترک به دلم می نشیند همزیستی و همکوشی است. همزیستی آسان است بسیار کسان هستند که باهم زندگی می کنند اما #همکوشی نیاز به چشم انداز و ارزشهای مشترک دارد. پیداکردن همسفر یا #همکوشی که با شما چشم انداز و ارزشهای مشترک زیادی دارد دشوار نیست. بسیاری به دنبال همسفری هستند که عاشقش باشند و او عاشقشان باشد، بی قرار هم باشند مدام بهم فکر کنند و بدون هم نتوانند . من این اوصاف را اصلا کاربردی و اثربخش نمی دانم ، حتی می شود پا فراتر گذاشت و آنرا گونه ای بیماری وسواس دانست. این اوصاف زندگی را مختل می کند پایدار نیست و زمینه اشتباهات فراوان است. اما اگر همسفری هم مقصد و با ارزشهای مشترک زیاد بیابیم می توان عشق را ساخت . عشق واقعی ساختنی است. شرط اول آنست که مقصد و ارزش های خودم را بشناسم. چنانچه دنبال شناخت بیشتر خودتان و یا رنگین کردن رابطه تان هستید ، دوره جدید در کمتر از دوهفته دیگه شروع میشه . #دکتر_زواره #درمانگر #جنگنده #روانکاوی #تربیت_کودک #روانشناسی #آرامش #شادی #عشق #تنهایی #شفا #مشاور #رشد #نیکنامی #رشد_شخصی
برای یک رابطه ناخوشایند سه حالت بیشتر متصور نیست : اول تحمل و ادامه ، دوم اصلاح و ارتقای رابطه و سوم قطع رابطه. گاهی بهترین انتخاب قطع رابطه با فردی است که برای شما نامناسب است اما این فرد ممکن است در پاسخ، سعی کند دیدگاه دیگران را راجع به شما تغییر دهد (سم پاشی کند). نگران نباشید فراتر از دیدگاه دیگران اقدام بهینه برای خودتان را انجام دهید. دیگران ممکن است به مرور زمان بفهمند و ممکن است نفهمند به نظر من احتمال فهمیدن بیشتر است. در هر حال قضاوت خواهید شد . افراد اهل قضاوت همیشه قضاوت می کنند حتی اگر عینا نظر آنها را عملی کنید خواهند گفت بی اراده اید. از رابطه با مصاحب ناجنس بی رحمانه خارج شوید. مصاحب ناجنس سم است. البته به نظرم کمی هم تبلیغات در دفاع از عملتان مناسب است. اگر انتخابتان اصلاح رابطه است پنجشنبه آینده سمینار رایگان ما را از دست ندهید همینطور دوره تضمینی ما را تلفن تماس در بیو موجود است. لطفا این پست را برای سه نفر فوروارد کنید شاید آنها هم انتخابشان اصلاح رابطه باشد. #دکتر_زواره #درمانگر #جنگنده #روانکاوی #تربیت_کودک #روانشناسی #آرامش #شادی #عشق #تنهایی #شفا #مشاور#رشد #نیکنامی #رشد_شخصی
برای یک رابطه ناخوشایند سه حالت بیشتر متصور نیست : اول تحمل و ادامه ، دوم اصلاح و ارتقای رابطه و سوم قطع رابطه. گاهی بهترین انتخاب قطع رابطه با فردی است که برای شما نامناسب است اما این فرد ممکن است در پاسخ، سعی کند دیدگاه دیگران را راجع به شما تغییر دهد (سم پاشی کند). نگران نباشید فراتر از دیدگاه دیگران اقدام بهینه برای خودتان را انجام دهید. دیگران ممکن است به مرور زمان بفهمند و ممکن است نفهمند به نظر من احتمال فهمیدن بیشتر است. در هر حال قضاوت خواهید شد . افراد اهل قضاوت همیشه قضاوت می کنند حتی اگر عینا نظر آنها را عملی کنید خواهند گفت بی اراده اید. از رابطه با مصاحب ناجنس بی رحمانه خارج شوید. مصاحب ناجنس سم است. البته به نظرم کمی هم تبلیغات در دفاع از عملتان مناسب است. اگر انتخابتان اصلاح رابطه است پنجشنبه آینده سمینار رایگان ما را از دست ندهید همینطور دوره تضمینی ما را تلفن تماس در بیو موجود است. لطفا این پست را برای سه نفر فوروارد کنید شاید آنها هم انتخابشان اصلاح رابطه باشد. #دکتر_زواره #درمانگر #جنگنده #روانکاوی #تربیت_کودک #روانشناسی #آرامش #شادی #عشق #تنهایی #شفا #مشاور #رشد #نیکنامی #رشد_شخصی
یکی از فانتزی های کودک ابدی بودن است. ابدی بودن همه چیز کودک دنبال کسی برای همیشه می گردد. دنبال خوشبختی از آن پس... دنبال این است که کلید صبح در شب وصال به چاه بیافتد. یکی از مصادیق پختگی این است که کودک بیاموزد همه چیز گذرا و موقتی است و نمی تواند چیزی را نگه دارد ، فقط باید دم را غنیمت شمارد ، صحبت یار را غنیمت شمرد و در لحظه جاری شود. امروز به خودتان گذرا بودن آدمها و موقعیت ها را یاد آوری کنید. روزتان مشعشع خواهد گشت.  . , , ,      . از اینکه با انتشار این پست به من در گسترش شادی از طریق معنا کمک می کنید سپاسگزارم😊 #دکتر_زواره #درمانگر #جنگنده #روانکاوی #تربیت_کودک #روانشناسی #آرامش #شادی #عشق #تنهایی #شفا #مشاور#رشد #نیکنامی #رشد_شخصی
یکی از فانتزی های کودک ابدی بودن است. ابدی بودن همه چیز کودک دنبال کسی برای همیشه می گردد. دنبال خوشبختی از آن پس... دنبال این است که کلید صبح در شب وصال به چاه بیافتد. یکی از مصادیق پختگی این است که کودک بیاموزد همه چیز گذرا و موقتی است و نمی تواند چیزی را نگه دارد ، فقط باید دم را غنیمت شمارد ، صحبت یار را غنیمت شمرد و در لحظه جاری شود. امروز به خودتان گذرا بودن آدمها و موقعیت ها را یاد آوری کنید. روزتان مشعشع خواهد گشت. . , , , . از اینکه با انتشار این پست به من در گسترش شادی از طریق معنا کمک می کنید سپاسگزارم😊 #دکتر_زواره #درمانگر #جنگنده #روانکاوی #تربیت_کودک #روانشناسی #آرامش #شادی #عشق #تنهایی #شفا #مشاور #رشد #نیکنامی #رشد_شخصی
#تعهد_به_خود کلیدی ترین مهارت و عادت است. برای تعامل با جهان هستی . با فوروارد کردن این پست برای یک ناشناس به یک ناشناس کمک می کنید امروز حال بهتری داشته باشد ممنونم😊 #دکتر_زواره #درمانگر #جنگنده #روانکاوی #تربیت_کودک #روانشناسی #آرامش #شادی #عشق #تنهایی #شفا #مشاور#رشد #نیکنامی #رشد_شخصی
#تعهد_به_خود کلیدی ترین مهارت و عادت است. برای تعامل با جهان هستی . با فوروارد کردن این پست برای یک ناشناس به یک ناشناس کمک می کنید امروز حال بهتری داشته باشد ممنونم😊 #دکتر_زواره #درمانگر #جنگنده #روانکاوی #تربیت_کودک #روانشناسی #آرامش #شادی #عشق #تنهایی #شفا #مشاور #رشد #نیکنامی #رشد_شخصی
تلفیق میناکاری سبک مقدماتی و پیشرفته همراهان بزرگوار چنانچه تمایل به شرکت در دوره های مقدماتی میناکاری دارید با شماره ۰۹۹۰۲۶۰۱۸۸۹تماس حاصل فرمایید. در صورت تایید کار دعوت به همکاری میشوید. نیکنامی #میناکاری#اراک#اصفهان#تذهیب #گل#نیکنامی#آموزش #ایران#پایش  #صنایع_دستی
تلفیق میناکاری سبک مقدماتی و پیشرفته همراهان بزرگوار چنانچه تمایل به شرکت در دوره های مقدماتی میناکاری دارید با شماره ۰۹۹۰۲۶۰۱۸۸۹تماس حاصل فرمایید. در صورت تایید کار دعوت به همکاری میشوید. نیکنامی #میناکاری #اراک #اصفهان #تذهیب #گل #نیکنامی #آموزش #ایران #پایش #صنایع_دستی
در کلاس دیشب مهدی نمی توانست با تنبلی و بی عرضگی کنار بیاید در بعضی از شرایط زمانی و مکانی اتفاقا تنبلی و بی عرضگی مطلوب است. در تخریب تنبلی و بی عرضگی کنید. کاش آنها که مجسمه بودا را در افغانستان منفجر کردند تنبل و بی عرضه بودند. در بردن فرمان ظلم تنبل و بی عرضه باشید. کاش آنها که بمب بر سر کودکان و زنان می ریزند تنبل و بی عرضه بودند. در آسیب رساندن به دیگران تنبلی و بی عرضگی پیشه کنید. تنبلی و بی عرضگی یک صفت یا جنبه مطلقا نامطلوب نیست. آیا شرایطی بوده است که تنبلی و بی عرضگی برای شخص شما موهبتی داشته باشد؟ برایم بنویسید لطفا. لطفا این پست را برای سه نفر فوروارد کنید شاید کمک کند از سرزنش خودشان دست بردارند. اینجا تنبلی را انتخاب نکنید 😉😂  ,   ,  ,  . #دکتر_زواره #درمانگر #جنگنده #روانکاوی #تربیت_کودک #روانشناسی #آرامش #شادی #عشق #تنهایی #شفا #مشاور#رشد #نیکنامی #رشد_شخصی
در کلاس دیشب مهدی نمی توانست با تنبلی و بی عرضگی کنار بیاید در بعضی از شرایط زمانی و مکانی اتفاقا تنبلی و بی عرضگی مطلوب است. در تخریب تنبلی و بی عرضگی کنید. کاش آنها که مجسمه بودا را در افغانستان منفجر کردند تنبل و بی عرضه بودند. در بردن فرمان ظلم تنبل و بی عرضه باشید. کاش آنها که بمب بر سر کودکان و زنان می ریزند تنبل و بی عرضه بودند. در آسیب رساندن به دیگران تنبلی و بی عرضگی پیشه کنید. تنبلی و بی عرضگی یک صفت یا جنبه مطلقا نامطلوب نیست. آیا شرایطی بوده است که تنبلی و بی عرضگی برای شخص شما موهبتی داشته باشد؟ برایم بنویسید لطفا. لطفا این پست را برای سه نفر فوروارد کنید شاید کمک کند از سرزنش خودشان دست بردارند. اینجا تنبلی را انتخاب نکنید 😉😂 , , , . #دکتر_زواره #درمانگر #جنگنده #روانکاوی #تربیت_کودک #روانشناسی #آرامش #شادی #عشق #تنهایی #شفا #مشاور #رشد #نیکنامی #رشد_شخصی
  گویند سرهنگ تَژده نقشه شهر نورآباد را از روی کوهِ شاهنشین (کوه بلند سمت راست تصویر) طراحی و با همکاری شادروان چاووش شریفی اجرا کرد. سرهنگ عبدالحسین تژده فرماندار نظامی شهرستان ممسنی و مامور نظامی حکومت برای آرام کردن عشایر پس از غائله سالهای پایانی دهه ۳۰ و آغاز دهه ۴۰ بود. او درصورت آشوب و سرپیچی، اجازه سرکوب و برخورد خشن نیز داشت؛ اما رفتار کردار او جز نام نیک چیزی به یادگار نگذاشته. البته کسانی هم هستند که از خوی تُندی او خاطراتی دارند که آنرا باید به پای اقتضائات زمان گذاشت. #فارس #ممسنی #نورآباد #شهر #شهرسازی #سرهنگ_تژده #فسا #نیکنامی #عبدالخالق_طاهری #ماهوری
گویند سرهنگ تَژده نقشه شهر نورآباد را از روی کوهِ شاهنشین (کوه بلند سمت راست تصویر) طراحی و با همکاری شادروان چاووش شریفی اجرا کرد. سرهنگ عبدالحسین تژده فرماندار نظامی شهرستان ممسنی و مامور نظامی حکومت برای آرام کردن عشایر پس از غائله سالهای پایانی دهه ۳۰ و آغاز دهه ۴۰ بود. او درصورت آشوب و سرپیچی، اجازه سرکوب و برخورد خشن نیز داشت؛ اما رفتار کردار او جز نام نیک چیزی به یادگار نگذاشته. البته کسانی هم هستند که از خوی تُندی او خاطراتی دارند که آنرا باید به پای اقتضائات زمان گذاشت. #فارس #ممسنی #نورآباد #شهر #شهرسازی #سرهنگ_تژده #فسا #نیکنامی #عبدالخالق_طاهری #ماهوری
ناکامی و نامرادی جزء جدایی ناپذیر زندگی است. از دست دادن عزیزان، از دست دادن پول ، نرسیدن به خواسته ها حتما رخ می دهد اما شما در این شرایط چه می کنید؟ به تعبیر ما در کلاس کش شُل کن شما چیست ؟ ۱.سیگار ۲.مشروب ۳.مواد مخدر ۴.درد دل کردن ۵.خوردن ۶.خوابیدن ۷.تلوزیون دیدن ۸.شبکه های اجتماعی ۹.ورزش ۱۰.کار ۱۱.تمرینات هنری ۱۲. رفتن به طبیعت ۱۳.باغبانی یا مراقبت از حیوانات لطفا برایم بنویسید قبلا از مهمترین درمان ناکامی و نامرادی یعنی همدلی سخن رانده ام. کش شل کن بعد از همدلی اثرگذار است بدون آن تاثیر زیادی ندارد. در پست بعدی از #کش_شُل_کن بیشتر خواهم گفت. ممنونم که با فوروارد کردن این پست به من در گسترش شادی از طریق معنا کمک می کنید😊     ?   . . . . ?  . #دکتر_زواره #درمانگر #جنگنده #روانکاوی #تربیت_کودک #روانشناسی #آرامش #شادی #عشق #تنهایی #شفا #مشاور#رشد #نیکنامی #رشد_شخصی
ناکامی و نامرادی جزء جدایی ناپذیر زندگی است. از دست دادن عزیزان، از دست دادن پول ، نرسیدن به خواسته ها حتما رخ می دهد اما شما در این شرایط چه می کنید؟ به تعبیر ما در کلاس کش شُل کن شما چیست ؟ ۱.سیگار ۲.مشروب ۳.مواد مخدر ۴.درد دل کردن ۵.خوردن ۶.خوابیدن ۷.تلوزیون دیدن ۸.شبکه های اجتماعی ۹.ورزش ۱۰.کار ۱۱.تمرینات هنری ۱۲. رفتن به طبیعت ۱۳.باغبانی یا مراقبت از حیوانات لطفا برایم بنویسید قبلا از مهمترین درمان ناکامی و نامرادی یعنی همدلی سخن رانده ام. کش شل کن بعد از همدلی اثرگذار است بدون آن تاثیر زیادی ندارد. در پست بعدی از #کش_شُل_کن بیشتر خواهم گفت. ممنونم که با فوروارد کردن این پست به من در گسترش شادی از طریق معنا کمک می کنید😊 ? . . . . ? . #دکتر_زواره #درمانگر #جنگنده #روانکاوی #تربیت_کودک #روانشناسی #آرامش #شادی #عشق #تنهایی #شفا #مشاور #رشد #نیکنامی #رشد_شخصی