پیک گرام
عکس پروفایل hasti

پیج اینستاگرام hasti

آخرین عکس ها و فیلم هایی که hasti73yekta درج کرده است.

198 پست 275 دنبال کننده 173 دنبال شونده
Instagram
احمد شاملو:عشق،عشق می آفریند.عشق زندگی می بخشد،زندگی رنج به همراه دارد.رنج دلشوره می آفریند.دلشوره جرأت می بخشد.جرأت اعتماد به همراه دارد.اعتماد،امید می آفریند.امید زندگی می بخشد.زندگی،عشق می آفریند.عشق،عشق می آفریند  . .     #فرزادفرخ فرزاد فرخ
احمد شاملو:عشق،عشق می آفریند.عشق زندگی می بخشد،زندگی رنج به همراه دارد.رنج دلشوره می آفریند.دلشوره جرأت می بخشد.جرأت اعتماد به همراه دارد.اعتماد،امید می آفریند.امید زندگی می بخشد.زندگی،عشق می آفریند.عشق،عشق می آفریند . . #فرزادفرخ فرزاد فرخ
احمد شاملو:عشق،عشق می آفریند.عشق زندگی می بخشد،زندگی رنج به همراه دارد.رنج دلشوره می آفریند.دلشوره جرأت می بخشد.جرأت اعتماد به همراه دارد.اعتماد،امید می آفریند.امید زندگی می بخشد.زندگی،عشق می آفریند.عشق،عشق می آفریند  . .     #فرزادفرخ فرزاد فرخ
احمد شاملو:عشق،عشق می آفریند.عشق زندگی می بخشد،زندگی رنج به همراه دارد.رنج دلشوره می آفریند.دلشوره جرأت می بخشد.جرأت اعتماد به همراه دارد.اعتماد،امید می آفریند.امید زندگی می بخشد.زندگی،عشق می آفریند.عشق،عشق می آفریند . . #فرزادفرخ فرزاد فرخ
 . .     #فرزادفرخ فرزاد فرخ#
. . #فرزادفرخ فرزاد فرخ#
 . .     #فرزادفرخ فرزاد فرخ#
. . #فرزادفرخ فرزاد فرخ#
 . .     #فرزادفرخ فرزاد فرخ#
. . #فرزادفرخ فرزاد فرخ#
 . .     #فرزادفرخ فرزاد فرخ#
. . #فرزادفرخ فرزاد فرخ#
 . .     #فرزادفرخ فرزاد فرخ#
. . #فرزادفرخ فرزاد فرخ#
 . .     #فرزادفرخ فرزاد فرخ#
. . #فرزادفرخ فرزاد فرخ#
 . .     #فرزادفرخ فرزاد فرخ#
. . #فرزادفرخ فرزاد فرخ#
 . .      #فرزادفرخ فرزاد فرخ#خواب
. . #فرزادفرخ فرزاد فرخ#خواب
 . .     #فرزادفرخ فرزاد فرخ#
. . #فرزادفرخ فرزاد فرخ#
 . .     #فرزادفرخ فرزاد فرخ#
. . #فرزادفرخ فرزاد فرخ#
 . .     #فرزادفرخ فرزاد فرخ#
. . #فرزادفرخ فرزاد فرخ#
 . .     #فرزادفرخ فرزاد فرخ#
. . #فرزادفرخ فرزاد فرخ#
 . .     #فرزاد_فرخ فرزاد فرخ#
. . #فرزاد_فرخ فرزاد فرخ#