پیک گرام

عکس ها و فیلم های درباره پوریا پیرزاده در اینستاگرام

محبوب ترین عکس ها و فیلم های پوریا پیرزاده

Instagram
اینم یه شبی که قرار بود بریم پالادیوم و فقط یه سر به مغازه موسیقی پارس بزنیم🙄 ولی وقتی رفتیم دیدیم که یه ذره حجمش از یه مغازه بیشتر و پر از سازهای درجه یک و خفنه🙂 این شد که نشستیم و ساز زدیم با هم کلی😄 کلا جای باحالی بود چون میتونستین برین و همه سازها رو تست کنین و بزنین و مردم هم بیان ببیننتون😎 در کل برای به کار بردن نخوردیم نون گندم ،دیدیم دست مردم! جای بسیار خوبیه!چون الان با این وضع قیمت ها واقعا نمیشه ساز خرید!ولی میتونین برین و حسابی باسازهایی که دوست دارین بزنین☺ جای همگی خالی✌ شب خوبی داشته باشین😊😉😛✌❤  .  _ #سحر_دزواریی#سحردزواریی#گیتار#گیتاریست#درام#درامر#ثمیلا_تحویلداری#ساکسوفن#پوریا_پیرزاده#پیانو#پیانیست#آموزش_آهنگسازی#آموزش_موسیقی#آموزشگاه_موسیقی_پلاریس#مدرس_گیتار#مدرس_موسیقی#پلاریس_بند#پلاریس_بند_موسیقی_پاپ_بانوان
اینم یه شبی که قرار بود بریم پالادیوم و فقط یه سر به مغازه موسیقی پارس بزنیم🙄 ولی وقتی رفتیم دیدیم که یه ذره حجمش از یه مغازه بیشتر و پر از سازهای درجه یک و خفنه🙂 این شد که نشستیم و ساز زدیم با هم کلی😄 کلا جای باحالی بود چون میتونستین برین و همه سازها رو تست کنین و بزنین و مردم هم بیان ببیننتون😎 در کل برای به کار بردن نخوردیم نون گندم ،دیدیم دست مردم! جای بسیار خوبیه!چون الان با این وضع قیمت ها واقعا نمیشه ساز خرید!ولی میتونین برین و حسابی باسازهایی که دوست دارین بزنین☺ جای همگی خالی✌ شب خوبی داشته باشین😊😉😛✌❤ . _ #سحر_دزواریی #سحردزواریی #گیتار #گیتاریست #درام #درامر #ثمیلا_تحویلداری #ساکسوفن #پوریا_پیرزاده #پیانو #پیانیست #آموزش_آهنگسازی #آموزش_موسیقی #آموزشگاه_موسیقی_پلاریس #مدرس_گیتار #مدرس_موسیقی #پلاریس_بند #پلاریس_بند_موسیقی_پاپ_بانوان
پوریای عزیز دلم ❤️ تلاش و همت و عشق و باور تو ستودنیست ! تو نابغهای من شاهد تمام زحمات و تلاشت هستم ومیدونم لایق بهترینها هستی و مطئنم که توی اوج میبینمت و همیشه بهت افتخار میکنم. گرفتن مدرک آهنگسازی از آکسفورد انگلستان لایق نابغهای مثل توست. 🥰🎹🥰 ❤️💋💋💋❤️💋💋💋❤️💋💋💋❤️    _ #پوریا_پیرزاده #پوریاپیرزاده  #آهنگسازی_آکسفورد #مدرک_آهنگسازی_آکسفورد #آکسفورد_انگلستان #تبریک #پلاریس_بند #پلاریس_بند_موسیقی_پاپ_بانوان #پلاریس #موسیقی #نابغه      __   #آموزشگاه_موسیقی_پلاریس _
پوریای عزیز دلم ❤️ تلاش و همت و عشق و باور تو ستودنیست ! تو نابغهای من شاهد تمام زحمات و تلاشت هستم ومیدونم لایق بهترینها هستی و مطئنم که توی اوج میبینمت و همیشه بهت افتخار میکنم. گرفتن مدرک آهنگسازی از آکسفورد انگلستان لایق نابغهای مثل توست. 🥰🎹🥰 ❤️💋💋💋❤️💋💋💋❤️💋💋💋❤️ _ #پوریا_پیرزاده #پوریاپیرزاده #آهنگسازی_آکسفورد #مدرک_آهنگسازی_آکسفورد #آکسفورد_انگلستان #تبریک #پلاریس_بند #پلاریس_بند_موسیقی_پاپ_بانوان #پلاریس #موسیقی #نابغه __ #آموزشگاه_موسیقی_پلاریس _
پوریای عزیز دلم ❤️ تلاش و همت و عشق و باور تو ستودنیست ! تو نابغهای من شاهد تمام زحمات و تلاشت هستم ومیدونم لایق بهترینها هستی و مطئنم که توی اوج میبینمت و همیشه بهت افتخار میکنم. گرفتن مدرک آهنگسازی از آکسفورد انگلستان لایق نابغهای مثل توست. 🥰🎹🥰 ❤️💋💋💋❤️💋💋💋❤️💋💋💋❤️    _ #پوریا_پیرزاده #پوریاپیرزاده  #آهنگسازی_آکسفورد #مدرک_آهنگسازی_آکسفورد #آکسفورد_انگلستان #تبریک #پلاریس_بند #پلاریس_بند_موسیقی_پاپ_بانوان #پلاریس #موسیقی #نابغه      __   #آموزشگاه_موسیقی_پلاریس _
پوریای عزیز دلم ❤️ تلاش و همت و عشق و باور تو ستودنیست ! تو نابغهای من شاهد تمام زحمات و تلاشت هستم ومیدونم لایق بهترینها هستی و مطئنم که توی اوج میبینمت و همیشه بهت افتخار میکنم. گرفتن مدرک آهنگسازی از آکسفورد انگلستان لایق نابغهای مثل توست. 🥰🎹🥰 ❤️💋💋💋❤️💋💋💋❤️💋💋💋❤️ _ #پوریا_پیرزاده #پوریاپیرزاده #آهنگسازی_آکسفورد #مدرک_آهنگسازی_آکسفورد #آکسفورد_انگلستان #تبریک #پلاریس_بند #پلاریس_بند_موسیقی_پاپ_بانوان #پلاریس #موسیقی #نابغه __ #آموزشگاه_موسیقی_پلاریس _
تلاش و همت و عشق و باورتان ستودنیست ! استاد #پوریا_پیرزاده عزیز دریافت مدرک آهنگسازی از آکسفورد انگلیس افتخاریست برای ما و تلاش بیشتر ما در راه اهداف شما برای پلاریس ! تبریک مجموعه پلاریس کمترین بیان شادی وصف ناپذیر ماست.    #پوریاپیرزاده  #آهنگسازی_آکسفورد #مدرک_آهنگسازی_آکسفورد #آکسفورد_انگلستان #تبریک #پلاریس_بند #پلاریس_بند_موسیقی_پاپ_بانوان #پلاریس #موسیقی #نابغه      __   #آموزشگاه_موسیقی_پلاریس _
تلاش و همت و عشق و باورتان ستودنیست ! استاد #پوریا_پیرزاده عزیز دریافت مدرک آهنگسازی از آکسفورد انگلیس افتخاریست برای ما و تلاش بیشتر ما در راه اهداف شما برای پلاریس ! تبریک مجموعه پلاریس کمترین بیان شادی وصف ناپذیر ماست. #پوریاپیرزاده #آهنگسازی_آکسفورد #مدرک_آهنگسازی_آکسفورد #آکسفورد_انگلستان #تبریک #پلاریس_بند #پلاریس_بند_موسیقی_پاپ_بانوان #پلاریس #موسیقی #نابغه __ #آموزشگاه_موسیقی_پلاریس _
تلاش و همت و عشق و باور تو ستودنیست ! به روزهای زیبای موفقیت می اندیشیدی زمانیکه خستگی ناپذیر و امیدوار به ما راههای پیروزی و گامهای موفقیت را نشان می دادی پوریای عزیز دریافت مدرک آهنگسازی تو از آکسفورد انگلیس افتخاریست برای ما و تلاش بیشتر ما در راه اهداف تو برای پلاریس ! تبریک گروه پلاریس کمترین بیان شادی وصف ناپذیر ماست.   #پوریاپیرزاده #پوریا_پیرزاده  #آهنگسازی_آکسفورد #مدرک_آهنگسازی_آکسفورد #آکسفورد_انگلستان #تبریک #پلاریس_بند #پلاریس_بند_موسیقی_پاپ_بانوان #پلاریس #موسیقی #نابغه      __
تلاش و همت و عشق و باور تو ستودنیست ! به روزهای زیبای موفقیت می اندیشیدی زمانیکه خستگی ناپذیر و امیدوار به ما راههای پیروزی و گامهای موفقیت را نشان می دادی پوریای عزیز دریافت مدرک آهنگسازی تو از آکسفورد انگلیس افتخاریست برای ما و تلاش بیشتر ما در راه اهداف تو برای پلاریس ! تبریک گروه پلاریس کمترین بیان شادی وصف ناپذیر ماست. #پوریاپیرزاده #پوریا_پیرزاده #آهنگسازی_آکسفورد #مدرک_آهنگسازی_آکسفورد #آکسفورد_انگلستان #تبریک #پلاریس_بند #پلاریس_بند_موسیقی_پاپ_بانوان #پلاریس #موسیقی #نابغه __
هنرجوی با استعداد و دوست داشتنی پلاریس عسل پیشگو 🤩 استاد ساکسوفن آقای #مجید_ترکاشوند عزیز و پر حوصله که برای شاگرداشون واقعا انرژی میذارن ❤️🎷❤️🎷❤️🎷❤️   _ #پلاریس_بند #پلاریس #آموزشگاه_موسیقی_پلاریس #ساکسوفن #ساز #آواز #پوریا_پیرزاده #بهار_ایلچی #علی_افشار #سپیده_ایلچی #استودیو_پلاریس    _     __ #استودیو_پلاریس #گروه_ستاره_قطبى_پاپ_بانوان
هنرجوی با استعداد و دوست داشتنی پلاریس عسل پیشگو 🤩 استاد ساکسوفن آقای #مجید_ترکاشوند عزیز و پر حوصله که برای شاگرداشون واقعا انرژی میذارن ❤️🎷❤️🎷❤️🎷❤️ _ #پلاریس_بند #پلاریس #آموزشگاه_موسیقی_پلاریس #ساکسوفن #ساز #آواز #پوریا_پیرزاده #بهار_ایلچی #علی_افشار #سپیده_ایلچی #استودیو_پلاریس _ __ #استودیو_پلاریس #گروه_ستاره_قطبى_پاپ_بانوان
بیشتر مردم وقتی بهترین روزهای عمرشان را میگذرانند،نمیدانند که دارند بهترین روزهای عمرشان را میگذرانند. #الیزابت_آلیو_کیتریج قدر لحظات زندگیمون رو بدونیم ❤️😍❤️ جای بقیه پلاریسهای خوشگل خیلی خالیه 🥰 #پلاریس #پلاریس_بند #پلاریس #پلاریس_بند_موسیقی_پاپ_بانوان #پلاریس_بند_پاپ_موزیک #پلاریس_استودیو #آموزشگاه_موسیقی_پلاریس #موسیقی #پاپ #بانوان #زن #ایران #هنر #هنرمند #زنان_هنرمند    _      #ساز #آواز #عشق #بهار_ایلچی #علی_افشار #پوریا_پیرزاده
بیشتر مردم وقتی بهترین روزهای عمرشان را میگذرانند،نمیدانند که دارند بهترین روزهای عمرشان را میگذرانند. #الیزابت_آلیو_کیتریج قدر لحظات زندگیمون رو بدونیم ❤️😍❤️ جای بقیه پلاریسهای خوشگل خیلی خالیه 🥰 #پلاریس #پلاریس_بند #پلاریس #پلاریس_بند_موسیقی_پاپ_بانوان #پلاریس_بند_پاپ_موزیک #پلاریس_استودیو #آموزشگاه_موسیقی_پلاریس #موسیقی #پاپ #بانوان #زن #ایران #هنر #هنرمند #زنان_هنرمند _ #ساز #آواز #عشق #بهار_ایلچی #علی_افشار #پوریا_پیرزاده
نوازندگی فوقالعاده استاد عزیزمون #پوریا_پیرزاده رهبرارکستر و تنظیمکننده #پلاریس_بند ❤️🎹❤️   ما که از دیدنش سیر نمیشیم 🎧🤩🎧 امیدوارم لذت ببرین 🎶⭐️🎶  _      #موسیقی #پیانو #نوازندگی #پیانیست  #آموزشگاه_موسیقی_پلاریس #گروه_ستاره_قطبى_پاپ_بانوان
نوازندگی فوقالعاده استاد عزیزمون #پوریا_پیرزاده رهبرارکستر و تنظیمکننده #پلاریس_بند ❤️🎹❤️ ما که از دیدنش سیر نمیشیم 🎧🤩🎧 امیدوارم لذت ببرین 🎶⭐️🎶 _ #موسیقی #پیانو #نوازندگی #پیانیست #آموزشگاه_موسیقی_پلاریس #گروه_ستاره_قطبى_پاپ_بانوان
فرصتی ویژه برای علاقمندان به آواز 🎤☺️🎤 برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره آموزشگاه تماس بگیرین 🙏🏻🤩🙏🏻 جایی بجز پلاریس نمیتونین تجربهاش کنید... 🙃🤩🙃🤩🙃🤩 #آکادمی_آواز #پلاریس_بند #ساز #خوانندگی #موسیقی #آموزشگاه_موسیقی_پلاریس    _     #استودیو_پلاریس #بهار_ایلچی #سپیده_ایلچی #علی_افشار #پوریا_پیرزاده
فرصتی ویژه برای علاقمندان به آواز 🎤☺️🎤 برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره آموزشگاه تماس بگیرین 🙏🏻🤩🙏🏻 جایی بجز پلاریس نمیتونین تجربهاش کنید... 🙃🤩🙃🤩🙃🤩 #آکادمی_آواز #پلاریس_بند #ساز #خوانندگی #موسیقی #آموزشگاه_موسیقی_پلاریس _ #استودیو_پلاریس #بهار_ایلچی #سپیده_ایلچی #علی_افشار #پوریا_پیرزاده
نوازندگی فوقالعاده #پوریا_پیرزاده رهبرارکستر و تنظیمکننده #پلاریس_بند ❤️🎹❤️   ما که از دیدنش سیر نمیشیم 🎧🤩🎧 امیدوارم لذت ببرین 🎶⭐️🎶  _      #موسیقی #پیانو #نوازندگی #پیانیست  #آموزشگاه_موسیقی_پلاریس #گروه_ستاره_قطبى_پاپ_بانوان
نوازندگی فوقالعاده #پوریا_پیرزاده رهبرارکستر و تنظیمکننده #پلاریس_بند ❤️🎹❤️ ما که از دیدنش سیر نمیشیم 🎧🤩🎧 امیدوارم لذت ببرین 🎶⭐️🎶 _ #موسیقی #پیانو #نوازندگی #پیانیست #آموزشگاه_موسیقی_پلاریس #گروه_ستاره_قطبى_پاپ_بانوان
پرنای عزیز نوازنده خوب گیتار اسپنیش گروه #پلاریس_بند تولدت مبارک ⭐️❤️🎂❤️⭐️ برات آرزوی خوشبختی و موفقیت داریم کلی ❤️⭐️❤️ _  جای پلاریسیهای که توی عکس نیستن خیلی خالیه ❤️❤️❤️💋💋💋❤️❤️❤️ #پلاریس_بند_موسیقی_پاپ_بانوان #پلاریس #گروه_ستاره_قطبى_پاپ_بانوان    __ #استودیو_پلاریس #آموزشگاه_موسیقی_پلاریس _     #زن #هنرمندان_زن #عشق #هنر #بهار_ایلچی #پوریا_پیرزاده #علی_افشار
پرنای عزیز نوازنده خوب گیتار اسپنیش گروه #پلاریس_بند تولدت مبارک ⭐️❤️🎂❤️⭐️ برات آرزوی خوشبختی و موفقیت داریم کلی ❤️⭐️❤️ _ جای پلاریسیهای که توی عکس نیستن خیلی خالیه ❤️❤️❤️💋💋💋❤️❤️❤️ #پلاریس_بند_موسیقی_پاپ_بانوان #پلاریس #گروه_ستاره_قطبى_پاپ_بانوان __ #استودیو_پلاریس #آموزشگاه_موسیقی_پلاریس _ #زن #هنرمندان_زن #عشق #هنر #بهار_ایلچی #پوریا_پیرزاده #علی_افشار
چگونه آهنگسازی یاد بگیریم؟ آموزش ساخت موسیقی قدم به قدم... مدرس : #پوریا_پیرزاده   آموزش پیانو به صورت کاملا حرفهای و آکادمیک 🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹 موسیقی #پوریا_پیرزاده _  #آموزش_آهنگسازی #آموزش_پیانو #پیانو #موسیقی #تدریس_موسیقی #آهنگسازی #آموزشگاه_موسیقی_پلاریس  _
چگونه آهنگسازی یاد بگیریم؟ آموزش ساخت موسیقی قدم به قدم... مدرس : #پوریا_پیرزاده آموزش پیانو به صورت کاملا حرفهای و آکادمیک 🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹 موسیقی #پوریا_پیرزاده _ #آموزش_آهنگسازی #آموزش_پیانو #پیانو #موسیقی #تدریس_موسیقی #آهنگسازی #آموزشگاه_موسیقی_پلاریس _
چگونه آهنگسازی یاد بگیریم؟ آموزش ساخت موسیقی قدم به قدم... مدرس : #پوریا_پیرزاده   آموزش پیانو به صورت کاملا حرفهای و آکادمیک 🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹 موسیقی #پوریا_پیرزاده _  #آموزش_آهنگسازی #آموزش_پیانو #پیانو #موسیقی #تدریس_موسیقی #آهنگسازی #آموزشگاه_موسیقی_پلاریس  _
چگونه آهنگسازی یاد بگیریم؟ آموزش ساخت موسیقی قدم به قدم... مدرس : #پوریا_پیرزاده آموزش پیانو به صورت کاملا حرفهای و آکادمیک 🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹 موسیقی #پوریا_پیرزاده _ #آموزش_آهنگسازی #آموزش_پیانو #پیانو #موسیقی #تدریس_موسیقی #آهنگسازی #آموزشگاه_موسیقی_پلاریس _
چگونه آهنگسازی یاد بگیریم؟ آموزش ساخت موسیقی قدم به قدم... مدرس : #پوریا_پیرزاده   آموزش پیانو به صورت کاملا حرفهای و آکادمیک 🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹 موسیقی #پوریا_پیرزاده _  #آموزش_آهنگسازی #آموزش_پیانو #پیانو #موسیقی #تدریس_موسیقی #آهنگسازی #آموزشگاه_موسیقی_پلاریس  _
چگونه آهنگسازی یاد بگیریم؟ آموزش ساخت موسیقی قدم به قدم... مدرس : #پوریا_پیرزاده آموزش پیانو به صورت کاملا حرفهای و آکادمیک 🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹 موسیقی #پوریا_پیرزاده _ #آموزش_آهنگسازی #آموزش_پیانو #پیانو #موسیقی #تدریس_موسیقی #آهنگسازی #آموزشگاه_موسیقی_پلاریس _
چگونه آهنگسازی یاد بگیریم؟ آموزش ساخت موسیقی قدم به قدم... مدرس : #پوریا_پیرزاده   آموزش پیانو به صورت کاملا حرفهای و آکادمیک 🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹 موسیقی #پوریا_پیرزاده _  #آموزش_آهنگسازی #آموزش_پیانو #پیانو #موسیقی #تدریس_موسیقی #آهنگسازی #آموزشگاه_موسیقی_پلاریس  _
چگونه آهنگسازی یاد بگیریم؟ آموزش ساخت موسیقی قدم به قدم... مدرس : #پوریا_پیرزاده آموزش پیانو به صورت کاملا حرفهای و آکادمیک 🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹 موسیقی #پوریا_پیرزاده _ #آموزش_آهنگسازی #آموزش_پیانو #پیانو #موسیقی #تدریس_موسیقی #آهنگسازی #آموزشگاه_موسیقی_پلاریس _
چگونه آهنگسازی یاد بگیریم؟ آموزش ساخت موسیقی قدم به قدم... مدرس : #پوریا_پیرزاده   آموزش پیانو به صورت کاملا حرفهای و آکادمیک 🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹 موسیقی #پوریا_پیرزاده _  #آموزش_آهنگسازی #آموزش_پیانو #پیانو #موسیقی #تدریس_موسیقی #آهنگسازی #آموزشگاه_موسیقی_پلاریس  _
چگونه آهنگسازی یاد بگیریم؟ آموزش ساخت موسیقی قدم به قدم... مدرس : #پوریا_پیرزاده آموزش پیانو به صورت کاملا حرفهای و آکادمیک 🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹 موسیقی #پوریا_پیرزاده _ #آموزش_آهنگسازی #آموزش_پیانو #پیانو #موسیقی #تدریس_موسیقی #آهنگسازی #آموزشگاه_موسیقی_پلاریس _
چگونه آهنگسازی یاد بگیریم؟ آموزش ساخت موسیقی قدم به قدم... مدرس : #پوریا_پیرزاده   آموزش پیانو به صورت کاملا حرفهای و آکادمیک 🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹 موسیقی #پوریا_پیرزاده _  #آموزش_آهنگسازی #آموزش_پیانو #پیانو #موسیقی #تدریس_موسیقی #آهنگسازی #آموزشگاه_موسیقی_پلاریس  _
چگونه آهنگسازی یاد بگیریم؟ آموزش ساخت موسیقی قدم به قدم... مدرس : #پوریا_پیرزاده آموزش پیانو به صورت کاملا حرفهای و آکادمیک 🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹 موسیقی #پوریا_پیرزاده _ #آموزش_آهنگسازی #آموزش_پیانو #پیانو #موسیقی #تدریس_موسیقی #آهنگسازی #آموزشگاه_موسیقی_پلاریس _
تولدت مبارک بهترین تنظیم کننده و رهبر ارکستر دنیا ❤️🎂❤️ ایشالله همیشه دلتون شاد باشه و خوشبخت باشین و از ته دل بخندین 🤩❤️🤩 🎶🎶🎶⭐️⭐️⭐️🎶🎶🎶⭐️⭐️⭐️ #پوریا_پیرزاده ❤️  _ #تولدت_مبارک #پلاریس #پلاریس_بند #پلاریس #پلاریس_بند_موسیقی_پاپ_بانوان #پلاریس_بند_پاپ_موزیک #پلاریس_استودیو #آموزشگاه_موسیقی_پلاریس #موسیقی #پاپ #بانوان #زن #ایران #هنر #هنرمند #پیانو #آهنگسازی #آواز #سپیده_ایلچی #بهار_ایلچی #علی_افشار #آموزشگاه_موسیقی_پلاریس    _
تولدت مبارک بهترین تنظیم کننده و رهبر ارکستر دنیا ❤️🎂❤️ ایشالله همیشه دلتون شاد باشه و خوشبخت باشین و از ته دل بخندین 🤩❤️🤩 🎶🎶🎶⭐️⭐️⭐️🎶🎶🎶⭐️⭐️⭐️ #پوریا_پیرزاده ❤️ _ #تولدت_مبارک #پلاریس #پلاریس_بند #پلاریس #پلاریس_بند_موسیقی_پاپ_بانوان #پلاریس_بند_پاپ_موزیک #پلاریس_استودیو #آموزشگاه_موسیقی_پلاریس #موسیقی #پاپ #بانوان #زن #ایران #هنر #هنرمند #پیانو #آهنگسازی #آواز #سپیده_ایلچی #بهار_ایلچی #علی_افشار #آموزشگاه_موسیقی_پلاریس _
تولدتون مبارک آقای پیرزاده عزیز دل استاد توانمند و بینظیر پلاریسی 🤩 ایشالله همیشه دلتون شاد باشه و خوشبخت باشین و از ته دل بخندین 🤩❤️🤩 🎶🎶🎶⭐️⭐️⭐️🎶🎶🎶⭐️⭐️⭐️ #پوریا_پیرزاده ❤️   #تولدت_مبارک #پلاریس #پلاریس_بند #پلاریس #پلاریس_بند_موسیقی_پاپ_بانوان #پلاریس_بند_پاپ_موزیک #پلاریس_استودیو #آموزشگاه_موسیقی_پلاریس #موسیقی #پاپ #بانوان #زن #ایران #هنر #هنرمند #آهنگسازی #پیانو #آواز #سپیده_ایلچی #بهار_ایلچی #علی_افشار #آموزشگاه_موسیقی_پلاریس    _
تولدتون مبارک آقای پیرزاده عزیز دل استاد توانمند و بینظیر پلاریسی 🤩 ایشالله همیشه دلتون شاد باشه و خوشبخت باشین و از ته دل بخندین 🤩❤️🤩 🎶🎶🎶⭐️⭐️⭐️🎶🎶🎶⭐️⭐️⭐️ #پوریا_پیرزاده ❤️ #تولدت_مبارک #پلاریس #پلاریس_بند #پلاریس #پلاریس_بند_موسیقی_پاپ_بانوان #پلاریس_بند_پاپ_موزیک #پلاریس_استودیو #آموزشگاه_موسیقی_پلاریس #موسیقی #پاپ #بانوان #زن #ایران #هنر #هنرمند #آهنگسازی #پیانو #آواز #سپیده_ایلچی #بهار_ایلچی #علی_افشار #آموزشگاه_موسیقی_پلاریس _
تولد بهترین تهیه کننده دنیا ❤️🎂❤️ آقای افشار عزیز دل از طرف همه پلاریسیها براتون بهترین آرزوها رو داریم و امیدواریم که همیشه از ته دل بخندین و سلامت وخوشبخت باشین. ❤️❤️❤️ #علی_افشار  _ 🎂❤️🎂 ❤️🎶❤️ #پلاریس #پلاریس_بند #پلاریس #پلاریس_بند_موسیقی_پاپ_بانوان #پلاریس_بند_پاپ_موزیک #پلاریس_استودیو #آموزشگاه_موسیقی_پلاریس #موسیقی #پاپ #بانوان #زن #ایران #هنر #هنرمند #زنان_هنرمند #هندی #آواز #سپیده_ایلچی #بهار_ایلچی #علی_افشار #پوریا_پیرزاده #آموزشگاه_موسیقی_پلاریس    _      #ساز #آواز #عشق
تولد بهترین تهیه کننده دنیا ❤️🎂❤️ آقای افشار عزیز دل از طرف همه پلاریسیها براتون بهترین آرزوها رو داریم و امیدواریم که همیشه از ته دل بخندین و سلامت وخوشبخت باشین. ❤️❤️❤️ #علی_افشار _ 🎂❤️🎂 ❤️🎶❤️ #پلاریس #پلاریس_بند #پلاریس #پلاریس_بند_موسیقی_پاپ_بانوان #پلاریس_بند_پاپ_موزیک #پلاریس_استودیو #آموزشگاه_موسیقی_پلاریس #موسیقی #پاپ #بانوان #زن #ایران #هنر #هنرمند #زنان_هنرمند #هندی #آواز #سپیده_ایلچی #بهار_ایلچی #علی_افشار #پوریا_پیرزاده #آموزشگاه_موسیقی_پلاریس _ #ساز #آواز #عشق
همیشه می شود خدا را در چشمان بی کینه و لبخند بامهر دید و فهمید که عشق در صدای بلند کودکیست که لذت و شادی امروز را به فردایی نامعلوم نمی فروشد ! او سوداگر و تاجر نیست او کودک است با آینده ای که در دستان منو توست !! شادی و لذت امروز او را فدای روزهای نیامده نکنیم !!! #روز_کودک_مبارک _ موسیقی _ #کودکان_بزرگترین_سرمایه_زندگی #آموزشگاه_موسیقی_پلاریس #موسیقی #پلاریس #پلاریس_بند_موسیقی_پاپ_بانوان #پلاریس_بند #پلاریس_استودیو    _  _  __ #مهشید_مولایی #بهار_ایلچی #سپیده_ایلچی #پوریا_پیرزاده #علی_افشار #کودک #شادی #عشق
همیشه می شود خدا را در چشمان بی کینه و لبخند بامهر دید و فهمید که عشق در صدای بلند کودکیست که لذت و شادی امروز را به فردایی نامعلوم نمی فروشد ! او سوداگر و تاجر نیست او کودک است با آینده ای که در دستان منو توست !! شادی و لذت امروز او را فدای روزهای نیامده نکنیم !!! #روز_کودک_مبارک _ موسیقی _ #کودکان_بزرگترین_سرمایه_زندگی #آموزشگاه_موسیقی_پلاریس #موسیقی #پلاریس #پلاریس_بند_موسیقی_پاپ_بانوان #پلاریس_بند #پلاریس_استودیو _ _ __ #مهشید_مولایی #بهار_ایلچی #سپیده_ایلچی #پوریا_پیرزاده #علی_افشار #کودک #شادی #عشق
همیشه می شود خدا را در چشمان بی کینه و لبخند بامهر دید و فهمید که عشق در صدای بلند کودکیست که لذت و شادی امروز را به فردایی نامعلوم نمی فروشد ! او سوداگر و تاجر نیست او کودک است با آینده ای که در دستان منو توست !! شادی و لذت امروز او را فدای روزهای نیامده نکنیم !!! #روز_کودک_مبارک موسیقی   #کودکان_بزرگترین_سرمایه_زندگی #آموزشگاه_موسیقی_پلاریس #موسیقی #پلاریس #پلاریس_بند_موسیقی_پاپ_بانوان #پلاریس_بند #پلاریس_استودیو    _  _  __ #مهشید_مولایی #بهار_ایلچی #سپیده_ایلچی #پوریا_پیرزاده #علی_افشار #کودک #شادی #عشق
همیشه می شود خدا را در چشمان بی کینه و لبخند بامهر دید و فهمید که عشق در صدای بلند کودکیست که لذت و شادی امروز را به فردایی نامعلوم نمی فروشد ! او سوداگر و تاجر نیست او کودک است با آینده ای که در دستان منو توست !! شادی و لذت امروز او را فدای روزهای نیامده نکنیم !!! #روز_کودک_مبارک موسیقی #کودکان_بزرگترین_سرمایه_زندگی #آموزشگاه_موسیقی_پلاریس #موسیقی #پلاریس #پلاریس_بند_موسیقی_پاپ_بانوان #پلاریس_بند #پلاریس_استودیو _ _ __ #مهشید_مولایی #بهار_ایلچی #سپیده_ایلچی #پوریا_پیرزاده #علی_افشار #کودک #شادی #عشق