پیک گرام

عکس ها و فیلم های درباره მუსიკა در اینستاگرام

محبوب ترین عکس ها و فیلم های მუსიკა

Instagram
  . . .      !       . . . . .  , , , , ,  , , , , ,   !    .      .        !   ,  ,    ! . . . .    ,   ! . . .
. . . ! . . . . . , , , , , , , , , , ! . . ! , , ! . . . . , ! . . .
خرید ورگلاژ سازخودرادرتهران وتفلیس به ما بسپارید با مجرب ترین کادر رگلاژ ساز کلاسیک وفروش کلیه ی سازها:مشقی/کارگاهی/دست ساز 🎹🎸🎻 #خرید#فروش#رگلاژ#تعمیر_ساز#پیانو آموزش #ویولن #تفلیس #گرجستان #کلاسیک #پاپ #ویولن_کلاسیک #موزیک #ویولن_پاپ #سلفژ #صداسازی           #ვიოლინო #თბილისი #მუსიკა #ქართული
خرید ورگلاژ سازخودرادرتهران وتفلیس به ما بسپارید با مجرب ترین کادر رگلاژ ساز کلاسیک وفروش کلیه ی سازها:مشقی/کارگاهی/دست ساز 🎹🎸🎻 #خرید #فروش #رگلاژ #تعمیر_ساز #پیانو آموزش #ویولن #تفلیس #گرجستان #کلاسیک #پاپ #ویولن_کلاسیک #موزیک #ویولن_پاپ #سلفژ #صداسازی #ვიოლინო #თბილისი #მუსიკა #ქართული
         !
!
  . . . . .    !    ,          .       ! . . . .         ,  .      .    !
. . . . . ! , . ! . . . . , . . !
 - .... -  . . .       .   -   ,       .      (  !)    .      -        . . . . .        .       .    .           .     ,  .                 -. . . . .  ,    .             - .          . . . . .  ?   ✌️❤️✌️❤️
- .... - . . . . - , . ( !) . - . . . . . . . . . , . -. . . . . , . - . . . . . . ? ✌️❤️✌️❤️
 -  . . .   . -     . , -     .   -     .        .   %  ,    .    . . . . .   .   ,    .     .     .   ,      .   ,      . . . . .    .  ,             -     .   ,      .       -,   .       ,     .  .        ,     . . .   ✌️❤️❤️ . . . . .
- . . . . - . , - . - . . % , . . . . . . . , . . . , . , . . . . . . , - . , . -, . , . . , . . . ✌️❤️❤️ . . . . .
  . . .    !      ! . . . .             .      ! ✌️ . . . . . . .      . . . . . .      #موسیقی #موسيقى #음악      #เพลง #音楽 #音乐 #მუსიკა  #музыка
. . . ! ! . . . . . ! ✌️ . . . . . . . . . . . . . #موسیقی #موسيقى #음악 #เพลง #音楽 #音乐 #მუსიკა #музыка
#სახე 👫💃🌧🎧🎤🎵🎼💟💞💝💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖                     #მუსიკა #საქართველო  #დათოხუჯაძე #თბილისი
#სახე 👫💃🌧🎧🎤🎵🎼💟💞💝💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖 #მუსიკა #საქართველო #დათოხუჯაძე #თბილისი
#شور   #شکیلا#غوغای_ستارگان.دستگاه شور ر دیاپازون. کوک تار و سه تار:دو-سل-ر کوک ویولن:ر-سل-ر-سل شور دو:دو-ر کرن-می بمل-فا-سل-لا بمل-سی بمل-دو. شور ر:ر-می کرن-فا-سل-لا-سی بمل-دو-ر. شور می:می-فا سری-سل-لا-سی-دو-ر-می. شور سل:سل-لا کرن-سی بمل-دو-ر-می بمل-فا-سل. شور لا:لا-سی کرن-دو-ر-می-فا-سل-لا. شور سی:سی-دو سری-ر-می-فا دیز-سل-لا-سی. :-------. :-------. :-------. :-------. :-------. :----#---.     #ሙዚቃ#संगीत#музыка#音乐#音楽#음악#მუსიკა#ή #מוסיקה#موسیقی #شجریان#گلپا#تار#ویولن#سنتور#پیانو
#شور #شکیلا #غوغای_ستارگان .دستگاه شور ر دیاپازون. کوک تار و سه تار:دو-سل-ر کوک ویولن:ر-سل-ر-سل شور دو:دو-ر کرن-می بمل-فا-سل-لا بمل-سی بمل-دو. شور ر:ر-می کرن-فا-سل-لا-سی بمل-دو-ر. شور می:می-فا سری-سل-لا-سی-دو-ر-می. شور سل:سل-لا کرن-سی بمل-دو-ر-می بمل-فا-سل. شور لا:لا-سی کرن-دو-ر-می-فا-سل-لا. شور سی:سی-دو سری-ر-می-فا دیز-سل-لا-سی. :-------. :-------. :-------. :-------. :-------. :----#---. #ሙዚቃ #संग ीत#музыка #音乐 #音楽 #음악 #მუსიკა #מוסיקה #موسیقی #شجریان #گلپا #تار #ویولن #سنتور #پیانو
#شور      #شکیلا#آشفته_حالی.دستگاه شور ر دیاپازون. کوک تار و سه تار:دو-سل-ر کوک ویولن:ر-سل-ر-سل شور دو:دو-ر کرن-می بمل-فا-سل-لا بمل-سی بمل-دو. شور ر:ر-می کرن-فا-سل-لا-سی بمل-دو-ر. شور می:می-فا سری-سل-لا-سی-دو-ر-می. شور سل:سل-لا کرن-سی بمل-دو-ر-می بمل-فا-سل. شور لا:لا-سی کرن-دو-ر-می-فا-سل-لا. شور سی:سی-دو سری-ر-می-فا دیز-سل-لا-سی. :-------. :-------. :-------. :-------. :-------. :----#---.     #ሙዚቃ#संगीत#музыка#音乐#音楽#음악#მუსიკა#ή #מוסיקה#موسیقی #شجریان#گلپا#تار#ویولن#سنتور
#شور #شکیلا #آشفته_حالی .دستگاه شور ر دیاپازون. کوک تار و سه تار:دو-سل-ر کوک ویولن:ر-سل-ر-سل شور دو:دو-ر کرن-می بمل-فا-سل-لا بمل-سی بمل-دو. شور ر:ر-می کرن-فا-سل-لا-سی بمل-دو-ر. شور می:می-فا سری-سل-لا-سی-دو-ر-می. شور سل:سل-لا کرن-سی بمل-دو-ر-می بمل-فا-سل. شور لا:لا-سی کرن-دو-ر-می-فا-سل-لا. شور سی:سی-دو سری-ر-می-فا دیز-سل-لا-سی. :-------. :-------. :-------. :-------. :-------. :----#---. #ሙዚቃ #संग ीत#музыка #音乐 #音楽 #음악 #მუსიკა #מוסיקה #موسیقی #شجریان #گلپا #تار #ویولن #سنتور
شانه وگردن نوازنده نباید برای نگهداری ساز بر روی شانه چپ، آنرا بالا کشد و شانه باید در هنگام گرفتن ساز به همان وضعیت افتاده خود در حالت طبیعی بدن باقی ماند🎻 🎻 #آموزش #ویولن #تفلیس #گرجستان #کلاسیک #پاپ #ویولن_کلاسیک #موزیک #ویولن_پاپ #سلفژ ##پیانو صداسازی           #ვიოლინო #თბილისი #მუსიკა #ქართული
شانه وگردن نوازنده نباید برای نگهداری ساز بر روی شانه چپ، آنرا بالا کشد و شانه باید در هنگام گرفتن ساز به همان وضعیت افتاده خود در حالت طبیعی بدن باقی ماند🎻 🎻 #آموزش #ویولن #تفلیس #گرجستان #کلاسیک #پاپ #ویولن_کلاسیک #موزیک #ویولن_پاپ #سلفژ ##پیانو صداسازی #ვიოლინო #თბილისი #მუსიკა #ქართული
#دشتی   #پرویز_یاحقی#فرهنگ_شریف#جهانگیر_ملک.دشتی لا دیاپازون. کوک تار و سه تار:دو-سل-لا-ر کوک ویولن:ر-سل-ر-سل دشتی ر:ر-می بمل-فا-سل-لا کرن-سی بمل-دو-ر دشتی می:می-فا-سل-لا-سی کرن-دو-ر-می دشتی سل:سل-لا بمل-سی بمل-دو-ر کرن-می بمل-فا-سل دشتی لا:لا-سی بمل-دو-ر-می کرن-فا-سل-لا دشتی سی:سی-دو-ر-می-فا سری-سل-لا-سی :------- :------- :#------- :------- :------- :-------     #ሙዚቃ#संगीत#музыка#音乐#音楽#음악#მუსიკა#ή #מוסיקה#موسیقی #شجریان#گلپا#تار#ویولن#سنتور
#دشتی #پرویز_یاحقی #فرهنگ_شریف #جهانگیر_ملک .دشتی لا دیاپازون. کوک تار و سه تار:دو-سل-لا-ر کوک ویولن:ر-سل-ر-سل دشتی ر:ر-می بمل-فا-سل-لا کرن-سی بمل-دو-ر دشتی می:می-فا-سل-لا-سی کرن-دو-ر-می دشتی سل:سل-لا بمل-سی بمل-دو-ر کرن-می بمل-فا-سل دشتی لا:لا-سی بمل-دو-ر-می کرن-فا-سل-لا دشتی سی:سی-دو-ر-می-فا سری-سل-لا-سی :------- :------- :#------- :------- :------- :------- #ሙዚቃ #संग ीत#музыка #音乐 #音楽 #음악 #მუსიკა #מוסיקה #موسیقی #شجریان #گلپا #تار #ویولن #سنتور
#فرهنگ_شریف.ابوعطای سل بمل دیاپازون    کوک نیم پرده پایین تار و سه تار و اجرا روی پرده سل ابوعطا. کوک تار و سه تار:دو-سل-ر=سی-سل بمل-ر بمل دیاپازون. ابوعطا دو:دو-ر-می بمل-فا-سل-لا کرن-سی بمل-دو ابوعطا ر:ر-می-فا-سل-لا-سی کرن-دو-ر ابوعطا می:می-فا دیز-سل-لا-سی-دو سری-ر-می ابوعطا فا:فا-سل-لا بمل-سی بمل-دو-ر کرن-می بمل-فا ابوعطا سل:سل-لا-سی بمل-دو-ر-می کرن-فا-سل ابوعطا لا:لا-سی-دو-ر-می-فا سری-سل-لا ابوعطا سی:سی-دو دیز-ر-می-فا دیز-سل سری-لا-سی :------- :------- :-#------ :------- :------- :------- :-#---#---     #ሙዚቃ#संगीत#музыка#音乐#音楽#음악#მუსიკა#ή #מוסיקה#موسیقی #شجریان#گلپا#تار#ویولن#سنتور#پیانو
#فرهنگ_شریف .ابوعطای سل بمل دیاپازون کوک نیم پرده پایین تار و سه تار و اجرا روی پرده سل ابوعطا. کوک تار و سه تار:دو-سل-ر=سی-سل بمل-ر بمل دیاپازون. ابوعطا دو:دو-ر-می بمل-فا-سل-لا کرن-سی بمل-دو ابوعطا ر:ر-می-فا-سل-لا-سی کرن-دو-ر ابوعطا می:می-فا دیز-سل-لا-سی-دو سری-ر-می ابوعطا فا:فا-سل-لا بمل-سی بمل-دو-ر کرن-می بمل-فا ابوعطا سل:سل-لا-سی بمل-دو-ر-می کرن-فا-سل ابوعطا لا:لا-سی-دو-ر-می-فا سری-سل-لا ابوعطا سی:سی-دو دیز-ر-می-فا دیز-سل سری-لا-سی :------- :------- :-#------ :------- :------- :------- :-#---#--- #ሙዚቃ #संग ीत#музыка #音乐 #音楽 #음악 #მუსიკა #מוסיקה #موسیقی #شجریان #گلپا #تار #ویولن #سنتور #پیانو
     თბილისი  . 🎶💿  ! 🐵 ://..///---- . . .          #თბილისი #საქართველო #მუსიკა
თბილისი . 🎶💿 ! 🐵 ://..///---- . . . #თბილისი #საქართველო #მუსიკა
 /  . . .     ,     ! 👍🏻       .      .      --     .  ,   ,     ,      . ,    ()  ,   ,        . . . . .  , ,     .     ,  .    ,     .            .   , ,          . . . . .    ,      !       ,    .          .      ,        . . . .    ?     ,     ? . . .     . . . . . .      #موسیقی #موسيقى #음악      #เพลง #音楽 #音樂 #音乐 #მუსიკა  #музыка
/ . . . , ! 👍🏻 . . -- . , , , . , () , , . . . . . , , . , . , . . , , . . . . . , ! , . . , . . . . ? , ? . . . . . . . . . #موسیقی #موسيقى #음악 #เพลง #音楽 #音樂 #音乐 #მუსიკა #музыка
 -  - . . .    - ,  , ? . . . .   !    -    !                 . . . . .     -...       !    ! ,     ,  ,   (  ) -  . . . .     . . . . . .      #موسیقی #موسيقى #음악      #เพลง #音楽 #音樂 #音乐 #მუსიკა  #музыка
- - . . . - , , ? . . . . ! - ! . . . . . -... ! ! , , , ( ) - . . . . . . . . . . #موسیقی #موسيقى #음악 #เพลง #音楽 #音樂 #音乐 #მუსიკა #музыка
#دشتی      #زهره_جویا#گل_پامچال.دشتی لا بمل دیاپازون. کوک نیم پرده پایین تار و سه تار و ویولن و اجرا روی پرده دشتی لا. کوک تار و سه تار:دو-سل-لا-ر=سی-سل بمل-لا بمل-ر بمل دیاپازون. کوک ویولن:ر-سل-ر-سل=ر بمل-سل بمل-ر بمل-سل بمل دیاپازون. دشتی ر:ر-می بمل-فا-سل-لا کرن-سی بمل-دو-ر دشتی می:می-فا-سل-لا-سی کرن-دو-ر-می دشتی سل:سل-لا بمل-سی بمل-دو-ر کرن-می بمل-فا-سل دشتی لا:لا-سی بمل-دو-ر-می کرن-فا-سل-لا دشتی سی:سی-دو-ر-می-فا سری-سل-لا-سی :------- :------- :------- :------- :-------      ă#ሙዚቃ#संगीत#музыка#音乐#音楽#음악#მუსიკა#ή #מוסיקה#موسیقی
#دشتی #زهره_جویا #گل_پامچال .دشتی لا بمل دیاپازون. کوک نیم پرده پایین تار و سه تار و ویولن و اجرا روی پرده دشتی لا. کوک تار و سه تار:دو-سل-لا-ر=سی-سل بمل-لا بمل-ر بمل دیاپازون. کوک ویولن:ر-سل-ر-سل=ر بمل-سل بمل-ر بمل-سل بمل دیاپازون. دشتی ر:ر-می بمل-فا-سل-لا کرن-سی بمل-دو-ر دشتی می:می-فا-سل-لا-سی کرن-دو-ر-می دشتی سل:سل-لا بمل-سی بمل-دو-ر کرن-می بمل-فا-سل دشتی لا:لا-سی بمل-دو-ر-می کرن-فا-سل-لا دشتی سی:سی-دو-ر-می-فا سری-سل-لا-سی :------- :------- :------- :------- :------- ă#ሙዚቃ #संग ीत#музыка #音乐 #音楽 #음악 #მუსიკა #מוסיקה #موسیقی