پیک گرام
عکس پروفایل mohammad_namin_handmade

پیج اینستاگرام mohammad_namin_handmade

آخرین عکس ها و فیلم هایی که mohammad_namin_handmade درج کرده است.

25 پست 50 دنبال کننده 11 دنبال شونده
Instagram
گردنبند های ترکیبی ترکیب صلیب ، پرنده و کلید سل ترکیب الماس و صلیب ترکیب پیانو و صلیب کاملا دست ساز هستن. طرح های مختلف موجود هست. سفارش ساخت گردنبند ، دستبند و گوشواره پذیرفته میشود. #گردنبند_دست_ساز #گردنبند #گردنبند_برنجی #گردنبند_دستساز #زیورآلات #زیورآلات_خاص #زیورآلات_دستساز #زیورالات_دست_ساز #گردنبند_صلیب_پرنده_کلیدسل #گردنبند_الماس_صلیب #گردنبند_پیانو_صلیب #گردنبند_ترکیبی #طرح_ترکیبی  #دست_ساز #دستساز #ورق_برنج #ورق_برنج_یک_و_نیم_میل #محمد_عباس_زاده_نمین #محمد_نمین #نمین
گردنبند های ترکیبی ترکیب صلیب ، پرنده و کلید سل ترکیب الماس و صلیب ترکیب پیانو و صلیب کاملا دست ساز هستن. طرح های مختلف موجود هست. سفارش ساخت گردنبند ، دستبند و گوشواره پذیرفته میشود. #گردنبند_دست_ساز #گردنبند #گردنبند_برنجی #گردنبند_دستساز #زیورآلات #زیورآلات_خاص #زیورآلات_دستساز #زیورالات_دست_ساز #گردنبند_صلیب_پرنده_کلیدسل #گردنبند_الماس_صلیب #گردنبند_پیانو_صلیب #گردنبند_ترکیبی #طرح_ترکیبی #دست_ساز #دستساز #ورق_برنج #ورق_برنج_یک_و_نیم_میل #محمد_عباس_زاده_نمین #محمد_نمین #نمین
گردنبند های ترکیبی ترکیب صلیب ، پرنده و کلید سل ترکیب الماس و صلیب ترکیب پیانو و صلیب کاملا دست ساز هستن. طرح های مختلف موجود هست. سفارش ساخت گردنبند ، دستبند و گوشواره پذیرفته میشود. #گردنبند_دست_ساز #گردنبند #گردنبند_برنجی #گردنبند_دستساز #زیورآلات #زیورآلات_خاص #زیورآلات_دستساز #زیورالات_دست_ساز #گردنبند_صلیب_پرنده_کلیدسل #گردنبند_الماس_صلیب #گردنبند_پیانو_صلیب #گردنبند_ترکیبی #طرح_ترکیبی  #دست_ساز #دستساز #ورق_برنج #ورق_برنج_یک_و_نیم_میل #محمد_عباس_زاده_نمین #محمد_نمین #نمین
گردنبند های ترکیبی ترکیب صلیب ، پرنده و کلید سل ترکیب الماس و صلیب ترکیب پیانو و صلیب کاملا دست ساز هستن. طرح های مختلف موجود هست. سفارش ساخت گردنبند ، دستبند و گوشواره پذیرفته میشود. #گردنبند_دست_ساز #گردنبند #گردنبند_برنجی #گردنبند_دستساز #زیورآلات #زیورآلات_خاص #زیورآلات_دستساز #زیورالات_دست_ساز #گردنبند_صلیب_پرنده_کلیدسل #گردنبند_الماس_صلیب #گردنبند_پیانو_صلیب #گردنبند_ترکیبی #طرح_ترکیبی #دست_ساز #دستساز #ورق_برنج #ورق_برنج_یک_و_نیم_میل #محمد_عباس_زاده_نمین #محمد_نمین #نمین
آویز گردنی بسم الله الرحمن الرحیم ،  روی ورق برنج یک و نیم میل ، بیش از بیست بار مته خورده و کمان اره باز و بسته شده و کاملا دست ساز است. متن : بسم الله الرحمن الرحیم سفارش ساخت ، در هر ابعاد و با هر نوع فلزی ، پذیرفته میشود. #گردنبند_دست_ساز #گردنبند #گردنبند_برنجی #گردنبند_دستساز #زیورآلات #زیورآلات_خاص #زیورآلات_دستساز #زیورالات_دست_ساز #بسم_الله_الرحمن_الرحیم #گردنبند_بسم_الله_الرحمن_الرحیم #گردنبند_بسم_الله #دست_ساز #دستساز #ورق_برنج #ورق_برنج_یک_و_نیم_میل #محمد_عباس_زاده_نمین #محمد_نمین #نمین
آویز گردنی بسم الله الرحمن الرحیم ، روی ورق برنج یک و نیم میل ، بیش از بیست بار مته خورده و کمان اره باز و بسته شده و کاملا دست ساز است. متن : بسم الله الرحمن الرحیم سفارش ساخت ، در هر ابعاد و با هر نوع فلزی ، پذیرفته میشود. #گردنبند_دست_ساز #گردنبند #گردنبند_برنجی #گردنبند_دستساز #زیورآلات #زیورآلات_خاص #زیورآلات_دستساز #زیورالات_دست_ساز #بسم_الله_الرحمن_الرحیم #گردنبند_بسم_الله_الرحمن_الرحیم #گردنبند_بسم_الله #دست_ساز #دستساز #ورق_برنج #ورق_برنج_یک_و_نیم_میل #محمد_عباس_زاده_نمین #محمد_نمین #نمین
آویز گردنی جانی و جهانی و جهان با تو خوش است ،  روی ورق برنج یک و نیم میل ، بیش از بیست و پنج بار مته خورده و کمان اره باز و بسته شده و کاملا دست ساز است. متن شعر : جانی و جهانی و جهان با تو خوش است. سفارش ساخت ، در هر ابعاد و با هر نوع فلزی ، پذیرفته میشود. #گردنبند_دست_ساز #گردنبند #گردنبند_برنجی #گردنبند_دستساز #زیورآلات #زیورآلات_خاص #زیورآلات_دستساز #زیورالات_دست_ساز #گردنبند_جانی_و_جهانی_و_جهان_با_تو_خوش_است #گردنبند_شعر #دست_ساز #دستساز #ورق_برنج #ورق_برنج_یک_و_نیم_میل #محمد_عباس_زاده_نمین #محمد_نمین #نمین
آویز گردنی جانی و جهانی و جهان با تو خوش است ، روی ورق برنج یک و نیم میل ، بیش از بیست و پنج بار مته خورده و کمان اره باز و بسته شده و کاملا دست ساز است. متن شعر : جانی و جهانی و جهان با تو خوش است. سفارش ساخت ، در هر ابعاد و با هر نوع فلزی ، پذیرفته میشود. #گردنبند_دست_ساز #گردنبند #گردنبند_برنجی #گردنبند_دستساز #زیورآلات #زیورآلات_خاص #زیورآلات_دستساز #زیورالات_دست_ساز #گردنبند_جانی_و_جهانی_و_جهان_با_تو_خوش_است #گردنبند_شعر #دست_ساز #دستساز #ورق_برنج #ورق_برنج_یک_و_نیم_میل #محمد_عباس_زاده_نمین #محمد_نمین #نمین
آویز گردنی دست همسا (دست خمسه) ، روی ورق برنج یک و نیم میل ، بیش از پنجاه بار مته خورده و کمان اره باز و بسته شده و کاملا دست ساز است. سفارش ساخت ، در هر ابعاد و با هر نوع فلزی ، پذیرفته میشود. #گردنبند_دست_ساز #گردنبند #گردنبند_برنجی #گردنبند_دستساز #زیورآلات #زیورآلات_خاص #زیورآلات_دستساز #زیورالات_دست_ساز #گردنبند_دست_همسا #گردنبند_دست_خمسه #دست_همسا #دست_خمسه #دست_ساز #دستساز #ورق_برنج #ورق_برنج_یک_و_نیم_میل #محمد_عباس_زاده_نمین #محمد_نمین #نمین
آویز گردنی دست همسا (دست خمسه) ، روی ورق برنج یک و نیم میل ، بیش از پنجاه بار مته خورده و کمان اره باز و بسته شده و کاملا دست ساز است. سفارش ساخت ، در هر ابعاد و با هر نوع فلزی ، پذیرفته میشود. #گردنبند_دست_ساز #گردنبند #گردنبند_برنجی #گردنبند_دستساز #زیورآلات #زیورآلات_خاص #زیورآلات_دستساز #زیورالات_دست_ساز #گردنبند_دست_همسا #گردنبند_دست_خمسه #دست_همسا #دست_خمسه #دست_ساز #دستساز #ورق_برنج #ورق_برنج_یک_و_نیم_میل #محمد_عباس_زاده_نمین #محمد_نمین #نمین
آویز گردنی دست همسا (دست خمسه) ، روی ورق برنج یک و نیم میل ، بیش از پنجاه بار مته خورده و کمان اره باز و بسته شده و کاملا دست ساز است. سفارش ساخت ، در هر ابعاد و با هر نوع فلزی ، پذیرفته میشود. #گردنبند_دست_ساز #گردنبند #گردنبند_برنجی #گردنبند_دستساز #زیورآلات #زیورآلات_خاص #زیورآلات_دستساز #زیورالات_دست_ساز #گردنبند_دست_همسا #گردنبند_دست_خمسه #دست_همسا #دست_خمسه #دست_ساز #دستساز #ورق_برنج #ورق_برنج_یک_و_نیم_میل #محمد_عباس_زاده_نمین #محمد_نمین #نمین
آویز گردنی دست همسا (دست خمسه) ، روی ورق برنج یک و نیم میل ، بیش از پنجاه بار مته خورده و کمان اره باز و بسته شده و کاملا دست ساز است. سفارش ساخت ، در هر ابعاد و با هر نوع فلزی ، پذیرفته میشود. #گردنبند_دست_ساز #گردنبند #گردنبند_برنجی #گردنبند_دستساز #زیورآلات #زیورآلات_خاص #زیورآلات_دستساز #زیورالات_دست_ساز #گردنبند_دست_همسا #گردنبند_دست_خمسه #دست_همسا #دست_خمسه #دست_ساز #دستساز #ورق_برنج #ورق_برنج_یک_و_نیم_میل #محمد_عباس_زاده_نمین #محمد_نمین #نمین