پیک گرام

عکس ها و فیلم های درباره کودکان در اینستاگرام

محبوب ترین عکس ها و فیلم های کودکان

Instagram
. تبدیل کار تربیتی به عشق، به فضای محبت و احترام... فضایی که کودکان با عشق بزرگ شوند، رشد کنند، توانایی های شان شکوفا میشود و بیش از هر چیز احساس امنیت می کنند. به کوکان خود بها دهیم وقبل از اموزش به انها عشق بورزیم❤️❤️❤️ #آموزش#آموزش_کودک#مهارت#خلاقیت#کودک#توانا#کودک_توانا#مهد_کودک#پیش_دبستانی #مهد#دبستان#شادی#کودکان#کودکانه#کودکی#پسرونه#دخترونه#نشلط#ورزش#نقاشی#هنر#نورانه#فرفره#مربی#مربی_کودک#حوالی_پاییز
. تبدیل کار تربیتی به عشق، به فضای محبت و احترام... فضایی که کودکان با عشق بزرگ شوند، رشد کنند، توانایی های شان شکوفا میشود و بیش از هر چیز احساس امنیت می کنند. به کوکان خود بها دهیم وقبل از اموزش به انها عشق بورزیم❤️❤️❤️ #آموزش #آموزش_کودک #مهارت #خلاقیت #کودک #توانا #کودک_توانا #مهد_کودک #پیش_دبستانی #مهد #دبستان #شادی #کودکان #کودکانه #کودکی #پسرونه #دخترونه #نشلط #ورزش #نقاشی #هنر #نورانه #فرفره #مربی #مربی_کودک #حوالی_پاییز
. تبدیل کار تربیتی به عشق، به فضای محبت و احترام... فضایی که کودکان با عشق بزرگ شوند، رشد کنند، توانایی های شان شکوفا میشود و بیش از هر چیز احساس امنیت می کنند. به کوکان خود بها دهیم وقبل از اموزش به انها عشق بورزیم❤️❤️❤️ #آموزش#آموزش_کودک#مهارت#خلاقیت#کودک#توانا#کودک_توانا#مهد_کودک#پیش_دبستانی #مهد#دبستان#شادی#کودکان#کودکانه#کودکی#پسرونه#دخترونه#نشلط#ورزش#نقاشی#هنر#نورانه#فرفره#مربی#مربی_کودک#حوالی_پاییز
. تبدیل کار تربیتی به عشق، به فضای محبت و احترام... فضایی که کودکان با عشق بزرگ شوند، رشد کنند، توانایی های شان شکوفا میشود و بیش از هر چیز احساس امنیت می کنند. به کوکان خود بها دهیم وقبل از اموزش به انها عشق بورزیم❤️❤️❤️ #آموزش #آموزش_کودک #مهارت #خلاقیت #کودک #توانا #کودک_توانا #مهد_کودک #پیش_دبستانی #مهد #دبستان #شادی #کودکان #کودکانه #کودکی #پسرونه #دخترونه #نشلط #ورزش #نقاشی #هنر #نورانه #فرفره #مربی #مربی_کودک #حوالی_پاییز
به جای #نابغه، خوشبخت تربیت کنیم #کودکان ما نیاز دارند بدانند چطور زندگی کنند حق شان این است که مطابق شخصیت شان پرورش داده شوند، شاد باشند و رشد کنند در این حالت از همان ابتدا #زندگی را آغاز می کنند نه بعد از یک عمر
به جای #نابغه ، خوشبخت تربیت کنیم #کودکان ما نیاز دارند بدانند چطور زندگی کنند حق شان این است که مطابق شخصیت شان پرورش داده شوند، شاد باشند و رشد کنند در این حالت از همان ابتدا #زندگی را آغاز می کنند نه بعد از یک عمر
کودکان مطالب را بسیار سریعتر از افراد بالغ یاد میگیرند،نه فقط بخاطر اینکه با پیشرفت هنرجو مطالب پیچیده تر میشود بلکه برای اینکه ذهن کودک قدرت جذب بالایی دارد.توانایی جذب موسیقی در کودکان بین هشت تا دوازده ساله اعجاب انگیز است.قدرت جذب بین سنین دوازده تا بیست سالگی به تدریج کم میشود و بین بیست تا سی سالگی باز هم کمتر میشود و بین سی تا چهل سالگی بطور تاسف انگیزی حداقل میگردد. البته این نوع مقایسه ها حالت کلی دارد و موارد استثنایی هم دیده شده که فردی توانسته است در سنین بالا بخاطر اشتیاق و شور فوق العاده ای که داشته موفقیتهای چشمگیری بدست آورد.با این وجود زمان نیل به بهترین موفقیتها سنین پایین است.علی الخصوص در مورد هنرهایی که نیاز به توانایی های محاسباتی دارد. #ژوزف_هوفمان#کودک#کودکان#مادر#ارف#بلز#پیانو#هنر#هنرمند#بچه#استعداد#ساز#موسیقی#موسیقیدان#علم#موسیقی_هم_هنر_هم_علم#ارزش#استعدادیابی#سازشناسی#نوازنده#نوازندگی#مبتدی#متوسط#پیشرفته#اروپا#معلم#آناهیتا#آناهیتا_عیوضی
کودکان مطالب را بسیار سریعتر از افراد بالغ یاد میگیرند،نه فقط بخاطر اینکه با پیشرفت هنرجو مطالب پیچیده تر میشود بلکه برای اینکه ذهن کودک قدرت جذب بالایی دارد.توانایی جذب موسیقی در کودکان بین هشت تا دوازده ساله اعجاب انگیز است.قدرت جذب بین سنین دوازده تا بیست سالگی به تدریج کم میشود و بین بیست تا سی سالگی باز هم کمتر میشود و بین سی تا چهل سالگی بطور تاسف انگیزی حداقل میگردد. البته این نوع مقایسه ها حالت کلی دارد و موارد استثنایی هم دیده شده که فردی توانسته است در سنین بالا بخاطر اشتیاق و شور فوق العاده ای که داشته موفقیتهای چشمگیری بدست آورد.با این وجود زمان نیل به بهترین موفقیتها سنین پایین است.علی الخصوص در مورد هنرهایی که نیاز به توانایی های محاسباتی دارد. #ژوزف_هوفمان #کودک #کودکان #مادر #ارف #بلز #پیانو #هنر #هنرمند #بچه #استعداد #ساز #موسیقی #موسیقیدان #علم #موسیقی_هم_هنر_هم_علم #ارزش #استعدادیابی #سازشناسی #نوازنده #نوازندگی #مبتدی #متوسط #پیشرفته #اروپا #معلم #آناهیتا #آناهیتا_عیوضی
کودکان مطالب را بسیار سریعتر از افراد بالغ یاد میگیرند،نه فقط بخاطر اینکه با پیشرفت هنرجو مطالب پیچیده تر میشود بلکه برای اینکه ذهن کودک قدرت جذب بالایی دارد.توانایی جذب موسیقی در کودکان بین هشت تا دوازده ساله اعجاب انگیز است.قدرت جذب بین سنین دوازده تا بیست سالگی به تدریج کم میشود و بین بیست تا سی سالگی باز هم کمتر میشود و بین سی تا چهل سالگی بطور تاسف انگیزی حداقل میگردد. البته این نوع مقایسه ها حالت کلی دارد و موارد استثنایی هم دیده شده که فردی توانسته است در سنین بالا بخاطر اشتیاق و شور فوق العاده ای که داشته موفقیتهای چشمگیری بدست آورد.با این وجود زمان نیل به بهترین موفقیتها سنین پایین است.علی الخصوص در مورد هنرهایی که نیاز به توانایی های محاسباتی دارد. #ژوزف_هوفمان#کودک#کودکان#مادر#ارف#بلز#پیانو#هنر#هنرمند#بچه#استعداد#ساز#موسیقی#موسیقیدان#علم#موسیقی_هم_هنر_هم_علم#ارزش#استعدادیابی#سازشناسی#نوازنده#نوازندگی#مبتدی#متوسط#پیشرفته#اروپا#معلم#آناهیتا#آناهیتا_عیوضی
کودکان مطالب را بسیار سریعتر از افراد بالغ یاد میگیرند،نه فقط بخاطر اینکه با پیشرفت هنرجو مطالب پیچیده تر میشود بلکه برای اینکه ذهن کودک قدرت جذب بالایی دارد.توانایی جذب موسیقی در کودکان بین هشت تا دوازده ساله اعجاب انگیز است.قدرت جذب بین سنین دوازده تا بیست سالگی به تدریج کم میشود و بین بیست تا سی سالگی باز هم کمتر میشود و بین سی تا چهل سالگی بطور تاسف انگیزی حداقل میگردد. البته این نوع مقایسه ها حالت کلی دارد و موارد استثنایی هم دیده شده که فردی توانسته است در سنین بالا بخاطر اشتیاق و شور فوق العاده ای که داشته موفقیتهای چشمگیری بدست آورد.با این وجود زمان نیل به بهترین موفقیتها سنین پایین است.علی الخصوص در مورد هنرهایی که نیاز به توانایی های محاسباتی دارد. #ژوزف_هوفمان #کودک #کودکان #مادر #ارف #بلز #پیانو #هنر #هنرمند #بچه #استعداد #ساز #موسیقی #موسیقیدان #علم #موسیقی_هم_هنر_هم_علم #ارزش #استعدادیابی #سازشناسی #نوازنده #نوازندگی #مبتدی #متوسط #پیشرفته #اروپا #معلم #آناهیتا #آناهیتا_عیوضی
️شروع ثبت نام کارگاه ۱ روزه تربیت جنسی 💬 سرفصلها: 🔴 بهداشت وبهداشت جنسی 🔴 بایدهاونبایدهادرتربیت جنسی 🔵 مدرس : فریبا داداشلو 🎉 زمان: ۸ آذر ☎️ ۶۶۴۸۰۷۳۵ -۶۶۹۲۷۵۱۱ #تجاوز#کودکان #شوشتر #مجازات
️شروع ثبت نام کارگاه ۱ روزه تربیت جنسی 💬 سرفصلها: 🔴 بهداشت وبهداشت جنسی 🔴 بایدهاونبایدهادرتربیت جنسی 🔵 مدرس : فریبا داداشلو 🎉 زمان: ۸ آذر ☎️ ۶۶۴۸۰۷۳۵ -۶۶۹۲۷۵۱۱ #تجاوز #کودکان #شوشتر #مجازات
تجاوز یک مجرم سابقه دار به پسریچههای ده دوازده، سیزده ساله در شوشتر و فیلم گرفتن از صحنهی هولناک این تجاوزها برای ترساندن قربانیان. #تجاوز_به_کودکان_شوشتر #تجاوز #شوشتر #ایران #دولت #کودک_آزاری #کودکان #حمایت #مدرسه #آموزش #معلم #محبت_عمل_میکند #محبت #کمک #انجمن_بین_المللی_حمایت_از_کودکان     #حمايت_كودكان
تجاوز یک مجرم سابقه دار به پسریچههای ده دوازده، سیزده ساله در شوشتر و فیلم گرفتن از صحنهی هولناک این تجاوزها برای ترساندن قربانیان. #تجاوز_به_کودکان_شوشتر #تجاوز #شوشتر #ایران #دولت #کودک_آزاری #کودکان #حمایت #مدرسه #آموزش #معلم #محبت_عمل_میکند #محبت #کمک #انجمن_بین_المللی_حمایت_از_کودکان #حمايت_كودكان
. چـــقد خــوشــحالــه 😂😂 وای خــدا من که دیدمش خودمم کلـــی خندیدم شمام ببنید 😂😂 . #بچه_خوردنی #بچه #کودکان #نی_نی_بامزه #سیسمونی #نی_نی #آرایشگر_کودک #نینی#آرایشگاه_کودک #کوتاهی_مو_کودک
. چـــقد خــوشــحالــه 😂😂 وای خــدا من که دیدمش خودمم کلـــی خندیدم شمام ببنید 😂😂 . #بچه_خوردنی #بچه #کودکان #نی_نی_بامزه #سیسمونی #نی_نی #آرایشگر_کودک #نینی #آرایشگاه_کودک #کوتاهی_مو_کودک
・・・ . با پیگیری و پیشگیری به موقع، دیابت قابل مهار شدن است . #نیکواران_شریف #دیابت #کودک #کودکان #بیماری
・・・ . با پیگیری و پیشگیری به موقع، دیابت قابل مهار شدن است . #نیکواران_شریف #دیابت #کودک #کودکان #بیماری
بانگی شویم در حمایت از همه کودکان به ویژه کودکان شوشتر  #کودکان شوشتر
بانگی شویم در حمایت از همه کودکان به ویژه کودکان شوشتر #کودکان شوشتر
 مهد کودک و پیش دبستانی الفبا در روز کتاب و کتاب خوانی مسابقه ی قصه گویی برگزار میکند. به همین مناسبت بچه ها می توانند با مشارکت والدین با عکس های ترکیبی داده شده قصه ای را بسازند که در واقع یک قصه ی خانوادگی باشد. شما عزیزان این تصاویر را می توانید در کانال هایتان و گروه هایی که عضو هستید و همینطور اینستاگرام خود قرار دهید و این کار را به دوستان و اقوام هم پیشنهاد دهید تا گسترده شود و همگی شرکت کنند. به برندگان جوایز نفیسی اعطا خواهد شد. نهایت زمان ارسال آثار شما برای ما ۲۷ آبان ماه می باشد و برندگان در تاریخ ۱ آذر ماه اعلام می شوند. علاوه بر شرکت شما عزیزان، می توانید اقوام و دوستانتان را که کودکانی تا سن ۶ سال دارند با فوروارد کردن این مطالب در مسابقه ی ما شرکت دهید. لطفا شماره ی تلگرام ما را برای دوستانتان هم ارسال کنید تا آن ها نیز بتوانند قصه هایشان را برای ما بفرستند.  سپاس از همراهیتان #مهد_کودک_الفبا #مهد_الفبا #کتاب #قصه #مسابقه #جایزه #کودک #معما #بازی_فکری #کتاب_خوانی #خانواده #مطلب_کودک #کودکان #مهد_کودک #کودکان #علم_کودک #پیش_دبستانی #پیش_دبستانی_الفبا
مهد کودک و پیش دبستانی الفبا در روز کتاب و کتاب خوانی مسابقه ی قصه گویی برگزار میکند. به همین مناسبت بچه ها می توانند با مشارکت والدین با عکس های ترکیبی داده شده قصه ای را بسازند که در واقع یک قصه ی خانوادگی باشد. شما عزیزان این تصاویر را می توانید در کانال هایتان و گروه هایی که عضو هستید و همینطور اینستاگرام خود قرار دهید و این کار را به دوستان و اقوام هم پیشنهاد دهید تا گسترده شود و همگی شرکت کنند. به برندگان جوایز نفیسی اعطا خواهد شد. نهایت زمان ارسال آثار شما برای ما ۲۷ آبان ماه می باشد و برندگان در تاریخ ۱ آذر ماه اعلام می شوند. علاوه بر شرکت شما عزیزان، می توانید اقوام و دوستانتان را که کودکانی تا سن ۶ سال دارند با فوروارد کردن این مطالب در مسابقه ی ما شرکت دهید. لطفا شماره ی تلگرام ما را برای دوستانتان هم ارسال کنید تا آن ها نیز بتوانند قصه هایشان را برای ما بفرستند. سپاس از همراهیتان #مهد_کودک_الفبا #مهد_الفبا #کتاب #قصه #مسابقه #جایزه #کودک #معما #بازی_فکری #کتاب_خوانی #خانواده #مطلب_کودک #کودکان #مهد_کودک #کودکان #علم_کودک #پیش_دبستانی #پیش_دبستانی_الفبا
نجات فرزندان از #فضاي_مجازي با دنياي #شيرين كتاب😍 هفته كتاب و كتابخواني گرامي باد😘 #کتابخوانی #کتاب #گردشگری_کودکان #گردشگران_کوچک #کودکان
نجات فرزندان از #فضاي_مجازي با دنياي #شيرين كتاب😍 هفته كتاب و كتابخواني گرامي باد😘 #کتابخوانی #کتاب #گردشگری_کودکان #گردشگران_کوچک #کودکان
🔻 امروز حکم قاتل ملیکا دختر پنجساله فلاورجانی که پیش تر گزارش آن را شاهین صمدپور تهیه کرده بود صادر شد . قضات شعبه اول دادگاه کیفری یک استان اصفهان متهم را بجهت قتل عمد ملیکا به قصاص ، نسبت به زنای به عنف ( خواهر ملیکا ) به اعدام ، آدم ربایی به ۲۰ سال حبس ، ایراد ضرب و جرح عمدی به ۷ سال حبس ، حبس غیرقانونی طفل ، خواهر و برادرش به ۴ سال حبس و کودک آزاری به ۹ ماه حبس و همچنین پرداخت دیه در حق اولیای دم محکوم کرد . پیش از این در فضای مجازی خیلی شایع شده بود که پدر ملیکا ( بدلیل اعتیاد و عدم مسئولیت پذیری ) ممکن است رضایت دهد در حالیکه گفتن این نکته را لازم میدانم که بگویم در موارد مشابه اتفاقی که برای ملیکا افتاد همیشه دادستان ورود میکند و معمولا دادستان اشد مجازات را در نظر می گیرد و والدین هم اگر رضایت دهند تغییری در نظر دادستان جهت صدور اشد مجازات ایجاد نمیشود بویژه مواردیکه که رسانه ای میشود و افکار عمومی حساس میشود دادستان نقش مدعی العموم را نیز خواهد داشت . اما امیدوارم دادستان فکری هم بحال اعتیاد والدین کند چون خواهر ملیکا ۱۷ ساله و در بهزیستی است و طبق قوانین تا ۱۸ سالگی در بهزیستی میماند و اگر به خانواده باز گردد باز نزد والدین معتاد برگشته امنیت ندارد البته مددکار موسسه با وکیل پرونده در ارتباط است و تمام تلاشش این است که این اتفاق نیفتد اما قانون عامل محدود کننده در این خصوص است گفتنی است لایحه حمایت از کوکان و نوجوانان که در مجلس تصویب شد در نوبت بررسی شورای نگهبان است و با این دیر کرد بنظر می آید شورای نگهبان قصد تصویب همان لایحه نیم بند را هم ندارد و روز از نو روزی از نو . چون لایحه ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان همزمان با لایحه حمایت از کودکان بعد از تصویب در مجلس به شورای نگهبان ارسال شد که مدتها پیش لایحه ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان در شورای نگهبان تصویب و قانون شد اما لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در شورای نگهبان مسکوت مانده است و تا تصویب شورای نگهبان را نگیرد قانون محسوب نمیشود . #فلاورجانی #اصفهان #کودک #کودک_آزاری #کودک_آزار #کودکان #آسیبهای_اجتماعی #آسیب_اجتماعی #اجتماعی #ایران #قانون #مجلس #تجاوز
🔻 امروز حکم قاتل ملیکا دختر پنجساله فلاورجانی که پیش تر گزارش آن را شاهین صمدپور تهیه کرده بود صادر شد . قضات شعبه اول دادگاه کیفری یک استان اصفهان متهم را بجهت قتل عمد ملیکا به قصاص ، نسبت به زنای به عنف ( خواهر ملیکا ) به اعدام ، آدم ربایی به ۲۰ سال حبس ، ایراد ضرب و جرح عمدی به ۷ سال حبس ، حبس غیرقانونی طفل ، خواهر و برادرش به ۴ سال حبس و کودک آزاری به ۹ ماه حبس و همچنین پرداخت دیه در حق اولیای دم محکوم کرد . پیش از این در فضای مجازی خیلی شایع شده بود که پدر ملیکا ( بدلیل اعتیاد و عدم مسئولیت پذیری ) ممکن است رضایت دهد در حالیکه گفتن این نکته را لازم میدانم که بگویم در موارد مشابه اتفاقی که برای ملیکا افتاد همیشه دادستان ورود میکند و معمولا دادستان اشد مجازات را در نظر می گیرد و والدین هم اگر رضایت دهند تغییری در نظر دادستان جهت صدور اشد مجازات ایجاد نمیشود بویژه مواردیکه که رسانه ای میشود و افکار عمومی حساس میشود دادستان نقش مدعی العموم را نیز خواهد داشت . اما امیدوارم دادستان فکری هم بحال اعتیاد والدین کند چون خواهر ملیکا ۱۷ ساله و در بهزیستی است و طبق قوانین تا ۱۸ سالگی در بهزیستی میماند و اگر به خانواده باز گردد باز نزد والدین معتاد برگشته امنیت ندارد البته مددکار موسسه با وکیل پرونده در ارتباط است و تمام تلاشش این است که این اتفاق نیفتد اما قانون عامل محدود کننده در این خصوص است گفتنی است لایحه حمایت از کوکان و نوجوانان که در مجلس تصویب شد در نوبت بررسی شورای نگهبان است و با این دیر کرد بنظر می آید شورای نگهبان قصد تصویب همان لایحه نیم بند را هم ندارد و روز از نو روزی از نو . چون لایحه ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان همزمان با لایحه حمایت از کودکان بعد از تصویب در مجلس به شورای نگهبان ارسال شد که مدتها پیش لایحه ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان در شورای نگهبان تصویب و قانون شد اما لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در شورای نگهبان مسکوت مانده است و تا تصویب شورای نگهبان را نگیرد قانون محسوب نمیشود . #فلاورجانی #اصفهان #کودک #کودک_آزاری #کودک_آزار #کودکان #آسیبهای_اجتماعی #آسیب_اجتماعی #اجتماعی #ایران #قانون #مجلس #تجاوز
تفاوت رو ملاحظه کنید بین کشور های پیشرفته جهان اول و کشور های جهان سوم کودکانشان را از این سن کم به ورزش و سلامتی علاقمند میکنن و چه جالب هم با همایت بسیار فراوان مردم همراه است و همگی باهم همدل هستند و به همین خاطر هست که در دنیای ورزش حرف اول را میزنن اما جای تاسف دارد که در کشور ما ایران اهمیت چندانی به ورزش نمیدن و خیلی از استعداد های ناب ورزشی به خاطر مشکلات اندک شناخته نمیشود امید واریم مسئولین همت بیشتری یه خرج دهند و بتوانند کمکی یه ورزش مهین ما کنند ملت گرامی از شما هم تقاضا داریم همراهی همدلانه کنید و برای پیشبرد اهداف ورزش مفید باشیم🗒🗒🗒🗒🗒🗒🗒🗒🗒🗒🗒📌🗒📌📌🗒🗒🗒🗒🗒🗒🗒🗒🗒🗒🗒              , ,       .            ,    ,       .        ,        🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜 . .#خودت_خودت رو بساز . ⏪ برای مشاهده مطالب و ویدئو های بیشتر ما را دنبال کنید 🆔 ✅ 🆔 ✅ ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ #اسپورت۲۰#تناسب#بدنسازی #تغذیه#ددلیفت #آموزش_بدنسازی #بدنسازی_بانوان #ورزش #لاغری #چربی_سوزی #چاقی #تناسب_اندام #بدن #متابولیسم#حرکات_بدنسازی #پرورش_اندام#ورزش_بانوان #ورزش #بدن #رژیم_لاغری #افزایش_وزن #کاهش_وزن #مکمل#کودکان#علاقه#ورزش#همدلی#همایت
تفاوت رو ملاحظه کنید بین کشور های پیشرفته جهان اول و کشور های جهان سوم کودکانشان را از این سن کم به ورزش و سلامتی علاقمند میکنن و چه جالب هم با همایت بسیار فراوان مردم همراه است و همگی باهم همدل هستند و به همین خاطر هست که در دنیای ورزش حرف اول را میزنن اما جای تاسف دارد که در کشور ما ایران اهمیت چندانی به ورزش نمیدن و خیلی از استعداد های ناب ورزشی به خاطر مشکلات اندک شناخته نمیشود امید واریم مسئولین همت بیشتری یه خرج دهند و بتوانند کمکی یه ورزش مهین ما کنند ملت گرامی از شما هم تقاضا داریم همراهی همدلانه کنید و برای پیشبرد اهداف ورزش مفید باشیم🗒🗒🗒🗒🗒🗒🗒🗒🗒🗒🗒📌🗒📌📌🗒🗒🗒🗒🗒🗒🗒🗒🗒🗒🗒 , , . , , . , 🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜 . .#خودت_خودت رو بساز . ⏪ برای مشاهده مطالب و ویدئو های بیشتر ما را دنبال کنید 🆔 ✅ 🆔 ✅ ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ #اسپورت ۲۰#تناسب #بدنسازی #تغذیه #ددلیفت #آموزش_بدنسازی #بدنسازی_بانوان #ورزش #لاغری #چربی_سوزی #چاقی #تناسب_اندام #بدن #متابولیسم #حرکات_بدنسازی #پرورش_اندام #ورزش_بانوان #ورزش #بدن #رژیم_لاغری #افزایش_وزن #کاهش_وزن #مکمل #کودکان #علاقه #ورزش #همدلی #همایت
: 💗❣️لطفا ورق بزنید 😎💜 بلوز آستین بلند زیردکمه دار پنبه ای بچگانه قیمت تومان 🎊🎀 . . دارای سایز .تا ماه تا ماه ّ . . . . دارای کیفیت بسیار بسیار عالی و تضمین شده و #شیک می باشد . . پشت یقه جهت راحتتر پوشاندن لباس دکمه دار می باشد 🎈 🎈 ساخته شده از الیاف و پارچه پنبه ای و ضد حساسیت می باشد و برای استفاده #کودکان عالی است 🌼 🌸 🌺 نرم و لطیف با توجه به پنبه ای بودن آن در تمامی فصلها قابل استفاده است بهترین روش خريد، خرید از طریق سایت مای نی نی ، . . .. . . و همچنین از طریق دايرکت، واتساپ و تلگرام . .  . . در قسمت بالای گوشیتون نوشته #منو ( بعلاوه بغلش را بزنید تا هشت سرشاخه اصلی را ببینید) . . این محصول در سرشاخه لباس نوزاد و کودک و شاخه لباس زیردکمه دار قرار دارد 🌹 🌀● مای نی نی دارای نماد اعتماد الکترونیکی و مجوز فعالیت از وزارت صنعت، معدن و تجارت 💚 . . 🔴 بیش از محصول زیبا و مورد نیاز نوزاد و کودک ... در مای نی نی
: 💗❣️لطفا ورق بزنید 😎💜 بلوز آستین بلند زیردکمه دار پنبه ای بچگانه قیمت تومان 🎊🎀 . . دارای سایز .تا ماه تا ماه ّ . . . . دارای کیفیت بسیار بسیار عالی و تضمین شده و #شیک می باشد . . پشت یقه جهت راحتتر پوشاندن لباس دکمه دار می باشد 🎈 🎈 ساخته شده از الیاف و پارچه پنبه ای و ضد حساسیت می باشد و برای استفاده #کودکان عالی است 🌼 🌸 🌺 نرم و لطیف با توجه به پنبه ای بودن آن در تمامی فصلها قابل استفاده است بهترین روش خريد، خرید از طریق سایت مای نی نی ، . . .. . . و همچنین از طریق دايرکت، واتساپ و تلگرام . . . . در قسمت بالای گوشیتون نوشته #منو ( بعلاوه بغلش را بزنید تا هشت سرشاخه اصلی را ببینید) . . این محصول در سرشاخه لباس نوزاد و کودک و شاخه لباس زیردکمه دار قرار دارد 🌹 🌀● مای نی نی دارای نماد اعتماد الکترونیکی و مجوز فعالیت از وزارت صنعت، معدن و تجارت 💚 . . 🔴 بیش از محصول زیبا و مورد نیاز نوزاد و کودک ... در مای نی نی
🔻 امروز حکم قاتل ملیکا دختر پنجساله فلاورجانی که پیش تر گزارش آن را شاهین صمدپور تهیه کرده بود صادر شد . قضات شعبه اول دادگاه کیفری یک استان اصفهان متهم را بجهت قتل عمد ملیکا به قصاص ، نسبت به زنای به عنف ( خواهر ملیکا ) به اعدام ، آدم ربایی به ۲۰ سال حبس ، ایراد ضرب و جرح عمدی به ۷ سال حبس ، حبس غیرقانونی طفل ، خواهر و برادرش به ۴ سال حبس و کودک آزاری به ۹ ماه حبس و همچنین پرداخت دیه در حق اولیای دم محکوم کرد . پیش از این در فضای مجازی خیلی شایع شده بود که پدر ملیکا ( بدلیل اعتیاد و عدم مسئولیت پذیری ) ممکن است رضایت دهد در حالیکه گفتن این نکته را لازم میدانم که بگویم در موارد مشابه اتفاقی که برای ملیکا افتاد همیشه دادستان ورود میکند و معمولا دادستان اشد مجازات را در نظر می گیرد و والدین هم اگر رضایت دهند تغییری در نظر دادستان جهت صدور اشد مجازات ایجاد نمیشود بویژه مواردیکه که رسانه ای میشود و افکار عمومی حساس میشود دادستان نقش مدعی العموم را نیز خواهد داشت . اما امیدوارم دادستان فکری هم بحال اعتیاد والدین کند چون خواهر ملیکا ۱۷ ساله و در بهزیستی است و طبق قوانین تا ۱۸ سالگی در بهزیستی میماند و اگر به خانواده باز گردد باز نزد والدین معتاد برگشته امنیت ندارد البته مددکار موسسه با وکیل پرونده در ارتباط است و تمام تلاشش این است که این اتفاق نیفتد اما قانون عامل محدود کننده در این خصوص است گفتنی است لایحه حمایت از کوکان و نوجوانان که در مجلس تصویب شد در نوبت بررسی شورای نگهبان است و با این دیر کرد بنظر می آید شورای نگهبان قصد تصویب همان لایحه نیم بند را هم ندارد و روز از نو روزی از نو . چون لایحه ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان همزمان با لایحه حمایت از کودکان بعد از تصویب در مجلس به شورای نگهبان ارسال شد که مدتها پیش لایحه ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان در شورای نگهبان تصویب و قانون شد اما لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در شورای نگهبان مسکوت مانده است و تا تصویب شورای نگهبان را نگیرد قانون محسوب نمیشود . #فلاورجانی #اصفهان #کودک #کودک_آزاری #کودک_آزار #کودکان #آسیبهای_اجتماعی #آسیب_اجتماعی #اجتماعی #ایران #قانون #مجلس #تجاوز #ملیکا
🔻 امروز حکم قاتل ملیکا دختر پنجساله فلاورجانی که پیش تر گزارش آن را شاهین صمدپور تهیه کرده بود صادر شد . قضات شعبه اول دادگاه کیفری یک استان اصفهان متهم را بجهت قتل عمد ملیکا به قصاص ، نسبت به زنای به عنف ( خواهر ملیکا ) به اعدام ، آدم ربایی به ۲۰ سال حبس ، ایراد ضرب و جرح عمدی به ۷ سال حبس ، حبس غیرقانونی طفل ، خواهر و برادرش به ۴ سال حبس و کودک آزاری به ۹ ماه حبس و همچنین پرداخت دیه در حق اولیای دم محکوم کرد . پیش از این در فضای مجازی خیلی شایع شده بود که پدر ملیکا ( بدلیل اعتیاد و عدم مسئولیت پذیری ) ممکن است رضایت دهد در حالیکه گفتن این نکته را لازم میدانم که بگویم در موارد مشابه اتفاقی که برای ملیکا افتاد همیشه دادستان ورود میکند و معمولا دادستان اشد مجازات را در نظر می گیرد و والدین هم اگر رضایت دهند تغییری در نظر دادستان جهت صدور اشد مجازات ایجاد نمیشود بویژه مواردیکه که رسانه ای میشود و افکار عمومی حساس میشود دادستان نقش مدعی العموم را نیز خواهد داشت . اما امیدوارم دادستان فکری هم بحال اعتیاد والدین کند چون خواهر ملیکا ۱۷ ساله و در بهزیستی است و طبق قوانین تا ۱۸ سالگی در بهزیستی میماند و اگر به خانواده باز گردد باز نزد والدین معتاد برگشته امنیت ندارد البته مددکار موسسه با وکیل پرونده در ارتباط است و تمام تلاشش این است که این اتفاق نیفتد اما قانون عامل محدود کننده در این خصوص است گفتنی است لایحه حمایت از کوکان و نوجوانان که در مجلس تصویب شد در نوبت بررسی شورای نگهبان است و با این دیر کرد بنظر می آید شورای نگهبان قصد تصویب همان لایحه نیم بند را هم ندارد و روز از نو روزی از نو . چون لایحه ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان همزمان با لایحه حمایت از کودکان بعد از تصویب در مجلس به شورای نگهبان ارسال شد که مدتها پیش لایحه ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان در شورای نگهبان تصویب و قانون شد اما لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در شورای نگهبان مسکوت مانده است و تا تصویب شورای نگهبان را نگیرد قانون محسوب نمیشود . #فلاورجانی #اصفهان #کودک #کودک_آزاری #کودک_آزار #کودکان #آسیبهای_اجتماعی #آسیب_اجتماعی #اجتماعی #ایران #قانون #مجلس #تجاوز #ملیکا
. . جهت آشنایی بیشتر با کلاس ها و اساتید به سایت آموزشگاه مراجعه کنید. 🌐.. ☎- . . #تعلیم #تربیت #آموزش #موفقیت #تخصصی #خواننده #سلفژ #کودک #کودکان #نوجوان #نوجوانان #جوانان #جوان #ترم #پاییز🍁 #تخفیف #تخفیف_ویژه #سازدهنی #ساز_و_آواز
. . جهت آشنایی بیشتر با کلاس ها و اساتید به سایت آموزشگاه مراجعه کنید. 🌐.. ☎- . . #تعلیم #تربیت #آموزش #موفقیت #تخصصی #خواننده #سلفژ #کودک #کودکان #نوجوان #نوجوانان #جوانان #جوان #ترم #پاییز 🍁 #تخفیف #تخفیف_ویژه #سازدهنی #ساز_و_آواز
 ⚡️چهارمین جشنواره ملی اسباب بازی 👈فروشگاه های اسباب بازی، شرکت های پخش اسباب بازی، تجّار، مهدکودک ها، مدارس، سازمان ها و نهادها میتوانند در این نمایشگاه با تولیدکننده مطرح اسباب بازی کشور ملاقات کرده و محصولات خود را تامین نمایند. #نمایشگاه #اسباب_بازی #تولید_ملی #تولید_داخلی #ساخت_ایران #جشنواره_ملی_اسباب_بازی #جشنواره #مهد_کودک #فروشگاه #صنعت_اسباب_بازی #کودکان #بازی #صنایع_فرهنگی #صنایع_خلاق #اقتصاد_فرهنگ #اقتصاد_خلاق      🌈 .
⚡️چهارمین جشنواره ملی اسباب بازی 👈فروشگاه های اسباب بازی، شرکت های پخش اسباب بازی، تجّار، مهدکودک ها، مدارس، سازمان ها و نهادها میتوانند در این نمایشگاه با تولیدکننده مطرح اسباب بازی کشور ملاقات کرده و محصولات خود را تامین نمایند. #نمایشگاه #اسباب_بازی #تولید_ملی #تولید_داخلی #ساخت_ایران #جشنواره_ملی_اسباب_بازی #جشنواره #مهد_کودک #فروشگاه #صنعت_اسباب_بازی #کودکان #بازی #صنایع_فرهنگی #صنایع_خلاق #اقتصاد_فرهنگ #اقتصاد_خلاق 🌈 .
#صدای_مشاور 🔵به کودکان مسئولیت بدهیم... وقتی به کودک مسئولیت نمیدیم، تاییدش نمیکنیم و هر کاری که میخواد بکنه جلوشو بگیریم، بعدها در بزرگسالی این کودک دائم میگه نمیتونم و در مسئولیت های بزرگ مثل ازدواج کم میاره و احساس ناتوانی میکنه جهت تعیین وقت با شماره ی 👈 تماس حاصل فرمایید. برای رسیدن به رویاها کنارتان هستیم...😊 لینک کانال تلگرام در بیوی پیج📬 #فني_و_حرفه_اي #مشاوره #شهر_مشاغل #کاربازیا #توانمندسازي #استعدادیابی #پرگاردانش #برج_میلاد #کودکان #والدین #بزرگسال #نرم_افزار #هوش #روشاگردی #مهارت #زندگی #خانواده #مسئولیت #تایید #ازدواج
#صدای_مشاور 🔵به کودکان مسئولیت بدهیم... وقتی به کودک مسئولیت نمیدیم، تاییدش نمیکنیم و هر کاری که میخواد بکنه جلوشو بگیریم، بعدها در بزرگسالی این کودک دائم میگه نمیتونم و در مسئولیت های بزرگ مثل ازدواج کم میاره و احساس ناتوانی میکنه جهت تعیین وقت با شماره ی 👈 تماس حاصل فرمایید. برای رسیدن به رویاها کنارتان هستیم...😊 لینک کانال تلگرام در بیوی پیج📬 #فني_و_حرفه_اي #مشاوره #شهر_مشاغل #کاربازیا #توانمندسازي #استعدادیابی #پرگاردانش #برج_میلاد #کودکان #والدین #بزرگسال #نرم_افزار #هوش #روشاگردی #مهارت #زندگی #خانواده #مسئولیت #تایید #ازدواج