پیک گرام
عکس پروفایل موسسه چکاوک شیدا (4—77751323☎)

پیج اینستاگرام موسسه چکاوک شیدا (4—77751323☎)

آخرین عکس ها و فیلم هایی که chakavak_sheida درج کرده است.

545 پست 1.5k دنبال کننده 4.5k دنبال شونده
Instagram
گروه ارکسترکودک ونوجوان چکاوک شیدا که برای چهارمین سال متوالی موفق به حضوردرجشنواره ملی موسیقی خرم گردید. #چشنواره#موسیقی #ملی،#اموزشگاه #موسسه #فرهنگی_هنری #نوازندگی #هنرجویی #ساز #خرم
گروه ارکسترکودک ونوجوان چکاوک شیدا که برای چهارمین سال متوالی موفق به حضوردرجشنواره ملی موسیقی خرم گردید. #چشنواره #موسیقی #ملی ،#اموزشگاه #موسسه #فرهنگی_هنری #نوازندگی #هنرجویی #ساز #خرم
گروه ارکسترکودک ونوجوان چکاوک شیدا که برای چهارمین سال متوالی موفق به حضوردرجشنواره ملی موسیقی خرم گردید. #چشنواره#موسیقی #ملی،#اموزشگاه #موسسه #فرهنگی_هنری #نوازندگی #هنرجویی #ساز #خرم
گروه ارکسترکودک ونوجوان چکاوک شیدا که برای چهارمین سال متوالی موفق به حضوردرجشنواره ملی موسیقی خرم گردید. #چشنواره #موسیقی #ملی ،#اموزشگاه #موسسه #فرهنگی_هنری #نوازندگی #هنرجویی #ساز #خرم
دریافت دکترای افتخاری مدیریت مدرن ازاتحادیه اروپا وتندیس زرین ازبنیادتوسعه اروپایی مدیریت مدرن دراتحادیه اروپا. درکنارپروفسورکیان. آبان ۹۷ کاخ نیاوران. #موسسه #فرهنگی_هنری #چکاوک _ شیدا#مدیران #اموزش
دریافت دکترای افتخاری مدیریت مدرن ازاتحادیه اروپا وتندیس زرین ازبنیادتوسعه اروپایی مدیریت مدرن دراتحادیه اروپا. درکنارپروفسورکیان. آبان ۹۷ کاخ نیاوران. #موسسه #فرهنگی_هنری #چکاوک _ شیدا#مدیران #اموزش
اعلام اسامی هنرجویان ممتاز هفته سوم ابان درکلاس اقای فقیه دررشته پیانو . ملودیکا وفلوت. #موسسه #موسیقی #اموزشگاه #فرهنگی_هنری #هنرجویان #پیانو #ملودیکا #فلوت
اعلام اسامی هنرجویان ممتاز هفته سوم ابان درکلاس اقای فقیه دررشته پیانو . ملودیکا وفلوت. #موسسه #موسیقی #اموزشگاه #فرهنگی_هنری #هنرجویان #پیانو #ملودیکا #فلوت
اعلام اسامی هنرجویان ممتاز هفته سوم ابان درکلاس اقای فقیه دررشته پیانو . ملودیکا وفلوت. #موسسه #موسیقی #اموزشگاه #فرهنگی_هنری #هنرجویان #پیانو #ملودیکا #فلوت
اعلام اسامی هنرجویان ممتاز هفته سوم ابان درکلاس اقای فقیه دررشته پیانو . ملودیکا وفلوت. #موسسه #موسیقی #اموزشگاه #فرهنگی_هنری #هنرجویان #پیانو #ملودیکا #فلوت
اعلام اسامی هنرجویان ممتاز درهفته دوم ابان. کلاس اقای فقیه دررشته های پیانو. ملودیکا وفلوت. موسسه اموزشی موسیقی اموزشگاه #فرهنگی_هنری #هنرجویان #پیانو #ملودیکا #فلوت
اعلام اسامی هنرجویان ممتاز درهفته دوم ابان. کلاس اقای فقیه دررشته های پیانو. ملودیکا وفلوت. موسسه اموزشی موسیقی اموزشگاه #فرهنگی_هنری #هنرجویان #پیانو #ملودیکا #فلوت
اعلام اسامی هنرجویان ممتازدرهفته اول ابان ماه. دررشته های پیانو. ملودیکا وفلوت کلاس اقای فقیه. #موسیقی #موسسه #اموزشگاه #فرهنگی_هنری #فلوت #پیانو #ملودیکا #هنرجویی #هنرجویان #هنرجویان ممتاز
اعلام اسامی هنرجویان ممتازدرهفته اول ابان ماه. دررشته های پیانو. ملودیکا وفلوت کلاس اقای فقیه. #موسیقی #موسسه #اموزشگاه #فرهنگی_هنری #فلوت #پیانو #ملودیکا #هنرجویی #هنرجویان #هنرجویان ممتاز
اعلام نتایج هنرجویان برتردرمهرماه ۹۷ دررشته های پیانو. ملودیکا و فلوت کلاس اقای فقیه. #موسسه #اموزشگاه #موسیقی #فرهنگی_هنری #هنرجویی #هنرجویان #پیانو #ملودیکا #فلوت
اعلام نتایج هنرجویان برتردرمهرماه ۹۷ دررشته های پیانو. ملودیکا و فلوت کلاس اقای فقیه. #موسسه #اموزشگاه #موسیقی #فرهنگی_هنری #هنرجویی #هنرجویان #پیانو #ملودیکا #فلوت
اعلام نتایج هنرجویان برتردرمهرماه ۹۷ دررشته های پیانو. ملودیکا و فلوت کلاس اقای فقیه. #موسسه #اموزشگاه #موسیقی #فرهنگی_هنری #هنرجویی #هنرجویان #پیانو #ملودیکا #فلوت
اعلام نتایج هنرجویان برتردرمهرماه ۹۷ دررشته های پیانو. ملودیکا و فلوت کلاس اقای فقیه. #موسسه #اموزشگاه #موسیقی #فرهنگی_هنری #هنرجویی #هنرجویان #پیانو #ملودیکا #فلوت
اعلام نتایج هنرجویان ممتازدرهفته چهارم مهرماه.کلاس اقای فقیه دررشته های پیانو.ملودیکاوفلوت. #موسسه #اموزشگاه #موسیقی #پیانو #فلوت #ملودیکا #فرهنگی_هنری #هنرجویان #کودک #نوجوان #نوازندگی
اعلام نتایج هنرجویان ممتازدرهفته چهارم مهرماه.کلاس اقای فقیه دررشته های پیانو.ملودیکاوفلوت. #موسسه #اموزشگاه #موسیقی #پیانو #فلوت #ملودیکا #فرهنگی_هنری #هنرجویان #کودک #نوجوان #نوازندگی
معرفی هنرجویان ممتازوپرتلاش هفته سوم کلاس موسیقی اقای فقیه دررشته پیانو.ملودیکاوفلوت . #اموزشگاه #موسسه #موسیقی #پیانو #ملودیکا #ریکوردر #کودک #نوجوان #نوازندگی #فرهنگی_هنری
معرفی هنرجویان ممتازوپرتلاش هفته سوم کلاس موسیقی اقای فقیه دررشته پیانو.ملودیکاوفلوت . #اموزشگاه #موسسه #موسیقی #پیانو #ملودیکا #ریکوردر #کودک #نوجوان #نوازندگی #فرهنگی_هنری
معرفی هنرجویان ممتاز وپرتلاش هفته دوم مهرماه دررشته های فلوت و پیانو وملودیکا موسسه فرهنگی چکاوک شیدا #موسسه#اموزشگاه #موسیقی #هنرجویی #هنری #فرهنگی_هنری #پیانو #ملودیکا #فلوت
معرفی هنرجویان ممتاز وپرتلاش هفته دوم مهرماه دررشته های فلوت و پیانو وملودیکا موسسه فرهنگی چکاوک شیدا #موسسه #اموزشگاه #موسیقی #هنرجویی #هنری #فرهنگی_هنری #پیانو #ملودیکا #فلوت
معرفی هنرجویان ممتازوپرتلاش هفته اول مهرماه موسسه فرهنگی چکاوک شیدا #موسسه #اموزشگاه #موسیقی #هنرجویی #هنرجویان #فرهنگی #هنری #فلوت #پیانو #ملودیکا
معرفی هنرجویان ممتازوپرتلاش هفته اول مهرماه موسسه فرهنگی چکاوک شیدا #موسسه #اموزشگاه #موسیقی #هنرجویی #هنرجویان #فرهنگی #هنری #فلوت #پیانو #ملودیکا
رسیتال پیانو هنرجویان استادحامدتحصیلی جمعه ۱۶ شهریور ۹۷ #پیانو #پیانو_کلاسیک #پیانو_ایرانی #اموزش #اموزشگاه #موسسه #موسیقی #فرهنگی_هنری #کودک #نوازندگی
رسیتال پیانو هنرجویان استادحامدتحصیلی جمعه ۱۶ شهریور ۹۷ #پیانو #پیانو_کلاسیک #پیانو_ایرانی #اموزش #اموزشگاه #موسسه #موسیقی #فرهنگی_هنری #کودک #نوازندگی
اجرای رسیتال پیانو هنرجویان استادحامد تحصیلی جمعه ۱۶ شهریور ۹۷  #رسیتال #پیانو #پیانو_کلاسیک #پیانو_ایرانی #اموزش #اموزشگاه #موسسه #موسیقی #کودک #نوجوان #فرهنگی_هنری
اجرای رسیتال پیانو هنرجویان استادحامد تحصیلی جمعه ۱۶ شهریور ۹۷ #رسیتال #پیانو #پیانو_کلاسیک #پیانو_ایرانی #اموزش #اموزشگاه #موسسه #موسیقی #کودک #نوجوان #فرهنگی_هنری