پیک گرام

عکس ها و فیلم های درباره چگوارا در اینستاگرام

محبوب ترین عکس ها و فیلم های چگوارا

Instagram
زندگی کوتاه انقلاب یا چگوارا سخن می گوید کونگمای و پینگ آن ترجمه :ژانت امینی چاپ اول سال ۱۳۵۸ ق ۴۰ ت  #کتاب#تاریخی#جذاب#نایاب#کمیاب#قدیمی#چگوارا#انقلاب#رمان#داستان
زندگی کوتاه انقلاب یا چگوارا سخن می گوید کونگمای و پینگ آن ترجمه :ژانت امینی چاپ اول سال ۱۳۵۸ ق ۴۰ ت #کتاب #تاریخی #جذاب #نایاب #کمیاب #قدیمی #چگوارا #انقلاب #رمان #داستان
زندگی کوتاه انقلاب یا چگوارا سخن می گوید کونگمای و پینگ آن ترجمه :ژانت امینی چاپ اول سال ۱۳۵۸ ق ۴۰ ت  #کتاب#تاریخی#جذاب#نایاب#کمیاب#قدیمی#چگوارا#انقلاب#رمان#داستان
زندگی کوتاه انقلاب یا چگوارا سخن می گوید کونگمای و پینگ آن ترجمه :ژانت امینی چاپ اول سال ۱۳۵۸ ق ۴۰ ت #کتاب #تاریخی #جذاب #نایاب #کمیاب #قدیمی #چگوارا #انقلاب #رمان #داستان
#عکاس : رنه بری ( ) اهلسوئیس وی بخش عمده ای از #شهرتش به واسطهی عکاسی از #چگوارا و #پیکاسو بود
#عکاس : رنه بری ( ) اهلسوئیس وی بخش عمده ای از #شهرتش به واسطهی عکاسی از #چگوارا و #پیکاسو بود
مردمان شهر برای آزادی تابوت ساختند◼️ و برای عشق مرز➖➖ غافل از اینکه ⚠️ نه آزادی در تابوت جا میگیرد 💢 و نه عشق مرز میشناسد #چگوارا ┄┄❅✾❅┄┄
مردمان شهر برای آزادی تابوت ساختند◼️ و برای عشق مرز➖➖ غافل از اینکه ⚠️ نه آزادی در تابوت جا میگیرد 💢 و نه عشق مرز میشناسد #چگوارا ┄┄❅✾❅┄┄
مردمان شهر برای آزادی تابوت ساختند◼️ و برای عشق مرز➖➖ غافل از اینکه ⚠️ نه آزادی در تابوت جا میگیرد 💢 و نه عشق مرز میشناسد #چگوارا ┄┄❅✾❅┄┄
مردمان شهر برای آزادی تابوت ساختند◼️ و برای عشق مرز➖➖ غافل از اینکه ⚠️ نه آزادی در تابوت جا میگیرد 💢 و نه عشق مرز میشناسد #چگوارا ┄┄❅✾❅┄┄
🆔: 📝 ⚪⚪⚪🅿️ ⚪⚪🅿️ ⚪🅿️ 🅿️ ⚪ ⚪ 🆑 ⚪ ⚪ #پست_جدید نقل قول👈 #سید_ابراهیم_یزدانجو کپی با ذکر منبع 💯 ⚪➖⚪➖⚪➖⚪➖⚪➖⚪➖⚪➖⚪➖⚪ #جملات_رنگی #رنگین_کمان_جملات  ⚪➖⚪➖⚪➖⚪➖⚪➖⚪➖⚪➖⚪➖⚪ 🌈__🌈 ⚫ ⚪ ⚫ 🆔 🆔 🆔
🆔: 📝 ⚪⚪⚪🅿️ ⚪⚪🅿️ ⚪🅿️ 🅿️ ⚪ ⚪ 🆑 ⚪ ⚪ #پست_جدید نقل قول👈 #سید_ابراهیم_یزدانجو کپی با ذکر منبع 💯 ⚪➖⚪➖⚪➖⚪➖⚪➖⚪➖⚪➖⚪➖⚪ #جملات_رنگی #رنگین_کمان_جملات ⚪➖⚪➖⚪➖⚪➖⚪➖⚪➖⚪➖⚪➖⚪ 🌈__🌈 ⚫ ⚪ ⚫ 🆔 🆔 🆔
  _ خواستند مارا دفن کنند غافل از این که ما بذر بودیم . #چگوارا
_ خواستند مارا دفن کنند غافل از این که ما بذر بودیم . #چگوارا
خرین نامه ی ارنستو چه گوارا به معشوقه اش : لایق تو کسی نیست جز آنکسی که : تو را انتخاب کند نه امتحان تو را نگاه کند نه اینکه ببیند ... تو را حس کند نه اینکه لمست کند تو را بسازد نه اینکه بسوزاند ... تو را بیاراید نه اینکه بیازارد تو را بخنداند نه اینکه برنجاند ... تو را دوست بدارد و بدارد و بدارد ﺳﺎﺩﻩ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻦ ﺍﻣﺎ ﺳﺎﺩﻩ ﻋﺒﻮﺭ ﻧﮑﻦ ﺍﺯ ﺩﻧﯿﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮑﺒﺎﺭ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺍﺵ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ ! ﺳﺎﺩﻩ ﺑﺎﺯﮔﺮﺩ ﺍﻣﺎ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺮﻧﮕﺮﺩ ﺑﻪ ﺩﻧﯿﺎﯼ کسی که ﺑﻪ ﺯﺧﻢ ﺯﺩﻧﺖ ﻋﺎﺩﺕ ﮐﺮﺩﻩ ﺣﺘﯽ ﺍﮔﺮ ﺷﺎﻫﺮﮒ ﺣﯿﺎﺗﺖ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﺎﻧﺶ ﯾﺎﻓﺘﯽ ! ﻭ ﺑﻪ ﯾﺎﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺵ : ﻫﯿﭽﮑﺲ ﺍﺭﺯﺵ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪﻥ ﺍﺭﺯﺵ ﻫﺎﯾﺖ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺭﺩ ... ﮔﺎﻫﯽ ﺧﻮﺩﺕ ﺭﺍ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻦ  #چگوارا #ادبیات #نامه #سفر #زندگی #مردانه #مرگ
خرین نامه ی ارنستو چه گوارا به معشوقه اش : لایق تو کسی نیست جز آنکسی که : تو را انتخاب کند نه امتحان تو را نگاه کند نه اینکه ببیند ... تو را حس کند نه اینکه لمست کند تو را بسازد نه اینکه بسوزاند ... تو را بیاراید نه اینکه بیازارد تو را بخنداند نه اینکه برنجاند ... تو را دوست بدارد و بدارد و بدارد ﺳﺎﺩﻩ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻦ ﺍﻣﺎ ﺳﺎﺩﻩ ﻋﺒﻮﺭ ﻧﮑﻦ ﺍﺯ ﺩﻧﯿﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮑﺒﺎﺭ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺍﺵ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ ! ﺳﺎﺩﻩ ﺑﺎﺯﮔﺮﺩ ﺍﻣﺎ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺮﻧﮕﺮﺩ ﺑﻪ ﺩﻧﯿﺎﯼ کسی که ﺑﻪ ﺯﺧﻢ ﺯﺩﻧﺖ ﻋﺎﺩﺕ ﮐﺮﺩﻩ ﺣﺘﯽ ﺍﮔﺮ ﺷﺎﻫﺮﮒ ﺣﯿﺎﺗﺖ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﺎﻧﺶ ﯾﺎﻓﺘﯽ ! ﻭ ﺑﻪ ﯾﺎﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺵ : ﻫﯿﭽﮑﺲ ﺍﺭﺯﺵ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪﻥ ﺍﺭﺯﺵ ﻫﺎﯾﺖ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺭﺩ ... ﮔﺎﻫﯽ ﺧﻮﺩﺕ ﺭﺍ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻦ #چگوارا #ادبیات #نامه #سفر #زندگی #مردانه #مرگ
همهی انسانها ، هر روز صبح که بیدار میشوند موهایشان را درست میکنند ، اما قلبشان را نه ! #چگوارا
همهی انسانها ، هر روز صبح که بیدار میشوند موهایشان را درست میکنند ، اما قلبشان را نه ! #چگوارا
۰۰۰ #مارادونا مدتے بخاطر افسردگے پس از ترڪ اعتياد، در تيمارستان بسترے بود، وقتے مرخص شد حرف قشنگے زد: اونجا ديوانہ هاے زيادے بودند، يكے مےگفت من #چگوارا هستم همہ باور مےكردن، يكے مےگفت من #گاندی ام همہ قبول مےكردن : ولے وقتے من گفتم مارادونا هستم همہ خنديدن و گفتن هيچ كس مارادونا نمیشہ، اونجا بود كہ من خجالت كشيدم كہ چہ بر سر خودم آوردم. در اين دنيا #غرور دمار از روزگار آدم درمياره و دقيقا گرفتار چيزے ميشے كہ فكر مےكنے هرگز در دامش نخواهے افتاد. مراقب خودتان باشيد، برگ ها هميشہ زمانے مےريزند كہ فكر مےكنند #طلا شدند. #مهدی_ناطقی#ایمورتال_تیم #خدایا_شکرت_که_هستی_و_برایمان_خدایی_میکنی
۰۰۰ #مارادونا مدتے بخاطر افسردگے پس از ترڪ اعتياد، در تيمارستان بسترے بود، وقتے مرخص شد حرف قشنگے زد: اونجا ديوانہ هاے زيادے بودند، يكے مےگفت من #چگوارا هستم همہ باور مےكردن، يكے مےگفت من #گاندی ام همہ قبول مےكردن : ولے وقتے من گفتم مارادونا هستم همہ خنديدن و گفتن هيچ كس مارادونا نمیشہ، اونجا بود كہ من خجالت كشيدم كہ چہ بر سر خودم آوردم. در اين دنيا #غرور دمار از روزگار آدم درمياره و دقيقا گرفتار چيزے ميشے كہ فكر مےكنے هرگز در دامش نخواهے افتاد. مراقب خودتان باشيد، برگ ها هميشہ زمانے مےريزند كہ فكر مےكنند #طلا شدند. #مهدی_ناطقی #ایمورتال_تیم #خدایا_شکرت_که_هستی_و_برایمان_خدایی_میکنی
. بسم الله . #امام_خمینی گفت: اگر #آمریکا و #اسرائیل در بالای مأذنههایشان، لا اله الا الله هم بگویند، ما قبول نداریم! . آقا #سید_عل آقا گفت: اگر غلطی از آن ها سر بزند، #جمهوری_اسلامی ، #تلاویو و #حیفا را با خاک یکسان خواهد کرد! . #امام_موسی_صدر گفت: ما اسرائیل را #شر_مطلق میدانیم. بدتر از اسرائیل در جهان وجود ندارد. با #شیطان درگیر شود، در کنار شیطان خواهیم ایستاد. با چپ درگیر شود، در کنار #چپ خواهیم ایستاد. با راست درگیر شود، در کنار #راست خواهیم ایستاد. . #سیدحسن_نصرالله گفت: ما دولت که هیچ، قریه که هیچ، مزرعه که هیچ، حتی طویلهای به اسم اسرائیل را هم به رسمیت نمیشناسیم. . #فیدل_کاسترو گفت: مذاکرهی #فلسطین با اسرائیل برایم بیمعناست، من اگر بودم با اسرائیلیها سر این مذاکره میکردم، که چگونه میخواهید گورتان را گم کنید؟! زمینی، هوایی یا دریایی؟؟ . #چگوارا گفت: من زمانی به تظاهرات ضد آمریکایی میروم، که اسلحه در دست داشته باشم! . شهید #حسن_طهرانی_مقدم گفت: روی سنگ قبر من بنویسید، اینجا مدفن کسیست که میخواست اسرائیل را نابود کند! . حاج #احمد_متوسلیان گفت: با اسراییل وارد جنگ خواهیم شد و عملیاتمان را علیه آنها شروع خواهیم کرد. هر کس با ماست، بسم الله. هر کس با ما نیست، خداحافظ! . #شهیدمطهری گفت: شمر هزار و سیصد سال پیش مُرد، شمر امروزت رو بشناس، #موشه_دایان ... . #دکتر_علی_شریعتی گفت: و تو ای #علی! ای شیر! مرد خدا و مردم! ربّالنوع عشق و شمشیر! تو ستمی را بر یک #یهودی که در ذمّهی حکومتت میزیست، تاب نیاوردی و اکنون، مسلمانان را در ذمهی یهود ببین! و ببین که بر آنان چه میگذرد! . #شهید_چمران : در بیروت با فالانژها و در صیدا با چپ گرایان و در جنوب #لبنان با اسرائیل رودرو و در نبرد بود و برای اولین بار تانکهای اسرائیلی را به آتش کشید و اسرائیلیها را از جنوب لبنان بیرون کرد. . و در آخر! #حسن_روحانی گفت: چرا روی #موشک ها شعار نوشتید؟! از کوزه همان برون تراود، که در اوست! . پ.ن۱: ببخشید، آخرش بد تموم شد! پ.ن۲: #اسرائیل_شر_مطلق_است پ.ن۳: عکس مرتبط با موشه دایان (فرماندهی نظامی و سیاستمدار اسرائیلی) که در فیلم #گشت۲ به عنوان #فحش استفاده شد...
. بسم الله . #امام_خمینی گفت: اگر #آمریکا و #اسرائیل در بالای مأذنههایشان، لا اله الا الله هم بگویند، ما قبول نداریم! . آقا #سید_عل آقا گفت: اگر غلطی از آن ها سر بزند، #جمهوری_اسلامی ، #تلاویو و #حیفا را با خاک یکسان خواهد کرد! . #امام_موسی_صدر گفت: ما اسرائیل را #شر_مطلق میدانیم. بدتر از اسرائیل در جهان وجود ندارد. با #شیطان درگیر شود، در کنار شیطان خواهیم ایستاد. با چپ درگیر شود، در کنار #چپ خواهیم ایستاد. با راست درگیر شود، در کنار #راست خواهیم ایستاد. . #سیدحسن_نصرالله گفت: ما دولت که هیچ، قریه که هیچ، مزرعه که هیچ، حتی طویلهای به اسم اسرائیل را هم به رسمیت نمیشناسیم. . #فیدل_کاسترو گفت: مذاکرهی #فلسطین با اسرائیل برایم بیمعناست، من اگر بودم با اسرائیلیها سر این مذاکره میکردم، که چگونه میخواهید گورتان را گم کنید؟! زمینی، هوایی یا دریایی؟؟ . #چگوارا گفت: من زمانی به تظاهرات ضد آمریکایی میروم، که اسلحه در دست داشته باشم! . شهید #حسن_طهرانی_مقدم گفت: روی سنگ قبر من بنویسید، اینجا مدفن کسیست که میخواست اسرائیل را نابود کند! . حاج #احمد_متوسلیان گفت: با اسراییل وارد جنگ خواهیم شد و عملیاتمان را علیه آنها شروع خواهیم کرد. هر کس با ماست، بسم الله. هر کس با ما نیست، خداحافظ! . #شهیدمطهری گفت: شمر هزار و سیصد سال پیش مُرد، شمر امروزت رو بشناس، #موشه_دایان ... . #دکتر_علی_شریعتی گفت: و تو ای #علی ! ای شیر! مرد خدا و مردم! ربّالنوع عشق و شمشیر! تو ستمی را بر یک #یهودی که در ذمّهی حکومتت میزیست، تاب نیاوردی و اکنون، مسلمانان را در ذمهی یهود ببین! و ببین که بر آنان چه میگذرد! . #شهید_چمران : در بیروت با فالانژها و در صیدا با چپ گرایان و در جنوب #لبنان با اسرائیل رودرو و در نبرد بود و برای اولین بار تانکهای اسرائیلی را به آتش کشید و اسرائیلیها را از جنوب لبنان بیرون کرد. . و در آخر! #حسن_روحانی گفت: چرا روی #موشک ها شعار نوشتید؟! از کوزه همان برون تراود، که در اوست! . پ.ن۱: ببخشید، آخرش بد تموم شد! پ.ن۲: #اسرائیل_شر_مطلق_است پ.ن۳: عکس مرتبط با موشه دایان (فرماندهی نظامی و سیاستمدار اسرائیلی) که در فیلم #گشت ۲ به عنوان #فحش استفاده شد...
گرگ ها هرگز گریه نمی کنند؛ اما گاهی چنان عرصه ی زندگی بر آنان تنگ می شود، که برفراز بلندترین کوهها می روند و دردناکترین زوزه ها را می کشند! #چگوارا
گرگ ها هرگز گریه نمی کنند؛ اما گاهی چنان عرصه ی زندگی بر آنان تنگ می شود، که برفراز بلندترین کوهها می روند و دردناکترین زوزه ها را می کشند! #چگوارا
 همهی انسانها ، هر روز صبح که بیدار میشوند موهایشان را درست میکنند اما قلبشان را نه..! 👤 #چگوارا
همهی انسانها ، هر روز صبح که بیدار میشوند موهایشان را درست میکنند اما قلبشان را نه..! 👤 #چگوارا
اگر تو در برابر هر بیعدالتی از خشم به لرزه می افتی؛ بدان که یکی از رفقای من هستی(یکی مثل من هستی) #ديگر_نبايد_خفت #چگوارا
اگر تو در برابر هر بیعدالتی از خشم به لرزه می افتی؛ بدان که یکی از رفقای من هستی(یکی مثل من هستی) #ديگر_نبايد_خفت #چگوارا
سعی کردند ما را دفن کنند، دریغ از این که ما بذر بودیم #چگوارا
سعی کردند ما را دفن کنند، دریغ از این که ما بذر بودیم #چگوارا
ارنستو چه گوارا که بیشتر بهنام چه گوارا یا اِلچه شناخته میشود، پزشک، چریک، سیاستمدار، نظریهپرداز جنگی و انقلابی مارکسیست زادهٔ آرژانتین و یکی از شخصیتهای اصلی انقلاب کوبا بود. چهره و ظاهر او بطور فراگیر به عنوان یکی از نمادهای انقلابی بشر دوستانه و به عنوان یک نشان جهانی شناخته شده در فرهنگ عامه بدل گشت. #چگوارا
ارنستو چه گوارا که بیشتر بهنام چه گوارا یا اِلچه شناخته میشود، پزشک، چریک، سیاستمدار، نظریهپرداز جنگی و انقلابی مارکسیست زادهٔ آرژانتین و یکی از شخصیتهای اصلی انقلاب کوبا بود. چهره و ظاهر او بطور فراگیر به عنوان یکی از نمادهای انقلابی بشر دوستانه و به عنوان یک نشان جهانی شناخته شده در فرهنگ عامه بدل گشت. #چگوارا
خودت باش! کسی هم اگر خوشش نیامد، نیامد؛ دنیا که کارخانه مجسمه سازی نیست...! #ارنستو_چگوارا
خودت باش! کسی هم اگر خوشش نیامد، نیامد؛ دنیا که کارخانه مجسمه سازی نیست...! #ارنستو_چگوارا
خاطرات موتورسیکلت / والتر سالس   فیلمی بسیار زیبا در ژانر درام / بیوگرافی / ماجراجویی محصول سال ۲۰۰۴ داستان این فیلم بسیار زیبا درباره مسافرت و خاطره نویسی ارنستو چه گوارا چهره برجسته انقلابی مارکسیستی است که بهمراه دوستش آلبرتو گرانادو با موتورسیکلت نقاط مختلف آمریکای جنوبی را پیمود و..... #فیلم #جذاب #دیدنی #سینما #خاطرات_موتورسيكلت #والتر_سالس #ارنستو_چه_گوارا #درام_بیوگرافی #ماجراجویی #مسافرت #خاطره_نویسی #سینمای_جهان #سینمایی #گائل_گارسیا_برنال #رودریگو_دلاسرنا #مشاهیر #جالب #چگوارا #آلبرتو_گرانادو #آمریکای_واحد
خاطرات موتورسیکلت / والتر سالس فیلمی بسیار زیبا در ژانر درام / بیوگرافی / ماجراجویی محصول سال ۲۰۰۴ داستان این فیلم بسیار زیبا درباره مسافرت و خاطره نویسی ارنستو چه گوارا چهره برجسته انقلابی مارکسیستی است که بهمراه دوستش آلبرتو گرانادو با موتورسیکلت نقاط مختلف آمریکای جنوبی را پیمود و..... #فیلم #جذاب #دیدنی #سینما #خاطرات_موتورسيكلت #والتر_سالس #ارنستو_چه_گوارا #درام_بیوگرافی #ماجراجویی #مسافرت #خاطره_نویسی #سینمای_جهان #سینمایی #گائل_گارسیا_برنال #رودریگو_دلاسرنا #مشاهیر #جالب #چگوارا #آلبرتو_گرانادو #آمریکای_واحد
خاطرات موتورسیکلت / والتر سالس   فیلمی بسیار زیبا در ژانر درام / بیوگرافی / ماجراجویی محصول سال ۲۰۰۴ داستان این فیلم بسیار زیبا درباره مسافرت و خاطره نویسی ارنستو چه گوارا چهره برجسته انقلابی مارکسیستی است که بهمراه دوستش آلبرتو گرانادو با موتورسیکلت نقاط مختلف آمریکای جنوبی را پیمود و..... #فیلم #جذاب #دیدنی #سینما #خاطرات_موتورسيكلت #والتر_سالس #ارنستو_چه_گوارا #درام_بیوگرافی #ماجراجویی #مسافرت #خاطره_نویسی #سینمای_جهان #سینمایی #گائل_گارسیا_برنال #رودریگو_دلاسرنا #مشاهیر #جالب #چگوارا #آلبرتو_گرانادو #آمریکای_واحد
خاطرات موتورسیکلت / والتر سالس فیلمی بسیار زیبا در ژانر درام / بیوگرافی / ماجراجویی محصول سال ۲۰۰۴ داستان این فیلم بسیار زیبا درباره مسافرت و خاطره نویسی ارنستو چه گوارا چهره برجسته انقلابی مارکسیستی است که بهمراه دوستش آلبرتو گرانادو با موتورسیکلت نقاط مختلف آمریکای جنوبی را پیمود و..... #فیلم #جذاب #دیدنی #سینما #خاطرات_موتورسيكلت #والتر_سالس #ارنستو_چه_گوارا #درام_بیوگرافی #ماجراجویی #مسافرت #خاطره_نویسی #سینمای_جهان #سینمایی #گائل_گارسیا_برنال #رودریگو_دلاسرنا #مشاهیر #جالب #چگوارا #آلبرتو_گرانادو #آمریکای_واحد
مرگ بر استکبار پستانهایت معرفی میکنم شیرین عقل #هادی_خوانساری آوانگارد شعر غزل #پست_مدرن. ایشان در آینده قرار است جای #حافظ را در گذشته بگیرند ، با شعر #مرگ_بر_استکبار_پستانهایت. مثال ایشان در میان زنان میتواند #مهناز_هدایتی باشد که در فیسبوک بسیار معروف شدند با شعرِ تو بوسیدی مرا حتی به من هم سکس دادین، بعد از چندی مهناز خانم عاشق شاهزاده عربستان شدند. #پستان #چگوارا #کوبا #چه_گوارا
مرگ بر استکبار پستانهایت معرفی میکنم شیرین عقل #هادی_خوانساری آوانگارد شعر غزل #پست_مدرن . ایشان در آینده قرار است جای #حافظ را در گذشته بگیرند ، با شعر #مرگ_بر_استکبار_پستانهایت . مثال ایشان در میان زنان میتواند #مهناز_هدایتی باشد که در فیسبوک بسیار معروف شدند با شعرِ تو بوسیدی مرا حتی به من هم سکس دادین، بعد از چندی مهناز خانم عاشق شاهزاده عربستان شدند. #پستان #چگوارا #کوبا #چه_گوارا
َ فندک بنزینی 🔥 طرح 💯 چگوارا 💯 طلایی طرح برجسته *سنگی* قیمت: ت ارسال دو روزه به سراسر ایران 🌍 امکان تحویل حضوری در شیراز 🛂 لینک کانال تگرام در بیو👆 برای سفارش به دایرکت یا ایدی تلگرام: : مراجعه فرمایید...! شماره تماس: . . . . . . . . . . #شهرفندک#فندک#زیپو#هدیه_لاکچری#کادو_خاص#کادو_لوکس#سیگار#لوکس#لاکچری#فندک_اتمی#ست_کادویی#فندک_زیپو#هدیه_خاص#هدیه_لوکس#پک_کادویی#کادو_تولد#هدیه_عشق#هدیه_تولد#فندک_گازی#چگوارا#کیف_سیگار#هدیه_عاشقانه#هدیه#کادو_عاشقانه#جعبه_سیگار#فندک_چگوارا#کادو_لاکچری#زیپو_آمریکا#فندک_بنزینی#شهر_فندک
َ فندک بنزینی 🔥 طرح 💯 چگوارا 💯 طلایی طرح برجسته *سنگی* قیمت: ت ارسال دو روزه به سراسر ایران 🌍 امکان تحویل حضوری در شیراز 🛂 لینک کانال تگرام در بیو👆 برای سفارش به دایرکت یا ایدی تلگرام: : مراجعه فرمایید...! شماره تماس: . . . . . . . . . . #شهرفندک #فندک #زیپو #هدیه_لاکچری #کادو_خاص #کادو_لوکس #سیگار #لوکس #لاکچری #فندک_اتمی #ست_کادویی #فندک_زیپو #هدیه_خاص #هدیه_لوکس #پک_کادویی #کادو_تولد #هدیه_عشق #هدیه_تولد #فندک_گازی #چگوارا #کیف_سیگار #هدیه_عاشقانه #هدیه #کادو_عاشقانه #جعبه_سیگار #فندک_چگوارا #کادو_لاکچری #زیپو_آمریکا #فندک_بنزینی #شهر_فندک
#شیائوپنگ برای چین چه کرد و #کاسترو برای کوبا چه ارمغانی داشت ؟؟ تفاوت دو سوسیالیسم کوبایی و چینی باهم چه بود ؟؟ سوسیالیسم در معنای کلی از ایجاد یک اقتصاد بازار که در سیطرهٔ کامل بخش دولتی است حمایت میکند 🔖 سفر ما به #کوبا درست چند هفته قبل از مرگ فرمانده #فیدل انجام شد و ناخوشی کاسترو در عکسهای تازه منتشرشدۀ او آشکار بود اما همانقدر که باورمندان به سیاستهای انقلاب تقریبا ۶۰ سالۀ کوبا از بیماری کاسترو ناراحت بودند جوانانی که خود را قربانیان سرکوب ۴ دههای او میدانستد شاد به نظر میآمدند !! 🔖 البته اگر #فیدل بر اجرای الگوی اقتصادی سوسیالیستی خود اصرار نمیکرد سالها پیش صدای نارضایتی مردم را میشنید ، مردمی که خود را به دریا میانداختند تا از ساختار به بنبست رسیدۀ کوبا فرار کنند و زنانی که به خاطر فقر تنفروشی میکردند و جوانانی که تمام وقت خود را در قمارخانهها و میخانهها می گذراندند بهترین نشانه بودند تا کاسترو عمق یک فاجعه را درک کند . در کوبا دولت تمام کارها را برای خودش برداشته و همۀ آنها را هم بد انجام داده ، از آموزش و پرورش گرفته تا اقتصاد و تولید و تجارت ، کوبا تازه دارد به بخش خصوصی اجازه میدهد که دکۀ ساندویچی تأسیس کنند و سلمانی راه بیندازد باورش سخت است اما تازه چند سالیست که مردم کوبا گوشی موبایل دست میگیرند 🔖 آنطرف در #چین که نظامی بستهتر از کوبا داشت #شیائوپنگ با درک درست از شرایط ، اصلاحات اقتصادی را در پیش گرفت و زمینه ساز تحولاتی شد که چند سال بعد کشورش را به ابرقدرتی واقعی در عرصه اقتصاد تبدیل کرد ، سیاستهای حزب کمونیست چین هنوز بر نظریۀ #مارکسیسم استوار است و حتی بسیاری از مفاهیم نظریه مارکسیستی را هم توسعه داده اما تنها با اصلاح ساختار اقتصاد خود از #دولتی به #خصوصی کشوری را که تا چند دهه پیش میلیون گرسنه داشت به قدرتی تبدیل کردند که شانه به شانۀ اقتصاد اول دنیا حرکت میکند اما کار کوبا به کجا رسیده و کجای اقتصاد جهان ایستاده ؟؟ تفاوت کوبایی که کاسترو بعد از ۵ دهه از خود به جا گذاشت با آن کوبا که در اوج محبوبیت به رهبری آن رسیده بود واقعا چیست ؟؟ از پسر فروشندهای یک زیرسیگاری با تصویری از فیدل را خریدم ، به او گفتم : باید عاشق او باشی ... فقط خندید ، لبخندی تلخ که چندان برایم غریبه نبود ، از وطن من پرسید برای درک حس او گفتم : کشور دوست شما ایران ، گفت : هرکس به کوبا بیاید دوست ماست ... ➕ کسی چه میداند شاید اگر #چگوارا کشته نمیشد امروز او هم بجای قهرمانی اسطورهای همچون فیدل دیکتاتوری بیرحم لقب میگرفت و دیگر جاودانگی در کا
#شیائوپنگ برای چین چه کرد و #کاسترو برای کوبا چه ارمغانی داشت ؟؟ تفاوت دو سوسیالیسم کوبایی و چینی باهم چه بود ؟؟ سوسیالیسم در معنای کلی از ایجاد یک اقتصاد بازار که در سیطرهٔ کامل بخش دولتی است حمایت میکند 🔖 سفر ما به #کوبا درست چند هفته قبل از مرگ فرمانده #فیدل انجام شد و ناخوشی کاسترو در عکسهای تازه منتشرشدۀ او آشکار بود اما همانقدر که باورمندان به سیاستهای انقلاب تقریبا ۶۰ سالۀ کوبا از بیماری کاسترو ناراحت بودند جوانانی که خود را قربانیان سرکوب ۴ دههای او میدانستد شاد به نظر میآمدند !! 🔖 البته اگر #فیدل بر اجرای الگوی اقتصادی سوسیالیستی خود اصرار نمیکرد سالها پیش صدای نارضایتی مردم را میشنید ، مردمی که خود را به دریا میانداختند تا از ساختار به بنبست رسیدۀ کوبا فرار کنند و زنانی که به خاطر فقر تنفروشی میکردند و جوانانی که تمام وقت خود را در قمارخانهها و میخانهها می گذراندند بهترین نشانه بودند تا کاسترو عمق یک فاجعه را درک کند . در کوبا دولت تمام کارها را برای خودش برداشته و همۀ آنها را هم بد انجام داده ، از آموزش و پرورش گرفته تا اقتصاد و تولید و تجارت ، کوبا تازه دارد به بخش خصوصی اجازه میدهد که دکۀ ساندویچی تأسیس کنند و سلمانی راه بیندازد باورش سخت است اما تازه چند سالیست که مردم کوبا گوشی موبایل دست میگیرند 🔖 آنطرف در #چین که نظامی بستهتر از کوبا داشت #شیائوپنگ با درک درست از شرایط ، اصلاحات اقتصادی را در پیش گرفت و زمینه ساز تحولاتی شد که چند سال بعد کشورش را به ابرقدرتی واقعی در عرصه اقتصاد تبدیل کرد ، سیاستهای حزب کمونیست چین هنوز بر نظریۀ #مارکسیسم استوار است و حتی بسیاری از مفاهیم نظریه مارکسیستی را هم توسعه داده اما تنها با اصلاح ساختار اقتصاد خود از #دولتی به #خصوصی کشوری را که تا چند دهه پیش میلیون گرسنه داشت به قدرتی تبدیل کردند که شانه به شانۀ اقتصاد اول دنیا حرکت میکند اما کار کوبا به کجا رسیده و کجای اقتصاد جهان ایستاده ؟؟ تفاوت کوبایی که کاسترو بعد از ۵ دهه از خود به جا گذاشت با آن کوبا که در اوج محبوبیت به رهبری آن رسیده بود واقعا چیست ؟؟ از پسر فروشندهای یک زیرسیگاری با تصویری از فیدل را خریدم ، به او گفتم : باید عاشق او باشی ... فقط خندید ، لبخندی تلخ که چندان برایم غریبه نبود ، از وطن من پرسید برای درک حس او گفتم : کشور دوست شما ایران ، گفت : هرکس به کوبا بیاید دوست ماست ... ➕ کسی چه میداند شاید اگر #چگوارا کشته نمیشد امروز او هم بجای قهرمانی اسطورهای همچون فیدل دیکتاتوری بیرحم لقب میگرفت و دیگر جاودانگی در کا
. #قاضی: تو #السالوادور چی کار میکردی؟ #چگوارا : آفتاب میگرفتم - پس چرا ساختمون #دادگستری رو منفجر کردی؟ + جلوی #آفتاب رو گرفته بود!  #محب_بابایی #محب #شاعر #مشاور_تبلیغات
. #قاضی : تو #السالوادور چی کار میکردی؟ #چگوارا : آفتاب میگرفتم - پس چرا ساختمون #دادگستری رو منفجر کردی؟ + جلوی #آفتاب رو گرفته بود! #محب_بابایی #محب #شاعر #مشاور_تبلیغات