پیک گرام

عکس ها و فیلم های درباره پایش در اینستاگرام

محبوب ترین عکس ها و فیلم های پایش

Instagram
🌱 سالها پیش با معاون اول بکی از روسای جمهور رفته بودیم ازبکستان ، یکی از وزرا هم امده بود که همه مطلع بودیم تا چند روز آینده برکنار می شود به رفقا میگفتم وزیری که وزارتش تمام شده چرا قبول کرده راهی سفر شود ، یکی گفت : برای روزی ۳۰۰ دلار حق ماموریت بعضی آدم ها در مدیریت های ارشد هویت کارتن خواب ذارند ، اعتبار و مکنتی ندارند ، پس نگران هیچ چیز نبستند ، حاضرند ففط برای اندکی پول یا یک موقعیت با هر شرایطی بمانند. اینها حتی اگر به وزارت هم برسند ، همچنان کارمند وزارتخانه خود هستند ، دنبال دردسر و تحول هم نیستند ، حق جلساتشان برسد همه عمر دعاگو هستند ، اگر نرسد یا قهر می کنند یا در صف دشمنان خونی قرار می گیرند #خبر #مدیریت #محمد_دلاوری #پایش
🌱 سالها پیش با معاون اول بکی از روسای جمهور رفته بودیم ازبکستان ، یکی از وزرا هم امده بود که همه مطلع بودیم تا چند روز آینده برکنار می شود به رفقا میگفتم وزیری که وزارتش تمام شده چرا قبول کرده راهی سفر شود ، یکی گفت : برای روزی ۳۰۰ دلار حق ماموریت بعضی آدم ها در مدیریت های ارشد هویت کارتن خواب ذارند ، اعتبار و مکنتی ندارند ، پس نگران هیچ چیز نبستند ، حاضرند ففط برای اندکی پول یا یک موقعیت با هر شرایطی بمانند. اینها حتی اگر به وزارت هم برسند ، همچنان کارمند وزارتخانه خود هستند ، دنبال دردسر و تحول هم نیستند ، حق جلساتشان برسد همه عمر دعاگو هستند ، اگر نرسد یا قهر می کنند یا در صف دشمنان خونی قرار می گیرند #خبر #مدیریت #محمد_دلاوری #پایش
🌱 سالها پیش با معاون اول بکی از روسای جمهور رفته بودیم ازبکستان ، یکی از وزرا هم امده بود که همه مطلع بودیم تا چند روز آینده برکنار می شود به رفقا میگفتم وزیری که وزارتش تمام شده چرا قبول کرده راهی سفر شود ، یکی گفت : برای روزی ۳۰۰ دلار حق ماموریت بعضی آدم ها در مدیریت های ارشد هویت کارتن خواب ذارند ، اعتبار و مکنتی ندارند ، پس نگران هیچ چیز نبستند ، حاضرند ففط برای اندکی پول یا یک موقعیت با هر شرایطی بمانند. اینها حتی اگر به وزارت هم برسند ، همچنان کارمند وزارتخانه خود هستند ، دنبال دردسر و تحول هم نیستند ، حق جلساتشان برسد همه عمر دعاگو هستند ، اگر نرسد یا قهر می کنند یا در صف دشمنان خونی قرار می گیرند #خبر #مدیریت #محمد_دلاوری #پایش
🌱 سالها پیش با معاون اول بکی از روسای جمهور رفته بودیم ازبکستان ، یکی از وزرا هم امده بود که همه مطلع بودیم تا چند روز آینده برکنار می شود به رفقا میگفتم وزیری که وزارتش تمام شده چرا قبول کرده راهی سفر شود ، یکی گفت : برای روزی ۳۰۰ دلار حق ماموریت بعضی آدم ها در مدیریت های ارشد هویت کارتن خواب ذارند ، اعتبار و مکنتی ندارند ، پس نگران هیچ چیز نبستند ، حاضرند ففط برای اندکی پول یا یک موقعیت با هر شرایطی بمانند. اینها حتی اگر به وزارت هم برسند ، همچنان کارمند وزارتخانه خود هستند ، دنبال دردسر و تحول هم نیستند ، حق جلساتشان برسد همه عمر دعاگو هستند ، اگر نرسد یا قهر می کنند یا در صف دشمنان خونی قرار می گیرند #خبر #مدیریت #محمد_دلاوری #پایش
. 💪💪💪💙❤ . 👑🎯همیشه مثل #کوه پشتتیم #استاد. ... شمام #استوار راهت رو ادامه بده.... چون ....✌✌✌ . 👈#کارت #درسته .😉.... . #حرف_حساب #کیاداوداسفندیاری #شفاف_سازی #پایش #پیگیری_تا_حصول_نتیجه #پیگیری_مستمر #استاد #مجری #انگیزه #زندگی #حرف_حق #دلار .
. 💪💪💪💙❤ . 👑🎯همیشه مثل #کوه پشتتیم #استاد . ... شمام #استوار راهت رو ادامه بده.... چون ....✌✌✌ . 👈#کارت #درسته .😉.... . #حرف_حساب #کیاداوداسفندیاری #شفاف_سازی #پایش #پیگیری_تا_حصول_نتیجه #پیگیری_مستمر #استاد #مجری #انگیزه #زندگی #حرف_حق #دلار .
🎥 درد دل کارشناس برنامه پایش: آیا آقای وزیر، معاون وزیر، نماینده مجلس و مدیرکل وقتی از کارت بانکی خود استفاده میکند نگرانی از بابت تمام شدن پولش دارد؟ #رهبر #جنگ_نرم #جذاب #سلبریتی #بازیگران_جنجالی #آناهیتاهمتی #آناهیتا_همتی #خامنه_ای #انقلاب #انقلاب_بیداری #انقلاب_فرهنگی #جهانگیری #دلار #سکه #امیرکبیر #خلیج_فارس #عشق #آمدنیوز #آمد_نیوز #یمن #مظلوم #غیرت #سگ #عزا #افسران_جنگ_نرم #اسرائیل #طنز #پایش #وزیر #اقتصاد
🎥 درد دل کارشناس برنامه پایش: آیا آقای وزیر، معاون وزیر، نماینده مجلس و مدیرکل وقتی از کارت بانکی خود استفاده میکند نگرانی از بابت تمام شدن پولش دارد؟ #رهبر #جنگ_نرم #جذاب #سلبریتی #بازیگران_جنجالی #آناهیتاهمتی #آناهیتا_همتی #خامنه_ای #انقلاب #انقلاب_بیداری #انقلاب_فرهنگی #جهانگیری #دلار #سکه #امیرکبیر #خلیج_فارس #عشق #آمدنیوز #آمد_نیوز #یمن #مظلوم #غیرت #سگ #عزا #افسران_جنگ_نرم #اسرائیل #طنز #پایش #وزیر #اقتصاد
.. از عجایب آزمون سردفتری قبولی چهار خواهر همزمان 😳 سازمان ثبت پاسخ دهد . . . . . . . . #پایش #ثبت_احوال  #سردفتری
.. از عجایب آزمون سردفتری قبولی چهار خواهر همزمان 😳 سازمان ثبت پاسخ دهد . . . . . . . . #پایش #ثبت_احوال #سردفتری
🌱 سالها پیش با معاون اول بکی از روسای جمهور رفته بودیم ازبکستان ، یکی از وزرا هم امده بود که همه مطلع بودیم تا چند روز آینده برکنار می شود به رفقا میگفتم وزیری که وزارتش تمام شده چرا قبول کرده راهی سفر شود ، یکی گفت : برای روزی ۳۰۰ دلار حق ماموریت بعضی آدم ها در مدیریت های ارشد هویت کارتن خواب ذارند ، اعتبار و مکنتی ندارند ، پس نگران هیچ چیز نبستند ، حاضرند ففط برای اندکی پول یا یک موقعیت با هر شرایطی بمانند. اینها حتی اگر به وزارت هم برسند ، همچنان کارمند وزارتخانه خود هستند ، دنبال دردسر و تحول هم نیستند ، حق جلساتشان برسد همه عمر دعاگو هستند ، اگر نرسد یا قهر می کنند یا در صف دشمنان خونی قرار می گیرند #مرسی_که_هستی #مدیریت #محمد_دلاوری #پایش
🌱 سالها پیش با معاون اول بکی از روسای جمهور رفته بودیم ازبکستان ، یکی از وزرا هم امده بود که همه مطلع بودیم تا چند روز آینده برکنار می شود به رفقا میگفتم وزیری که وزارتش تمام شده چرا قبول کرده راهی سفر شود ، یکی گفت : برای روزی ۳۰۰ دلار حق ماموریت بعضی آدم ها در مدیریت های ارشد هویت کارتن خواب ذارند ، اعتبار و مکنتی ندارند ، پس نگران هیچ چیز نبستند ، حاضرند ففط برای اندکی پول یا یک موقعیت با هر شرایطی بمانند. اینها حتی اگر به وزارت هم برسند ، همچنان کارمند وزارتخانه خود هستند ، دنبال دردسر و تحول هم نیستند ، حق جلساتشان برسد همه عمر دعاگو هستند ، اگر نرسد یا قهر می کنند یا در صف دشمنان خونی قرار می گیرند #مرسی_که_هستی #مدیریت #محمد_دلاوری #پایش
🌱 سالها پیش با معاون اول بکی از روسای جمهور رفته بودیم ازبکستان ، یکی از وزرا هم امده بود که همه مطلع بودیم تا چند روز آینده برکنار می شود به رفقا میگفتم وزیری که وزارتش تمام شده چرا قبول کرده راهی سفر شود ، یکی گفت : برای روزی ۳۰۰ دلار حق ماموریت بعضی آدم ها در مدیریت های ارشد هویت کارتن خواب ذارند ، اعتبار و مکنتی ندارند ، پس نگران هیچ چیز نبستند ، حاضرند ففط برای اندکی پول یا یک موقعیت با هر شرایطی بمانند. اینها حتی اگر به وزارت هم برسند ، همچنان کارمند وزارتخانه خود هستند ، دنبال دردسر و تحول هم نیستند ، حق جلساتشان برسد همه عمر دعاگو هستند ، اگر نرسد یا قهر می کنند یا در صف دشمنان خونی قرار می گیرند #مرسی_که_هستی #مدیریت #محمد_دلاوری #پایش
🌱 سالها پیش با معاون اول بکی از روسای جمهور رفته بودیم ازبکستان ، یکی از وزرا هم امده بود که همه مطلع بودیم تا چند روز آینده برکنار می شود به رفقا میگفتم وزیری که وزارتش تمام شده چرا قبول کرده راهی سفر شود ، یکی گفت : برای روزی ۳۰۰ دلار حق ماموریت بعضی آدم ها در مدیریت های ارشد هویت کارتن خواب ذارند ، اعتبار و مکنتی ندارند ، پس نگران هیچ چیز نبستند ، حاضرند ففط برای اندکی پول یا یک موقعیت با هر شرایطی بمانند. اینها حتی اگر به وزارت هم برسند ، همچنان کارمند وزارتخانه خود هستند ، دنبال دردسر و تحول هم نیستند ، حق جلساتشان برسد همه عمر دعاگو هستند ، اگر نرسد یا قهر می کنند یا در صف دشمنان خونی قرار می گیرند #مرسی_که_هستی #مدیریت #محمد_دلاوری #پایش
.. از عجایب آزمون سردفتری قبولی چهار خواهر همزمان 😳 سازمان ثبت پاسخ دهد . . . . . . . . #پایش #ثبت_احوال  #سردفتری
.. از عجایب آزمون سردفتری قبولی چهار خواهر همزمان 😳 سازمان ثبت پاسخ دهد . . . . . . . . #پایش #ثبت_احوال #سردفتری
. اعطای حق مرسی که هستی به مدیران 😘 . با صدای بلند گوش بدید😂😂 . . . . . . . #پایش #عجیجم😚  #مرسی_که_هستی
. اعطای حق مرسی که هستی به مدیران 😘 . با صدای بلند گوش بدید😂😂 . . . . . . . #پایش #عجیجم 😚 #مرسی_که_هستی
وقتی توی سی تا شبکه بدردنخور صدا و سیما، فقط #شبکه_افق و برنامه های #پایش و #تا_ثریا و #جهان_آرا صدای ناله مردم رو بازگو میکنند و دنبال راح حل میگردند، به این معنی هستش که من فقط این شبکه هارو نگه میدارم، شبکه های دیگه مثل صداو سیما مثل شبکه های ماهواره ای   و... فقط بدآموزی دارند... میفهمی؟ ! ؟ ! ؟ ب.د.آ.م.و.ز.ی عقلت رو دست عروسک گردانها نده... نظر شما چیه؟؟؟ ؟ #حسن_روحانی #علی_لاریجانی #هاشمی_رفسنجانی #میرحسین_موسوی #محمد_خاتمی #احمدی_نژاد #اصلاحات #اصولگرا #رهبر #مردم #بصیرت #آتش_به_اختیار
وقتی توی سی تا شبکه بدردنخور صدا و سیما، فقط #شبکه_افق و برنامه های #پایش و #تا_ثریا و #جهان_آرا صدای ناله مردم رو بازگو میکنند و دنبال راح حل میگردند، به این معنی هستش که من فقط این شبکه هارو نگه میدارم، شبکه های دیگه مثل صداو سیما مثل شبکه های ماهواره ای و... فقط بدآموزی دارند... میفهمی؟ ! ؟ ! ؟ ب.د.آ.م.و.ز.ی عقلت رو دست عروسک گردانها نده... نظر شما چیه؟؟؟ ؟ #حسن_روحانی #علی_لاریجانی #هاشمی_رفسنجانی #میرحسین_موسوی #محمد_خاتمی #احمدی_نژاد #اصلاحات #اصولگرا #رهبر #مردم #بصیرت #آتش_به_اختیار
#بازاریابی خدماتی$$$  $$$$$$$$$$$/$$$$$$$$$$$$ 🚙کارواش پارسا به مشتریانش آب رادیاتور؛شیشه شور و روغن رایگان میدهد!!$$$$$$$$ 🎯هدف👈 جذب مشتری در شرایط بد اقتصادی وافزایش ارزش کسب وکار در ذهن مشتریان  #کارآفرین  #خودرو #ثروت #استارتاپ #دکتر_کارآفرینی #هوش_مالی #انگیزشی #ایده_کارافرینی #پایش #تبلیغات #وقت_کار #خلاقیت #رستوران_گردی #آرش_رادمهر #کارآفرینی #بازاریابی #برندینگ #دکتر_رادمهر #درآمدزایی #پولسازی
#بازاریابی خدماتی$$$ $$$$$$$$$$$/$$$$$$$$$$$$ 🚙کارواش پارسا به مشتریانش آب رادیاتور؛شیشه شور و روغن رایگان میدهد!!$$$$$$$$ 🎯هدف👈 جذب مشتری در شرایط بد اقتصادی وافزایش ارزش کسب وکار در ذهن مشتریان #کارآفرین #خودرو #ثروت #استارتاپ #دکتر_کارآفرینی #هوش_مالی #انگیزشی #ایده_کارافرینی #پایش #تبلیغات #وقت_کار #خلاقیت #رستوران_گردی #آرش_رادمهر #کارآفرینی #بازاریابی #برندینگ #دکتر_رادمهر #درآمدزایی #پولسازی
برنامه وقت کار از شبکه ایران کالا رو اگر ندیدید ، اینجا می تونید #ویسرویس #وقت_کار #پایش #ایران_کالا #بهرادمهر #آقای_سرویسکار
برنامه وقت کار از شبکه ایران کالا رو اگر ندیدید ، اینجا می تونید #ویسرویس #وقت_کار #پایش #ایران_کالا #بهرادمهر #آقای_سرویسکار
. خلاصه برنامه آبان ۹۷ حضور در برنامه پایش به عنوان طراح در بخش ساختمان از تمامی عزیزان و تهیه کنندگان برنامه پایش جهت دعوت بنده و همچنین تلاش های چندین ساله ارزشمندشان در جهت بهبود فضای اقتصادی و رفع موانع کسب و کار کشور سپاسگزارم.  . #پایش #شبکه_یک #ساختمان #ویلا #آرشیتکت #صدا_و_سیما
. خلاصه برنامه آبان ۹۷ حضور در برنامه پایش به عنوان طراح در بخش ساختمان از تمامی عزیزان و تهیه کنندگان برنامه پایش جهت دعوت بنده و همچنین تلاش های چندین ساله ارزشمندشان در جهت بهبود فضای اقتصادی و رفع موانع کسب و کار کشور سپاسگزارم. . #پایش #شبکه_یک #ساختمان #ویلا #آرشیتکت #صدا_و_سیما
دوتا مبحث جالب رو کنارهم گذاشتم ببینید و قضاوت کنید #حق_تلاش #دلاوری #پایش #شوق_خدمت #مدیران #مدیر
دوتا مبحث جالب رو کنارهم گذاشتم ببینید و قضاوت کنید #حق_تلاش #دلاوری #پایش #شوق_خدمت #مدیران #مدیر
درد دل #کارشناس برنامه #پایش آیا آقای وزیر، معاون #وزیر #نماینده_مجلس و مدیرکل وقتی از کارت بانکی خود استفاده میکند نگرانی از بابت تمام شدن پولش دارد؟ 🔶 #خبر_تصویری 🔰🔰 ..
درد دل #کارشناس برنامه #پایش آیا آقای وزیر، معاون #وزیر #نماینده_مجلس و مدیرکل وقتی از کارت بانکی خود استفاده میکند نگرانی از بابت تمام شدن پولش دارد؟ 🔶 #خبر_تصویری 🔰🔰 ..
#تبلیغ فروشگاه اینترنتی زنبیل 🛒 🎁 کد هدیه تومانی 🎯هدف: برندینگ و فروش 🎭تکنیک: انیمیشن ⛳️روش جایگاه سازی: ◽️بهترین قیمت ◽️گزینه خوب برای خرید در مناسبتها  . ./ #کارآفرین  #عطر #ثروت #استارتاپ #دکتر_کارآفرینی #هوش_مالی #انگیزشی #ایده_کارافرینی #پایش #تبلیغات #وقت_کار #خلاقیت #رستوران_گردی #آرش_رادمهر #کارآفرینی #بازاریابی #برندینگ #دکتر_رادمهر #فست_فود #پولسازی
#تبلیغ فروشگاه اینترنتی زنبیل 🛒 🎁 کد هدیه تومانی 🎯هدف: برندینگ و فروش 🎭تکنیک: انیمیشن ⛳️روش جایگاه سازی: ◽️بهترین قیمت ◽️گزینه خوب برای خرید در مناسبتها . ./ #کارآفرین #عطر #ثروت #استارتاپ #دکتر_کارآفرینی #هوش_مالی #انگیزشی #ایده_کارافرینی #پایش #تبلیغات #وقت_کار #خلاقیت #رستوران_گردی #آرش_رادمهر #کارآفرینی #بازاریابی #برندینگ #دکتر_رادمهر #فست_فود #پولسازی
. یکی از فعالان موفق حوزه ی خبر آقای دلاوری بودن حتما خاطره ی گزارش های جذاب و بسته های خبری صرفا جهت اطلاع رو بیاد دارید ☺ در حال حاضر هم مجری توانمند برنامه ی موفق پایش هستن 😊 . :        #عکس#عکاسی#اینستاگرام#ایران#تهران#مجری#خبرنگار#پایش#محمد_دلاوری
. یکی از فعالان موفق حوزه ی خبر آقای دلاوری بودن حتما خاطره ی گزارش های جذاب و بسته های خبری صرفا جهت اطلاع رو بیاد دارید ☺ در حال حاضر هم مجری توانمند برنامه ی موفق پایش هستن 😊 . : #عکس #عکاسی #اینستاگرام #ایران #تهران #مجری #خبرنگار #پایش #محمد_دلاوری
. یکی از فعالان موفق حوزه ی خبر آقای دلاوری بودن حتما خاطره ی گزارش های جذاب و بسته های خبری صرفا جهت اطلاع رو بیاد دارید ☺ در حال حاضر هم مجری توانمند برنامه ی موفق پایش هستن 😊 . :        #عکس#عکاسی#اینستاگرام#ایران#تهران#مجری#خبرنگار#پایش#محمد_دلاوری
. یکی از فعالان موفق حوزه ی خبر آقای دلاوری بودن حتما خاطره ی گزارش های جذاب و بسته های خبری صرفا جهت اطلاع رو بیاد دارید ☺ در حال حاضر هم مجری توانمند برنامه ی موفق پایش هستن 😊 . : #عکس #عکاسی #اینستاگرام #ایران #تهران #مجری #خبرنگار #پایش #محمد_دلاوری
✍️ بهترین عکس دنیا❤️❤️ ..... ..... ..... مادرم #مدرک #پزشکی ندارد ؛ ولی دستهایش کاری میکنند که هزار #قرص و دوا نمیکند .. شماره #نظام #مهندسی ندارد ؛ ولی از منِ ویرانه با حرف هایش یک آدم نو می سازد .. ! #نقاش نیست ؛ ولی با یک کلام لبخندی روی لبهایم میکشد که هزار نقاش از پسش بر نمی آیند . ندیده ام توی #استدیو #ضبط صدا وقت بگذراند، ولی آهنگِ صدایش از هر #موسیقی گوش نواز تر است .. مادرم سر #آشپز و #رستوران دار نیست؛ ولی #عطرِ و #طعم #غذاهایش هوش از سر میپراند .. بهشت را زیر پایش ندیدم، ولی شک ندارم بهشت زیر #پایش نیست ...... #بهشت نعمتِ وجودش است ...🌹 ❤️عــــــــــاشقتم بهـــــــترین داشـــــته زندگــــــــیم ✍️ دلنوشته ......ریحــــــــــانه کپی میکنید ، حلال اما ..... 👇 👇  _ #ریحانه #صادقی#مشهد#بهشت
✍️ بهترین عکس دنیا❤️❤️ ..... ..... ..... مادرم #مدرک #پزشکی ندارد ؛ ولی دستهایش کاری میکنند که هزار #قرص و دوا نمیکند .. شماره #نظام #مهندسی ندارد ؛ ولی از منِ ویرانه با حرف هایش یک آدم نو می سازد .. ! #نقاش نیست ؛ ولی با یک کلام لبخندی روی لبهایم میکشد که هزار نقاش از پسش بر نمی آیند . ندیده ام توی #استدیو #ضبط صدا وقت بگذراند، ولی آهنگِ صدایش از هر #موسیقی گوش نواز تر است .. مادرم سر #آشپز و #رستوران دار نیست؛ ولی #عطرِ و #طعم #غذاهایش هوش از سر میپراند .. بهشت را زیر پایش ندیدم، ولی شک ندارم بهشت زیر #پایش نیست ...... #بهشت نعمتِ وجودش است ...🌹 ❤️عــــــــــاشقتم بهـــــــترین داشـــــته زندگــــــــیم ✍️ دلنوشته ......ریحــــــــــانه کپی میکنید ، حلال اما ..... 👇 👇 _ #ریحانه #صادقی #مشهد #بهشت
دوستان خوبم به علت ظریفت محدود و استقبال گسترده شما هنر دوستان لطفا هرچه سریعتر جهت تهیه بلیط قدام کنید شماره + تماس بگیرید #محسنابراهیمزاده #فراخوان_نوازنده #گیتارباس #گیتار_باس #گیتار_بیس #گیتاربیس #موسیقی #موزیک_پاپ #کنسرت #مشهد #قوچان #مجاز #کیبورد #پیانو #پایش #گروه_موسیقی_پایش #سیامک_شفائی #درامر #درامز_آکوستیک
دوستان خوبم به علت ظریفت محدود و استقبال گسترده شما هنر دوستان لطفا هرچه سریعتر جهت تهیه بلیط قدام کنید شماره + تماس بگیرید #محسنابراهیمزاده #فراخوان_نوازنده #گیتارباس #گیتار_باس #گیتار_بیس #گیتاربیس #موسیقی #موزیک_پاپ #کنسرت #مشهد #قوچان #مجاز #کیبورد #پیانو #پایش #گروه_موسیقی_پایش #سیامک_شفائی #درامر #درامز_آکوستیک
 دوره تخصصی (پایش و عیب یابی الکتروموتورها با استفاده از آنالیز اثرات الکتریکی) برگزار شده در دانشگاه علم و صنعت ایران  📣جهت برگزاری این دوره و انجام خدمات تست و پایش در محل سایت متقاضیان با شمارههای زیر تماس حاصل فرمایید: ☎۰۲۱-۷۷۲۴۰۴۳۱ 📱۰۹۱۹۰۳۹۴۷۷۵ 🌐.../ . #تست #اثرات #جریان #ولتاژ #موتور #ترموگرافی #دوربین_ترموگرافی #ترموویژن #حرارتی #بازرسی #بازرسی_ترموگرافی #عیب_یابی #تست #آموزش #برق #مکانیک #مهندسی_برق #مهندسی_مکانیک #ارتعاشات #آنالیز_ارتعاشات #آنالیز_جریان #موتور #الکتروموتور #ژنراتور #پایش #جریان
دوره تخصصی (پایش و عیب یابی الکتروموتورها با استفاده از آنالیز اثرات الکتریکی) برگزار شده در دانشگاه علم و صنعت ایران 📣جهت برگزاری این دوره و انجام خدمات تست و پایش در محل سایت متقاضیان با شمارههای زیر تماس حاصل فرمایید: ☎۰۲۱-۷۷۲۴۰۴۳۱ 📱۰۹۱۹۰۳۹۴۷۷۵ 🌐.../ . #تست #اثرات #جریان #ولتاژ #موتور #ترموگرافی #دوربین_ترموگرافی #ترموویژن #حرارتی #بازرسی #بازرسی_ترموگرافی #عیب_یابی #تست #آموزش #برق #مکانیک #مهندسی_برق #مهندسی_مکانیک #ارتعاشات #آنالیز_ارتعاشات #آنالیز_جریان #موتور #الکتروموتور #ژنراتور #پایش #جریان
🌱 اینو خوندید ؟ مفروض راسل اینه که ما به خاطر زیاد کارکردن دچار یک ریاضت طلبی احمقانه شدیم . باید نظام اقتصادی به شکلی باشه که با ۴ ساعت کار زندگی اداره شود و باقی ساعات به یادگیری ، خلاقیت و لذت صرف بشه 🤔👀 #محمد_دلاوری #راسل #دلت_خوشه_ها #پایش #صرفا_جهت_اطلاع
🌱 اینو خوندید ؟ مفروض راسل اینه که ما به خاطر زیاد کارکردن دچار یک ریاضت طلبی احمقانه شدیم . باید نظام اقتصادی به شکلی باشه که با ۴ ساعت کار زندگی اداره شود و باقی ساعات به یادگیری ، خلاقیت و لذت صرف بشه 🤔👀 #محمد_دلاوری #راسل #دلت_خوشه_ها #پایش #صرفا_جهت_اطلاع
#پنجمین_دوره_آموزشی_نگهداشت_عیب_یابی_و_تعمیر_تجهیزات_بیمارستانی #شاهرود_آبان_ جلسه ی ششم:بررسی و تعمیر دستگاه الکتروکوتر و پمپ سرنگ . 🔴 ارتباط با مدیریت مجموعه جهت مشاوره: خانم دکتر ذاکری، دکترای مهندسی پزشکی، 📞  ایدی تلگرام . 🔵 برای برگزاری این دوره آموزشی در شهر خود از طریق دایرکت با ما در ارتباط باشید. #مهندسی_پزشکی #پرتوپزشکی #مهندسی_برق #سازمان_آموزش_فنی_حرفه_ای #پایش_ضربان_امید #پایش #پایش_ضربان #آموزشگاه_کاوش #آموزشگاه #پیشگامان_قله_راه_سلامت #پیشگامان #تعمیرات_تجهیزات_پزشکی #الکترونیک #برق #بیوالکتریک #بیومکانیک #بیومواد #بالینی #تجهیزات_بیمارستان مجموعه ی پایش ضربان و پیشگامان
#پنجمین_دوره_آموزشی_نگهداشت_عیب_یابی_و_تعمیر_تجهیزات_بیمارستانی #شاهرود_آبان_ جلسه ی ششم:بررسی و تعمیر دستگاه الکتروکوتر و پمپ سرنگ . 🔴 ارتباط با مدیریت مجموعه جهت مشاوره: خانم دکتر ذاکری، دکترای مهندسی پزشکی، 📞 ایدی تلگرام . 🔵 برای برگزاری این دوره آموزشی در شهر خود از طریق دایرکت با ما در ارتباط باشید. #مهندسی_پزشکی #پرتوپزشکی #مهندسی_برق #سازمان_آموزش_فنی_حرفه_ای #پایش_ضربان_امید #پایش #پایش_ضربان #آموزشگاه_کاوش #آموزشگاه #پیشگامان_قله_راه_سلامت #پیشگامان #تعمیرات_تجهیزات_پزشکی #الکترونیک #برق #بیوالکتریک #بیومکانیک #بیومواد #بالینی #تجهیزات_بیمارستان مجموعه ی پایش ضربان و پیشگامان
. از عجایب آزمون سردفتری 🤔قبولی چهار خواهر همزمان 😳 . . . #پایش #ثبت_احوال #سردفتری
. از عجایب آزمون سردفتری 🤔قبولی چهار خواهر همزمان 😳 . . . #پایش #ثبت_احوال #سردفتری
. از عجایب آزمون سردفتری 🤔قبولی چهار خواهر همزمان 😳سازمان ثبت پاسخ دهد . . . . . . . . #پایش #ثبت_احوال  #سردفتری
. از عجایب آزمون سردفتری 🤔قبولی چهار خواهر همزمان 😳سازمان ثبت پاسخ دهد . . . . . . . . #پایش #ثبت_احوال #سردفتری
. از عجایب آزمون سردفتری 🤔قبولی چهار خواهر همزمان 😳سازمان ثبت پاسخ دهد . . . . . . . . #پایش #ثبت_احوال  #سردفتری
. از عجایب آزمون سردفتری 🤔قبولی چهار خواهر همزمان 😳سازمان ثبت پاسخ دهد . . . . . . . . #پایش #ثبت_احوال #سردفتری
قسمت دوم برنامه #پایش درباره لزوم داشتن #بیمه عمر کارشناس برتر: بابك بختياري قسمت اول بیمه_عمر_و_تامین_آتیه_پاسارگاد _ ☎ 📱 #بیمه #بیمه_عمر #بیمه_پاسارگاد #بیمه_آتیه #پاسارگاد #اقدسیه #شهرک_محلاتی #نمایندگی_بیمه_پاسارگاد
قسمت دوم برنامه #پایش درباره لزوم داشتن #بیمه عمر کارشناس برتر: بابك بختياري قسمت اول بیمه_عمر_و_تامین_آتیه_پاسارگاد _ ☎ 📱 #بیمه #بیمه_عمر #بیمه_پاسارگاد #بیمه_آتیه #پاسارگاد #اقدسیه #شهرک_محلاتی #نمایندگی_بیمه_پاسارگاد
. 🎤گزارش . 🎬 حضور مهندس دژکانی در برنامه #پایش | بخش #چهارم . 🏭گروه صنعتی تهران برتر چگونه پایه گذاری شد؟ . #پایش #کارآفرین . 🆔
. 🎤گزارش . 🎬 حضور مهندس دژکانی در برنامه #پایش | بخش #چهارم . 🏭گروه صنعتی تهران برتر چگونه پایه گذاری شد؟ . #پایش #کارآفرین . 🆔
. 🎤گزارش . 🎬 حضور مهندس دژکانی در برنامه #پایش | ادامه بخش #سوم . ⚙️چگونه کارگاه تولید زغال خود را راه اندازی کردید؟ . #پایش #کارآفرین . 🆔
. 🎤گزارش . 🎬 حضور مهندس دژکانی در برنامه #پایش | ادامه بخش #سوم . ⚙️چگونه کارگاه تولید زغال خود را راه اندازی کردید؟ . #پایش #کارآفرین . 🆔
. 🎤گزارش . 🎬 حضور مهندس دژکانی در برنامه #پایش | بخش #سوم . ⚙️چگونه کارگاه تولید زغال خود را راه اندازی کردید؟ . #پایش #کارآفرین . 🆔
. 🎤گزارش . 🎬 حضور مهندس دژکانی در برنامه #پایش | بخش #سوم . ⚙️چگونه کارگاه تولید زغال خود را راه اندازی کردید؟ . #پایش #کارآفرین . 🆔
. 🎤گزارش . 🎬 حضور مهندس دژکانی در برنامه #پایش | بخش دوم . 🌑 زغال خوب + 🤝 رفیق خوب = 💰کسب و کاری پرسود . #پایش #کارآفرین . 🆔
. 🎤گزارش . 🎬 حضور مهندس دژکانی در برنامه #پایش | بخش دوم . 🌑 زغال خوب + 🤝 رفیق خوب = 💰کسب و کاری پرسود . #پایش #کارآفرین . 🆔