پیک گرام

عکس ها و فیلم های درباره گل عشق در اینستاگرام

محبوب ترین عکس ها و فیلم های گل عشق

Instagram
همیشه پر از مهربانی بمان حتی اگر هیچکس قدر مهربانیت را نداند. این ذات و سرشت تو است که مهربان باشی. تو خدایی داری که به جای همه برایت جبران میکند. #بنفشه_آفریقایی عروس گل ها 🌸☘️جهت سفارش به دایرکت پیام بدین #اپیشیا  #بنفشه_آفریقایی  #اکسالیس #اگزالیس #گل_عشق  #بجنورد #بجنورد_زیبا #شپشک_آردآلود #آفت #سم #کود #کود_رشد #کود_گلدهی #قارچکش #قارچ_کش   🌸☘️🌺
همیشه پر از مهربانی بمان حتی اگر هیچکس قدر مهربانیت را نداند. این ذات و سرشت تو است که مهربان باشی. تو خدایی داری که به جای همه برایت جبران میکند. #بنفشه_آفریقایی عروس گل ها 🌸☘️جهت سفارش به دایرکت پیام بدین #اپیشیا #بنفشه_آفریقایی #اکسالیس #اگزالیس #گل_عشق #بجنورد #بجنورد_زیبا #شپشک_آردآلود #آفت #سم #کود #کود_رشد #کود_گلدهی #قارچکش #قارچ_کش 🌸☘️🌺
همیشه پر از مهربانی بمان حتی اگر هیچکس قدر مهربانیت را نداند. این ذات و سرشت تو است که مهربان باشی. تو خدایی داری که به جای همه برایت جبران میکند. #بنفشه_آفریقایی عروس گل ها 🌸☘️جهت سفارش به دایرکت پیام بدین #اپیشیا  #بنفشه_آفریقایی  #اکسالیس #اگزالیس #گل_عشق  #بجنورد #بجنورد_زیبا #شپشک_آردآلود #آفت #سم #کود #کود_رشد #کود_گلدهی #قارچکش #قارچ_کش   🌸☘️🌺
همیشه پر از مهربانی بمان حتی اگر هیچکس قدر مهربانیت را نداند. این ذات و سرشت تو است که مهربان باشی. تو خدایی داری که به جای همه برایت جبران میکند. #بنفشه_آفریقایی عروس گل ها 🌸☘️جهت سفارش به دایرکت پیام بدین #اپیشیا #بنفشه_آفریقایی #اکسالیس #اگزالیس #گل_عشق #بجنورد #بجنورد_زیبا #شپشک_آردآلود #آفت #سم #کود #کود_رشد #کود_گلدهی #قارچکش #قارچ_کش 🌸☘️🌺
ببین چی آوردیم #شبدر_زینتی#اگزالیس#گل_عشق تعداد خیلی محدوده فروش هم فقط حضوری فیلمشو گرفتم ک بدون ادیتو افکت باشه تعداد برگها بین شیش تا ده برگه
ببین چی آوردیم #شبدر_زینتی #اگزالیس #گل_عشق تعداد خیلی محدوده فروش هم فقط حضوری فیلمشو گرفتم ک بدون ادیتو افکت باشه تعداد برگها بین شیش تا ده برگه
#گل_عشق اکسالیس، اگزالیس، شبدر بنفش ایرلندی، ترشک، گل عشق، اگزالیس نام علمی :  به خانواده و جنس تعلق دارد. اکسالیس دارای برگ های بنفش یا سبز ساده و گاهی با مرکز ارغوانی می باشد. برخی از اقلام آن نیز دارای گل های پرگلبرگ زرد رنگ هستند.(در پست بعدی تنوع رنگ در برگ ها و گل های اکسالیس را ببینید) این گیاه دارای رشد سریع بوده، ولی اگر در شرایط کمبود فضا رشد آن کند می شود. با وجود شباهت اسمی این گیاه با گیاه شبدر، اکسالیس از خانواده شبدر نبوده و گیاهی کاملا متفاوت می باشد. این گیاه در برگ ها و ساقه های خود حاوی اسید اگزالیک می باشد که یک مکانیسم دفاعی برای گیاه محسوب می شود، این اسید باعث ترش مزه شدن برگ ها و شاخه ها شده تا علف خواران از آن تغذیه نکنند. آبیاری: در فاصله بین دو آبیاری باید سطح خاک خشک شود. آبیاری زیاد و ماندن آب در خاک باعث پوسیدگی ریشه و از بین رفتن گیاه می شود. خشکی کشیدن نیز ابتدا باعث سوختگی و خشکی نوک و حاشیه برگ ها و پژمردگی گیاه می شود. با کم شدن دما، نیاز به آبیاری کمتری دارد و نیاز غبارپاش برای ایجاد رطوبت ندارد. دما: دمای مطلوب آن ۱۵ درجه است و در دمای بالاتر از ۲۷ درجه وارد مرحله رکود و عدم فعالیت می شود. در روزهای گرم باید آبیاری منظم باشد تا گیاه خشکی نکشد. در هوای سرد آبیاری زیاد و نامنظم منجر به پوسیدگی ریشه و در نهایت مرگ گیاه می شود. نور: اکسالیس مکان های نیمه آفتاب و نیمه سایه را می پسندد. وجود ۴ تا ۵ ساعت آفتاب صبحگاهی برای آن کافی است. مکان های پرنور و بدون آفتاب مستقیم در رشد برگ ها مشکلی بوجود نمی آورد، ولی ممکن است مانع گلدهی شود. در مناطقی که تابستان های گرم دارد، اکسالیس را باید در جایی بکارید که آفتاب بعدازظهر نداشته باشد یا گلدان را به سایه منتقل کنید. برگ های اکسالیس در نور زیاد باز و درنور کم بسته می شوند. خاک: اکسالیس نسبت به خاک سختگیر نیست و می توان از مخلوط خاک معمولی و خاک برگ و شن استفاده کرد. برای کوددهی هر ۴ تا ۶ هفته از کود ۱۰-۱۰-۱۰ استفاده کنید و یا کود ۲۰-۲۰-۲۰ با نصف غلظت توصیه شده. اکسالیس متراکم بودن ریشه هایش در گلدان را دوست دارد. بهترین نشانه نیاز به تعویض گلدان، خروج ریشه ها از منافذ زیرین گلدان یا قطعاتی از ساقه و پیازها از حاشیه گلدان است. گلدان جدید باید فقط ۲۰درصد بزرگ تر باشد. اکسالیس، اکسالیس سبز، شبدر بنفش ایرلندی، گل عشق، ترشک، شبدر ترش، اگزالیس , , , , , , , ,
#گل_عشق اکسالیس، اگزالیس، شبدر بنفش ایرلندی، ترشک، گل عشق، اگزالیس نام علمی : به خانواده و جنس تعلق دارد. اکسالیس دارای برگ های بنفش یا سبز ساده و گاهی با مرکز ارغوانی می باشد. برخی از اقلام آن نیز دارای گل های پرگلبرگ زرد رنگ هستند.(در پست بعدی تنوع رنگ در برگ ها و گل های اکسالیس را ببینید) این گیاه دارای رشد سریع بوده، ولی اگر در شرایط کمبود فضا رشد آن کند می شود. با وجود شباهت اسمی این گیاه با گیاه شبدر، اکسالیس از خانواده شبدر نبوده و گیاهی کاملا متفاوت می باشد. این گیاه در برگ ها و ساقه های خود حاوی اسید اگزالیک می باشد که یک مکانیسم دفاعی برای گیاه محسوب می شود، این اسید باعث ترش مزه شدن برگ ها و شاخه ها شده تا علف خواران از آن تغذیه نکنند. آبیاری: در فاصله بین دو آبیاری باید سطح خاک خشک شود. آبیاری زیاد و ماندن آب در خاک باعث پوسیدگی ریشه و از بین رفتن گیاه می شود. خشکی کشیدن نیز ابتدا باعث سوختگی و خشکی نوک و حاشیه برگ ها و پژمردگی گیاه می شود. با کم شدن دما، نیاز به آبیاری کمتری دارد و نیاز غبارپاش برای ایجاد رطوبت ندارد. دما: دمای مطلوب آن ۱۵ درجه است و در دمای بالاتر از ۲۷ درجه وارد مرحله رکود و عدم فعالیت می شود. در روزهای گرم باید آبیاری منظم باشد تا گیاه خشکی نکشد. در هوای سرد آبیاری زیاد و نامنظم منجر به پوسیدگی ریشه و در نهایت مرگ گیاه می شود. نور: اکسالیس مکان های نیمه آفتاب و نیمه سایه را می پسندد. وجود ۴ تا ۵ ساعت آفتاب صبحگاهی برای آن کافی است. مکان های پرنور و بدون آفتاب مستقیم در رشد برگ ها مشکلی بوجود نمی آورد، ولی ممکن است مانع گلدهی شود. در مناطقی که تابستان های گرم دارد، اکسالیس را باید در جایی بکارید که آفتاب بعدازظهر نداشته باشد یا گلدان را به سایه منتقل کنید. برگ های اکسالیس در نور زیاد باز و درنور کم بسته می شوند. خاک: اکسالیس نسبت به خاک سختگیر نیست و می توان از مخلوط خاک معمولی و خاک برگ و شن استفاده کرد. برای کوددهی هر ۴ تا ۶ هفته از کود ۱۰-۱۰-۱۰ استفاده کنید و یا کود ۲۰-۲۰-۲۰ با نصف غلظت توصیه شده. اکسالیس متراکم بودن ریشه هایش در گلدان را دوست دارد. بهترین نشانه نیاز به تعویض گلدان، خروج ریشه ها از منافذ زیرین گلدان یا قطعاتی از ساقه و پیازها از حاشیه گلدان است. گلدان جدید باید فقط ۲۰درصد بزرگ تر باشد. اکسالیس، اکسالیس سبز، شبدر بنفش ایرلندی، گل عشق، ترشک، شبدر ترش، اگزالیس , , , , , , , ,
#گل_عشق اکسالیس، اگزالیس، شبدر بنفش ایرلندی، ترشک، گل عشق، اگزالیس نام علمی :  به خانواده و جنس تعلق دارد. اکسالیس دارای برگ های بنفش یا سبز ساده و گاهی با مرکز ارغوانی می باشد. برخی از اقلام آن نیز دارای گل های پرگلبرگ زرد رنگ هستند.(در پست بعدی تنوع رنگ در برگ ها و گل های اکسالیس را ببینید) این گیاه دارای رشد سریع بوده، ولی اگر در شرایط کمبود فضا رشد آن کند می شود. با وجود شباهت اسمی این گیاه با گیاه شبدر، اکسالیس از خانواده شبدر نبوده و گیاهی کاملا متفاوت می باشد. این گیاه در برگ ها و ساقه های خود حاوی اسید اگزالیک می باشد که یک مکانیسم دفاعی برای گیاه محسوب می شود، این اسید باعث ترش مزه شدن برگ ها و شاخه ها شده تا علف خواران از آن تغذیه نکنند. آبیاری: در فاصله بین دو آبیاری باید سطح خاک خشک شود. آبیاری زیاد و ماندن آب در خاک باعث پوسیدگی ریشه و از بین رفتن گیاه می شود. خشکی کشیدن نیز ابتدا باعث سوختگی و خشکی نوک و حاشیه برگ ها و پژمردگی گیاه می شود. با کم شدن دما، نیاز به آبیاری کمتری دارد و نیاز غبارپاش برای ایجاد رطوبت ندارد. دما: دمای مطلوب آن ۱۵ درجه است و در دمای بالاتر از ۲۷ درجه وارد مرحله رکود و عدم فعالیت می شود. در روزهای گرم باید آبیاری منظم باشد تا گیاه خشکی نکشد. در هوای سرد آبیاری زیاد و نامنظم منجر به پوسیدگی ریشه و در نهایت مرگ گیاه می شود. نور: اکسالیس مکان های نیمه آفتاب و نیمه سایه را می پسندد. وجود ۴ تا ۵ ساعت آفتاب صبحگاهی برای آن کافی است. مکان های پرنور و بدون آفتاب مستقیم در رشد برگ ها مشکلی بوجود نمی آورد، ولی ممکن است مانع گلدهی شود. در مناطقی که تابستان های گرم دارد، اکسالیس را باید در جایی بکارید که آفتاب بعدازظهر نداشته باشد یا گلدان را به سایه منتقل کنید. برگ های اکسالیس در نور زیاد باز و درنور کم بسته می شوند. خاک: اکسالیس نسبت به خاک سختگیر نیست و می توان از مخلوط خاک معمولی و خاک برگ و شن استفاده کرد. برای کوددهی هر ۴ تا ۶ هفته از کود ۱۰-۱۰-۱۰ استفاده کنید و یا کود ۲۰-۲۰-۲۰ با نصف غلظت توصیه شده. اکسالیس متراکم بودن ریشه هایش در گلدان را دوست دارد. بهترین نشانه نیاز به تعویض گلدان، خروج ریشه ها از منافذ زیرین گلدان یا قطعاتی از ساقه و پیازها از حاشیه گلدان است. گلدان جدید باید فقط ۲۰درصد بزرگ تر باشد. اکسالیس، اکسالیس سبز، شبدر بنفش ایرلندی، گل عشق، ترشک، شبدر ترش، اگزالیس , , , , , , , ,
#گل_عشق اکسالیس، اگزالیس، شبدر بنفش ایرلندی، ترشک، گل عشق، اگزالیس نام علمی : به خانواده و جنس تعلق دارد. اکسالیس دارای برگ های بنفش یا سبز ساده و گاهی با مرکز ارغوانی می باشد. برخی از اقلام آن نیز دارای گل های پرگلبرگ زرد رنگ هستند.(در پست بعدی تنوع رنگ در برگ ها و گل های اکسالیس را ببینید) این گیاه دارای رشد سریع بوده، ولی اگر در شرایط کمبود فضا رشد آن کند می شود. با وجود شباهت اسمی این گیاه با گیاه شبدر، اکسالیس از خانواده شبدر نبوده و گیاهی کاملا متفاوت می باشد. این گیاه در برگ ها و ساقه های خود حاوی اسید اگزالیک می باشد که یک مکانیسم دفاعی برای گیاه محسوب می شود، این اسید باعث ترش مزه شدن برگ ها و شاخه ها شده تا علف خواران از آن تغذیه نکنند. آبیاری: در فاصله بین دو آبیاری باید سطح خاک خشک شود. آبیاری زیاد و ماندن آب در خاک باعث پوسیدگی ریشه و از بین رفتن گیاه می شود. خشکی کشیدن نیز ابتدا باعث سوختگی و خشکی نوک و حاشیه برگ ها و پژمردگی گیاه می شود. با کم شدن دما، نیاز به آبیاری کمتری دارد و نیاز غبارپاش برای ایجاد رطوبت ندارد. دما: دمای مطلوب آن ۱۵ درجه است و در دمای بالاتر از ۲۷ درجه وارد مرحله رکود و عدم فعالیت می شود. در روزهای گرم باید آبیاری منظم باشد تا گیاه خشکی نکشد. در هوای سرد آبیاری زیاد و نامنظم منجر به پوسیدگی ریشه و در نهایت مرگ گیاه می شود. نور: اکسالیس مکان های نیمه آفتاب و نیمه سایه را می پسندد. وجود ۴ تا ۵ ساعت آفتاب صبحگاهی برای آن کافی است. مکان های پرنور و بدون آفتاب مستقیم در رشد برگ ها مشکلی بوجود نمی آورد، ولی ممکن است مانع گلدهی شود. در مناطقی که تابستان های گرم دارد، اکسالیس را باید در جایی بکارید که آفتاب بعدازظهر نداشته باشد یا گلدان را به سایه منتقل کنید. برگ های اکسالیس در نور زیاد باز و درنور کم بسته می شوند. خاک: اکسالیس نسبت به خاک سختگیر نیست و می توان از مخلوط خاک معمولی و خاک برگ و شن استفاده کرد. برای کوددهی هر ۴ تا ۶ هفته از کود ۱۰-۱۰-۱۰ استفاده کنید و یا کود ۲۰-۲۰-۲۰ با نصف غلظت توصیه شده. اکسالیس متراکم بودن ریشه هایش در گلدان را دوست دارد. بهترین نشانه نیاز به تعویض گلدان، خروج ریشه ها از منافذ زیرین گلدان یا قطعاتی از ساقه و پیازها از حاشیه گلدان است. گلدان جدید باید فقط ۲۰درصد بزرگ تر باشد. اکسالیس، اکسالیس سبز، شبدر بنفش ایرلندی، گل عشق، ترشک، شبدر ترش، اگزالیس , , , , , , , ,
گل اگزالیس گل اگزالیس که تو ایران به گل پروانه ای معروفه و توی دنیا اون رو نماد عشق میدونن سطل سه کاملا پر و سر حال (مطابق عکس) عمده هزار تومن (تعداد محدود) #گل_اگزالیس #گل #گل_پروانه_ای #گل_عشق
گل اگزالیس گل اگزالیس که تو ایران به گل پروانه ای معروفه و توی دنیا اون رو نماد عشق میدونن سطل سه کاملا پر و سر حال (مطابق عکس) عمده هزار تومن (تعداد محدود) #گل_اگزالیس #گل #گل_پروانه_ای #گل_عشق
گفتا به دلربایی مارا چگونه دیدی گفتم چو خرمنی گل دربزم دلربایی 🌹 #گل_عشق
گفتا به دلربایی مارا چگونه دیدی گفتم چو خرمنی گل دربزم دلربایی 🌹 #گل_عشق
مرد باشیم یا زن مرگ تماممان می کند انسان باشیم تا جاودانه زندگی کنیم ... #اکسالیس یک هدیه #خاص و #لاکچری☘️💜 🔅جهت سفارش به دایرکت پیام بدین #اپیشیا  #بنفشه_آفریقایی  #اکسالیس #اگزالیس #گل_عشق  #بجنورد #بجنورد_زیبا #شپشک_آردآلود #آفت #سم #کود #کود_رشد #کود_گلدهی #قارچکش #قارچ_کش   🌸☘️🌺
مرد باشیم یا زن مرگ تماممان می کند انسان باشیم تا جاودانه زندگی کنیم ... #اکسالیس یک هدیه #خاص و #لاکچری ☘️💜 🔅جهت سفارش به دایرکت پیام بدین #اپیشیا #بنفشه_آفریقایی #اکسالیس #اگزالیس #گل_عشق #بجنورد #بجنورد_زیبا #شپشک_آردآلود #آفت #سم #کود #کود_رشد #کود_گلدهی #قارچکش #قارچ_کش 🌸☘️🌺
اگزالیس یا شبدر زینتی🍀🍀 این گیاه زیبا به نور خوب احتیاج داره. برای اینکه بتونه رنگدونه هاش رو بسازه. مثل کنار پنجره ی شرقی یا جنوبی با کمی فاصله. این گل اصلا گرمارو دوس نداره. به همین دلیل تو خنکترین جای خونه قرارش بدید. آبیاریش هم زمانی انجام میشه که سطح خاکش خشک بشه. ترکیب خاک برگ و کود حیوانی و یا پیت ماس و پرلیت برای تغذیه این گیاه مناسبه #اگزالیس#شبدر_زینتی#زیبا_و_خاص#گل_عشق#آپارتمانی#گلخانه#یوکا#بندرانزلی#غازیان#نرسیده_به_پل_طالب_آباد#گل_و_گیاه_یوکا 🌺🌹🌳🌲🌵🌴🌼🌸
اگزالیس یا شبدر زینتی🍀🍀 این گیاه زیبا به نور خوب احتیاج داره. برای اینکه بتونه رنگدونه هاش رو بسازه. مثل کنار پنجره ی شرقی یا جنوبی با کمی فاصله. این گل اصلا گرمارو دوس نداره. به همین دلیل تو خنکترین جای خونه قرارش بدید. آبیاریش هم زمانی انجام میشه که سطح خاکش خشک بشه. ترکیب خاک برگ و کود حیوانی و یا پیت ماس و پرلیت برای تغذیه این گیاه مناسبه #اگزالیس #شبدر_زینتی #زیبا_و_خاص #گل_عشق #آپارتمانی #گلخانه #یوکا #بندرانزلی #غازیان #نرسیده_به_پل_طالب_آباد #گل_و_گیاه_یوکا 🌺🌹🌳🌲🌵🌴🌼🌸
سرعت قدم زدنم را با ضرباهنگ برخورد قطره های باران با چترم تنظیم کرده بودم. چیک چیک تق تق.... چیک چیک تق تق.... ساعت دو بعدالظهر یک روز سرد و بارانی اوائل آبان بود وخیابان تا دلت بخواهدخلوت. غیر از من عابر دیگری را نمی دیدی که خیسی جاده را با قدمهایش گَز کند و گاه گاهی از روی چاله های آب باران، مثل بچه هایی که از مدرسه به خانه بر میگردند لی لی کنان بپرد. به گمانم قدم زدن زیر باران ،در سکوت و خلأ یک خیابانِ خلوت، لذتی دارد مثل خوردن یک هندوانه قرمز و شیرینِ یخچالی در بعدالظهرِ گرمِ مردادماه. . کرکره بیشتر مغازه ها آن ساعتِ روز پایین بود غیر از آن دکانِ پلاستیک فروشی سر نبش کوچه. بارش باران وسایلی را که صاحب مغازه توی پیاده رو چیده بود حسابی برق انداخته بود. کسی که همه وسایلش پلاستیکی ست چه ترسی از خیسیِ باران دارد؟😉 باران شدیدتر شده بود.از بالای چتر تا آسفالت زیر پایم،ریسه هایی از آب آویزان بود. از لابلای این آویز های آبی چشمم به گلدان هایی افتاد که مرد پلاستیک فروش کنار دیوار مغازه و روی چهارپایه های پلاستیکی رنگ و وارنگ چیده بود.ظاهراً آنها هم فروشی بودند. چند تا #کاکتوس،دوتا #برگ_بیدی،یک #حسن_یوسف و .... . نه ممکن نیست... باورم نمی شد... . اگزالیسی که تمام گلفروشی های شهر را دنبالش گشته بودم و نیافته بودم،خودش را اینجا و توی یک پلاستیک فروشیِ کوچک در انتهای یک خیابان خلوت و بدون عابر به من رسانده بود. جوان فروشنده گل اگزالیس را به قیمت یک گلدان پلاستیکی خالی بهم فروخت. شش هزار تومان.🙌 بخت با من بود و جوانک پلاستیک فروش قدر گوهر را نمی دانست.😉😄 قدر زر زرگر شناسد\قدر گوهر،گوهری . و امروز اولین بار اگزالیس مان گل داد.🌸🌺🌼 گلدانی که پروانه های زیبای بنفش تمام آن را پوشانده اند. صبح با طلوع خورشید بالهای پروانه ها باز می شود🌅.انگار که پرواز می کنند.و غروب پروانه هایی را می بینی که بالهایشان را جمع کرده،کنار هم نشسته اند و به ماه توی آسمان خیره شده اند.🌃🌇 . #محسن_مرادیان #آبان #رشت #گیلان . پ.ن اگر فردی برایتان از کشف و استخراج یک جواهر قیمتی در دلِ کویر لم یزرع و یا باتلاق و لجنزاری مشمئز کننده گفت از حرف هایش تعجب نکنید. اگر تقدیر چنین باشد که گوهری نایاب کشف شود،جغرافیا و مکان و زمان همچون پرده های صحنه ی تئاتر کنار می روند .آنگاه درخششِ گوهر ،چشم همه حاضرین و ناباوران را خیره می کند. . #مرادیان #گل_اگزالیس #اگزالیس #شبدرزینتی #گل_عشق #روزبارانی #طبیعت_زیبا #پاییزدل_انگیز #پلاستیک_فروشی_که_عشق_می_فروخت
سرعت قدم زدنم را با ضرباهنگ برخورد قطره های باران با چترم تنظیم کرده بودم. چیک چیک تق تق.... چیک چیک تق تق.... ساعت دو بعدالظهر یک روز سرد و بارانی اوائل آبان بود وخیابان تا دلت بخواهدخلوت. غیر از من عابر دیگری را نمی دیدی که خیسی جاده را با قدمهایش گَز کند و گاه گاهی از روی چاله های آب باران، مثل بچه هایی که از مدرسه به خانه بر میگردند لی لی کنان بپرد. به گمانم قدم زدن زیر باران ،در سکوت و خلأ یک خیابانِ خلوت، لذتی دارد مثل خوردن یک هندوانه قرمز و شیرینِ یخچالی در بعدالظهرِ گرمِ مردادماه. . کرکره بیشتر مغازه ها آن ساعتِ روز پایین بود غیر از آن دکانِ پلاستیک فروشی سر نبش کوچه. بارش باران وسایلی را که صاحب مغازه توی پیاده رو چیده بود حسابی برق انداخته بود. کسی که همه وسایلش پلاستیکی ست چه ترسی از خیسیِ باران دارد؟😉 باران شدیدتر شده بود.از بالای چتر تا آسفالت زیر پایم،ریسه هایی از آب آویزان بود. از لابلای این آویز های آبی چشمم به گلدان هایی افتاد که مرد پلاستیک فروش کنار دیوار مغازه و روی چهارپایه های پلاستیکی رنگ و وارنگ چیده بود.ظاهراً آنها هم فروشی بودند. چند تا #کاکتوس ،دوتا #برگ_بیدی ،یک #حسن_یوسف و .... . نه ممکن نیست... باورم نمی شد... . اگزالیسی که تمام گلفروشی های شهر را دنبالش گشته بودم و نیافته بودم،خودش را اینجا و توی یک پلاستیک فروشیِ کوچک در انتهای یک خیابان خلوت و بدون عابر به من رسانده بود. جوان فروشنده گل اگزالیس را به قیمت یک گلدان پلاستیکی خالی بهم فروخت. شش هزار تومان.🙌 بخت با من بود و جوانک پلاستیک فروش قدر گوهر را نمی دانست.😉😄 قدر زر زرگر شناسد\قدر گوهر،گوهری . و امروز اولین بار اگزالیس مان گل داد.🌸🌺🌼 گلدانی که پروانه های زیبای بنفش تمام آن را پوشانده اند. صبح با طلوع خورشید بالهای پروانه ها باز می شود🌅.انگار که پرواز می کنند.و غروب پروانه هایی را می بینی که بالهایشان را جمع کرده،کنار هم نشسته اند و به ماه توی آسمان خیره شده اند.🌃🌇 . #محسن_مرادیان #آبان #رشت #گیلان . پ.ن اگر فردی برایتان از کشف و استخراج یک جواهر قیمتی در دلِ کویر لم یزرع و یا باتلاق و لجنزاری مشمئز کننده گفت از حرف هایش تعجب نکنید. اگر تقدیر چنین باشد که گوهری نایاب کشف شود،جغرافیا و مکان و زمان همچون پرده های صحنه ی تئاتر کنار می روند .آنگاه درخششِ گوهر ،چشم همه حاضرین و ناباوران را خیره می کند. . #مرادیان #گل_اگزالیس #اگزالیس #شبدرزینتی #گل_عشق #روزبارانی #طبیعت_زیبا #پاییزدل_انگیز #پلاستیک_فروشی_که_عشق_می_فروخت
#حس_خوب شما حسِ زندگی نمیگیرین ازین قشنـگا😍 #اپیشیا یک رانر خاص و لاکچری💜🌸 🔅جهت سفارش به دایرکت پیام بدین #اپیشیا  #بنفشه_آفریقایی  #اکسالیس #اگزالیس #گل_عشق  #بجنورد #بجنورد_زیبا #شپشک_آردآلود #آفت #سم #کود #کود_رشد #کود_گلدهی #قارچکش #قارچ_کش   🌸☘️🌺
#حس_خوب شما حسِ زندگی نمیگیرین ازین قشنـگا😍 #اپیشیا یک رانر خاص و لاکچری💜🌸 🔅جهت سفارش به دایرکت پیام بدین #اپیشیا #بنفشه_آفریقایی #اکسالیس #اگزالیس #گل_عشق #بجنورد #بجنورد_زیبا #شپشک_آردآلود #آفت #سم #کود #کود_رشد #کود_گلدهی #قارچکش #قارچ_کش 🌸☘️🌺
🍂برای طولانے زیستن لازم نیست بہ روزهای زندگےات اضافه ڪنے تلاشت این باشد ڪہ زندگے را بہ روزهایت اضافه ڪنے🌺 #صحیح_زندگی_کنیم سلام روز تون بخیر زندگی تون سبز 🍃 عمرتون با برکت🌸 هفته تون پربار #گل_عشق
🍂برای طولانے زیستن لازم نیست بہ روزهای زندگےات اضافه ڪنے تلاشت این باشد ڪہ زندگے را بہ روزهایت اضافه ڪنے🌺 #صحیح_زندگی_کنیم سلام روز تون بخیر زندگی تون سبز 🍃 عمرتون با برکت🌸 هفته تون پربار #گل_عشق
راه پله سبز ما اين عكس فروردين ٩٧هست😍عكس جديدشو بزودي ميذارم بنظرتون چ تغييري كرده؟ سانسوريا يا زبان مادر شوهر نام گلدان غالب اين راه پله سبز ماست #دكوراسيون#سبز#دكوراسيون_سبز#راه_پله#گلدان گل #گل_آپارتماني #گل_عشق#عشق #زيبايي#گل_زينتي #گل_لاكچري#لاكچري#دكوراسيون#دكوراسيون_داخلي #سانسوريا #خونه_سبز_مامان_قشنگم
راه پله سبز ما اين عكس فروردين ٩٧هست😍عكس جديدشو بزودي ميذارم بنظرتون چ تغييري كرده؟ سانسوريا يا زبان مادر شوهر نام گلدان غالب اين راه پله سبز ماست #دكوراسيون #سبز #دكوراسيون_سبز #راه_پله #گلدان گل #گل_آپارتماني #گل_عشق #عشق #زيبايي #گل_زينتي #گل_لاكچري #لاكچري #دكوراسيون #دكوراسيون_داخلي #سانسوريا #خونه_سبز_مامان_قشنگم
راه پله سبز ما اين عكس فروردين ٩٧هست😍عكس جديدشو بزودي ميذارم بنظرتون چ تغييري كرده؟ سانسوريا يا زبان مادر شوهر نام گلدان غالب اين راه پله سبز ماست #دكوراسيون#سبز#دكوراسيون_سبز#راه_پله#گلدان گل #گل_آپارتماني #گل_عشق#عشق #زيبايي#گل_زينتي #گل_لاكچري#لاكچري#دكوراسيون#دكوراسيون_داخلي #سانسوريا #خونه_سبز_مامان_قشنگم
راه پله سبز ما اين عكس فروردين ٩٧هست😍عكس جديدشو بزودي ميذارم بنظرتون چ تغييري كرده؟ سانسوريا يا زبان مادر شوهر نام گلدان غالب اين راه پله سبز ماست #دكوراسيون #سبز #دكوراسيون_سبز #راه_پله #گلدان گل #گل_آپارتماني #گل_عشق #عشق #زيبايي #گل_زينتي #گل_لاكچري #لاكچري #دكوراسيون #دكوراسيون_داخلي #سانسوريا #خونه_سبز_مامان_قشنگم
زنـدگی خیلی کـوتـاهِ تـو زنـدگـیِ بـقـیه زنـدگـی نـکـن🙂💜 🔅جهت سفارش به دایرکت پیام بدین #اپیشیا  #بنفشه_آفریقایی  #اکسالیس #اگزالیس #گل_عشق  #بجنورد #بجنورد_زیبا #شپشک_آردآلود #آفت #سم #کود #کود_رشد #کود_گلدهی #قارچکش #قارچ_کش   🌸☘️🌺
زنـدگی خیلی کـوتـاهِ تـو زنـدگـیِ بـقـیه زنـدگـی نـکـن🙂💜 🔅جهت سفارش به دایرکت پیام بدین #اپیشیا #بنفشه_آفریقایی #اکسالیس #اگزالیس #گل_عشق #بجنورد #بجنورد_زیبا #شپشک_آردآلود #آفت #سم #کود #کود_رشد #کود_گلدهی #قارچکش #قارچ_کش 🌸☘️🌺
#سانسوریا پاکوتاه گلی متفاوت و مورد پسند با سلیقه ها 😍🌱 🔅جهت سفارش به دایرکت پیام بدین #اپیشیا  #بنفشه_آفریقایی  #اکسالیس #اگزالیس #گل_عشق  #بجنورد #بجنورد_زیبا #شپشک_آردآلود #آفت #سم #کود #کود_رشد #کود_گلدهی #قارچکش #قارچ_کش    🌸☘️🌺
#سانسوریا پاکوتاه گلی متفاوت و مورد پسند با سلیقه ها 😍🌱 🔅جهت سفارش به دایرکت پیام بدین #اپیشیا #بنفشه_آفریقایی #اکسالیس #اگزالیس #گل_عشق #بجنورد #بجنورد_زیبا #شپشک_آردآلود #آفت #سم #کود #کود_رشد #کود_گلدهی #قارچکش #قارچ_کش 🌸☘️🌺
بامبوي قشنگ من: براي داشتن يه بامبوي سرحال بايد يه سري كارها انجام بديم ١-من ماهانه يك بار بامبوهامو حمام ميكنم ٢-اب بامبو رو اب جوش خورده سرد مي ريزم و بعد از حمام عوض مي كنم ٣-نور بامبو از افتاب دور نگه مي دارم اما محيط روشن ٤-تعدادشون فرد باشه ٥-روبان قرمز بهشون انرژي ميده دورشون بستم ٦-كود مخصوص بامبو ماهي يكبار ب ابشون اضافه مي كنم #بامبو#گلدان#گل #گل_آپارتماني #گل_عشق#عشق #زيبايي#گل_زينتي #گل_لاكچري#لاكچري#دكوراسيون#دكوراسيون_داخلي
بامبوي قشنگ من: براي داشتن يه بامبوي سرحال بايد يه سري كارها انجام بديم ١-من ماهانه يك بار بامبوهامو حمام ميكنم ٢-اب بامبو رو اب جوش خورده سرد مي ريزم و بعد از حمام عوض مي كنم ٣-نور بامبو از افتاب دور نگه مي دارم اما محيط روشن ٤-تعدادشون فرد باشه ٥-روبان قرمز بهشون انرژي ميده دورشون بستم ٦-كود مخصوص بامبو ماهي يكبار ب ابشون اضافه مي كنم #بامبو #گلدان #گل #گل_آپارتماني #گل_عشق #عشق #زيبايي #گل_زينتي #گل_لاكچري #لاكچري #دكوراسيون #دكوراسيون_داخلي
❌سم کنفیدور(بایر آلمان)از بین برنده شپشک آرد آلود-پشه های ریز سیاه رنگ داخل خاک و اکثر حشرات موزی،موجود است. جهت سفارش دایرکت پیام بدین #اپیشیا  #بنفشه_آفریقایی  #اکسالیس #اگزالیس #گل_عشق  #بجنورد #بجنورد_زیبا #شپشک_آردآلود #آفت #سم #کود #کود_رشد #کود_گلدهی #قارچکش #قارچ_کش   🌸☘️🌺
❌سم کنفیدور(بایر آلمان)از بین برنده شپشک آرد آلود-پشه های ریز سیاه رنگ داخل خاک و اکثر حشرات موزی،موجود است. جهت سفارش دایرکت پیام بدین #اپیشیا #بنفشه_آفریقایی #اکسالیس #اگزالیس #گل_عشق #بجنورد #بجنورد_زیبا #شپشک_آردآلود #آفت #سم #کود #کود_رشد #کود_گلدهی #قارچکش #قارچ_کش 🌸☘️🌺
 گیاه #اگزالیس 😍😍😍 با زیبایی منحصر به فرد سایز بزرگ و پر سایز گلدان ۱۴ ارتفاع ۳۰ تا ۳۵ سانتی متر قیمت: ۲۸ هزار تومان نیاز های محیطی گل شبدر زینتی یا اگزالیس یا گل عشق آبیاری: در فاصله بین دو آبیاری باید سطح خاک خشک شود. آبیاری زیاد و ماندن آب در خاک باعث پوسیدگی ریشه و از بین رفتن گیاه می شود. خشکی کشیدن نیز ابتدا باعث سوختگی و خشکی نوک و حاشیه برگ ها و پژمردگی گیاه می شود. با کم شدن دما، نیاز به آبیاری کمتری دارد و نیاز غبارپاش برای ایجاد رطوبت ندارد. نور: اکسالیس مکان های نیمه آفتاب و نیمه سایه را می پسندد. وجود ۴ تا ۵ ساعت آفتاب صبحگاهی برای آن کافی است. مکان های پرنور و بدون آفتاب مستقیم در رشد برگ ها مشکلی بوجود نمی آورد، ولی ممکن است مانع گلدهی شود. در مناطقی که تابستان های گرم دارد، اکسالیس را باید در جایی بکارید که آفتاب بعدازظهر نداشته باشد یا گلدان را به سایه منتقل کنید ( دو ساعت افتاب صبح گاهی کافی است ) . برگ های اکسالیس در نور زیاد باز و درنور کم بسته می شوند. برای نگهداری این گیاه در منزل نقطهای از خانه را انتخاب کنید که همواره روشن باشد، این بدان معنی نیست که گیاه را در زیر نور مستقیم نگهداری کنید! همینکه نور غیرمستقیم به آن برسد کافی است. (پشت پرده ) دما: دمای مطلوب آن ۱۵ درجه است و در دمای بالاتر از ۲۷ درجه وارد مرحله رکود و عدم فعالیت می شود. در روزهای گرم باید آبیاری منظم باشد تا گیاه خشکی نکشد. در هوای سرد آبیاری زیاد و نامنظم منجر به پوسیدگی ریشه و در نهایت مرگ گیاه می شود.  برای ثبت سفارش به دایرکت مراجعه کنید. 🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀 #گل#گیاه#گیاهچه#گیاهان_زینتی#گیاهان_آپارتمانی#گل_ارزان#فروش_گل #فروش_گل_وگیاه_زینتی #فروش #فروش_گل_گیاه#خرید_گل_آنلاین #خرید_گل_و_گیاه #خرید #خریدآنلاین #خریداینترنتی #خرید_آسان #خریداینترنتی#فروشگاه_اینترنتی #گل_گیاه #گل_فروشی #گلدان_خاص #گل_زیبا #گل_فروش #اگزالیس_ایران #شبدر_زینتی #اگزالیس_بنفش #گل_عشق
گیاه #اگزالیس 😍😍😍 با زیبایی منحصر به فرد سایز بزرگ و پر سایز گلدان ۱۴ ارتفاع ۳۰ تا ۳۵ سانتی متر قیمت: ۲۸ هزار تومان نیاز های محیطی گل شبدر زینتی یا اگزالیس یا گل عشق آبیاری: در فاصله بین دو آبیاری باید سطح خاک خشک شود. آبیاری زیاد و ماندن آب در خاک باعث پوسیدگی ریشه و از بین رفتن گیاه می شود. خشکی کشیدن نیز ابتدا باعث سوختگی و خشکی نوک و حاشیه برگ ها و پژمردگی گیاه می شود. با کم شدن دما، نیاز به آبیاری کمتری دارد و نیاز غبارپاش برای ایجاد رطوبت ندارد. نور: اکسالیس مکان های نیمه آفتاب و نیمه سایه را می پسندد. وجود ۴ تا ۵ ساعت آفتاب صبحگاهی برای آن کافی است. مکان های پرنور و بدون آفتاب مستقیم در رشد برگ ها مشکلی بوجود نمی آورد، ولی ممکن است مانع گلدهی شود. در مناطقی که تابستان های گرم دارد، اکسالیس را باید در جایی بکارید که آفتاب بعدازظهر نداشته باشد یا گلدان را به سایه منتقل کنید ( دو ساعت افتاب صبح گاهی کافی است ) . برگ های اکسالیس در نور زیاد باز و درنور کم بسته می شوند. برای نگهداری این گیاه در منزل نقطهای از خانه را انتخاب کنید که همواره روشن باشد، این بدان معنی نیست که گیاه را در زیر نور مستقیم نگهداری کنید! همینکه نور غیرمستقیم به آن برسد کافی است. (پشت پرده ) دما: دمای مطلوب آن ۱۵ درجه است و در دمای بالاتر از ۲۷ درجه وارد مرحله رکود و عدم فعالیت می شود. در روزهای گرم باید آبیاری منظم باشد تا گیاه خشکی نکشد. در هوای سرد آبیاری زیاد و نامنظم منجر به پوسیدگی ریشه و در نهایت مرگ گیاه می شود. برای ثبت سفارش به دایرکت مراجعه کنید. 🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀 #گل #گیاه #گیاهچه #گیاهان_زینتی #گیاهان_آپارتمانی #گل_ارزان #فروش_گل #فروش_گل_وگیاه_زینتی #فروش #فروش_گل_گیاه #خرید_گل_آنلاین #خرید_گل_و_گیاه #خرید #خریدآنلاین #خریداینترنتی #خرید_آسان #خریداینترنتی #فروشگاه_اینترنتی #گل_گیاه #گل_فروشی #گلدان_خاص #گل_زیبا #گل_فروش #اگزالیس_ایران #شبدر_زینتی #اگزالیس_بنفش #گل_عشق
گل های داوودی وشروع فصل پاییز هر سال در آواخرتابستان تاوسط های پاییز این گلهای زیبا شکوفا میشوند وبه سرما وبرف طاقت دارندهمچنان شاداب می مانند. بهترین فصل گل دهی درپاییز وکمی هم درزمستان میباشد. تکثیر آن بسارساده وازطریق جداکردن ریشه انجام میگیرد.این گل برنگهای مختلفی مثل سفید، زرد،قرمز،نارنجی،قهوه ای،بنفش وصورتی دیده شده است. #گل #گل_داوودی#گل_قرمز🌹 #گل_پاییزی#گل_بنفش#گل_باغ #باغ_گل#گل_نارنجی#گل_سفید#گل_صورتی #عاشق_گل#گل_عشق #گل_کاری#عکس#عکس_خاص #عکس_هنری#عکس_مخصوص#عکاسی_طبیعت #همدان#همدان_آرت #همدان#ایران_عکس#مجله_سرزمین_من#استودیو_عکاسی_همدان#انجمن_عکاسان_جوان#انجمن_عکاسان_ایران     ۸
گل های داوودی وشروع فصل پاییز هر سال در آواخرتابستان تاوسط های پاییز این گلهای زیبا شکوفا میشوند وبه سرما وبرف طاقت دارندهمچنان شاداب می مانند. بهترین فصل گل دهی درپاییز وکمی هم درزمستان میباشد. تکثیر آن بسارساده وازطریق جداکردن ریشه انجام میگیرد.این گل برنگهای مختلفی مثل سفید، زرد،قرمز،نارنجی،قهوه ای،بنفش وصورتی دیده شده است. #گل #گل_داوودی #گل_قرمز 🌹 #گل_پاییزی #گل_بنفش #گل_باغ #باغ_گل #گل_نارنجی #گل_سفید #گل_صورتی #عاشق_گل #گل_عشق #گل_کاری #عکس #عکس_خاص #عکس_هنری #عکس_مخصوص #عکاسی_طبیعت #همدان #همدان_آرت #همدان #ایران_عکس #مجله_سرزمین_من #استودیو_عکاسی_همدان #انجمن_عکاسان_جوان #انجمن_عکاسان_ایران ۸
🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱نگهداري #گل_عشق . دما: دمای مطلوب آن ۱۵ درجه است و در دمای بالاتر از ۲۷ درجه وارد مرحله رکود و عدم فعالیت می شود. در روزهای گرم باید آبیاری منظم باشد تا گیاه خشکی نکشد. در هوای سرد آبیاری زیاد و نامنظم منجر به پوسیدگی ریشه و در نهایت مرگ گیاه می شود. نور: اکسالیس مکان های نیمه آفتاب و نیمه سایه را می پسندد. وجود ۴ تا ۵ ساعت آفتاب صبحگاهی برای آن کافی است. مکان های پرنور و بدون آفتاب مستقیم در رشد برگ ها مشکلی بوجود نمی آورد، ولی ممکن است مانع گلدهی شود. در مناطقی که تابستان های گرم دارد، اکسالیس را باید در جایی بکارید که آفتاب بعدازظهر نداشته باشد یا گلدان را به سایه منتقل کنید. برگ های اکسالیس در نور زیاد باز و درنور کم بسته می شوند. . #گياه #سبز #نور #دما #شبدر_بنفش_ایرلندی #اكساليس #گلخونه🍀
🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱نگهداري #گل_عشق . دما: دمای مطلوب آن ۱۵ درجه است و در دمای بالاتر از ۲۷ درجه وارد مرحله رکود و عدم فعالیت می شود. در روزهای گرم باید آبیاری منظم باشد تا گیاه خشکی نکشد. در هوای سرد آبیاری زیاد و نامنظم منجر به پوسیدگی ریشه و در نهایت مرگ گیاه می شود. نور: اکسالیس مکان های نیمه آفتاب و نیمه سایه را می پسندد. وجود ۴ تا ۵ ساعت آفتاب صبحگاهی برای آن کافی است. مکان های پرنور و بدون آفتاب مستقیم در رشد برگ ها مشکلی بوجود نمی آورد، ولی ممکن است مانع گلدهی شود. در مناطقی که تابستان های گرم دارد، اکسالیس را باید در جایی بکارید که آفتاب بعدازظهر نداشته باشد یا گلدان را به سایه منتقل کنید. برگ های اکسالیس در نور زیاد باز و درنور کم بسته می شوند. . #گياه #سبز #نور #دما #شبدر_بنفش_ایرلندی #اكساليس #گلخونه 🍀
. 🎁 #گل_عشق #اگزالیس #آپارتمانی 🌺شرایط نگهداری: 🌞نور: احتياج به نور نيم سايه دارد. 🔥دما: دمای بین ۱۶ تا ۳۴ درجه مناسب است. . 💦آبیاری: در فاصله بین دو آبیاری باید خاک خشک باشد. 🍃 🍃 . #بام_گل  #گیاه #کتاب #سبز #آبیاری #کادو #گلدون #هدیه #نگهداری #گیاه_آپارتمانی #آپارتمان #گیاهان #گیاهان_تزئینی
. 🎁 #گل_عشق #اگزالیس #آپارتمانی 🌺شرایط نگهداری: 🌞نور: احتياج به نور نيم سايه دارد. 🔥دما: دمای بین ۱۶ تا ۳۴ درجه مناسب است. . 💦آبیاری: در فاصله بین دو آبیاری باید خاک خشک باشد. 🍃 🍃 . #بام_گل #گیاه #کتاب #سبز #آبیاری #کادو #گلدون #هدیه #نگهداری #گیاه_آپارتمانی #آپارتمان #گیاهان #گیاهان_تزئینی
سلام دوستان ظهرتون بخیر🙋🏻♀️🌺❤️👉🏻#گل_عشق نام علمی:   نام یک گونه از سرده #شبدر_ترشک است . #اکسالیس یا اگزالیس گیاهیست پیازی و بسیار زیبا برگهای مثلثی شکل زرشکی,بنفش تیره, با گلهایی ظریف به رنگ صورتی روشن زیبایی فوق العاده ای به این گیاه داده است . روش نگهداری : . #خاک این گیاه باید دارای زهکشی مناسب برای نگهداری رطوبت کافی در بین دو ابیاری باشد, بهترین خاک مخلوطی از خاک باغچه #برگ و ماسه میباشد. . نور: . شرایط سایه و یا نیم سایه, برای رشد این گیاه مناسب است در صورتی که نور کافی باشد. اگر این گیاه در معرض نور مستقیم آفتاب قرار داشته باشد از بین خواهد رفت. . دما : دمای مناسب بین ۱۶ تا ۳۰ درجه مناسب است. این گیاه به طور کلی مناطق خنک را میپسندد و در برابر خنکی مقاوم است در زمستان کامل از بین نمیرود فقط گیاه #ساقه های خود را از دست میدهد و در بهار دوباره سبز خواهد شد اما در داخل منزل و یا در محیطی با دمای بالا ۱۶ درجه هیچ مشکلی ایجاد نمیشود ولی در معرض گرمای شدید از بین خواهد رفت. . آبیاری : . هر وقت سطح خاک خشک شد آبیاری صورت بگیرد آبیاری زیاد باعث پوسیده شدن پیاز این گیاه میشود. . تکثیر : . از طریق پیاز #تکثیر میشود و هر زمانی از سال در مکانی سایه و خنک و خاکی مرطوب میتوانید اقدام به کاشت کنید . . .  ,  ,   ,  .     #کاکتوس #ساکولنت #گیاهان_اپارتمانی #شبدر #شبدر_زینتی #اگزالیس #اگزالیس_ایران #اکسالیس #باغبانی
سلام دوستان ظهرتون بخیر🙋🏻♀️🌺❤️👉🏻#گل_عشق نام علمی: نام یک گونه از سرده #شبدر_ترشک است . #اکسالیس یا اگزالیس گیاهیست پیازی و بسیار زیبا برگهای مثلثی شکل زرشکی,بنفش تیره, با گلهایی ظریف به رنگ صورتی روشن زیبایی فوق العاده ای به این گیاه داده است . روش نگهداری : . #خاک این گیاه باید دارای زهکشی مناسب برای نگهداری رطوبت کافی در بین دو ابیاری باشد, بهترین خاک مخلوطی از خاک باغچه #برگ و ماسه میباشد. . نور: . شرایط سایه و یا نیم سایه, برای رشد این گیاه مناسب است در صورتی که نور کافی باشد. اگر این گیاه در معرض نور مستقیم آفتاب قرار داشته باشد از بین خواهد رفت. . دما : دمای مناسب بین ۱۶ تا ۳۰ درجه مناسب است. این گیاه به طور کلی مناطق خنک را میپسندد و در برابر خنکی مقاوم است در زمستان کامل از بین نمیرود فقط گیاه #ساقه های خود را از دست میدهد و در بهار دوباره سبز خواهد شد اما در داخل منزل و یا در محیطی با دمای بالا ۱۶ درجه هیچ مشکلی ایجاد نمیشود ولی در معرض گرمای شدید از بین خواهد رفت. . آبیاری : . هر وقت سطح خاک خشک شد آبیاری صورت بگیرد آبیاری زیاد باعث پوسیده شدن پیاز این گیاه میشود. . تکثیر : . از طریق پیاز #تکثیر میشود و هر زمانی از سال در مکانی سایه و خنک و خاکی مرطوب میتوانید اقدام به کاشت کنید . . . , , , . #کاکتوس #ساکولنت #گیاهان_اپارتمانی #شبدر #شبدر_زینتی #اگزالیس #اگزالیس_ایران #اکسالیس #باغبانی
سلام دوستان ظهرتون بخیر🙋🏻♀️🌺❤️👉🏻#گل_عشق نام علمی:   نام یک گونه از سرده #شبدر_ترشک است . #اکسالیس یا اگزالیس گیاهیست پیازی و بسیار زیبا برگهای مثلثی شکل زرشکی,بنفش تیره, با گلهایی ظریف به رنگ صورتی روشن زیبایی فوق العاده ای به این گیاه داده است . روش نگهداری : . #خاک این گیاه باید دارای زهکشی مناسب برای نگهداری رطوبت کافی در بین دو ابیاری باشد, بهترین خاک مخلوطی از خاک باغچه #برگ و ماسه میباشد. . نور: . شرایط سایه و یا نیم سایه, برای رشد این گیاه مناسب است در صورتی که نور کافی باشد. اگر این گیاه در معرض نور مستقیم آفتاب قرار داشته باشد از بین خواهد رفت. . دما : دمای مناسب بین ۱۶ تا ۳۰ درجه مناسب است. این گیاه به طور کلی مناطق خنک را میپسندد و در برابر خنکی مقاوم است در زمستان کامل از بین نمیرود فقط گیاه #ساقه های خود را از دست میدهد و در بهار دوباره سبز خواهد شد اما در داخل منزل و یا در محیطی با دمای بالا ۱۶ درجه هیچ مشکلی ایجاد نمیشود ولی در معرض گرمای شدید از بین خواهد رفت. . آبیاری : . هر وقت سطح خاک خشک شد آبیاری صورت بگیرد آبیاری زیاد باعث پوسیده شدن پیاز این گیاه میشود. . تکثیر : . از طریق پیاز #تکثیر میشود و هر زمانی از سال در مکانی سایه و خنک و خاکی مرطوب میتوانید اقدام به کاشت کنید . . .  ,  ,   ,  .     #کاکتوس #ساکولنت #گیاهان_اپارتمانی #شبدر #شبدر_زینتی #اگزالیس #اگزالیس_ایران #اکسالیس #باغبانی
سلام دوستان ظهرتون بخیر🙋🏻♀️🌺❤️👉🏻#گل_عشق نام علمی: نام یک گونه از سرده #شبدر_ترشک است . #اکسالیس یا اگزالیس گیاهیست پیازی و بسیار زیبا برگهای مثلثی شکل زرشکی,بنفش تیره, با گلهایی ظریف به رنگ صورتی روشن زیبایی فوق العاده ای به این گیاه داده است . روش نگهداری : . #خاک این گیاه باید دارای زهکشی مناسب برای نگهداری رطوبت کافی در بین دو ابیاری باشد, بهترین خاک مخلوطی از خاک باغچه #برگ و ماسه میباشد. . نور: . شرایط سایه و یا نیم سایه, برای رشد این گیاه مناسب است در صورتی که نور کافی باشد. اگر این گیاه در معرض نور مستقیم آفتاب قرار داشته باشد از بین خواهد رفت. . دما : دمای مناسب بین ۱۶ تا ۳۰ درجه مناسب است. این گیاه به طور کلی مناطق خنک را میپسندد و در برابر خنکی مقاوم است در زمستان کامل از بین نمیرود فقط گیاه #ساقه های خود را از دست میدهد و در بهار دوباره سبز خواهد شد اما در داخل منزل و یا در محیطی با دمای بالا ۱۶ درجه هیچ مشکلی ایجاد نمیشود ولی در معرض گرمای شدید از بین خواهد رفت. . آبیاری : . هر وقت سطح خاک خشک شد آبیاری صورت بگیرد آبیاری زیاد باعث پوسیده شدن پیاز این گیاه میشود. . تکثیر : . از طریق پیاز #تکثیر میشود و هر زمانی از سال در مکانی سایه و خنک و خاکی مرطوب میتوانید اقدام به کاشت کنید . . . , , , . #کاکتوس #ساکولنت #گیاهان_اپارتمانی #شبدر #شبدر_زینتی #اگزالیس #اگزالیس_ایران #اکسالیس #باغبانی
این گله یه ماهه بدون ریشه تو ابه فقط⁦^_^⁩ لنتی عصن پژمرده نمیشه... شبا بسته میشه...⁦...روزا باز میشه خیلی مراقبتم لطفا همینجوری بمون⁦^_^⁩💙 #گل_اگزالیس #گل_عشق #همینجوری_بمون_لطفا #قشنگ
این گله یه ماهه بدون ریشه تو ابه فقط⁦^_^⁩ لنتی عصن پژمرده نمیشه... شبا بسته میشه...⁦...روزا باز میشه خیلی مراقبتم لطفا همینجوری بمون⁦^_^⁩💙 #گل_اگزالیس #گل_عشق #همینجوری_بمون_لطفا #قشنگ
#اکسالیس یک هدیه #خاص و #لاکچری😍☘️💜🌸 🔅جهت سفارش به دایرکت پیام بدین #اپیشیا  #بنفشه_آفریقایی  #اکسالیس #اگزالیس #گل_عشق  #بجنورد #بجنورد_زیبا   ☘️🌸
#اکسالیس یک هدیه #خاص و #لاکچری 😍☘️💜🌸 🔅جهت سفارش به دایرکت پیام بدین #اپیشیا #بنفشه_آفریقایی #اکسالیس #اگزالیس #گل_عشق #بجنورد #بجنورد_زیبا ☘️🌸
🍂🌸🍃 تقویم را معطل پاییز کردهاست در من مرور باغ همیشه بهار #تو . . . . ۱. #حسین_منزوی ۲. #اردیبهشت در #مهر ۳. #اگزالیس ، #گل_عشق ، بنفش دوستداشتنی
🍂🌸🍃 تقویم را معطل پاییز کردهاست در من مرور باغ همیشه بهار #تو . . . . ۱. #حسین_منزوی ۲. #اردیبهشت در #مهر ۳. #اگزالیس ، #گل_عشق ، بنفش دوستداشتنی
من ای گل دوست میدارم تو را کز بوی مشکینت چنان مستم که گویی بوی یار مهربان آید #سعدی#اپیشیا  #بنفشه_آفریقایی  #اکسالیس #گل_عشق  #بجنورد #بجنورد_زیبا   ☘️🌸
من ای گل دوست میدارم تو را کز بوی مشکینت چنان مستم که گویی بوی یار مهربان آید #سعدی #اپیشیا #بنفشه_آفریقایی #اکسالیس #گل_عشق #بجنورد #بجنورد_زیبا ☘️🌸
برای خرید به دایرکت پیام دهید. به زودی شماره تماس قرار داده خواهد شد.   .   . #فروشی #گلدان #گلفروشی #گلخانه #گل_فانتزی #گل_زینتی #ایران_گل #شرق_گیلان #سیاهکل #لاهیجان #اکسالیس #گل_عشق
برای خرید به دایرکت پیام دهید. به زودی شماره تماس قرار داده خواهد شد. . . #فروشی #گلدان #گلفروشی #گلخانه #گل_فانتزی #گل_زینتی #ایران_گل #شرق_گیلان #سیاهکل #لاهیجان #اکسالیس #گل_عشق