پیک گرام

عکس ها و فیلم های درباره همراه در اینستاگرام

محبوب ترین عکس ها و فیلم های همراه

Instagram
لايك و نظر يادتون نره🌹🌹🌹 موهاى اسيب ديده خودرا كوتاه نكنيد دستگاه مو خوره گير را امتحان كنيد👉👉 يك عروس #رويايى. يك ميكاپبه ياد ماندنى. يك شينيونمتفاوت را با نرخ متفاوت در سالن مادر تجربه كنيد كوپهاى به روز ما حرف نداره ٣ ناخن كار با تجربه حرفه اى بالا در كنار خدمات بسيار طبيعى اكستنشنمو اكستنشن مژه و٣ رنگكار بسيار هاى لول در كار لايت#. كراتين #پلكسى#. ويتامينهو.. با مجموعه كامل خدمات پوست#. وكس#. و ابرو و محيط كاملا بهداشتى و ارائه دلپذيرترين روش اپيلاسيون. #همراه دوش مخصوص همه و همه با حضور حرف اول هاشور #بليدينگ #تاتو #و فيبرز #كاملا بى درد توسط متخصص بين المللى فقط و فقط در سالن مادر ./_
لايك و نظر يادتون نره🌹🌹🌹 موهاى اسيب ديده خودرا كوتاه نكنيد دستگاه مو خوره گير را امتحان كنيد👉👉 يك عروس #رويايى . يك ميكاپبه ياد ماندنى. يك شينيونمتفاوت را با نرخ متفاوت در سالن مادر تجربه كنيد كوپهاى به روز ما حرف نداره ٣ ناخن كار با تجربه حرفه اى بالا در كنار خدمات بسيار طبيعى اكستنشنمو اكستنشن مژه و٣ رنگكار بسيار هاى لول در كار لايت#. كراتين #پلكسى #. ويتامينهو.. با مجموعه كامل خدمات پوست#. وكس#. و ابرو و محيط كاملا بهداشتى و ارائه دلپذيرترين روش اپيلاسيون. #همراه دوش مخصوص همه و همه با حضور حرف اول هاشور #بليدينگ #تاتو فيبرز #كاملا بى درد توسط متخصص بين المللى فقط و فقط در سالن مادر ./_
لايك و نظر يادتون نره🌹🌹🌹 موهاى اسيب ديده خودرا كوتاه نكنيد دستگاه مو خوره گير را امتحان كنيد👉👉 يك عروس #رويايى. يك ميكاپبه ياد ماندنى. يك شينيونمتفاوت را با نرخ متفاوت در سالن مادر تجربه كنيد كوپهاى به روز ما حرف نداره ٣ ناخن كار با تجربه حرفه اى بالا در كنار خدمات بسيار طبيعى اكستنشنمو اكستنشن مژه و٣ رنگكار بسيار هاى لول در كار لايت#. كراتين #پلكسى#. ويتامينهو.. با مجموعه كامل خدمات پوست#. وكس#. و ابرو و محيط كاملا بهداشتى و ارائه دلپذيرترين روش اپيلاسيون. #همراه دوش مخصوص همه و همه با حضور حرف اول هاشور #بليدينگ #تاتو #و فيبرز #كاملا بى درد توسط متخصص بين المللى فقط و فقط در سالن مادر ./_
لايك و نظر يادتون نره🌹🌹🌹 موهاى اسيب ديده خودرا كوتاه نكنيد دستگاه مو خوره گير را امتحان كنيد👉👉 يك عروس #رويايى . يك ميكاپبه ياد ماندنى. يك شينيونمتفاوت را با نرخ متفاوت در سالن مادر تجربه كنيد كوپهاى به روز ما حرف نداره ٣ ناخن كار با تجربه حرفه اى بالا در كنار خدمات بسيار طبيعى اكستنشنمو اكستنشن مژه و٣ رنگكار بسيار هاى لول در كار لايت#. كراتين #پلكسى #. ويتامينهو.. با مجموعه كامل خدمات پوست#. وكس#. و ابرو و محيط كاملا بهداشتى و ارائه دلپذيرترين روش اپيلاسيون. #همراه دوش مخصوص همه و همه با حضور حرف اول هاشور #بليدينگ #تاتو فيبرز #كاملا بى درد توسط متخصص بين المللى فقط و فقط در سالن مادر ./_
همیشه حواستان باشد! جنسهای دست فروشان را گرانتر از قیمتشان بخرید. ارزان خریدن از کسانیکه دار و ندارشان همان چیزیست که دارند میفروشند،زرنگی نیست... دل نوشته #دخترونه #دلتنگي #دلشکسته #دلنوشته_های_من #دلنشین #دلگیر #دلتنگم #عاشقتم #عاشقانه_های_من #عشقولانه_ها #عاشقانه_ها #عاشقونه #عاشقانه #عشق #همسر #همیشگی #همراه #همدم #دخترایرانی #پسرایرانی #ایرانی #اتریش #ایرونی #ایرانی #پایتخت #پارس #وین #وطن #زندگی #خانواده_عشق تنهایی#وابستگی
همیشه حواستان باشد! جنسهای دست فروشان را گرانتر از قیمتشان بخرید. ارزان خریدن از کسانیکه دار و ندارشان همان چیزیست که دارند میفروشند،زرنگی نیست... دل نوشته #دخترونه #دلتنگي #دلشکسته #دلنوشته_های_من #دلنشین #دلگیر #دلتنگم #عاشقتم #عاشقانه_های_من #عشقولانه_ها #عاشقانه_ها #عاشقونه #عاشقانه #عشق #همسر #همیشگی #همراه #همدم #دخترایرانی #پسرایرانی #ایرانی #اتریش #ایرونی #ایرانی #پایتخت #پارس #وین #وطن #زندگی #خانواده_عشق تنهایی#وابستگی
بهترين گزينه براى مژه هاى بدون حالت و كم پشت جايگزينى عالى به جاى ريمل به راحتى مژه هايى بلند و مشكى داشته باشيد لايك و نظر يادتون نره🌹🌹🌹 يك عروس #رويايى. يك ميكاپبه ياد ماندنى. يك شينيونمتفاوت را با نرخ متفاوت در سالن مادر تجربه كنيد كوپهاى به روز ما حرف نداره ٣ ناخن كار با تجربه حرفه اى بالا در كنار خدمات بسيار طبيعى اكستنشنمو اكستنشن مژه و٣ رنگكار بسيار هاى لول در كار لايت#. كراتين #پلكسى#. ويتامينهو.. با مجموعه كامل خدمات پوست#. وكس#. و ابرو و محيط كاملا بهداشتى و ارائه دلپذيرترين روش اپيلاسيون. #همراه دوش مخصوص همه و همه با حضور حرف اول هاشور #بليدينگ #تاتو #و فيبرز #كاملا بى درد توسط متخصص بين المللى فقط و فقط در سالن مادر ./_
بهترين گزينه براى مژه هاى بدون حالت و كم پشت جايگزينى عالى به جاى ريمل به راحتى مژه هايى بلند و مشكى داشته باشيد لايك و نظر يادتون نره🌹🌹🌹 يك عروس #رويايى . يك ميكاپبه ياد ماندنى. يك شينيونمتفاوت را با نرخ متفاوت در سالن مادر تجربه كنيد كوپهاى به روز ما حرف نداره ٣ ناخن كار با تجربه حرفه اى بالا در كنار خدمات بسيار طبيعى اكستنشنمو اكستنشن مژه و٣ رنگكار بسيار هاى لول در كار لايت#. كراتين #پلكسى #. ويتامينهو.. با مجموعه كامل خدمات پوست#. وكس#. و ابرو و محيط كاملا بهداشتى و ارائه دلپذيرترين روش اپيلاسيون. #همراه دوش مخصوص همه و همه با حضور حرف اول هاشور #بليدينگ #تاتو فيبرز #كاملا بى درد توسط متخصص بين المللى فقط و فقط در سالن مادر ./_
بهترين گزينه براى مژه هاى بدون حالت و كم پشت جايگزينى عالى به جاى ريمل به راحتى مژه هايى بلند و مشكى داشته باشيد لايك و نظر يادتون نره🌹🌹🌹 يك عروس #رويايى. يك ميكاپبه ياد ماندنى. يك شينيونمتفاوت را با نرخ متفاوت در سالن مادر تجربه كنيد كوپهاى به روز ما حرف نداره ٣ ناخن كار با تجربه حرفه اى بالا در كنار خدمات بسيار طبيعى اكستنشنمو اكستنشن مژه و٣ رنگكار بسيار هاى لول در كار لايت#. كراتين #پلكسى#. ويتامينهو.. با مجموعه كامل خدمات پوست#. وكس#. و ابرو و محيط كاملا بهداشتى و ارائه دلپذيرترين روش اپيلاسيون. #همراه دوش مخصوص همه و همه با حضور حرف اول هاشور #بليدينگ #تاتو #و فيبرز #كاملا بى درد توسط متخصص بين المللى فقط و فقط در سالن مادر ./_
بهترين گزينه براى مژه هاى بدون حالت و كم پشت جايگزينى عالى به جاى ريمل به راحتى مژه هايى بلند و مشكى داشته باشيد لايك و نظر يادتون نره🌹🌹🌹 يك عروس #رويايى . يك ميكاپبه ياد ماندنى. يك شينيونمتفاوت را با نرخ متفاوت در سالن مادر تجربه كنيد كوپهاى به روز ما حرف نداره ٣ ناخن كار با تجربه حرفه اى بالا در كنار خدمات بسيار طبيعى اكستنشنمو اكستنشن مژه و٣ رنگكار بسيار هاى لول در كار لايت#. كراتين #پلكسى #. ويتامينهو.. با مجموعه كامل خدمات پوست#. وكس#. و ابرو و محيط كاملا بهداشتى و ارائه دلپذيرترين روش اپيلاسيون. #همراه دوش مخصوص همه و همه با حضور حرف اول هاشور #بليدينگ #تاتو فيبرز #كاملا بى درد توسط متخصص بين المللى فقط و فقط در سالن مادر ./_
گروه معماری و دکوراسیون داخلی #طراحی زیبا و مبتکرانه سقف یک رستوران در یونان که با افزایش باد تلاطم سقف نیز بیشتر میشود #مشاوره . طراحی و اجرا #دکوراسیون #معماری #بازسازی #گروه #سون  #تماس - #همراه  #سیف الهی
گروه معماری و دکوراسیون داخلی #طراحی زیبا و مبتکرانه سقف یک رستوران در یونان که با افزایش باد تلاطم سقف نیز بیشتر میشود #مشاوره . طراحی و اجرا #دکوراسیون #معماری #بازسازی #گروه #سون #تماس - #همراه #سیف الهی
#درمان صددرصد تضمینی پیسی(برص_ویتیلیگو)و پسوریازیس(صدف) با محصولات گانودرما🍄 #همراه با تاییدیه انجمن پسوریازیس کشور👌 🆔 برای اطلاعات بیشتر به پیج زیر سربزنید👇 اینجا کلیک کن👇 🆔 🆔 🆔
#درمان صددرصد تضمینی پیسی(برص_ویتیلیگو)و پسوریازیس(صدف) با محصولات گانودرما🍄 #همراه با تاییدیه انجمن پسوریازیس کشور👌 🆔 برای اطلاعات بیشتر به پیج زیر سربزنید👇 اینجا کلیک کن👇 🆔 🆔 🆔
بپا خيزيد ! كف دستانتان را #قبضه_شمشير مي بايد كماندارانتان را در #كمانها تير مي بايد شما را اين زمان بايد #دلي آگاه همه با همدگر #همراه نترسيدن ز #جان خويش روان گشتن به رزم دشمن #بد_كيش نهادن رو به سوي اين دژ #ديوان جان آزار شكستن #شيشه نيرنگ بريدن رشته #تزوير دريدن پرده #پندار اگر #مردانه روي آريد و برداريد - از روي زمين از #دشمنان آثار شود بي شك تن و جانتان ز بند #بند گي آزاد - #دلها شاد تن از #سستي رها سازيد روانها را به مهر #اورمزدا آشنا سازيد از آن ماست #پيروزي
بپا خيزيد ! كف دستانتان را #قبضه_شمشير مي بايد كماندارانتان را در #كمانها تير مي بايد شما را اين زمان بايد #دلي آگاه همه با همدگر #همراه نترسيدن ز #جان خويش روان گشتن به رزم دشمن #بد_كيش نهادن رو به سوي اين دژ #ديوان جان آزار شكستن #شيشه نيرنگ بريدن رشته #تزوير دريدن پرده #پندار اگر #مردانه روي آريد و برداريد - از روي زمين از #دشمنان آثار شود بي شك تن و جانتان ز بند #بند گي آزاد - #دلها شاد تن از #سستي رها سازيد روانها را به مهر #اورمزدا آشنا سازيد از آن ماست #پيروزي
سبک زندگی#آرامش #اتریش #آرامش_درون #زندگی #خانواده_عشق #خنده #خیانت #خدا #خانواده #همسر #همراه #همدم #عاشقانه_ها #حرف_دل #حرف_حق #دلنوشته_های_من #دلشکسته #زندگیمی_دیگه❤️❤️❤️❤️😍😍😍😍😍😘😘😘😘😘😘👨❤️💋👨👨❤️💋👨👨❤️💋👨👨❤️💋👨👨❤️💋👨👨❤️💋👨👨❤️💋👨 #دلبستگی #دلبری #همنفس#همنشین #یاور #یار #دلنشین #حرفحساب#حرفدل #عاشق #انرژى_مثبت #اعتماد_به_نفس #زندگیمی_دیگه❤️❤️❤️❤️😍😍😍😍😍😘😘😘😘😘😘👨❤️💋👨👨❤️💋👨👨❤️💋👨👨❤️💋👨👨❤️💋👨👨❤️💋👨👨❤️💋👨#یاور
سبک زندگی#آرامش #اتریش #آرامش_درون #زندگی #خانواده_عشق #خنده #خیانت #خدا #خانواده #همسر #همراه #همدم #عاشقانه_ها #حرف_دل #حرف_حق #دلنوشته_های_من #دلشکسته #زندگیمی_دیگه ❤️❤️❤️❤️😍😍😍😍😍😘😘😘😘😘😘👨❤️💋👨👨❤️💋👨👨❤️💋👨👨❤️💋👨👨❤️💋👨👨❤️💋👨👨❤️💋👨 #دلبستگی #دلبری #همنفس #همنشین #یاور #یار #دلنشین #حرفحساب #حرفدل #عاشق #انرژى_مثبت #اعتماد_به_نفس #زندگیمی_دیگه ❤️❤️❤️❤️😍😍😍😍😍😘😘😘😘😘😘👨❤️💋👨👨❤️💋👨👨❤️💋👨👨❤️💋👨👨❤️💋👨👨❤️💋👨👨❤️💋👨#یاور
سبک زندگی#آرامش #اتریش #آرامش_درون #زندگی #خانواده_عشق #خنده #خیانت #خدا #خانواده #همسر #همراه #همدم #عاشقانه_ها #حرف_دل #حرف_حق #دلنوشته_های_من #دلشکسته #زندگیمی_دیگه❤️❤️❤️❤️😍😍😍😍😍😘😘😘😘😘😘👨❤️💋👨👨❤️💋👨👨❤️💋👨👨❤️💋👨👨❤️💋👨👨❤️💋👨👨❤️💋👨 #دلبستگی #دلبری #همنفس#همنشین #یاور #یار #دلنشین #حرفحساب#حرفدل #عاشق #انرژى_مثبت #اعتماد_به_نفس #زندگیمی_دیگه❤️❤️❤️❤️😍😍😍😍😍😘😘😘😘😘😘👨❤️💋👨👨❤️💋👨👨❤️💋👨👨❤️💋👨👨❤️💋👨👨❤️💋👨👨❤️💋👨#یاور
سبک زندگی#آرامش #اتریش #آرامش_درون #زندگی #خانواده_عشق #خنده #خیانت #خدا #خانواده #همسر #همراه #همدم #عاشقانه_ها #حرف_دل #حرف_حق #دلنوشته_های_من #دلشکسته #زندگیمی_دیگه ❤️❤️❤️❤️😍😍😍😍😍😘😘😘😘😘😘👨❤️💋👨👨❤️💋👨👨❤️💋👨👨❤️💋👨👨❤️💋👨👨❤️💋👨👨❤️💋👨 #دلبستگی #دلبری #همنفس #همنشین #یاور #یار #دلنشین #حرفحساب #حرفدل #عاشق #انرژى_مثبت #اعتماد_به_نفس #زندگیمی_دیگه ❤️❤️❤️❤️😍😍😍😍😍😘😘😘😘😘😘👨❤️💋👨👨❤️💋👨👨❤️💋👨👨❤️💋👨👨❤️💋👨👨❤️💋👨👨❤️💋👨#یاور
شاید چند روز هست که به این فیلم نگاه میکنم و حسرت اون روزها و شاگردی کردن ها را میکشم* سال هایی که گذشت و متوجه نشدیم که چقد زود گذشت و ناگهان تنها شدیم... کلاس های استاد عزیزم محمدرضا لطفی که جریان جدیدی بود در زندگی هنریم و حتی زندگی شخصیم... با تمام وجود دلم براى استاد وروزهاى مشق و مكتب تنگ شده,دیگر تکرار نخواهد شد... پ.ن: اون لباس بنفش من تازه از خدمت برگشته هست که نمیدونه باید چیکار کنه از هیجان... #استاد_کامل_محمدرضالطفی #معلم #همراه #دوست #استاد #عشق #دلتنگی #موسیقی #اصیل #ایران
شاید چند روز هست که به این فیلم نگاه میکنم و حسرت اون روزها و شاگردی کردن ها را میکشم* سال هایی که گذشت و متوجه نشدیم که چقد زود گذشت و ناگهان تنها شدیم... کلاس های استاد عزیزم محمدرضا لطفی که جریان جدیدی بود در زندگی هنریم و حتی زندگی شخصیم... با تمام وجود دلم براى استاد وروزهاى مشق و مكتب تنگ شده,دیگر تکرار نخواهد شد... پ.ن: اون لباس بنفش من تازه از خدمت برگشته هست که نمیدونه باید چیکار کنه از هیجان... #استاد_کامل_محمدرضالطفی #معلم #همراه #دوست #استاد #عشق #دلتنگی #موسیقی #اصیل #ایران
شاید چند روز هست که به این فیلم نگاه میکنم و حسرت اون روزها و شاگردی کردن ها را میکشم* سال هایی که گذشت و متوجه نشدیم که چقد زود گذشت و ناگهان تنها شدیم... کلاس های استاد عزیزم محمدرضا لطفی که جریان جدیدی بود در زندگی هنریم و حتی زندگی شخصیم... با تمام وجود دلم براى استاد وروزهاى مشق و مكتب تنگ شده,دیگر تکرار نخواهد شد... پ.ن: اون لباس بنفش من تازه از خدمت برگشته هست که نمیدونه باید چیکار کنه از هیجان... #استاد_کامل_محمدرضالطفی #معلم #همراه #دوست #استاد #عشق #دلتنگی #موسیقی #اصیل #ایران
شاید چند روز هست که به این فیلم نگاه میکنم و حسرت اون روزها و شاگردی کردن ها را میکشم* سال هایی که گذشت و متوجه نشدیم که چقد زود گذشت و ناگهان تنها شدیم... کلاس های استاد عزیزم محمدرضا لطفی که جریان جدیدی بود در زندگی هنریم و حتی زندگی شخصیم... با تمام وجود دلم براى استاد وروزهاى مشق و مكتب تنگ شده,دیگر تکرار نخواهد شد... پ.ن: اون لباس بنفش من تازه از خدمت برگشته هست که نمیدونه باید چیکار کنه از هیجان... #استاد_کامل_محمدرضالطفی #معلم #همراه #دوست #استاد #عشق #دلتنگی #موسیقی #اصیل #ایران
. اگر معشوقت را از خودت دوست تر داشته باشی، عاشقی. و الّا كاسبی خودخواه و منفعت طلبی که نام عاشقی را غصب کرده ای . . . #عاشقانه #عشق #معشوق #عاشق #عشق_حقیقی #عشق_واقعی #یار #همراه #همراز #دل #دلبر #منفعت_طلبی #خودخواهی #عشق_دروغین #ادعا #مدعی #مدعی_عاشقی #خیانت #ظلم #غصب #سید_مهدی_شجاعی
. اگر معشوقت را از خودت دوست تر داشته باشی، عاشقی. و الّا كاسبی خودخواه و منفعت طلبی که نام عاشقی را غصب کرده ای . . . #عاشقانه #عشق #معشوق #عاشق #عشق_حقیقی #عشق_واقعی #یار #همراه #همراز #دل #دلبر #منفعت_طلبی #خودخواهی #عشق_دروغین #ادعا #مدعی #مدعی_عاشقی #خیانت #ظلم #غصب #سید_مهدی_شجاعی
زندگی به من یاد داده برای داشتن آرامش و آسایش امروز رابا خدا قدم بر دارم و فردا رابه او بسپارم #راه #جنگل #همراه #خدا #سبز #دوهزار
زندگی به من یاد داده برای داشتن آرامش و آسایش امروز رابا خدا قدم بر دارم و فردا رابه او بسپارم #راه #جنگل #همراه #خدا #سبز #دوهزار
پاور بانك ١٠٠٠٠ شيائومي: در دو مدل و دو رنگ با بهترين كيفيت و قيمت موجود مي باشد پاور بانك شيائومي: در مدل   از سری پاوربانکهای شیائومی یک باتری لیتیومپلیمری با ظرفیت ۱۰۰۰۰ میلیآمپرساعت به کار رفته که برای شارژ باتری انواع گوشی موبایل، تبلت، دوربین دیجیتال و دیگر لوازم از این قبیل مناسب است. این پاوربانک ضخامت کمی دارد و بدنهی آن با استفاده از آلومینیوم طراحی و ساخته شده است. وزن آن گرم و شکل ظاهریاش شبیه به یک مکعبمستطیل است. طول آن ۱۳۰ و عرض آن ۷۱ میلیمتر است؛ بنابراین شما میتوانید این پاوربانک را بهسادگی داخل جیب یا کیف خود قرار داده و همیشه همراه داشته باشید. ولتاژ ورودی این پاوربانک . ولت و ولتاژ خروجی آن . ولت است؛ همچنین شدت جریان ورودی این شارژر همراه . و شدت جریان خروجی در تنها درگاه آن ۲٫۴ آمپر است؛ بنابراین شما با استفاده از آن میتوانید علاوهبر باتری گوشی موبایل، باتری انواع تبلت و آیپد را هم شارژ کنید. پس اگر قصد دارید یک پاوربانک خوشدست با وزن کم و ابعاد مناسب بخرید و آن را همیشه همراه خود داشته باشید، پاوربانک شیائومی   را فراموش نکنید موبايل شهر بهترين ها را از ما بخواهيد ٤٥متري عمار ياسر نبش مجتمع تجاري الزهرا  ادامه توضيحات در كامنت اول #پاور بانكشيائومي ١٠٠٠٠دوپورت #موبايل موبايل شهر#سامسونگ#ال جي#هواوي #همراه بانك#باتري#كابل شارژ#شارژرپاور بانك شيائوميبزن شارژ شي #هيسكا
پاور بانك ١٠٠٠٠ شيائومي: در دو مدل و دو رنگ با بهترين كيفيت و قيمت موجود مي باشد پاور بانك شيائومي: در مدل از سری پاوربانکهای شیائومی یک باتری لیتیومپلیمری با ظرفیت ۱۰۰۰۰ میلیآمپرساعت به کار رفته که برای شارژ باتری انواع گوشی موبایل، تبلت، دوربین دیجیتال و دیگر لوازم از این قبیل مناسب است. این پاوربانک ضخامت کمی دارد و بدنهی آن با استفاده از آلومینیوم طراحی و ساخته شده است. وزن آن گرم و شکل ظاهریاش شبیه به یک مکعبمستطیل است. طول آن ۱۳۰ و عرض آن ۷۱ میلیمتر است؛ بنابراین شما میتوانید این پاوربانک را بهسادگی داخل جیب یا کیف خود قرار داده و همیشه همراه داشته باشید. ولتاژ ورودی این پاوربانک . ولت و ولتاژ خروجی آن . ولت است؛ همچنین شدت جریان ورودی این شارژر همراه . و شدت جریان خروجی در تنها درگاه آن ۲٫۴ آمپر است؛ بنابراین شما با استفاده از آن میتوانید علاوهبر باتری گوشی موبایل، باتری انواع تبلت و آیپد را هم شارژ کنید. پس اگر قصد دارید یک پاوربانک خوشدست با وزن کم و ابعاد مناسب بخرید و آن را همیشه همراه خود داشته باشید، پاوربانک شیائومی را فراموش نکنید موبايل شهر بهترين ها را از ما بخواهيد ٤٥متري عمار ياسر نبش مجتمع تجاري الزهرا ادامه توضيحات در كامنت اول #پاور بانكشيائومي ١٠٠٠٠دوپورت #موبايل موبايل شهر#سامسونگ #ال جي#هواوي #همراه بانك#باتري #كابل شارژ#شارژرپاور بانك شيائوميبزن شارژ شي #هيسكا
#کتلت#کتلت بازاری#خوشمزه#متفاوت#شیک#دیزاین#عاشق آشپزی#هنر#همراه با رسپی 👇👇👇 #کتلت بازاری مواد لازم برای۸ نفر سیب زمینی متوسط ۳ عدد آرد سفید ۱ پیمانه تخم مرغ ۱ عدد کره ۱ قاشق غذا خوری آب ۱ پیمانه آرد سوخاری  قاشق غذا خوری زردچوبه ۱ قاشق چای خوری پیاز متوسط ۱ عدد طرز تهیه ۱- ابتدا سیب زمینی را آبپز کرده ،پوست گرفته وداغ داغ له میکنیم. ۲- آب وزردچوبه وکره را درون قابلمه ریخته روی حرارت قرار میدهیم وقتی جوش آمد آرد را یکجا اضافه کرده وحرارت را کمتر کرده وسریع هم میزنیم .حدود سه دقیقه هم میزنیم تا خمیر وسط ظرف جمع شود. ۳- پیاز را رنده ریز میزنیم وآب پیاز را میگیریم به سیب زمینی همراه نمک وفلفل وتخم مرغ وآرد سوخاری اضافه وخوب مخلوط میکنیم. ۴- خمیر را به سیب زمینی اضافه وخوب هم میزنیم.مایه کتلت اصلا چسبندگی ندارد.درون دست فرم داده ودرون روغن سرخ میکنیم. سایر نکات این کتلت بسیار ترد هست واحتیاج به روغن کمتری دارد. بعداز سرخ کردن روی دستمال قرار دهید تا روغن اضافی گرفته شود. امیدوارم درست کنید و لذت ببرید 🌺🌺🌺🌺
#کتلت #کتلت بازاری#خوشمزه #متفاوت #شیک #دیزاین #عاشق آشپزی#هنر #همراه با رسپی 👇👇👇 #کتلت بازاری مواد لازم برای۸ نفر سیب زمینی متوسط ۳ عدد آرد سفید ۱ پیمانه تخم مرغ ۱ عدد کره ۱ قاشق غذا خوری آب ۱ پیمانه آرد سوخاری قاشق غذا خوری زردچوبه ۱ قاشق چای خوری پیاز متوسط ۱ عدد طرز تهیه ۱- ابتدا سیب زمینی را آبپز کرده ،پوست گرفته وداغ داغ له میکنیم. ۲- آب وزردچوبه وکره را درون قابلمه ریخته روی حرارت قرار میدهیم وقتی جوش آمد آرد را یکجا اضافه کرده وحرارت را کمتر کرده وسریع هم میزنیم .حدود سه دقیقه هم میزنیم تا خمیر وسط ظرف جمع شود. ۳- پیاز را رنده ریز میزنیم وآب پیاز را میگیریم به سیب زمینی همراه نمک وفلفل وتخم مرغ وآرد سوخاری اضافه وخوب مخلوط میکنیم. ۴- خمیر را به سیب زمینی اضافه وخوب هم میزنیم.مایه کتلت اصلا چسبندگی ندارد.درون دست فرم داده ودرون روغن سرخ میکنیم. سایر نکات این کتلت بسیار ترد هست واحتیاج به روغن کمتری دارد. بعداز سرخ کردن روی دستمال قرار دهید تا روغن اضافی گرفته شود. امیدوارم درست کنید و لذت ببرید 🌺🌺🌺🌺
.. چهار سال از این عکس و سفر گذشت . . . تنها همسفری که ازون سفر هنوز در کنارمه ساز و مونس عزیزمه.. خوش بخوانی رفیق بی ادعا... 🎶🎵 پ ن : زیر پاهام برفه و تنبور عزیز در دست . متاسفانه خاطرم نیست چه کسی این عکس رو گرفته .. امیدوارم هر جا هست حالش خوب باشه #سفر #طبیعت #دریا #برف #زمستان #طبیعتگردی #تنبور #موسیقی #موسیقی_باستانی #رفیق #همراه #مونس #جان
.. چهار سال از این عکس و سفر گذشت . . . تنها همسفری که ازون سفر هنوز در کنارمه ساز و مونس عزیزمه.. خوش بخوانی رفیق بی ادعا... 🎶🎵 پ ن : زیر پاهام برفه و تنبور عزیز در دست . متاسفانه خاطرم نیست چه کسی این عکس رو گرفته .. امیدوارم هر جا هست حالش خوب باشه #سفر #طبیعت #دریا #برف #زمستان #طبیعتگردی #تنبور #موسیقی #موسیقی_باستانی #رفیق #همراه #مونس #جان
موفقیت حتمی است : اگر مدیران خود را همانند کارکنانشان جزئی از مجموعه بدانند و به جای اینکه باری بر روی دوش کارکنان باشند ، برای رسیدن به موفقیت همراه آنها قدم بردارند. نظر شما چیه؟ #رهبری_کاریزماتیک #مدیریت_کاریزماتیک #مدیر #مدیریت #مدیریت_کسب_و_کار #مدیریت_منابع_انسانی #مدیریت_پروژه #مدیر_موفق #مدیریت_موفق #موفقیت #مدیران #مدیران_موفق #کارکنان #کارگران #کارگر #کارمند #کارمندان #کسب_و_کار #کسبوکار #کسب_و_کار_موفق #کسب_و_کار_خلاق #پیروزی #قله #سعود #همراه #قدم
موفقیت حتمی است : اگر مدیران خود را همانند کارکنانشان جزئی از مجموعه بدانند و به جای اینکه باری بر روی دوش کارکنان باشند ، برای رسیدن به موفقیت همراه آنها قدم بردارند. نظر شما چیه؟ #رهبری_کاریزماتیک #مدیریت_کاریزماتیک #مدیر #مدیریت #مدیریت_کسب_و_کار #مدیریت_منابع_انسانی #مدیریت_پروژه #مدیر_موفق #مدیریت_موفق #موفقیت #مدیران #مدیران_موفق #کارکنان #کارگران #کارگر #کارمند #کارمندان #کسب_و_کار #کسبوکار #کسب_و_کار_موفق #کسب_و_کار_خلاق #پیروزی #قله #سعود #همراه #قدم
موفقیت حتمی است : اگر مدیران خود را همانند کارکنانشان جزئی از مجموعه بدانند و به جای اینکه باری بر روی دوش کارکنان باشند ، برای رسیدن به موفقیت همراه آنها قدم بردارند. نظر شما چیه؟ #رهبری_کاریزماتیک #مدیریت_کاریزماتیک #مدیر #مدیریت #مدیریت_کسب_و_کار #مدیریت_منابع_انسانی #مدیریت_پروژه #مدیر_موفق #مدیریت_موفق #موفقیت #مدیران #مدیران_موفق #کارکنان #کارگران #کارگر #کارمند #کارمندان #کسب_و_کار #کسبوکار #کسب_و_کار_موفق #کسب_و_کار_خلاق #پیروزی #قله #سعود #همراه #قدم
موفقیت حتمی است : اگر مدیران خود را همانند کارکنانشان جزئی از مجموعه بدانند و به جای اینکه باری بر روی دوش کارکنان باشند ، برای رسیدن به موفقیت همراه آنها قدم بردارند. نظر شما چیه؟ #رهبری_کاریزماتیک #مدیریت_کاریزماتیک #مدیر #مدیریت #مدیریت_کسب_و_کار #مدیریت_منابع_انسانی #مدیریت_پروژه #مدیر_موفق #مدیریت_موفق #موفقیت #مدیران #مدیران_موفق #کارکنان #کارگران #کارگر #کارمند #کارمندان #کسب_و_کار #کسبوکار #کسب_و_کار_موفق #کسب_و_کار_خلاق #پیروزی #قله #سعود #همراه #قدم
#جاي عزيزان خالي👌🏻👌🏻👌🏻#شام#مرغ پخته شده در فر#همراه با سيب زميني#و ادويه جات مختلف😍😍😍😍
#جاي عزيزان خالي👌🏻👌🏻👌🏻#شام #مرغ پخته شده در فر#همراه با سيب زميني ادويه جات مختلف😍😍😍😍
❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️ آن روز که همدیگر را یافتیم، یافتنمان هنر نبود هنر این است که همدیگر را گمُ نکنیم #خط_خودکاری #خطاطی #مهدی #شاهنظری #ایران #اصفهان #عشق #علاقه #دوست_داشتن #زندگی #همراه #محبت
❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️ آن روز که همدیگر را یافتیم، یافتنمان هنر نبود هنر این است که همدیگر را گمُ نکنیم #خط_خودکاری #خطاطی #مهدی #شاهنظری #ایران #اصفهان #عشق #علاقه #دوست_داشتن #زندگی #همراه #محبت
امروز من هم #ابی میشوم #همراه با #یونیسف و سراسر #جهان جهت #احقاق #حقوق #کودکان با شعار #اینده روشن برای #بچه ها💙💙💙💙💙💙💙 #مهد#حقوق#کودک#یونیسف#مهدکودک_نمونه #حق#پویش#دوستدار
امروز من هم #ابی میشوم #همراه با #یونیسف و سراسر #جهان جهت #احقاق #حقوق #کودکان با شعار #اینده روشن برای #بچه ها💙💙💙💙💙💙💙 #مهد #حقوق #کودک #یونیسف #مهدکودک_نمونه #حق #پویش #دوستدار
اگر درمورد كنكور سوالي داريد زير همين پست بپرسيد ..! دوستانتون مخصوصا كنكوري هاي عزيز رو #تگ بفرماييد چون در برنامه بعدي كلي سورپرايز كنكوري داريم .. #كنكور#كنكور_سراسري#تجربي#رياضي#انساني#برنامه#برنامه_ريزي#برنامه_كنكوري#هدف#موفقيت#گلستان#گرگان#بهترين#سورپرايز#همراه#ويژه#خواب#درس#دانشجو#دانش_آموز#دانشاموز
اگر درمورد كنكور سوالي داريد زير همين پست بپرسيد ..! دوستانتون مخصوصا كنكوري هاي عزيز رو #تگ بفرماييد چون در برنامه بعدي كلي سورپرايز كنكوري داريم .. #كنكور #كنكور_سراسري #تجربي #رياضي #انساني #برنامه #برنامه_ريزي #برنامه_كنكوري #هدف #موفقيت #گلستان #گرگان #بهترين #سورپرايز #همراه #ويژه #خواب #درس #دانشجو #دانش_آموز #دانشاموز