پیک گرام
عکس پروفایل آرشیو

پیج اینستاگرام آرشیو

آخرین عکس ها و فیلم هایی که archivenadersaheb درج کرده است.

352 پست 4.9k دنبال کننده 0 دنبال شونده
Instagram
#جفر یا #نومرولوژی عدد ظرف انرژی است. تا حالا از خود پرسیده اید که گذشتگان ما در بعضی از علوم چطور با نداشتن امکانات امروزی به اطلاعات زیادی دست یافته اند؟ همه اینها با علوم غریبه یا جفر که امروزه به علم اعداد(نومرولوژی)نامیده میشه انجام میشود. #موسیقی#شجریان#گلپا#ایرج#ناظری#افتخاری#سراج#معین#امید#هایده#پوران#الهه#عهدیه#تار#سه_تار#ویولن#کمانچه#سنتور#نی#تنبک#دف#گیتار#پیانو#ارگ
#جفر یا #نومرولوژی عدد ظرف انرژی است. تا حالا از خود پرسیده اید که گذشتگان ما در بعضی از علوم چطور با نداشتن امکانات امروزی به اطلاعات زیادی دست یافته اند؟ همه اینها با علوم غریبه یا جفر که امروزه به علم اعداد(نومرولوژی)نامیده میشه انجام میشود. #موسیقی #شجریان #گلپا #ایرج #ناظری #افتخاری #سراج #معین #امید #هایده #پوران #الهه #عهدیه #تار #سه_تار #ویولن #کمانچه #سنتور #نی #تنبک #دف #گیتار #پیانو #ارگ
از قربانیان این تفکرات در ایران خانم #هدیه_تهرانی بازیگر سینما هستند! از دیگر پدیده های قالبی،پدیده سلام بر خورشید در ورزش یوگا است که پیروان آن این قالب را طوری انجام میدهند که انگار تخطی از آن حرکتی غیرعلمی است! #تله_کینزی#روانشناس#روانشناسی#بروس#بروس_لی#بروسلی#رزمی#کاراته#تکواندو#ووشو#شجریان#گلپا#ایرج#ناظری#افتخاری#سراج#معین#امید#هایده#تار#سه_تار#ویولن#سنتور#نی#تنبک#دف#گیتار#پیانو#تای_چی
از قربانیان این تفکرات در ایران خانم #هدیه_تهرانی بازیگر سینما هستند! از دیگر پدیده های قالبی،پدیده سلام بر خورشید در ورزش یوگا است که پیروان آن این قالب را طوری انجام میدهند که انگار تخطی از آن حرکتی غیرعلمی است! #تله_کینزی #روانشناس #روانشناسی #بروس #بروس_لی #بروسلی #رزمی #کاراته #تکواندو #ووشو #شجریان #گلپا #ایرج #ناظری #افتخاری #سراج #معین #امید #هایده #تار #سه_تار #ویولن #سنتور #نی #تنبک #دف #گیتار #پیانو #تای_چی
از قربانیان این تفکرات در ایران خانم #هدیه_تهرانی بازیگر سینما هستند! از دیگر پدیده های قالبی،پدیده سلام بر خورشید در ورزش یوگا است که پیروان آن این قالب را طوری انجام میدهند که انگار تخطی از آن حرکتی غیرعلمی است! #تله_کینزی#روانشناس#روانشناسی#بروس#بروس_لی#بروسلی#رزمی#کاراته#تکواندو#ووشو#شجریان#گلپا#ایرج#ناظری#افتخاری#سراج#معین#امید#هایده#تار#سه_تار#ویولن#سنتور#نی#تنبک#دف#گیتار#پیانو#تای_چی
از قربانیان این تفکرات در ایران خانم #هدیه_تهرانی بازیگر سینما هستند! از دیگر پدیده های قالبی،پدیده سلام بر خورشید در ورزش یوگا است که پیروان آن این قالب را طوری انجام میدهند که انگار تخطی از آن حرکتی غیرعلمی است! #تله_کینزی #روانشناس #روانشناسی #بروس #بروس_لی #بروسلی #رزمی #کاراته #تکواندو #ووشو #شجریان #گلپا #ایرج #ناظری #افتخاری #سراج #معین #امید #هایده #تار #سه_تار #ویولن #سنتور #نی #تنبک #دف #گیتار #پیانو #تای_چی
#شور   #شکیلا#غوغای_ستارگان.دستگاه شور ر دیاپازون. کوک تار و سه تار:دو-سل-ر کوک ویولن:ر-سل-ر-سل شور دو:دو-ر کرن-می بمل-فا-سل-لا بمل-سی بمل-دو. شور ر:ر-می کرن-فا-سل-لا-سی بمل-دو-ر. شور می:می-فا سری-سل-لا-سی-دو-ر-می. شور سل:سل-لا کرن-سی بمل-دو-ر-می بمل-فا-سل. شور لا:لا-سی کرن-دو-ر-می-فا-سل-لا. شور سی:سی-دو سری-ر-می-فا دیز-سل-لا-سی. :-------. :-------. :-------. :-------. :-------. :----#---.     #ሙዚቃ#संगीत#музыка#音乐#音楽#음악#მუსიკა#ή #מוסיקה#موسیقی #شجریان#گلپا#تار#ویولن#سنتور#پیانو
#شور #شکیلا #غوغای_ستارگان .دستگاه شور ر دیاپازون. کوک تار و سه تار:دو-سل-ر کوک ویولن:ر-سل-ر-سل شور دو:دو-ر کرن-می بمل-فا-سل-لا بمل-سی بمل-دو. شور ر:ر-می کرن-فا-سل-لا-سی بمل-دو-ر. شور می:می-فا سری-سل-لا-سی-دو-ر-می. شور سل:سل-لا کرن-سی بمل-دو-ر-می بمل-فا-سل. شور لا:لا-سی کرن-دو-ر-می-فا-سل-لا. شور سی:سی-دو سری-ر-می-فا دیز-سل-لا-سی. :-------. :-------. :-------. :-------. :-------. :----#---. #ሙዚቃ #संग ीत#музыка #音乐 #音楽 #음악 #მუსიკა #מוסיקה #موسیقی #شجریان #گلپا #تار #ویولن #سنتور #پیانو
#شور      #شکیلا#آشفته_حالی.دستگاه شور ر دیاپازون. کوک تار و سه تار:دو-سل-ر کوک ویولن:ر-سل-ر-سل شور دو:دو-ر کرن-می بمل-فا-سل-لا بمل-سی بمل-دو. شور ر:ر-می کرن-فا-سل-لا-سی بمل-دو-ر. شور می:می-فا سری-سل-لا-سی-دو-ر-می. شور سل:سل-لا کرن-سی بمل-دو-ر-می بمل-فا-سل. شور لا:لا-سی کرن-دو-ر-می-فا-سل-لا. شور سی:سی-دو سری-ر-می-فا دیز-سل-لا-سی. :-------. :-------. :-------. :-------. :-------. :----#---.     #ሙዚቃ#संगीत#музыка#音乐#音楽#음악#მუსიკა#ή #מוסיקה#موسیقی #شجریان#گلپا#تار#ویولن#سنتور
#شور #شکیلا #آشفته_حالی .دستگاه شور ر دیاپازون. کوک تار و سه تار:دو-سل-ر کوک ویولن:ر-سل-ر-سل شور دو:دو-ر کرن-می بمل-فا-سل-لا بمل-سی بمل-دو. شور ر:ر-می کرن-فا-سل-لا-سی بمل-دو-ر. شور می:می-فا سری-سل-لا-سی-دو-ر-می. شور سل:سل-لا کرن-سی بمل-دو-ر-می بمل-فا-سل. شور لا:لا-سی کرن-دو-ر-می-فا-سل-لا. شور سی:سی-دو سری-ر-می-فا دیز-سل-لا-سی. :-------. :-------. :-------. :-------. :-------. :----#---. #ሙዚቃ #संग ीत#музыка #音乐 #音楽 #음악 #მუსიკა #מוסיקה #موسیقی #شجریان #گلپا #تار #ویولن #سنتور
#دشتی   #پرویز_یاحقی#فرهنگ_شریف#جهانگیر_ملک.دشتی لا دیاپازون. کوک تار و سه تار:دو-سل-لا-ر کوک ویولن:ر-سل-ر-سل دشتی ر:ر-می بمل-فا-سل-لا کرن-سی بمل-دو-ر دشتی می:می-فا-سل-لا-سی کرن-دو-ر-می دشتی سل:سل-لا بمل-سی بمل-دو-ر کرن-می بمل-فا-سل دشتی لا:لا-سی بمل-دو-ر-می کرن-فا-سل-لا دشتی سی:سی-دو-ر-می-فا سری-سل-لا-سی :------- :------- :#------- :------- :------- :-------     #ሙዚቃ#संगीत#музыка#音乐#音楽#음악#მუსიკა#ή #מוסיקה#موسیقی #شجریان#گلپا#تار#ویولن#سنتور
#دشتی #پرویز_یاحقی #فرهنگ_شریف #جهانگیر_ملک .دشتی لا دیاپازون. کوک تار و سه تار:دو-سل-لا-ر کوک ویولن:ر-سل-ر-سل دشتی ر:ر-می بمل-فا-سل-لا کرن-سی بمل-دو-ر دشتی می:می-فا-سل-لا-سی کرن-دو-ر-می دشتی سل:سل-لا بمل-سی بمل-دو-ر کرن-می بمل-فا-سل دشتی لا:لا-سی بمل-دو-ر-می کرن-فا-سل-لا دشتی سی:سی-دو-ر-می-فا سری-سل-لا-سی :------- :------- :#------- :------- :------- :------- #ሙዚቃ #संग ीत#музыка #音乐 #音楽 #음악 #მუსიკა #מוסיקה #موسیقی #شجریان #گلپا #تار #ویولن #سنتور
#فرهنگ_شریف.ابوعطای سل بمل دیاپازون    کوک نیم پرده پایین تار و سه تار و اجرا روی پرده سل ابوعطا. کوک تار و سه تار:دو-سل-ر=سی-سل بمل-ر بمل دیاپازون. ابوعطا دو:دو-ر-می بمل-فا-سل-لا کرن-سی بمل-دو ابوعطا ر:ر-می-فا-سل-لا-سی کرن-دو-ر ابوعطا می:می-فا دیز-سل-لا-سی-دو سری-ر-می ابوعطا فا:فا-سل-لا بمل-سی بمل-دو-ر کرن-می بمل-فا ابوعطا سل:سل-لا-سی بمل-دو-ر-می کرن-فا-سل ابوعطا لا:لا-سی-دو-ر-می-فا سری-سل-لا ابوعطا سی:سی-دو دیز-ر-می-فا دیز-سل سری-لا-سی :------- :------- :-#------ :------- :------- :------- :-#---#---     #ሙዚቃ#संगीत#музыка#音乐#音楽#음악#მუსიკა#ή #מוסיקה#موسیقی #شجریان#گلپا#تار#ویولن#سنتور#پیانو
#فرهنگ_شریف .ابوعطای سل بمل دیاپازون کوک نیم پرده پایین تار و سه تار و اجرا روی پرده سل ابوعطا. کوک تار و سه تار:دو-سل-ر=سی-سل بمل-ر بمل دیاپازون. ابوعطا دو:دو-ر-می بمل-فا-سل-لا کرن-سی بمل-دو ابوعطا ر:ر-می-فا-سل-لا-سی کرن-دو-ر ابوعطا می:می-فا دیز-سل-لا-سی-دو سری-ر-می ابوعطا فا:فا-سل-لا بمل-سی بمل-دو-ر کرن-می بمل-فا ابوعطا سل:سل-لا-سی بمل-دو-ر-می کرن-فا-سل ابوعطا لا:لا-سی-دو-ر-می-فا سری-سل-لا ابوعطا سی:سی-دو دیز-ر-می-فا دیز-سل سری-لا-سی :------- :------- :-#------ :------- :------- :------- :-#---#--- #ሙዚቃ #संग ीत#музыка #音乐 #音楽 #음악 #მუსიკა #מוסיקה #موسیقی #شجریان #گلپا #تار #ویولن #سنتور #پیانو
بروس لی:اینهایی که مشغول انجام فرم و کاتا در ورزش رزمی هستند یک مشت موجودات بیچاره ای هستند که اختیار خود را کورکورانه در اختیار یک سبک خاص قرار داده اند و با انجام روزانه آنها احساس رضایت میکنند.مبارزه یک طرح از پیش تعیین شده نیست که آن را در یک قالب از پیش تعیین شده تمرین کرد. انسان تنها باید از چیزی که بصورت وحی از آسمان نازل شده تبعیت بی چون و چرا کند. #شجریان#گلپا#افتخاری#معین#امید#هایده#تار#سه_تار#ویولن#کمانچه#سنتور#نی#تنبک#دف#گیتار#پیانو#ارگ#بروس#بروس_لی#بروسلی#رزمی#کاراته#ووشو#کونگ_فو#کاتا   #武道 #武 #무술
بروس لی:اینهایی که مشغول انجام فرم و کاتا در ورزش رزمی هستند یک مشت موجودات بیچاره ای هستند که اختیار خود را کورکورانه در اختیار یک سبک خاص قرار داده اند و با انجام روزانه آنها احساس رضایت میکنند.مبارزه یک طرح از پیش تعیین شده نیست که آن را در یک قالب از پیش تعیین شده تمرین کرد. انسان تنها باید از چیزی که بصورت وحی از آسمان نازل شده تبعیت بی چون و چرا کند. #شجریان #گلپا #افتخاری #معین #امید #هایده #تار #سه_تار #ویولن #کمانچه #سنتور #نی #تنبک #دف #گیتار #پیانو #ارگ #بروس #بروس_لی #بروسلی #رزمی #کاراته #ووشو #کونگ_فو #کاتا #武道 #武 #무술
#دشتی      #زهره_جویا#گل_پامچال.دشتی لا بمل دیاپازون. کوک نیم پرده پایین تار و سه تار و ویولن و اجرا روی پرده دشتی لا. کوک تار و سه تار:دو-سل-لا-ر=سی-سل بمل-لا بمل-ر بمل دیاپازون. کوک ویولن:ر-سل-ر-سل=ر بمل-سل بمل-ر بمل-سل بمل دیاپازون. دشتی ر:ر-می بمل-فا-سل-لا کرن-سی بمل-دو-ر دشتی می:می-فا-سل-لا-سی کرن-دو-ر-می دشتی سل:سل-لا بمل-سی بمل-دو-ر کرن-می بمل-فا-سل دشتی لا:لا-سی بمل-دو-ر-می کرن-فا-سل-لا دشتی سی:سی-دو-ر-می-فا سری-سل-لا-سی :------- :------- :------- :------- :-------      ă#ሙዚቃ#संगीत#музыка#音乐#音楽#음악#მუსიკა#ή #מוסיקה#موسیقی
#دشتی #زهره_جویا #گل_پامچال .دشتی لا بمل دیاپازون. کوک نیم پرده پایین تار و سه تار و ویولن و اجرا روی پرده دشتی لا. کوک تار و سه تار:دو-سل-لا-ر=سی-سل بمل-لا بمل-ر بمل دیاپازون. کوک ویولن:ر-سل-ر-سل=ر بمل-سل بمل-ر بمل-سل بمل دیاپازون. دشتی ر:ر-می بمل-فا-سل-لا کرن-سی بمل-دو-ر دشتی می:می-فا-سل-لا-سی کرن-دو-ر-می دشتی سل:سل-لا بمل-سی بمل-دو-ر کرن-می بمل-فا-سل دشتی لا:لا-سی بمل-دو-ر-می کرن-فا-سل-لا دشتی سی:سی-دو-ر-می-فا سری-سل-لا-سی :------- :------- :------- :------- :------- ă#ሙዚቃ #संग ीत#музыка #音乐 #音楽 #음악 #მუსიკა #מוסיקה #موسیقی