پیک گرام

عکس ها و فیلم های درباره گروه ستاره قطبى پاپ بانوان در اینستاگرام

محبوب ترین عکس ها و فیلم های گروه ستاره قطبى پاپ بانوان

Instagram
یه وقتایی بازی با پیانو و بچهها خیلی خوبه 😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍 زبان بچهها بازیه ، چون بازی رو خوب میشناسند ، تو دنیای کودکان نمیشه و محدودیت وجود نداره ، پس سعی کنیم براشون ایجاد نکنیم 😍🙏🏻 اجرایی از من و ملودی و ترمه امیدوارم لذت ببرید 🙏🏻❤️ _ #بهارایلچی #کلاس_پیانو #موسیقی #کودک #نوجوان #سلامتی #روح #جسم #ذهن #آموزشگاه_موسیقی_پلاریس #گروه_ستاره_قطبى_پاپ_بانوان #پلاریس_بند_موسیقی_پاپ_بانوان #پلاریس_بند #عشق #زندگی #مردم #جامعه #بانوان #شجاعت #حس_خوب #تدریس #تدریس_موسیقی #تدریس_پیانو #دختر #پسر #آینه #آینده #لذت #زندگی_زیبا #معلم_پیانو #کلاس_پیانو
یه وقتایی بازی با پیانو و بچهها خیلی خوبه 😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍 زبان بچهها بازیه ، چون بازی رو خوب میشناسند ، تو دنیای کودکان نمیشه و محدودیت وجود نداره ، پس سعی کنیم براشون ایجاد نکنیم 😍🙏🏻 اجرایی از من و ملودی و ترمه امیدوارم لذت ببرید 🙏🏻❤️ _ #بهارایلچی #کلاس_پیانو #موسیقی #کودک #نوجوان #سلامتی #روح #جسم #ذهن #آموزشگاه_موسیقی_پلاریس #گروه_ستاره_قطبى_پاپ_بانوان #پلاریس_بند_موسیقی_پاپ_بانوان #پلاریس_بند #عشق #زندگی #مردم #جامعه #بانوان #شجاعت #حس_خوب #تدریس #تدریس_موسیقی #تدریس_پیانو #دختر #پسر #آینه #آینده #لذت #زندگی_زیبا #معلم_پیانو #کلاس_پیانو
یه وقتایی بازی با پیانو و بچهها خیلی خوبه 😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍 زبان بچهها بازیه ، چون بازی رو خوب میشناسند ، تو دنیای کودکان نمیشه و محدودیت وجود نداره ، پس سعی کنیم براشون ایجاد نکنیم 😍🙏🏻 اجرایی از من و ملودی و ترمه امیدوارم لذت ببرید 🙏🏻❤️ _ #بهارایلچی #کلاس_پیانو #موسیقی #کودک #نوجوان #سلامتی #روح #جسم #ذهن #آموزشگاه_موسیقی_پلاریس #گروه_ستاره_قطبى_پاپ_بانوان #پلاریس_بند_موسیقی_پاپ_بانوان #پلاریس_بند #عشق #زندگی #مردم #جامعه #بانوان #شجاعت #حس_خوب #تدریس #تدریس_موسیقی #تدریس_پیانو #دختر #پسر #آینه #آینده #لذت #زندگی_زیبا #معلم_پیانو #کلاس_پیانو
یه وقتایی بازی با پیانو و بچهها خیلی خوبه 😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍 زبان بچهها بازیه ، چون بازی رو خوب میشناسند ، تو دنیای کودکان نمیشه و محدودیت وجود نداره ، پس سعی کنیم براشون ایجاد نکنیم 😍🙏🏻 اجرایی از من و ملودی و ترمه امیدوارم لذت ببرید 🙏🏻❤️ _ #بهارایلچی #کلاس_پیانو #موسیقی #کودک #نوجوان #سلامتی #روح #جسم #ذهن #آموزشگاه_موسیقی_پلاریس #گروه_ستاره_قطبى_پاپ_بانوان #پلاریس_بند_موسیقی_پاپ_بانوان #پلاریس_بند #عشق #زندگی #مردم #جامعه #بانوان #شجاعت #حس_خوب #تدریس #تدریس_موسیقی #تدریس_پیانو #دختر #پسر #آینه #آینده #لذت #زندگی_زیبا #معلم_پیانو #کلاس_پیانو
هنرجوی با استعداد و دوست داشتنی پلاریس عسل پیشگو 🤩 استاد ساکسوفن آقای #مجید_ترکاشوند عزیز و پر حوصله که برای شاگرداشون واقعا انرژی میذارن ❤️🎷❤️🎷❤️🎷❤️   _ #پلاریس_بند #پلاریس #آموزشگاه_موسیقی_پلاریس #ساکسوفن #ساز #آواز #پوریا_پیرزاده #بهار_ایلچی #علی_افشار #سپیده_ایلچی #استودیو_پلاریس    _     __ #استودیو_پلاریس #گروه_ستاره_قطبى_پاپ_بانوان
هنرجوی با استعداد و دوست داشتنی پلاریس عسل پیشگو 🤩 استاد ساکسوفن آقای #مجید_ترکاشوند عزیز و پر حوصله که برای شاگرداشون واقعا انرژی میذارن ❤️🎷❤️🎷❤️🎷❤️ _ #پلاریس_بند #پلاریس #آموزشگاه_موسیقی_پلاریس #ساکسوفن #ساز #آواز #پوریا_پیرزاده #بهار_ایلچی #علی_افشار #سپیده_ایلچی #استودیو_پلاریس _ __ #استودیو_پلاریس #گروه_ستاره_قطبى_پاپ_بانوان
مهمترین ، اصلیترین ، اساسیترین تصمیمات زندگیمون رو در کودکی گرفتیم در دنیایی که برایمان ساخته شده بود ، امروز فقط آنها را اجرا میکنیم و حتی بخاطر نداریم کی ، کجا و چرا این تصمیمها را گرفتهایم ، مراقب تصمیمات کودکانمان باشیم چون ما مسئول هستیم 😍❤️ ایشون صبا خانوم عزیز من هستند که یکی از بهترین شاگردهای منه 😍 تلاش و پیشرفت و تمریناتش واقعا کم نظیره و من خیلی دوستش دارم و بهش افتخار میکنم 😍❤️ _ #بهارایلچی #کلاس_پیانو #موسیقی #کودک #نوجوان #سلامتی #روح #جسم #ذهن #آموزشگاه_موسیقی_پلاریس #گروه_ستاره_قطبى_پاپ_بانوان #پلاریس_بند_موسیقی_پاپ_بانوان #پلاریس_بند #عشق #زندگی #مردم #جامعه #بانوان #شجاعت #حس_خوب #تدریس #تدریس_موسیقی #تدریس_پیانو #دختر #پسر #آینه #آینده #لذت #زندگی_زیبا #معلم_پیانو
مهمترین ، اصلیترین ، اساسیترین تصمیمات زندگیمون رو در کودکی گرفتیم در دنیایی که برایمان ساخته شده بود ، امروز فقط آنها را اجرا میکنیم و حتی بخاطر نداریم کی ، کجا و چرا این تصمیمها را گرفتهایم ، مراقب تصمیمات کودکانمان باشیم چون ما مسئول هستیم 😍❤️ ایشون صبا خانوم عزیز من هستند که یکی از بهترین شاگردهای منه 😍 تلاش و پیشرفت و تمریناتش واقعا کم نظیره و من خیلی دوستش دارم و بهش افتخار میکنم 😍❤️ _ #بهارایلچی #کلاس_پیانو #موسیقی #کودک #نوجوان #سلامتی #روح #جسم #ذهن #آموزشگاه_موسیقی_پلاریس #گروه_ستاره_قطبى_پاپ_بانوان #پلاریس_بند_موسیقی_پاپ_بانوان #پلاریس_بند #عشق #زندگی #مردم #جامعه #بانوان #شجاعت #حس_خوب #تدریس #تدریس_موسیقی #تدریس_پیانو #دختر #پسر #آینه #آینده #لذت #زندگی_زیبا #معلم_پیانو
مهمترین ، اصلیترین ، اساسیترین تصمیمات زندگیمون رو در کودکی گرفتیم در دنیایی که برایمان ساخته شده بود ، امروز فقط آنها را اجرا میکنیم و حتی بخاطر نداریم کی ، کجا و چرا این تصمیمها را گرفتهایم ، مراقب تصمیمات کودکانمان باشیم چون ما مسئول هستیم 😍❤️ ایشون صبا خانوم عزیز من هستند که یکی از بهترین شاگردهای منه 😍 تلاش و پیشرفت و تمریناتش واقعا کم نظیره و من خیلی دوستش دارم و بهش افتخار میکنم 😍❤️ _ #بهارایلچی #کلاس_پیانو #موسیقی #کودک #نوجوان #سلامتی #روح #جسم #ذهن #آموزشگاه_موسیقی_پلاریس #گروه_ستاره_قطبى_پاپ_بانوان #پلاریس_بند_موسیقی_پاپ_بانوان #پلاریس_بند #عشق #زندگی #مردم #جامعه #بانوان #شجاعت #حس_خوب #تدریس #تدریس_موسیقی #تدریس_پیانو #دختر #پسر #آینه #آینده #لذت #زندگی_زیبا #معلم_پیانو
مهمترین ، اصلیترین ، اساسیترین تصمیمات زندگیمون رو در کودکی گرفتیم در دنیایی که برایمان ساخته شده بود ، امروز فقط آنها را اجرا میکنیم و حتی بخاطر نداریم کی ، کجا و چرا این تصمیمها را گرفتهایم ، مراقب تصمیمات کودکانمان باشیم چون ما مسئول هستیم 😍❤️ ایشون صبا خانوم عزیز من هستند که یکی از بهترین شاگردهای منه 😍 تلاش و پیشرفت و تمریناتش واقعا کم نظیره و من خیلی دوستش دارم و بهش افتخار میکنم 😍❤️ _ #بهارایلچی #کلاس_پیانو #موسیقی #کودک #نوجوان #سلامتی #روح #جسم #ذهن #آموزشگاه_موسیقی_پلاریس #گروه_ستاره_قطبى_پاپ_بانوان #پلاریس_بند_موسیقی_پاپ_بانوان #پلاریس_بند #عشق #زندگی #مردم #جامعه #بانوان #شجاعت #حس_خوب #تدریس #تدریس_موسیقی #تدریس_پیانو #دختر #پسر #آینه #آینده #لذت #زندگی_زیبا #معلم_پیانو
تنبیه دیگر دورهاش گذشته ، با تمرکز روی توانمندیهای کودکانمان و تشویقهای عاشقانه آنها را به سمت موفقیت و هدفهایشان سوق دهیم . ❤️ ایشون شیرین خانم شاگرد عزیز و توانمند من هستند که این قطعه زیبا رو خیلی عالی اجرا میکنند ، امیدوارم لذت ببرید 😍😍😍😍 _ #بهارایلچی #کلاس_پیانو #موسیقی #کودک #نوجوان #سلامتی #روح #جسم #ذهن #آموزشگاه_موسیقی_پلاریس #گروه_ستاره_قطبى_پاپ_بانوان #پلاریس_بند_موسیقی_پاپ_بانوان #پلاریس_بند #عشق #زندگی #مردم #جامعه #بانوان #شجاعت #حس_خوب #تدریس #تدریس_موسیقی #تدریس_پیانو #دختر #پسر #آینه #آینده #لذت #زندگی_زیبا #معلم_پیانو
تنبیه دیگر دورهاش گذشته ، با تمرکز روی توانمندیهای کودکانمان و تشویقهای عاشقانه آنها را به سمت موفقیت و هدفهایشان سوق دهیم . ❤️ ایشون شیرین خانم شاگرد عزیز و توانمند من هستند که این قطعه زیبا رو خیلی عالی اجرا میکنند ، امیدوارم لذت ببرید 😍😍😍😍 _ #بهارایلچی #کلاس_پیانو #موسیقی #کودک #نوجوان #سلامتی #روح #جسم #ذهن #آموزشگاه_موسیقی_پلاریس #گروه_ستاره_قطبى_پاپ_بانوان #پلاریس_بند_موسیقی_پاپ_بانوان #پلاریس_بند #عشق #زندگی #مردم #جامعه #بانوان #شجاعت #حس_خوب #تدریس #تدریس_موسیقی #تدریس_پیانو #دختر #پسر #آینه #آینده #لذت #زندگی_زیبا #معلم_پیانو
نوازندگی فوقالعاده استاد عزیزمون #پوریا_پیرزاده رهبرارکستر و تنظیمکننده #پلاریس_بند ❤️🎹❤️   ما که از دیدنش سیر نمیشیم 🎧🤩🎧 امیدوارم لذت ببرین 🎶⭐️🎶  _      #موسیقی #پیانو #نوازندگی #پیانیست  #آموزشگاه_موسیقی_پلاریس #گروه_ستاره_قطبى_پاپ_بانوان
نوازندگی فوقالعاده استاد عزیزمون #پوریا_پیرزاده رهبرارکستر و تنظیمکننده #پلاریس_بند ❤️🎹❤️ ما که از دیدنش سیر نمیشیم 🎧🤩🎧 امیدوارم لذت ببرین 🎶⭐️🎶 _ #موسیقی #پیانو #نوازندگی #پیانیست #آموزشگاه_موسیقی_پلاریس #گروه_ستاره_قطبى_پاپ_بانوان
نوازندگی فوقالعاده #پوریا_پیرزاده رهبرارکستر و تنظیمکننده #پلاریس_بند ❤️🎹❤️   ما که از دیدنش سیر نمیشیم 🎧🤩🎧 امیدوارم لذت ببرین 🎶⭐️🎶  _      #موسیقی #پیانو #نوازندگی #پیانیست  #آموزشگاه_موسیقی_پلاریس #گروه_ستاره_قطبى_پاپ_بانوان
نوازندگی فوقالعاده #پوریا_پیرزاده رهبرارکستر و تنظیمکننده #پلاریس_بند ❤️🎹❤️ ما که از دیدنش سیر نمیشیم 🎧🤩🎧 امیدوارم لذت ببرین 🎶⭐️🎶 _ #موسیقی #پیانو #نوازندگی #پیانیست #آموزشگاه_موسیقی_پلاریس #گروه_ستاره_قطبى_پاپ_بانوان
نوازندگی فوقالعاده #پوریا_پیرزاده رهبرارکستر و تنظیمکننده #پلاریس_بند ❤️🎹❤️   ما که از دیدنش سیر نمیشیم 🎧🤩🎧 امیدوارم لذت ببرین 🎶⭐️🎶  _      #موسیقی #پیانو #نوازندگی #پیانیست  #آموزشگاه_موسیقی_پلاریس #گروه_ستاره_قطبى_پاپ_بانوان
نوازندگی فوقالعاده #پوریا_پیرزاده رهبرارکستر و تنظیمکننده #پلاریس_بند ❤️🎹❤️ ما که از دیدنش سیر نمیشیم 🎧🤩🎧 امیدوارم لذت ببرین 🎶⭐️🎶 _ #موسیقی #پیانو #نوازندگی #پیانیست #آموزشگاه_موسیقی_پلاریس #گروه_ستاره_قطبى_پاپ_بانوان
کلاس پیانو مدرس: #بهارایلچی ❤️🎹❤️ چقدر زمان زود میگذره ، انگار همین دیروز بود باران کوچولوی عزیز دل خیلی زیبا اجرا کرده 👏🏻❤ لازم نیست بچهها را از داشتن چیزی یا انجام کاری منع کنیم ، بهتر اینکه آگاهی درست در موردش بهشون بدیم ، یا خوراک مناسب در اختیارشون قرار بدیم ، نگرانیها و ترسهای ما گاهی اثر معکوس به همراه دارند 🙄😊 _    #بهارایلچی #کلاس_پیانو #موسیقی #کودک #نوجوان #سلامتی #روح #جسم #ذهن #آموزشگاه_موسیقی_پلاریس #گروه_ستاره_قطبى_پاپ_بانوان #پلاریس_بند_موسیقی_پاپ_بانوان #پلاریس_بند #عشق #زندگی #مردم #جامعه #بانوان #شجاعت #حس_خوب #تدریس #تدریس_موسیقی #تدریس_پیانو #دختر   _  __
کلاس پیانو مدرس: #بهارایلچی ❤️🎹❤️ چقدر زمان زود میگذره ، انگار همین دیروز بود باران کوچولوی عزیز دل خیلی زیبا اجرا کرده 👏🏻❤ لازم نیست بچهها را از داشتن چیزی یا انجام کاری منع کنیم ، بهتر اینکه آگاهی درست در موردش بهشون بدیم ، یا خوراک مناسب در اختیارشون قرار بدیم ، نگرانیها و ترسهای ما گاهی اثر معکوس به همراه دارند 🙄😊 _ #بهارایلچی #کلاس_پیانو #موسیقی #کودک #نوجوان #سلامتی #روح #جسم #ذهن #آموزشگاه_موسیقی_پلاریس #گروه_ستاره_قطبى_پاپ_بانوان #پلاریس_بند_موسیقی_پاپ_بانوان #پلاریس_بند #عشق #زندگی #مردم #جامعه #بانوان #شجاعت #حس_خوب #تدریس #تدریس_موسیقی #تدریس_پیانو #دختر _ __
کودکان مثل آب ، زلال و پاک هستند و البته منعطف و حساس ، مراقب کلمات و عملکردهامون باشیم چون شکلی که در آینده خواهند داشت را ما امروز با دستان ما ترسیم میکنیم و دنیایی که امروز برایشان میسازیم آینه دنیاییست که آنها خواهند داشت... ایشون درنیکا خانم شاگرد عزیز من هستن که حسابی بااستعداد و توانمنده و من خیلی دوستش دارم 😍❤️ مراقب باشید که بعد از شنیدن این قطعه ممکنه مارها شروع کنند به رقصیدن ☺️😉 _ #بهارایلچی #کلاس_پیانو #موسیقی #کودک #نوجوان #سلامتی #روح #جسم #ذهن #آموزشگاه_موسیقی_پلاریس #گروه_ستاره_قطبى_پاپ_بانوان #پلاریس_بند_موسیقی_پاپ_بانوان #پلاریس_بند #عشق #زندگی #مردم #جامعه #بانوان #شجاعت #حس_خوب #تدریس #تدریس_موسیقی #تدریس_پیانو #دختر #پسر #آینه #آینده #لذت #زندگی_زیبا #معلم_پیانو
کودکان مثل آب ، زلال و پاک هستند و البته منعطف و حساس ، مراقب کلمات و عملکردهامون باشیم چون شکلی که در آینده خواهند داشت را ما امروز با دستان ما ترسیم میکنیم و دنیایی که امروز برایشان میسازیم آینه دنیاییست که آنها خواهند داشت... ایشون درنیکا خانم شاگرد عزیز من هستن که حسابی بااستعداد و توانمنده و من خیلی دوستش دارم 😍❤️ مراقب باشید که بعد از شنیدن این قطعه ممکنه مارها شروع کنند به رقصیدن ☺️😉 _ #بهارایلچی #کلاس_پیانو #موسیقی #کودک #نوجوان #سلامتی #روح #جسم #ذهن #آموزشگاه_موسیقی_پلاریس #گروه_ستاره_قطبى_پاپ_بانوان #پلاریس_بند_موسیقی_پاپ_بانوان #پلاریس_بند #عشق #زندگی #مردم #جامعه #بانوان #شجاعت #حس_خوب #تدریس #تدریس_موسیقی #تدریس_پیانو #دختر #پسر #آینه #آینده #لذت #زندگی_زیبا #معلم_پیانو
چقدر زمان زود میگذره ، انگار همین دیروز بود باران کوچولوی عزیز من خیلی زیبا اجرا کرده 👏🏻❤️ لازم نیست بچهها را از داشتن چیزی یا انجام کاری منع کنیم ، بهتر اینکه آگاهی درست در موردش بهشون بدیم ، یا خوراک مناسب در اختیارشون قرار بدیم ، نگرانیها و ترسهای ما گاهی اثر معکوس به همراه دارند 🙄😊 _ #بهارایلچی #کلاس_پیانو #موسیقی #کودک #نوجوان #سلامتی #روح #جسم #ذهن #آموزشگاه_موسیقی_پلاریس #گروه_ستاره_قطبى_پاپ_بانوان #پلاریس_بند_موسیقی_پاپ_بانوان #پلاریس_بند #عشق #زندگی #مردم #جامعه #بانوان #شجاعت #حس_خوب #تدریس #تدریس_موسیقی #تدریس_پیانو #دختر
چقدر زمان زود میگذره ، انگار همین دیروز بود باران کوچولوی عزیز من خیلی زیبا اجرا کرده 👏🏻❤️ لازم نیست بچهها را از داشتن چیزی یا انجام کاری منع کنیم ، بهتر اینکه آگاهی درست در موردش بهشون بدیم ، یا خوراک مناسب در اختیارشون قرار بدیم ، نگرانیها و ترسهای ما گاهی اثر معکوس به همراه دارند 🙄😊 _ #بهارایلچی #کلاس_پیانو #موسیقی #کودک #نوجوان #سلامتی #روح #جسم #ذهن #آموزشگاه_موسیقی_پلاریس #گروه_ستاره_قطبى_پاپ_بانوان #پلاریس_بند_موسیقی_پاپ_بانوان #پلاریس_بند #عشق #زندگی #مردم #جامعه #بانوان #شجاعت #حس_خوب #تدریس #تدریس_موسیقی #تدریس_پیانو #دختر
وقتی ملودی خانم خوشگل من عصبانی میشه 😂😍😂😍😂😍😂 این ویدئو مال حدود ۲ سال پیشه وقتی دیدمش خیلی لذت بردم ، قروبون شما فرشتههای کوچولو برم من که اینقدر قشنگ تلاش میکنید پر از احساس و سرزندگی هستید ، ملودی من به تو افتخار میکنم عشق من 😍😍😍 تو فوقالعادهای حتی وقتایی که اشتباه میزنی و بداخلاق میشی ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ _ #بهارایلچی #کلاس_پیانو #موسیقی #کودک #نوجوان #سلامتی #روح #جسم #ذهن #آموزشگاه_موسیقی_پلاریس #گروه_ستاره_قطبى_پاپ_بانوان #پلاریس_بند_موسیقی_پاپ_بانوان #پلاریس_بند #عشق #زندگی #مردم #جامعه #بانوان #شجاعت #حس_خوب #تدریس #تدریس_موسیقی #تدریس_پیانو #دختر #احساسات #اشتباه #ملودی #عصبانی
وقتی ملودی خانم خوشگل من عصبانی میشه 😂😍😂😍😂😍😂 این ویدئو مال حدود ۲ سال پیشه وقتی دیدمش خیلی لذت بردم ، قروبون شما فرشتههای کوچولو برم من که اینقدر قشنگ تلاش میکنید پر از احساس و سرزندگی هستید ، ملودی من به تو افتخار میکنم عشق من 😍😍😍 تو فوقالعادهای حتی وقتایی که اشتباه میزنی و بداخلاق میشی ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ _ #بهارایلچی #کلاس_پیانو #موسیقی #کودک #نوجوان #سلامتی #روح #جسم #ذهن #آموزشگاه_موسیقی_پلاریس #گروه_ستاره_قطبى_پاپ_بانوان #پلاریس_بند_موسیقی_پاپ_بانوان #پلاریس_بند #عشق #زندگی #مردم #جامعه #بانوان #شجاعت #حس_خوب #تدریس #تدریس_موسیقی #تدریس_پیانو #دختر #احساسات #اشتباه #ملودی #عصبانی
پرنای عزیز نوازنده خوب گیتار اسپنیش گروه #پلاریس_بند تولدت مبارک ⭐️❤️🎂❤️⭐️ برات آرزوی خوشبختی و موفقیت داریم کلی ❤️⭐️❤️ _  جای پلاریسیهای که توی عکس نیستن خیلی خالیه ❤️❤️❤️💋💋💋❤️❤️❤️ #پلاریس_بند_موسیقی_پاپ_بانوان #پلاریس #گروه_ستاره_قطبى_پاپ_بانوان    __ #استودیو_پلاریس #آموزشگاه_موسیقی_پلاریس _     #زن #هنرمندان_زن #عشق #هنر #بهار_ایلچی #پوریا_پیرزاده #علی_افشار
پرنای عزیز نوازنده خوب گیتار اسپنیش گروه #پلاریس_بند تولدت مبارک ⭐️❤️🎂❤️⭐️ برات آرزوی خوشبختی و موفقیت داریم کلی ❤️⭐️❤️ _ جای پلاریسیهای که توی عکس نیستن خیلی خالیه ❤️❤️❤️💋💋💋❤️❤️❤️ #پلاریس_بند_موسیقی_پاپ_بانوان #پلاریس #گروه_ستاره_قطبى_پاپ_بانوان __ #استودیو_پلاریس #آموزشگاه_موسیقی_پلاریس _ #زن #هنرمندان_زن #عشق #هنر #بهار_ایلچی #پوریا_پیرزاده #علی_افشار
قطعه بسیار زیبای  از گروه به یادماندنیه  و اجرای این قطعه خاطره انگیز توسط پلاریسیها 🤩🎷🎸🥁🎶🎵🤩 امیدوارم دوست داشته باشین و حسابی لذت ببرین 🤩❤️🤩 روز تعطیل خوبی داشته باشین ❤️❤️❤️ دوستتون داریم خیلی زیاد 💋💋💋 #پلاریس_بند #آموزشگاه_موسیقی_پلاریس این ویدیو پر از حس خوب و نوازندگی عالی : #سحر_دزواریی 🎸 #گیتار #سارا_پارسایی 🎶 #فلوت #ثمیلا_تحویلداری 🎷 #ساکسوفن #فریده_سرسنگی 🥁 #کاخن برای دیدن ویدیو کامل به مراجعه کنید و کلی لذت ببرین. 🎧🤩🎧 .  .   _ #موسيقي #ساز #آواز #پلاريس #پلاريس_بند_پاپ_موزيك #پلاريس_استوديو    __    _     #گروه_ستاره_قطبى_پاپ_بانوان
قطعه بسیار زیبای از گروه به یادماندنیه و اجرای این قطعه خاطره انگیز توسط پلاریسیها 🤩🎷🎸🥁🎶🎵🤩 امیدوارم دوست داشته باشین و حسابی لذت ببرین 🤩❤️🤩 روز تعطیل خوبی داشته باشین ❤️❤️❤️ دوستتون داریم خیلی زیاد 💋💋💋 #پلاریس_بند #آموزشگاه_موسیقی_پلاریس این ویدیو پر از حس خوب و نوازندگی عالی : #سحر_دزواریی 🎸 #گیتار #سارا_پارسایی 🎶 #فلوت #ثمیلا_تحویلداری 🎷 #ساکسوفن #فریده_سرسنگی 🥁 #کاخن برای دیدن ویدیو کامل به مراجعه کنید و کلی لذت ببرین. 🎧🤩🎧 . . _ #موسيقي #ساز #آواز #پلاريس #پلاريس_بند_پاپ_موزيك #پلاريس_استوديو __ _ #گروه_ستاره_قطبى_پاپ_بانوان
دستهای من قبل از اینکه تو را در آغوش بگیرند چه میکردند؟ #سیلویا_پلات خیلی خیلی ممنون از . عزیز برای گرفتن عکسهای به این زیبایی 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 #سپیده_ایلچی  #عشق #آغوش #دست #موسیقی #ساز #گیتار_بیس #پلاریس_بند #پلاریس_بند_موسیقی_پاپ_بانوان  __   _   #استودیو_پلاریس #گروه_ستاره_قطبى_پاپ_بانوان
دستهای من قبل از اینکه تو را در آغوش بگیرند چه میکردند؟ #سیلویا_پلات خیلی خیلی ممنون از . عزیز برای گرفتن عکسهای به این زیبایی 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 #سپیده_ایلچی #عشق #آغوش #دست #موسیقی #ساز #گیتار_بیس #پلاریس_بند #پلاریس_بند_موسیقی_پاپ_بانوان __ _ #استودیو_پلاریس #گروه_ستاره_قطبى_پاپ_بانوان
نوازندگی بسیار زیبا از پلاریسیهای عزیز دل ❤️😍❤️ در یک روز بارانی پاییزی توی حیاط خوشگل 🍂🍁🍂#آموزشگاه_موسیقی_پلاریس این ویدیو پر از حس خوب و نوازندگی عالی : #سحر_دزواریی 🎸 #گیتار #ثمیلا_تحویلداری 🎷 #ساکسوفن برای دیدن ویدیو کامل به مراجعه کنید و کلی لذت ببرین. 🎧🤩🎧 .   _ #موسيقي #ساز #آواز #آموزشگاه_موسيقي_پلاريس #پلاريس #پلاريس_بند #پلاريس_بند_پاپ_موزيك #پلاريس_استوديو    __    _   #سپيده_ايلچى #بهار_ايلچى #على_افشار #پوريا_پيرزاده     #گروه_ستاره_قطبى_پاپ_بانوان
نوازندگی بسیار زیبا از پلاریسیهای عزیز دل ❤️😍❤️ در یک روز بارانی پاییزی توی حیاط خوشگل 🍂🍁🍂#آموزشگاه_موسیقی_پلاریس این ویدیو پر از حس خوب و نوازندگی عالی : #سحر_دزواریی 🎸 #گیتار #ثمیلا_تحویلداری 🎷 #ساکسوفن برای دیدن ویدیو کامل به مراجعه کنید و کلی لذت ببرین. 🎧🤩🎧 . _ #موسيقي #ساز #آواز #آموزشگاه_موسيقي_پلاريس #پلاريس #پلاريس_بند #پلاريس_بند_پاپ_موزيك #پلاريس_استوديو __ _ #سپيده_ايلچى #بهار_ايلچى #على_افشار #پوريا_پيرزاده #گروه_ستاره_قطبى_پاپ_بانوان
تریو بسیار زیبا از پلاریسیهای عزیز دل ❤️😍❤️ #پلاریس_بند #آموزشگاه_موسیقی_پلاریس این ویدیو پر از حس خوب و نوازندگی عالی : #سحر_دزواریی 🎸 #گیتار #پگاه_ابراهیم 🎻 #ویلن #بیتا_قربانزاده 🥁 #کاخن برای دیدن ویدیو کامل به مراجعه کنید و کلی لذت ببرین. 🎧🤩🎧 . .   _ #موسيقي #ساز #آواز #پلاريس #پلاريس_بند_پاپ_موزيك #پلاريس_استوديو    __    _  #بهار_ايلچى #على_افشار #پوريا_پيرزاده     #گروه_ستاره_قطبى_پاپ_بانوان
تریو بسیار زیبا از پلاریسیهای عزیز دل ❤️😍❤️ #پلاریس_بند #آموزشگاه_موسیقی_پلاریس این ویدیو پر از حس خوب و نوازندگی عالی : #سحر_دزواریی 🎸 #گیتار #پگاه_ابراهیم 🎻 #ویلن #بیتا_قربانزاده 🥁 #کاخن برای دیدن ویدیو کامل به مراجعه کنید و کلی لذت ببرین. 🎧🤩🎧 . . _ #موسيقي #ساز #آواز #پلاريس #پلاريس_بند_پاپ_موزيك #پلاريس_استوديو __ _ #بهار_ايلچى #على_افشار #پوريا_پيرزاده #گروه_ستاره_قطبى_پاپ_بانوان
تریو بسیار زیبا از پلاریسیهای عزیز دل ❤️😍❤️ #پلاریس_بند #آموزشگاه_موسیقی_پلاریس این ویدیو پر از حس خوب و نوازندگی عالی : #سحر_دزواریی 🎸 #گیتار #پگاه_ابراهیم 🎻 #ویلن #بیتا_قربانزاده 🥁 #کاخن برای دیدن ویدیو کامل به مراجعه کنید و کلی لذت ببرین. 🎧🤩🎧 . .   _ #موسيقي #ساز #آواز #پلاريس #پلاريس_بند_پاپ_موزيك #پلاريس_استوديو    __    _  #بهار_ايلچى #على_افشار #پوريا_پيرزاده     #گروه_ستاره_قطبى_پاپ_بانوان
تریو بسیار زیبا از پلاریسیهای عزیز دل ❤️😍❤️ #پلاریس_بند #آموزشگاه_موسیقی_پلاریس این ویدیو پر از حس خوب و نوازندگی عالی : #سحر_دزواریی 🎸 #گیتار #پگاه_ابراهیم 🎻 #ویلن #بیتا_قربانزاده 🥁 #کاخن برای دیدن ویدیو کامل به مراجعه کنید و کلی لذت ببرین. 🎧🤩🎧 . . _ #موسيقي #ساز #آواز #پلاريس #پلاريس_بند_پاپ_موزيك #پلاريس_استوديو __ _ #بهار_ايلچى #على_افشار #پوريا_پيرزاده #گروه_ستاره_قطبى_پاپ_بانوان
نوازندگی بسیار زیبا از پلاریسیهای عزیز دل ❤️😍❤️ در یک روز بارانی پاییزی توی حیاط خوشگل 🍂🍁🍂#آموزشگاه_موسیقی_پلاریس این ویدیو پر از حس خوب و نوازندگی عالی : #سحر_دزواریی 🎸 #گیتار #ثمیلا_تحویلداری 🎷 #ساکسوفن برای دیدن ویدیو کامل به مراجعه کنید و کلی لذت ببرین. 🎧🤩🎧 .   _ #موسيقي #ساز #آواز #آموزشگاه_موسيقي_پلاريس #پلاريس #پلاريس_بند #پلاريس_بند_پاپ_موزيك #پلاريس_استوديو    __    _   #سپيده_ايلچى #بهار_ايلچى #على_افشار #پوريا_پيرزاده     #گروه_ستاره_قطبى_پاپ_بانوان
نوازندگی بسیار زیبا از پلاریسیهای عزیز دل ❤️😍❤️ در یک روز بارانی پاییزی توی حیاط خوشگل 🍂🍁🍂#آموزشگاه_موسیقی_پلاریس این ویدیو پر از حس خوب و نوازندگی عالی : #سحر_دزواریی 🎸 #گیتار #ثمیلا_تحویلداری 🎷 #ساکسوفن برای دیدن ویدیو کامل به مراجعه کنید و کلی لذت ببرین. 🎧🤩🎧 . _ #موسيقي #ساز #آواز #آموزشگاه_موسيقي_پلاريس #پلاريس #پلاريس_بند #پلاريس_بند_پاپ_موزيك #پلاريس_استوديو __ _ #سپيده_ايلچى #بهار_ايلچى #على_افشار #پوريا_پيرزاده #گروه_ستاره_قطبى_پاپ_بانوان
پاییز فصل خاطرههای زیبا و عاشقانه و پراحساس ، این قطعه تو این روزا خیلی لذت بخشه 😍😍😍😍که ترمه عزیز من بسیار زیبا و با موزیکالیته عالی براتون اجرا کرده ❤️❤️❤️ _ #بهارایلچی #کلاس_پیانو #موسیقی #کودک #نوجوان #سلامتی #روح #جسم #ذهن #آموزشگاه_موسیقی_پلاریس #گروه_ستاره_قطبى_پاپ_بانوان #پلاریس_بند_موسیقی_پاپ_بانوان #پلاریس_بند #عشق #زندگی #مردم #جامعه #بانوان #شجاعت #حس_خوب #تدریس #تدریس_موسیقی #تدریس_پیانو #دختر
پاییز فصل خاطرههای زیبا و عاشقانه و پراحساس ، این قطعه تو این روزا خیلی لذت بخشه 😍😍😍😍که ترمه عزیز من بسیار زیبا و با موزیکالیته عالی براتون اجرا کرده ❤️❤️❤️ _ #بهارایلچی #کلاس_پیانو #موسیقی #کودک #نوجوان #سلامتی #روح #جسم #ذهن #آموزشگاه_موسیقی_پلاریس #گروه_ستاره_قطبى_پاپ_بانوان #پلاریس_بند_موسیقی_پاپ_بانوان #پلاریس_بند #عشق #زندگی #مردم #جامعه #بانوان #شجاعت #حس_خوب #تدریس #تدریس_موسیقی #تدریس_پیانو #دختر
در روزهای زیبای اول مهر با اجرای عالیه باران خانم کلی حالتون خوب میشه 😍😍😍 ثبت نام ترم پاییز شروع دوستان عزیزم ظرفیت کلاسها محدود هست زمان رو از دست ندید🙏🏻 کار با بچهها درون آدم رو شفاف میکنه ، انرژی فوقالعادهشون حال آدمم خوب میکنم ، خوشحالم که شما ها رو دارم فرشتههای کوچولو و زیبا 😍😍❤️❤️ _ #بهارایلچی #کلاس_پیانو #موسیقی #کودک #نوجوان #سلامتی #روح #جسم #ذهن #آموزشگاه_موسیقی_پلاریس #گروه_ستاره_قطبى_پاپ_بانوان #پلاریس_بند_موسیقی_پاپ_بانوان #پلاریس_بند #عشق #زندگی #مردم #جامعه #بانوان #شجاعت #حس_خوب #تدریس #تدریس_موسیقی #تدریس_پیانو
در روزهای زیبای اول مهر با اجرای عالیه باران خانم کلی حالتون خوب میشه 😍😍😍 ثبت نام ترم پاییز شروع دوستان عزیزم ظرفیت کلاسها محدود هست زمان رو از دست ندید🙏🏻 کار با بچهها درون آدم رو شفاف میکنه ، انرژی فوقالعادهشون حال آدمم خوب میکنم ، خوشحالم که شما ها رو دارم فرشتههای کوچولو و زیبا 😍😍❤️❤️ _ #بهارایلچی #کلاس_پیانو #موسیقی #کودک #نوجوان #سلامتی #روح #جسم #ذهن #آموزشگاه_موسیقی_پلاریس #گروه_ستاره_قطبى_پاپ_بانوان #پلاریس_بند_موسیقی_پاپ_بانوان #پلاریس_بند #عشق #زندگی #مردم #جامعه #بانوان #شجاعت #حس_خوب #تدریس #تدریس_موسیقی #تدریس_پیانو
تولد خانم گودرزى عزيز در كنار پلاريسى ها 🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ اميدوارم به همه آرزوهاى قشنگت برسى عزيزم      __ #گروه_ستاره_قطبى_پاپ_بانوان #موسيقى #پلاريس #پلاريس_بند #پلاريس_بند_پاپ_موزيك #آواز #ساز
تولد خانم گودرزى عزيز در كنار پلاريسى ها 🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ اميدوارم به همه آرزوهاى قشنگت برسى عزيزم __ #گروه_ستاره_قطبى_پاپ_بانوان #موسيقى #پلاريس #پلاريس_بند #پلاريس_بند_پاپ_موزيك #آواز #ساز
تربیت مال آدم بزرگاست 🙃😬 به بچههامون فقط عشق بدیم و لذت بردن از زیباییها رو بهشون آموزش بدیم 😍😍😍 ثبت نام ترم پاییز شروع شد در آموزشگاه پلاریس با ظرفیت خیلی محدود 😊😍 امیدوارم از نوازندگی عالی خوندن زیبای پارمین خانم شاگرد خوشگل من لذت ببرید 🙏🏻❤️ #آموزشگاه_موسیقی_پلاریس #معلم_پیانو #تدریس_موسیقی #تدریس_پیانو #موسیقی #کودکان #کودک #موسیقی_کودک #بهارایلچی #گروه_ستاره_قطبى_پاپ_بانوان #پلاریس_بند_موسیقی_پاپ_بانوان #پلاریس_بند#دلی #مردمی #تهران #ایرانی #ایران
تربیت مال آدم بزرگاست 🙃😬 به بچههامون فقط عشق بدیم و لذت بردن از زیباییها رو بهشون آموزش بدیم 😍😍😍 ثبت نام ترم پاییز شروع شد در آموزشگاه پلاریس با ظرفیت خیلی محدود 😊😍 امیدوارم از نوازندگی عالی خوندن زیبای پارمین خانم شاگرد خوشگل من لذت ببرید 🙏🏻❤️ #آموزشگاه_موسیقی_پلاریس #معلم_پیانو #تدریس_موسیقی #تدریس_پیانو #موسیقی #کودکان #کودک #موسیقی_کودک #بهارایلچی #گروه_ستاره_قطبى_پاپ_بانوان #پلاریس_بند_موسیقی_پاپ_بانوان #پلاریس_بند #دلی #مردمی #تهران #ایرانی #ایران
تولدت مبارک دوست عزیزدل من #رابعه_زند مهربون و دوست داشتنی ، رفیق کودکی و دوران مدرسه امیدوارم همیشه سلامت باشی و موفق و بدرخشی عزیزم و دوستیمون پایدار باشه و کلی خاطرات جدید با هم بسازیم 🙏🏻❤️  پ.ن : این اجرا مربوط پارساله که برای یه دوست عزیز فرستادیم در آموزشگاه پلاریس و امروز زمان خوبی بود برای تجدید این خاطره 😍😍😍❤️❤️❤️ #آموزشگاه_موسیقی_پلاریس #گروه_ستاره_قطبى_پاپ_بانوان _
تولدت مبارک دوست عزیزدل من #رابعه_زند مهربون و دوست داشتنی ، رفیق کودکی و دوران مدرسه امیدوارم همیشه سلامت باشی و موفق و بدرخشی عزیزم و دوستیمون پایدار باشه و کلی خاطرات جدید با هم بسازیم 🙏🏻❤️ پ.ن : این اجرا مربوط پارساله که برای یه دوست عزیز فرستادیم در آموزشگاه پلاریس و امروز زمان خوبی بود برای تجدید این خاطره 😍😍😍❤️❤️❤️ #آموزشگاه_موسیقی_پلاریس #گروه_ستاره_قطبى_پاپ_بانوان _
دیروز تولدم بود... بهترین تولد زندگیم بود در کنار بهترینهای زندگیم با گرفتن کلی پیامهای زیبا از عزیزترینهام 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 مررررسی از همگیتون عزیزای دلم خیلی خوشحالم که شما ها رو دارم ، داشتن هر یه نفرتون میتونه آرزوی هرکسی باشه عشقای من 🙏🏻🙏🏻❤️❤️❤️💋💋💋😘😘😘 #تولد #بهارایلچی #گروه_پلاریس_ویژه_بانوان_عزیز_دل_کشورمون #گروه_پلاریس #گروه_ستاره_قطبى_پاپ_بانوان #گروه_ستاره_قطبی    __  __ بندر_عباس
دیروز تولدم بود... بهترین تولد زندگیم بود در کنار بهترینهای زندگیم با گرفتن کلی پیامهای زیبا از عزیزترینهام 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 مررررسی از همگیتون عزیزای دلم خیلی خوشحالم که شما ها رو دارم ، داشتن هر یه نفرتون میتونه آرزوی هرکسی باشه عشقای من 🙏🏻🙏🏻❤️❤️❤️💋💋💋😘😘😘 #تولد #بهارایلچی #گروه_پلاریس_ویژه_بانوان_عزیز_دل_کشورمون #گروه_پلاریس #گروه_ستاره_قطبى_پاپ_بانوان #گروه_ستاره_قطبی __ __ بندر_عباس
دیروز تولدم بود... بهترین تولد زندگیم بود در کنار بهترینهای زندگیم با گرفتن کلی پیامهای زیبا از عزیزترینهام 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 مررررسی از همگیتون عزیزای دلم خیلی خوشحالم که شما ها رو دارم ، داشتن هر یه نفرتون میتونه آرزوی هرکسی باشه عشقای من 🙏🏻🙏🏻❤️❤️❤️💋💋💋😘😘😘 #تولد #بهارایلچی #گروه_پلاریس_ویژه_بانوان_عزیز_دل_کشورمون #گروه_پلاریس #گروه_ستاره_قطبى_پاپ_بانوان #گروه_ستاره_قطبی    __  __ بندر_عباس
دیروز تولدم بود... بهترین تولد زندگیم بود در کنار بهترینهای زندگیم با گرفتن کلی پیامهای زیبا از عزیزترینهام 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 مررررسی از همگیتون عزیزای دلم خیلی خوشحالم که شما ها رو دارم ، داشتن هر یه نفرتون میتونه آرزوی هرکسی باشه عشقای من 🙏🏻🙏🏻❤️❤️❤️💋💋💋😘😘😘 #تولد #بهارایلچی #گروه_پلاریس_ویژه_بانوان_عزیز_دل_کشورمون #گروه_پلاریس #گروه_ستاره_قطبى_پاپ_بانوان #گروه_ستاره_قطبی __ __ بندر_عباس
بعد از یه اجرای عاااااااااااالی در بندرعباس زیبا ، خلیج همیشه فاااارس ، شنیده بودیم که خانمهای مهربون و پر از شور و عشق داره ولی شنیدن کی بود ماننده دیدن ، خیلی در کنارتون بهمون خوشگذشت شمااااااااا فوقالعاده بودید 😍😍😍 به امید کلی اجرای دیگه و اجرا در همه شهرهای ایران ، در کنار خانواده محترم اژدری که با اعضای عزیز مجموعه عالیشون ( فروشگاه های زنجیرهای تارا )ازمون حمایت کردند و در کنارمون بودند ، بزودی برمیگردیم بندرعباسیهای عزیز با کلی اتفاقات جدید ❤️❤️❤️😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍 #بهارایلچی #کنسرت_بندرعباس #اولین_بار #تاریخ #گروه_ستاره_قطبى_پاپ_بانوان #گروه_پلاریس #پلاریس_بند #پلاریس_بند_موسیقی_پاپ_بانوان _ . ..#کنسرت_بانوان_بندرعباس
بعد از یه اجرای عاااااااااااالی در بندرعباس زیبا ، خلیج همیشه فاااارس ، شنیده بودیم که خانمهای مهربون و پر از شور و عشق داره ولی شنیدن کی بود ماننده دیدن ، خیلی در کنارتون بهمون خوشگذشت شمااااااااا فوقالعاده بودید 😍😍😍 به امید کلی اجرای دیگه و اجرا در همه شهرهای ایران ، در کنار خانواده محترم اژدری که با اعضای عزیز مجموعه عالیشون ( فروشگاه های زنجیرهای تارا )ازمون حمایت کردند و در کنارمون بودند ، بزودی برمیگردیم بندرعباسیهای عزیز با کلی اتفاقات جدید ❤️❤️❤️😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍 #بهارایلچی #کنسرت_بندرعباس #اولین_بار #تاریخ #گروه_ستاره_قطبى_پاپ_بانوان #گروه_پلاریس #پلاریس_بند #پلاریس_بند_موسیقی_پاپ_بانوان _ . ..#کنسرت_بانوان_بندرعباس
شمارش معکوس داره شروع شده دیگه چیزی نمونده با یه کنسرت پر از هیجان و شاد و پر ازسورپرایز داریم میام پیشتون خانمهای عزیز بندرعباس زیبا ❤️❤️❤️🙌🏻🙌🏻💥⭐️💥⭐️💥⭐️💥⭐️💥 جمعه ۲ شهریور تالار شهید آوینی ساعت ۲۰:۳۰  _ #ستاره_قطبی #بندرعباس #بندرعباسیها  #گروه_ستاره_قطبی #گروه_ستاره_قطبى_پاپ_بانوان #بهارایلچی #بهار_ایلچی #بهارایلچی    بهارايلچى #سپیده_ایلچی
شمارش معکوس داره شروع شده دیگه چیزی نمونده با یه کنسرت پر از هیجان و شاد و پر ازسورپرایز داریم میام پیشتون خانمهای عزیز بندرعباس زیبا ❤️❤️❤️🙌🏻🙌🏻💥⭐️💥⭐️💥⭐️💥⭐️💥 جمعه ۲ شهریور تالار شهید آوینی ساعت ۲۰:۳۰ _ #ستاره_قطبی #بندرعباس #بندرعباسیها #گروه_ستاره_قطبی #گروه_ستاره_قطبى_پاپ_بانوان #بهارایلچی #بهار_ایلچی #بهارایلچی بهارايلچى #سپیده_ایلچی
. کنسرت بزرگ گروه ستاره قطبی ⭐⭐ به سرپرستی بهار ایلچی . ۲۸ و ۲۹ تیرماه همراه با گروه حرکت مانتره به سرپرستی مونا ارسطو . ساعت: ۱۴:۰۰ . و ۴ و ۵ مرداد ماه . با حضور خانوم #بهنوش_بختیاری عزیز . در #تالار_وحدت . به همراه ۵ خواننده به زبانهای مختلف :فارسی،هندی،عربی،انگلیسی،فرانسوی و محلی... . به همراه گروه حرکت مانتره . رهبر ارکستر و تنظیم کننده #پوریا_پیرزاده . تهیه کننده #علی_افشار . خرید اینترنتی بلیت سایت ایران کنسرت: .. .  _    . .  _  _ . . . . . #مجله_هنر #مجله_آرت #تهران #هنر #خانه_هنرمندان #موزیک #موسیقی #کنسرت    #آموزشگاه_موسیقی_پلاریس    #پاپ #ویژه_بانوان #پلاریس_استودیو #پلاریس #پلاریس_بند #پلاریس_بند_پاپ_موزیک #پلاریس_بند_موسیقی_پاپ_بانوان #ستاره_قطبی #پلاریس #ایران #زن #بانوان #گروه_ستاره_قطبى_پاپ_بانوان
. کنسرت بزرگ گروه ستاره قطبی ⭐⭐ به سرپرستی بهار ایلچی . ۲۸ و ۲۹ تیرماه همراه با گروه حرکت مانتره به سرپرستی مونا ارسطو . ساعت: ۱۴:۰۰ . و ۴ و ۵ مرداد ماه . با حضور خانوم #بهنوش_بختیاری عزیز . در #تالار_وحدت . به همراه ۵ خواننده به زبانهای مختلف :فارسی،هندی،عربی،انگلیسی،فرانسوی و محلی... . به همراه گروه حرکت مانتره . رهبر ارکستر و تنظیم کننده #پوریا_پیرزاده . تهیه کننده #علی_افشار . خرید اینترنتی بلیت سایت ایران کنسرت: .. . _ . . _ _ . . . . . #مجله_هنر #مجله_آرت #تهران #هنر #خانه_هنرمندان #موزیک #موسیقی #کنسرت #آموزشگاه_موسیقی_پلاریس #پاپ #ویژه_بانوان #پلاریس_استودیو #پلاریس #پلاریس_بند #پلاریس_بند_پاپ_موزیک #پلاریس_بند_موسیقی_پاپ_بانوان #ستاره_قطبی #پلاریس #ایران #زن #بانوان #گروه_ستاره_قطبى_پاپ_بانوان
... #❤️ .........پگاه عزیزم، تولدت مبارک....... دوستان عزیز پولاریسی ام ، بیست و هشتم و بیست و نهم تیر ماه در تالار وحدت اجرا خواهند داشت. امیدوارم که این کنسرت محشر رو از دست ندید. خرید بلیط از ایران کنسرت #حمایت_از_موسیقی_بانوان #آواز_زنان #نوازندگان_زن #خوانندگان_زن #خوانندگان_زن_ایرانی #موسیقی_زنان  . [#] #بهار_ایلچی #سپیده_ایلچی #پگاه_ابراهیم #مهشید_مولایی #سحر_دزوارئی #کنسرت #گروه_ستاره_قطبى_پاپ_بانوان #آناهیتا_همتی #آناهیتاهمتی #آناهیتا
... #❤️ .........پگاه عزیزم، تولدت مبارک....... دوستان عزیز پولاریسی ام ، بیست و هشتم و بیست و نهم تیر ماه در تالار وحدت اجرا خواهند داشت. امیدوارم که این کنسرت محشر رو از دست ندید. خرید بلیط از ایران کنسرت #حمایت_از_موسیقی_بانوان #آواز_زنان #نوازندگان_زن #خوانندگان_زن #خوانندگان_زن_ایرانی #موسیقی_زنان . [#] #بهار_ایلچی #سپیده_ایلچی #پگاه_ابراهیم #مهشید_مولایی #سحر_دزوارئی #کنسرت #گروه_ستاره_قطبى_پاپ_بانوان #آناهیتا_همتی #آناهیتاهمتی #آناهیتا
تمرین آخر برای یک اجرای عالی... آماده برای انفجار 💃🏻💣💣💣💃🏻 🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩 _    #ستاره_قطبی #گروه_ستاره_قطبى_پاپ_بانوان    _     __  _ #پلاریس #کنسرت #ایران #زن #بانوان
تمرین آخر برای یک اجرای عالی... آماده برای انفجار 💃🏻💣💣💣💃🏻 🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩 _ #ستاره_قطبی #گروه_ستاره_قطبى_پاپ_بانوان _ __ _ #پلاریس #کنسرت #ایران #زن #بانوان