پیک گرام

عکس ها و فیلم های درباره کمیاب در اینستاگرام

محبوب ترین عکس ها و فیلم های کمیاب

Instagram
یک درهم ، اشکانیان ، مهرداد اول ، نوع خاصی از تصویر مهرداد اول بسیار کمیاب  #سکه_چکشی #اشکانیان #مهرداد_اول #یک_درهمی#تاریخ_ایران #سکه #کمیاب #کلکسیون_سکه
یک درهم ، اشکانیان ، مهرداد اول ، نوع خاصی از تصویر مهرداد اول بسیار کمیاب #سکه_چکشی #اشکانیان #مهرداد_اول #یک_درهمی #تاریخ_ایران #سکه #کمیاب #کلکسیون_سکه
یک کالکو ، اشکانیان ، گودرز دوم ، احتمالا ضرب میتراداتکارت ، حدود سی و هشت میلادی . بسیار کمیاب  #سکه_چکشی #اشکانیان #گودرز_دوم #کالکو #تاریخ_ایران #سکه #کمیاب #سکه_برنزی
یک کالکو ، اشکانیان ، گودرز دوم ، احتمالا ضرب میتراداتکارت ، حدود سی و هشت میلادی . بسیار کمیاب #سکه_چکشی #اشکانیان #گودرز_دوم #کالکو #تاریخ_ایران #سکه #کمیاب #سکه_برنزی
سفارش ساخت کیت جنگنده قدیمی اف ۱۰۱ ، وودوو ، در مقیاس ۱:۷۲ پذیرفته میشود. طول ماکت نزدیک سی سانتیمتر و فاصله دو نوک بال ۱۷ سانتیمتر هزینه خرید کیت + هزینه ساخت و رنگ آمیزی + ساخت رمپ پرواز : ۶۸۰ هزار تومان هزینه خرید کیت + هزینه ساخت و رنگ آمیزی + ساخت شلتر ( آشیانه ) : ۸۹۰ هزار تومان تحویل سه الی چهار هفته و این قیمت تا دهم آذرماه معتبر میباشد #هواپیما#جنگنده#ماکت#اف۱۰۱#کمیاب#رمپ#شلتر#آشیانه#سفارش_ساخت#آتلیه_رُهام#میرصیافی
سفارش ساخت کیت جنگنده قدیمی اف ۱۰۱ ، وودوو ، در مقیاس ۱:۷۲ پذیرفته میشود. طول ماکت نزدیک سی سانتیمتر و فاصله دو نوک بال ۱۷ سانتیمتر هزینه خرید کیت + هزینه ساخت و رنگ آمیزی + ساخت رمپ پرواز : ۶۸۰ هزار تومان هزینه خرید کیت + هزینه ساخت و رنگ آمیزی + ساخت شلتر ( آشیانه ) : ۸۹۰ هزار تومان تحویل سه الی چهار هفته و این قیمت تا دهم آذرماه معتبر میباشد #هواپیما #جنگنده #ماکت #اف ۱۰۱#کمیاب #رمپ #شلتر #آشیانه #سفارش_ساخت #آتلیه_رُهام #میرصیافی
درهم ، سلغوریان(اتابکان فارس) ، ابش خاتون(ابش بنت سعد) عروس هلاکو خان و همسر منکو تیمور ،ضرب شیراز  #سکه_چکشی #سلغوریان #ابش_خاتون #درهم #تاریخ_ایران #سکه #کمیاب #کلکسیون_سکه #اتابکان_فارس #اتابکان #منکوتیمور ب#شیراز
درهم ، سلغوریان(اتابکان فارس) ، ابش خاتون(ابش بنت سعد) عروس هلاکو خان و همسر منکو تیمور ،ضرب شیراز #سکه_چکشی #سلغوریان #ابش_خاتون #درهم #تاریخ_ایران #سکه #کمیاب #کلکسیون_سکه #اتابکان_فارس #اتابکان #منکوتیمور ب#شیراز