پیک گرام

عکس ها و فیلم های درباره گیتاری در اینستاگرام

محبوب ترین عکس ها و فیلم های گیتاری

Instagram
دَرِمه زندون با اشک و ماتم😢 در و دیوار بَهیه مه همدم💔 . فایل کامل اهنگ توی کانال گذاشتم حمیدرضاشعبانی🎸🎼🎤 . #گیتاری#ویس#مازندرانی#حمیدرضاشعبانی#گیتار#گیتارمازنی#علیرضاطالبی
دَرِمه زندون با اشک و ماتم😢 در و دیوار بَهیه مه همدم💔 . فایل کامل اهنگ توی کانال گذاشتم حمیدرضاشعبانی🎸🎼🎤 . #گیتاری #ویس #مازندرانی #حمیدرضاشعبانی #گیتار #گیتارمازنی #علیرضاطالبی
دَرِمه زندون با اشک و ماتم😢 در و دیوار بَهیه مه همدم💔 . فایل کامل اهنگ توی کانال گذاشتم حمیدرضاشعبانی🎸🎼🎤 . #گیتاری#ویس#مازندرانی#حمیدرضاشعبانی#گیتار#گیتارمازنی#علیرضاطالبی
دَرِمه زندون با اشک و ماتم😢 در و دیوار بَهیه مه همدم💔 . فایل کامل اهنگ توی کانال گذاشتم حمیدرضاشعبانی🎸🎼🎤 . #گیتاری #ویس #مازندرانی #حمیدرضاشعبانی #گیتار #گیتارمازنی #علیرضاطالبی
. پانک راک ( ) یا به اختصار پانک، نام سبکی از موسیقی راک و جنبش ضدّ نظام حاکم است که در اواسط دههٔ ۱۹۷۰ میلادی متولّد شد. پیش از این جنبش که طیف وسیعی از موسیقیپروتوپانک بود، پانک راک در فاصلهٔ سالهای ۱۹۷۴ تا ۱۹۷۶ میلادی در ایالات متحده، بریتانیا و استرالیا رشد یافت. گروههایی همچون رامونز در شهر نیویورک و س*ک*س پیستولز و کلَش در لندن به عنوان پیشگامان یک جنبش جدید موسیقایی شناخته شدند. پانک راک، به سرعت، گرچه کوتاه، به پدیدهٔ فرهنگی عظیمی در بریتانیا تبدیل شد. اکثراً پانک در صحنههای موضعی و محدود ریشه گرفت و قصد داشت که با همراهی از جریان اصلی مخالفت کند. با شروع دههٔ ۱۹۸۰، سبکهای حتی سریعتر و خشنتر مانند هاردکور و ای! به مد غالب پانک راک تبدل شدهبودند. موسیقیدانهایی که با پانک راک شناخته یا الهامگرفتهشده پنداشته میشدند، طیف وسیعی از سایر تغییرات را دنبال کردند و موجب آغازشدن جنبش آلترنتیو راک شدند. .  .مشاوره رایگان موسیقی توسط تیم شارپ موزیسین برای هنرمندان و هنردوستان گرامی.اطلاعات بیشتر در هایلایت استوری🎵🎵 . 📣📣 #گیتاری #ایران #گیتار #شارپ_موزیسین       #🎸
. پانک راک ( ) یا به اختصار پانک، نام سبکی از موسیقی راک و جنبش ضدّ نظام حاکم است که در اواسط دههٔ ۱۹۷۰ میلادی متولّد شد. پیش از این جنبش که طیف وسیعی از موسیقیپروتوپانک بود، پانک راک در فاصلهٔ سالهای ۱۹۷۴ تا ۱۹۷۶ میلادی در ایالات متحده، بریتانیا و استرالیا رشد یافت. گروههایی همچون رامونز در شهر نیویورک و س*ک*س پیستولز و کلَش در لندن به عنوان پیشگامان یک جنبش جدید موسیقایی شناخته شدند. پانک راک، به سرعت، گرچه کوتاه، به پدیدهٔ فرهنگی عظیمی در بریتانیا تبدیل شد. اکثراً پانک در صحنههای موضعی و محدود ریشه گرفت و قصد داشت که با همراهی از جریان اصلی مخالفت کند. با شروع دههٔ ۱۹۸۰، سبکهای حتی سریعتر و خشنتر مانند هاردکور و ای! به مد غالب پانک راک تبدل شدهبودند. موسیقیدانهایی که با پانک راک شناخته یا الهامگرفتهشده پنداشته میشدند، طیف وسیعی از سایر تغییرات را دنبال کردند و موجب آغازشدن جنبش آلترنتیو راک شدند. . .مشاوره رایگان موسیقی توسط تیم شارپ موزیسین برای هنرمندان و هنردوستان گرامی.اطلاعات بیشتر در هایلایت استوری🎵🎵 . 📣📣 #گیتاری #ایران #گیتار #شارپ_موزیسین #🎸
تیمپو سازهای کوبهای یا پِرکاشِن به سازهایی گفته میشود که از طریق ضربه، تکان، سایش، خراش یا هر عمل دیگری که منجر به نوسان شود، تولید صدا کنند. وظیفهٔ اصلی سازهای کوبهای معمولاً اجرای ضربآهنگ(ریتم) در متن آهنگ است، ولی توانایی اجرای ملودی را هم دارند. تاریخچهٔ سازهای کوبهای به هزاران سال پیش برمیگردد. این سازها احتمالاً پس از صدای انسانی قدیمیترین نوع سازها هستند. سازهای کوبهای را عموماً میتوان به دو دستهٔ سازهای کوبهای با کوک معیّن مثل زیلوفون و سازهای کوبهای با کوک نامعین مثل انواع طبل تقسیم میشود . #🎸مشاوره رایگان موسیقی توسط تیم شارپ موزیسین برای هنرمندان و هنردوستان گرامی.اطلاعات بیشتر در هایلایت استوری🎵🎵 . 📣📣 #گیتاری #نوازنده #گیتار #پیانو #ایران #شارپ_موزیسین    #🎸
تیمپو سازهای کوبهای یا پِرکاشِن به سازهایی گفته میشود که از طریق ضربه، تکان، سایش، خراش یا هر عمل دیگری که منجر به نوسان شود، تولید صدا کنند. وظیفهٔ اصلی سازهای کوبهای معمولاً اجرای ضربآهنگ(ریتم) در متن آهنگ است، ولی توانایی اجرای ملودی را هم دارند. تاریخچهٔ سازهای کوبهای به هزاران سال پیش برمیگردد. این سازها احتمالاً پس از صدای انسانی قدیمیترین نوع سازها هستند. سازهای کوبهای را عموماً میتوان به دو دستهٔ سازهای کوبهای با کوک معیّن مثل زیلوفون و سازهای کوبهای با کوک نامعین مثل انواع طبل تقسیم میشود . #🎸مشاوره رایگان موسیقی توسط تیم شارپ موزیسین برای هنرمندان و هنردوستان گرامی.اطلاعات بیشتر در هایلایت استوری🎵🎵 . 📣📣 #گیتاری #نوازنده #گیتار #پیانو #ایران #شارپ_موزیسین #🎸
تیمپو سازهای کوبهای یا پِرکاشِن به سازهایی گفته میشود که از طریق ضربه، تکان، سایش، خراش یا هر عمل دیگری که منجر به نوسان شود، تولید صدا کنند. وظیفهٔ اصلی سازهای کوبهای معمولاً اجرای ضربآهنگ(ریتم) در متن آهنگ است، ولی توانایی اجرای ملودی را هم دارند. تاریخچهٔ سازهای کوبهای به هزاران سال پیش برمیگردد. این سازها احتمالاً پس از صدای انسانی قدیمیترین نوع سازها هستند. سازهای کوبهای را عموماً میتوان به دو دستهٔ سازهای کوبهای با کوک معیّن مثل زیلوفون و سازهای کوبهای با کوک نامعین مثل انواع طبل تقسیم میشود . #🎸مشاوره رایگان موسیقی توسط تیم شارپ موزیسین برای هنرمندان و هنردوستان گرامی.اطلاعات بیشتر در هایلایت استوری🎵🎵 . 📣📣 #گیتاری #نوازنده #گیتار #پیانو #ایران #شارپ_موزیسین    #🎸
تیمپو سازهای کوبهای یا پِرکاشِن به سازهایی گفته میشود که از طریق ضربه، تکان، سایش، خراش یا هر عمل دیگری که منجر به نوسان شود، تولید صدا کنند. وظیفهٔ اصلی سازهای کوبهای معمولاً اجرای ضربآهنگ(ریتم) در متن آهنگ است، ولی توانایی اجرای ملودی را هم دارند. تاریخچهٔ سازهای کوبهای به هزاران سال پیش برمیگردد. این سازها احتمالاً پس از صدای انسانی قدیمیترین نوع سازها هستند. سازهای کوبهای را عموماً میتوان به دو دستهٔ سازهای کوبهای با کوک معیّن مثل زیلوفون و سازهای کوبهای با کوک نامعین مثل انواع طبل تقسیم میشود . #🎸مشاوره رایگان موسیقی توسط تیم شارپ موزیسین برای هنرمندان و هنردوستان گرامی.اطلاعات بیشتر در هایلایت استوری🎵🎵 . 📣📣 #گیتاری #نوازنده #گیتار #پیانو #ایران #شارپ_موزیسین #🎸
🎶مجید حسینی🎤 بمیره مه دل دادا💔☺️ ت دل درد دو 🔫💔. #گیتاری عشقی عشق💪 #مجید_گیتاری_دورهمی_خوش_صدا_سلاطین😈 فوروارد فراموش نشه😐 _ _ برارون کامنت بلین خا؟😐😂
🎶مجید حسینی🎤 بمیره مه دل دادا💔☺️ ت دل درد دو 🔫💔. #گیتاری عشقی عشق💪 #مجید_گیتاری_دورهمی_خوش_صدا_سلاطین 😈 فوروارد فراموش نشه😐 _ _ برارون کامنت بلین خا؟😐😂
اکیپمون بهترین اکیپ دنیاس 😍😍😍 بهشون گفتم میدونید فرق بین رفیق و دوست چیع گفتن نه چیع گفتم دوست تو دعوا جدا میکنه رفیق تو دعوا پا به پات دعوا میکنه رفیق های جینگولی من عاشقتونم😘💜👭 #کلاسمون#گیتاری#تقلب#یگی #ساری#فازی
اکیپمون بهترین اکیپ دنیاس 😍😍😍 بهشون گفتم میدونید فرق بین رفیق و دوست چیع گفتن نه چیع گفتم دوست تو دعوا جدا میکنه رفیق تو دعوا پا به پات دعوا میکنه رفیق های جینگولی من عاشقتونم😘💜👭 #کلاسمون #گیتاری #تقلب #یگی #ساری #فازی
یه کار احساسی به سبک ترکی تقریبا بداهه😊😊 امیدوارم خوشتون بیاد #گیتارایرانی #گیتار_پاپ #گیتاری #گیتارکلاسیک #گیتاریستها #گیتار #گیتاریست #گیتارپاپ #گیتارآکوستیک #گیتاریسم
یه کار احساسی به سبک ترکی تقریبا بداهه😊😊 امیدوارم خوشتون بیاد #گیتارایرانی #گیتار_پاپ #گیتاری #گیتارکلاسیک #گیتاریستها #گیتار #گیتاریست #گیتارپاپ #گیتارآکوستیک #گیتاریسم
فلامنکو (به اسپانیایی: ) سبکی از آواز، موسیقی و رقص اسپانیایی است. این نوع موسیقی تحت تأثیر سبکها و فرهنگهای مختلف به شکل امروزی درآمدهاست و میتوان گفت که بیشترین تأثیر خود را از کولیهای اسپانیا گرفتهاست. در شکلگیری و تکامل این سبک نمیتوان از تأثیرگذاری موسیقی مورها و مسلمانان شمال آفریقا و حتی موسیقی عربی و موسیقی لاتین چشم پوشی کرد. . مشاوره رایگان موسیقی توسط تیم شارپ موزیسین برای هنرمندان و هنردوستان گرامی.اطلاعات بیشتر در هایلایت استوری🎵🎵 . 📣📣 #گیتاری #نوازنده #گیتار #کلاسیک #موزیکال #شارپ_موزیسین           #🎸
فلامنکو (به اسپانیایی: ) سبکی از آواز، موسیقی و رقص اسپانیایی است. این نوع موسیقی تحت تأثیر سبکها و فرهنگهای مختلف به شکل امروزی درآمدهاست و میتوان گفت که بیشترین تأثیر خود را از کولیهای اسپانیا گرفتهاست. در شکلگیری و تکامل این سبک نمیتوان از تأثیرگذاری موسیقی مورها و مسلمانان شمال آفریقا و حتی موسیقی عربی و موسیقی لاتین چشم پوشی کرد. . مشاوره رایگان موسیقی توسط تیم شارپ موزیسین برای هنرمندان و هنردوستان گرامی.اطلاعات بیشتر در هایلایت استوری🎵🎵 . 📣📣 #گیتاری #نوازنده #گیتار #کلاسیک #موزیکال #شارپ_موزیسین #🎸
انگار دستام سرده سردن انگار چشمام شب تارن آسمون سیاه ابر پاره پاره شرشر بارون داره میباره حالا رفتی و من تنها ترین عاشقم رو زمین تنها خاطراتم تو بودی فقط همین حالا رفتی و من تنها ترین عاشقم رو زمین تنها خاطراتم تو بودی فقط همین  گفتی برو تنها بمون با غصه ها همرا بمون دیگه نمی تونم خسته خستم طلسم غم رو زدم شکستم داره چشمام ابر بارون رو گونه هام شده روون رفتی و رفتی تنها می مونم تا آخر عمر واست می خونم حالا رفتی و من تنهاترین عاشقم رو زمین تنها خاطراتم تو بودی فقط همین حالا رفتی و من تنهاترین عاشقم رو زمین تنها خاطراتم تو بودی فقط همین 🌷رضا روح پرور:تنها ترین عاشق🌹 پ. ن:روزبه هم خیلی تاثیر گذار بود تو این اهنگ با رد شدنش قشنگ حس داد به این اهنگ😂😂😂 #گیتارایرانی #گیتار_پاپ #گیتاری #گیتارکلاسیک #گیتاریستها #گیتار #گیتاریست #انگار_دستام_سرد_سردن #رضا_روح_پور
انگار دستام سرده سردن انگار چشمام شب تارن آسمون سیاه ابر پاره پاره شرشر بارون داره میباره حالا رفتی و من تنها ترین عاشقم رو زمین تنها خاطراتم تو بودی فقط همین حالا رفتی و من تنها ترین عاشقم رو زمین تنها خاطراتم تو بودی فقط همین گفتی برو تنها بمون با غصه ها همرا بمون دیگه نمی تونم خسته خستم طلسم غم رو زدم شکستم داره چشمام ابر بارون رو گونه هام شده روون رفتی و رفتی تنها می مونم تا آخر عمر واست می خونم حالا رفتی و من تنهاترین عاشقم رو زمین تنها خاطراتم تو بودی فقط همین حالا رفتی و من تنهاترین عاشقم رو زمین تنها خاطراتم تو بودی فقط همین 🌷رضا روح پرور:تنها ترین عاشق🌹 پ. ن:روزبه هم خیلی تاثیر گذار بود تو این اهنگ با رد شدنش قشنگ حس داد به این اهنگ😂😂😂 #گیتارایرانی #گیتار_پاپ #گیتاری #گیتارکلاسیک #گیتاریستها #گیتار #گیتاریست #انگار_دستام_سرد_سردن #رضا_روح_پور
ماندگار ترین آهنگ محسن یگانه که همه با این ملودی میشناسنش خیلی خیلی قشنگه این آهنگ امیدوارم که خوشتون بیاد #محسن_یگانه #بهت_قول_میدم #محسن_ابراهیم_زاده #بهنام_بانی #ماکان_بند #پازل_بند #ملودی_گیتار #گیتارایرانی #گیتار_پاپ #گیتاری #گیتارکلاسیک #گیتاریستها #گیتار #گیتاریست
ماندگار ترین آهنگ محسن یگانه که همه با این ملودی میشناسنش خیلی خیلی قشنگه این آهنگ امیدوارم که خوشتون بیاد #محسن_یگانه #بهت_قول_میدم #محسن_ابراهیم_زاده #بهنام_بانی #ماکان_بند #پازل_بند #ملودی_گیتار #گیتارایرانی #گیتار_پاپ #گیتاری #گیتارکلاسیک #گیتاریستها #گیتار #گیتاریست
پست هالووینی🎃🎃👹👹 . مشاوره رایگان موسیقی توسط تیم شارپ موزیسین برای هنرمندان و هنردوستان گرامی.اطلاعات بیشتر در هایلایت استوری🎵🎵 . 📣📣 #گیتاری #نوازنده #گیتار #پیانو #ویالون #صدا #خواننده #کلاسیک #موزیکال          #🎸
پست هالووینی🎃🎃👹👹 . مشاوره رایگان موسیقی توسط تیم شارپ موزیسین برای هنرمندان و هنردوستان گرامی.اطلاعات بیشتر در هایلایت استوری🎵🎵 . 📣📣 #گیتاری #نوازنده #گیتار #پیانو #ویالون #صدا #خواننده #کلاسیک #موزیکال #🎸
پست هالووینی🎃🎃👹👹 . مشاوره رایگان موسیقی توسط تیم شارپ موزیسین برای هنرمندان و هنردوستان گرامی.اطلاعات بیشتر در هایلایت استوری🎵🎵 . 📣📣 #گیتاری #نوازنده #گیتار #پیانو #ویالون #صدا #خواننده #کلاسیک #موزیکال          #🎸
پست هالووینی🎃🎃👹👹 . مشاوره رایگان موسیقی توسط تیم شارپ موزیسین برای هنرمندان و هنردوستان گرامی.اطلاعات بیشتر در هایلایت استوری🎵🎵 . 📣📣 #گیتاری #نوازنده #گیتار #پیانو #ویالون #صدا #خواننده #کلاسیک #موزیکال #🎸
🎼 🎶🎶🎶🎶🎶 اجرای زیبای قطعه  با ترکیب هارمونیکا و گیتار . . چه ترکیب ساز دیگه ای برای این قطعه قشنگه بنظرتون؟؟ . 🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵 . 🎶🎵🎶 . مشاوره رایگان موسیقی توسط تیم شارپ موزیسین برای هنرمندان و هنردوستان گرامی.اطلاعات بیشتر در هایلایت استوری🎵🎵 . 📣📣 #گیتاری #نوازنده #گیتار #پیانو #ویالون #صدا #خواننده #کلاسیک #موزیکال #بمل #دیز #شارپ_موزیسین                  #🎸
🎼 🎶🎶🎶🎶🎶 اجرای زیبای قطعه با ترکیب هارمونیکا و گیتار . . چه ترکیب ساز دیگه ای برای این قطعه قشنگه بنظرتون؟؟ . 🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵 . 🎶🎵🎶 . مشاوره رایگان موسیقی توسط تیم شارپ موزیسین برای هنرمندان و هنردوستان گرامی.اطلاعات بیشتر در هایلایت استوری🎵🎵 . 📣📣 #گیتاری #نوازنده #گیتار #پیانو #ویالون #صدا #خواننده #کلاسیک #موزیکال #بمل #دیز #شارپ_موزیسین #🎸
فینگر استایل🎶🎵🎶 یکی از بروز ترین سبک های نوزندگی گیتار . مشاوره رایگان موسیقی توسط تیم شارپ موزیسین برای هنرمندان و هنردوستان گرامی.اطلاعات بیشتر در هایلایت استوری🎵🎵 . 📣📣 #گیتاری #نوازنده #گیتار #پیانو #شارپ_موزیسین          #🎸
فینگر استایل🎶🎵🎶 یکی از بروز ترین سبک های نوزندگی گیتار . مشاوره رایگان موسیقی توسط تیم شارپ موزیسین برای هنرمندان و هنردوستان گرامی.اطلاعات بیشتر در هایلایت استوری🎵🎵 . 📣📣 #گیتاری #نوازنده #گیتار #پیانو #شارپ_موزیسین #🎸
آموزش موسیقی های سنتور و سه تار و گیتار در کانون شاهد قروه درجزین . نمونه نوازندگی سه تار توسط استاد سجادی . #نوازندگی #موسیقی #قروه #موزیک #سهتار #سه_تار #سنتور #گیتار #گیتارزدن #گیتاری #موسیقیها #زدن_سهتار #کانون_شاهد #همدان
آموزش موسیقی های سنتور و سه تار و گیتار در کانون شاهد قروه درجزین . نمونه نوازندگی سه تار توسط استاد سجادی . #نوازندگی #موسیقی #قروه #موزیک #سهتار #سه_تار #سنتور #گیتار #گیتارزدن #گیتاری #موسیقیها #زدن_سهتار #کانون_شاهد #همدان
این آهنگ، آهنگی بود که یه دوره هرجا میرفتی میشنیدی یه نوستالژی برای دوران جاهلیت یادش بخیر #😁 #😩 #حمید_طالب_زاده #همه_چی_آرومه #گیتارایرانی #گیتار_پاپ #گیتاری #گیتارکلاسیک #گیتاریستها #گیتار #گیتاریست
این آهنگ، آهنگی بود که یه دوره هرجا میرفتی میشنیدی یه نوستالژی برای دوران جاهلیت یادش بخیر #😁 #😩 #حمید_طالب_زاده #همه_چی_آرومه #گیتارایرانی #گیتار_پاپ #گیتاری #گیتارکلاسیک #گیتاریستها #گیتار #گیتاریست
شما کدام مدل نوازندگی را بیشتر دوست دارید؟😂😂😅😅🤣🤣 . . منتظر نظرات شما عزیزان هستیم🤭🤭😍😍 #گیتاری #نوازنده #گیتار #پیانو #ویالون #صدا #خواننده #کلاسیک جاز #بلوز #راک #موزیکال#شارپ_موزیسین
شما کدام مدل نوازندگی را بیشتر دوست دارید؟😂😂😅😅🤣🤣 . . منتظر نظرات شما عزیزان هستیم🤭🤭😍😍 #گیتاری #نوازنده #گیتار #پیانو #ویالون #صدا #خواننده #کلاسیک جاز #بلوز #راک #موزیکال #شارپ_موزیسین
🎵🎶🎵🎵🎶🎵 کاور شده به سبک نوازنده محبوب گیتار الکتریک () موسیقی فیلم ساخته نینو روتا موسیقیدان ایتالیایی است که علاوه بر آهنگسازی به عنوان یک رهبر ارکستر بزرگ نیز مشهور است. روتا برای ساخت موسیقی این فیلم از ترکیب سبک خاص موسیقی جاز ایتالیا با موسیقی احساسی سیسیل استفاده کرد. منتظر نظرات شما عزیزان هستیم🤭🤭😍😍 . 🎶🎵🎶 . #گیتاری #نوازنده #گیتار #پیانو #ویالون #صدا #خواننده #کلاسیک جاز #بلوز #راک #متال #موزیکال #بمل #دیز #شارپ_موزیسین                 #🎸
🎵🎶🎵🎵🎶🎵 کاور شده به سبک نوازنده محبوب گیتار الکتریک () موسیقی فیلم ساخته نینو روتا موسیقیدان ایتالیایی است که علاوه بر آهنگسازی به عنوان یک رهبر ارکستر بزرگ نیز مشهور است. روتا برای ساخت موسیقی این فیلم از ترکیب سبک خاص موسیقی جاز ایتالیا با موسیقی احساسی سیسیل استفاده کرد. منتظر نظرات شما عزیزان هستیم🤭🤭😍😍 . 🎶🎵🎶 . #گیتاری #نوازنده #گیتار #پیانو #ویالون #صدا #خواننده #کلاسیک جاز #بلوز #راک #متال #موزیکال #بمل #دیز #شارپ_موزیسین #🎸
ساز های جدید رسید شروع قیمت ها از تومان خرید حضوری و اینترنتی ارسال به کل کشور ( هزینه ارسال با مشتری می باشد) ثبت نام کلاس های گیتار رایگان به تعداد محدود #گیتار #موسیقی #گالری #موسیقی #ساز #گیتارفروشی #گیتاریست #گیتاری #موزیک #سازفروشی #سه_تار #کلاس_گیتار_پردیس #کلاسگیتار #موزیکال       #زیبا #تخفیف #رایگان #گالری_هنری #موسیقی_گیتار
ساز های جدید رسید شروع قیمت ها از تومان خرید حضوری و اینترنتی ارسال به کل کشور ( هزینه ارسال با مشتری می باشد) ثبت نام کلاس های گیتار رایگان به تعداد محدود #گیتار #موسیقی #گالری #موسیقی #ساز #گیتارفروشی #گیتاریست #گیتاری #موزیک #سازفروشی #سه_تار #کلاس_گیتار_پردیس #کلاسگیتار #موزیکال #زیبا #تخفیف #رایگان #گالری_هنری #موسیقی_گیتار
👉 👈 🔔موسیقی خیابانی🔔 🎸 سرگردانی نت ها در غبار خیابانها..... 🎻 هنرمندان موسیقی خیابانی اینروزا تقریبا در همه جاها دیده میشن.پیاده روها،ایستگاه مترو کنار پاساژها و... طبق نظرسنجی شارپ موزیسین ۷۴ درصد موافق موسیقی خیابانی هستند و ۲۶ درصد مخالف. نظرتون چیه کمی دقیق تر بشیم و هردو دیدگاه رو بررسی کنیم؟ __________________________________ هنرمند باید به دنبال گوش مخاطب باشد یا مخاطب به دنبال هنر هنرمند؟ موزیسین باید بنوازد تا شنونده مبلغی پول به او بدهد یا شنونده باید پول بدهد تا هنر را ببیند؟ 🎺 آیا زشت نیست کاور ساز هنرمند کیسه ی پولش شود!؟یکی یک اسکناس هزاری بگذارد یکی ده هزار یکی بیست هزار... اما مسئله مهم اینست که چرا موسیقی خیابانی درتمام دنیا وجود دارد یکی از اصلیترین دلایل میتواند کسب درآمد باشد و همچنین عده ای معتقدند این حرکت نوعی حرکت اعتراضی است. 🎤 چهره پیشکسوت موسیقی کلاسیک ایران، شاهین فرهت،این آهنگساز موسیقی کلاسیک درباره نوازندگان خیابانی در ایران میگوید: هرچند نوزاندههای خوب هم هستند، اما اگر فقط انگیزه پول درآوردن باشد، پیشرفتی نمیکنند. ایران کشور شعر است و به دلیل کمبود موزیسین، نوازنده با تکنیک بالا نمیتواند در خیابان ساز بزند. __________________________________ درسمت مخالف عده زیادی نیز موافق این نوع اجراها هستند و معتقدند هنر باید در دسترس عموم باشد و اینگونه مردم عادی هم به موسیقی علاقمند میشوند و هنر جای و مکان ندارد و هرجایی میتواند به نمایش گذاشته شود 🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼 نکته مهم اینجاست که موسیقی علم است.آیا میشود به یک مهندس گفت هرطور من حال میکنم و لذت میبرم مصالح رو بکار ببر!؟موسیقی چه درخیابان باشد چه روی سِن باید اصولی باشد نه صرفا جهت حالِ خوب! . . تیم شارپ موزیسین کمال تشکر رو بابت مشارکت بینظیر شما هنردوستان داره و تعدادی از نظرات در عکسهای این پست گذاشته شده اگه بازهم نظری دارید زیر همین پست برامون بنویسید . 🎶🎵🎶 . .   #موسیقی #موسیقی_خیابانی 📣📣 #گیتاری #نوازنده #گیتار #پیانو #ویالون #صدا #خوان#خیابان                   #🎸
👉 👈 🔔موسیقی خیابانی🔔 🎸 سرگردانی نت ها در غبار خیابانها..... 🎻 هنرمندان موسیقی خیابانی اینروزا تقریبا در همه جاها دیده میشن.پیاده روها،ایستگاه مترو کنار پاساژها و... طبق نظرسنجی شارپ موزیسین ۷۴ درصد موافق موسیقی خیابانی هستند و ۲۶ درصد مخالف. نظرتون چیه کمی دقیق تر بشیم و هردو دیدگاه رو بررسی کنیم؟ __________________________________ هنرمند باید به دنبال گوش مخاطب باشد یا مخاطب به دنبال هنر هنرمند؟ موزیسین باید بنوازد تا شنونده مبلغی پول به او بدهد یا شنونده باید پول بدهد تا هنر را ببیند؟ 🎺 آیا زشت نیست کاور ساز هنرمند کیسه ی پولش شود!؟یکی یک اسکناس هزاری بگذارد یکی ده هزار یکی بیست هزار... اما مسئله مهم اینست که چرا موسیقی خیابانی درتمام دنیا وجود دارد یکی از اصلیترین دلایل میتواند کسب درآمد باشد و همچنین عده ای معتقدند این حرکت نوعی حرکت اعتراضی است. 🎤 چهره پیشکسوت موسیقی کلاسیک ایران، شاهین فرهت،این آهنگساز موسیقی کلاسیک درباره نوازندگان خیابانی در ایران میگوید: هرچند نوزاندههای خوب هم هستند، اما اگر فقط انگیزه پول درآوردن باشد، پیشرفتی نمیکنند. ایران کشور شعر است و به دلیل کمبود موزیسین، نوازنده با تکنیک بالا نمیتواند در خیابان ساز بزند. __________________________________ درسمت مخالف عده زیادی نیز موافق این نوع اجراها هستند و معتقدند هنر باید در دسترس عموم باشد و اینگونه مردم عادی هم به موسیقی علاقمند میشوند و هنر جای و مکان ندارد و هرجایی میتواند به نمایش گذاشته شود 🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼 نکته مهم اینجاست که موسیقی علم است.آیا میشود به یک مهندس گفت هرطور من حال میکنم و لذت میبرم مصالح رو بکار ببر!؟موسیقی چه درخیابان باشد چه روی سِن باید اصولی باشد نه صرفا جهت حالِ خوب! . . تیم شارپ موزیسین کمال تشکر رو بابت مشارکت بینظیر شما هنردوستان داره و تعدادی از نظرات در عکسهای این پست گذاشته شده اگه بازهم نظری دارید زیر همین پست برامون بنویسید . 🎶🎵🎶 . . #موسیقی #موسیقی_خیابانی 📣📣 #گیتاری #نوازنده #گیتار #پیانو #ویالون #صدا #خوان #خیابان #🎸
یکی از بهترین اهنگ های سیروان خسروی که خیلی خاطره دارم لطفا با هدفون گوش کنید🙏 💓💓🌷💐🌷🌹 سیروان خسروی:نه نرو #سیروان_خسروی #زانیار_خسروی #گیتارایرانی #گیتار_پاپ #ملودی_گیتار #گیتار #گیتاری #گیتارکلاسیک #گیتاریستها #گیتاریست
یکی از بهترین اهنگ های سیروان خسروی که خیلی خاطره دارم لطفا با هدفون گوش کنید🙏 💓💓🌷💐🌷🌹 سیروان خسروی:نه نرو #سیروان_خسروی #زانیار_خسروی #گیتارایرانی #گیتار_پاپ #ملودی_گیتار #گیتار #گیتاری #گیتارکلاسیک #گیتاریستها #گیتاریست