مصطفی امیدی Profile Image - @mustafa.omidi

صفحه اينستاگرام مصطفی امیدی (@mustafa.omidi)

62 پست

533 دنبال کننده

64 دنبال شونده

loading...
"آینه واره ها"
برفخونه طزرجان ۲۷ بهمن ۹۶ # #کوهستان #برفخانه_طزرجان #طبیعت #یزد
"آینه واره ها"
بخشی از قطعه ی "دوازده" نوشته ی پدرام خاورزمینی از کتاب "چند روز با تمبک" #تنبک #تمبک #پدرام_خاورزمینی #ریتم #مصطفی_امیدی
شیرکوه - ۲۲ دی ماه ۹۶ #کوهستان #شیرکوه #طبیعت #یزد