جواهری ایرانیان Profile Image - @jewelrysiavashi

صفحه اينستاگرام جواهری ایرانیان (@jewelrysiavashi)

  • وب سايت      : https://t.me/jewelrysiavashi
  • جواهری ایرانیان تهران،میدان امام حسین،خیابان 17 شهریور رو بروی داروخانه پرچم جواهری ایرانیان 02133369014 پاسخگویی و سفارشات فقط درتلگرام برای ارتباطات کلیک کنید 👇

870 پست

39k دنبال کننده

0 دنبال شونده

loading...
لطفا نظرات خود را در مورد این محصول #کامنت کنید🌷 💍گالری طلای ایرانیان💍 ⚜ #گردنی .🌺 ⚖ وزن؛ ۲.۳۵۰ گرم 💵 قیمت؛ ۴۴۳ هزار تومان 💸 هرگرم طلای۱۸عیار؛۱۴۵ت ⚒ اجرت و سود هر گرم:۳۰% 👤 برای سفارش👇 تلگرام ☎️ 📲 🆔 لینک کانال تلگرامی داخل بیو #طلا  #کم_اجرت #انگشتر #سرویس #دستبند #تمیمه #پابند #گوشواره #چرم #سنگ #خلخال #گردنبند #آویز #آویزساعت #طلاارزان #دستبندچرم #دستبندبچه #حلقه #ازدواج #کادویی  #طلا #ایرانیان #عروسی #ازدواج #کادو #طلافروشی دوستان خود را #تگ کنید
لطفا نظرات خود را در مورد این محصول #کامنت کنید🌷 💍گالری طلای ایرانیان💍 ⚜ #گردنی .🌺 ⚖ وزن؛ ۲.۵۸۰ گرم 💵 قیمت؛ ۴۸۷ هزار تومان 💸 هرگرم طلای۱۸عیار؛۱۴۵ت ⚒ اجرت و سود هر گرم:۳۰% 👤 برای سفارش👇 تلگرام ☎️ 📲 🆔 لینک کانال تلگرامی داخل بیو #طلا  #کم_اجرت #انگشتر #سرویس #دستبند #تمیمه #پابند #گوشواره #چرم #سنگ #خلخال #گردنبند #آویز #آویزساعت #طلاارزان #دستبندچرم #دستبندبچه #حلقه #ازدواج #کادویی  #طلا #ایرانیان #عروسی #ازدواج #کادو #طلافروشی دوستان خود را #تگ کنید
لطفا نظرات خود را در مورد این محصول #کامنت کنید🌷 💍گالری طلای ایرانیان💍 ⚜ #گردنی .🌺 ⚖ وزن؛ ۳.۲۹۰ گرم 💵 قیمت؛ ۶۲۱ هزار تومان 💸 هرگرم طلای۱۸عیار؛۱۴۵ت ⚒ اجرت و سود هر گرم:۳۰% 👤 برای سفارش👇 تلگرام ☎️ 📲 🆔 لینک کانال تلگرامی داخل بیو #طلا  #کم_اجرت #انگشتر #سرویس #دستبند #تمیمه #پابند #گوشواره #چرم #سنگ #خلخال #گردنبند #آویز #آویزساعت #طلاارزان #دستبندچرم #دستبندبچه #حلقه #ازدواج #کادویی  #طلا #ایرانیان #عروسی #ازدواج #کادو #طلافروشی دوستان خود را #تگ کنید
لطفا نظرات خود را در مورد این محصول #کامنت کنید🌷 💍گالری طلای ایرانیان💍 ⚜ #گردنی .🌺 ⚖ وزن؛ ۲.۴۷۰ گرم 💵 قیمت؛ ۴۶۶ هزار تومان 💸 هرگرم طلای۱۸عیار؛۱۴۵ت ⚒ اجرت و سود هر گرم:۳۰% 👤 برای سفارش👇 تلگرام ☎️ 📲 🆔 لینک کانال تلگرامی داخل بیو #طلا  #کم_اجرت #انگشتر #سرویس #دستبند #تمیمه #پابند #گوشواره #چرم #سنگ #خلخال #گردنبند #آویز #آویزساعت #طلاارزان #دستبندچرم #دستبندبچه #حلقه #ازدواج #کادویی  #طلا #ایرانیان #عروسی #ازدواج #کادو #طلافروشی دوستان خود را #تگ کنید
لطفا نظرات خود را در مورد این محصول #کامنت کنید🌷 💍گالری طلای ایرانیان💍 ⚜ #گردنی .🌺 ⚖ وزن؛ ۲.۷۴۰ گرم 💵 قیمت؛ ۵۱۷ هزار تومان 💸 هرگرم طلای۱۸عیار؛۱۴۵ت ⚒ اجرت و سود هر گرم:۳۰% 👤 برای سفارش👇 تلگرام ☎️ 📲 🆔 لینک کانال تلگرامی داخل بیو #طلا  #کم_اجرت #انگشتر #سرویس #دستبند #تمیمه #پابند #گوشواره #چرم #سنگ #خلخال #گردنبند #آویز #آویزساعت #طلاارزان #دستبندچرم #دستبندبچه #حلقه #ازدواج #کادویی  #طلا #ایرانیان #عروسی #ازدواج #کادو #طلافروشی دوستان خود را #تگ کنید
لطفا نظرات خود را در مورد این محصول #کامنت کنید🌷 💍گالری طلای ایرانیان💍 ⚜ #گردنی .🌺 ⚖ وزن؛ ۳.۰۶۰ گرم 💵 قیمت؛ ۵۷۷ هزار تومان 💸 هرگرم طلای۱۸عیار؛۱۴۵ت ⚒ اجرت و سود هر گرم:۳۰% 👤 برای سفارش👇 تلگرام ☎️ 📲 🆔 لینک کانال تلگرامی داخل بیو #طلا  #کم_اجرت #انگشتر #سرویس #دستبند #تمیمه #پابند #گوشواره #چرم #سنگ #خلخال #گردنبند #آویز #آویزساعت #طلاارزان #دستبندچرم #دستبندبچه #حلقه #ازدواج #کادویی  #طلا #ایرانیان #عروسی #ازدواج #کادو #طلافروشی دوستان خود را #تگ کنید
لطفا نظرات خود را در مورد این محصول #کامنت کنید🌷 💍گالری طلای ایرانیان💍 ⚜ #گردنی .🌺 ⚖ وزن؛ ۲ گرم 💵 قیمت؛ ۳۷۷ هزار تومان 💸 هرگرم طلای۱۸عیار؛۱۴۵ت ⚒ اجرت و سود هر گرم:۳۰% 👤 برای سفارش👇 تلگرام ☎️ 📲 🆔 لینک کانال تلگرامی داخل بیو #طلا  #کم_اجرت #انگشتر #سرویس #دستبند #تمیمه #پابند #گوشواره #چرم #سنگ #خلخال #گردنبند #آویز #آویزساعت #طلاارزان #دستبندچرم #دستبندبچه #حلقه #ازدواج #کادویی  #طلا #ایرانیان #عروسی #ازدواج #کادو #طلافروشی دوستان خود را #تگ کنید
لطفا نظرات خود را در مورد این محصول #کامنت کنید🌷 💍گالری طلای ایرانیان💍 ⚜ #گردنی .🌺 ⚖ وزن؛ ۲.۲۷۰ گرم 💵 قیمت؛ ۴۲۸ هزار تومان 💸 هرگرم طلای۱۸عیار؛۱۴۵ت ⚒ اجرت و سود هر گرم:۳۰% 👤 برای سفارش👇 تلگرام ☎️ 📲 🆔 لینک کانال تلگرامی داخل بیو #طلا  #کم_اجرت #انگشتر #سرویس #دستبند #تمیمه #پابند #گوشواره #چرم #سنگ #خلخال #گردنبند #آویز #آویزساعت #طلاارزان #دستبندچرم #دستبندبچه #حلقه #ازدواج #کادویی  #طلا #ایرانیان #عروسی #ازدواج #کادو #طلافروشی دوستان خود را #تگ کنید
لطفا نظرات خود را در مورد این محصول #کامنت کنید🌷 💍گالری طلای ایرانیان💍 ⚜ #گردنی .🌺 ⚖ وزن؛ ۲.۸۴۰ گرم 💵 قیمت؛ ۵۳۶ هزار تومان 💸 هرگرم طلای۱۸عیار؛۱۴۵ت ⚒ اجرت و سود هر گرم:۳۰% 👤 برای سفارش👇 تلگرام ☎️ 📲 🆔 لینک کانال تلگرامی داخل بیو #طلا  #کم_اجرت #انگشتر #سرویس #دستبند #تمیمه #پابند #گوشواره #چرم #سنگ #خلخال #گردنبند #آویز #آویزساعت #طلاارزان #دستبندچرم #دستبندبچه #حلقه #ازدواج #کادویی  #طلا #ایرانیان #عروسی #ازدواج #کادو #طلافروشی دوستان خود را #تگ کنید
لطفا نظرات خود را در مورد این محصول #کامنت کنید🌷 💍گالری طلای ایرانیان💍 ⚜ #گردنی .🌺 ⚖ وزن؛ ۳.۶۰۰ گرم 💵 قیمت؛ ۶۷۹ هزار تومان 💸 هرگرم طلای۱۸عیار؛۱۴۵ت ⚒ اجرت و سود هر گرم:۳۰% 👤 برای سفارش👇 تلگرام ☎️ 📲 🆔 لینک کانال تلگرامی داخل بیو #طلا  #کم_اجرت #انگشتر #سرویس #دستبند #تمیمه #پابند #گوشواره #چرم #سنگ #خلخال #گردنبند #آویز #آویزساعت #طلاارزان #دستبندچرم #دستبندبچه #حلقه #ازدواج #کادویی  #طلا #ایرانیان #عروسی #ازدواج #کادو #طلافروشی دوستان خود را #تگ کنید
لطفا نظرات خود را در مورد این محصول #کامنت کنید🌷 💍گالری طلای ایرانیان💍 ⚜ #گردنی .🌺 ⚖ وزن؛ ۲.۳۵۰ گرم 💵 قیمت؛ ۴۴۳ هزار تومان 💸 هرگرم طلای۱۸عیار؛۱۴۵ت ⚒ اجرت و سود هر گرم:۳۰% 👤 برای سفارش👇 تلگرام ☎️ 📲 🆔 لینک کانال تلگرامی داخل بیو #طلا  #کم_اجرت #انگشتر #سرویس #دستبند #تمیمه #پابند #گوشواره #چرم #سنگ #خلخال #گردنبند #آویز #آویزساعت #طلاارزان #دستبندچرم #دستبندبچه #حلقه #ازدواج #کادویی  #طلا #ایرانیان #عروسی #ازدواج #کادو #طلافروشی دوستان خود را #تگ کنید
لطفا نظرات خود را در مورد این محصول #کامنت کنید🌷 💍گالری طلای ایرانیان💍 ⚜ #گردنی .🌺 ⚖ وزن؛ ۲.۸۶۰ گرم 💵 قیمت؛ ۵۴۰ هزار تومان 💸 هرگرم طلای۱۸عیار؛۱۴۵ت ⚒ اجرت و سود هر گرم:۳۰% 👤 برای سفارش👇 تلگرام ☎️ 📲 🆔 لینک کانال تلگرامی داخل بیو #طلا  #کم_اجرت #انگشتر #سرویس #دستبند #تمیمه #پابند #گوشواره #چرم #سنگ #خلخال #گردنبند #آویز #آویزساعت #طلاارزان #دستبندچرم #دستبندبچه #حلقه #ازدواج #کادویی  #طلا #ایرانیان #عروسی #ازدواج #کادو #طلافروشی دوستان خود را #تگ کنید