Profile Image - @networker_numberone_iran

صفحه اينستاگرام (@networker_numberone_iran)

  • ری استارت آریستو کراسی جنبش خرد، اندیشه من با هیچکس بر سر آیین و باوری که دارد نمیجنگم ، چرا که خدای هر کس همانیست که خِرَد او میگوید

40 پست

15.1k دنبال کننده

3.6k دنبال شونده

loading...
. دوست قدرتمندم!💪 تسلیم نشو!!!👊 هرگز از ساختن دنیایی که می توانی ببینی ؛ منصرف نشو❌ حتی اگر دیگران نمی ‌توانند آن را ببینید!
. مهربانی زبانی است که نابینا می‌تواند ببیند؛ و ناشنوا می‌تواند بشنود.
. بعضی وقتا باید شکست بعضی وقتا باید شکوند بعضی وقتا باید گذشت بعضی وقتا باید گذروند ‌‌ولی همیشه مث کوه پایدار موند! روحت شاد مرد بزرگ
. از اینکه اشتباه کنی نترس؛ از این بترس که هیچ چیزی از اشتباهت یاد نگیری! . . . . #بیز #بادران #پنبه_ریز #تکسو #جانسو #هزاره_سوم #رادین #آویژه_سگال #نیوشانیک #تخفیفات #نتورک #نتورکر #لیدر #رندی #
. اگر زندگی رو تیره و تار می‌بینی، نگرشت را تغییر بده و روی قشنگی‌هاش فوکوس کن! . . . . . #بیز #بادران #پنبه_ریز #تکسو #جانسو #هزاره_سوم #رادین #آویژه_سگال #نیوشانیک #تخفیفات #نتورک #نتورکر #لیدر #رندی #