همه عکس ها و کلیپ های محمد_عباس_زاده_نمین در اینستاگرام

  • تگ های مشابه:
loading...
آویز گردنی جانی و جهانی و جهان با تو خوش است ، روی ورق برنج یک و نیم میل ، بیش از بیست و پنج بار مته خورده و کمان اره باز و بسته شده و کاملا" دست ساز است. متن شعر : جانی و جهانی و جهان با تو خوش است. سفارش ساخت ، در هر ابعاد و با هر نوع فلزی ، پذیرفته میشود. #گردنبند_دست_ساز #گردنبند #گردنبند_برنجی #گردنبند_دستساز #زیورآلات #زیورآلات_خاص #زیورآلات_دستساز #زیورالات_دست_ساز #گردنبند_جانی_و_جهانی_و_جهان_با_تو_خوش_است #گردنبند_شعر #دست_ساز #دستساز #ورق_برنج #ورق_برنج_یک_و_نیم_میل #محمد_عباس_زاده_نمین #محمد_نمین #نمین
آویز گردنی دست همسا (دست خمسه) ، روی ورق برنج یک و نیم میل ، بیش از پنجاه بار مته خورده و کمان اره باز و بسته شده و کاملا" دست ساز است. سفارش ساخت ، در هر ابعاد و با هر نوع فلزی ، پذیرفته میشود. #گردنبند_دست_ساز #گردنبند #گردنبند_برنجی #گردنبند_دستساز #زیورآلات #زیورآلات_خاص #زیورآلات_دستساز #زیورالات_دست_ساز #گردنبند_دست_همسا #گردنبند_دست_خمسه #دست_همسا #دست_خمسه #دست_ساز #دستساز #ورق_برنج #ورق_برنج_یک_و_نیم_میل #محمد_عباس_زاده_نمین #محمد_نمین #نمین
آویز گردنی دست همسا (دست خمسه) ، روی ورق برنج ۲ میل ، بیش از ۵۰ بار مته خورده و کمان اره باز و بسته شده و کاملا" دست ساز است. سفارش ساخت ، در هر ابعاد و با هر نوع فلزی ، پذیرفته میشود. #گردنبند_دست_ساز #گردنبند #گردنبند_برنجی #گردنبند_دستساز #زیورآلات #زیورآلات_خاص #زیورآلات_دستساز #زیورالات_دست_ساز #گردنبند_دست_همسا #گردنبند_دست_خمسه #دست_همسا #دست_خمسه #دست_ساز #دستساز #ورق_برنج #ورق_برنج_۲میل #محمد_عباس_زاده_نمین #محمد_نمین #نمین
گردنبند رقص سماع ، فلز نقره ، تسبیح چوب عناب ، دست ساز #گردنبند #گردنبند_دستساز #گردنبند_رقص_سماع #محمد_عباس_زاده_نمین #محمد_نمین